0

MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx

6 5,325 44

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 07:20

MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ABSORPTIVE RERIGERATOR USING SOLAR ENERGY HOÀNG DƯƠNG HÙNG Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng TRẦN NGỌC LÂN Sở Khoa học Công nghệ Quảng Trị TÓM TẮT Máy lạnh hấp phụ rắn đã được ứng dụng cho nhiều mục đích làm lạnh khác nhau trong thực tế. Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) đã và đang được nghiên cứu tại nhiều nước trên thế giới. Việc nghiên cứu thiết kế thực nghiệm một kiểu máy lạnh hấp phụ NLMT trong điều kiện khí hậu Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thực nghiệm mẫu máy lạnh hấp phụ sử dụng NLMT với cặp môi chất là than hoạt tính và methanol. ABSTRACT Solid absorption systems have been applied for cooling purposes. Absorption icemakers using solar energy have been investigated many countries in the world. The design and experimental research on a solar absorptive icemaker in Viet Nam climate conditions play an important role in saving energy and protecting environment. This article presents the study, design, and experimental manufacturing of solar absorptive refrigerator. The machine uses activated carbon (AC)-methanol as working pair. 1. Đặt vấn đề Tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo để bổ sung vào nguồn năng lượng truyền thống đang được các nhà khoa học thực sự quan tâm.Trong tiến trình công nghiệp hoá, máy lạnh dùng máy nén hơi đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật làm lạnh và điều hoà không khí. Tuy nhiên, vấn đề môi trường ô nhiểm do chất làm lạnh CFC và phát thải khí nhà kính CO 2 bắt buộc các nhà khoa khọc phải tìm kiếm chu trình máy lạnh khác ít ô nhiểm hơn. Máy lạnh sử dụng NLMT dùng pin mặt trời để vận hành máy nén hơi đã được sử dụng. Tuy nhiên giá thành còn quá cao do đó không phù hợp với vùng sâu, xa không có điện lưới. Việc nghiên cứu, chế tạo máy lạnh hấp phụ sử dụng trực tiếp nguồn năng lượng mặt trời không gây ô nhiểm môi trường, giảm phát thải CO 2 và không có chất CFC gây phá huỷ tầng ôzôn có giá thành phù hợp là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay khi mà giá nhiên liệu truyền thống không ngừng tăng cao. Trong bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thực nghiệm mẫu máy lạnh hấp phụ sử dụng NLMT với cặp than hoạt tính và methanol, thiết bị này có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như; bảo quản thực phẩm, vaccin và làm đá. 2. Hệ thống máy lạnh hấp phụ dùng để sản xuất nước đá 2.1. Mô tả hệ thống Hệ thống máy lạnh hấp phụ dùng NLMT bao gồm thiết bị hấp thụ năng lượng bức xạ mặt trời, trong đó có chứa than hoạt tính, thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí đối lưu tự nhiên và thiết bị bay hơi thiết kế để có thể làm đá, chứa thực phẩm cần bảo quản (hình 1). Ngoài ra còn có van chặn bình chứa môi chất lỏng và van tiết lưu. Máy lạnh hấp phụ NLMT thường làm việc theo kiểu gián đoạn. Vào ban ngày ta phải mở van chặn, đóng van tiết lưu. Trong giai đoạn này, dưới tác động của các tia bức xạ mặt trời, tác nhân lạnh sẽ bốc hơi khỏi than hoạt tính và được ngưng tụ trong thiết bị ngưng tụ và chứa tại bình chứa. Vào cuối giai đoạn tích trử tác nhân lạnh, van chặn nên được đóng lại. Vào ban đêm xảy ra quá trình làm lạnh, khi nhiệt độ của hệ thống giảm, than hoạt tính làm nhiệm vụ hấp phụ môi chất lạnh (methanol), áp suất môi chất trong hệ thống giảm xuống, khi áp suất đạt đến áp suất bay hơi thì mở van tiết lưu. Môi chất lạnh sẽ được tiết lưu vào thiết bị bay hơi, thu nhiệt sản phẩm và bay hơi, hơi môi chất được than hoạt tinh hấp phụ hết. Trong giai đoạn này cần phải chú ý để thiết bị hấp thụ được giải nhiệt dễ dàng vì hấp phụ là quá trình sinh nhiệt 2.2. Mô tả các quá trình làm việc Quá trình làm việc của hệ thống có thể trình bày trên đồ thị hình 2. 1 2 4 3 P T Ta1 Tg1 Ta2 Po Pk Tg2 Hình 2. Các quá trình nhiệt của máy lạnh hấp phụ loại gián đoạn trên đồ thị p-T Quá trình cấp nhiệt: 1-2 Quá trình bộ thu hấp thụ năng lượng mặt trời, than hoạt tính nhả môi chất lạnh (methanol) áp suất và nhiệt độ của môi chất trong hệ thống tăng lên đến giá trị p k và T g1 2-3 Quá trình ngưng tụ môi chất lạnh xảy ra, đồng thời bộ thu vẫn tiếp tục nhận bức xạ mặt trời nên môi chất lạnh vẫn tiếp tục thoát ra từ than hoạt tính nên nhiệt độ môi chất tăng đến nhiệt độ T g2 , áp suất hầu như không đổi ở áp suất P k . Quá trình giải nhiệt và làm lạnh: 3-4 Quá trình giải nhiệt của bộ thu (sau khi môi chất lạnh đã ngưng tụ hết vào bình chứa) áp suất và nhiệt độ trong hệ thống giảm đến p o và T a1 . ThiÕt bÞ bay h¬i B×nh chøa ThiÕt bÞ ngng tô Bøc x¹ mÆt trêi Bé hÊp phô thuthô Van chÆn Van tiÕt lu Hình 1. Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời 4-1 Quỏ trỡnh bay hi ca mụi cht lnh trong thit b bay hi, hi mụi cht c than hot tớnh hp ph ht nờn ỏp sut h thng hu nh khụng i P o , nhit hi mụi cht trc lỳc b hp ph gim dn n nhit T a2 . 3. Thit k h thng mỏy lnh hp ph sn xut nc ỏ cụng sut 2kg/ngy thit k h thng mỏy lnh sn xut nc ỏ cụng sut 2kg/ngy thỡ ta tớnh toỏn thit k cỏc thit b chớnh ca h thng: Tớnh nhit thit b bay hi: l tớnh toỏn cụng sut lnh cn thit cung cp cho dn bay hi v lng mụi cht cn thit phi np vo h thng. Cụng sut lnh ca thit b bay hi c xỏc nh bng cụng thc: Q = Q 1 + Q 2 , [W] Trong ú Q1 - dũng nhit tn tht qua kt cu bao che ca thit b, [W] Q2 - dũng nhit do ụng ỏ v lm lnh khuụn (nu h thng lm ỏ), [W] Vy nng sut lnh ca h thng cú th xỏc nh bng cụng thc: , . 0 b Qk Q [W] Trong ú: k - h s tớnh n tn tht trờn ng ng v thit b h thng. H s ny i vi h thng lm lnh trc tip ph thuc vo nhit bay hi ca mụi cht, vi t 0 = -15 chn k = 1,05. b - h s thi gian lm vic. i vi h thng lnh nh chn b = 0,7 Nhit lng cn thit cung cp cho dn bay hi trong sut thi gian lm vic ca h thng: Q = Q 0 . , [J] T ú ta cú th suy ra lng Methanol cn cung cp l: , ' r Q M mc [kg] ; r - nhit n hoỏ hi ca Methanol, [J/kg] Tớnh toỏn vi cụng sut 2kg nc ỏ/ngy ta tớnh dc kớch thc thit b bay hi nh hỡnh 3. Tớnh toỏn thit b ngng t Nhit ngng t ph thuc vo nhit mụi trng lm mỏt ca thit b ngng t. Mc ớch ca h thng l khụng phi tn thờm ngun nng lng ngoi nờn chn thit b bay hi l dn ngng gii nhit bng giú t nhiờn. Do ú hiu nhit ngng t (t k gia mụi cht lnh ngng t v khụng khớ chn (t K = t k - t mt = 15 o C) Din tớch trao i nhit ca thit b ngng t tớch theo cụng thc: , [m 2 ] trong ú, Q k - ph ti nhit ca thit b ngng t. vi h thng ny ta ly Q k = Q 0, [w] 80 60 120 20 Lỏng từ van tiết luu Đuờng hơi đến bộ hấp thụ Phần chứa núơc đá Nắp đậy Cách nhiệt Hỡnh 3. Cu to thit b bay hi . Q k F k t k - hệ số truyền nhiệt, chọn k = 30 W/m 2 K F - diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của dàn ngưng, [m 2 ] Tính toán với công suất 2kg nước đá/ngày ta tính dược kích thước thiết bị ngưng tụ như hình 4. Tính toán thiết bị hấp phụ Theo lí thuyết của Eucken và Poljani người ta có thể tính được đẳng nhiệt hấp phụ của hơi ở nhiệt độ T 2 nếu đã biết đẳng nhiệt hấp phụ của một thành phần hơi bất kỳ ở nhiệt độ T 1 . Đường đẳng nhiệt hấp phụ được biểu thị trên đồ thị p-a. Tính tung độ a: 2 1 12 V V aa  trong đó: a 1 - tung độ của cấu tử chuẩn, thường chọn là benzen, [kg/kg than] a 2 - tung độ cấu tử cần tính, kg/kg than. V 1 , V 2 - thể tích mol của cấu tử chuẩn và cấu tử cần tính, [m 3 /kmol] Tính hoành độ p Hoành độ p được tính theo công thức 1 1_ 2 1 2_2 lglglg p p T T pp S aS   trong đó, p 1 , p 2 - hoành độ của các điểm có áp suất của cấu tử chuẩn và cấu tử cần tính, [mmHg] p S-1 - áp suất hơi bão hoà của cấu tử benzen ở nhiệt độ T 1 , [mmHg] ta có p S-1 = 75mmHg p S-2 - áp suất hơi bão hoà của cấu tử cần tính ở nhiệt độ T 2 , [mmHg] lgp = a 0 + a 1 .(T -1 - (7,9151-2,6726.lgT).10 -3 -8,625.10 -7 .T), [Pa] T - nhiệt độ của metanol, 0K. a 0 = 9,1716 và a 1 = -2,7596.10 3 T 1 - nhiệt độ hấp phụ của benzen, K. Chọn T 1 = 20 0 C = 293K. T 2 - nhiệt độ hấp phụ của metanol, K. Chọn T 2 = 30 0 C = 303K. Từ tính toán ta vẽ được đường hấp phụ đẳng nhiệt của than hoạt tính đối với Methanol và từ đường hấp phụ đẳng nhiệt này ta cũng tính được lượng than hoạt tính bằng cách tính áp suất bay hơi của Methanol rồi căn cứ vào đồ thị đường hấp phụ để có được hoạt độ tĩnh a của Methanol. Và lượng than cần thiết để hấp phụ hết môi chất Methanol là: a M M MC than  , [kg] 700 690 50 C¸nh t¶n nhiÖt èng gãp èng ngung m«i chÊt Hình 4. Thiết bị ngưng tụ đối lưu tự nhiên Vi cụng sut thit b l 2kg nc ỏ trong mt ngy, ta tớnh toỏn thit k c thit b hp th nh hỡnh 5. 900 76 27 25 50 ống đục lỗ Than hoạt tính Bề mặt hấp thụ ống đến thiết bị ngung tụ Bề mặt phản xạ ống từ thiết bị bay hơi đến Hỡnh 5. Cu to thit b hp th kiu ng H thng ó c s dng trong iu kin thc t, nhit bay hi cú th t n t a2 = 15 o C v cú th sn xut c nc ỏ (hỡnh 7. Hỡnh 7. Kt qu thc nghim, sn phm ỏ trong dn bay hi. Hỡnh 6. H thng sn xut nc ỏ 2kg/ngy 4. Kết luận Bằng những cơ sở lý thuyết hấp phụ, lý thuyết NLMT, chúng tôi đã thiết kế chế tạo mẫu máy lạnh phù hợp với điều kiện Việt Nam: Giá thành thấp, các nguyên vật liệu dễ kiếm (than sọ dừa, methanol), dễ chế tạo hàng loạt. Từ kết quả nghiên cứu trên, chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh với nhiều mục đích khác nhau. Thiết bị có thể chế tạo và sử dụng rộng rãi ở điều kiện Việt Nam. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Chí Hiệp, Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hoà không khí, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004. [2] Hoàng Dương Hùng, Nghiên cứu nâng cao hiệu quả của thiết bị thu năng lượng mặt trời để cấp nhiệt và điều hoà không khí, Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2002. [3] Trần Ngọc Lân, Nghiên cứu ứng dụng năng lưọng mặt trời để làm lạnh, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật, 2006. [4] Catherine Hildbrand, Philippedind, Michel Pons, Plorion Buchter, A new solar powered adsorption refrigerator with high performance, Switzerland, 2002. [5] F. Lemmini, A. Errougani, F. Bentayed, Experimentation of an adsorptive solar refrigerator in Rabat, Department of physis Rabat, Maroc, 2002. [6] Ph. Grenier, J. Jguilleminot, F.Meunier, M.Pons, Solar powered solid adsorption coldstore, Journal of solar energy engineering, Vol 110, 1988. [7] Peter E.Liley, Ph.D., D.I.C, Physical and Chemical Data, School of Mechenical Engineering Purdue University (section 2), 2002. . nghệ Quảng Trị TÓM TẮT Máy lạnh hấp phụ rắn đã được ứng dụng cho nhiều mục đích làm lạnh khác nhau trong thực tế. Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) đã và đang được nghiên. đá. 2. Hệ thống máy lạnh hấp phụ dùng để sản xuất nước đá 2.1. Mô tả hệ thống Hệ thống máy lạnh hấp phụ dùng NLMT bao gồm thiết bị hấp thụ năng lượng bức xạ mặt trời, trong đó có chứa than. ứng dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh với nhiều mục đích khác nhau. Thiết bị có thể chế tạo và sử dụng rộng rãi ở điều kiện Việt Nam. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Chí Hiệp, Máy lạnh hấp
- Xem thêm -

Xem thêm: MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx, MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx,

Từ khóa liên quan