THIẾU IỐT Ở PHỤ NỮ MANG THAI potx

22 386 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

THIẾU IỐT Ở PHỤ NỮ MANG THAI TÓM TẮT Đặt vấn đề: Thiếu iốt là vấn đề sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Thiếu iốt ở thai phụ sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề nhưng đến nay vẫn chưa có số liệu về tình trạng này ở thai phụ TP.HCM. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ thiếu iốt (iốt niệu < 10g/dl) và các yếu tố liên quan ở thai phụ TP.HCM. Phương pháp: Điều tra cắt ngang trên 776 thai phụ tại TP.HCM. Đối tượng được lấy một mẫu nước tiểu & một mẫu muối đang dùng tại nhà để định lượng iốt, được phỏng vấn kiến thức & thực hành về phòng chống thiếu iốt. Kết quả: Iốt niệu trung vị của thai phụ là 6,3g/dl, tỉ lệ thai phụ có iốt niệu <10g/dl là 72,8%, với tỉ lệ thiếu iốt nhẹ (iốt niệu 5-9,9g/dl) là 33,6%, thiếu vừa (2-4,9g/dl) là 27,3%, & thiếu nặng (iốt niệu <2g/dl)là 11,9%. Sống ở vùng ngoại thành hoặc ven có nguy cơ thiếu iốt cao gấp 1,4 lần so với sống ở vùng nội thành. Cứ thêm mỗi tháng tăng lên trong thai kỳ sẽ tăng nguy cơ bị thiếu iốt lên 20%. Dùng muối iốt (MI) đủ tiêu chuẩn phòng bệnh giúp giảm 45% nguy cơ bị thiếu iốt. Tỉ lệ thai phụ có sử dụng MI là 68,1%, & dùng MI đủ tiêu chuẩn phòng bệnh là 56,8%. Kết luận: Bởi vì thiếu iốt gây nhiều hậu quả nặng nề, nghiên cứu này cho thấy tỉ lệ thiếu iốt cao ở thai phụ & giai đoạn sau thai kỳ có nguy cơ thiếu iốt cao hơn so với giai đoạn đầu chứng tỏ tình trạng thiếu hụt iốt ở thai phụ TP.HCM là rất đáng lo ngại & cần được báo động. Nghiên cứu cũng cho thấy dùng MI có hàm lượng iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh là yếu tố bảo vệ đối với tình trạng thiếu iốt ở thai phụ. ABSTRACT IODINE DEFICIENCY IN PREGNANT WOMEN IN HCMC Tran Thi Minh Hanh, Pham Ngoc Oanh, Phan Nguyen Thanh Binh, Nguyen Nhan Thanh, Nguyen Thi Tuyet Hanh, Nguyen Hong Vu, Phan Nguyen Thuy Hoang, Nguyen Nhu Loan, Le Nguyen Trung Duc Son and Le Thi Kim Qui. * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - Supplement of No 4 - 2008: 135 - 140 Background: Iodine deficiency is a public health problem in Vietnam. Iodine deficiency in pregnant women induce severe consequence. Up to now, there is no information on iodine status of pregnant women in HCMC. Objectives: To determine the prevalence of iodine deficiency (urinary iodine <10g/dl) and relacted factors in pregnant women in HCMC. Methods: A cross-sectional survey was conducted in 776 pregnant women in HCMC. A casual spot urine in the morning of survey and a sample of using salt were collected from each subject to measure iodine. Iodine deficiency was classified into 3 groups as severe (urinary iodine < 2g/dl), moderate (2-4.9g/dl), and mild (5- 9.9g/dl). A structured questionnaire was used to interview knowledge on iodine deficiency prevention of pregnant women. * Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM Results: Median of urinary iodine was 6.3g/dl. The prevalence of iodine deficiency in pregnant women (urinary iodine <10g/dl) was 72.8%, in which mild level was 33.6%, moderate was 27.3%, and severe was 11.9%. Pregnant women living in rural or suburban areas was increased risk of iodine deficiency 1.4 times higher than to those living in urban area. Increasing 1 month during pregnancy raised the risk of iodine deficiency 20%. Using iodized salt (iodine between 15-50ppm) decreased 45% risk of iodine deficiency. The prevalence of pregnant women using iodized salt was 68.1%, iodized salt (with iodine between 15-50ppm) was 56.8%. The prevalence of pregnant women has knowledge on iodine deficiency prevention was very low. Conclusions: Since iodine deficiency causes severe consequences. Our findings indicated a high prevalence of iodine deficiency in pregnant women in HCMC and pregnancy in the later stage has higher risk of iodine deficiency compare to the early stage, thus requiring policy maker should pay more attention for this vulnerable population. We also found that using salt with sufficient iodine was a protective factor to iodine deficiency. ĐẶT VẤN ĐỀ Thiếu iốt là vấn đề sức khoẻ cộng đồng quan trọng của nhiều nước trên thế giới (5) , kể cả Việt Nam (13) . Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đây là nguyên nhân quan trọng nhất gây tổn thương não & hệ thần kinh mà chúng ta có thể phòng ngừa được (8) . Thiếu iốt gây ra nhiều hậu quả nặng nề, đặc biệt là ở thai phụ (7) . Thiếu iốt trong quá trình mang thai sẽ làm tăng nguy cơ sẩy thai, chết chu sinh ở trẻ, hoặc trẻ sanh ra sẽ bị thiểu năng tuyến giáp, bướu cổ, điếc, chậm phát triển cả trí não lẫn thể chất. Một nghiên cứu ở Ấn Độ cho thấy trong vùng thiếu iốt có đến 55,0% thai phụ có tình trạng thiếu iốt ở mức độ vừa và 13,2% bị thiếu nặng (11) . Ngay cả ở một số vùng đủ iốt thì tình trạng thiếu iốt ở thai phụ cũng cao hơn so với các đối tượng khác (9,1,10) . Tại Việt Nam, mặc dù chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu iốt (PCCRLTI) đã được triển khai từ năm 1995 trên toàn quốc nhưng đến năm 2005 thì tỉ lệ iốt niệu dưới mức đủ để phòng bệnh (<10g/dl) ở phụ nữ tuổi sanh đẻ (15-49 tuổi) tại TP.HCM vẫn còn rất cao (59,9%). Tỉ lệ hộ gia đình sử dụng muối iốt (MI) đủ hàm lượng phòng bệnh là rất thấp (60,8%) (2). Như vậy, người dân thành phố không tránh khỏi nguy cơ bị thiếu iốt. Khi đó, tình trạng thiếu iốt ở thai phụ có lẽ sẽ nặng nề hơn do nhu cầu iốt tăng cao ở đối tượng này. Tuy nhiên, cho đến nay TP.HCM vẫn chưa có số liệu về tình trạng thiếu iốt ở thai phụ. Điều này hướng đến việc cần thiết phải khảo sát tình trạng thiếu hụt iốt & các yếu tố liên quan ở thai phụ TP.HCM nhằm định hướng can thiệp thích hợp. PHƯƠNG PHÁP Đối tượng Điều tra cắt ngang được thực hiện tại 30 phường/xã (PX) tại TP.HCM được chọn ngẫu nhiên theo phương pháp PPS. Tổng số 776 thai phụ (25-30 thai phụ ở mỗi PX) tham gia điều tra được phỏng vấn kiến thức về tác hại khi bị thiếu iốt ở thai phụ, cách phòng chống thiếu iốt, & cách bảo quản MI. Mỗi đối tượng được yêu cầu lấy một mẫu nước tiểu trong buổi sáng điều tra để định lượng iốt bằng phương pháp động học xúc tác dựa vào phản ứng Sandell-Kolthoff (6). Mẫu muối đang sử dụng tại nhà (khoảng 20g) được thu thập để định lượng iốt bằng phương pháp chuẩn độ theo tiêu chuẩn (Standard titration method). Định lượng iốt trong nước tiểu & trong muối được phân tích tại labo của Trung tâm Dinh dưỡng (TTDD), là labo được kiểm định định kỳ bởi Chương trình PCCRLTI quốc gia. Hệ số dao động (Coefficient of variation) của xét nghiệm định lượng iốt niệu & muối tại labo của TTDD là < 10%. Tiêu chuẩn chẩn đoán & phân loại Thiếu iốt trong cộng đồng: khi iốt niệu trung vị <10g/dl (14) . Nồng độ iốt trong nước tiểu được phân chia theo các mức độ sau: Thiếu nặng: < 2 g/dl Thiếu vừa: 2 - 4,9 g/dl Thiếu nhẹ: 5 - 9,9 g/dl Đủ iốt:  10 g/dl Hàm lượng iốt trong muối được phân như sau (14) Muối thư ờng (không có iốt) < 5 ppm I ốt trong muối không đủ để phòng bệnh: 5 - 14 ,9 ppm I ốt trong muối đủ để phòng bệnh: 15 - 50 ppm Iốt trong muối cao: >50ppm Vùng cư ngụ được phân thành nội thành (Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.6, Q.8, Q.10, Q.11, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú) và ngoại thành & ven (Q.2, Q.9, Q.12, Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức). Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được nhập bằng phần mềm EPI-INFO 6.0 & xử lý bằng phần mềm SPSS 11.0. Test Chi bình phương được sử dụng để so sánh các tỉ lệ. t-test được sử dụng để so sánh các số trung bình. OR, có được từ phân tích hồi qui đa biến, được sử dụng để phân tích mối tương quan giữa thiếu iốt & các yếu tố liên quan. Giá trị p<0,05 được xem như có ý nghĩa thống kê. KẾT QUẢ Bảng 1: Đặc điểm của đối tượng tham gia điều tra Tần số Tỉ lệ (%) 3 tháng đầu 29 3,7 3 tháng giữa 248 32,0 Tam cá nguyệt 3 tháng cuối 499 64,3 Nội thành 449 57,9 Nơi cư ngụ Ngoại thành & ven 327 42,1 < 20 47 6,1 20-29 420 54,1 Nhóm tuổi (năm) 30-39 299 38,5 Tần số Tỉ lệ (%) ≥ 40 10 1,3 Toàn bộ 776 100 Đặc điểm của thai phụ tham gia điều tra được mô tả trong Bảng 1. Thai phụ ở 3 tháng cuối & 3 tháng giữa thai kỳ chiếm đa số, lần lượt là 64% & 32%. Hơn 50% thai phụ tham gia điều tra ở nhóm 20-29 tuổi. Tình trạng iốt niệu của thai phụ được thể hiện trong Biểu đồ 1. Mức iốt niệu trung vị của thai phụ TP.HCM là 6,3g/dl. Tỉ lệ thai phụ có iốt niệu thấp là 72,8%. Trong đó, 33,6% thiếu nhẹ, 27,3% thiếu vừa, & 11,9% thiếu nặng. Tỉ lệ thai phụ có lượng iốt niệu đủ để phòng bệnh chỉ khoảng ¼ đối tượng (27,3%). Biểu đồ 1: Nồng độ iốt trong nước tiểu ở phụ nữ mang thai. Đủ iốt: iốt niệu ≥10g/dl. Thiếu nhẹ: 5-9,9g/dl. Thiếu vừa: 2-4,9g/dl. Thiếu nặng: <2g/dl Bảng 2: Mối tương quan giữa nồng độ iốt niệu & các yếu tố liên quan I ốt niệu  10g/dl I ốt niệu < 10g/dl n % n % Giá trị p * Muối thường 44 18, 3 19 6 81, 7 MI không đủ phòng bệnh 5 15, 2 28 84, 8 MI đ ủ phòng bệnh 13 9 32, 5 28 9 67, 5 Loạ i mu ối đang dùng MI hàm lượng cao 19 36, 5 33 63, 5 0,00 0 [...]... 80,3%, p . ở Ấn Độ cho thấy trong vùng thiếu iốt có đến 55,0% thai phụ có tình trạng thiếu iốt ở mức độ vừa và 13,2% bị thiếu nặng (11) . Ngay cả ở một số vùng đủ iốt thì tình trạng thiếu iốt ở thai phụ. THIẾU IỐT Ở PHỤ NỮ MANG THAI TÓM TẮT Đặt vấn đề: Thiếu iốt là vấn đề sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Thiếu iốt ở thai phụ sẽ dẫn đến những hậu quả nặng. vùng ven có tỉ lệ thiếu iốt cao hơn so với thai phụ ở nội thành (76,7% so với 69,9%, p<0,05). Thai phụ ở 3 tháng cuối thai kỳ có tỉ lệ thiếu iốt cao hơn so với thai phụ ở 3 tháng đầu &
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾU IỐT Ở PHỤ NỮ MANG THAI potx, THIẾU IỐT Ở PHỤ NỮ MANG THAI potx, THIẾU IỐT Ở PHỤ NỮ MANG THAI potx

Từ khóa liên quan