ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SINH HÓA VÀ MIỄN DỊCH TRONG VIÊM THẬN LUPUS pps

22 402 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:20

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SINH HÓA VÀ MIỄN DỊCH TRONG VIÊM THẬN LUPUS TÓM TẮT Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, sinh hóa và miễn dịch trong viêm thận Lupus. Phương pháp: Tiền cứu, mô tả, thực hiện trên 170 bệnh nhân viêm thận Lupus nhập khoa Thận bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2005. Kết quả: Trong tổng số 170 bệnh nhân, gồm nữ: 162 (95,29%), nam: 8 (4,71%), tỉ lệ nữ/nam: 20,25:1; tuổi trung bình: 29,75 (16 – 71) tuổi. Triệu chứng lâm sàng thường gặp: Phù 141 trường hợp (82,94%), hồng ban cánh bướm 112 trường hợp (65,88%), đau khớp 105 trường hợp (61,76%), tăng huyết áp 54 trường hợp (31,76%). Đặc điểm về sinh hóa: Thiếu máu 137 trường hợp (80,59%), bạch cầu máu giảm 76 trường hợp (44,71%), tiểu cầu máu giảm 37 trường hợp (21,76%), albumin máu giảm 137 trường hợp (80,59%), tiểu máu 151 trường hợp (89,35%) trong đó tiểu máu vi thể 123 trường hợp (81,45%) và tiểu máu đại thể 28 trường hợp (18,55%), tiểu bạch cầu 106 trường hợp (62,72%), tiểu đạm 170 trường hợp (100%) trong đó tiểu đạm > 3,5g/24 giờ là 59 trường hợp (34,71%), độ lọc cầu thận giảm 77 trường hợp (45,29%). Miễn dịch: ANA dương tính 163 trường hợp (95,88%), LE Cell dương tính 97 trường hợp (57,06%), C3 máu giảm 168 trường hợp (98,82%), C4 máu giảm 150 trường hợp (88,24%), C3 và C4 máu giảm 150 trường hợp (88,24%). Kết Luận: Các triệu chứng ngoài thận thường giúp ích cho việc chẩn đoán viêm thận Lupus. ABSTRACT CLINICAL, BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES IN LUPUS NEPHRITIS Tran Van Vu, Tran Thi Bich Huong, Dang Van Phuoc * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - No 4 – 2008: 236 - 243 Objective: To describe the clinical, biochemical and immunological features in patients with Lupus nephritis. Method: This was a prospective study of 170 patients with Lupus nephritis admitted to nephrology department of Cho Ray Hospital between September 2004 and August 2005. Results: Of the 170 patients, 162 were females (95.29%) and 8 males (4.71%), giving a female to male ratio of 20.25: 1. The patient age varied from 16 to 71 years old mean 29.75 years old. The most frequent clinical symptoms were edema in 141 cases (82.94%), skin rashes in 112 cases (65.88%), arthralgia in 105 cases (61.76%) and hypertension in 54 cases (31.76%). Biochemical features included 137 cases of anemia (80.59%), 76 cases of hypoleukocytemia (44.71%), 37 cases of hypoplateletemia (21.76%), 137 case of hypoalbuminemia (80.59%), 151 cases of hematuria (89.35%) among those 123 cases (81.45%) had micro- hematuria and 28 cases (18.55%) had macro-hematuria, 106 cases of leukocyturia (62.72%), 100 % of population had proteinuria in which excretion of greater than 3.5 grams of protein per day occurred 59 cases (34.71%) and 77 cases (45.29%) of decreasing glomerular filtration rate. Immunological characteristics were positive ANA in 163 cases (95.88%), positive LE Cell in 97 cases (57.06%) hypocomplementemia of C3 in 168 cases (98.82%), hypocomplementemia of C4 in 150 cases (88.24%) and hypocomplementemia of both C3 and C4 in 150 cases (88.24%). Conclusions: Extra-renal symptoms were helpful for lupus nephritis diagnosis. ĐẶT VẤN ĐỀ Lupus ban đỏ hệ thống (Systemic Lupus Erythematosus – SLE) là một bệnh lý chưa rõ căn nguyên trong đó mô và tế bào bị tổn thương do các tự kháng thể và các phức hợp miễn dịch. Khoảng 90% các trường hợp là phụ nữ, thường ở độ tuổi sinh đẻ; nhưng trẻ em, nam giới và người lớn tuổi cũng có thể bị bệnh (3,18) . Viêm thận Lupus chiếm khoảng 60 – 75% bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống (12) . Biểu hiện tổn thương thận do SLE có thể là hội chứng viêm cầu thận cấp, hội chứng thận hư có hoặc không kèm suy thận. Tình trạng suy thận cấp nặng trong những đợt kịch phát có thể dẫn đến tử vong. Lâu dài, bệnh dẫn đến suy thận giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ hay ghép thận, đặc biệt ở bệnh nhân viêm cầu thận Lupus có sang thương giải phẫu bệnh nhóm IV (3,4,12) . Trên thế giới có nhiều đề tài nghiên cứu về viêm thận Lupus. Tại Việt Nam viêm thận Lupus được nghiên cứu nhiều ở trẻ em; còn ở người lớn cũng có khá nhiều công trình nghiên cứu nhưng đa số tập trung tổn thương ngoài thận. Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu là mô tả đặc điểm lâm sàng, sinh hóa và miễn dịch học trong viêm thận Lupus. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu tiền cứu, mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu Tiêu chí chọn bệnh - Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán viêm thận Lupus theo tiêu chuẩn của Hiệp Hội Thấp Hoa Kỳ 1982 (cập nhật năm 1997) nhập khoa Thận bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 09 năm 2004 đến tháng 08 năm 2005. - Chẩn đoán viêm thận Lupus khi có 4/11 tiêu chuẩn của Hiệp Hội Thấp Hoa Kỳ năm 1982 (cập nhật năm 1997) (2,3,16) và trong đó phải có tiêu chuẩn tổn thương thận: a. Tiểu đạm kéo dài > 0,5 g/ 24 giờ hay > 3+ nếu không định lượng được. Hoặc b. Trụ tế bào: trụ hồng cầu, hemoglobin, hạt, ống thận hay hỗn hợp. Các bước tiến hành Thu thập số liệu Tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu đều được tiến hành thống nhất theo các bước (theo bệnh án mẫu) và các xét nghiệm đều được thực hiện tại phòng xét nghiệm bệnh viện Chợ Rẫy. Tổng kết xử lý số liệu Bằng phần mềm Stata phiên bản 8. KẾT QUẢ Trong 12 tháng, từ 01/ 09/ 2004 đến 30/ 08/ 2005 tại khoa Thận bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi có 170 trường hợp viêm thận lupus hội đủ tiêu chuẩn chọn vào lô nghiên cứu. Chúng tôi ghi nhận được kết quả sau: Dịch tễ học Tuổi Tuổi trung bình: 29,75 ± 10,49 tuổi (16 – 71 tuổi). Giới Nữ: 162 trường hợp (95,29%), Nam: 8 trường hợp (4,71%); tỉ lệ nữ: nam = 20,25: 1 Yếu tố gia đình 1 trong 170 trường hợp (0,59%) có yếu tố gia đình (1 trường hợp có em gái sinh đôi cùng trứng bị bệnh SLE và đã chết). Nơi cư trú Thành phố Hồ Chí Minh: 30 trường hợp (17,65%), các tỉnh: 140 trường hợp (82,35%). Thời gian từ khởi phát bệnh đến khi được chẩn đoán bệnh viêm thận Lupus Thời gian trung bình: 3,82 ± 4,75 tháng (1 – 36 tháng) Các chẩn đoán trong tiền căn có liên quan đến SLE Huyết học chiếm 47,60% (xuất huyết giảm tiểu cầu và thiếu máu tán huyết). Hội chứng thận hư chiếm 19,07%. Đau khớp chiếm 33,33%. Đặc điểm lâm sàng Lý do nhập viện Trong 170 trường hợp nghiên cứu, có 123 trường hợp triệu chứng khởi phát đầu tiên là phù chiếm tỉ lệ 72,25%. Phù là dấu chỉ điểm của tổn thương thận do SLE. Triệu chứng lâm sàng Bảng 1. Triệu chứng lâm sàng trong viêm thận lupus Số trường hợp T ỉ lệ % Phù H ồng ban cánh bướm Đau khớp Tăng huyết áp Rụng tóc Loét miệng Sốt Xu ất huyết da 141 112 105 54 39 26 24 8 82,94 65,88 61,76 31,76 22,94 15,29 14,12 4,71 Đặc điểm sinh hoá Bảng 2. Các biểu hiện bất thường về sinh hóa máu trong viêm thận Lupus Số trường hợp T ỉ lệ % Thi ếu máu: theo WHO 2001 khi Hct < 34,5% ho ặc Hb < 11,5 g/dl 137 80,59 B ạch cầu máu Gi ảm bạch cầu < 4000/mm3 Giảm tế b ào lympho < 1500/mm3 76 54 44,71 71,05 Ti ểu cầu máu gi ảm < 37 21,76 Số trường hợp T ỉ lệ % 100.000/mm3, không do thuốc CRP tăng > 10 mg% 98 57,65 T ốc độ lắng máu gi ờ đầu tăng > 20mm 149 87,65 Đ ạm máu giảm < 55 g/l 116 68,24 Albumin máu gi ảm khi < 25g/l hay < 50% Tăng α1 137 31 60 80,59 18,24 35,29 [...]... dấu chỉ điểm tổn thương thận do SLE trên lâm sàng Qua nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy rằng: Khi bệnh nhân có tổn thương thận do SLE thì các triệu chứng có giá trị gợi ý tổn thương thận trên lâm sàng là phù và tăng huyết áp Trong đó triệu chứng phù rất có giá trị Đặc điểm sinh hóa Huyết học Thiếu máu Theo tiêu chuẩn chẩn đoán thiếu máu của WHO 2001(25), chúng tôi ghi nhận được trong 80,59% trường hợp,... nghiên cứu này có tỉ lệ giảm albimin máu rất cao Độ lọc cầu thận Chỉ số mức lọc máu cầu thận (GFR) là thông số quan trọng để xác định chức năng thận Vào năm 2002, Hiệp Hội Thận quốc gia Mỹ (KDOQI) đã đưa ra hướng dẫn để xác định giai đoạn suy thận, và chia ra thành 5 giai đoạn chính, dựa vào GFR mức lọc máu cầu thận Chúng tôi đánh giá chức năng thận dựa theo độ thanh lọc creatinin ước đoán theo công thức... chẩn đoán Đặc điểm lâm sàng Chúng tôi phát hiện triệu chứng khởi phát đầu tiên của bệnh thường là phù và chiếm tỉ lệ nhiều nhất 72,35% Kết quả của chúng tôi có tỉ lệ phần trăm các triệu chứng lâm sàng gần giống với nghiên cứu của Châu Thị Kim Liên(8) và Đỗ Kháng Chiến(11) Đây là các nghiên cứu mà bệnh nhân được chọn vào nghiên cứu là có tổn thương thận do SLE Như vậy triệu chứng phù là dấu chỉ điểm tổn... 38,82 1 - < 3,5g 59 34,71  3,5 g Đặc điểm miễn dịch Bảng 4 Các biểu hiện bất thường về miễn dịch Số trường hợp ANA Tỉ lệ % 163 95,88 97 57,06 dương tính LE Cell dương tính C3 giảm 168 98,82 C4 giảm 150 88,24 C3, 150 88,24 C4 giảm BÀN LUẬN Dịch tễ học Tuổi khởi phát trung bình là 29,75 ± 10,49 tuổi Kết quả của chúng tôi tương tự với nghiên cứu của Chi Chiu Mok(9) và Parichatikanond P(20), đây là 2... nghiên cứu này có số lượng bệnh nhân và tiêu chuẩn chọn bệnh gần giống chúng tôi nhưng cho kết quả thấp hơn có thể là do sự chọn mức giảm chức năng thận khi GFR < 50 ml/phút Đặc điểm miễn dịch Tế bào LE: Có sự hiện diện của tế bào LE trong 57,06% các trường hợp tương tự Parichatikanond P (55,4%)(20); Thấp hơn của Cassidy J.T (86%)(6), Châu Thị Kim Liên (75%)(8) và cao hơn của tác giả Đỗ Kháng Chiến... hoá đường tắt thông qua properdin Điều này Cameron J.S và y văn đã đề cập(5,17) KẾT LUẬN Lupus ban đỏ hệ thống thường gây tổn thương đến rất nhiều hệ cơ quan trong cơ thể: da niêm, khớp, thanh mạc (màng tim, màng phổi, màng bụng), thận, huyết học, tim, mạch máu, phổi, thần kinh, tiêu hóa Tuy nhiên việc chẩn đoán SLE dựa vào nền tảng lâm sàng và huyết thanh học, tiêu chí của Hội Thấp Học Hoa Kỳ là... khác Gan H.C (74%)(14), Uthman IW (46%)(24) là do mẫu nghiên cứu của chúng tôi lớn hơn và mức độ tổn thương thận nặng hơn Theo Cameron J.S tiểu máu vi thể gặp ở hầu hết các bệnh nhân viêm thận Lupus (80%) nhưng không bao giờ đơn độc; tiểu máu đại thể thì hiếm gặp 1 – 2%(5) Tiểu bạch cầu phản ánh mức độ viêm tại cầu thận, bạch cầu niệu sẽ khác nhau tùy theo loại sang thương giải phẫu bệnh(1) Chúng tôi... phức tạp, khó chẩn đoán Nếu như chỉ dựa vào lâm sàng mà không có các xét nghiệm chuyên sâu thì dễ chẩn đoán lầm với bệnh khác không phải SLE Cho nên đa số các bệnh nhân từ nơi khác tập trung về thành phố để chẩn đoán và điều trị(3,18) Do tính chất phức tạp và khó chẩn đoán nên chúng tôi nhận thấy thời gian từ khi khởi phát bệnh đến khi được chẩn đoán bệnh viêm thận Lupus tương đối dài, trung bình 3,82... (13%)(11), Dương Minh Điền (14%)(10) và Bevra H H (15%)(3) Đa số giảm tiểu cầu nhẹ với số lượng dao động từ 20.000/mm3 đến dưới 100.000/mm3 Chúng tôi thấy có 2,94% trường hợp SLE biểu hiện ban đầu là xuất huyết giảm tiểu cầu Phản ứng viêm Protein phản ứng C (CRP) trong bệnh SLE không có giá trị trong chẩn đoán, nhưng có giá trị trong việc phân biệt giữa biến chứng nhiễm trùng và đợt bùng phát của bệnh Chúng... (75%)(5), Parichatikanond P (80,8%)(20) và Uthman IW (60%)(24) Giảm C3 máu liên quan độ hoạt động của bệnh, nhất là tổn thương thận( 17) Như vậy kết quả của chúng tôi tỉ lệ giảm C3 máu cao hơn các nghiên cứu khác; có thể do nghiên cứu của chúng tôi phần lớn bệnh nhân đã tổn thương thận nặng, với tỉ lệ giảm độ lọc cầu thận là 45,29% trường hợp, trong khi tỉ lệ giảm độ lọc cầu thận của tác giả Uthman IW (24%)(24) . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SINH HÓA VÀ MIỄN DỊCH TRONG VIÊM THẬN LUPUS TÓM TẮT Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, sinh hóa và miễn dịch trong viêm thận Lupus. Phương pháp:. chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu là mô tả đặc điểm lâm sàng, sinh hóa và miễn dịch học trong viêm thận Lupus. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Nghiên. 82,94 65,88 61,76 31,76 22,94 15,29 14,12 4,71 Đặc điểm sinh hoá Bảng 2. Các biểu hiện bất thường về sinh hóa máu trong viêm thận Lupus Số trường hợp T ỉ lệ % Thi ếu máu: theo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SINH HÓA VÀ MIỄN DỊCH TRONG VIÊM THẬN LUPUS pps, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SINH HÓA VÀ MIỄN DỊCH TRONG VIÊM THẬN LUPUS pps, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SINH HÓA VÀ MIỄN DỊCH TRONG VIÊM THẬN LUPUS pps

Từ khóa liên quan