Mẫu slide về vinamilk

23 23.4K 634
Mẫu slide về vinamilk

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là mẫu slide thảo luận về CTY Vinamil, mih đàu tư khá mất thời gian. Nên muốn share cho mọi người tham khảo ^^ Bài thảo luận có thể sử dụng cho các bạn Đại học - học môn quản trị chiến lược nhé! ( Nội dung mih làm là quản trị chiến lược nâng cao, nhưng bị lệch ---> nên ko có giá trị sử dụng chuẩn với các bạn học cao hộc ) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA SAU ĐẠI HỌC Môn: Quản trị chiến lược nâng cao Đề tài: PHÁT TRIỂN CLKD CÔNG TY CỔ PHẨN SỮA VINAMILK Hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Hoàng Việt Thực hiện: Nhóm 1 – 19BKDTM NỘI DUNG CHÍNH [...]... Đại lý, nhà bán buôn, bán lẻ • ĐVKD trong ngành • ĐVKD vui chơi, giải trí, ẩm • ĐVKD SP thay thế thực… • Đối thủ tiềm năng • Người chăn nuôi trong nước • Nhà cung cấp nước ngoài LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA VINAMILK Thương hiệu dẫn đầu thị trường Danh mục sản phẩm đa dạng và mạnh Mạng lưới phân phối và bán hàng rộng khắp Quan hệ bền vững với các nhà cung cấp Kinh nghiệm quản lý tốt Thiết bị và công nghệ sản... quản lý chuyên nghiệp khác sữa • Tốc độ tăng trưởng nhanh,ổn định •… •Các lợi thế thương hiệu, nguồn lực •Hệ thống vận hành kinh doanh hiệu quả, … ĐỊNH VỊ GTGT Chất lượng sản phẩm: •Nghiên cứu khoa học về nhu cầu dinh dưỡng đặc thù, đảm bảo nguồn cung •Phát triển toàn diện danh mục các sản phẩm, Mở rộng mặt hàng nước giải khát Tốc độ và thời gian đáp ứng thị trường: Củng cố hệ thống và chất lượng phân . buôn, bán lẻ CẤU TRÚC MẠNG GIÁ TRỊ CẤU TRÚC MẠNG GIÁ TRỊ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA VINAMILK LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA VINAMILK Danh mục sản phẩm đa dạng và mạnh Thương hiệu dẫn đầu thị trường Mạng lưới. MẠI KHOA SAU ĐẠI HỌC Môn: Quản trị chiến lược nâng cao Đề tài: PHÁT TRIỂN CLKD CÔNG TY CỔ PHẨN SỮA VINAMILK Hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Hoàng Việt Thực hiện: Nhóm 1 – 19BKDTM NỘI DUNG CHÍNH

Ngày đăng: 31/05/2014, 22:19

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

 • Slide 21

 • Slide 22

 • Slide 23

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan