Luyện tâm trí

5 608 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2012, 16:46

Làm thế nào để cải thiện sự chú tâm tốt hơn? Để có thể nâng cao khả năng làm việc tập trung hơn? Phương pháp “luyện tâm trí” có thể giúp bạn vận dụng tiềm năng có sẵn trong mỗi chúng ta theo 123doc.vn

Hình ảnh liên quan

quả tốt nhất (Hình: Memtal-training) - Luyện tâm trí

qu.

ả tốt nhất (Hình: Memtal-training) Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan