CẤU TẠO MÁY ĐIỆN DC

6 3.1K 40
CẤU TẠO MÁY ĐIỆN DC

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

CẤU TẠO MÁY ĐIỆN DC 1-2. KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 1-2. KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 1-2. KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 1-2. KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU Kết cấu máy điện một chiều có thể chia làm hai phần chính: phần tĩnh (stato) và phần quay (rôto). 1.2.1. Phần tĩnh (stato) Stato (còn gọi là phần cảm) gồm: Cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, nắp máy và cơ cấu chổi than. a. Cực từ chính: là bộ phận sinh ra từ trường chính trong máy. Cực từ chính gồm: lõi sắt cực từ và dây quấn kích từ.  Lõi thép cực từ làm bằng các lá thép kĩ thuật điện hay thép các bo dày 0,5 – 1 mm ép lại và tán chặt. Ở các máy nhỏ có thể dùng thép khối.  Dây quấn kích từ làm bằng đồng có bọc cách điện, được quấn thành từng cuộn. Các cuộn dây được bọc cách điện và tẩm sơn cách điện trước khi đặt vào cực từ.  Cực từ được gắn chặt vào vỏ máy bằng bu lông (hình 1-6).  Các cuộn dây kích từ được nối tiếp với nhau sao cho khi cho dòng điện chạy qua, chúng tạo thành các cực từ trái dấu xen kẽ nhau. 1 3 2 4 a) b) Hình 1-6. Cực từ chính của máy điện một chiều. a) 4 cực; b) 6 cực. 1. cuộn dây kích từ; 2. lõi thép cực từ; 3. gông từ; 4. bulông b) Cực từ phụ: đặt xen kẽ giữa các cực từ chính để cải thiện đổi chiều (hình 1-7). Cực từ phụ gồm:lõi thép và dây quấn. Lõi thép làm bằng thép khối Dây quấn có cấu tạo giống như dây quấn cực từ chính. Dây quấn cực từ phụ được nối nối tiếp với dây quấn phần ứng. Cực từ phụ được gắn vào vỏ máy nhờ bulông. c) Gông từ: làm mạch từ nối liền các cực từ, đồng thời làm vỏ máy. Gông từ làm bằng thép đúc (máy công suất lớn) hoặc dùng thép tấm cuốn lại và hàn (máy công suất nhỏ và trung bình). Lõi thép cực từ chính Dây quấn cực từ chính Mặt cực từ chính Lõi thép cực từ phụ Dây quấn cực từ phụ Khe hở Trục Dây quấn phần ứng Gông từ Đế máy Rãnh phần ứng Lõi thép phần ứng Cực từ chính Cực từ phụ Hình 1-7. Vị trí cực từ phụ, cực từ chính trong máy điện một chiều d) Cơ cấu chổi than (hình 1-8) gồm: - chổi than đặt trong hộp chổi than, - lò xo để tì chặt chổi than lên cổ góp, - Hộp chổi than. Hộp chổi than được cố định trên giá chổi than và cách điện với giá. - Giá chổi than có thể điều chỉnh để vị trí chổi than được đặt đúng chỗ. - Chổi than làm bằng than hay graphit, đôi khi trộn thêm bột đồng để tăng độ dẫn điện. - Chổi than có nhiệm vụ đưa dòng điện phần ứng ra ngoài và ngược lại. e) Nắp máy có nhiệm vụ: - Bảo vệ máy, - Đảm bảo an toàn cho người, - Làm giá đỡ ổ bi (trong máy công suất nhỏ và vừa). 2 3 4 5 6 1 Hình 1-8. Cơ cấu chổi than 1. Chổi than, 2. Hộp chổi than, 3. Lò xo, 4. Giá đỡ, 5. Dây dẫn điện, 6. Cò mổ 1.2.2. Phần quay (rôto) Phần quay (phần ứng) gồm: lõi thép, dây quấn, cổ góp và các bộ phận khác. a) Lõi thép phần ứng Lõi thép phần ứng dùng để dẫn từ, được làm bằng các lá thép kĩ thuật điện dày 0,5 mm, hai mặt có phủ sơn cách điện để giảm tổn hao do dòng điện xoáy, được dập theo dạng như hình 1-9 rồi ghép lại, xung quanh tạo thành các rãnh để đặt dây quấn, ở giữa có lỗ bắt trục. Ở các máy trung bình và lớn còn dập lỗ để thông gió. Các máy điện lớn, lõi thép được chia thành từng đoạn nhỏ để tạo khe hở thông gió ngang trục. b) Dây quấn phần ứng Dây quấn phần ứng là phần sinh ra s. đ. đ. cảm ứng và có dòng điện chạy qua. Dây quấn phần ứng làm bằng đồng có bọc cách điện, tiết diện hình tròn (máy công suất nhỏ) hoặc hình chữ nhật (máy công suất lớn), được quấn thành từng bối dây và đặt trong rãnh của lõi thép, được cách điện cẩn thận với rãnh (hình 1-10). Miệng rãnh có nên chèn để đè chặt dây. Đầu các bối dây được hàn nối với các phiến góp của cổ góp ở đầu trục rôto. Hình 1-9. Lá thép của lõi thép phần ứng Nêm Cách điện rãnh Dây dẫn Hình 1-10. Mặt cắt của rãnh phần ứng c) Cổ góp còn gọi là vành góp hay vành đổi chiều. Cổ góp dùng để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều trong dây quấn phần ứng thành dòng điện một chiều ở mạch ngoài, Cổ góp được ghép bởi nhiều phiến góp, các phiến góp cách điện với nhau bằng mica móng. Kết cấu cổ góp như ở hình 1-11. d) Các bộ phận khác - Cánh quạt để làm mát máy, - Trục máy Hình 1-11. Phiến góp (a) và cổ góp (b). 1. Phiến góp; 2, 3. Ốp hình V; 4. Cách điện bằng mica; 5. Rãnh nối dây; 6. Vành đệm cách điện; 7. Bulông xiết 5 1 2 3 4 4 6 7 b) a) c) 2 . 1 -2. KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 1 -2. KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 1 -2. KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 1 -2. KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU Kết. (trong máy công suất nhỏ và vừa). 2 3 4 5 6 1 Hình 1-8. Cơ cấu chổi than 1. Chổi than, 2. Hộp chổi than, 3. Lò xo, 4. Giá đỡ, 5. Dây dẫn điện, 6. Cò mổ 1 .2. 2. Phần quay (rôto) Phần quay. (a) và cổ góp (b). 1. Phiến góp; 2, 3. Ốp hình V; 4. Cách điện bằng mica; 5. Rãnh nối dây; 6. Vành đệm cách điện; 7. Bulông xiết 5 1 2 3 4 4 6 7 b) a) c) 2

Ngày đăng: 01/04/2014, 22:27

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 1-2. KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

  • 1-2. KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

  • Slide 3

  • Slide 4

  • Slide 5

  • Slide 6

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan