0

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

2 42,905 712

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2013, 17:22

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------@@@------ ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thời gian: Từ 10/05 đến 03/07/2010 Họ và tên: Lê Quốc Khánh Lớp: CĐ Tin 30a, Điện thoại:………………Email: yeumotnguoi2987@yahoo.com Cơ sở thực tập: Hotel Kaya Tên cơ quan: Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa Địa chỉ: 238 Hùng Vương, TP Tuy Hòa Điện thoại: 057. 381.9999 Người hướng dẫn: Lê Viên Đồng Điện thoại NR:……………….; Di động: 0989.672014; Email:……………………. Nơi công tác: Hotel Kaya Chức vụ: Trưởng phòng kĩ thuật Giáo viên hướng dẫn: Trương Đình Tú Điện thoại NR:……………….; Di động:…………… ; Email:…………………… Nội dung thực tập: Quản trị mạng và khắc phục các sự cố mạng,… Loại hình: Phát triển ứng dụng [ ] Nghiên cứu [ ] Tìm hiểu Công nghệ [ ] Khác [ x ] Mục đích yêu cầu: - Cung cấp các kĩ năng cơ bản về thiết lập và quản trị mạng máy tính cục bộ - TRình bày, luyện tập các thao tác quản trị trên mạng Windows Server - Phân tích, khắc phục các sự cố trong mạng nội bộ. Dự kiến kết quả: - Áp dụng lý thuyết vào thực tế, tìm hiểu sâu vào thực tế - Hoàn thành báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu của khoa, trường đề ra. Nội dung công việc: - Công việc 1: Khảo sát sơ bộ về môi trường làm việc nơi mình thực tập - Công việc 2: Tìm hiểu về hệ thống mạng tại nơi thực tập - Công việc 3: Phân tích và tìm hiểu kĩ cách thiết lập mạng cục bộ - Công việc 4: Tham gia, phân tích gỡ lỗi trong mạng cục bộ cũng như trong quá trình nâng cao mạng cục bộ Lập trình thực hiện: Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị các yêu cầu để thực hiện công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp Tuần 2: Làm quen với môi trường làm việc, giờ làm việc, ăn mặc và cách thức giao tiếp trong công việc… Tuần 3: Tìm hiểu sơ bộ về hệ thống mạng nơi thực tập, vừa viết báo cáo tốt nghiệp. Tuần 4: Tìm hiểu về cách thiết lập hệ thống mạng trong thực tế, vừa viết báo cáo tốt nghiệp Tuần 5: Tìm hiểu các lỗi thường gặp trong mạng nội bộ và cách xử lý, vừa viết báo cáo tốt nghiệp Tuần 6: Tìm hiểu về chức năng và cách làm việc của người quản trị mạng trong mạng nội bộ, vừa viết báo cáo tốt nghiệp Tuần 7: Kiểm tra lại và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị gì. Ngày nộp đề cương: 05/12/2010 Ngày nộp Báo cáo kết quả thực tập: 07/01/2011 Ngày… .tháng… .năm 2010 Ngày… .tháng… .năm 2010 Ngày… .tháng… .năm 2010 Chữ ký của CBHD tại đơn vị thực tập Chữ ký của Giáo viên hướng dẫn Chữ ký của Sinh viên thực tập . cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị gì. Ngày nộp đề cương: 05/12/2010 Ngày nộp Báo cáo kết quả thực tập: . trình thực hiện: Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị các yêu cầu để thực hiện công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp, Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp,

Từ khóa liên quan