Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part8 potx

21 228 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Có nh vậy, công tác này mới thực sự đem lại hiệu quả về mặt kinh tế cũng nh xã hội. Kết luận Thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico cho thấy kinh doanh nghiệp vụ này không những đạt kết quả khá cao mà còn nâng cao đợc trách nhiệm của ngời tham gia bảo hiểm hạn chế đợc tình hình tai nạn giao thông hiện nay, đóng góp chung vào sự bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại hành vi trục lợi bảo hiểm. Hành vi này rất nguy hiểm đối với tất cả các Công ty bảo hiểm, bởi vì nó không chỉ gây thiệt hại về mặt tài chính của các Công ty bảo hiểm mà kéo theo đó là sự tha hoá biến chất của một số cán bộ viên chức, ảnh hởng đến uy tín cũng nh chất lợng hoạt động của các Công ty bảo hiểm. Vì vậy các Công ty bảo hiểm nói chung và công ty Pjico nói riêng cần phải có những biên pháp hữu hiệu nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi trục lợi bảo hiểm đồng thời phối hợp với các cơ quan có chức Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted năng tiến hành xử phạt một cách nghiêm minh đối với hành vi này để bảo hiểm hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Chuyên đề: Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Là kết quả của quá trình nghiên cứu và tìm hiểu tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Em hy vọng rằng các giải pháp này sẽ có ích trong việc hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty trong thời gian tới. Tuy nhiên do hạn chế về thời gian cũng nh kiến thức nên chuyên đề mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu các hiện tợng trục lợi trong bảo hiểm xe cơ giới. Trên thực tế cho thấy hiện tợng trục lợi bảo hiểm có thể xảy ra ở tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm. Vậy nên để có cái nhìn tổng quát hơn về hiện tợng trục lợi bảo hiểm xe cơ giới cần thiết phải nghiên cứu một cách toàn diện trên tất cả các loại hình bảo hiểm. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Vũ Quỳnh Anh cùng các anh chị tại văn phòng VII, đặc biệt là anh Nguyễn Tiến Hải đã tận tình chỉ bảo em trong thời gian thực tập và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Giáo trình Bảo Hiểm Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân. Chủ biên: PGS.TS. Hồ Sĩ Sà. Nhà xuất bản Thống kê- Năm 2000. 2. Giáo trình Quản trị Kinh doanh Bảo Hiểm Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân. Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Định. Nhà xuất bản Thống kê- Năm 2003. Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted 3. Quy tắc bảo hiểm xe ôtô - Công ty Pjico. 4. Hớng dẫn khai thác bảo hiểm xe cơ giới - Công ty Pjico. 5. Hớng dẫn công tác giám định bồi thờng xe cơ giới Công ty Pjico. 6. Tài liệu đào tạo đại lý Công ty Pjico. 7. Bản tin nôi bộ Công ty Pjico. 8. Báo cáo tổng kết công tác năm 2001 và phơng hớng hoạt động 2002 Công ty Pjico. 9. Báo cáo tổng kết công tác hoạt động 2002 và phơng hớng hoạt động 2003 Công ty Pjico. 10. Tạp chí bảo hiểm. 11. Tạp chí giao thông vận tải. 12. Luật kinh doanh bảo hiểm. 13. Một số tài liệu của uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia. 14. Bộ luật dân sự Nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 15. Các tài liệu khác có liên quan. Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted Chuyên đề thực tập. Phạm Minh Nguyên- BH43a. Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted [...]... chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công... chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công... Formatted Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm... Formatted Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm... hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico Chuyên đề thực tập Phạm Minh Nguyên- BH43a Formatted Formatted Formatted Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico . nghiên cứu và tìm hiểu tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Em hy vọng rằng các giải pháp này sẽ có ích trong việc hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công. chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Formatted Formatted Formatted 3. Quy tắc bảo hiểm xe ôtô - Công ty Pjico. 4. Hớng dẫn khai thác bảo hiểm xe cơ giới - Công ty. minh đối với hành vi này để bảo hiểm hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Chuyên đề: Trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế tình hình trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico. Là
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part8 potx, Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part8 potx, Lý luận chung về bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới part8 potx

Từ khóa liên quan