0

Skkn phân loại bài tâp trắc nghiệm hóa học theo mức độ tư duy

15 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:36

Trắc nhiệm khách quan “Phân loại các bài tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý do chọn đề tài Do nhu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội đối với việc đào tạo nguồn nhân lực t[.] “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội việc đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn mới, phát triển khoa học công nghệ yêu cầu thực chương trình giáo dục phổ thơng mới, góp phần chuyển giáo dục nặng truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất lực, hài hịa đức, trí, thể, mĩ phát huy tốt tiềm học sinh, có yêu cầu đổi phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh, kiểm tra đánh giá khâu quan trọng giúp điều chỉnh hoạt động dạy học, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo người theo mục tiêu Trong nhà trường THCS, việc sử dụng phối hợp hình thức đánh giá, kết hợp trắc nghiệm khách quan tự luận giúp giáo viên nắm nguyên tắc, yêu cầu đề kiểm tra, hướng dẫn học sinh chuẩn bị tốt nội dung kiểm tra Phương pháp đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận giúp nội dung đánh giá mức rộng hơn, bao quát chương trình học Đề thi trắc nghiệm giúp học sinh tự ơn tập kiến thức máy tính hình thức học trực tuyến, rèn khả tự học học sinh Đề tài nghiên cứu thành công vận dụng để giáo viên đề kiểm tra theo ma trận đề Nội dung đề kiểm tra nhau, trộn đề ta thu nhiều đề kiểm tra, tránh tượng trao đổi học sinh Khơng thế, đề tài cịn đề cương giúp giáo viên học sinh có tư liệu dùng tiết luyện tập ôn tập kiến thức, tiết dạy khóa, bồi dưỡng nhu cầu, bồi dưỡng học sinh giỏi môn khoa học lớp (IJSO) Gần đây, việc đề thi tuyển sinh đại học , đề thi vào lớp 10 THPT giáo dục, sở GD đào taọ nhiều môn sử dụng 100% câu hỏi trắc nghiệm, có mơn hóa, câu hỏi chủ yếu dạng câu hỏi nhiều lựa chọn (hiện thực với lựa chọn) Câu hỏi gồm hai phần: Phần dẫn câu hỏi câu chưa hoàn thành (bỏ lửng) Phần trả lời gồm phương án, phải chọn phương án Để giúp học sinh làm quen, làm thành thạo tập trắc nghiệm đồng thời giúp giáo viên dễ dàng thiết lập ma trận đề kiểm tra, xây dựng nghiên cứu đề tài “Phân loại tập trắc nghiệm hóa học theo mức độ tư duy” II Mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đề tài Mục đích skkn Trang 1/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” Cung cấp cho học sinh hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phân loại theo mức độ tư Câu hỏi bám sát chương trình sách giáo khoa sách tập, số lượng câu hỏi tỉ lệ với số tiết phân phối chương trình 2.Yêu cầu Với số lượng câu hỏi bám sát chương trình, câu hỏi có phương án trả lời đủ để dàn trải hầu hết nội dung chương trình Vì vậy, thơng qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phân loại theo mức độ tư duy, học sinh học đầy đủ tự học, khơng bỏ qua kiến thức chương trình Ngồi ra, đề tài cịn giúp giáo viên dễ dàng làm ma trận đề kiểm tra, đề trộn đề cho học sinh Nhiệm vụ Đề tài xây dựng ngân hàng câu hỏi với nội dung kiến thức bám sát sách giáo khoa, kiến thức phân loại theo mức độ tư theo tỉ lệ số tiết chương trình III Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp trường THCS nơi công tác IV Phạm vi nghiên cứu, thời gian thực Để vấn đề nghiên cứu đạt kết tốt, sâu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp chương II mơn Hóa lớp “ kim loại ” Các câu hỏi phân loại theo mức độ tư Đề tài nghiên cứu năm học 2017-2018 áp dụng năm học V Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp đổi hình thức kiểm tra đánh giá theo yêu cầu giáo dục skkn Trang 2/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” B NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI I Cơ sở lý thuyết Thực trạng Kiểm tra, đánh giá q trình dạy học mơn học trường THCS, thí dụ đánh giá tiết học, kiểm tra tiết, kiểm tra miệng, củng cố kiến thức sau tiết dạy, kiểm tra học kì…Đánh giá giúp giáo viên biết mức độ nắm kiến thức, kĩ bài, nội dung đồng thời biết nắm kiến thức kĩ học sinh cịn yếu chỗ để giáo viên bổ sung, điều chỉnh nội dung phương pháp giảng dạy cho phù hợp Hệ thống câu hỏi tập đảm bảo đánh giá kiến thức, kĩ mà học sinh cần đạt trình học tập theo chuẩn kiến thức , kĩ chương trình Nội dung mơn hóa học khơng gồm kiến thức chất biến đổi chúng, ứng dụng điều chế chất mà bao gồm kiến thức phương pháp để chiếm lĩnh kiến thức đó, tức phương pháp giải toán tự luận trắc nghiệm Thực tế nhiều học sinh chưa có kĩ làm tập trắc nghiệm, có em tập trung nhiều thời gian cho câu hỏi, lọc câu hỏi theo mức độ tư để làm câu dễ trước, câu khó sau, có chưa làm xong bài, em khơng đạt điểm cao Kết chưa áp dụng đề tài đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra học kì năm học 2017-2018 sau: Số học sinh Điểm Điểm – - Điểm – - 10 97 40 = 41% 44 = 45% 13 = 14% Qua kết kiểm tra tơi thấy chất lượng mơn cịn thấp, chưa áp dụng đề tài kết thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố tơi chưa cao, em tham dự kì thi học sinh giỏi cấp huyện đạt giải hầu hết em đạt giải ba, giải khuyến khích cấp huyện Cơ sở khoa học Khi sử dụng đề tài thấy thuận lợi đề kiểm tra theo ma trận đề, trộn đề Hệ thống câu hỏi phân loại theo mức độ tư giúp người học tự nghiên cứu, kiến thức bao qt tồn chương trình Số lượng câu hỏi tỉ lệ với số tiết theo quy định Đề tài giúp học sinh có kỹ phân loại đề theo mức độ tư duy, giúp em có kĩ làm tập trắc nghiệm skkn Trang 3/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” Biện pháp thực Để thực đề tài nghiên cứu nội dung buổi tập huấn đề kiểm tra sở giáo dục, đọc tìm hiểu câu hỏi trắc nghiệm, xây dựng câu hỏi theo hệ thống phân loại theo mức độ tư duy: Biết, hiểu vận dụng Câu biết : Học sinh nhớ định nghĩa, khái niệm, tính chất, tượng, công thức…đã học, trả lời câu hỏi: Thế nào? Là gì? Câu hiểu: Học sinh hiểu ý nghĩa khái niệm, tượng, vật… mức độ cao nhận biết Học sinh trả lời câu hỏi: Tại sao? Vì sao? Như nào? Câu vận dụng: Học sinh áp dụng quy tắc, phương pháp, khái niệm, công thức để giải tập, giải thích tượng thực tế,áp dụng cách sáng tạo điều kiện thay đổi Áp dụng để đề kiểm tra theo ma trận, đặc biệt có sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có trộn đề Áp dụng để dạy luyện tập, ôn tập Đầu tiên, in ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phát cho học sinh, sau hướng dẫn học sinh phương pháp giải số toán trắc nghiệm Tiếp theo học sinh tự làm tập ngân hàng câu hỏi biên soạn cuối cho em khảo sát chất lượng qua số đề kiểm tra Các câu hỏi mã hóa: - Kí hiệu chương trình: Chương trình THCS kí hiệu CS - Kí hiệu mức độ tư duy: + Mơn hóa học kí hiệu: HH + Lớp kí hiệu : 09 + Đơn vị kiến thức chương II kí hiệu từ 01 đến 03, ứng với tên đơn vị kiến thức cụ thể + Câu biết kí hiệu :B + Câu hiểu kí hiệu :H + Vận dụng: Kí hiệu V Ví dụ: HH0901CSB mơn hóa học, lớp 9, đơn vị kiến thức 01(Tính chất hóa học kim loại), chương trình THCS, mức độ tư biết skkn Trang 4/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” II Ngân hàng câu hỏi trắc nhiệm theo mức độ tư duy– Phương pháp giải vận dụng câu hỏi đề kiểm tra Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo mức độ tư CHƯƠNG II: KIM LOẠI Tổng số câu hỏi : 60 Mã Nội dung Mức độ tư Tổng đơn số Tên chương vị Nhận Thông Vận câu (Phần Tên cụ thể đơn vị kiến biết hiểu dụng hỏi chủ đề) kiến thức thức II KIM 60 30 18 12 LOẠI 01 02 03 Tính chất kim loại Dãy hoạt động hóa học kim loại Nhôm, sắt hợp kim sắt 20 10 10 30 15 Câu 1: HH0901CSB Kim loại có tính chất vật lý sau đây? A Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có ánh kim B Tính dẻo, tính đàn hồi, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt C.Tính dẻo, tính đàn hồi, tính dẫn nhiệt, có ánh kim D Tất câu sai Câu 2: HH0901CSB Kim loại sau dẫn điện tốt nhất? A Cu B Fe C Au D Ag Câu HH0901CSB Dãy gồm kim loại tác dụng với H2SO4 loãng là: A Na ; Cu ; Mg ; Fe B Zn ; Mg ; Al ; Fe C Na ; Fe ; Cu ; Al D K ; Na ; Ag ; Zn Câu 4: HH0901CSB Kim loại vừa phản ứng với dung dịch axit, vừa phản ứng với dung dịch bazơ? skkn Trang 5/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” A Fe B Cu C Ag D Al Câu 5: HH0901CSB Thả đinh sắt vào dung dịch CuSO4 lỗng, có tượng xảy ra: A Sủi bọt khí, màu xanh dung dịch nhạt dần B Có kim loại màu đỏ bám ngồi đinh sắt, màu xanh dung dịch đậm dần C Có kim loại màu đỏ bám ngồi đinh sắt, dung dịch khơng đổi màu D Đinh sắt tan dần, màu xanh dung dịch nhạt dần Có kim loại màu đỏ phủ sinh bám đinh sắt Câu 6: HH0901CSB Cho Cu vào dung dịch HCl, tượng xảy là: A Cu tan tạo dung dịch màu xanh có khí khơng màu B Cu tan tạo dung dịch màu xanh C Cu tan tạo dung dịch màu xanh có khí khơng màu hóa nâu khơng khí D Khơng có tượng xảy Câu 7: HH0901CSH Có hỗn hợp kim loại gồm Fe, Cu, Ag thu Ag tinh khiết cách sau: A Hòa tan hỗn hợp kim loại vào dung dịch HCl dư B Hòa tan hỗn hợp kim loại vào HNO3 đặc nguội C Hòa tan hỗn hợp kim loại vào dung dịch AgNO3 dư D Hòa tan hỗn hợp kim loại vào dung dịch H2SO4 dư Câu 8: HH0901CSH Để làm dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất CuCl2 dùng kim loại sau đây? A Mg B Fe C Zn D Cu Câu 9: HH0901CSB Kim loại cứng nhất: A Crom (Cr) B Sắt (Fe) C Magie (Mg) D Vàng (Au) Câu 10: HH0901CSV Chia m (gam) hỗn hợp A gồm kim loại Al, Fe thành phần Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu 5,6 lít khí H2 Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 3,36 lít khí Giá trị m là: A 16,6 gam B 38,4 gam C 6,4 gam D 10,08 gam Câu 11: HH0901CSV skkn Trang 6/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” Cho gam hợp kim kim loại Na tác dụng với nước dư, để trung hòa lượng kiềm cần phải dùng 50ml dung dịch H 2SO4 1M Thành phần phần trăm Na hợp kim là: A 20% B 38% C 46% D 50% Câu 12: HH0901CSV Thả miếng đồng vào 200ml dung dịch AgNO3 phản ứng kết thúc người ta thấy khối lượng miếng đồng tăng thêm 1,52 gam so với ban đầu Nồng độ mol dung dịch AgNO3 dùng là: A 0,1M B 0,2M C 0,3M D 0,4M Câu 13: HH0901CSV Hòa tan hết 7,2 gam kim loại dung dịch HCl, dung dịch thu cho phản ứng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa, lọc kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi thu 12 gam chất rắn Kim loại là: A Cu B Al C Fe D Mg Câu 14: HH0901CSB Đồng phản ứng với: A Dung dịch NaOH C Dung dịch HCl B Dung dịch H2SO4 loãng D Dung dịch HNO3 Câu 15: HH0901CSH Nhôm dùng làm vật liệu chế tạo máy bay do: A Nhơm có giá thành rẻ kim loại khác B Nhôm nhẹ bền C Nhơm có ánh kim đẹp D Nhơm cứng dẫn điện tốt Câu 16: HH0901CSH Lấy bột Fe cho vào dung dịch HCl vừa đủ nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Hiện tượng xảy là: A Có khí bay dung dịch có màu xanh lam B Khơng thấy tượng C Ban đầu có khí ra, sau xuất kết tủa trắng xanh chuyển thành kết tủa nâu đỏ D Có khí thoát tạo kết tủa trắng xanh đến kết thúc Câu 17: HH0901CSH Nhóm kim loại sau tan nước điều kiện thường A Na, Ca, Ba, Zn C Na, Ba, Ca, K B Mg, Fe, Ba, Sn D Mg, Fe, Cu, Ag skkn Trang 7/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” Câu 18: HH0901CSB Kim loại trạng thái lỏng điều kiện thường? A Ag B Li C Au D Hg Câu 19: HH0901CSB Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2? A Cu B S C Zn D Hg Câu 20: HH0901CSB Các kim loại tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành kim loại Cu là: A Al, Zn, Fe C Mg, Fe, Ag B Zn, Pb, Au D Na, Mg, Al Câu 21: HH0902CSB Dãy kim loại xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là: A Na, Mg, Zn, Ca, Ba, Fe\ B Na, Mg, Al, Fe, Cu, Ag C Mg, Al, Zn, Cu, Ag, Ca D Ag, Cu, Fe, Al, Mg, Na Câu 22: HH0902CSB Dãy kim loại xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần: A Na, Mg, Zn, Ca, Ba, Fe B Na, Mg, Al, Fe, Cu, Ag C Mg, Al, Zn, Cu, Ag, Ca D Ag, Cu, Fe, Al, Mg, Na Câu 23 HH0902CSB Dãy gồm kim loại phản ứng với dung dịch CuSO4 là: A Na ; Al ; Cu ; Ag B Al ; Fe ; Mg ; Cu C Na ; Al ; Fe ; K D K ; Mg ; Ag ; Fe Câu 24: HH0902CSH Nhận biết kim loại: Cu, Ag, Fe thuốc thử: A Dung dịch HCl dung dịch AgNO3 B Dung dịch CuSO4 dung dịch BaCl2 C Dung dịch NaOH dung dịch BaCl2 D Dung dịch HCl dung dịch NaCl Câu 25: HH0902CSB Dung dịch ZnSO4 có tạp chất CuSO4 Dùng kim loại sau để làm dung dịch ZnSO4 A Fe B Zn C Cu D Mg Câu 26: HH0902CSH Có lọ đựng chất riêng biệt: Mg, Al, Al 2O3 Chỉ dùng thuốc thử để nhận biết chất rắn Thuốc thử cần dùng là: A HCl B H2O C HNO3 D NaOH Câu 27: HH0902CSV skkn Trang 8/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” Cho 10 gam hỗn hợp kim loại Cu Al vào dung dịch H 2SO4 dư thấy 8,96 lít khí H2(đktc) Phần trăm Cu hỗn hợp là: A 72% B 28% C 40% D 60% Câu 28: HH0902CSV Ngâm sắt có khối lượng 70 gam vào dung dịch Cu(NO 3)2, sau thời gian, lấy sắt rửa nhẹ, cân nặng 71,6 gam Khối lượng Fe phản ứng là: A 5,6 gam B 6,72 gam C 7,84 gam D 11,2 gam Câu 29: HH0902CSH Phát biểu sau cho Cu tác dụng với dung dịch AgNO3? A Khối lượng đồng giảm B Khối lượng đồng tăng C Khối lượng đồng không đổi D Tất sai Câu 30: HH0902CSB Thả mẩu Natri vào dung dịch CuSO4 Hiện tượng quan sát là: A Có chất rắn màu đỏ tạo thành B Có chất khí bay C Có chất rắn màu xanh lơ tạo thành D Có chất khí bay chất rắn màu xanh lơ tạo thành Câu 31: HH0902CSH Cho kim loại: Zn, Cu, Au, Al, Fe Trong kết luận sau đây, kết luận sai? A Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH là: Zn, Al B Kim loại tác dụng với dung dịch HCl , H2SO4 loãng là: Au, Cu C Kim loại không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội HNO3 đặc nguội là: Al, Fe D Kim loại không tan nước nhiệt độ thường: Tất kim loại Câu 32: HH0903CSH Nhơm bền khơng khí do: A Nhơm nhẹ, có nhiệt độ nóng chảy cao B Nhơm khơng tác dụng với nước C Nhôm không tác dụng với oxi D Có lớp nhơm oxit mỏng bảo vệ Câu 33: HH0903CSB Nhôm sản xuất công nghiệp cách A Dùng kim loại Mg đẩy Al khỏi dung dịch muối B Điện phân nóng chảy Al2O3 (Có nhiều quặng boxit) C Khử Al2O3 CO D Khử Al2O3 H2 Câu 34: HH0903CSB Cho Al vào dung dịch NaOH dư xảy tượng: skkn Trang 9/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hố học theo mức độ tư duy” A Nhơm tan, có khí ra, xuất kết tủa kết tủa tan B Nhơm tan, có khí C Nhơm tan, có khí ra, xuất kết tủa D Nhơm khơng tan Câu 35: HH0903CSH Bình làm nhơm dùng để đựng axit sau đây? A H3PO4 đặc nguội C HCl B HNO3 đặc nguội D HNO3 đặc nóng Câu 36: HH0903CSB Al tan trong: A Dung dịch NaOH C Dung dịch HCl B Dung dịch HNO3 đặc nóng D Tất Câu 37: HH0903CSB Tính chất sau khơng phải Al? A Kim loại nặng màu đen B Kim loại dẻo, dễ dát mỏng, dễ kéo thành sợi C Kim loại nhẹ, màu trắng bạc D Kim loại có khả dẫn điện, dẫn nhiệt Câu 38: HH0903CSH Không dùng chậu nhôm để chứa nước vôi do: A Nhôm tác dụng với dung dịch axit B Nhôm tác dụng với dung dịch bazơ C Nhôm đẩy kim loại yếu khỏi dung dịch muối chúng D Nhôm kim loại hoạt động hóa học mạnh Câu 39: HH0903CSB Nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm quặng: A Hematit B Manhetit C Pirit D Boxit Câu 40: HH0903CSB Dung dịch muối AlCl3 có lẫn tạp chất FeCl2, dùng chất sau để làm muối nhôm? A Ag B Al C Fe D Mg Câu 41: HH0903CSV Cho 5,4 gam kim loại M phản ứng với oxi tạo thành 10,2 gam oxit Kim loại M là: A Na B Fe C Zn D Al skkn Trang 10/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” Câu 42: HH0903CSV Nhúng nhôm nặng 50 gam vào 400ml dung dịch CuSO 0,5M Sau thời gian lấy nhôm cân nặng 51,38 gam Khối lượng nhôm phản ứng là: A 0,54 gam B 0,81 gam C 1,62 gam D 1,89 gam Câu 43: HH0903CSV Cho 2,7 gam Al vào 200ml dung dịch HCl 2M Khối lượng muối tạo thành là: A 17,8 gam B 13,35 gam C 20,1 gam D 9,6 gam Câu 44: HH0903CSB Các chất tác dung với NaOH là: A Al, Al(OH)3 B Fe, FeO C HCl, NaCl D Cu, S Câu 45: HH0903CSH Có thể dùng chất sau để nhận biết gói bột: Al, Al(OH)3, Mg A NaCl HCl B NaOH C HCl D Quỳ tím ẩm Câu 46: HH0903CSV Điều chế đồng từ đồng (II) oxit phương pháp nhiệt nhôm Để điều chế 19,2 gam đồng cần dùng khối lượng nhôm là: A 5,4 gam B 8,1 gam C 4,5 gam D 12,15 gam Câu 47: HH0908CSB Tính chất vật lý có kim loại Fe là: A Tính nhiễm từ C Tính cứng B Tính dẻo D Có ánh kim Câu 48: HH0908CSH Bình làm sắt dùng để đựng axit sau đây? A H3PO4 đặc nguội C HCl B HNO3 đặc nguội D HNO3 đặc nóng Câu 49: HH0903CSH Cho vài viên kẽm vào dung dịch axit HCl, tượng xảy là: A Khơng có tượng xảy B Kẽm tan dần, sủi bọt có khí C Kẽm bị hịa tan khơng có chất khí D Kẽm bị hoàn tan dung dịch đổi màu xanh lam Câu 50: HH0903CSB Sắt không phản ứng với dãy chất sau đây? A H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc nguội, NaCl B HNO3 đặc nóng, HCl, FeCl3 C O2, CuCl2, CuSO4 D S, HCl, Cl2 Câu 51: HH0908CSB skkn Trang 11/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” Sắt tác dụng với dãy chất sau đây? A HCl, NaOH, NaCl C HCl, HNO3 đặc nguội, FeCl3 B H2SO4 loãng, Cu(NO3)2, HCl D KCl, K2SO4, HNO3 loãng Câu 52: HH0903CSH Cho dãy biến hóa sau : M là: A FeO B Fe C Fe2O3 D Fe3O4 Câu 53: HH0903CSB Gang hợp kim sắt với cacbon số nguyên tố khác, hàm lượng cacbon chiếm: A – % B – % C – 5% D Dưới % Câu 54: HH0903CSB Thép hợp kim sắt với cacbon số nguyên tố khác, hàm lượng cacbon là: 2- 5% B 2% C Dưới 2% D Không xác định Câu 55: HH0903CSB Quặng dùng để sản xuất gang là: A Quặng pirit sắt C Quặng manhetit hematit B Quặng boxit D Tất Câu 56: HH0903CSV Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 9,2 gam hỗn hợp X gồm Fe FeO đốt nóng Sau kết thúc thí nghiệm chất rắn Y Cho Y tác dụng với HCl dư thu 3,36 lít khí H2 Thành phần phần trăm số mol Fe hỗn hợp ban đầu là: A 66,67% B 33,33% C 40% D 60% Câu 57: HH0903CSH Có dung dịch không màu màu nhạt: FeCl2, FeCl3, MgCl2, AlCl3, NaCl Để phân biệt dung dịch dùng dung dịch: A AgNO3 B H2SO4 C KOH D NaCl Câu 58: HH0903CSB Những yếu tố ảnh hưởng tới ăn mịn kim loại là: A Nhiệt độ mơi trường, thành phần môi trường B Nhiệt độ môi trường, thành phần kim loại C Nhiệt độ môi trường, thành phần kim loại, thành phần môi trường D Thành phẩn kim loại, thành phần môi trường skkn Trang 12/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” Câu 59: HH0908CSB Cho cốc có chứa: nước có hịa tan khí oxi (khơng khí), dung dịch muối ăn, nước cất Khi ngâm đinh sắt vào dung dịch trên, đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong: A Nước có hịa tan khí oxi (khơng khí) B Dung dịch muối ăn C Nước cất D Đều bị ăn mòn Câu 60: HH0903CSV Cho 8,96 gam kim loại M chưa biết hóa trị cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu 24,32 gam muối sunfat Kim loại dùng kim loại nào? A Al B Mg C Fe D Cu ĐÁP ÁN Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 11 12 A D B D D D C B A A C A Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 D D B C C D C A B D C A Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 B D B D B D B D B B B D Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 A B D B D A B A B A A B Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B A B C C C C A C C B C Phương pháp giải toán trắc nghiệm Khác với giải toán tự luận, để giải toán trắc nghiệm khơng địi hỏi học sinh phải có kiến thức vững vàng mà cần phải có nhanh nhạy, phán đốn xác phương pháp giải để tiết kiệm thời gian, dùng học phần kiểm tra cũ, luyện tập, củng cố Các em cần thực qua ba bước bản: Bước 1: Đọc lướt qua đề bài, tự phân loại câu biết, hiểu, vận dụng Bước 2: Đọc qua đáp án skkn Trang 13/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” Bước 3: lựa chọn đáp án xác Một sai lầm giải tốn trắc nghiệm hóa học nhiều học sinh hay mắc phải vừa đọc đề xong cặm cụi giải mà không đọc qua đáp án Ví dụ 1: Câu 74: HH0903CSH Để làm câu hỏi học sinh phải đọc hết phương án: Khơng chọn đáp án A, B chưa xác Phải chọn đáp án D Sử dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm để đề kiểm: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo mức độ tư chương kim loại sử dụng ngân hàng câu hỏi để đề kiểm tra 15 phút, tiết, học kì I, ơn thi vào lớp 10, ơn thi học sinh giỏi mơn Hố, mơn khoa học lớp (minh chứng) III Kết thực có so sánh đối chứng: Sau năm liên tục áp dụng đề tài vào giảng dạy mơn hóa trường THCS tơi công tác, thấy thuận lợi cho thân việc xây dựng đề kiểm tra theo ma trận, trộn đề để nhiều đề kiểm tra khác nội dung Đề tài dùng làm tư liệu cho học sinh theo mức độ tư từ dễ đến khó, từ học sinh có hứng thú học tập nắm kiến thức Kết kiểm tra chương II phần kim loại năm học 2018-2019 sau ( đề phần minh chứng): So sánh đối chứng Số học sinh Điểm Điểm – - Điểm – - 10 Trước thực đề tài 97 40 = 41% 44 = 45% 13 = 14% Sau thực đề tài 97 = 3% 50 = 52% 44 = 45% Qua kết trên, thấy khâu kiểm tra đánh giá quan trọng, đặc biệt hệ thống câu hỏi phải phân loại theo mức độ tư học sinh, làm giúp học sinh học có kĩ làm tập cho kết học tập cao Với cách làm này, áp dụng hiệu nhiều chương khác mơn Hóa học khối lớp 8, cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Hóa lớp 8,9 môn khoa học lớp cấp huyện, cấp thành phố Cụ thể năm học 2018- 2019 tơi có 01 học sinh học đội tuyển mơn hóa 01 học sinh học đội tuyển môn khoa học lớp 9, kết đạt giải ba mơn Hóa giải khuyến khích mơn khoa học cấp thành phố Tơi tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh thi học sinh giỏi môn khoa học cấp thành phố đạt kết cao skkn Trang 14/15 “Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy” C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Mơn hóa học phong phú dạng tốn, để học sinh có kĩ làm tập hóa học em phải trau kiến thức đồng thời phải có phương pháp học tập Điều phụ thuộc vào khả tìm tịi, đúc rút kinh nghiệm giáo viên Hướng dẫn cho em cách làm tập theo mức độ tư khâu quan trọng , kiến thức mơn hóa trường THCS sở ban đầu xong tiền đề để em học tốt THPT Đề tài gồm 60 câu chương “Kim loại” giúp nhiều việc đề kiểm tra, làm ma trận trộn đề Để hoàn thành đề tài nhiều thời gian, xong khơng tránh khỏi thiếu xót, tơi mong đóng góp ý kiến hội đồng khoa học để đề tài hồn thiện Để nâng cao trình độ chuyên môn, thực tốt việc đổi phương pháp dạy học, việc thân giáo viên tự bồi dưỡng tơi mong phịng giáo dục , sở giáo dục tổ chức thêm nhiều chuyên đề hóa học giáo viên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, học tập kinh kiệm trực tiếp từ đồng nghiệp để chất lượng mơn hóa ngày cao Tôi xin chân trọng cảm ơn! CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, đề tài hồn tồn tơi tự nghiên cứu, sai tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng khoa học cấp Ngày 10 tháng 02 năm 2020 Tác giả skkn Trang 15/15 ...? ?Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy? ?? Cung cấp cho học sinh hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phân loại theo mức độ tư Câu hỏi bám sát chương trình... HH0901CSB mơn hóa học, lớp 9, đơn vị kiến thức 01(Tính chất hóa học kim loại) , chương trình THCS, mức độ tư biết skkn Trang 4/15 ? ?Phân loại tập trắc nghiệm Hoá học theo mức độ tư duy? ?? II Ngân... hỏi trắc nhiệm theo mức độ tư duy? ?? Phương pháp giải vận dụng câu hỏi đề kiểm tra Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo mức độ tư CHƯƠNG II: KIM LOẠI Tổng số câu hỏi : 60 Mã Nội dung Mức độ tư Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn phân loại bài tâp trắc nghiệm hóa học theo mức độ tư duy,