Hệ thống viễn thông - Giới thiệu môn học ppt

8 632 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Friday, August 1, 2014 Page: 1 Faculty Of Information Technology HỆ THỐNG VIỄN THÔNG HỆ THỐNG VIỄN THÔNG GV: Nguyễn Thị Bích Hạnh Khoa: Điện tử Viễn thông Email: hanhnguyen.unilab@gmail.com Friday, August 1, 2014 Page: 2/19 Faculty Of Information Technology GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU  Tên học phần: Hệ thống Viễn thông  Số đơn vị học trình: 3 tín chỉ (48 giờ)  Trình độ: SV năm 3  Phân bố thời gian:  Lý thuyết: 36 giờ  Bài tập nhóm: 12 giờ  Điều kiện tiên quyết: không Friday, August 1, 2014 Page: 3/19 Faculty Of Information Technology Nội dung 2 4 3 3 GIỚI THIỆU CHUNG 31 KỸ THUẬT SỐ HOÁ TÍN HiỆU 3 5 HỆ THỐNG THÔNG TIN VI BA –VỆ TINH CÁC VẤN ĐỀ VỀ TRUYỀN DẪN HỆ THỐNG SỐ - HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ 6 3 7 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH Friday, August 1, 2014 Page: 4/19 Faculty Of Information Technology NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN  Tham gia các buổi học lý thuyết ở lớp  Tham gia đầy đủ các buổi báo cáo bài tập  Dự thi kết thúc học phần  Tham gia làm bài tập về nhà  Tham gia làm bài tập nhóm (nhóm khoảng 4-6 sinh viên) Friday, August 1, 2014 Page: 5/19 Faculty Of Information Technology TÀI LIỆU HỌC TẬP TÀI LIỆU HỌC TẬP  Tài liệu chính:  Bài giảng Hệ thống Viễn thông - Khoa ĐTVT, Đại học Duy Tân  Tài liệu tham khảo  Hệ thống Viễn thông – Vũ Đình Thành, ĐHBK, HCM  KU thuật viễn thông – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2007  Lý thuyết Viễn thông -  Data Communication and Networking - Mc-Grawing Hill, Second Edition. Friday, August 1, 2014 Page: 6/19 Faculty Of Information Technology TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN  Điểm quá trình (50%):  Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết và thảo luận 10%  Điểm trung bình các bài kiểm tra thường kỳ 10%  Thi giữa kỳ 15%  Điểm bài tập nhóm 15%  Điểm kết thúc học phần:  Điểm thi cuối kỳ 50% Friday, August 1, 2014 Page: 7/19 Faculty Of Information Technology BÀI TẬP NHÓM BÀI TẬP NHÓM  Tìm hiểu về cấu trúc hoặc sơ đồ mạch đơn giản của một số bộ chuyển đổi A/D, bộ điều chế, bộ ghép kênh v.v…  Khuyến khích các nhóm tự lắp ráp các mạch thực tế  Tìm hiểu về một mạng Viễn thông: mạng NGN, mạng số đa dịch vụ ISDN…  Yêu cầu : tổ chức nhóm gồm 5 thành viên – cử nhóm trưởng  Công việc:  Mỗi thành viên nghiên cứu 1 vấn đề nhỏ trong đề tài  Nhóm trưởng nghiên cứu chung và tập hợp các vấn đề các thành viên khác đã nghiên cứu Friday, August 1, 2014 Page: 8/19 Faculty Of Information Technology BÀI TẬP NHÓM BÀI TẬP NHÓM . dung 2 4 3 3 GIỚI THIỆU CHUNG 31 KỸ THUẬT SỐ HOÁ TÍN HiỆU 3 5 HỆ THỐNG THÔNG TIN VI BA –VỆ TINH CÁC VẤN ĐỀ VỀ TRUYỀN DẪN HỆ THỐNG SỐ - HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ 6 3 7 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG HỆ THỐNG TRUYỀN. LIỆU HỌC TẬP TÀI LIỆU HỌC TẬP  Tài liệu chính:  Bài giảng Hệ thống Viễn thông - Khoa ĐTVT, Đại học Duy Tân  Tài liệu tham khảo  Hệ thống Viễn thông – Vũ Đình Thành, ĐHBK, HCM  KU thuật viễn. August 1, 2014 Page: 1 Faculty Of Information Technology HỆ THỐNG VIỄN THÔNG HỆ THỐNG VIỄN THÔNG GV: Nguyễn Thị Bích Hạnh Khoa: Điện tử Viễn thông Email: hanhnguyen.unilab@gmail.com Friday, August
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống viễn thông - Giới thiệu môn học ppt, Hệ thống viễn thông - Giới thiệu môn học ppt, Hệ thống viễn thông - Giới thiệu môn học ppt