0

Phân tích thực trạng môi trường đầu tư tại Việt Nam. Đánh giá tác động của môi trường đầu tư đến ý định và hành vi của người Việt Nam

18 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2023, 18:44

lOMoARcPSD|9242611 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BÀI TẬP NHĨM Mơn: Kinh tế đầu tư Nhóm Đề bài: Phân tích thực trạng môi trường đầu tư Việt Nam Đánh giá tác động môi trường đầu tư đến ý định hành vi người Việt Nam Thành viên nhóm : Đặng Ngọc Linh Đặng Thị Minh Anh Trịnh Hà Linh Vũ Văn Long Phạm Ngọc Dương lOMoARcPSD|9242611 Phân tích thực trạng môi trường đầu tư VN a Khái niệm môi trường đầu tư Đầu tư hoạt động bỏ vốn ngày hơm để thu lại lợi ích tương lai Trong q trình mơi trường đầu tư đóng vai trị chất xúc tác ban đầu cho việc lựa chọn định bỏ vốn nhà đầu tư, mơi trường đầu tư yếu tố quan trọng việc thu hút vốn.Môi trường đầu tư tập hợp yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư doanh nghiệp Theo tổng quan môi trường đầu tư hệ thống yếu tố đặc thù quốc gia định hình hội để doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả,một tập hợp yếu tố tác động tới hội, ưu đãi, lợi ích DN đầu tư mới, mở rộng sản xuất kinh doanh, có tác động chi phối tới hoạt động đầu tư thơng qua chi phí, rủi ro cạnh tranh,các yếu tố, điều kiện sách nước tiếp nhận đầu tư chi phối đến hoạt động đầu tư nước ngồi.Theo nghĩa chung mơi trường đầu tư tổng hòa yếu tố quốc gia, địa phương có ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế b Thực trạng môi trường đầu tư Trong bảng xếp hạng Ngân hàng giới- WB mơi trường kinh doanh tồn cầu cơng bố ngày 29/10/2013 Việt Nam đứng thứ 99 189 kinh tế WB nhận định, thứ hạng Việt Nam không thay đổi từ năm 2005 đến thực 21 cải cách, nhiều khu vực Đơng Á- Thái Bình Dương Tuy so với nước khu vực quốc gia cạnh tranh để thu hút FDI với Việt Nam việc cải thiện mơi trường đầu tư diễn chậm chạp hơn, chí tụt hậu xa Trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, Chủ tịch toàn cầu Tập đồn tư vấn kiểm tốn Deloitte, Steve Almond nhận xét rằng, so với nước khu vực Việt Nam chậm cải thiện mơi trường kinh doanh, Campuchia tăng 23 bậc, Indonesia, Philippines nước đông dân Việt Nam tăng 19 bậc bảng xếp hạng mơi trường kinh doanh tồn cầu Theo Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia, xếp hạng môi trường kinh doanh liên tục cải thiện Theo đó, sau năm thực Nghị lOMoARcPSD|9242611 19 năm thực Nghị 35, môi trường kinh doanh cải thiện điểm số thứ hạng bảng xếp hạng quốc tế So với năm 2015, xếp hạng môi trường kinh doanh (Doing Business 2020) Việt Nam tăng 20 bậc Trong đó, Việt Nam đánh giá nước thực nhiều cải cách 16 năm qua, với 42 cải cách thực thi Chỉ riêng năm từ thực Nghị 19 (2014), Việt Nam có 18 cải cách ghi nhận, hàng ngàn điều kiện kinh doanh bất hợp lý bãi bỏ Môi trường kinh doanh lực cạnh tranh Việt Nam mức trung bình bình diện quốc tế với xếp hạng 70/190 môi trường kinh doanh 67/140 lực cạnh tranh vào năm 2019 Thu hút FDI mảng sáng tranh kinh tế năm năm gần Tính đến ngày 20 tháng 12 vốn FDI thực đạt 20,38 tỷ USD, tăng 6,7% so với 2018; 3.833 dự án đăng ký với 16,75 tỷ USD, 93,2%, 1.381 dự án điều chỉnh vốn 5,8 tỷ USD, tăng 18,1%; 9.842 lượt góp vốn, mua cổ phần với 15,47 tỷ USD, tăng 56,4% so với kỳ năm 2018, chiếm 40,7% tổng vốn đăng ký Tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh góp vốn mua cổ phần nhà đầu tư nước đạt 38,02 tỷ USD, tăng 17,2% Các nhà đầu tư nước đầu tư vào 19 ngành kinh tế, chế biến, chế tạo với 24,56 tỷ USD, chiếm 664,6%, kinh doanh bất động sản với 3,88 tỷ USD, chiếm 10,2% vốn đăng ký, bán buôn bán lẻ, khoa học công nghệ Doanh nghiệp FDI có kim ngạch xuất (kể dầu thô) đạt 181,35 tỷ USD, tăng 4,2%% chiếm 68,8% kim ngạch xuất nước; kim ngạch nhập đạt 145,5 tỷ USD, tăng 2,5% so với kỳ năm 2018 chiếm 57,4% kim ngạch nhập nước 126 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư Việt Nam Hàn Quốc đứng đầu với vốn đăng ký 7,92 tỷ USD, Hồng Kông (Trung Quốc thứ hai với vốn đăng ký 7,87 tỷ USD (có 3,85 tỷ USD mua cổ phần cơng ty TNHH Vietnam Beverage Hà Nội), Singapore thứ với vốn đăng ký 4,18 tỷ USD, Nhật Bản, Trung Quốc 60 tỉnh thành phố có dự án FDI mới; Hà Nội thứ với 8,3 tỷ USD, TP Hồ Chí Minh đứng thứ với 7.0 tỷ USD, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh Tính lũy ngày 20/12/2019, nước có 30827 dự án cịn hiệu lực với vốn đăng ký 362,58 tỷ USD, vốn thực 211,78 tỷ USD, 58,4% vốn đăng ký lOMoARcPSD|9242611 c Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường đầu tư Việt nam ● Môi trường tự nhiên Nằm nôi Đơng Nam Á, vị trí địa lý thuận lợi Việt Nam đóng vai trị bệ phóng sở cho việc tập trung dân số lớn trái đất (tổng số ASEAN cộng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Đài Bắc Trung Hoa tỷ người).Việt Nam có bờ biển phía đơng bán đảo Đơng Nam Á có chung biên giới đất liền với Trung Quốc phía bắc Lào Campuchia phía tây Bờ biển cho phép Việt Nam tiếp cận trực tiếp vào Vịnh Thái Lan Biển Đơng Đặc điểm địa hình chủ yếu phía bắc cao nguyên đồng sơng Hồng phía nam bao gồm núi trung tâm, vùng trũng ven biển đồng sông Cửu Long Việt Nam có đường biển đẹp dài 3.444 km, điều kiện lý tưởng để phát triển ngành hàng hải, thương mại, du lịch nói riêng vươn lên trở thành trung tâm vận tải biển giới nói chung Kể từ bắt đầu thăm dị dầu khí ngồi khơi vào năm 1970, Việt Nam trở thành nước xuất rịng dầu thơ, ngồi trữ lượng khí đốt dầu mỏ, trữ lượng than khai thác thủy điện cung cấp nguồn lượng sẵn có khác Khống sản Việt Nam bao gồm quặng sắt, thiếc, đồng, chì, kẽm, niken, mangan, đá cẩm thạch, titan, vonfram, bơxít, graphit, mica, cát silica đá vơi Bên cạnh đó, Việt Nam đóng vai trò quan trọng việc xuất sản phẩm nông nghiệp thị trường giới với tư cách nước xuất hạt tiêu lớn giới, nước xuất cà phê gạo lớn thứ hai, nước xuất hạt điều lớn thứ ba sản phẩm khác Kết hợp với yếu tố khác, Việt Nam một điểm đến thuận lợi cho nhà đầu tư ● Mơi trường trị Sau 40 năm hịa bình phát triển, Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư tin cậy nhiều quốc gia ổn định quán trị Một yếu tố quan trọng để doanh nghiệp FDI lựa chọn đầu tư vào Việt Nam vấn đề an ninh; với sách mở cửa cho nhà đầu tư nước Thời gian gần đây, Việt Nam nhà đầu tư coi điểm sáng ASEAN nhờ trị ổn định, tăng trưởng kinh tế bền vững, lực lượng lao động dồi dào, thị lOMoARcPSD|9242611 trường rộng lớn, thu nhập bình quân đầu người ngày tăng, hội nhập quốc tế sâu rộng, ưu đãi cạnh tranh, cộng với vị trí địa lý trung tâm Đơng Nam Á Việt Nam có 32.000 dự án trị giá 378 tỷ USD từ 136 quốc gia vùng lãnh thổ Trong nước giới chiến đấu chống lại Covid-19, Việt Nam trở lại hoạt động kinh doanh bình thường trở thành quốc gia đa dạng hóa chuỗi cung ứng Do đó, nhà đầu tư nước coi Việt Nam điểm đến đầu tư tiềm giai đoạn hậu Covid-19 Một khảo sát Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) vào tháng 2/2020 cho thấy 63% doanh nghiệp Nhật Bản Việt Nam có kế hoạch tăng cường đầu tư, tỷ lệ cao khối ASEAN ● Mơi trường văn hố xã hội - Dân số Việt Nam ghi nhận số 97,34 triệu vào năm 2020 với cấu dân số vàng, nguồn lao động rẻ, dồi Đây lợi thế, giúp thu hút doanh nghiệp nước đặt nhà máy sản xuất Việt Nam - Về văn hố, Việt Nam có bề dày truyền thống hàng nghìn năm lịch sử, trải qua nhiều chiến tranh biến cố thăng trầm, người Việt Nam kết tinh lắng đóng nhiều giá trị tích cực, có khả thích ứng cao với thay đổi hoàn cảnh Việt Nam bạn bè quốc tế biết đến đất nước bình, đại, trẻ trung, “hồ nhập khơng hồ tan" Chính nhờ đặc điểm này, Việt Nam nhanh học hỏi, tiếp thu mới, đặc biệt sẵn sàng học hỏi tiếp thu qua lần chuyển giao công nghệ nhà đầu tư - Về chất lượng nguồn lao động, Việt Nam cố gắng cải cách chương trình đào tạo để sản xuất nhiều nhân tài cống hiến cho đất nước Các doanh nghiệp tạo điều kiện cho cán học hỏi, đào tạo nước để cống hiến, phát triển xây dựng đất nước Năng suất lao động Việt Nam thời gian qua có cải thiện đáng kể theo hướng tăng qua năm quốc gia có tốc độ tăng suất lao động cao khu vực ASEAN Theo Tổng cục Thống kê, suất lao động toàn kinh tế theo giá hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD), tăng 346 USD so với năm 2017 Tính theo giá so sánh, suất lao động năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, bình lOMoARcPSD|9242611 quân giai đoạn 2016-2018 tăng 5,75%/năm, cao mức tăng 4,35%/năm giai đoạn 2011-2015 ● Môi trường kinh tế Sự phát triển Việt Nam đáng ý 30 năm qua Những cải cách kinh tế trị thời Đổi mới, năm 1986, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, biến quốc gia nghèo giới thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp Từ năm 2002 đến 2018, GDP bình quân đầu người tăng 2,7 lần, đạt 2.700 USD vào năm 2019 45 triệu người khỏi đói nghèo Tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh từ 70% xuống 6% (tương đương 3,2 đô la Mỹ / ngày) Phần lớn người nghèo lại Việt Nam - 86% - người dân tộc thiểu số Năm 2019, kinh tế Việt Nam tiếp tục thể sức mạnh khả phục hồi, hỗ trợ mạnh mẽ nhu cầu nước sản xuất hướng xuất GDP thực tế ước tính tăng 7% năm 2019, tương đương năm 2018, tốc độ tăng trưởng nhanh khu vực lOMoARcPSD|9242611 Nguồn: Tổng cục thống kê Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động nặng nề đại dịch COVID-19 diễn cho thấy khả phục hồi đáng kể Tác động sức khỏe đợt bùng phát không nghiêm trọng Việt Nam nước khác biện pháp chủ động cấp quốc gia địa phương Chính sách kinh tế vĩ mơ tài khóa trì ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP ước tính 1,8% nửa đầu năm 2020, dự kiến đạt 2,8% cho năm lOMoARcPSD|9242611 Việt Nam số quốc gia giới khơng dự báo suy thối, tốc độ tăng trưởng năm thấp nhiều so với dự báo mức 6-7% trước khủng hoảng Tuy nhiên, khó dự đốn tác động mức độ thời gian khủng hoảng COVID-19 diễn Các u cầu tài cơng tăng lên doanh thu giảm chi tiêu cao gói kích cầu đưa nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đại dịch hộ gia đình doanh nghiệp Nhờ vào tảng vững khả kiểm soát tương đối đại dịch COVID-19 Việt Nam giới, kinh tế Việt Nam phục hồi vào năm 2021 COVID-19 cho thấy cần thiết phải cải cách mạnh mẽ để giúp kinh tế phục hồi trung hạn, chẳng hạn cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế kỹ thuật số, nâng cao hiệu suất hiệu đầu tư cơng, số chương trình mà Việt Nam cần xem xét để có hành động cải cách mạnh mẽ nhanh Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 6-6,5% Tăng trưởng kinh tế năm 2022 dựa vào số yếu tố, kế thừa kết đạt từ việc thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 lực đẩy từ doanh nghiệp đầu tư nước Kinh tế vĩ mô, cân đối lớn kinh tế ổn định, tạo tiền đề cho điều hành sách tài khóa tiền tệ hiệu ● Mơi trường pháp luật Tính đến tháng năm 2020, tổng vốn đăng ký đầu tư cấp mới, điều chỉnh góp vốn mua cổ phần nhà đầu tư nước (ĐTNN) đạt 20 tỷ USD, 86,3% so với kỳ năm 2019 Đó minh chứng cho việc nhà đầu tư lOMoARcPSD|9242611 chọn Việt Nam điểm đến hấp dẫn Một nguyên nhân khiến nhà ĐTNN “mạnh dạn” rót vốn vào thị trường Việt Nam sách ưu đãi đầu tư, quy định tiếp cận thị trường, nhóm ngành, nghề với điều kiện đầu tư linh hoạt dần hồn thiện… Nhằm cải thiện mơi trường đầu tư điều chỉnh hành vi kinh doanh nhà đầu tư Luật Đầu tư năm 2020 đời có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 Luật Đầu tư 2020 bổ sung, sửa đổi số quy định, hạn chế đầu tư Luật đầu tư 2014 đồng thời cịn cú hích lớn nhằm đón luồng vốn đầu tư lớn chuyển vào Việt Nam tương lai Luật đầu tư 2020 khắc phục vấn đề chưa làm sáng tỏ đánh giá điều kiện đầu tư điều kiện tiếp nhận thị trường nhà đầu tư nước ngoài: - Luật đầu tư 2020 trọng vấn đề an ninh quốc phòng Theo quy định Luật Đầu tư 2020, điểm đáng lưu ý gây bối rối cho nhà đầu tư quan chức thẩm duyệt dự án đầu tư có điều kiện xử lý sai phạm liên quan đến hoạt động đầu tư khái niệm tiêu chí cụ thể yếu tố “quốc phòng, an ninh quốc gia” Luật Đầu tư 2020 bổ sung, sửa đổi số quy định ngành nghề cấm đầu tư, hạn chế đầu tư Luật Đầu tư 2014 Theo Điều Luật Đầu tư 2020, kinh doanh dịch vụ đòi nợ trở thành ngành, nghề cấm đầu tư, thay ngành, nghề đầu tư có điều kiện quy định Phụ lục 04 Luật Đầu tư 2014 Cũng theo Luật Đầu tư mới, việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện điều kiện đầu tư kinh doanh phải phù hợp với quy định điều kiện đầu tư kinh doanh tiếp cận thị trường Như vậy, Luật Đầu tư 2020 quy định rõ tiêu chí để phân loại xác định ngành, nghề đầu tư có điều kiện hạn chế đầu tư - Ưu đãi đầu tư: Luật Đầu tư 2020 quy định thêm hai hình thức ưu đãi đầu tư so với Luật Đầu tư 2014[1], cụ thể, bổ sung thêm hình thức ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí trừ tính thu nhập chịu thuế Quy định phù hợp đem lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư có vốn đầu tư cao hoạt động kinh doanh với quy mô lớn - Việc chấp thuật chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư “Chấp thuận chủ trương đầu tư” khái niệm mới, quy định Điều 59 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, đến Luật Đầu tư 2020 khái niệm bắt đầu sử dụng thay cho khái niệm “quyết định chủ trương đầu tư” Luật Đầu tư 2014 Theo lOMoARcPSD|9242611 Khoản 1, Điều Luật Đầu tư 2020, “Chấp thuận chủ trương đầu tư việc quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực dự án; nhà đầu tư hình thức lựa chọn nhà đầu tư chế, sách đặc biệt (nếu có) để thực dự án đầu tư.” Như vậy, theo Luật Đầu tư 2020, việc chấp thuận chủ trương đầu tư hướng dẫn quy định cụ thể, thay cho việc xin “quyết định chủ trương đầu tư”, dựa tiêu chí phân quyền chấp thuận chủ trương Quốc hội, Thủ tướng phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Các tiêu chí điều kiện để dự án đầu tư xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2020 có nhiều tính mới, trọng mức độ ảnh hưởng dự án kinh tế – xã hội, ngành, nghề hoạt động đầu tư, kinh doanh dự án, quy mơ dự án vốn đầu tư, diện tích thực đầu tư Bên cạnh đó, quy định “Lựa chọn nhà đầu tư” lần đầu đưa vào lĩnh vực đầu tư tư, thay thuộc lĩnh vực đầu tư công đấu thầu trước đây, cụ thể hóa với điều kiện, hình thức tiến hành lựa chọn để đảm bảo việc thực dự án trao đối tượng có đủ khả lực - Vấn đề môi trường trình thực dự án đầu tư: Theo Khoản 3, Điều 75 Luật Đầu tư 2020, việc báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thuộc đối tượng phải báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường 2014 (được sửa đổi, bổ sung số điều theo Luật số 35/2018/QH14 Luật số 39/2019/QH14) thay khái niệm “đánh giá sơ tác động môi trường” Cụ thể, đánh giá sơ tác động môi trường nội dung báo cáo đề xuất dự án đầu tư sở để chấp thuận chủ trương đầu tư; nhà đầu tư thực dự án sau báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt Như vậy, thay phải thực báo cáo đánh giá tác động môi trường giai đoạn chuẩn bị thực dự án đầu tư dự án thuộc Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường 2014 dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; dự án có sử dụng đất khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh xếp hạng; dự án có nguy tác động xấu đến môi trường thực đánh giá sơ tác động môi trường Theo ý kiến nhóm chúng em , quy định mang tính nới lỏng cho nhà đầu tư đem lại công lĩnh vực đầu tư công đầu tư tư Bởi lẽ nay, theo quy định Điều 99 Luật Đầu tư công 2019, việc định chủ trương đầu tư vào đánh giá sơ tác động môi trường mà báo cáo đánh giá tác động môi trường số dự án đầu tư tư (nhận định) Nhận định: Luật Đầu tư 2020 “cởi trói” thúc đẩy ý tưởng đầu tư táo bạo với quy mô lớn, đem lại lợi nhuận cho thị trường Việt Nam, đồng thời lOMoARcPSD|9242611 đề khung pháp lý vững để phòng ngừa trường hợp lợi dụng hoạt động đầu tư để thu lợi bất chính, ngăn chặn lợi ích nhóm việc nhập cảnh, cư trú phi pháp, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh Tuy nhiên, cần có văn luật hướng dẫn cụ thể chi tiết vấn đề mà Luật Đầu tư 2020 cịn chưa quy định rõ Nhìn chung, pháp luật Việt Nam dần hoàn thiện để môi trường đầu tư Việt Nam điểm sáng để nhà đầu tư hướng tới lOMoARcPSD|9242611 Đánh giá tác động môi trường đầu tư đến ý định hành vi người VN Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 a, Mơi trường tự nhiên -Vị trí địa lí: Nằm ngã tư đường hàng hải hàng không quốc tế quan trọng với nhiều cảng biển : Cái Lân, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn… sân bay quốc tế: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất…cùng với tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á, đường biển, đường hàng không nối liền với quốc gia khu vực Đông Nam Á giới, tạo điều kiện cho nước ta giao lưu thuận lợi với nước -Khí hậu: - Nước ta có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, chịu nhiều thiên tai bị ảnh hưởng nặng nề biến đồi khí hậu Do việc rót vốn đầu tư vào khu công nghiệp, đặc biệt công nghiệp ven biển bị ảnh hưởng nặng yếu tố này, bị ngập nước biển dâng, bị ngừng hoạt động, thiệt hại nặng bão hàng năm Nhiệt độ cao ngày tăng vào mùa hè làm tăng chi phí nhà đầu tư tăng tiêu thụ lượng Các dự án đầu tư vào nông nghiệp-thủy sản có thuận lợi nhờ khí hậu nhiệt đới gió mùa lại chứa đựng nhiều rủi ro thiên tai· - Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên khoáng sản nước ta tương đối dồi phong phú Điều giúp cho nước ta thu hút vốn đầu tư vào cơng nghiệp khai khống: kim loại đen (sắt,mangan crom), kim loại màu (quặng bơxit, thiếc, đồng có trữ lượng lớn) phi kim loại phong phú, quan trọng mỏ apatit, sét, vật liệu xây dựng… Về khoáng sản lượng, vùng biển nước ta chứa trữ lượng dầu mỏ khí đốt lớn, tài nguyên quan trọng bậc nay, Tổng trữ lượng khoảng 180 – 300 tỉ m3 trữ lượng khai thác đạt khoảng 1,5 – tỉ Bên cạnh than đá, nguồn nguyên liệu quan trọng, có trữ lượng lớn :riêng Quảng Ninh khoảng 10.5 tỷ tấn, tìm kiếm thăm dị 3.5 tỷ (chiếm khoảng 67% trữ lượng than khai thác nước nay), khu vực đồng sơng Hồng dự báo có khoảng 210 tỷ tấn, mỏ than tỉnh khác khoảng 400 triệu - Tài nguyên nước Việt Nam dồi Lượng nước mưa trung bình hàng năm 1800 – 2000mm Mạng lưới sơng ngịi nhiều nước dày đặc với 2360 sơng, 20km lại có cửa sông lợi lớn để phát triển giao thông đường thủy, việc vận chuyển hàng hóa, ngun liệu thuận lợ Nước ta cịn có tiềm thủy điện lớn, khoảng 30triệu KW, với sản lượng 260 – 270 tỉ KWh -Tài nguyên hải sản giàu có phong phú, đánh giá cao khu vực Riêng cá biển có khoảng 2000 lồi khác nhau, đố 100 lồi có giá trị kinh tế với trữ lượng khoảng triệu tấn, hàng năm cho phép khai thác từ 1,2 – 1,4 triệu tấn.Tôm nguồn hàng xuất khảu quan trọng nước ta Mực với khả khai thác khoảng 30 – 40 ngàn tấn/ năm tập trung nhiều vùng biển Trung Bộ Các bờ biển đẹp thu hút nhiều dự án du lịch, khu nghỉ mát ven biển đầu tư xây dựng ngày nhiều Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 b Mơi trường trị - Sự ổn định trị cịn tiền đề cần thiết để ổn định tình hình kinh tế- xã hội, nhờ mà giảm rủi ro cho nhà đầu tư Không nhà đầu tư lại bỏ đồng vốn vào nước có tình hình trị ln ổn định Vì rủi ro xảy lớn Ta thấy rủi ro trị mà doanh nghiệp phải đối đầu tịch thu tài sản, sung cơng, quốc hữu hố nhập tịch tài sản Ngồi ra, cịn nhiều rủi ro trị khác rủi ro ổn định chung, rủi ro việc quản lý sở hữu tài sản, rủi ro kinh doanh, rủi ro chuyển tiền -Nhìn chung mơi trường trị Việt Nam đánh giá ổn định so với nước khu vực toàn giới Trong khung cảnh năm qua, diễn nhiều khủng bố khu vực Thái Lan, ….hay Thế giới Anh, Pháp,… Việt Nam biết đến nước an toàn Khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư lo lắng chuyển biến trị, khủng bố hay nội chiến gây tổn hại đến sở vật chất, máy móc, nhà xưởng, … hay tính mạng người c Môi trường pháp luật -Những điều mà nhà đầu tư quan tâm nội dung hệ thống luật bao gồm: có đảm bảo pháp lý quyền sở hữu tài sản tư nhân môi trường cạnh tranh lành mạnh, quy chế pháp lý việc phân chia lợi nhuận; quy định thu thuế, mức thuế loại, giá thời hạn thuê đất; quản lý Nhà nước hoạt động đầu tư -Trước kia, rào cản lớn cho nhà đầu tư rườm rà, không linh hoạt thủ tục hành -Gần đây, thủ tục hành tinh giản, đơn giản hóa cho tất doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước vào đầu tư Việt Nam Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 d Môi trường kinh tế - Năng lực tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng đến triển vọng thu hút nguồn vốn đầu tư cách hiệu ả Do đó, triển vọng tăng trưởng cao tín hiệu để thu hút vốn đầu tư, tốc độ tăng trưởng cao cho thấy hiệu sử dụng vốn quốc gia cao làm cho dịng vốn đầu tư chảy từ nơi có hiệu thấp đến nơi có hiệu cao => nhà đầu tư có ý muốn đầu tư vào nước có tốc độ tăng trưởng cao +Một quốc gia có dân số đơng, thị trường rộng lớn có sức hấp dẫn cưỡng lại nhà đầu tư Quy mơ thị trường lớn hấp dẫn nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư có sách tìm kiếm thị trường +Nhà đầu tư chọn khu vực đáp ứng số lượng, chất lượng giá sức lao động - Chất lượng lao động có ảnh hưởng tới thu hút vốn đầu tư, tới cấu đầu tư + Cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng định đến hiệu sản xuất kinh doanh, đến tốc độ chu chuyển động vốn Đây vấn đề quaan tâm hàng đầu nhà đầu tư trước định đầu tư; Nhà đầu tư đầu tư nơi có sở hạ tầng tốt thuận lợi, đủ khả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhà đầu tư -Việt Nam bước hình thành thể chế kinh tế thị trường, trì mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao e Mơi trường văn hóa, xã hội -Ngày khơng nhà kinh tế mà nhà văn hóa thống cho rằng: “Văn hóa vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển kinh tế xã hội” Tác động văn hóa đến kinh tế rộng lớn phức tạp Bên cạnh đó, xu tồn cầu hóa, đa phương hóa giúp doanh nghiệp có nhiều hội để tiếp cận với thị trường nước khác Khi đầu tư, gia nhập vào thị trường nước ngoài, điều đáng quan tâm nhà đầu tư, doanh nghiệp yếu tố văn hóa – xã hội quốc gia Việc khai thác cách hiệu yếu tố văn hóa – xã hội hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp tránh khỏi thất bại đạt thành cơng thị trường Ở Việt Nam, với văn hóa đa dạng có 4000 năm lịch sử phát triển, với xã hội với 90 triệu dân 54 dân tộc khác nhau, tầm ảnh hưởng văn hóa – xã hội tới mơi trường đầu tư khơng nhỏ.Mơi trường văn hóa, xã hội gồm yếu tố ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục tập quán, đạo đức, thị hiếu thẩm mĩ, hệ thống giáo dục, tác động không nhỏ tới việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư, tới hoạt động sản xuất kinh doanh f Môi trường lao động xã hội sở hạ tầng Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 - ͎͎Nhân lực ͎͎ Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, có trí thức tương đối trẻ Với số dân 80 triệu, đứng thứ 13 giới, đời sống người dân ngày nâng cao Việt Nam đánh giá nước có tiềm thị trường lao động thị trường hàng hoá Về chất lượng nguồn nhân lực, số phát triển nguồn nhân lực Việt Nam mức cao trình độ phát triển kinh tế, có khả tiếp thu thích nghi nhanh với hoạt động chuyển giao công nghệ, điều phản ánh ưu lao động Việt Nam xét dài hạn Rõ ràng, cấu trẻ dân số đơng( số người nhóm tuổi 16-35 chiếm 65% dân số ) cho Việt Nam có tiềm lớn lực lượng lao động có ưu sức khoẻ, động, khả học hỏi sáng tạo Hơn trình độ học vấn người Việt Nam tương đối cao Tỷ lệ người lớn biết chữ tổng số dân 90%, lực lượng lao động 97% Nếu nhìn vào biểu sau, ta thấy trình độ học vấn nước ta tương đối cao so với số nước khu vực có trình độ phát triển cao với đặc điểm tương đồng Chi phí sử dụng lao động kỹ sư cơng nhân Việt Nam đánh giá có lợi nước lân cận (lương trả 60 – 70 % Trung quốc, Thái Lan, 18% Singapore; 3- 5% Nhật Bản) - Cơ sở hạ tầng: -Kết cấu hạ tầng Việt Nam chưa phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế chi phí chất lượng Điều làm tăng chi phí rào cản hoạt động đầu tư Mặc dù hạ tầng sở cải thiện năm qua khả sẵn có chất lượng kết cấu Việt Nam mức trung bình khu vực Chẳng hạn giá vận chuyển Container 40 feet từ Việt Nam Nhật Bản 1500 USD, gấp lần so với Malaysia, cao 500 USD so với Philipin, 600 USD so với Ấn Độ, 200 USD so với từ Thái Lan Theo đánh giá UNDP mật độ đường giao thông /km Việt Nam 1% mức trung bình giới, tốc độ truyền thơng trung bình Việt Nam chậm giới 30 lần Nếu Singapore tiếng đồng hồ để chu chuyển container Việt Nam phải tới ngày g Năng lực cạnh tranh kinh tế Năm 2019, WEF xếp hạng 141 kinh tế (chiếm 99% GDP giới) qua 103 số nhóm thành 12 trụ cột (GCI 2018 bao gồm 98 số) Bảng xếp hạng cho thấy, lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 Việt Nam cải thiện vượt trội, song nhiều thách thức Năm 2019, Việt Nam tăng 3,5 điểm (từ 58 điểm lên 61,5 điểm) cao điểm trung bình tồn cầu (60,7 điểm) tăng 10 bậc (từ vị trí Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 77 lên vị trí 67) Kết đạt 8/12 trụ cột tăng điểm tăng nhiều bậc Kết cải thiện lực cạnh tranh Việt Nam phần phản ánh nỗ lực liên tục năm gần Chính phủ vể cải cách mơi trường kinh doanh, thúc đẩy đổi sáng tạo để thích ứng nhảy vọt bối cảnh CMCN 4.0 hội nhập sâu rộng Những nỗ lực cải cách bật cắt giảm, đơn giản hoá ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện điều kiện kinh doanh; thay đổi phương thức quản lý nhà nước hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành (áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, chuyển mạnh sang hậu kiểm,…); trọng cải thiện quy định, thủ tục nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; đẩy mạnh Chính phủ điện tử giao dịch khơng dùng tiền mặt; cải cách thanh, kiểm tra doanh nghiệp; giảm chi phí doanh nghiệp; bước tạo lập thể chế sách vượt trội nhằm thúc đẩy đổi sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo;… đóng góp có ý nghĩa vào kết lực cạnh tranh 4.0 năm 2019 nước ta Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com) lOMoARcPSD|9242611 h Hệ số tín nhiệm Việt Nam Ngày 09/4/2020, Tổ chức Fitch Ratings (Fitch) thông báo giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam mức BB điều chỉnh triển vọng sang Ổn định Tổ chức đánh giá cao việc Việt Nam củng cố tình hình tài khóa tích lũy dự trữ ngoại hối, góp phần tăng mức đệm dự phịng trước rủi ro vĩ mơ Fitch dự báo, đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam quay trở lại vào năm 2021, với mức tăng trưởng dự kiến 7,3% nhu cầu nước nước dần hồi phục theo xu hướng toàn cầu khu vực… i Xếp hạng môi trường kinh doanh Tháng 10/2019, Ngân hàng Thế giới công bố kết xếp hạng Môi trường kinh doanh “Doing Business 2020” Đáng ý, lần xếp hạng này, Việt Nam tăng 1,2 điểm (từ 68,6 lên 69,8 điểm) Những lĩnh vực mà Việt Nam đánh giá có nhiều cải cách, giúp việc kinh doanh dễ dàng tiếp cận điện năng, tiếp cận tín dụng, nộp thuế, giao thương quốc tế thực hợp đồng 10 lĩnh vực Việt Nam có thứ hạng xếp khoảng từ 20 đến 129, đánh giá cao giải thủ tục cấp giấy phép/cấp phép xây dựng (xếp thứ 20) thấp xử lý khả toán (129) Downloaded by tran quang (quangsuphamhoak35@gmail.com)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng môi trường đầu tư tại Việt Nam. Đánh giá tác động của môi trường đầu tư đến ý định và hành vi của người Việt Nam,