0

Giáo án Âm nhạc lớp 7 trọn bộ potx

90 1,458 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 08:20

Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 Tuần 3 Ngày soan: 26 /8/ 2010 Tiết 1 Ngày dạy:…………… Học hát: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU …… v…… I Mục tiêu 1 Kiến thức: -Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát “Mái trường mến yêu” nhạc và lời Lê Quốc Tắng 2 kỹ năng: -Học sinh biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hòa giọng, hát lónh xướng. Thái độ - Qua nội dung bài hát giáo dục các em có thái thân thiện với mái trường và biết kính yêu thầy cô giáo. /Chuẩn bò của giáo viên và học sinh 1/Chuẩn bò của giáo viên - Phương pháp : Giảng giải ; Thực hành ; Làm mẫu -Nhạc cụ -Băng nhạc bài hát : “Mái trường mến yêu” 2/ Chuẫn bò của học sinh - Học sinh: SGK + vở ghi chép III/ Hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức: ( 1 phút ) -Điểm danh + kiểm tra tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: ( 3 phút ) Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung kiến thức 32’ Hoạt động 1 - Gv: Viết lên bảng - Gv:Treo bảng phụ -GV điều khiển mở băng nhạc hoặc trình bày bài hát - Hs : Viết bài - Hs :Quan sát - Hs :nghe và cảm nhận -HS: trả lời nhip 4/4 Học bài hát “Mái trường mến yêu” Nhạc và lời Lê quốc Thắng Trường THSC Hoài Hải 1 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 - GV :Hỏi : Bài hát viết ở nhòp mấy ? Hỏi : (câu hỏi cho học sinh kh,G) Sau khi nghe bài hát này em nào có cho lớp biết bài hát này gồn mấy đoạn ? -Gv: hỏi tiếp – em có thể cho biết giới hạn của mỗi đoạn được không ? -GV hướng dẫn: chia câu , chia đoạn - bài hát gồm có 2 đoạn. + Đoạn 1:gồm 2 câu. Từ đầu đến … dòu êm. + Đoạn 2: gồm 2 câu -Phần còn lại - Gv: Gọi Hs đọc lời ca -Gv:đàn hướng dẫn -GV tập hát từng câu: - Gv: Hát mẫu câu 1 - Gv: Đàn giai điệu câu một 3 lần. -Gv: tập tương tự với các câu tiếp theo bằng phương pháp móc xích. Sau khi tập xong yêu cầu hát đầy đủ cả bài -GV đánh đàn giai điệu bài hát -GV đệm đàn – hướng dẫn GV đệm đàn – hướng dẫn -GV chú ý khi tập hát hướng dẫn cách phát âm, sửa sai , nhận xét sau mỗi lần hát để -HS: trả lời được gồm 2 đoạn -HS: trả lời được: + Đoạn 1 :Từ đầu đến … dòu êm. + Đoạn 2: Phần còn lại -HS: theo dõi và thực hiện. -HS: thực hiện -HS: luyện thanh theo mẫu âm: Nồ….ô…ô…Nà…a….a -Hs : lắng nghe giai điệu câu 1 -Hs : Nghe và hát theo tiếng đàn, hát hoà giọng -Hs : thực hiện theo yêu cầu của GV -HS :nhẩm theo -Hs :Chia từng dãy hát toàn bài -HS: thực hiện -Đoạn 1 dãy bên trái -Đoạn 2 dãy bên phải hát đối đáp sau đó đổi lại Trường THSC Hoài Hải 2 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 10’ HS kòp thời sửa Hoạt động 2 - Củng cố - Gv: chỉ đònh và hướng dẫn - Gv: Nhận xét- đánh giá -HS: thực hiện -Hs : 2 HS mỗi em lónh xướng hai câu của đoạn 1, cả lớp cùng hát hoà giọng đoạn 2… -HS: rút kinh nghiệm 4.Dặn dò (2 phút): + Về nhà học thuộc giai điệu và lời bài hát. + Làm bài tập số 2 trang 7 SGK V/ Rút kinh nghiệm- Bổ sung : Trường THSC Hoài Hải 3 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 Tuần 3 Ngày soạn: 30/8/2010 Tiết 2 Ngày dạy :…………. n bài hát: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU Tập đọc nhạc số 1 Bài đọc thêm : cây đàn bầu …… v…… I Mục tiêu 1 Kiến thức: -Học sinh hát đúng giai điệu và tập thể hiện tính chất mếm mại của giai điệu bài hát “Mái trường mến yêu” nhạc và lời Lê Quốc Tắng. -Học sinh đọc đúng cao độ, trường độ, ghép được lời ca bài TĐN số 1. 2 kỹ năng: -Học sinh biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hòa giọng, hát lónh xướng, hát đơn ca -Học sinh nhìn và đọc đúng vò trí nốt nhạc trên khuông nhạc Thái độ - Qua nội dung bài hát giáo dục các em có thái thân thiện với mái trường và biết kính yêu thầy cô giáo. /Chuẩn bò của giáo viên và học sinh 1/Chuẩn bò của giáo viên - Phương pháp : Giảng giải ; Thực hành ; Làm mẫu -Nhạc cụ - Bảng phụ bài TĐN số 1 2/ Chuẫn bò của học sinh - Học sinh: SGK + vở ghi chép - Thuộc lời bài hát “Mái trường mến yêu” III/ Hoạt động dạy học: 2. Ổn đònh tổ chức: ( 1’) -Điểm danh + kiểm tra tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: (4’) - 2 HS lên trên thể hiện bài hát “Mái trường mến yêu” - GV : Đánh giá – nhận xét . 3. Bài mới: Trường THSC Hoài Hải 4 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 - Giới thiệu bài: ( 1’ ) TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung kiến thức 12’ 20’ Hoạt động 1 - Gv: Viết lên bảng - Đàn và hướng dẫn -Gv: Mở lại bài nhạc hoặc trình bày bài hát - Gv: Dùng bộ nhớ của đàn có giai điêïu và phần đệm cho HS hát theo, GV chỉ huy -Gv: Chia từng dãy bàn, nhóm lần lượt ôn luyện bài hát - chú ý khi tập hát hướng dẫn cách phát âm, sửa sai , nhận xét sau mỗi lần hát để HS kòp thời sửa chữa -Kiểm tra cá nhân một vài em, nhận xét và đánh giá. *Hoạt động 2: - Gv: Viết lên bảng - Gv: treo bảng phụ Hỏi : Bài TĐN viết ở nhòp mấy ? Hỏi : Trường độ của bài gồm những hình nốt nào ? - Gv: hướng dẫn luyện đọc gam Đô trưởng. - Gv: Cho hs thực hiện tiết tấu bài TĐN - Gv:Đàn giai điệu bài TĐN 3 lần GV hướng dẫn: chia câu – 2 câu - Hs : Viết bài luyện thanh theo hướng dẫn của GV - Hs : Lắng nghe, cảm thụ và nhớ lại bài hát -Hs :ôn luyện theo từng dãy bàn, nhóm bằng những lối hát hoà giọng, đối đáp hoặc có lónh xướng - Hs : Hát cá nhân và thể hiện bài hát theo hướng dẫn của GV, phát âm rõ ràng, hát với tình cảm nhẹ nhàng không gào thét. - Hs :Trình bày cá nhân - Hs :Chép bài - Hs : Quan sát - Hs :Trả lời : Nhòp 2/4 -Hs :Có các hình nốt: đen, đơn, nốt trắng. - Đọc gam - HS:Thực hiện tiết tấu theo hướng dẫn GV -HS: Nghe giai điệu đọc nhẩm theo -HS: theo dõi và thực I.Ôân bài hát: “Mái trường mến yêu” Nhạc và lời Lê quốc Thắng Ơi hàng cây xanh thắm dưới mai trường mến yêu, có loài chim ……… .Cho từng ánh mắt trẻ thơ cho từng khúc nhạc dòu êm . Như thời gian êm đềm theo tháng năm .Như dòng sông gợn đều theo cơn gió.Mang tình yêu của thầy đến với chúng em .Để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời. II. Tập đọc nhạc số 1: Ca Ngợi Tổ Quốc Nhạc và lời Hoàng Vân Trường THSC Hoài Hải 5 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 12’ 4’ - Gv: Đàn mỗi câu ba lần - Gv:Đàn lại câu nhạc và bắt nhòp -Gv:Tương tự với câu sau -Gv:Sau khi đọc hoàn chỉnh cho HS ghép lời ca - Gv:chỉ đònh và hướng dẫn từng nhóm *Hoạt động : - Gv: Viết lên bảng - Gv:chỉ đònh - Gv: giải thích – giới thiệu cây đàn bầu Củng cố : Kiểm tra việc trình bày bài TĐN và hát lời của từng tổ. Với cá nhân, nếu em nào xung phong và trình bày đạt yêu cầu, có thể cho các em điểm tốt. hiện. -HS: Nghe giai điệu đọc nhẩm theo -HS: cả lớp cùng đọc -HS: thực hiện - Đọc và ghép lời ca HS: thực hiện - Hs : Viết bài - Hs : đọc bài trông sgk -HS: theo dõi HS: thực hiện III / Bài đọc thêm Cây đàn bầu 4.Dặn dò (1 phút): + Về nhà học thuộc giai điệu và lời bài hát, dọc thuần thục bài TĐN số 1. + Làm bài tập số 2 trang 8 SGK V/ Rút kinh nghiệm- Bổ sung : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. Trường THSC Hoài Hải 6 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 Tuần 4 Tiết 3 Ngày soạn :3/9/2010 gày dạy : On bài hát: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU Ôn tập đọc nhạc số1 ·· Âm nhạc thường thức …… v…… I Mục tiêu 1 Kiến thức: - Học sinh hát thuần thục bài hát .“Mái trường mến yêu” - Đọc chính xác cao độ bài TĐN số1 và ghép lời ca thành thạo. 2 kỹ năng: -Học sinh biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hòa giọng, hát lónh xướng, hát đơn ca 3 Thái độ - Qua nội dung bài hát giáo dục các em có thái thân thiện với mái trường và biết kính yêu thầy cô giáo, yêu quê hương đát nước , tự hào về con người Việt Nam. - Qua bài âm nhạc thường thức HS được giới thiệu về nhạc só Hoàng Việt và bài hát “ Nhạc rừng” các em hiểu biết sự đóng góp của nhạc só cho nền âm nhạc Việt Nam. /Chuẩn bò của g v và hs 1/Chuẩn bò của giáo viên - Phương pháp : Giảng giải ; Thực hành ; Làm mẫu -Nhạc cụ - Bảng phụ bài TĐN số 1 2/ Chuẫn bò của học sinh - Học sinh: SGK + vở ghi chép - Thuộc lời bài hát “Mái trường mến yêu” III/ Hoạt động dạy học: 3. Ổn đònh tổ chức: ( 1’) -Điểm danh + kiểm tra tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: -Ở tiết này GV kết hợp ôn tập và kiểm tra Trường THSC Hoài Hải 7 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: ( 1’ ) -Trong bài âm nhạc thường thức hôm nay, chúng ta được giới thiệu về nhạc só Hoàng Việt , trước khi tìm hiểu bài học cả lớp ôn lại bài hát Mái trường mến yêu và bài TĐN số 1 TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 12’ 8’ 17’ *Hoạt động 1: -GV hướng dẫn HS luyện thanh. - Trình bày lại bài hát - Cho HS hát lại toàn bộ bài hát có nhạc đệm. -Trong quá trình ôn cần nâng cao chất lượng giọng hát như hướng dẫn phát âm chuẩn, lấy hơi đúng và sửa sai kòp thời. - Chỉ đònh . - Đánh giá – ghi điểm *Hoạt động 2: - Đàn gam đô trưởng - Đàn lại bài TĐN - Bắt nhòp cả lớp đọc bài TĐN kết hợp ghép lời ca - Sửa sai, nếu em nào đọc tốt có thể ghi điểm khuyến khích. *Hoạt động 3: - Gv: Viết lên bảng -Gv:giới thiệu: -HS luyện thanh - Lắng nghe - Ôn luyện bài hát theo phần nhạc đệm, thể hiện động tác. - Làm theo hướng dẩn của GV -Tập biểu diễn đơn ca, song ca, tốp ca. - lắng nghe - Đọc gam đô trưởng - Lắng nghe và nhớ lại bài TĐN. -HS đọc bài và ghép lời ca. -Hs :Có thể đọc cả lớp, từng dãy, cá nhân. - Hs : Viết bài - Hs : theo  I.Ôn bài hát: “Mái trường mến yêu” Nhạc và lời Lê quốc Thắng II. Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 1 : Ca Ngợi Tổ Quốc Nhạc và lời Hoàng Vân III. Âm nhạc thường thức: SGK nhạc 8 trang 10 - Tên thật Lê Chí Trực - Sinh năm 1928 , quê ở xã An Hựu, Trường THSC Hoài Hải 8 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 5 - Gv: chỉ đònh - Hỏi: hãy nêu vài nét về nhạc só Hoàng Việt ? - Gv: Mở băng nhạc có một số bài hát của nhạc só Hoàng Việt + Lên ngàn, Lá xanh. -Gv:giới thiệu bài hát “ Nhạc rừng” - Gv: Mở băng nhạc bài hát “ Nhạc rừng” * Củng cố - Gv: đệm đàn và hướng dẫn - Gv: đệm đàn và hướng dẫn - Hs :Đọc bài giới thiệu về nhạc só Hoàng Việt trong SGK. -Hs :HS nêu vài nét về nhạc só. -Hs :Thưởng thức một số tác phẩm của nhạc só Hoàng Việt - Hs :Lắng nghe -Hs:Lắng nghe và cảm nhận -Hs: hát diễn cảm bài hát“Mái trường mến yêu” -Hs: -HS đọc bài và ghép lời ca bài TĐN số 1. huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. -Một số tác phẩm nổi tiếng: Lá xanh, Tình ca -Bài hát “ Nhạc rừng” - Nhòp 3/4 4.Dặn dò (1 phút): + Về nhà học thuộc giai điệu và lời bài hát, dọc thuần thục bài TĐN số 1. + Làm bài tập số 2 trang 12 SGK V/ Rút kinh nghiệm- Bổ sung : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Trường THSC Hoài Hải 9 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 Tuần 4 Tiết 4 Ngày soạn : 7/9/2010 Ngày dạy ……………… HỌC HÁT BÀI : Lí cây đa I Mục tiêu 1 Kiến thức: -Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát “Lí Cây Đa” Dân ca quan họ Bắc Ninh 2 kỹ năng: - Luyện cho học sinh chất giọng mềm mại, hình thành kha năng luyến , láy trong khi hát 3 Thái độ - Qua bài hát giúp các em thêm yêu quý những làng điệu dân ca Việt Nam /Chuẩn bò của giáo viên và học sinh 1/Chuẩn bò của giáo viên - Phương pháp : Giảng giải ; làm mẫu ; Thực hành . - Nhạc cụ - Băng nhạc, bảng phụ bài hát -“Lí Cây Đa” Một vài trích đoạn dân ca quan họ. 2/ Ch bò của học sinh - Học sinh: SGK + vở ghi chép III/ Hoạt động dạy học: 1/ Ổn đònh tổ chức : (1phút) - Kiểm tra só số và tác phong HS 2/ Kiểm tra bài cũ : (4phút) - HS1 : Đọc bài TĐN số 1 - HS 2 : Nêu sơ lược về nhạc só Hoàng Việt 3/Bài mới :( 39 phút ) Tl Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung kiến thức 23’ Hoạt động 1 -Gv:Viết bảng -Gv:Giới thiệu và thể hiện bài hát - Hs:Viết Bài - Hs:lắng nghe . I.Học hát : Lí Cây Đa Dân ca quan họ Bắc Ninh Trường THSC Hoài Hải 10 Gv:PhanVănĐoàn [...]... Lớp Só số Giỏi SL % THỐNG KÊ CHẤT LƯNG Khá Trung bình Yếu Kém SL % SL % SL % SL % Trường THSC Hoài Hải 25 Tb ình SL % Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 7a1 7a2 7a3 Khối Tiết 12 Ngày soạn: 30/10/2010 Họchát:t: Họ…… v…… c há Khúc hát chim sơn Khúc hát chim sơn ca ca Trường THSC Hoài Hải 26 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 I.Mục tiêu:... 16 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 Tuần 6 : Tiết 6 Ngày soạn : 18/9/2010 Ngày dạy :……………………………… ……… Nhạc lí: nhòp lấy đà Tập đọc nhạc số 3 Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây …… v…… I.I Mục tiêu 1 Kiến thức: - Cung cấp cho HS một kiến thức hay gặp, đó là nhòp lấy đà - Học sinh đọc được giai điệu và hát đúng lời ca bài TĐN số 3 - Qua bài âm nhạc thường thức HS... Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 Tuần 7 Tiết 7: Ngày soạn: 23 / 9 / 2010 Ngày dạy: Ơn tập Ơn tập I- Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Giúp HS nhớ lại cách thể hiện hai bài hát đã học 2 Kỹ năng:: - Hồn chỉnh kĩ năng đọc nhạc của HS qua 3 bài TĐN đã học, qua đó giúp học sinh củng cố lại các kiến thức về nhạc lí 3 Thái độ - Kiểm tra để đánh giá đúng khả năng học tập của học sinh II - Chuẩn bị: 1- Giáo. .. thể cho các em điểm tốt III Tập đọc nhạc: nh trăng Nhạc Pháp Lời Việt: Lê Minh Châu -Hs:trả lời : Nốt Đồ - Mi -Hs: Có các hình nốt: đen, trắng.Tròn - Hs:Đọc gam - Hs:Thực hiện tiết tấu theo hướng dẫn GV -Hs:Nghe giai điệu - Hs:Đọc nhạc - Hs:Đọc và ghép lời , kết hợp đánh nhòp 4/4 - Hs thực hiện 4/Dặn dò (1 phút): Trường THSC Hoài Hải 15 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 - Về nhà học... thức và cảm +Đàn c-côc-đê-ông: nhận 19 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 nhạc cụ giới thiệu * Củng cố : GV chỉ đònh hoặc khuyến khích HS đọc bài cá nhân, - Gv: đánh giá ghi điểm Năm học 2010-2011 (phong cầm ) - Hs : thực hiện Dùng để độc tấu, đệm hát 4/ Dặn dò (1 phút): + Về nhà thành thạo giai điệu và thuộc lời bài TĐN SỐ 3 + Đọc nhiều lần bài Âm nhạc thường thức IV/ Rút kinh nghiệm-Bổ sung …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... hướng bài hát dẫn cách phát âm, bài hát - Hs: hát lần một cả này cần thể hiện sắc thái hồn lớp hát Hát lần hai: nhiên, nhí nhảnh và say sưa Đoạn 1 lónh xướng Trường THSC Hoài Hải 28 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 5’ Năm học 2010-2011 Sửa sai , nhận xét sau mỗi Đoạn 2 cả lớp hát lần hát để Hs kòp thời sửa chữa Hoạt động2 * Củng cố: - Hs: thực hiện -Gv: đệm đàn và hướng dẫn cho cả lớp hát lại bài hát - Hs:... bµi h¸t Trường THSC Hoài Hải 30 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 20’ Hoạt động 1: - GV ghi b¶ng - Gv treo bảng phụ - GV híng dÉn- chØ ®Þnh Hỏi ( HsTb) Bài nhạc này có nhịp mấy ? - GV ®µn giai ®iƯu - GV híng dÉn - GV híng dÉn - GV ®µn giai ®iƯu c©u mét kho¶ng ba lÇn - Tương tự cho ddeenskhi hết bài Hỏi ( Hs K, G ) Bài nhạc này có sử dụng những kí hiệu âm nhạc nào lạ ? -Gv đđệm đàn và hướng dẫn 14’ -... Hoài Hải 32 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 ………………oo0oo………………… I- Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Giúp HS nhớ lại cách thể hiện hai bài hát đã học 2 Kỹ năng:: - Hồn chỉnh kĩ năng đọc nhạc của HS qua 3 bài TĐN đã học, qua đó giúp học sinh củng cố lại các kiến thức về nhạc lí 3 Thái độ - Kiểm tra để đánh giá đúng khả năng học tập của học sinh II - Chuẩn bị: 1- Giáo viên: - Đàn phím điện tử... Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 trong 2 bµi häc 8 tỉ trëng ®¹i diƯn lªn bèc - GV chia líp thµnh 8 th¨m ®Ị nhãm, chn bÞ 6 ®Ị kiĨm tra (Theo h×nh thøc thùc hµnh) -HS chn bÞ - GV yªu cÇu LÇn lỵt tõng nhóm lªn b¶ng §Ị 1: Tr×nh bµy BH "M¸i tr×nh bµy néi dung kiĨm tra trêng mÕn yªu" - T§N sè cđa tỉ m×nh 2 u” - Bài hát “Lý cây đa” - Bài tập đọc nhạc số 1 Ca ngợi tổ quốc - Bài tập đọc nhạc số 2 Ánh... ………………………………………………………………………………… Trường THSC Hoài Hải 12 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 Tuần 5 Ngày soạn: 14/9/2010 Tiết 5 Ngày dạy:…………… n bài hát: Lí cây đa Nhạc lí: Nhòp Tập đọc nhạc số 2 4 4 …… v…… I.MỤC TIÊU: • Ôn luyện cho HS hát bài Lí cây đa và tập thêt hiện tính chất mếm mại của giai điệu • HS có khái niệm về nhòp 44 và biết cách đánh nhòp ( C ) Học sinh đọc đúng cao độ, trường độ, ghép . Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 Tuần 6 : Tiết 6 Ngày soạn : 18/9/2010 Ngày dạy :……………………………… ……… Nhạc lí: nhòp lấy đà Tập đọc nhạc số 3 Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc. tra Trường THSC Hoài Hải 7 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: ( 1’ ) -Trong bài âm nhạc thường thức hôm nay, chúng ta được giới thiệu về nhạc só Hoàng Việt. lời Hoàng Vân III. Âm nhạc thường thức: SGK nhạc 8 trang 10 - Tên thật Lê Chí Trực - Sinh năm 1928 , quê ở xã An Hựu, Trường THSC Hoài Hải 8 Gv:PhanVănĐoàn Giáo án âm nhạc 7 Năm học 2010-2011 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 7 trọn bộ potx, Giáo án Âm nhạc lớp 7 trọn bộ potx, , có 4 dây,dùng cung kéo. Dùng để độc tấu, hoà tấu.

Mục lục

Xem thêm