15 đề thi thử đại học môn toán (có đáp án)

60 1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 10:34

Đây là một bộ đề luyện thi đại học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi đại học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt. [...]... +7 b +7 c +7 2 2 2 0,50 ng thc xy ra khi v ch khi a = b = c = 1 THI TH I HC NM 2010 S 04 Mụn: TON Khi A-B-D http://kinhhoa.violet.vn 13 THI TH I HC NM 2010 S 04 Mụn: TON Khi A-B-D Thi gianlm bi: 180 phỳt PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho hm s y = f ( x) = mx 3 + 3mx 2 - ( m - 1) x - 1 , m l tham s 1 Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s trờn khi m = 1 2 Xỏc nh cỏc giỏ tr ca m ... dt 2 x+2 Ht -ỏp ỏn Ni dung Cõu í I 1 Khi m = 1 ta cú y = x3 + 3x 2 - 1 + MX: D = Ă + S bin thi n: ã Gii hn: lim y = -Ơ; lim y = +Ơ x đ-Ơ x đ+Ơ ã ộ x = -2 y ' = 3x2 + 6 x ; y ' = 0 ờ ởx = 0 ã Bng bin thi n yCĐ = y ( -2 ) = 3; yCT = y ( 0 ) = -1 http://kinhhoa.violet.vn 15 ã th 2 + Khi m = 0 ị y = x - 1 , nờn hm s khụng cú cc tr + Khi m ạ 0 ị y ' = 3mx 2 + 6mx - ( m - 1) Hm s khụng... ớ3 - x x + 2 ớ( Khi ú: f '( x) > ờ < x log 3 log 1 3 (x 2 +1 - x ) 5 THI TH I HC NM 2010 S 06 Mụn: TON Khi A-B-D Thi gianlm bi: 180 phỳt I.PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho hm s y = x (1) x -1 1/ Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) 2/ Tỡm m ng thng d: y = -x + m ct th ca hm s (1) ti hai im A, B sao cho AB = 10 Cõu II (2 im)... ct c d1 d2: 1 1 2 v d2 ỡx 2 - y 2 = 2 Cõu VII b (1 im).Gii h phng trỡnh : ớ ợlog 2 ( x + y ) - log 3 ( x + y ) = 1 o0o THI TH I HC NM 2010 S 07 Mụn: TON Khi A-B-D Thi gianlm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7im) Cõu I (2 im) Cho hm s y = x+2 (1) x -1 1/ Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) 2/ Cho im M(0 ; a) Xỏc nh a t M k c hai tip tuyn n th ca hm s (1) sao cho hai tip tuyn tng ng... mt t din cú th tớch bng ( Cõu VII b (1 im) Gii phng trỡnh log 7 x = log 3 o0o 3 2 x +2 ) http://kinhhoa.violet.vn 25 THI TH I HC NM 2010 S 08 Mụn: TON Khi A-B-D Thi gianlm bi: 180 phỳt I.PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho hm s y = x(x 3)2 (1) 1/ Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) 2/ Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca a ng thng (d): y = ax + b khụng th tip xỳc vi th ca hm s (1) Cõu... trỡnh ca mt cu (S) x http://kinhhoa.violet.vn 26 Cõu VIIb.(1 im) Gii bt phng trỡnh : 2 + 2 2 2 O0O x x THI TH I HC NM 2010 S 09 Mụn: TON Khi A-B-D Thi gianlm bi: 180 phỳt I.Phần chung cho tất cả thí sinh (7 điểm) 2x + 1 có đồ thị là (C) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x+2 1.Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số 2.Chứng minh đ-ờng thẳng d: y = -x + m luôn luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm... dành cho tất cả các thí sính Câu Đáp án 1 (1,25 điểm) I a.TXĐ: D = R\{-2} (2 b.Chiều biến thi n điểm) +Giới hạn: lim y = lim y = 2; lim y = -Ơ; lim y = +Ơ x đ -Ơ x đ +Ơ x đ -2 + Điểm 0,5 x đ -2 - Suy ra đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là x = -2 và một tiệm cận ngang là y = 2 3 > 0 "x ẻ D ( x + 2) 2 Suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (-Ơ;-2) và (-2;+Ơ) +Bảng biến thi n + y' = x -Ơ y + -2 +Ơ + +Ơ... VIIa 1 điểm Câu VIa 2 điểm ị H (3;1;4) ị AH (-7;-1;5) Vậy (P): 7(x 10) + (y 2) 5(z + 1) = 0 ú 7x + y -5z -77 = 0 2 Từ giả thi t bài toán ta thấy có C 4 = 6 cách chọn 2 chữ số chẵn (vì không có số 0)và C 52 = 10 cách chọn 2 chữ số lẽ => có C 52 C 52 = 60 bộ 4 số thỏa mãn bài toán 0,5 0,5 0,5 2 Mỗi bộ 4 số nh- thế có 4! số đ-ợc thành lập Vậy có tất cả C 4 C 52 4! = 1440 số 2.Ban nâng cao 1.( 1 điểm)... giả thi t bài toán ta thấy có C 52 = 10 cách chọn 2 chữ số chẵn (kể cả số có chữ số 0 0,5 0,5 3 3 đứng đầu) và C 5 =10 cách chọn 2 chữ số lẽ => có C 52 C 5 = 100 bộ 5 số đ-ợc chọn 0,5 3 Mỗi bộ 5 số nh- thế có 5! số đ-ợc thành lập => có tất cả C 52 C 5 5! = 12000 số 1 3 Mặt khác số các số đ-ợc lập nh- trên mà có chữ số 0 đứng đầu là C 4 C 5 4!= 960 Vậy có tất cả 12000 960 = 11040 số thỏa mãn bài toán . các giao điểm A, B của http://kinhhoa.violet.vn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 04 Môn: TOÁN – Khối A-B-D Thời gianlàm bài: 180 phút. 15 đường tròn (C) và đường thẳng d (cho biết điểm. Giải phương trình sau trên tập hợp số phức: 01686 234 = +- zzzz Hết ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 02 Môn: TOÁN – Khối A-B-D Thời gianlàm bài: 180 phút. A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ. nghiệm X 1 ≤ X 2 ≤ 0 Từ đó suy ra m. http://kinhhoa.violet.vn 6 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 03 Môn: TOÁN – Khối A-B-D Thời gianlàm bài: 180 phút. A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan