0

Các chuyên đề ôn tập OLYMPIC sinh học 10 phần tế bào

26 23,236 172

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2014, 20:05

1.Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh vật cổ và vi khuẩn cùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2 lãnh giới riêng. Tại sao?2.Tại sao ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới Thực vật, đến thế kỉ XX Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào một giới riêng?Trả lời:1.Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh vật cổ và vi khuẩn cùng thuộc một nhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2 lãnh giới riêng vì Các chuyên đề ôn tập OLYMPIC sinh học 10 - Phần tế bào THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN XV – NĂM 2010 Chuyên đề 1: Thế giới sống Câu 1: 1. Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh vật cổ và vi khuẩn cùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2 lãnh giới riêng. Tại sao? 2. Tại sao ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới Thực vật, đến thế kỉ XX Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào một giới riêng? Trả lời: 1. Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh vật cổ và vi khuẩn cùng thuộc một nhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2 lãnh giới riêng vì Đặc điểm Vi khuẩn Vi sinh vật cổ Thành tế bào Chứa peptidoglican (murein) Hỗn hợp gồm polisaccarit, protein và glycoprotein (pseudomurein) Hệ gen Không chứa intron Có chứa intron Điều kiện môi trường sống Ít khắc nghiệ Rất khắc nghiệt về nhiệt độ, độ muối 2. Ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới thực vật, đến thế kỉ XX Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào giới riên vì - Ở thế kỉ XIX nấm được xếp vào giới thực vật vì nấm có đặc điểm giống với thực vật: sinh vật nhân thực, đa bào, sống cố định và có thành tế bào. - Đến thế kỉ XX Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào mọt giới riêng vì nấm có những đặc điểm cơ bản khác với thực vật: chất dự trữ của nấm là glycogen, thành tế bào cấu tạo từ kitin và không có chứa lục lạp. Câu 2: 1. Tại sao ở đáy biển sâu rất phong phú vi khuẩn hoa tự dưỡng nhưng lại rất ít vi khuẩn quang hợp? 2. Vì sao vi khuẩn gây viêm loét dạ dày không ưa axit nhưng sống được trong dạ dày có pH rất thấp (pH = 2-3)? 3. nuôi hai chủng vi sinh vật A, B trong cùng mọt môi trường tối thiểu thấy chúng sinh trưởng phát triển bình thường nhưng khi tách hai chủng A và B ra nuôi riêng trong điều kiện môi trường tối thiể thì cả hai chủng đều không phát triển được. Hãy giải thích hiện tượng trên. 4. Nuôi Escherichia coli trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo có nguồn cung cấp cacbon và glucozo và sorbitol, sau một thời gian người ta nhận thấy sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn này có dạng như đồ thị sau. Chú thích các pha ứng với các vị trí 1,2,3,4 của đồ thị và giải thích. Trả lời: 1. - Nước biển giàu CO2 và các kẽ nứt từ đáy biển là nơi thải ra nhiều Fe, S, CH4… là nguồn cung cấp C và năng lượng cho vi khuẩn hóa dưỡng phát triển. - Ở đáy bieenrr sâu rất ít ánh sáng có thể xuyên tới được nên không thích hợp cho vi khuẩn quang hợp sinh sống. 2. Sống trong dạ dày,vi khuẩn gắn vào các tế bào tiết chất nhầy của dạ dày và tiết ra enzim ureaza phân giải ure thành NH4+ nâng cao pH tại chỗ chúng ngự trị. 3. Mỗi chủng A và B đều không sống được trong môi truwowngftoois thiểu => Cả hai chngr A, B đều thuộc nhóm khuyết dưỡng - Khi nuôi chủng A và B trong cùng một môi trường tối thiểu, chúng sinh trưởng và phát triển bình thường => chủng A,B là vi sinh vật đồng dưỡng. + Giai thích: TH1: Chủng A sản xuất nhân tố sinh trưởng cung cấp cho củng B và ngược lại chủng B sản xuất nhân tố sinh trưởng khác cung cấp cho chủng A. TH2: Chủng A tổng hợp 1 thành phần của nhân tố sinh trưởng, chủng B tổng hợp thành phần còn lại của cùng nhân tố sinh trưởng. Cả 2 thành phần này cùng tham gia hình thành nhân tố sinh trưởng cần thiết cho chủng A và B. 4. - Pha 1: tiềm phát (nguồn glucozo) - Pha 2: lũy thừa (nguồn glucozo) - Pha 3: tiềm phát (nguồn sorbitol) - Pha 4: lũy thừa (nguồn sorbitol) Câu 3: 1. Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa VSV cổ và vi khuẩn cùng thuộc nhóm tế bào nhân sơ nhưng chúng được xếp theo 2 lãnh giới riêng. Tại sao? 2. Tại sao thực vật hạt kín rất đa dạng về số lượng loài và phân bố rộng rãi tren Trái đất? 3. Nêu đặc điểm khác nhau giữa virut và vi khuẩn? Trả lời: 1.Vì giữa chúng có sự khác nhau: Điểm khác biệt Vi khuẩn VSV cổ Thành tế bào peptidoglican Không phải peptidoglican Hệ gen Không chứa intron Có chứa intron 2.Thực vật hạt kín rất đa dạng về số lượng và phân bố rộng rãi trên trái đất vì: - Có lớp cutin  chống mất nước, biểu bì lá có khí khổng  trao đổi khis và thoát hơi nước. - Hệ mạch phát triển  vận chuyenr nước, muối khoáng, chất hữu cơ. - Thụ phấn nhờ gió, nước, côn trùng. - Thụ tinh kép tạo hợp tử và tạo nội nhx để nôi phôi. - Sự tạo thành hạt và quả để bảo vệ và nuoi phôi, phát tán, duy trì sự tiếp nối các thế hệ. 3. Điểm khác nhau giữa viruts và vi khuẩn: Virut Vi khuẩn - Chưa có cấu tạo tế bào, cơ thể chỉ gồm: vỏ protein và lõi axit nucleic - Chỉ chữa AND và ARN - Sống kí sinh bắt buộc trong tế bào - Có cấu tạo tế bào - Có chứa cả AND và ARN. - Có nhiều hình thức sống khác nhau: chủ - Sinh sản nhờ hệ gen của tế bào chủ tự dưỡng bằng quang tổng hợp hay hóa tổng hợp, dị dưỡng theo kiểu cộng sinh, kí sinh, hoại sinh. - Sinh sản nhờ các bào quan và hệ gen chính mình Câu 4: 1. Thế nào là VSV nguyên dưỡng, VSV khuyết dưỡng? Hãy giải thích tại sao có những vi khuẩn khuyết dưỡng không thể sống được trên môi trường nuôi cấy tối thiểu nhưng khi được nôi cấy chung với với 1 chủng VSV nguyên dưỡng khác thì cả 2 đều sinh trưởng và phát triển bình thường? 2. Khi chiếu ánh qua lăng kính cào một sợi tảo dài trong dung dịch có các vi khuẩn hiếu khí, quan sát dưới kính hiển vi thấy vi khuẩn tập trung ở hai đầu của sợi tảo. Hãy giải thích hiện tượng trên? 3. Trả lời ngắn gọn các câu sau: a. Tại sao vi rút và thể ăn khuẩn thường được dùng làm nghiên cứu thể sống? b. Vì sao địa y không thuộc giới thực vật, mà xếp vào giới nấm cũng không hoàn toàn chính xác? c. Vì sao vi khuẩn lam vừa có khả năng quang hợp, lại vừa có khả năng cố định nitow tự do? d. Vì sao những virut có vật chất di truyền là ARN( ví dụ HIV) thì khó bị tiêu diệt hơn? e. Vì sao khái niệm VSV không được xem là một đơn vị phân loại? Trả lời: 1. - VSV nguyên dưỡng là những vi khuẩn có thể sinh trưởng, phát triển trong môi trường nuôi cấy tối thiểu. - VSV khuyết dưỡng không thể sống được trong môi trường tối thiểu vì thiếu nhân tố sinh dưỡng nào đó mà chúng không thể tổng hợp được. - Khi nuôi cấy 2 chủng nguyên dưỡng và khuyết dưỡng chung trong môi trường tối thiểu thì chủng nguyên dưỡng tổng hợp được một hợp chất được xem như là một nhân tố sinh dưỡng đối với chủng thứ 2. 2 Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính, ánh sáng sẽ phâ thành 7 màu: đỏ, da cam, lục, lam, chàm, tím. Các tia sáng đơn sắc này sẽ rơi trên sợi tảo theo thứ tự từ đỏ đến tím từ đầu này đến đầu kia. Như vậy, một đầu của sợi tảo sẽ hấp thụ ánh sáng đỏ, đầu kia sẽ hấp thụ ánh sáng tím và ở hai đầu cuẩ sợi táo sẽ xảy ra quang hợp mạnh nhất, thải nhiều oxy nhất vì thế vi khuẩn hiếu khí sẽ tập trung nhiều ở hai đầu sợi tảo. 3. a. Vì virut và thể ăn khuẩn cấu tạo đơn giản, có thể tồn tại dưới dạng như tinh thể, dễ phân tích về mặt thành phần hóa học. Thể ăn khuẩn còn dùng làm thể truyền (vecto) trong kĩ thuật chuyển gen b. Địa y là một dạng sống cộng sinh đặc biệt giữa tế bào nấm sợi và các tảo lục đơn bào hay vi khuẩn lam có khả năng quang hợp. Nhờ có cấu tạo đặc biệt này mà địa y thường sống trên những môi trường khó khăn, nghèo dinh dưỡng. Địa y không phải là thực vật vì không có cấu tạo tế bào đặc trưng của thực vaatj và cũng không có cấu trúc mô, cơ quan của thực vật đa bào bậc cao. Địa y cũng không đơn thuần là nấm vì trong cấu tạo ngoài các tế baofsowij nấm còn có các tế bào tảo lục hay vi khuẩn lam có chứa chất diệp lục. c. Vi khuẩn lam có khả năng quang hợp vì có tilacoit chứa diệp lục a, caroten, phicobilin và chuỗi vận chuyển điện tử trong quang hợp. Vi khuẩn lam có khả năng cố định nito tự do ở các tế bào dị hình có thành dày, không cho oxy xâm nhập, có bộ máy cố định đạm: enzim nitrogenaza, điều kiện kị khí, có lực khử mạnh, có ATP. d. Vì ARN dễ phát sinh đột biến hơn ADN nên tính chất kháng nguyên của virut dễ thay đổi, do đó nên không điều chế được vacxin phòng tránh. e. Vì; - VSV để chỉ các sinh vật có kích thước nhỏ. - Các sinh vật trong nhóm VSV thuộc các giới khác nhau: giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm. Câu 5: 1. Trình bày đặc điểm các ngành của giới Thực vật? 2. Tại sao phải bảo tồn đa dạng sinh học? Tại sao chúng ta phải bảo vệ rừng? Trả lời: 1. Đặc điểm các ngành của giới Thực vật: Các ngành Rêu Quyết Hạt trần Hạt kín Đặc điểm - Chưa có hệ mạch. - Tinh trùng có roi. - Có hệ mạch. - Tinh trùng có roi. - Có hệ mạch. - Tinh trùng không roi. - Thụ phấn - Có dệ mạch - Tinh trùng không roi. - Thụ phấn - Thụ tinh nhờ nước - Thụ tinh nhờ nước. nhờ gió. - Hạt không được bảo vệ. nhờ gió, nước, côn trùng. - Thụ tinh kép. - Hạt được bảo vệ trong quả. Đại diện Rêu. Dương xỉ. Thông, tuế. Một lá mầm: ngô Hai lá mầm: đậu 2. Bảo tồn đa dạng sinh học vì: Thế giới sống không chỉ có tính thống nhaatsmaf có có tính đa dạng thể hiện ở tất cả các cấp tổ chức: + Đa dạng về gen + Đa dạng về loài + Đa dạng về quần xã và hệ sinh thái - Cần bảo vệ rừng vì: rừng tham gia tạo cân bawngfheej sinh thái, cung cấp chất din dưỡng, oxy, năng lượng cho hệ sinh thái. Rừng có lợi ích cho sản xuất và đời sống con người: cung cấp thực phẩm, dược phẩm, nguyên vật liệu. chóng sói mòn, điều chỉnh hệ sinh thái, làm sạch môi trường sống. Câu 6: 1. Giới sinh vật là gì? Ngoài cách phân loại trên còn có cách phân loại nào khác trong thời gian gần đây? Nêu cách đặt tên loài theo hệ thống kép? 2. Bằng hiểu biết của mình, em hãy trình bày sơ lược sự đa dạng sinh học của Việt Nam và thực trạng khai thác bảo vệ hiện nay? Trả lời: 1.* Giới sinh vật là đơn vị phân loại lốn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định * Những năm gần đay cacs nhà khoa học đã đề nghị một hệ thống gồm 3 lãnh giới (Domain) và 6 giới. Tách giới Monera thành 2 lãnh giới riêng: - Lãnh giới vi sinh vật cổ gồm một giới Vi sinh vật cổ (Archaea). - Lãnh giới vi khuẩn (Bacteria) gồm 1 giới vi khuẩn. - Lãnh giới thứ 3 là lãnh giới sinh vật nhân thực (Eucarya) gồm 4 giới : + Giới Nguyên sinh (Protista) + Giới Nấm (Fungi) + Giới Thực vật (Plantea) + Giới Động vật (Alimalia) * Cách đặt tên theo hệ thống tên kép: gồm có tên loài và tên chi trong đó tên chi người ta dùng bằng chữ cái in hoa viết phía trước, tên loài dùng chữ thường và viết sau tên chi. 2. Đa dạng sinh học ở Việt Nam: Việt Nam là một trong các nước có tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và độ đa dạng cao. Rừng bao phủ gần 50% diện tích với hệ thực vật rất đa dạng và phong phú, vì vậy kéo theo hệ động vật và vi sinh vật cũng rất phong phú. Theo ước tính sơ bộ của các nhà nghiên cứu, ở Việt Nam có ít nhất 15.000 loài thực vật thuộc trên 2500 chi và 378 họ khác nhau, trong đó có khoảng 2300 loài có ý nghĩa kinh tế cao được dùng làm nguồn lương thực, thực phẩm, làm thuốc chữa bệnh, thức ăn cho gia súc, gia cầm, làm vật liệu xây dựng cũng như nguyên liệu cho các ngành công nghiệp như công nghiệp giấy, công nghiệp dệt…Riêng họ phong lan (Orchidaceae) đã có tới 470 loài, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) có tới 425 loài, họ lúa (Poaceae) có tới 400 loài, họ cà phê(Rubiacreae) có tới 400 loài. Nhiều loài thuộc loại quý hiếm, nhiều chi thuộc loại đặc hữu (chỉ đặc trưng cho Việt Nam và vùng Đông Nam Châu Á) cần được bảo vệ. Nhiều loài phong lan đẹp và quý là nguồn cây có giá trị xuất khẩu cao, những cây gỗ rất quý như mun, trắc, gụ, lim, táu, pomu…, cây dược liệu được liệt vào cây dược liệu quý như nhân sâm…Hệ động vật cũng rất phong phú và đa dạng cả về loài quý hiếm và loài đặc hữu. Theo nghiên cứu sơ bộ có khoảng 7000 loài côn trùng, 2600 loài cá, gần 1000 loài chim, 275 loài thú và 260 loài bò sát. Chỉ tính riêng lớp thú đã thống kê được trên 10 loài quý hiếm và 18 loài đặc hữu ( vooc, cu li lùn, sao la, bò rừng,…). Chim ở Việt Nam cũng rất phong phú như các loài gà lôi, trĩ, sếu… So sự phá rừng, săn bắt mà nhiều loài thực vật cũng như động vật quý hiếm và đặc hữu đang bị đe dọa tiêu diệt như các loài gỗ quý, các loài động vật quý thuộc tầm cỡ quốc tế như bò rừng, tê giác, voi vượn, vooc, gà lôi, trĩ, sếu. Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản vô giá của đất nước cần được bảo vệ và khai thác hợp lí. Đó không chỉ là nhiệm vụ của các nhà khoa học, của chính phủ mà còn là nhiệm vụ của mỗi người dân chúng ta. Câu 7: a. Cơ thể sống có những dấu hiệu riêng biệt nào mà giới vô sinh không có? b. Căn cứ vào đâu để một nhà khoa học có thể phân loại sinh giới thành 3 lãnh giới? Đó là những lãnh giói nào? Trả lời: a Cấu tạo bởi thành phần protein và axit nucleotit đặc trưng. Phân tử AND tự nhân đôi đảm bảo cơ thể sinh sản và di truyền trong quá trình tự sao, AND phát sinh các biến dị di truyền được qua nhiều thế hệ làm cho gen ngày càng đa dạng. - Thường xuyên tự đổi mới thành phần cấu tạo cơ thể. - Có khả năng tự điều hòa nhờ hoạt động của hệ enzim và hoocmon. - Qua trao đổi chất và năng lượng với môi trường thường dẫn đến sinh trưởng và phát triển. Trong lúc các vật thể vô sinh khi tương tác với môi trường thường bị biến tính dẫn đến hủy hoại. b. Căn cứ vào: sự khác nhau ở hệ gen và cấu trúc thành tế bào người ta chia sinh vtj thành ba lãnh giới: - Lãnh giới vi sinh vật cổ chỉ có một giới là vi sinh vật cổ. - Lãnh giới vi khuẩn chỉ có một giới là vi khuẩn. - Lãnh giới sinh vật nhân thực gồm có 4 giới: Nguyên sinh, Nấm, Thực vật và Động vật. Câu 8: 1. Sự sai khác trong tiêu chí phân loại của hệ thống 2 giới, 4 giới, 5 giới và 3 lãnh giới? Ưu điểm và khuyết điểm của hệ thống phân loại 5 giới là gì? 2. Nêu đặc điểm cơ bản trong cấu tạo các lớp Tuế, Á tuế, Thông và Dây gắm thuộc ngành hạt trần. 3. Địa y là dạng sống như thế nào? Vì sao địa y không thuộc giới Thực vật nhưng nếu xếp vào giới nấm cũng không chính xác? Trả lời: 1 Dựa vào tiêu chí dễ quan sát về giải phẫu hình thái của cơ thể  2 giới là thực vật và động vật. - Dựa cào sự nghiên cứu sâu hơn trong cấu tạo hiển vi và phương thức dinh dưỡng  4 giới là Nấm, Vi khuẩn, Thực cật (tảo và thực vật), Động vật (nguyên sinh động vật và động vật) - Dựa vào cấu tạo tế bào, mức độ tổ chức cơ thể và kiểu dinh dưỡng  5 giới là Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật. - Dựa vào sự khác biệt ở hệ genvà cấu trúc thành tế bào  3 lãnh giới là vi khuẩn ( giới vi khuẩn), VSV cổ (giới VSV cổ), sinh vật nhân thực (4 giới: ĐVNS, Thực vật, Nấm, Động vật). - Ưu điểm của hệ thống phân loại 5 giới: cấu trúc đơn giản, dễ nhớ, thể hiện được ý tưởng trọng tâm cơ bản của hệ thống phân loại. - Khuyết điểm: không thể hiện được nguồn gốc phát sinh sinh vật, không phân biệt được vi nấm với các nấm lớn. 2. - Lớp tuế: Thân hình cột đơn có phần ruột khs phát triển, lá to, hình lông chim tập trung ở đỉnh, có nón đơn tính. - Lớp Á tuế: Thân hình cột hoặc hình củ, không phân nhánh, lá to, hình lông chim, nón lưỡng tính. - Lớp thông: Thân phân nhánh, lá nhỏ hình kim, mũi mác hoặc hình vảy, nón đơn tính. - Lớp dây gắm: thân nhỏ, lá mọc đối, nón đơn tính. 3. – Địa y là dạng sống cộng sinh đặc biệt giữa các tế bào nấm sợi và tảo lục đơn bào hay vi khuẩn lam. - Địa y không là thực vật vì không có cấu tạo tế bào đặc trưng của thực vật và không có cấu trúc mô, cơ quan của thực vật đa bào bậc cao. - Địa y cũng không là nấm vì trong cấu tạo còn có tảo lục hay vi khuẩn lam có chứa diệp lục. Câu 9: 1. Thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc như thế nào? 2. Dựa vào cấu trúc tế bào vi khuẩn và tế bào nhân chuẩn, em hãy chứng minh chúng có cùng tổ tiên. 3. Nguyên nhân làm cho đa dạng sinh học của Việt Nam bị giảm sút và tăng độ ô nhiễm? Trả lời: 1.Thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc: - Các cấp tổ chức từ thấp lên cao bao gồm: phân tử, bào quan, tế bào, mô, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển. - Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên; tổ chức sống cấp trên vừa có đặc điểm của tổ chức sống cấp dưới vừa có những đặc tính nổi trội mà tổ chức sống cấp dưới không có được. 2. Dựa vào cấu trúc tế bào vi khuẩn và tế bào nhân chuẩn, chứng minh chúng có cùng tổ tiên: - Cả hai nhóm sinh vật đều có các thành phần hóa học chính của tế bào: axit nucleotit, protein, hidratcacacbon và lipit. - Đều có màng sinh chất rất nhau và có cấu trúc của một màng cơ sở. - Đều chứa cấu trúc axit nucleic AND, ARN chứa thông tin di truyền, protein đều được tổng hợp từ khuôn mARN kết hợp với các riboxom. - Ti thể và lục lạp của cá tế bào nhân chuẩn đều chứa ARN và AND, nhiều loại protein và các ribosome 70S giống nhau như của các sinh vật có nhân nguyên thủy. - Hai bao quan này hoạt động không phụ thuộc vào tế bào trong việc tạo ATP nhờ các quy trình (hô hấp hiếu khí và quang hợp) cũng gặp trong các sinh vật có nhân nguyên thủy. 3. Đa dạng sinh học ở Việt Nam giảm sút và tăng dộ ô nhiễm môi trường vì: - Chưa bảo vệ tài nguyên. - Khai thác tài ngyên hợp lí (khai thác rừng, đốt rừng, săn bắn động vật quý hiếm, chặt phá thực vật quý hiếm) - Gây ô nhiễm môi trường do đô thị hóa, công nghiệp hóa,…làm tăng cao các tác nhân vật lý, hóa chất độc hại, gây nguy hiểm cho sản xuất và con người. Câu 10: Vì sao các tổ chức như đại phân tử, bào quan, mô, cơ quan, hệ cơ quan chưa được xem là cấp tổ chức chính của sinh giới? Trong các cấp tổ chức của thế giới sống cấp tổ chức nào được xẹm là đơn vị cơ bản? Vì sao? Trả lời: Các tôt chức như đại phân tử, bào quan, mô, cơ quan, hệ cơ quan chưa được xem là cấp tổ chức chính cuarsinh giới vì: - Các tổ chức này ở trạng thái riên biệt không thực hiện được chứa năng của chúng. + Các đại phân tử axit nucleic, protein khi ở trong tế bào mới thực hiện chức năng của chúng. + Các mô, cơ quan, các hệ cơ quan chỉ thực hiệ được đầy đủ chức năng của chúng khi ở trong cơ thể. - Tế bào được xem là đơn vị cơ bản của thế giới sống. + Tế bào là đơn ị cấu trúc của các cơ thể sống. + Tế bào là đơn vị chức năng vì thể hiện các đặc trưng cơ bản của sự sống: trao đổi chất, sinh trưởng phát triển, sinh sản, cảm ứng… Câu 11: 1. Cho các sinh vật: vi khuẩn lam, trùng đế giày, tảo lục, nấm sợi, cây lúa và con người. Mỗi sinh vật đó được xếp vào các giới nào? Nêu đặc điểm chung của mỗi giới. 2. Kể tên các ngành của giới Thực vật; giới Đọng vật/ Trả lời 1. Các giới và đặc điểm của mỗi giới: a. Vi khuẩn lam: thuộc giới khởi sinh Đặc điểm: Sinh vật nhân sơ, đơn bào sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng. b. Trùng đế giày và Tảo lục: thuộc giới nguyên sinh. [...]... tạp đều có đơn vị cấu tạo cơ bản nên cơ thể là tế bào Ở vi khuẩn, tế bào là một cơ thể hoàn chỉnh - Trong mỗi tế bào có nhiều bào quan, mỗi bào quan thực hiện các chức năng khác nhau Mỗi tế bào gồm các phần điển hình là màng tế bào, tế bào chất và nhân * Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể sống: - Tất cả các dấu hiệu của sự sống: sinh trưởng, hô hấp, tổng hợp, phân giải… đều xảy ra trong tế bào Tế bào. .. nhược trương mặc dù tế bào hút nước mạnh nhưng tế bào không bị vỡ - Ở ống nghiệm 3: Tế bào không bị vỡ do lizozim không phá vỡ thành tế bào vi khuẩn cổ  trong môi trường nhược trương tế bào hút nước mạnh nhưng do có thành tế bào vững chắc nên tế bào không bị vỡ - Ở ống nghiệm 4: Tế bào hồng cầu bị vỡ vì mặc dù lizozim không tác động vào màng tế bào nhưng trong môi trường nhược trương tế bào hồng cầu hút... vật không xương sống Trả lời: 1.- Giới Khởi sinh gồm những sinh vật đơn bào nhân sơ; giới Nguyên sinh gồm những sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân thực - Giới Khởi sinh gồm các nhóm vi khuẩn; giới Nguyên sinh gồm thực vật nguyên sinh, động vật nguyên sinh, nấm nhầy 2.- Thành tế bào của nấm có chứa kitin - Sống dị dưỡng hoại sinh, kí sinh, cộng sinh - Tế bào không chưa lục lạp - Sinh sản bằng bào tử,... khác nhau giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ? 2 Phân biệt hình thức phân bào nguyên phân ở tế bào nhân thực và phân đôi ở tế bào nhân sơ? Trả lời: 1.Sự khác nhau giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ: Sinh vật điển hình Tế bào nhân sơ Vi khuẩn, vi sinh vật cổ Kích thước điển hình Khoảng 1 -10 micromet Cấu trúc nhân tế bào Có vùng nhân, không có màng nhân Nhiễm sắc thể Một phân tử không liên kết... màng sinh trên mặt phẳng xích đạo và đính chất tạo thành vách ngăn với thoi phân bào ở tâm động - Sự phân chia tế bào chất: tạo - Sự phân chia vật chất di truyền vách ngăn ở giữa chia tế bào mẹ nhờ vào thoi phân bào thành hai tế bào con - sự phân chia tế bào chất: ở tế bào thực vật hình thành vách ngăn ở giữa, ở tế bào động vật hình thành eo thắt chia tế bào mẹ thành hai tế bào con Câu 10: 1 Thành tế bào. .. động sống của trong các hợp chất hữu cơ tế bào * Ti thể và lục lạp có nguồn gốc cộng sinh; Trong quá trình tiến hóa, một loại vi khuẩn hiếu khí đã xâm nhập vào tế bào, chúng cộng sinh trong tế bào, trở thành một bào quan hô hấp (ti thể) và phụ thuộc vào tế bào Tương tự, một loại vi khuẩn lam đã xâm nhập vào tế bào, sống cộng sinh với tế bào, trở thành lục lạp và phụ thuộc vào tế bào 2 *Chức năng: -... nhân tế bào Tổng hợp protein (dịch mã) tại tế bào chất 60S + 40S Được tổ chức phức tạp và riêng biệt bởi hệ thống màng nội bào và khung tế bào Vận động tế bào Lông, roi VK được tạo thành từ các protein flagelin Không có Lông, roi được cấu tạo từ tupulin dạng vi ống 9+2 Ti thể Mỗi tế bào thường có hàng chục đến hàng ngàn Lục lạp Không có Có ở tế bào tảo và thực vật Mức độ tổ chức cơ Thường là đơn bào. .. phân cách Chuyên đề 2: Thành phần hóa học và cấu trúc tế bào Câu 1: 1 Hãy cho biết ở tế bào động vật thì ba loại cấu trúc dưới tế bào nào có chứa protein và axit nucleic? Hãy nêu sự khác nhau giữa các axit nucleoic có trong ba loại cấu trúc đó 2 Hãy xác định các phát biểu sau đây đúng hay sai Giải thích a Các tế bào có thể nhận biết nhau do màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là protein bám màng b Mỗi tế. .. thế tế bào tổn không hình thành thoi phân bào thương - Chu kì tế bào đơn giản, tốc độ - Phân chia theo hình thức nguyên phân chia tế bào nhanh hơn phân có hình thành thoi phân bào - AND nhân đôi và chia đôi bám - Chu kì tế bào phức tạp hơn, tốc vào màng sinh chất ở các độ phân chia tế bào chậm hơn mezoxom - AND nhân đôi, NST nhân đôi ở - Sự phân chia vật chất di truyền trong nhân tế bào, sau đó tập. .. phần các nguyên tố có trong tế bào của các loài sinh vật về cơ bản lại giống nhau? 2 Hãy nêu hai chức năng của cacbonhidrat đối với cơ thể sống? 3 So sánh cấu trúc và chức năng của ti thể và lục lạp? Trả lời: 1 Thành phần các nguyên tố có trong tế bào của các loài sinh vật về cơ bản lại giống nhau vì: + Trong quá trình phát sinh sự sống có sự tham gia của các nguyên tố C, H, O, N… + Các loại tế bào đều . Các chuyên đề ôn tập OLYMPIC sinh học 10 - Phần tế bào THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN XV – NĂM 2 010 Chuyên đề 1: Thế giới sống Câu 1: 1. Trong hệ thống phân loại 3 lãnh giới, giữa vi sinh. chỉnh. - Trong mỗi tế bào có nhiều bào quan, mỗi bào quan thực hiện các chức năng khác nhau. Mỗi tế bào gồm các phần điển hình là màng tế bào, tế bào chất và nhân. * Tế bào là đơn vị chức năng. vào tế bào, chúng cộng sinh trong tế bào, trở thành một bào quan hô hấp (ti thể) và phụ thuộc vào tế bào. Tương tự, một loại vi khuẩn lam đã xâm nhập vào tế bào, sống cộng sinh với tế bào,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chuyên đề ôn tập OLYMPIC sinh học 10 phần tế bào, Các chuyên đề ôn tập OLYMPIC sinh học 10 phần tế bào,