0

bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1 ĐH Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

6 3,833 74

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2014, 14:16

Bài 1 một người đưa thông tin quảng cáo cần mua một khung kho Tiệp loại 120m. Có 3 nhà cung cấp đến chào hàng và đưa ra các mức giá khác nhau - nhà cung cấp thứ nhất đồi giá 150tr đồng, chi phí vận chuyển bốc xếp tận nơi 10tr đồng và phải thanh toán ngay - nhà cung cấp thứ 2 đòi giá 170tr đồng và chịu trách nhiệm vận chuyển tận nơi theo yêu cầu của người mua, nhưng chỉ yêu cầu thanh toán ngay 50% số còn lại cho chịu một năm sau - nhà cung cấp thứ 3 đưa giá chào hàng là 160-tr đồng và người mua tự vận chuyển. Họ yêu cầu thanh toán ngay 20% sau năm thứ nhất thanh toán thêm 30% sau năm thứ hai thanh toán phần còn lại. Người mua dự tính nếu họ tự vận chuyển thì chi phí là 15tr đồng Hãy xác định xem người mua nên chấp nhận lời chào hàng của nhà cung cấp nào là có lợi nhất? biết rằng: lãi suất ngân hàng ổn định ở mức 9%/năm Bài 2 Vào ngày 1/1 công ty TNHH thái sơn mua một ngôi nhà làm văn phòng giao dịch với giá 200tr đồng với sự thỏa thuận thanh toán như sau: - trả ngay 10% số tiền - số còn lại trả dần hàng năm bằng nhau trong 5 năm, song phải chịu lãi 6% một năm của số nợ còn lại ( theo phương thức tính lãi kép) thời điểm tính trả lãi hàng năm là cuối năm (31/12) Hãy xác định số tiền phải trả hàng năm là bvao nhiêu để lần cuối cùng là vừa hết nợ Bài 4 Công ty Hoàng hương mua mootuj thiết bị sản xuất và phải trả tiền một lần vào cuối năm thứ 5 kể từ ngày mua với số tiền thanh toán là 520trd. Nếu bên bán cho phép công ty trả đều số tiền vào đầu mỗi năm (cả gốc và lãi) mỗi lần bằng nhau trong vòng 10 năm (lần trả đầu tiên ngay sau khi nhận thiết bị) thì số tiền phải thanh toán mỗi lần là bao nhiêu biết: lãi suấy chiết khấu ổn định là 10%/năm bài 5 công ty A cần mua một dây chuyền sản xuấy, có phương thức thanh toán được đặt ra như sau - nếu thanh toán ngay toàn bộ tiền hàng thì phải trả 1.890trd - nếu thanh toán theo phương thức trả góp thì phải trả ngay 700trd, số còn lại được thyanh toán đều trong 24 tháng, với số tiền 62trd/tháng Nếu công ty A đồng ý thanh toán theo phương thức trả góp thì phải chịu lãi suất là bao nhiêu một năm? bài 7 ông B vay thế chấp ngân hàng một khoản tiền 500trd với mức lãi suất là 10%/năm. Nếu hợp đồng vay quy định trả dần mỗi năm một lần trong thời hạn 5 năm (bắt đầu sau 1 năm kể từ ngay vay vốn) thì số tiền phải thanh toán hàng năm đều đặn là bao nhiêu? trong đó tiền gốc mỗi năm phải trả là bn? bài 9 công ty kinh doanh bất động sản H đang chào bán các căn hộ với giá niêm yếu là 1200trd/ căn hộ và đưa ra 2 đề nghi sau: - Thanh toán ngay 200tr,số còn lại thanh toán đều trong 25 tháng kế tiếp,môi tháng 40tr; hoặc; -Giảm giá 100tr nếu khách hàng ok trả tiền ngay toàn bộ tiền nhà. Nếu là ng có ý định mua căn hộ của cty H,bạn sẽ chọn phương thức thanh toán nào?why? Biết lãi suất vay ngân hàng 1%/tháng Bài 12 Cty Xđang xem xét kế hoạch sx 1 loại sp mới.Dự kiến chi phí cố định kd cho việc sx sp này là 3000 triệu/1 năm.CHi phí biến đổi trên 1 đv sp là 175000 đ.Giá bán sp chưa có VAT là 200000 đ/sp.Sản lượng sp tiêu thụ hàng năm dự kiến đạt 160000 sp. Yêu cầu: a.Hãy xác định sản lượng và doanh thu hòa vốn kinh tế b.Nếu chi phí biến đổi giảm xuống còn 168000 đ/sp thì sản lượng hòa vốn thay đổi thế nào? c.Nếu chi phí cố định tăng thêm 3750 tr đồng/năm thì sản lượng hòa vốn thay đổi thế nào? Bài 14 Cty TNHH AN Bài chuyên sx kd loại sp A với công suất thiết kế 7000 sp/năm,năm N-1 có tài liệu sau: 1 Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong năm: 5000 sp 2.Chi phí sx kd -Tổng chi phí cố định 270 triệu -Chi phí biến đổi 60000 đ/sp 3.Giá bán chưa có VAT 150000đ/sp 4.Lãi vay vốn kd phải trả trong năm 45 triệu Yêu cầu a.Với mức sx và tiêu thụ như trên,theo bạn,năm N-1 cty lãi hay lỗ? b.Năm N,dự kiến tình hình sản lượng tiêu thụ,chi phí ,giá bán sp và số vốn vay của cty giống năm trước.Nhưng đầu tháng vừa qua,cty nhận dc thêm đơn đặt hàng của cty Huy Hoàng với nd chủ yếu:đặt mua 1500 sp với giá bán chưa có VAT là 130000 đ/sp.Theo bạn,cty có nên nhận đơn đặt hàng này hay ko?vì sao? c.theo tính toán của 1 thành viên BLD cty:trong năm nay,nếu tiến hành QC sp trên truyền hinhfthif cty sẽ tiru thụ dc 6000 sp,nhưng phải chịu chi phí QClaf 20tr/năm.theo anh chị,cty có nên thực hiện QC ko? d.có 1 p/án kd dc đưa ra như sau:nếu cty ko thực hiện QC mà thực hiện giảm giá bán xuống còn 135000 đ/sp,cty sẽ tiêu thụ dc 7000 sp.Khi đó cty thu dc bao nhiêu lợi nhuận sau thuế? Biết rằng Cty phải nộp thuế thu nhập với thuế suất 25% Bài 15 công ty TNHH minh hạnh chuyên sản xuất linh kiện điện tử có tài liệu sau 1. tài liệu năm báo cáo sản lượng tiêu thụ trong năm là 50.000 linh kiện với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 120.000đồng/ linh kiện Chi phí sản xuất kinh doanh - tổng chi phí cố định: 200trd - chi phí biến đổi : 115.000/linh kiện 2. tài liệu năm kế hoạch đầu năm, công ty dự kiến đổi mới dây chuyền công nghiệ nâng cấp tài sản cố định và do vậy phải đầu tư tăng them 350 trd (giả định thời gian thực hiện công việc này là không đáng kể)\ việc thực hiện việc đổi mới này có thể giảm bớt được chi phí biến đổi là 1000d/linh kiện, đồng thời có thể tăng thêm sản lượng sản xuất và tiêu thụ lên mức 60000 linh kiện với giá bán như năm trước yêu cầu a. hãy xem xét sản lượng hòa vấn trước lãi vay năm kế hoạc có sự thay đổi nào không so với năm báo cáo? b. lợi nhuận trước lãi vay và thuế năm kế hoach thay đổi như thế so với năm báo cáo c. theo tính toán của một quản lý công ty, với việc đổi mới công nghệ như đã nêu, đồng thời nếu công ty thực hiện giảm giá bán đi 1000d/ linh kiện thì có thể tăng thêm được sản lượng tiêu thụ là 10000 linh kiện. Hãy cho biết công ty có nên thực hiện giảm giá bán sản phẩm như vậy không? biến rằng: công ty áp phương pháp khấu hao đường thẳng, tỷ lệ khấu hao tài sản cố định bình quân là 10%/năm bài 16 doanh nghiệp X chuyên sx kinh doanh 1 loại sản phấm có tình hình như sau 1. tài liệu năm báo cáo - số lượng sản phẩm tiêu thụ trong năm: 143.425sp - giá bán sp chưa có thuế giá trị gia tăng: 100.000d/sp - chi phí sx kinh doanh + tổng chi phí cố định: 4800trd + chi phí biến đổi: 60.000d/sp - lãi vay vốn kinh doanh phải trả trong năm là 270trd - tổng vốn kinh doanh trong năm là 6000trd 2. tài liệu năm kế hoạch - trong năm doanh nghiệp sẽ mở rộng quy mô kd, dự kiến số vốn sx kinh doanh binh quân sử dụng trong năm là 7500trd - tổng chi phí cố định kinh trong năm là 5000trd - chi phí biến đổi vào giá bán một đơn vị sản vẫn như năm báo cáo - lãi vay vốn kd phải trả trong năm 350 trd yêu cầu a. hãy xd sản lượng hào vốn kinh tế và sản lượng hòa vốn tài chính năm báo cáo và năm kế hoạc b. để đạt tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kd như năm báo cáo, năm kế hoạc doanh nghiệp cần sx và tiêu thụ bao nhiêu sp? biến rằng: doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhâp với thuế suất là 25% bài 18 doianh nghiệp X có tài liệu về tscd của năm N như sau 1. tổng nguyên giá tscd có tính chất sx ở đầu năm là 10.500trd. số khấu hao lũy kế là 1810trd 2. trong năm dự kiến có sự biến đọng về tscd như sau: + tổng nguyên giá tăng 1530trd + tổng nguyên giá giảm 880trd, số ts này có trích khấu hao được 590trd 3. mức khấu hao dự kiến trong năm là 1038trd 4. doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm là 39.468trd yêu cầu a. tính hiệu suất sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp năm N? b. tính hệ số hao mòn tscd của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm N (31/12) bài 19 công ty dệt may T có như cầu sử dụng sợi dệt kim liên tục, đều đặn trong năm (360ngayf/năm). Loại nguyên liệu này do một nhà thầu cung cấp là chủ yếu. Chi phí cho mỗi lần thực hiện hợp đồng là 12trd. Trong năm N, tổng như cầu mua sợi dệt kim của công ty là 900 tấn. Công tyu dự tính chi phí về bảo hiểm, trả lãi tiền vay để mua sợi dự trữ, chi phí bảo quản là 1,8trd/tần hàng lưu kho. Hãy cho biết: 1. khới lượng sợi dệt kim tối ưu mỗi lần mua là bn ? 2. trong năm bình quaanc ó mấy lần thực hiện mua loại nguyên liệu này? 3. mức tồn kho trung bình là bn? 4. biết thời gian thực hiện hợp đồng (kể từ khi ký hợp đồng cho tới khi nhận được hàng ) là 5 ngày. Hãy xd điểm đặt hàng>? 5. nếu để đảm bảo án toàn cho sx, công ty cần thực hiện dự trữ bảo hiểm. Lượng sợi dự trữ bảo hiểm được xd bằng lượng sợi bình quân sử dụng trong 2 ngày sx. Hãy xd điểm đặt hàng trong trường hợp có dự trữ bảo hiểm? bài 20 doanh nghiệp M chuyên sản xuất kd một loiaj sp có tài liệu sau 1. tài liệu năm báo cáo tổng doanh thu thuần tiêu thụ sp 3 quý đầu năm là 9600 trd số VLD 3 quý đầu năm - đầu quý I: 4200trd - cuối quý I 3800trd - cuối quý II 3820trd - cuối quý III 3600trd dự kiến tình hình sx kinh doanh trong quý IV như sau - VLD cuối năm 4000trd - doanh thu thuần tiêu thụ sp 4188trd - nguyên giá tscd có tính chất sx ở cuối năm (31/12) là 8600trd, số khấu hao lũy kế 1300trd 2. tài liệu năm kế hoạch - doanh thu thuần tiêu thu sp trong năm dự tính tăng 30% so với năm báo cáo - kỳ luân chuyển VLD dự tính rút ngăn 10 ngày so với năm báo cáo - lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm trong năm (lợi nhuật sau thuế) 1190trd - tình hình tscd sản xuất dự kiến thay đổi như sau +số tscd tăng (theo nguyên giá) là 1290trd +số tscd giảm (theo nguyên giá ) là 780trd, số tscd này đã khấu hao ước tính 70% nguyên giá + số trích khấu hao tscd trong năm 350trd yêu cầu tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kd năm kế hoạch biết rằng doanh nghiệp chỉ có hoạt động sx kinh doanh, không có các hoạt động khác và phải nộp thuế thu nhập với thuế suất 25% bài 23 công ty Y dự định đầu tư vào một phân xưởng sp với tổng số vốn đầu tư là 1500trd, trong đó đầu tư về tscd là 1000trd, đầu tư về vốn lưu động là 500trd. Công suất thiết kế của phân xương là 8000sp/năm. Chi phí cố định kinh doanh 400trd/năm. Chi phí biến đổi cho một sp là 100.000đ, giá bán một sp (chưa có thuế giá trị gia tăng) là 200.000đồng. công ty dự tính sẽ sử dụng vốn chủ sở hữ 60% và vay 40% với lãi suất vốn là 10%/năm. Công ty nộp thuế thu nhập với thuế suất là 25%. Theo bán 1. Nếu sản lượng sp sx và tiêu thụ của công ty đạt 6000sp/năm, hãy xd tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kd và tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của công ty 2.để đạt được tỷ suất lợi nhuật sau thuế trên vốn kinh doanh đạt được là 12%/năm thì công ty cần sx và tiêu thụ bao nhiếu sp? bài 24 doanh nghiệp X chuyên sx kinh doanh sp A có tình hình kinh doanh như sau I. năm báo cáo 1. số vốn lưu động sử dụng trong năm đầu năm: 120trd cuối quý 1: 140trd cuối quý 2: 150 trd cuối qúy 3: 120 trd cuối qúy 4: 140trd 2. doanh thu thuần tiêu thụ các loại sp: 1620trd 3. nguyên tscd có tính chất sx phải tính khấu hao đến 31/12 là 1200trd, số khấu hao lũy kế tính đến ngày 31/12 là 200trd 4. số sp A tốn kho cuối năm là 3000sp. giá thành sản phẩm A sx trong năm là 60.000đ/sp II. năm kế hoạch 1. các thông tin về sp A - số sp A sự kiến sx trong năm: 20000sp - số tồn kho cuối năm dự kiến bằng 10% số sp sx trong năm - giá thành sx sp A dự kiến hạ 5% so với năm báo cáo. chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sp A dự kiến baqwnfg 10% giá thành sx của sp a tiêu thụ trong năm - Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sp A là 100000d/sp 2. kỳ luân chuyển VLD rút ngắn trong 10 ngày só với năm báo cáo 3. nguyên giá tscd phải khấu hao cối năm 1800trd. số khấu hao lũy kế cuối năm là 400trd 4. doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước 5. lãi tiền vay vốn trong năm: 50trd 6. doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập với thuế suất là 25% yêu cầu 1. xd tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh năm kế hoạch 2. xd hiệu suất sử dụng vốn lưu động năm kế hoạch qua chỉ tiêu số vòng quang. kỳ luân chuyển và số vốn lưu động có thể tiết kiệm do tăng tốc độ chu chuyển VLD so với năm báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1 ĐH Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội, bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1 ĐH Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội,

Từ khóa liên quan