0

Tự học tiếng Pháp A-Z

257 5,696 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2014, 10:13

Bạn cần học tiếng Pháp vì niềm say mê, hay chuẩn bị đi du lịch đến đất nước Pháp tuyệt đẹp? Dù làm gì đi nữa, học một ngôn ngữ mới sẽ rất khó, nhưng quyển ebook này sẽ là 1 trợ thủ đắc lực nhất cho bạn. Học tiếng Pháp chưa bao giờ dễ đến thế! . museums • going on an excursion 16 sortlr going out 152 where to go • booking a ticket • booking a tennis court 17 bonne route safe journey 162 French roads • asking. end of each unit and the two Self-assessment tests at the back of the book. 4 Make use of the tips given in the book and try to say the words and phrases out loud whenever possible. 5. find you can use what you have learnt in real situations. At the back of the book At the back of the book is a section which contains: • A Taking it further section to direct you to
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự học tiếng Pháp A-Z, Tự học tiếng Pháp A-Z,