0

Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 9 ppt

7 211 0
  • Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 9 ppt

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 14:22

Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 57 - Tiến hành kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing, đặc biệt là khả năng sinh lời và hiệu suất của hoạt động của marketing. Trớc đây chủ chơng của Đảng cho rằng có thể công nghiệp đất nớc bằng những xây dựng các nhà máy lớn. Thật ra không phải nh thế, chỉ có một môi trờng cạnh tranh bình đẳng và sự am hiểu về thị trờng mới có thể công nghiệp hoá đợc. Đối với các DNVVN không nằm ngoài quy luật chung ấy. 4. Thơng hiệu: Không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức đợc đầy đủ tầm quan trọng của thơng hiệu nhất là các DNVVN. Trên thực tế thơng hiệu đang là vấn đề phải tranh cãi đối với các doanh nghiệp lớn, tiếp theo sẽ ảnh hởng đến các DNVVN. Theo em có một số giải pháp sau: - Vấn đề lấy cắp thơng hiệu đã diễn ra từ lâu nhng trong nhận thức của các DNVVN thì vẫn còn mới mẻ, một số doanh nghiệp còn không quan tâm đến nó. Cần xem xét lại, nhận thức đúng đắn về thơng hiệu, xem thơng hiệu nh là tài sản quý cần bảo vệ, quảng bá và phát triển nó, coi đây là việc sống còn, động lực mang tính chiến lợc của các DNVVN. - Không ngừng đầu t nâng cấp đổi mới công nghệ, tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lợng, giá cả trên phân khúc thị trờng nhằm tạo ra hình ảnh đẹp về thơng hiệu sản phẩm. Khi đã tạo đợc thơng hiệu rồi cần đăng ký ngay thơng hiệu ở thị trờng trong nớc và thị trờng quốc tế, cả thị trờng tiềm năng mà doanh nghiệp sắp hớng tới. - Đào tạo đội ngũ chuyên gia về xây dựng thơng hiệu, giỏi về kinh doanh và kiến thức, về sở hữu công nghiệp, có óc thẩm mỹ trong thiết kế nhãn hiệu. - Tích cực quảng bá sản phẩm của mình đến ngời tiêu dùng bằng tham gia các hội chợ thơng mại trong và ngoài nớc, không ngừng mở rộng mạng lới bán hàng, bảo vệ và nâng cao uy tín thơng hiệu. Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 58 - Việc xây dựng thơng hiệu suất phát từ nghiên cứu thị trờng, chiến lợc thơng hiệu cần đặt trong chiến lợc kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp. Theo em đầu t vào thơng hiệu là đầu t vào tầm nhìn lâu dài, giúp doanh nghiệp có thể đứng vững trong tơng lai, trong hiện tại ít thể hiện tác dụng hơn, đây là lý do chính mà nhiều DNVVN không quan tâm đến thơng hiệu. 5. Chất lợng hàng hoá: Để chất lợng hàng hoá cao, ai cũng biết rằng phải chú trọng hoạt động nghiên cứu sản phẩm và nhiều hoạt động khác nữaNhng trớc khi nghiên cứu sản phẩm thì phải nhận thức về sản phẩm một cách đúng đắn. Giải pháp thiết thực nhất cho vấn đề hiện nay là chúng ta phải nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật để bình luận, đánh giá, cảm nhận thật sâu sắc những tồn tại, hạn chế mà chúng ta cha thể vợt qua, đồng thời phát động cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật thực sự, đề cao hơn nữa việc lấy hiệu quả, thực chất công việc làm thớc đo đánh giá phẩm chất, năng lực của con ngời nh kinh nghiệm của một số nớc nh Hàn quốc, Nhật bản, Trung Quốc Hạn chế việc đánh giá trình độ, năng lực của con ngời qua lời nói, bài phát biểu những hô hào về mặt hình thức là tốt đẹp nhng không thật sự cầu thị; phải tăng cờng khả năng quản lý, giám sát một cách chặt chẽ, khoa học, nhng cũng không vì sự tăng cờng này mà làm cho phát sinh nhiều tiêu cực; chú trọng nâng cao đời sống vật chất cho ngời đang thực thi công việc. Song song với việc này, phải xử lý thật nghiêm khắc ngời thực thi công việc nếu có những sai phạm, những tiêu cực, không để xảy ra hiện tợng giơ cao đánh khẽ thì công cụ cải cách này mới thật sự có hiệu quả. 6. Xây dựng chiến lợc xuất khẩu: Thứ nhất, các nhà lãnh đạo các DNVVN cần nâng cao hơn nữa nhận thức và công tác xây dựng chiến lợc xuất khẩu. Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 59 Trong bối cảnh hiện nay, cạnh tranh nói chung và xuất khẩu nói riêng đã, đang và sẽ phải đối mặt với nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới và các doanh nghiệp nhỏ khác. Vì vậy, xây dựng đợc chiến lợc xuất khẩu có ý nghĩa sống còn đối với các DNVVN hiện nay, việc nâng cao nhận thức của các nhà kinh doanh là một giải pháp có tính toàn diện. Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo của các nhà quản lý trong các DNVVN xuất khẩu. Để nâng cao năng lực và trình độ quản lý của ngời lãnh đạo có rất nhiều phơng pháp, trong đó giải pháp mạnh là bản thân các nhà lãnh đạo phải biết đợc điểm yếu của mình, đấu tanh với bản thân để phát huy những tố chất mạnh và loại bỏ những mặt yếu kém của bản thân. Do vậy, phải đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo và tự đào tạo. Thứ ba, xác định và xây dựng u thế canh tranh của riêng mình. Các nhà lãnh đạo DNVVN xuất khẩu phải biết tạo dựng cho doanh nghiệp của mình những lợi thế so sánh của quốc gia cũng nh của doanh ngiệp. Đồng thời, cần tìm ra những điểm yếu kém của các DNVVN để khắc phục một cách nhanh nhất, tránh ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thứ t, phải xác định rõ hớng chiến lợc kinh doanh xuất khẩu của DNVVN, cần xác định rõ mục tiêu định hớng chiến lợc kinh doanh xuất khẩu đến giai đoạn 2006, tầm nhìn nhìn đến năm 2010. Thứ năm, lựa chọn phơng án chiến lợc phù hợp. Chiến lợc đợc lựa chọn phải phù hợp với điều kiện của môi trờng kinh tế chung, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trình độ mọi mặt của DNVVN, chủ yếu là năng lực cạnh tranh của DNVVN đợc đánh giá ở mức độ nào 7. Biện pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh hân phối: Từ những phân tích ở Chơng II, có thể kết luận rằng: kênh phân phối Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 60 của các DNVVN còn yếu kém. Hoàn thiện hệ thống này để có đợc một công cụ cạnh tranh hữu hiệu là vấn đề đặt ra hết sức cấp bách. Vấn đề cần đợc giải quyết nh sau: Thứ nhất, về định hớng chiến lợc phát triển hệ thống kênh phân phối phải đợc đặt ra hàng đầu hoặc ngang hàng và trong thế đồng bộ, liên hệ chặt chẽ với các công cụ khác của hệ thống marketing-mix của DNVVN (nh sản phẩm, giá cả, xúc tiến hỗn hợp). Nhiệm vụ phát triển hệ thống kênh phân phối cần đợc đầu t về vật chất, tiền bạc tơng xứng với mục tiêu đó. Thứ hai, về đổi mới t duy trong tổ chức và quản lý kênh phân phối cần kiên quyết loại từ những cách thức tổ chức và quản lý kênh đã lạc hậu và lỗi thời, thay bằng kiểu tổ chức kênh marketing dọc. Đây là kiểu tổ chức kênh rất hiệu quả và đợc áp dụng phổ biến trong nền kinh tế thị trờng. Trên thế giới, hệ thống kênh phân phối dọc đã đảm nhiệm tới 64% khối lợng hàng hoá lu thông trên thị trờng. T tởng cơ bản của hệ thống kênh marketing dọc là: - Trong kênh gồm có nhiều thành viên khác nhau. Các thành viên liên kết với nhau thành một hệ thống nhất . - Trong kênh phải có một tổ chức giữ vai trò ngời chỉ huy. Quản lý giữa các tổ chức hay thành viên kênh phải đảm bảo chặt chẽ tới mức tạo ra một sự luân chuyển thông suất của hàng hoá và các dòng chảy khác trong kênh từ nhà sản xuất đến ngời tiêu dùng cuối cùng và ngợc lại. - Thống nhất và liên kết chặt chẽ giữa các thành viên kênh đợc đảm bảo bằng sự hợp tác toàn diện và dựa trên nền tảng thống nhất lợi ích toàn bộ hệ thống kênh và của từng thành viên kênh. Thứ ba, để tạo lập đợc một kênh hệ thống phân phối dọc, cần quan tâm đến một số hoạt động cụ thể sau: - Đầu t xứng đáng cho việc thiết kế hệ thống kênh hoàn hảo, tạo ra một cơ cấu kênh phân phối tối u về chiều dài, chiều rộng, số lợng kênh Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 61 đợc sử dụng và tỷ trọng hàng hoá đợc phân phối vào mỗi kênh. Muốn vậy phải tiến hành phân tích toàn diện các yếu tố nội tại của doanh nghiệp, các yếu tố thuộc về trung gian phân phối, thị trờng khách hàng và các yếu tố thuộc về môi trờng vĩ mô của kinh doanh. - Sau khi thiết kế đợc một kênh phân phối tối u, cần phải biến mô hình này thành hiện thực, nghĩa là phát triển hệ thống phân phối và thực hiện các biện pháp điều khiển, quản lý nó. Trong quá trình phát triển hệ thống kênh cần khai thác những khía cạnh văn hoá, tập quán, truyền thống của dân tộc. - Cần xử lý kịp thời và có hiệu quả các mâu thuẫn, xung đột ngay từ khi mới phát sinh. Muốn vậy, phải thực hiện phân loại chúng. Với mỗi loại xung đột có biện pháp thích hợp xử lý: Thoả thuận về mục tiêu cơ bản; thành lập hội đồng phân phối; sử dụng biện pháp ngoại giao, trung gian hoà giải hay trọng tài phán xử. - Cuối cùng, cần thờng xuyên đánh giá hoạt động của các thành viên kênh để có sự quản lý và điều chỉnh hệ thống kênh có căn cứ và kịp thời. 8. Xây dựng chiến lợc doanh nghiệp để đạt đợc mục tiêu phát triển dài hạn hữu hiệu: Một là, lựa chọn hớng và mặt hàng để xây dựng chiến lợc. Doanh nghiệp cần đạt ra mục tiêu cạnh tranh bằng việc chuyển lợi thế về lao động rẻ hay tài nguyên dồi dào sang cung cấp những sản phẩm có u thế cơ bản về chi phí và giá trị cho khách hàng, tạo ra u thế về giá trị sử dụng của sản phẩm, u thế về tiếp thị tổ chức tiêu thụ Hai là, cần chú ý đến vấn đề nh phân tích lợi thế cạnh tranh của DNVVN trong tơng quan với các doanh nghiệp cùng ngành, các đối thủ cạnh tranh trên cơ sở xác định các đặc điểm kinh tế chủ chốt nh thị trờng, thị phần, các điều kiện của thị trờng, khách hàng, công nghệ, đặc điểm của sản phẩm, quy mô tối u sản lợng; xác định các nhân tố tác động đến sự Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 62 phát triển của từng ngành, điều kiện cạnh tranh, điều kiện thay đổi công nghệ, phơng thức kinh doanh, xu hớng tiêu dùng của thị trờng. Ba là, tổ chức nghiên cứu dự báo tình hình và sự cạnh tranh trên thị trờng trong nớc, khu vực và thế giới. II. Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Mặc dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ có những u điểm và lợi thế nhất định để phát triển trong giai đoạn hiện nay song vẫn có nhiều khó khăn mà Nhà nớc đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề đó. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đi từ thực tế tháo gỡ những khó khăn, vớng mắc của những doanh nghiệp nh vốn, lao động, khoa học công nghệ Hay những vấn đề doanh nghiệp vừa và nhỏ cha nhận thức đợc đúng đắn nh thơng hiệu Nhng một số vấn đề cơ bản nhất cần giúp các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng đó là tạo nên môi trờng kinh tế xã hội thuận lợi ổn định cho viêc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp . 1. Xây dựng môi trờng kinh tế, môi trờng cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp: 1.1. Hình thành chính sách mới: Tiếp tục nâng cao nhận thức đổi mới t duy hình thành chính sách mới, đồng bộ về kinh tế thị trờng, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Thành công của đổi mới là do chấp nhận kinh tế hàng hoá, phát triển kinh tế thị trờng. Sau khi chuyển đổi thành công thì giai đoạn mới đòi hỏi phải có một quyết sách mới đẩy nhanh việc xây dựng đầy đủ đồng bộ nên kinh tế thị trờng . 1.2. Xây dựng thể chế: Đẩy mạnh xây dựng thể chế kinh tế thị trờng, tạo dựng thể chế cho thị trờng các yếu tố sản xuất phát triển. Quan tâm đầy đủ cả 5 chức năng cơ bản của thể chế đó là xác định phơng hớng, hoạch định chính sách, tổ Đề án môn học SV: Phạm Thị Bích Ngọc Lớp QLKT 42A 63 chức thực hiện, giám sát và xử lý tranh chấp, bảo đảm cho thể chế có hiệu lực thực sự và đợc thực hiện nghiêm túc. 1.3. Tạo lập môi trờng cạnh tranh bình đẳng: Khuyến khích mở rộng cạnh tranh theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử. Cần có luật pháp kiểm soát đi tới xoá bỏ độc quyền, mở rộng cạnh tranh. Cần tiến hành rà soát loại bỏ các yếu tố, các khâu độc quyền tạo điều kiện cho cạnh tranh phát triển. Nhất quán quan điểm phát triển kinh tế nhiều thành phần, tạo lập môi trờng cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt đối xử trong luật pháp, chính sách và cả thái độ ứng xử của công chức lúc thừa hành công vụ. 1.4. Phát huy tính năng động của các doanh nghiệp: Hỗ trợ Doanh nghiệp chủ yếu bằng chính sách tạo thuận lợi, tối tiểu hoá những chính sách u tiên, u đãi. Càng ban hành nhiều chính sách u đãi càng tạo ra môi trờng khập khiễng, nhà nớc hao tổn tài lực, doanh nghiệp tốn công chạy chọt, tiêu cực và tham nhũng có đất phát triển. Chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động là chính sách hiệu quả nhất, thành công nhất trong quá trình đổi mới. Quản lý nhà nớc cần tìm những chính sách tháo gỡ cản trở, vớng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, phát triển hết năng lực của mình. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự chủ kinh doanh, lựa chọn chiến lợc, phơng án nâng cao chất lợng, giảm giá thành sản phẩm nâng cao năng lực thị trờng nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm của mình. 2. Giải quyết những vấn đề bức thiết hiện nay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Mặc dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều khó khăn yếu kém, song không phải trong lĩnh vực nào nhà nớc cũng có thể tham gia một cách có hiệu quả. Trong phạm vi ngắn của đề án môn học em xin trình bầy một số lĩnh vực mà nhà nớc thể hiện vai trò quan trọng nhất. . thành chính sách mới, đồng bộ về kinh tế thị trờng, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Thành công của đổi mới là do chấp nhận kinh tế hàng hoá, phát triển kinh tế thị trờng. Sau khi chuyển đổi. lợc phù hợp. Chiến lợc đợc lựa chọn phải phù hợp với điều kiện của môi trờng kinh tế chung, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trình độ mọi mặt của DNVVN, chủ yếu là năng lực cạnh tranh của DNVVN. hình và sự cạnh tranh trên thị trờng trong nớc, khu vực và thế giới. II. Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Mặc dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 9 ppt, Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 9 ppt, Giáo trình tổng hợp những điều cần thiết cho sự cạnh tranh và hòa nhập của nền kinh tế thị trường hiện nay phần 9 ppt

Từ khóa liên quan