Cách quay rubik 3x3 docx

19 54.4K 546
Cách quay rubik 3x3 docx

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1.Giới thiệu: BÀI THAM KHẢO THỨ Đây hướng dẫn đơn giản, dựa theo hướng dẫn Leyan Lo, đảm bảo học theo hướng dẫn cần biết đọc giải khối rubik 3×3 Trong trường hợp đọc xong khơng làm khun nên tìm trò khác dễ dễ mà chơi kiểu nhảy dây, bắn bi hay trốn tìm Trước bắt đầu học, ta cần quy ước số thứ cho dễ làm việc: - Viên giữa: viên có màu, nằm mặt Viên cạnh: viên có màu - Viên góc: viên có màu Trong hướng dẫn này, phần không quan trọng khối rubik, tức viên không cần quan tâm đến tơ màu xám, cịn phần quan trọng đánh dấu X - Các ký hiệu: Mỗi mặt khối rubik ký hiệu chữ tương ứng: Phải: R Trái: L Trên: U Dưới: D Trước: F Sau: B R L U D F B : xoay mặt tương ứng 90 độ theo chiều kim đồng hồ R' L' U' D' F' B': xoay mặt tương ứng 90 độ ngược chiều kim đồng hồ R2 L2 U2 D2 F2 B2: xoay mặt tương ứng 180 độ - Lưu ý: gặp công thức B tức xoay mặt B 90 độ theo chiều kim đồng hồ ta phải để mặt B hướng phía xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ Các mặt khác tương tự -Phương pháp giải: phương pháp làm tầng, giải tầng sau phải đảm bảo không làm xáo trộn tầng trước Tầng dễ làm nhất, giải trực giác, tự nghĩ cách giải Tầng dĩ nhiên khó nhất, phải học nhiều cơng thức sai lầm tầng khiến ta phải làm lại nhiều Tầng 1: Ta quy ước tầng tầng có mặt trắng, tầng tầng có mặt vàng Lúc đầu, ta để mặt trắng mặt U Để giải tầng ta cần làm bước: giải viên cạnh để tạo thành hình chữ thập sau giải viên góc Chú ý viên góc cạnh cần phải đưa vị trí Tạo hình chữ thập: Bước đơn giản, bạn hồn tồn tự làm được, gợi ý cách làm sau: đầu tiên, ta cần tìm viên cạnh có màu trắng, viên nằm tầng 1, tầng tầng Nếu viên cạnh nằm tầng 2: B1: Sau chọn viên cạnh, ta phải xác định thuộc vị trí khối rubik Để làm việc này, ta xem màu kề với màu trắng màu Ở trường hợp màu màu đỏ, viên cạnh phải nằm chỗ chữ X bên phải, phía viên màu đỏ Ở trường hợp 2, màu màu xanh cây, viên cạnh phải nằm chỗ chữ X phía trước Ta gọi vị trí mà viên cạnh cần đưa tới goal B2: Sau xác định goal, việc tìm cách đưa mặt màu trắng viên cạnh lên mặt U Trong trường hợp 1, ta xoay F', viên cạnh đưa tới vị trí chữ X phía trước Trường hợp 2, ta xoay R, viên cạnh đưa tới vị trí chữ X bên phải Ta gọi vị trí mà viên cạnh tới sau làm bước target B3: Có vấn đề xảy làm ln bước mặt trắng viên cạnh đưa đến mặt U viên cạnh lại không nằm goal Không sao, chuyện nhỏ thỏ ăn cỏ bị thằng da đỏ bắn bỏ, trước làm bước ta đưa goal tới vị trí target cách xoay U U' U2 Sau làm bước lại đưa goal trở chốn cũ cách làm ngược lại U, U', U2 Ví dụ trường hợp 1, cách làm (U F' U') Trường hợp cách làm (U' R U) Nếu viên cạnh nằm tầng tầng 3: Ta xoay F F' để đưa viên cạnh tầng dùng phương pháp để giải Giải viên góc: Từ bước trở đi, ta lật ngược khối rubik lại, tức mặt trắng thành mặt D mặt vàng thành mặt U Việc giúp dễ dàng xác định vị trí viên cần tìm Đầu tiên, ta phải tìm viên góc có màu trắng, viên nằm tầng tầng Nếu viên góc nằm tầng 3: B1: Xác định vị trí mà viên góc cần đưa tới cách xem xét viên góc Ta gọi vị trí B2: Đưa viên góc tới vị trí phía B3: Tùy vào trường hợp, ta dùng công thức màu lại goal goal sau để giải Dùng công thức (R U' R' U2) để đưa mặt trắng sang phía bên cạnh Dùng cơng thức để giải Nếu viên góc B1: Dùng công thức (R U R' B2: Dùng phương pháp để giải nằm U') để đưa tầng viên góc 1: tầng 3 Tầng 2: Ở tầng này, công việc nhẹ nhàng, ta cần giải viên cạnh Đầu tiên ta xác định viên cạnh tầng 2, viên cạnh cịn lại mà khơng có màu vàng Các viên nằm tầng tầng Nếu viên cạnh nằm tầng 3: B1: Xác định vị trí viên cạnh cần đưa tới cách xem xét màu viên cạnh Ta gọi vị trí goal B2: Xoay U, U' U2 để đưa viên cạnh đến vị trí gần goal cho trục mặt F trùng màu (xem hình minh họa phía dưới) B3: Tùy vào trường hợp, dùng công thức sau để giải: Nếu viên cạnh nằm tầng 2: B1: Dùng công thức (R U' R') (U' F' U F) để đưa viên cạnh tầng B2: Dùng phương pháp phía để giải Tầng 3: Để giải tầng 3, ta làm bước sau: Định hướng cạnh: Mục đích bước tạo hình chữ thập màu vàng mặt U Có trường hợp cần giải quyết, nhiên ta cần học công thức Khi làm công thức đây, tầng biến đổi theo thứ tự sau: Công thức: (F R U) (R' U' F') Định hướng góc: Mục đích bước đưa tồn mặt U màu (màu vàng) Có tất trường hợp cần giải Khi làm công thức đây, tầng biến đổi hình minh họa Chú ý hình minh họa bên thể góc nhìn từ xuống, làm công thức ta phải giữ khối rubik cho mặt vàng nằm Công thức: (R U) (R' U) (R U2) R' Hốn vị góc: Mục đích bước đưa viên góc vị trí Cơng thức hốn đổi vị trí viên góc hình minh họa Để đưa viên góc vị trí, ta phải làm công thức lần Công thức: (R U R' F') (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U') Hoán vị cạnh: Đây bước cuối cùng, cơng thức hốn đổi vị trí viên cạnh hình minh họa Để đưa viên cạnh vị trí, ta phải làm cơng thức lần Lưu ý ta cần nhớ cơng thức hồn thành bước này, nhiên thời gian làm lâu HƯỚNG DẪN HÒAN THÀNH MẶT RUBIC Thứ nhất: Phải tự xoay cho tầng màu (cả mặt tầng 1)-NHƯ HÌNH DƯỚI (Các màu trắng màu chưa xếp), chưa tự xoay tìm tịi cho đuợc đọc tiếp Các quy ước: Hình 1: quy ước tầng Góc hình lập phương nhỏ có màu thể Cạnh hình lập phương nhỏ có màu thể Tâm hình lập phương nhỏ có màu thể Hình 2: nói "Trái" xoay khối rubic bên tay trái từ xuống nói "Phải" xoay khối rubic bên tay phải từ xuống nói "Trên" xoay khối rubic bên từ trái sang phải nói "dưới" xoay khối rubic bên từ trái sang phải Cuối cùng, nói "Trước-trái" quay mặt phía trước bên trái nói "Trước-phải" quay mặt phía trước bên phải nói "Sau-trái" quay mặt phía sau bên trái nói "Sau-phải" quay mặt phía sau bên phải Suy nghĩ thêm: Khi nói "dưới"-"dưới"-"dưới" xoay khối rubic bên từ trái sang phải lần nghĩa xoay khối rubic bên từ phải sang trái lần Khi nói "phải"-"phải"-"phải" xoay khối rubic bên phải từ xuống lần nghĩa xoay khối rubic bên phải từ lên lần Làm tầng Tìm "cạnh" tầng thoả điều kiện hình vẽ nghĩa mặt tầng trùng màu với tâm, mặt trùng màu với tâm kế bên Mục tiêu: đưa cạnh lên vị trí (màu xám) Cơng thức: "dưới"-"dưới"-"dưới"-"phải"-"dưới"-"phải"-"phải"-"phải"-"dướ i"-"trước phải"-"dưới"-"dưới"-"dưới"-"trước trái" Làm ngước lại màu đáy bên trái xong tầng Trường hợp xui xẻo làm cơng thức lần để "cạnh" xui xẻo xuống lựa chọn làm cơng thức lần Tiếp làm chữ thập mặt đáy (kiểu hướng dẫn cục rubic làm "góc" trước, tơi thích làm "cạnh" trước) Cầm rubic cho trường hợp Trường hợp xoay theo công thức: "Phải"-"dưới"-"dưới"-"dưới"-"SAU PHẢI"-"dưới"-"SAU TRÁI"-"Phải"-"Phải"-"Phải" Trường hợp xoay theo công thức: "Phải"-"SAU PHẢI"-"dưới"-"dưới"-"dưới"-"SAU TRÁI"-"dưới"-"Phải"-"Phải"-"Phải" Trường hợp xui xẻo trường hợp 3, làm công thức "trường hợp 1" trường hợp để làm tiếp TIẾP NỮA LÀ LÀM ĐÚNG CÁC "CẠNH" Ở TẦNG XOAY TỚI XOAY LUI SẼ CÓ "CẠNH" ĐÚNG Ở LIÊN TỤC NHAU HOẶC ĐỐI DIỆN NHAU Trường hợp 1: LẬT MẶT SAU THÀNH MẶT TRƯỚC (MẶT XANH LỤC VẪN Ở BÊN TRÊN) Công thức: "Phải"-"dưới"-"dưới"-"Phải"-"Phải"-"Phải"-"dưới"-"Phải"-"dướ i"-"Phải"-"Phải"-"Phải"-"dưới" Sẽ bốn cạnh tầng Trường hợp 2: Đưa mặt đỏ làm mặt diện (Mặt xanh lục trên) Công thức: Như Sẽ trường hợp Làm công thức theo trường hợp xong GĨC ĐÚNG VỊ TRÍ LÀ hình lập phương nhỏ góc có màu giống với màu trung tâm CÓ THỂ ĐÚNG THỨ TỰ MÀU HAY KHƠNG CŨNG ĐƯỢC, KHƠNG QUAN TRỌNG Cơng thức chữ U: "Phải"-"dưới"-"dưới"-"dưới"-"Phải"-"Phải"-"Phải"-"dưới" -"Trái"-"dưới"-"dưới"-"dưới"-"phải"-"dưới" -"Phải"-"Phải"-"Phải"-"trái"-"trái"-"trái" CÁCH LÀM: - Tìm góc vị trí (Lưu ý: LÚC NÀY DO CÁC CẠNH ĐÃ ĐÚNG MÀU NÊN KHÔNG ĐƯỢC XOAY MẶT "DƯỚI" ĐỂ TÌM "GĨC ĐÚNG VỊ TRÍ" mà cầm cục rubic mà tìm, khơng xoay hết - Nếu khơng có làm cơng thức chữ U từ -> lần có góc vị trí - ĐỂ "góc vị trí" bên tay phải (Như hình vẽ) làm cơng thức chữ U từ 1->3 lần góc vị trí Thơng tin GIỜ CHỈ CỊN LÀM ĐÚNG CÁC MÀU Ở CÁC GĨC LÀ XONG: SỬ DỤNG CƠNG THỨC TÌM CẠNH VÀ CƠNG THỨC NGHỊCH ĐẢO CỦA NĨ LÀ XONG: CÔNG THỨC MẶT: "Phải"-"dưới"-"dưới"-"Phải"-"Phải"-"Phải"-"dưới"-"Phải"-"dướ i"-"Phải"-"Phải"-"Phải" "Trái"-"dưới"-"dưới"-"Trái"-"Trái"-"Trái"-"dưới"-"dưới"-"dướ i"-"trái"-"dưới"-"trái" KHI ĐỂ RUBIC ĐÚNG NHƯ HÌNH VẼ, KHI LÀM CƠNG THỨC MẶT XONG, HAI MÀU XANH DƯƠNG SẼ NHẢY XUỐNG DƯỚI, LÀM TƯƠNG TỰ VỚI CÁC MẶT KHÁC SẼ RA MẶT TRƯỜNG HỢP XUI XẺO LÀ KHƠNG TÌM THẤY MẶT BÊN NÀO CĨ MÀU XANH DƯƠNG NHƯ HÌNH VẼ THÌ TÌM MẶT BÊN NÀO CĨ MÀU XANH DƯƠNG CŨNG LÀM RỒI TÌM TIẾP LÀ XONG (TRƯỜNG HỢP HAY XUẤT HIỆN LÀ GÓC ĐỐI DIỆN ĐÚNG MÀU, GĨC CỊN LẠI SAI MÀU) 10 CÁCH QUAY RUBIK 3X3 Bước Bạn phải quay mặt, phải quay luật, nghĩa quay xong mặt hình thành tầng xung quanh mặt vừa lắp đúng, khơng có cơng thức, bạn phải sử dụng trí thơng minh để suy luận Bước Sau hoàn thành bước 1, bạn lật mặt kề mặt đúng, tầng bạn để ý tâm, bạn phải quay sang phải trái màu tâm trùng với màu tầng một, lẹ lắm, quay có hai xong Sau tâm trùng với tầng 1, bạn lấy mặt làm mặt (ngoại trừ mặt đối diện mặt làm bước 1) Bạn lấy tầng mặt chính, quay phía cho đủ điều kiện: điều kiện màu tầng mặt phải trùng với màu tâm mặt chính, điều kiện màu kề màu tâm mặt phải trùng màu với màu tâm mặt trái mặt phải mặt Nếu trùng màu tâm mặt phải, cơng thức: giữ mặt chính, tầng qua trái, cạnh bên phải mặt quay xuống, tầng qua phải, cạnh bên phải mặt quay lên, tầng qua phải, mặt qua phải, tầng qua trái, mặt qua trái Nếu trùng màu tâm mặt trái, cơng thức: giữ mặt chính, tầng qua phải, cạnh bên trái mặt quay xuống, tầng qua trái, cạnh bên trái mặt quay lên, tầng qua trái, mặt qua trái, tầng qua phải, mặt qua phải Bước Đây bước khó bước Sau hoàn thành bước 2, bạn quay rubic xuống mặt đối diện mặt bước làm mặt chính,bạn nhìn vào góc mặt chính, kiếm góc hội tụ điều kiện: màu góc phải trùng với màu tâm gồm: tâm mặt chính, tâm mặt có chứa góc,khơng thiết màu góc phải nằm xác Sau xác định hai góc hội tụ đủ điều kiện trên, bạn xác định mặt chứa góc (nằm phía mặt chính) lấy mặt làm mặt Cơng thức: Mặt bên phải mặt quay xuống, tầng quay qua trái, mặt bên phải mặt quay lên, mặt quay qua phải, tầng quay qua trái (nếu trường hợp góc hội tụ điều kiện đáy trái lần), mặt quay qua trái, mặt bên phải mặt quay xuống, tầng quay qua phải, mặt bên phải mặt quay lên, tầng qua trái lần Sau quay xong,bạn lật mặt đáy, nhìn góc, lúc góc vị trí chưa hẳn xác Bạn lật trở lại mặt vừa quay thực cơng thức: mặt bên phải mặt quay xuống, tầng quay qua trái, mặt bên phải mặt quay lên, tầng quay qua trái, mặt bên phải mặt quay xuống, tầng quay qua trái lần, mặt bên phải mặt quay lên, tầng quay qua trái lần Lúc góc phía bên phải mặt (tức màu nằm bên phải tầng mặt chính) trùng màu với tâm mặt (nếu ko trùng thực cơng thức thêm lần nữa) màu bên phải màu trùng màu với tâm mặt phải mặt Lúc ta lấy mặt phải mặt làm mặt ta thực công thức màu tầng bên phải mặt phù hợp với điều kiện vừa (có thể mặt màu) Ta lật mặt đối mặt làm mặt thực công thức điều kiện Bước Đây bước cuối cùng, bạn ý mặt đáy mặt bước 3, lúc xuất hình sau: chữ X, mũi tên mặt đáy màu, chữ H Nếu chữ X: Lấy mặt (mc) bước 3, thực công thức, trái mc lên, phải mc lên, mc quay qua phải cái, trái mc xuống, phải mc xuống, tầng qua trái cái, thực lần Lúc mặt đáy mc tra hình mũi tên màu Nếu mũi tên: Bạn quan sát mặt đáy, quay mặt đáy chiều 11h (tức chiều phía bên trái), lật lên lấy mặt bên phải đầu mũi tên làm mặt chính, thực cơng thức chữ X Nếu mặt đáy màu: Bạn lấy màu mặt đáy làm mặt (nếu mặt màu ko lấy làm mc) thực công thức 10 bước: trái mc lên, phải mc lên, mc quay qua phải cái, trái mc xuống, phải mc xuống, tầng qua phải cái, trái mc lên, phải mc lên, mc quay qua phải cái, trái mc xuống, phải mc xuống, tầng qua phải cái, trái mc lên, phải mc lên, mc qua phải cái,trái mc xuống, phải mc xuống, tầng qua phải 1cái,thực thêm lần (nhớ mc qua phải cái), đến bước 10 tầng qua phải Chữ H: bạn lấy mặt chữ H (không lấy mặt hai bên chữ H làm mặt chính) làm mc, thực công thức chữ X, mặt hai bên chữ H màu, lấy mặt làm mc, thực cơng thức chữ X, thực mặt hai bên chữ H màu hết Khi ta lấy mặt chữ H làm mc, thực công thức 10 bước, lúc khối rubik hoàn thiện.

Chúc bạn thành công! 11 CÁCH QUAY RUBIK 3X3 Quy định mặt: Rubik có mặt ta quy định sau: - Mặt Chính (C): mặt đối diện với mặt bạn - Mặt Trái (T): mặt bên trái - Mặt Phải (P): Uh… - Mặt Sau (S): mặt phía sau, sau lưng mặc (C) - Mặt Nắp (N): Ở mặt nắp - Mặt Đáy (D): chân mặt nắp Lưu ý: Các chữ in màu đỏ ký hiệu mà bạn đụng chúng công thức Nếu bạn bắt đầu giải, bạn nên dùng mặt chính(C) mặt màu xanh cây, mặt nắp mặt màu trắng Phải biết thay đổi mặt theo điều kiện, khơng phải giữ mặt làm mặt hồi Công thức xoay: (+): Dấu + xoay theo chiều kim đồng hồ ( - ): Dấu – gì, hiểu ( ): Bình phương, hay gọi 2, xoay 180 độ, tức xoay ½ vịng Tránh nhầm lẫn: Xoay vịng xoay vị trí cũ, xoay ½ vịng xoay 180 độ, xoay lần xoay 90 độ Đây quy định Bài tập thực hành: Giúp bạn làm quen với mặt Và làm quen với công thức, không muốn làm Bài 1: Làm quen với mặt Nếu Xanh mặt mặt Sau màu ? (Xanh Dương) Nếu Vàng mặt đáy mặt màu ? (Sao biết được) Nếu đỏ mặt trái, mặt đáy màu ? (Màu Vàng) Nếu màu cam mặt phải mặt nắp làm màu ? (Màu Trắng) Nếu D màu xanh cây, C màu trắng, N màu ? (Xanh Dương) Bài 2: Làm quen với cơng thức: Bạn xếp rubik cho mặt tồn màu trắng Đừng nói khơng làm Sau làm công thức sau, bạn giữ màu trắng T – P + C + P – T + D2 P + T – C + P – T + P–D2P+D+P–D+P+ P–D–P+D+T+D–P–D+P+T– Nếu làm dãy mà bị màu trắng bạn sai Đừng hỏi mặt mặt Cẩn thận tránh nhầm (+ -) (+) mặt xoay ngược với (+) mặt đối Quy định tầng: 12 Thuật ngữ: Một số từ dùng viết - Khối cạnh: Những thứ sơn phết khối cạnh - Khối góc: Cũng thế, thứ sơn phết khối góc - Khối trung tâm: 13 - Đúng vị trí khác màu: Cái dễ hiểu Tức vị trí khối cạnh (khối góc) vị trí đứng Chỉ màu sắc khơng xác Khối góc mà bạn thấy hình khối góc vị trí khơng màu Hồn tất phần 1, tới đây, bạn có đầy đủ khái niệm thao tác với rubik Tiếp theo, ta tiến hành giải rubik Đối với viết này, bạn giải rubik theo kiểu hoàn tất tầng Giải tầng 1: Chắc không cần hướng dẫn chứ, tự bạn phải biết cách hoàn tất phần Vài gợi ý cho người bắt đầu: 14 - Các bạn xếp màu cho mặt nắp, khối cạnh khối góc khơng cần vị trí - Chọn khối cạnh làm chủ, xoay mặt nắp cho giống màu với khối trung tâm tầng - Lần lượt tách khối cạnh chưa vị trí đưa nhà - Tương tự cho khối góc, khối góc chưa vị trí tách đưa vị trí - Khơng thiết phải tách khối góc, khối cạnh chèn khối góc, khối cạnh cần thiết vào, bạn chèn vào tự động tách thằng Xong hen, người bắt đầu, không đựơc phép bỏ q phút 30 để hồn tất Giải tầng 2: Phần này, chủ yếu giải cho khối cạnh tầng đưa vào vị trí tầng Bắt đầu có cơng thức phần Ví dụ cụ thể, theo hình trên, ta tìm khối cạnh có màu (xanh dương – vàng) để đưa vào vị trí Ở xảy trường hợp Trường hợp 1: Nếu vị trí khối cạnh nằm hình, bạn muốn đưa lên tầng 2, ta theo công thức : Ta lấy mặt xanh dương mặt (C) D – P – D + P + D + C + D – C – Theo công thức này, khối cạnh bạn di chuyển lên tầng Và vào vị trí Trường hợp 2: Trường hợp ngược với trường hợp mà thơi, khơng có đáng kể Lần này, màu vàng mặc (C), áp dụng công thức: D+T+D–T–D–C–D+C+ Trường hợp 3: 15 Trường hợp này, khối cạnh mà bạn cần vị trí, lại trái màu, thế, bạn cần áp dụng công thức để đẩy khối cạnh đưa trường hợp để đưa lên lại Cứ thế, bạn hồn tất tầng 2, bạn có tối đa phút 30 giây để hồn tất Để chứng minh tài mình, bạn thử tìm cơng thức để giải trường hợp mà khơng cần đưa trường hợp trường hợp Giải tầng 3: Khó nhé, đọc viết bạn thấy dễ vô Nếu công thức nguyên thuỷ tờ giấy hướng dẫn bạn mua rubik bạn có tới trường hợp với công thức dài ngoằn, đây, rút gọn lại hết Tới đây, bạn xác định mặt nắp (N) Và ta chủ yếu thao tác mặt đáy (D) Lưu ý, mặt nắp mặt cố định Nên xem kỹ hình thích để tránh lầm lẫn Ở mặt đáy, bạn cần tìm cho chữ L ngược hình sau: Hình mặt đáy (D), cịn lại màu khơng cần biết, miễn chữ L ngược Nếu khơng hình trên, bạn việc làm công việc sau: Mặt nắp mặt cố định, bạn chọn mặt(trừ mặt đáy) để làm mặt (C) thực theo công thức sau: P–D2P+D+P–D+P+ Lúc này, mặt đáy xuất bạn cần, bạn việc đưa dạng Theo hình đây, bạn lấy mặt viền xanh làm mặt (C) 16 Và dùng công thức sau: T – P + C + P – T + D P + T – C + P – T + Kết mặt đáy là: Nếu may mắn, hoàn tất phần 2, bạn rơi vào trường hợp Tới đây, tính riêng tầng 3, ta cịn khối cạnh khối góc Các bạn thực việc xếp khối cạnh cho vị trí màu Sau ta tiến hành xếp khối góc Xếp khối cạnh: Bạn xoay mặt đáy để đưa khối cạnh vị trí, 1, khối cạnh vị trí Điều ln ln xảy ra, bạn ln tìm thấy khối cạnh màu vị trí Lúc ta dùng mặt phía khối cạnh để làm mặt (C) Ai khơng hiểu xem hình Lúc này, ta dùng mặt có màu xanh dương mặt chính(C), mặt nắp(N) cố định Và công thức di chuyển khối cạnh, dĩ nhiên, khối cạnh khoanh trịn hình khơng bị thay đổi vị trí P – D P + D + P – D + P + Kiểm tra xem khối cạnh lại vị trí chưa Nếu chưa, đừng hoảng, làm tiếp cơng thức với mặt mặt có màu xanh dương 17 Thế khối cạnh vị trí Xếp khối góc: - Việc đầu tiên, bạn tự tìm xem có khối vị trí chưa,( màu tốt) - Nếu có, bạn chọn khối góc chính, mặt mặt Theo ví dụ trên, màu xanh dương làm mặt Ta áp dụng cơng thức di chuyển khối góc: để đưa khối góc cịn lại vị trí: P–D–P+D+T+D–P–D+P+T– Làm khối góc cịn lại vị trí Với cơng thức này, khối góc ta di chuyển theo nguyên tắc sau: - Nếu sau hoàn thành khối cạnh, bạn khơng tìm thấy khối góc vị trí, dựa vào cách di chuyển trên, bạn chọn khối góc thích hợp để làm khối góc chính, áp dụng cơng thức để đưa khối góc cần thiết vị trí, dùng khối góc mà bạn vừa đưa vị trí đó, để làm khối góc Rồi tiếp tục đưa cịn lại chỗ Sau tất chỗ, ta thực bước cuối cùng: Hoàn tất: Phần viết khó hiểu, ráng đọc kỹ Sau hoàn tất giai đoạn trên, gặp may mắn, Full sẵn, may mắn hơn, có đến khối góc màu vị trí Hoặc khơng có chút may mắn nào, bạn có khối góc vị trí khơng màu: Như vậy, màu, vị trí thơi, đừng nghĩ tới nó, đừng chạm tới 18 Nếu có, ta ưu tiên khối góc màu, vị trí, đặt phía bên tay trái Những khối góc vị trí chưa màu, bạn ưu tiên phía tay phải Nếu khơng có khối vừa màu vị trí ưu tiên Xem hình đây: Chỗ đánh dấu màu đỏ ưu tiên, khối màu, vị trí, phía tay phải Chỗ đánh dấu màu xanh, ưu tiên, vị trí, khác màu, phía tay trái Và mặt phía mặt Cụ thể ví dụ hình trên, mặt xanh dương làm mặt Ta dùng công thức sau để di chuyển màu khối góc: P–D2P+D+P–D+P+ T + D T – D – T + D - T – Phải làm cho xong công thức tiến hành kiểm tra, Full, khơng cịn để nói, chưa, ta tiếp tục tìm, chưa màu, lại ưu tiên phía tay phải, màu phía tay trái Và thực tiếp cơng thức Cho tới hồn tất Kinh nghiệm cho thấy, công thức di chuyển màu khối góc sau: Dựa vào kinh nghiệm trên, bạn biết trước, lần quay nữa, bạn hoàn thành, nhắm mắt biểu diễn lừa thiên hạ cảnh cuối tốt Cơng thức, trường hợp 17 hình vẽ 19 ... bên phải mặt quay xuống, tầng quay qua trái, mặt bên phải mặt quay lên, tầng quay qua trái, mặt bên phải mặt quay xuống, tầng quay qua trái lần, mặt bên phải mặt quay lên, tầng quay qua trái... mặt quay xuống, tầng quay qua trái, mặt bên phải mặt quay lên, mặt quay qua phải, tầng quay qua trái (nếu trường hợp góc hội tụ điều kiện đáy trái lần), mặt quay qua trái, mặt bên phải mặt quay. .. HAY XUẤT HIỆN LÀ GÓC ĐỐI DIỆN ĐÚNG MÀU, GĨC CỊN LẠI SAI MÀU) 10 CÁCH QUAY RUBIK 3X3 Bước Bạn phải quay mặt, phải quay luật, nghĩa quay xong mặt hình thành tầng xung quanh mặt vừa lắp đúng, khơng

Ngày đăng: 07/08/2014, 11:22

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • BÀI THAM KHẢO THỨ 1

 • khi nói "Trái" là xoay khối rubic bên tay trái từ trên xuống dưới. khi nói "Phải" là xoay khối rubic bên tay phải từ trên xuống dưới. khi nói "Trên" là xoay khối rubic bên trên từ trái sang phải. khi nói "dưới" là xoay khối rubic bên dưới từ trái sang phải. Cuối cùng, khi nói "Trước-trái" là quay mặt phía trước về bên trái khi nói "Trước-phải" là quay mặt phía trước về bên phải khi nói "Sau-trái" là quay mặt phía sau về bên trái khi nói "Sau-phải" là quay mặt phía sau về bên phải Suy nghĩ thêm: Khi nói "dưới"-"dưới"-"dưới" là xoay khối rubic bên dưới từ trái sang phải 3 lần nghĩa là xoay khối rubic bên dưới từ phải sang trái 1 lần. Khi nói "phải"-"phải"-"phải" là xoay khối rubic bên phải từ trên xuống dưới 3 lần nghĩa là xoay khối rubic bên phải từ dưới lên trên 1 lần. Làm tầng 2. Tìm 1 "cạnh" ở tầng 3 thoả điều kiện như hình vẽ nghĩa là mặt ở tầng 3 trùng màu với tâm, mặt dưới trùng màu với tâm kế bên. Mục tiêu: đưa cạnh đó lên đúng vị trí (màu xám). Công thức: "dưới"-"dưới"-"dưới"-"phải"-"dưới"-"phải"-"phải"-"phải"-"dướ i"-"trước phải"-"dưới"-"dưới"-"dưới"-"trước trái". Làm ngước lại nếu màu dưới đáy ở bên trái. thế là xong tầng 2. Trường hợp xui xẻo nhất thì làm công thức đó 1 lần để "cạnh" xui xẻo xuống dưới rồi lựa chọn và làm công thức đó 1 lần nữa.

 • Tiếp đó là làm chữ thập ở mặt đáy. (kiểu hướng dẫn trong các cục rubic là làm các "góc" trước, tôi thì thích làm các "cạnh" trước). Cầm rubic sao cho ra trường hợp 1 hoặc 2. Trường hợp 1 xoay theo công thức: "Phải"-"dưới"-"dưới"-"dưới"-"SAU PHẢI"-"dưới"-"SAU TRÁI"-"Phải"-"Phải"-"Phải". Trường hợp 2 xoay theo công thức: "Phải"-"SAU PHẢI"-"dưới"-"dưới"-"dưới"-"SAU TRÁI"-"dưới"-"Phải"-"Phải"-"Phải". Trường hợp xui xẻo nhất là trường hợp 3, làm công thức "trường hợp 1" ở trên sẽ ra trường hợp 2 để làm tiếp.

 • TIẾP NỮA LÀ LÀM ĐÚNG CÁC "CẠNH" Ở TẦNG 3. XOAY TỚI XOAY LUI SẼ CÓ 2 "CẠNH" ĐÚNG Ở LIÊN TỤC NHAU HOẶC ĐỐI DIỆN NHAU. Trường hợp 1: LẬT MẶT SAU THÀNH MẶT TRƯỚC (MẶT XANH LỤC VẪN Ở BÊN TRÊN) Công thức: "Phải"-"dưới"-"dưới"-"Phải"-"Phải"-"Phải"-"dưới"-"Phải"-"dướ i"-"Phải"-"Phải"-"Phải"-"dưới". Sẽ ra bốn cạnh tầng 3 đúng. Trường hợp 2: Đưa mặt đỏ ra làm mặt chính diện (Mặt xanh lục vẫn ở trên) Công thức: Như trên. Sẽ ra trường hợp 1. Làm công thức theo trường hợp 1 là xong.

 • GÓC ĐÚNG VỊ TRÍ LÀ hình lập phương nhỏ ờ 1 góc nào đó có 3 màu giống với 3 màu trung tâm. CÓ THỂ ĐÚNG THỨ TỰ MÀU HAY KHÔNG CŨNG ĐƯỢC, KHÔNG QUAN TRỌNG. Công thức chữ U: "Phải"-"dưới"-"dưới"-"dưới"-"Phải"-"Phải"-"Phải"-"dưới" -"Trái"-"dưới"-"dưới"-"dưới"-"phải"-"dưới" -"Phải"-"Phải"-"Phải"-"trái"-"trái"-"trái". CÁCH LÀM: - Tìm ít nhất 1 góc đúng vị trí (Lưu ý: LÚC NÀY DO CÁC CẠNH ĐÃ ĐÚNG MÀU NÊN KHÔNG ĐƯỢC XOAY MẶT "DƯỚI" ĐỂ TÌM "GÓC ĐÚNG VỊ TRÍ" mà chỉ cầm cả cục rubic mà tìm, không xoay cái gì hết. - Nếu không có làm công thức chữ U từ 1 -> 2 lần sẽ có 1 góc đúng vị trí. - ĐỂ "góc đúng vị trí" ở bên dưới tay phải (Như hình vẽ) làm công thức chữ U từ 1->3 lần sẽ được cả 4 góc đúng vị trí.

  • Thông tin

  • GIỜ CHỈ CÒN LÀM ĐÚNG CÁC MÀU Ở CÁC GÓC LÀ XONG: SỬ DỤNG CÔNG THỨC TÌM CẠNH VÀ CÔNG THỨC NGHỊCH ĐẢO CỦA NÓ LÀ XONG: CÔNG THỨC 6 MẶT: "Phải"-"dưới"-"dưới"-"Phải"-"Phải"-"Phải"-"dưới"-"Phải"-"dướ i"-"Phải"-"Phải"-"Phải". "Trái"-"dưới"-"dưới"-"Trái"-"Trái"-"Trái"-"dưới"-"dưới"-"dướ i"-"trái"-"dưới"-"trái". KHI ĐỂ RUBIC ĐÚNG NHƯ HÌNH VẼ, KHI LÀM CÔNG THỨC 6 MẶT XONG, HAI MÀU XANH DƯƠNG SẼ NHẢY XUỐNG DƯỚI, LÀM TƯƠNG TỰ VỚI CÁC MẶT KHÁC SẼ RA 6 MẶT. TRƯỜNG HỢP XUI XẺO LÀ KHÔNG TÌM THẤY MẶT BÊN NÀO CÓ 2 MÀU XANH DƯƠNG NHƯ HÌNH VẼ THÌ TÌM MẶT BÊN NÀO CÓ 1 MÀU XANH DƯƠNG CŨNG LÀM RỒI TÌM TIẾP LÀ XONG. (TRƯỜNG HỢP HAY XUẤT HIỆN LÀ 2 GÓC ĐỐI DIỆN ĐÚNG MÀU, 2 GÓC CÒN LẠI SAI MÀU)

  • CÁCH QUAY RUBIK 3X3

   • Bước 1

   • Bước 2

   • Bước 3

   • Bước 4

   • CÁCH QUAY RUBIK 3X3

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan