0

Bàn về hành động địa chiến lược của Trung Quốc từ khi thực hiện cải cách mở cửa

18 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2023, 01:02

Bài viết Bàn về hành động địa chiến lược của Trung Quốc từ khi thực hiện cải cách mở cửa trình bày kết quả của quá trình trên không chỉ mang lại một nguồn lực mới cho tăng trưởng kinh tế, sức nặng về ngoại giao và củng cố tiềm lực quân sự, mà còn làm tăng tham vọng địa chính trị của Trung Quốc. Điều này cũng kéo theo sự lo ngại và phản ứng trái chiều của cộng đồng quốc tế. Bàn hành động địa chiến lược Trung Quốc từ thực cải cách mở cửa Trần Khánh1 Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Email: trankhanhdna@yahoo.com.vn Nhận ngày 28 tháng năm 2020 Chấp nhận đăng ngày 18 tháng năm 2020 Tóm tắt: Sự điều chỉnh chiến lược phát triển quốc gia từ ý thức hệ giai cấp sang ưu tiên cách tiếp cận địa trị, kinh tế chiến lược, coi nhân tố địa lý, chủ nghĩa dân tộc nước lớn lợi ích phát triển kinh tế trung tâm bước đột phá tư chiến lược Trung Quốc từ năm 1978 Từ cách tiếp cận mới, Trung Quốc triển khai nhiều dự án địa chiến lược tạo dựng “Vòng cung kinh tế Đại Trung Hoa”, thúc đẩy đường Nam tiến Tây tiến biên giới “Sáng kiến Vành đai - Con đường” Kết q trình khơng mang lại nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế, sức nặng ngoại giao củng cố tiềm lực quân sự, mà cịn làm tăng tham vọng địa trị Trung Quốc Điều kéo theo lo ngại phản ứng trái chiều cộng đồng quốc tế Từ khóa: Địa chiến lược, điều chỉnh, Trung Quốc Phân loại ngành: Quốc tế học Abstract: The adjustment of the national development strategy from a mainly class-based ideology to a geopolitical and strategically economic approach, centred on the factors of geography, a power's nationalism and economic development interests has been the centre of a breakthrough in China's strategic thinking since 1978 With the new approach, China has implemented many geostrategic projects such as the creation of a greater china economic circle, promoting the southward and westward paths beyond its border with the "Belt and Road Initiative" The results of the above-mentioned process not only have brought new resources to economic growth, and diplomatic weight, strengthening the military capabilities, but also bolstered China's geopolitical ambitions This has also led to concerns and mixed reactions from the international community Keywords: Geostrategic, adjustment, China Subject classification: International studies Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 Giới thiệu Nhằm đưa đất nước khỏi trì trệ, lạc hậu, vươn lên trở thành cường quốc hàng đầu giới sau thời gian chìm đắm “Cách mạng văn hóa” năm 1960, Trung Quốc từ năm 1970, từ 1978, thực cải cách mở cửa, tiến hành điều chỉnh chiến lược phát triển quốc gia từ dựa ý thức hệ tư tưởng giai cấp sang ưu tiên cách tiếp cận địa trị, kinh tế chiến lược, coi nhân tố địa lý, chủ nghĩa dân tộc nước lớn lợi ích phát triển kinh tế trung tâm Từ cách tiếp cận mới, Trung Quốc đưa nhiều dự án địa chiến lược mang tính đột phá chọn tỉnh dun hải Đơng Nam Trung Quốc làm thí điểm cho cải cách, mở cửa, tận dụng tối đa nguồn lực Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan cộng đồng người Hoa, Hoa kiều để tạo dựng nên “Vòng cung kinh tế Đại Trung Hoa”, từ tạo tiền đề cho chiến lược “đi ngoài”, thúc đẩy đường Nam tiến Tây tiến “Sáng kiến Vành đai - Con đường” (BRI), v.v Kết trình khơng mang lại cho Trung Quốc nguồn lực cho tăng trường kinh tế, sức mạnh ngoại giao củng cố tiềm lực quân sự, mà cịn làm tăng tham vọng địa trị Trung Quốc Điều kéo theo lo ngại cộng đồng quốc tế Không phải ngẫu nhiên, nhà địa lý chiến lược tiếng người Anh Halford Mackinder sách Trục địa lý lịch sử ông xuất năm 1904 liên hệ đáng ngại cho Trung Quốc mở rộng sức mạnh vượt ngồi biên giới “có thể tạo thành mối nguy hiểm da vàng cho tự giới, đơn giản Trung Quốc có thêm vùng đại dương bổ sung cho nguồn tài nguyên lục địa rộng lớn, lợi mà nước Nga khơng may có khu vực này” [16, tr.22], [1, tr.161-162] Vấn đề chủ đề gây tranh luận, thu hút quan tâm lớn học giả khách giới từ trước tới Trong khuôn khổ viết* này, dựa cách tiếp cận địa lý, địa trị, địa kinh tế chiến lược [6, tr.199-224], [16, tr.22-41], [17, 17-23] thực tiễn diễn sách đối ngoại Trung Quốc từ sau 1978, cố gắng luận giải bước đổi nhận thức hành động địa chiến lược nước này, tạo dựng “Vòng cung kinh tế Đại Trung Hoa” thúc đẩy đường Nam tiến Tây tiến BRI Chuyển từ sở ý thức hệ tư tưởng trị giai cấp sang ưu tiên cách tiếp cận địa lý, địa trị, địa chiến lược mở rộng khơng gian an ninh phát triển quốc gia Tư tưởng hành động địa chiến lược Trung Quốc thịnh hành từ thời cổ đại, Trung Quốc coi trung tâm “Thiên hạ”, có văn hóa ưu việt, nước xung quanh “phiến quốc”, văn hóa, phải “thân phục” Thiên triều Tuy nhiên, trật tự “Thiên hạ” từ thời cận đại bị lực Phương Tây Nhật Bản làm suy yếu phát huy hiệu Trung Quốc không bị dần chủ quyền không gian lãnh thổ quốc gia mình, mà cịn buộc phải từ bỏ hệ thống “chư hầu triều cống” mà họ dựng nên từ 2000 năm trước [2, tr.66-71] Từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đời (năm 1949), tư hành động Trần Khánh địa chiến lược Trung Quốc có điều chỉnh lớn Trong năm 1950, nước Trung Hoa theo đuổi chiến lược “nhất biên đảo” liên minh với Liên Xô, chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc, lấy tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm ý thức hệ trị - tư tưởng coi phương tiện cốt yếu đề bảo vệ chủ quyền quốc gia phục hưng dân tộc Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc cho rằng, đồn kết với Liên Xơ xây dựng quyền mới, phục hồi nhanh chóng kinh tế (trước hết nhận viện trợ kinh tế kinh nghiệm từ Liên Xô) bảo vệ biên giới, lãnh thổ trước đe dọa liên minh Mỹ - Nhật - Hàn Đài Loan phía Đơng Hơn nữa, đồn kết, liên minh với Liên Xô nước chủ nghĩa xã hội khác để tạo thành khối sức mạnh nhằm nhanh chóng mở rộng khơng gian ảnh hưởng giới, trước hết đến nước Á, Phi Mỹ Latinh giành độc lập Tuy nhiên, đề cao chủ nghĩa dân tộc, cho nước trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, nước “cách mạng nhất”, nên Trung Quốc từ cuối năm 1950, đầu năm 1960 thay đổi từ “nhất biên đảo” sang chiến lược “hai tuyến”, lúc chống Liên Xô Mỹ với mục tiêu trở thành trở thành trung tâm cách mạng giới, trước hết “thế giới thứ ba”, nước thuộc Phong trào khơng liên kết Có thể nói, chủ nghĩa dân tộc, tranh chấp ý thức hệ, thứ phong trào cách mạng giới nguyên nhân đưa đến rạn nứt quan hệ đưa đến đối đầu Trung Quốc Liên Xô cuối năm 1950 [3, tr.30-41] Trong năm 1960, Trung Quốc thực “Cách mạng văn hóa vơ sản” lấy “đấu tranh giai cấp làm nòng cốt”, đưa hiệu “phản đối phái phản động quốc gia giới”, đồng thời chủ trương xuất “Chủ nghĩa Mao”, trước hết sang nước láng giềng Đông Nam Á với mộng tưởng đưa đất nước trở thành trung tâm cách mạng giới Cũng từ thời gian này, Trung Quốc bắt đầu nhìn giới với khái niệm “ba giới”, Trung Quốc thuộc “thế giới thứ ba” Chiến lược lúc giương cờ ý thức hệ giai cấp cờ dân tộc chủ nghĩa làm cho nước trì trệ kinh tế lập ngoại giao [3, tr 30-41] Để khắc phục tình trạng trên, Trung Quốc từ cuối năm 1960, đầu năm 1970 lại thay đổi chiến lược, từ “giương cung hai phía” hay chiến lược “hai tuyến” “chống đế quốc, chống xét lại làm cách mạng giới” sang “nhất điều tuyến” (một tuyến) hợp tác với Mỹ, chống lại “đế quốc xã hội” Liên Xơ Có thể nói, lần lịch sử quan hệ quốc tế đại nước Trung Quốc mới, sở giai cấp liên minh, liên kết, tập hợp lực lượng nhường chỗ cho cách tiếp cận địa trị, kinh tế chiến lược, nhu cầu tái lập trật tự “Thiên hạ” ưu tiên hàng đầu Lãnh đạo Trung Quốc lúc cho rằng, mâu thuẫn Trung - Xô lớn mâu thuẫn Trung - Mỹ, mâu thuẫn Mỹ - Xô lớn mâu thuẫn Mỹ - Trung Cùng lúc, Trung Quốc khó chống lại hai lực nước lớn Liên Xô Mỹ Điều Mao Trạch Đông thừa nhận sau kiện xung đột biên giới Trung - Xô vào tháng năm 1969 rằng, “chúng ta bị cô lập”; “trong hai nước bá quyền, phải tranh thủ lấy một, Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 lúc chiến đấu hai trận tuyến” [9, tr.112], Trung Quốc “muốn tạo nên đường thẳng chạy ngang qua vĩ độ gồm nước Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Pakistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ châu Âu” để chống lại “đế quốc xã hội” Liên Xô [9, tr.373] Để tạo bước đột phá quan hệ với nước tư bản, Mỹ, Trung Quốc từ cuối năm 1970 xóa bỏ hiệu “lấy đấu tranh giai cấp làm nịng cốt” thay vào “chăm làm việc” coi trọng “lợi ích phát triển” với trọng tâm xây dựng kinh tế, mở cửa, cải cách2 Có thể nói biểu rõ nét điều chỉnh chiến lược, hệ tư tưởng phát triển quốc gia từ chủ yếu dựa ý thức hệ trị - tư tưởng giai cấp sang tiếp cận địa trị, kinh tế chiến lược, đối ngoại Trung Quốc cho họ quốc gia vượt trội dân số, lãnh thổ, có văn hóa ưu việt, lâu đời nằm vị trí trục trung tâm tranh giành quyền lực giới, bị giam hãm khuôn khổ, đặc điểm địa lý địa trị giới Ở phía Bắc Tây Bắc, họ bị siêu cường Liên Xô án ngự, khó mở rộng khơng gian quyền lực vùng Trung Á Trung Cận Đông Đông, Nam châu Âu Ở phía Đơng Đơng Nam Trung Quốc theo truyền thống hướng tốt để di chuyển bên ngoài, lại biển cả, bị Mỹ đồng minh khống chế kiểm soát Hơn nữa, phân bố tộc người theo lãnh thổ tạo cho Trung Quốc lo lắng, bất an Ở vùng phía Bắc có khu tự trị Nội Mơng, phía Tây khu vực Hồi giáo, người Uighur Tân Cương, phía Tây Nam Tây Tạng giáp với nước lớn Ấn Độ, phía Nam khu tự trị người Choang Các tộc người thiểu số lại nằm bao quanh vùng biên giới Trung Quốc, có nhiều cư dân địa, khu vực Tân Cương Tây Tạng ln kháng cự sức ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, có tư tưởng ly khai mạnh mẽ [16, tr.22-25], [8] Hơn nữa, Bắc Kinh nhận thức rằng, họ có khơng gian lục địa rộng lớn với 9.600.000 km2 có bờ biển dài tới 18.000 km có khả phát triển thành cường quốc có sức mạnh đất liền biển Trong lịch sử, Trung Quốc chủ yếu có tư hướng lục địa (và thực trở thành cường quốc lục địa), chưa quan tâm lớn đến khai thác tiềm biển để phát triển nội địa vươn bên Trong đó, nước phương Tây Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v với diện tích đất liền tương đối khiêm tốn, từ lịch sử họ biết khai thác mạnh biển, coi biển “đại lộ” thông thương với giới họ trở thành cường quốc biển, có khơng gian ảnh hưởng khắp giới Kết q trình góp phần làm cho Trung Quốc trở nên lạc lõng bị phương Tây chèn ép, phong tỏa từ phía biển, phải trải qua khoảng 100 năm (từ kỷ XIX đến 1949) bị “ơ nhục”, thể diện Chính vậy, Bắc Kinh từ năm 70 kỷ XX lựa chọn chiến lược, bắt tay với Mỹ để mở rộng không gian chiến lược, trước hết cho cải cách mở cửa, đại hóa đất nước Cách tiếp cận địa lý địa trị Trung Quốc gần gũi với quan điểm nhà lý luận địa chiến lược phương Tây phù hợp với sách chống Liên Xô Mỹ thời Chiến tranh lạnh [6, tr.67]3 Kết Trung Quốc Mỹ ký Thông cáo chung Thượng Hải năm 1972, hai nước chấm dứt đối đầu, cam kết Trần Khánh cải thiện quan hệ với nhau, bình đẳng, có lợi đến tháng 12 năm 1978, hai nước thức thiết lập quan hệ ngoại giao mở rộng hợp tác nhiều lĩnh vực, an ninh - quốc phòng [4, tr.162-180] Cũng từ thời gian này, nước Trung Hoa riết tập hợp lực lượng, có việc lơi kéo nước ASEAN nhằm chống lại cách mạng ba nước Đông Dương mà đỉnh cao phát động chiến tranh, xâm lược Việt Nam vào tháng năm 1979, đồng thời tranh thủ gia tăng q trình tồn cầu hóa kinh tế, yếu tố người Hoa, Hoa kiều để thực cải cách, mở cửa, đưa dự án địa chiến lược mới, bước thực tham vọng “Giấc mộng Trung Hoa” Tạo dựng “Vòng cung kinh tế Đại Trung Hoa” Để tạo bước đột phá cải cách mở cửa, Bắc Kinh nhìn phía Đơng Nam, chọn hai tỉnh Quảng Đông Phúc Kiến làm đột phá điểm Trung Quốc thấy rằng, tỉnh duyên hải khơng có vị trí địa lý tiếp giáp với Hồng Kông, Ma Cao Đài Loan, nước Đơng Nam Á, nơi có cộng đồng người Hoa đông đảo với tiềm lực kinh tế mạnh [5, tr.118], lại có quan hệ mật thiết huyết thống kinh doanh với hai tỉnh Cùng với đó, tỉnh có dân số đơng, thị trường cung cấp lao động thị trường tiêu thụ rộng lớn, khu vực cửa ngõ quan trọng Trung Quốc tiến Biển Đông, nơi huyết mạch giao thơng hàng hải Thái Bình Dương Ấn Độ Dương Mục tiêu khác lớn việc Trung Quốc thông qua chọn Quảng Đông Phúc Kiến làm khâu đột phá thập niên 1980 tạo tiền đề để thu nhập Hồng Kông, Ma Cao Đại lục, thống hai bờ eo biển Đài Loan từ tạo dựng “Vịng cung kinh tế Đại Trung Hoa ven biển Đông Á, thực chiến lược “đại dương xanh”, trước hết độc chiếm Biển Đông, mở rộng ảnh hưởng Đông Nam Á, Nam Á nhằm cạnh tranh tốt với Mỹ, Nhật Bản, kìm chế Ấn Độ châu Á - Thái Bình Dương Để đạt mục tiêu trên, Trung Quốc từ đầu thập niên 80 kỷ XX tiến hành đổi sách “đồng bào” Hồng Kơng, Ma Cao, Đài Loan cộng đồng người Hoa Từ thời gian này, người dân, đối tượng trên, tầng lớp giàu có khơng bị Bắc Kinh coi “nền tảng phản động xã hội” hồi “Cách mạng văn hóa”, mà phần quan trọng “mặt trận thống nhất”, “cầu nối hữu nghị hợp tác” Trung Quốc với nước ngoài, với nước Đơng Nam Á [25, tr.254] Cùng với đó, Hiến pháp sửa đổi năm 1980 Trung Quốc cho phép người Hoa quyền phục hồi quốc tịch Trung Quốc, đồng thời Trung Quốc công nhận tồn khơng mang quốc tịch hay có hai quốc tịch người Hoa Trước đó, vào năm 1979, Bắc Kinh ban hành văn thức, nêu rõ “Ngun tắc 16 chữ” là: “Đối xử nhau, không phân biệt, đặc điểm, chăm sóc thích đáng” Hoa kiều, người Hoa Hơn nữa, tổ chức liên quan đến Kiều vụ bị đình trệ từ thời gian phục hồi kiện toàn [5, tr.146-150] Điều đáng ý từ năm 1980, Trung Quốc đưa hàng loạt luật định, pháp lệnh cụ thể ưu đãi đầu tư, đầu tư vào xây dựng xí nghiệp “hương trấn” vào đặc khu kinh tế Cùng với đó, nhiều chương trình, dự án, Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 hội chợ, hội thảo tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối Trung Quốc với Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan người Hoa giới, có thu hút nguồn chất xám [24, tr.70-92] Sự thay đổi cách tiếp cận từ ý thức hệ giai cấp sang ưu tiên phát triển kinh tế theo đặc điểm địa lý địa trị quan hệ với Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan cộng đồng người Hoa, Hoa kiều mang lại thành to lớn công cải cách, mở cửa Trung Quốc Trong tổng số 25,06 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc Đại lục giai đoạn 1979-1991, có 18 tỷ USD (chiếm 74%) nguồn vốn từ cộng đồng người Hoa, Hoa kiều “đồng bào” Hồng Kông, Ma Cao Trong thập niên 90 kỷ XX, vốn đầu tư họ vào Trung Quốc lục địa đạt 155 tỷ USD thập niên đầu kỷ XXI đạt 426 tỷ USD, tăng 24 lần so với thập niên 1980 lần so với thập niên 1990 Riêng vốn đầu tư trực tiếp từ cộng đồng người Hoa, Hoa kiều giới Trung Quốc từ 1979 đến 2010 đạt khoảng 312 tỷ USD, nguồn vốn người Hoa năm nước ASEAN ban đầu chiếm tới 75% (khoảng 220 tỷ USD) Nếu tính đầu tư từ Hồng Kông, Ma Cao Đài Loan, nơi doanh nghiệp người Hoa thường có vốn cổ phần số lên tới 623 tỷ USD, chiếm 58% tổng đầu tư trực tiếp từ bên vào Trung Quốc Theo đánh giá, đến 2015 đạt khoảng 800 tỷ USD, vốn người Hoa, Hoa kiều chiếm khoảng 400 tỷ USD) [5, tr.162] Hệ trình tạo bước ngoặt hình thành đặc khu kinh tế khu vực duyên hải thuộc hai tỉnh Quảng Đông Phúc Kiến, làm cho tỉnh trở thành đầu tầu mở rộng không gian kinh tế Trung Quốc, mà quan trọng tạo dựng “Vòng cung kinh kinh tế Đại Trung Hoa” Đơng Á, qua Trung Quốc có điều kiện nhiều thực chiến lược “đi ngoài”4 triển khai dự án địa chiến lược mang tính khu vực tồn cầu, mở rộng đường Nam tiến Tây tiến giới xung quanh, người Hoa Hoa kiều mắt xích quan trọng q trình Ví dụ châu Âu, tính đến năm 2010 có tới 1.304 cơng ty người Hoa, Hoa kiều châu lục đối tác liên doanh với công ty đến từ Trung Quốc Đại lục [22, tr.13] Thúc đẩy đường Nam tiến Tây tiến dự án “Vành đai - Con đường” Sự trỗi dậy Trung Quốc, có hình thành “Vòng cung kinh tế Đại Trung Hoa” hiệu ứng lan tỏa vòng cung vùng sâu nội địa phía Bắc Tây nước làm tăng vị địa kinh tế tài nguyên địa trị Trung Quốc giới, với khu vực Đông Nam Á không gian lục địa Á - Âu Đối với Đông Nam Á, ảnh hưởng Trung Quốc diễn liên tục lịch sử, ngắt quãng hay thu nhỏ khoảng gần 100 năm (từ kỷ XIX đến kỷ XX) phương Tây Nhật Bản thống trị quyền lực khu vực Từ cải cách, mở cửa năm 1978, từ thập niên đầu kỷ XXI, tốc độ quy mô ảnh hưởng Trung Quốc Đơng Nam Á tăng nhanh Ngồi yếu tố địa lý gần kề, có cộng đồng người Hoa đơng đảo với tiềm lực kinh tế mạnh, quốc gia Đông Nam Á Trần Khánh nước nhỏ, phát triển, có nhiều điểm tương đồng văn hóa trị, giá trị dân chủ quản trị quốc gia, nên mối quan hệ Trung Quốc nước có trở ngại lớn Cùng với đó, q trình hội nhập liên kết ASEAN tạo lực hút mạnh, địa trị địa kinh tế Trung Quốc, nước có tham vọng thay Mỹ giành ảnh hưởng trội khu vực Hơn nữa, Đông Nam Á điểm kết nối hai đại dương Thái Bình Dương Ấn Độ Dương, qua Trung Quốc mở rộng quan hệ Nam Thái Bình Dương, với Australia New Zealand đặc biệt đến nước ven biển Nam Á, nơi có tuyến vận chuyển dầu mỏ từ giới Ả Rập sang nước Tây Thái Bình Dương, lại ngang qua Ấn Độ, cường quốc dân số, phát triển mạnh có xu hướng gia tăng cạnh tranh với Trung Quốc Chính lý trên, Trung Quốc từ năm 1990, hai thập niên đầu kỷ XXI khơng chủ động tích cực tham gia chế hợp tác đa phương với ASEAN ARF, ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, Hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông Mở rộng (GMS), sáng lập Hợp tác Lan Thương - Mê Kơng (LMC) mà cịn chủ động đưa dự án “Một trục hai cánh”5 đặc biệt BRI, có “Con đường tơ lụa biển kỷ XXI”6 Nếu sáng kiến “Một trục hai cánh” giới hạn không gian địa lý gồm tỉnh phía Nam Trung Quốc nước Đơng Nam Á “Con đường tơ lụa biển kỷ XXI” vươn toàn khu vực Đơng Nam Á, Nam Thái Bình Dương Nam Á Ấn Độ Dương, cho phép Trung Quốc kết nối cảng nước khác đường biển đường Điều đáng ý sáng kiến “Vành đai đường tơ lụa biển kỷ XXI” gắn liền với chiến lược “Đại dương xanh”, “Chiến lược xây dựng cường quốc biển” Trung Quốc đưa Đại hội 18 (năm 2012) Đảng Cộng sản Trung Quốc Các chiến lược nhấn mạnh đến việc xây dựng chuỗi đảo kéo dài từ đảo Hải Nam xuống Biển Đơng sang vùng biển thuộc phía Bắc Ấn Độ Dương đến châu Phi Mục tiêu chúng không giúp cho thương mại biển an toàn, ngăn chặn xâm nhập Mỹ đồng minh, mà quan trọng vươn lên trở thành cường quốc biển, trước hết hải quân hàng đầu giới, bước đẩy ảnh hưởng quân Mỹ khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, tiến lên kiểm soát đại dương Về vấn đề này, A T Mahan, nhà địa chiến lược biển người Mỹ, kỷ trước nhấn mạnh “Các quốc gia sống xuất hàng hóa phải giữ quyền kiểm sốt biển, kiểm sốt tuyến giao thơng huyết mạch biển Một quốc gia có sức mạnh biển cần tập trung phát triển lực lượng hải quân kinh tế biển” “đất nước pháo đài, quân đồn trú phải tỷ lệ với chiều dài hàng rào bao quanh nó” [10, tr.94], [6, tr.9] Trung Quốc theo đuổi theo hướng Điểm mấu chốt địa - quân địa hàng hải đường Nam tiến đường biển khu vực Biển Đơng, nơi giàu có tài ngun thiên nhiên, dầu khí, nơi án ngữ dịng thương mại an ninh biển Tây Thái Bình Dương Bắc Ấn Độ Dương, nơi lực lượng quân Mỹ tương đối mỏng so với khu vực biển Hoa Đông biển Bột Hải Trong “Chiến lược Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 xây dựng cường quốc biển” năm 2012, Trung Quốc nhấn mạnh Biển Đông nơi phù hợp để triển khai cường quốc biển [28] Nếu Trung Quốc thành cơng việc kiểm sốt Biển Đơng giúp họ phá vỡ bao vây, kìm chế “chuỗi đảo thứ nhất”7, thống Đài Loan vươn ra xây dựng tuyến an ninh biển xa thuộc “chuỗi đảo thứ hai” bao gồm quần đảo Mariana, Guam, Palau v.v dễ dàng tiến sang Ấn Độ Dương Tất đảo, địa điểm thuộc “chuỗi đảo thứ nhất” có tranh chấp nguy xung đột Từ thời gian này, Trung Quốc khẩn trương đẩy nhanh tốc độ thực dự án “Vạn lý trường thành biển” Biển Đông8, cụ thể xây dựng trái phép quân hậu cần quần đảo Hoàng Sa, bồi đắp quân hóa nhiều đảo mà họ chiếm đóng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa Cùng với đó, Trung Quốc sử dụng thủ đoạn chiến thuật “vùng xám”, đưa lực lượng dân binh cảnh sát biển quấy rối hoạt động kinh tế nước khác, mở rộng chiến tranh tâm lý, truyền thông pháp lý nhằm mục tiêu độc chiếm Biển Đông Hơn nữa, Trung Quốc tài trợ lớn xây dựng, đại hóa nhiều cảng nước sâu nhiều nước Đơng Nam Á, có cảng Sihanoukville Koh Kong Campuchia, cảng Kuantan, Klang, Malacca Malaysia, cảng Laemchabang Thái Lan, v.v Các cảng có khả giúp Trung Quốc đảm bảo cung ứng kiểm soát thương mại an ninh vịnh Thái Lan nói riêng, vùng biển phía Nam Biển Đơng nói chung [12, tr.174-180] Những năm gần đây, Trung Quốc tỏ hào hứng đầu tư xây dựng kênh đào Kra Nếu Thái Lan cho phép, họ sẵn sàng bỏ 30 tỷ USD để thực dự án Người Thái 10 cân nhắc thận trọng Nếu dự án kênh đào Kra triển khai, mặt trận xung đột, cạnh tranh địa trị nước, Ấn Độ Trung Quốc bùng phát [18] Điểm quan trọng khác vị trí chiến lược vịnh Bengal vịnh Ba Tư Ấn Độ Dương Nơi diện lực lượng hải quân phát triển mạnh Ấn Độ, có mặt Hạm đội Mỹ quan trọng tuyến đường vận chuyển dầu lửa quan trọng từ Trung Cận Đông, Bắc Phi sang nước Đông Á ven biển qua vùng biển Trung Quốc nhìn thấy tầm quan trọng vị trí địa lý chiến lược nước Myanmar, Pakistan Sri Lanca đường mở rộng ảnh hưởng xuống Nam Á tiếp cận với Ấn Độ Dương Qua Pakistan, Trung Quốc nối vùng Tây Bắc tỉnh Tân Cương Trung Quốc với cảng Gwadar Pakistan nằm biển Ả Rập thuộc vịnh Ba Tư, qua Trung Quốc tiếp cận nhanh nguồn dầu mỏ từ giới Ả Rập, cạnh tranh tốt với Ấn Độ đất liền biển Còn qua ngả Myanmar, Trung Quốc khơng có hội khai thác tài nguyên giàu có nước này, mà quan trọng tiếp cận với cảng biển nước sâu nước nằm vịnh Bengal cảng Sittwe cảng Kyaukpyu để tăng sức cạnh tranh với Ấn Độ giảm phụ thuộc vận chuyển hàng hóa, dầu mỏ qua eo biển Malacca Trong đó, Sri Lanka quốc gia hải đảo, nằm phía Đơng Nam Ấn Độ, điểm quan trọng trục hàng hải Ấn Độ Dương Chính vậy, khơng phải ngẫu nhiên, BRI, Trung Quốc thiết kế tới hai hành lang kinh tế tiếp cận khu vực Ấn Độ Dương, Hành lang Trung Quốc - Pakistan Hành lang Trung Quốc - Myanmar - Bangladesh - Trần Khánh Ấn Độ - Sri Lanka Trên thực tế, từ thập niên đầu kỷ XXI, Trung Quốc trọng đầu tư vào nước thông qua dự án “Một trục hai cánh”, GMS với Myanmar kế hoạch “Đại chiến lược miền Tây” với Pakistan, mở rộng cảng biển Colombo xây cảng Hambantota sân bay quốc tế gần Sri Lanka, hồn thành xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Cơn Minh đến cảng Kyaukpyu hoàn thành vào năm 2013 v.v Cùng với đó, Trung Quốc kết hợp đầu tư xây dựng sở quân sự, hậu cần điểm trọng yếu dọc bờ biển Ấn Độ Dương hoàn thành việc xây dựng quân nước ngồi Cộng hịa Djibouti - quốc gia nằm vịnh Aden, thuê cảng biển Gwadar Pakistan nằm vịnh Ba Tư, quân Sittwe Myanmar [29] Như vậy, kết hợp BRI với chiến lược “Chuỗi ngọc trai”9, “Đại dương xanh” có khả tạo kết nối vùng không gian địa lý rộng lớn Trung Quốc nước ven biển nằm bờ Tây Thái Bình Dương Bắc Ấn Độ Dương Trên đường Nam tiến, Trung Quốc trọng đối khu vực nước ASEAN Trong BRI, Trung Quốc thiết kế riêng hành lang, Hành lang kinh tế Trung Quốc - Bán đảo Đơng Dương, tầm quan trọng Lào, Campuchia Thái Lan tăng lên tham vọng địa trị Bắc Kinh Ngồi việc tăng cường bn bán đầu tư xây dựng, đại hóa nhiều cảng biển lớn với nước này, Trung Quốc tài trợ phát triển nhiều dự án lớn giao thông đường đường sắt, điển hình tuyến đường sắt cao tốc Viêng Chăn Boten Lào, Băng Cốc - Nong Khai Thái Lan, Jakarta - Bandung Indonesia, tuyến đường sắt phía Đơng Malaysia, tuyến Kyaukpyu - Côn Minh Myanmar v.v Mặc dù nay, nhiều dự án triển khai cầm chừng bị xem xét lại Trung Quốc tỏ có tâm tiếp tục theo đổi mục tiêu [12, tr.180-187] Con đường tiến phía Tây Trung Quốc xúc tiến mạnh mẽ, từ nước vươn lên trở thành cường quốc kinh tế thứ hai giới vào năm 2010 Nhìn vào vị trí địa lý khu vực Trung Á chìa khóa chính, nơi ngắn nối Trung Quốc đường tới châu Âu, Trung Cận Đông với vùng đất liền Nam Á Sự bất ổn trị khu vực Trung Á từ sau Chiến tranh lạnh Liên Xơ tan rã, lên chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, chủ nghĩa ly khai gia tăng cạnh tranh chiến lược Mỹ Nga “vùng đất trung tâm” (Hearland)10 tạo thách thức an ninh phát triển Trung Quốc Cùng với trên, địa phương Trung Quốc tiếp giáp với khu vực Trung Á tỉnh nghèo, lại lên khu tự trị Tân Cương bất ổn Tuy nhiên, nhu cầu phát triển vùng nội địa phía Tây cịn lạc hậu quan trọng mở rộng không gian an ninh phát triển, vươn thị trường giới, có thị trường dầu mỏ - thứ nhiên liệu mà Trung Quốc cần cho an ninh lượng, nên Trung Quốc nỗ lực thực chiến lược Tây tiến dự án “Vành đai kinh tế đường tơ lụa” (hay thường gọi “Con đường tơ lụa bộ11 Hơn nữa, thông qua sáng kiến này, Trung Quốc muốn thúc đẩy quan hệ mặt, kể giao lưu nhân dân với nước châu Âu, để từ người Trung Quốc đến làm ăn, định cư lâu dài nước [22], [5, tr.74-79, 172-175] 11 Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 Trong lịch sử, mối liên hệ, giao thương Trung Quốc với nước phía Tây Tây Bắc được phát triển hình thành “Con đường tơ lụa gốm sứ bộ” từ kỷ VIII Trước đó, Trung Quốc gặp nhiều cản trở phía hướng sinh sống nhiều tộc du mục mà Trung Quốc cho hãn người Hung Nơ, Khiết Đan, Mơng Cổ Chính vậy, “Vạn lý trường thành” người Trung Quốc xây dựng từ kỷ V TCN kỷ XVI nhằm bảo vệ Trung Hoa khỏi công tộc người du mục từ phía Tây Tây Bắc Tuy nhiên, từ nửa sau kỷ XIII, đế chế Mông Nguyên thiết lập ảnh hưởng khu vực này, đặc biệt từ kỷ XV trở đi, đế chế Ottoman người Thổ Nhĩ Kỳ trở nên hùng mạnh, đường buôn bán Trung Quốc với nước phía Tây, kéo dài từ Trung Quốc qua Trung Á đến Trung Cận Đông Nam châu Âu bị ngưng trệ kiểm sốt người Thổ Nhĩ Kỳ hồnh hành nạn cướp sa mạc Cũng từ thời gian “Con đường tơ lụa gốm sứ biển” hình thành làm cho mối quan hệ Trung Quốc với nước ven biển từ Đông Á, Đông Nam Á đến Nam Á, Trung Cận Đông trở nên thịnh hành Cùng với đó, từ kỷ XVIII, từ kỷ XIX, cường quốc phương Tây nước Nga trở nên hùng mạnh, thiết lập hệ thống thuộc địa hay chư hầu họ Trung Á, Trung Cận Đông Trung Quốc bị phương Tây chèn ép, đường tơ lụa đất liền trở nên suy yếu nhanh Dưới thời Chiến tranh lạnh, nước Trung Hoa bị phương Tây phong tỏa Liên Xô khống chế vùng Trung Á Các nước Trung Cận Đông không ủng hộ quốc gia Đảng 12 Cộng sản độc quyền lãnh đạo Tất điều làm cho đường Tây tiến Trung Quốc bị ngưng trệ lịch sử Cùng với thành công công cải cách, mở cửa, sụp đổ Liên Xô đời quốc gia độc lập Trung Á Kazakhstan, Kyrgyzstan (Kirghizstan), Tajikistan, Turkmennistan gia tăng tồn cầu hóa, khu vực hóa, khơng khí hịa giải, hợp tác quy mơ tồn cầu sau Chiến tranh lạnh tạo hội cho Trung Quốc tái lập thúc đẩy “Con đường tơ lụa gốm sứ đất liền”, mở rộng không gian chiến lược vùng đất phía Tây lục địa Á - Âu Không phải ngẫu nhiên mà Tập Cận Bình chọn Kazakhstan địa điểm thức đưa sáng kiến “Vành đai kinh tế đường tơ lụa” vào năm 2013 Mục tiêu ban đầu đưa ý tưởng nhằm kết nối giao thông quốc gia Á - Âu để mở đường cho việc kết nối khu vực chiến lược từ Thái Bình Dương sang biển Baltic hướng tới việc thiết lập hệ thống giao thông kết nối Đông, Tây Nam Á [12, tr.53-55] Trước đưa sáng kiến này, Trung Quốc năm 2000 triển khai kế hoạch "Đại chiến lược miền Tây", sáng lập chế hợp tác mới, có Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) (được thành lập từ năm 2001) để tăng cường hợp tác với quốc gia phía Tây, từ tạo thêm thuận lợi cho dự án “Vành đai kinh tế đường tơ lụa” xuyên lục địa Á - Âu đời Điều đáng ý “Vành đai kinh tế đường tơ lụa” “Con đường tơ lụa biển kỷ XXI” mà Tập Cận Bình đưa vào năm 2013 sau gọi chung BRI12 dự án địa chiến lược rộng lớn có tính bao trùm, lại có trọng tâm, trọng điểm đối tượng, Trần Khánh lĩnh vực, không gian địa lý quy mơ hợp tác Trước hết tính bao trùm thể đa mục tiêu Cụ thể, BRI không đơn dự án địa kinh tế, kết nối kinh tế Trung Quốc với nước thông qua phát triển sở hạ tầng, thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuyển giao cơng nghệ, tài chính, mà cịn cơng cụ mở rộng đối ngoại, kể ngoại giao quân sự, thiết lập luật chơi nhằm đưa Trung Quốc trở thành cường quốc đứng đầu giới vào năm 2049 Khơng vậy, tính bao trùm thể cách thức, biện pháp triển khai kết hợp đồng công cụ kinh tế với hợp tác an ninh - quân sự, ngoại giao công chúng, kết nối nhân dân, Trung Quốc khẳng định dự án địa kinh tế nhằm kết nối kinh tế với nước tham gia13 Điều phù hợp với nhiều lập luận nhiều nhà lý luận địa kinh tế họ cho rằng, dự án địa kinh tế hình thức cạnh tranh quyền lực quốc gia sau Chiến tranh lạnh, mà tranh đua địa trị dù xác định “logic xung đột” thông qua “ngôn ngữ thương mại” [17, tr.17-23] “địa kinh tế chiến lược kiểm soát lãnh thổ mang động kinh tế” [15, tr.255-298] “thương mại theo sau cờ” “lá cờ theo sau thương mại” [14, tr.47-58] Cịn tính trọng tâm, trọng điểm thể BRI thường chọn nước giàu tài nguyên thiên nhiên, nơi có vị trí chiến lược, nước nghèo có mức độ minh bạch thấp, tham nhũng lớn vay vốn phát triển sở hạ tầng đầu tư vào khai thác tài nguyên, xây dựng hay thuê quân hậu cần Nếu hướng Nam, Trung Quốc ý cấp vốn cho nước Myanmar, Campuchia, Lào, Pakistan, Sri Lanka, hướng Tây họ tập trung vào nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ, nước nằm bờ biển Đen Địa Trung Hải gặp khó khăn tài Tính trọng tâm, trọng điểm cịn thể hiệu hành lang, vành đai kinh tế hướng khác nhau14 theo kiểu cấu trúc trục - nan hoa, Trung Quốc đóng vai trị trung tâm chi phối [12, tr.80-110] Mặc dù từ năm 2018 nay, triển khai BRI có gặp nhiều khó khăn sóng xét lại từ nước nhận viện trợ đại dịch Covid-19 gây ra, Trung Quốc đạt kết ban đầu, thể chế hóa, tạo dựng nguồn tài cho nước thuộc BRI vay hàng chục tỷ USD để phát triển sở hạ tầng, kết nối giao thông Năm 2014, Trung Quốc lập nên Tiểu ban BRI Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng lãnh đạo Cùng năm đó, Quỹ Con đường tơ lụa (SRF) với số vốn ban đầu 40 tỷ USD Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) với số vốn pháp định 100 tỷ USD, Ngân hàng Phát triển (NDB) với số vốn ban đầu 50 tỷ USD thành lập Vào năm 2015, sáng kiến thức đưa vào chương riêng (chương 51) Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc năm lần thứ XIII (2016-2020) đến năm 2017 ghi Điều lệ Đảng Đến năm 2018, Quốc vụ viện lập nên Văn phòng Hợp tác Phát triển quốc tế (CIDCA) với chức gần giống USAID Mỹ, với nhiệm vụ thúc đẩy BRI Cùng với trên, Trung Quốc triển khai BRI, họ lồng ghép nội dung mục tiêu BRI với chế, diễn đàn hợp tác ASEAN - Trung Quốc, GMS, LMC, SCO, 13 Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 v.v gắn với chiến lược phát triển nhiều nước chiến lược “Tứ giác” Campuchia, sáng kiến “Trục hàng hải” Indonesia, “Hai hành lang, vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ” Việt Nam, chiến lược “Tầm nhìn Brunei 2035”, “Tầm nhìn Philippines 2040”, “Sáng kiến kết nối chiến lược Singapore - Trung Quốc”, “Chiến lược 4.0” Thái Lan v.v Hơn nữa, Trung Quốc thiết lập chế hợp tác quốc tế BRI, mà điển hình Diễn đàn Cấp cao BRI Nếu Diễn đàn Cấp cao BRI lần thứ diễn Bắc Kinh vào tháng 5/2017 có tham gia đại diện 100 nước, có 28 nguyên thủ, đứng đầu nhà nước/chính phủ đến Diễn đàn Cấp cao lần thứ hai tổ chức vào tháng 4/2019 có tham gia đại diện 190 nước, có 36 nhà lãnh đạo, đứng đầu nhà nước/chính phủ từ châu lục giới Nguyên thủ phủ 10 nước ASEAN tham gia vào diễn đàn Điểm đáng lưu ý Diễn đàn Cấp cao lần thứ khơng có lãnh đạo hay người đứng đầu quốc gia từ nước phát triển tham gia đến lần thứ hai (4/2019) có nguyên thủ nước phát triển Italy, Australia, Hy Lạp có mặt Kết cụ thể Trung Quốc tính đến tháng 3/2019 có 107 quốc gia 29 tổ chức quốc tế ký Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với BRI Tính đến đầu năm 2019, trao đổi thương mại Trung Quốc đại lục với nước tham gia BRI vượt 6.000 tỷ USD vốn đầu tư Trung Quốc vào nước 90 tỷ USD Tính đến thời điểm này, có tới 82 khu hợp tác kinh tế thương mại chung Trung Quốc đại lục nước tham gia BRI xây dựng Bình quân hàng năm từ 14 2016 đến 2018, Trung Quốc cho nước tham gia BRI vay với số tiền khoảng 35 tỷ USD Nhiều dự án lớn triển khai với vốn vay lớn từ Trung Quốc tuyến đường sắt Trung Quốc châu Âu, nhà máy lọc dầu Saudi Arabia, cảng container Piraeus Hy Lạp, cảng sân bay Sri Lanka , dự án cầu đường sắt Lào, Bangladesh, Pakistan, v.v Bên cạnh đó, Trung Quốc mở rộng đầu tư BRI phát triển công nghệ thông tin, kỹ thuật số Cùng với đó, Trung Quốc từ 2014 đến 2018 thành lập 37 trung tâm văn hóa, tổ chức 2.000 kiện văn hóa nước tham gia BRI, đồng thời cấp hàng nghìn học bổng cho nước [26] Mặc dù BRI đạt số kết tích cực ban đầu, hệ quả, tác động mặt trái không nhỏ tính hiệu từ khoản vay từ Trung Quốc chưa cao, chí chúng tạo “bẫy nợ” cho nước vay vốn Ví dụ điển Sri Lanka, Trung Quốc cho nước vay hàng tỷ USD để mở rộng cảng biển Colombo xây cảng Hambantota sân bay quốc tế gần Sau hồn thành, dự án hoạt động hiệu quả15 nên Sri Lanka vào năm 2017 phải cho Trung Quốc thuê 99 năm để trả khoản nợ vay Hay trường hợp khác Myanmar, tuyến đường ống dẫn dầu từ Côn Minh đến cảng Kyaukpyu Trung Quốc cấp vốn xây dựng hoàn thành vào năm 2013, đến năm 2017 có lơ dầu cơng suất sử dụng thực tế khoảng 1/3 so với thiết kế ban đầu Hơn nữa, mức lãi suất cho vay ưu đãi Trung Quốc dành cho Myanmar cao từ 0-4,5% năm, lãi suất Ngân hàng Phát triển châu Á từ 0,01-1,5%, Chính phủ Nhật Bản Trần Khánh với lãi suất 0,01% thời hạn vay 40 năm [12, tr.111, 122-123, 238], [27] Còn Lào, để trả nợ hay bảo lãnh khoản vay khổng lồ từ phía Trung Quốc để xây dựng tuyến đường sắt Boten - Viêng Chăn, Lào phải dùng tài nguyên thiên nhiên để chấp, cho Trung Quốc khai thác nhiều mỏ khống sản, khai thác gỗ rừng thuê đất canh tác [19] Hay trường hợp Việt Nam, dự án đường sắt cao Cát Linh - Hà Đông dài có 13 km triển khai từ 2008 với số vốn vay chủ yếu từ Trung Quốc, đội vốn, kéo dài thời gian thi công gấp nhiều lần, (2020) chưa vào hoạt động16 Chính lý trên, sóng xét lại dự án Trung Quốc cấp vốn lên mạnh từ năm 2018 Ví dụ Myanmar vào tháng 5/2018 tuyên bố xem xét lại dự án xây dựng cảng biển nước sâu Kyaukpyu trị giá 7,3 tỷ USD Trung Quốc hỗ trợ vốn triển khai từ 2010 với lý dự án đắt khiến Myanmar vỡ nợ Trước Myanmar vào năm 2011 hoãn dự án xây đập thủy điện Myitsone trị giá tới 3,6 tỷ USD vào năm 2012 hoãn khai thác mỏ đồng Letpadaung với trị giá tỷ USD Trung Quốc cấp vốn làm chủ thầu với lý làm tổn hại mơi trường giá q đắt Cịn Malaysia sau Thủ tướng Mahathir Mohamad tái cầm quyền vào năm 2018 xét lại dự án hạ tầng sở lớn Trung Quốc tài trợ Dự án Đường sắt phía Đơng (dự tính 20 tỷ USD), Đường ống dẫn dầu khí đốt (dự tính 34 tỷ USD) Kết vào đầu 2019, dự án xây dựng đường sắt bị hủy bỏ đắt đỏ, vượt khả trả nợ, cho dù phía Malaysia phải bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư Trung Quốc Thủ tướng Mahathir cảnh bảo dự án BRI Malaysia mang dáng dấp “chủ nghĩa thực dân kiểu mới” [12, tr.128-131] Hay trường hợp châu Phi, Tổng thống Tanzania vào tháng 4/2020 hủy bỏ khoản vay 10 tỷ USD từ Trung Quốc thỏa thuận thời Tổng thống Jakaya Kikwete sợ bị bẫy nợ Ông cho “khoản vay chết người”, đưa Tanzania đến bờ vực thẳm nợ nần [31] Ngồi sóng xét lại từ phủ nước, triển khai BRI gặp phải thách thức lớn liên quan đến xung đột tôn giáo, sắc tộc, chủ nghĩa dân tộc, cạnh tranh địa trị nước lớn Ví dụ Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ sắc tộc lâu đời với nhóm dân tộc gốc Thổ Tân Cương Trung Á, nơi đầu mối giao thông, trung tâm thương mại hậu cần BRI Thổ Nhĩ Kỳ nhiều nước Trung Á khó hợp tác san sẻ với Trung Quốc người Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) theo Hồi giáo đấu tranh bảo vệ văn hóa họ trước sóng Hán hóa Hay nước khác Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, nước lớn Tây Âu Đức, Anh, Pháp, v.v khó ngồi yên lợi ích chiến lược, kinh tế họ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương hay lục địa Á - Âu bị thách thức Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn với gia tăng cạnh tranh, căng thẳng chiến lược Mỹ Trung Quốc nhiều mặt trận, từ chiến tranh thương mại (từ năm 2018) đến công nghệ (từ 2019)17, “so găng” quân Biển Đông, vấn đề dân chủ, nhân quyền Hồng Kông chiến ngoại giao - lãnh sự18 nên triển khai BRI gặp thách thức lớn Theo quan phụ trách kinh tế quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, khoảng 20% dự án thuộc BRI “bị ảnh hưởng 15 Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 nghiêm trọng” đại dịch Covid-19, khoảng 40% bị “ảnh hưởng bất lợi” khoảng 30-40% “bị ảnh hưởng phần” nguyên nhân khác [32] Như vậy, nói, BRI dự án địa chiến lược lớn đầy tham vọng, có tính tổng thể, bao trùm Trung Quốc đưa triển khai thực nhằm mục tiêu tổng thể mở rộng, kiểm sốt khơng gian chiến lược phía Tây thuộc lục địa Á Âu khu vực phía Nam thuộc vành đai ven biển Tây Nam Thái Bình Dương Bắc Ấn Độ Dương, để từ khống chế nước Nga phía Bắc, đẩy lùi ảnh hưởng Mỹ Tây Thái Bình Dương, khống chế Ấn Độ Ấn Độ Dương, vươn lên làm chủ giới đất liền biển Đối tượng không gian hợp tác BRI giai đoạn đầu chủ yếu nhằm vào nước nghèo, thiếu vốn, mức độ minh bạch thấp lại giàu tài nguyên thiên nhiên nằm vị trí chiến lược đất liền thuộc lục địa Á - Âu nước ven biển Đông Nam Á - Ấn Độ Dương Công cụ để thực BRI không cơng cụ kinh tế (chính sách đầu tư phát triển sở hạ tầng, cho vay tài chính, xuất nhập hàng hóa v.v ), mà cịn thơng qua hợp tác an ninh, ngoại giao công chúng kết nối nhân dân Hệ quả, tác động BRI đa chiều rộng lớn Thông qua nguồn vốn cho vay, BRI cơng cụ, địn bẩy thúc đẩy thương mại, đầu tư quốc tế, trước hết Trung Quốc, mà quan trọng làm tăng ảnh hưởng trị ngoại giao nước giới Tuy nhiên, BRI tạo “gánh nặng sách” cho doanh nghiệp Trung Quốc, “bẫy nợ” nước vay vốn làm gia tăng cạnh tranh 16 địa trị nước lớn, cặp quan hệ Mỹ - Trung Kết luận Từ thực tiễn địa chiến lược Trung Quốc từ 1978 đến đưa nhận xét sau: Thứ nhất, nhằm đưa đất nước khỏi trì trệ, lạc hậu, vươn lên trở thành cường quốc hàng đầu giới sau thời gian chìm đắm “Cách mạng văn hóa” năm 1960, Trung Quốc từ năm 1970, từ 1978, thực cải cách mở cửa, tiến hành điều chỉnh chiến lược phát triển quốc gia từ dựa ý thức hệ - tư tưởng giai cấp sang ưu tiên cách tiếp cận địa trị, kinh tế chiến lược, coi nhân tố địa lý, chủ nghĩa dân tộc nước lớn lợi ích phát triển kinh tế trung tâm Từ cách tiếp cận mới, Trung Quốc đưa nhiều dự án địa chiến lược mang tính đột phá tạo dựng “Vịng cung kinh tế Đại Trung Hoa” đặc biệt BRI, nhằm mở rộng không gian an ninh phát triển ngồi biên giới mình, đất liền biển Thứ hai, Trung Quốc tiếp cận, vận dụng triệt để nhân tố địa tự nhiên, địa văn hóa, địa lịch sử, thời chiến lược để đưa dự án địa chiến lược mang tính đột phá chọn tỉnh duyên hải Đơng Nam Trung Quốc làm thí điểm cho cải cách, mở cửa, tận dụng tối đa nguồn lực Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan cộng đồng người Hoa, Hoa kiều để tạo dựng nên “Vòng cung kinh tế Đại Trung Hoa”, từ tạo tiền đề cho chiến lược “đi ngoài”, thúc đẩy đường Nam tiến Tây tiến Trần Khánh nước BRI, mở rộng không gian địa kinh tế, bước thiết lập khơng gian địa trị quốc gia ven biển châu Á không gian lục địa Á - Âu, đưa nước thuộc BRI, trước hết nước nhỏ nghèo trở thành quỹ đạo mình, từ vươn lên làm bá chủ giới Thứ ba, hành động địa chiến lược Trung Quốc tác động sâu sắc đến an ninh phát triển Trung Quốc giới Đối với Trung Quốc, dự án, kế hoạch chiến lược góp phần to lớn, đưa Trung Quốc nhanh chóng vượt Nhật Bản, trở thành cường quốc kinh tế thứ hai giới, lực lượng quân đại, ngoại giao nước lớn, chủ động đưa luật chơi làm tăng chủ nghĩa dân tộc Tuy nhiên, tham vọng địa trị mức, mưu toan độc chiếm Biển Đông, dùng ngoại giao tiền bạc, “ngoại giao bẫy nợ” tạo lo ngại an ninh nhiều nước Điều tạo thách thức lớn trật tự luật pháp quốc tế thịnh hành Chính sóng xét lại BRI xu hướng đối đầu quan hệ Mỹ - Trung tăng lên Đây điểm mấu chốt, nút thắt quan hệ quốc tế cần tháo gỡ để nhân loại, trước hết nước nằm dự án BRI tránh thảm họa địa trị cạnh tranh trật tự không gian quyền lực gây Nói tóm lại, điều chỉnh tư hành động chiến lược từ ý thức hệ - tư tưởng giai cấp sang ưu tiên cách tiếp cận địa trị, kinh tế chiến lược, coi nhân tố địa lý, chủ nghĩa dân tộc nước lớn lợi ích phát triển kinh tế trung tâm mà Trung Quốc thi hành từ sau 1978 bước đột phá tư chiến lược phát triển quốc gia nước Từ cách tiếp cận mới, Trung Quốc triển khai nhiều dự án địa chiến lược mang tính đột phá tạo dựng “Vịng cung kinh tế Đại Trung Hoa”, thúc đẩy đường Nam tiến Tây tiến nước BRI Kết q trình khơng mang lại cho Trung Quốc nguồn lực cho tăng trường kinh tế, sức mạnh ngoại giao củng cố tiềm lực quân sự, mà làm tăng tham vọng địa trị Trung Quốc Điều kéo theo lo ngại phản ứng trái chiều cộng đồng quốc tế Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, quốc gia đó, dù có lớn mạnh đến đâu, muốn tiếp tục phát triển, có vị cao trường quốc tế phải coi trọng lợi ích đáng nước khác, trước hết với nước láng giềng nhỏ hơn, đồng thời phải đặt an ninh thịnh vượng khu vực giới, có trách nhiệm gánh vác nhiều phát triển bền vững tồn cầu Có vậy, Trung Quốc thu hút nhân tâm lịng kính trọng, ủng hộ cộng đồng quốc tế tiếp tục phát triển Chú thích * Nghiên cứu tài trợ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề tài mã số: 01/2018/NCUD Khẩu hiệu “lấy đấu tranh giai cấp làm nịng cốt” thức xóa bỏ Hội nghị Trung ương 3, Khóa XI Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn vào tháng 12 năm 1978 Nhà địa trị, chiến lược Mỹ gốc Hà Lan Nicholas J Spykman từ năm 1944 đưa thuyết “Vùng đất vành đai” (Rimland Theory), cho Mỹ phải ngăn cản liên kết, 17 Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 trị vùng đất trung tâm (vùng đất nằm 10 lục địa Á - Âu gồm nước Trung Á Nga) với người Anh, ngài Halford J Mackinder, đưa vào vùng đất vành đai (Rimland) (gồm nước Trung năm 1904 cho khu vực Trung Á “trục” Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc Có (pivot) giới lục địa Á - Âu trục chiến Mỹ ngăn chặn bành trướng lược quyền lực giới Ai thống trị, lực Liên Xô [17, tr.43] Chiến lược đưa vào năm 2000 với nội dung chính: 1) Xuất vốn, hàng hóa dịch vụ; 2) Đưa người nước làm việc sinh sống lâu dài; 3) Mở rộng truyền bá giá trị mơ hình phát triển Trung Quốc giới Sáng kiến “Một trục hai cánh” Trung Quốc đưa từ năm 2006 “Một trục” có nghĩa xây dựng Hành lang kinh tế Nam Ninh – Singapore với hệ thống kinh tế đường đường sắt nối liền Khái niệm nhà địa lý, địa chiến lược “vùng đất trung tâm” huy châu Á châu Âu lục địa [6, tr.6] 11 Ý tưởng “Vành đai kinh tế đường tơ lụa” Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thức đưa phát biểu ơng Đại học Nazarbayev Kazakhstan vào ngày 7/9/2013 12 Trong khoảng hai năm đầu, hai sáng kiến Tập Cận Bình thường gọi chung sáng kiến “Một vành đai, đường” (hay “Nhất đới, khu vực đồng sông Chu Giang mở rộng lộ) viết tắt tiếng Anh OBOR Tuy nhiên từ Trung Quốc với nước bán đảo Đông cuối năm 2016, Cơ quan Dịch thuật Biên soạn Dương; "hai cánh" có nghĩa cánh hợp tác dựa Trung ương Trung Quốc phối hợp với Viện Khoa vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ Biển học xã hội Trung Quốc đề nghị thay đổi OBOR Đông nối liền Trung Quốc với Đông Nam Á hải đảo thành BRI để làm rõ nội hàm sáng kiến, cánh hợp tác dọc theo dự án hợp tác GMS, đồng thời tránh gây hiểu nhầm sáng kiến có việc kết nối vùng Tây Nam Trung có vành đai đường Quốc qua Myanmar Ấn Độ Dương 13 Sáng kiến “Con đường tơ lụa biển kỷ XXI” Tập Cận Bình trấn an tuyên bố Chủ tich Trung Quốc Tập Cận Bình đưa năm thực thi BRI (vào năm 2018) phát biểu Quốc hội Indonesia vào tháng “BRI sáng kiến hợp tác kinh tế không 10/2013 phải xây dựng liên minh địa trị hay qn khơng tạo vịng trịn mang tính “Chuỗi đảo thứ nhất” đảo Kuril, Nhật Bản Trước e ngại nhiều nước BRI, Chủ tịch (gồm quần đảo Ryukyu), bán đảo Triều Tiên, Đài loại trừ hay câu lạc Trung Quốc” [30] Loan, Philippines, quần đảo Hoàng Sa Trường Sa 14 Việt Nam kết thúc Brunei vùng lãnh thổ (một đường biển) nhiều phía Đơng Malaysia hành lang kinh tế Hành lang kinh tế Trung Quốc qua Trung Á tới châu Âu; Hành lang kinh tế Trung Thuật ngữ "Vạn lý trường thành biển" Điều thể hai nhánh BRI nhà quân Mỹ đưa từ năm 2014 Quốc - Mông Cổ - Nga; Hành lang kinh tế Trung Về mặt thức, Trung Quốc chưa sử Quốc - Trung Á - Tây Á; Hành lang kinh tế Trung dụng thuật ngữ “chuỗi ngọc trai” từ cụm từ Quốc - Bán đảo Đông Dương; Hành lang kinh tế xuất nghiên cứu Booz Allen Trung Quốc - Pakistan; Hành lang kinh tế Trung Hamilton, Mỹ năm 2005 Quốc – Myanmar - Bangladesh - Ấn Độ; Tuyến 18 Trần Khánh đường biển Trung Quốc - Đông Nam Á - Nam Á - Tài liệu tham khảo Vịnh Péc xích - Đơng Bắc Phi - Địa Trung Hải; Tuyến Trung Quốc qua Biển Đông đến Nam Thái [1] địa lý, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội Bình Dương, Nam Ấn Độ Dương Đến năm 2018, BRI mở rộng đến nước Mỹ - Latinh, Robert D Kaplan (2017), Sự minh định [2] Trần Khánh (2014) “Tư quan niệm khu vực Bắc Cực truyền thống Trung Quốc quan hệ đối 15 ngoại lịch sử cổ trung đại”, Tạp chí Cảng Hambantota hồn thành vào năm 2010 ln đói hàng, hàng năm có khoảng 200 tàu cập bến Cịn sân bay tuần có chuyến bay Nghiên cứu Trung Quốc, số (151) [3] hành động chiến lược đối ngoại Trung phục vụ vài trăm hành khách 16 Quốc từ năm 1949 đến nay”, Tạp chí Nghiên Dự án dược ký kết từ năm 2008 với số vốn gần 553 triệu USD, vốn vay từ Trung Quốc 419 triệu USD Đến năm 2016, Việt Nam phải Trần Khánh (2014), “Sự điều chỉnh tư cứu Trung Quốc, số (153) [4] Trần Khánh (2014), Hợp tác cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Đông Nam Á ba thập vay thêm 250 triệu USD từ Trung Quốc, nâng tổng niên đầu sau Chiến tranh Lạnh,Nxb Thế giới, vốn đầu tư lên tới 868 triệu USD Dự án chủ Hà Nội thầu Trung Quốc thực thi công 17 [5] Ngày 15/5/2019, Tổng thống Donald Trump ký Hoa kiều châu Á, Nxb Đại học Quốc gia Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp cơng nghệ viễn thơng, nước ngồi thiết kế, phát triển, sản Trần Khánh (2018), Cộng đồng người Hoa, Hà Nội [6] Trần Khánh (2019), “Bàn luận thuyết xuất cung ứng Mỹ, cho liên quan đến địa chiến lược”, Tạp chí Khoa hoạt động gây nguy cho an ninh học xã hội Việt Nam, số Mỹ Chính từ thời gian này, nhiều công ty [7] nghĩa địa chiến lược”, Tạp chí Nghiên cứu viễn thơng Trung Quốc bị liệt kê vào Danh sách Đen, có hãng tiếng ZTE, Huawei, TikTok 18 Quốc tế, số (119) [8] Kông khiến nước phương Tây phản ứng mạnh mẽ Hàng loạt nước sau thông báo rút Vũ Đức Liêm (2019), “Trung Hoa: tù nhân địa lý”, Tạp chí Tia Sáng, ngày Vào đầu tháng 7/2020, quyền Bắc Kinh thức áp đặt luật an ninh Hồng Trần Khánh (2019), “Bàn phạm trù định 11/06 [9] Sở Thụ Long, Kim Uy (chủ biên) (2013), Chiến lược sách ngoại giao Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội quy chế đặc biệt khu tự trị Cùng với đó, [10] Alfred Thayer Mahan (2012), Ảnh hưởng sức Mỹ vào ngày 22/7/2020 lệnh đóng cửa Lãnh mạnh biển lịch sử, 1660-1783 (Phạm quán Trung Quốc Houston thuộc bang Texas với Nguyên Trường dịch), Nxb Tri thức, Hà Nội cáo buộc “ổ gián điệp” Ngay sau đó, ngày [11] Lê Văn Mỹ (Chủ biên) (2013), Ngoại giao 24/7/2020, Trung Quốc “ăn miếng, trả miếng” Trung Quốc trình trỗi dậy lệnh đóng cửa Lãnh quán Mỹ Thành Đô vấn đề đặt cho Việt Nam, Nxb Từ điển Bách thuộc tỉnh Tứ Xuyên khoa, Hà Nội 19 Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 [12] Phạm Sỹ Thành (2019), Sáng kiến Vành đai - [22] Haiyan Zhang (2013), The role of migration in Con đường (BRI): lựa chọn Đông shaping China's economic relations with its Nam Á, Nxb Thế giới, Hà Nội main partners, Migration Policy Center [13] Viện Nghiên cứu Trung Quốc (2019), 40 năm cải cách mở cửa Trung Quốc; nhìn lại triển vọng, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội [14] Sanjaya Baru (2012), “Geo-economics and Strategy”, Survival, Vol 54, No.3 [15] Valerie Hudson et al (1991), “Why the Third [23] Zhang Xiaotong & Marlen Belgibayev (2014), “China’s Eurasian Pivot”, The Asian Forum, 1/12 [24] Афанасьева А В (2013), Зарубежные Китайцы бизнес в КНР, ИДВ РАН, Москва [25] Институт востоковедения (1986), Китайские этнические групы в странах World Matters, Why Europe Probably Won’t: Юго Восточной Азии, Издтельство Наука, The Москва Geoeconomics of Circumscribed Engagement” Journal of Strategic Studies (14.3) [26] http://www.brfmc2019.cn/en/, truy cập ngày 28/6/2020 [16] Robert D Kaplan (2010), “The Geography of [27] http://nghiencuuquocte.org/2020/03/02/da- Chinese Power: How Far Can Beijing Reach ngam-doc-con-duong-to-lua-tren-bien-cua- on Land and at Sea”, Foreign Affairs, trung-quoc/, truy cập ngày 15/06/2020 [28] http://china.caixin.com/2013-08- May/June [17] Edward N Luttwak (1990), “From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce,” National Interest 20 [18] Salvatore Babones (2020) “The Next Front in the India - China Conflict Could Be a Thai Canal”, Foreign Policy, 01/09 [19] Nick Freeman (2019), “Lao’s High-Speek Railway Coming Round the Bend”, ISEAS Perspective, 05/12 [20] Ricardo Housman (2001), “Prisoners of Geography”, Foreign Policy, No 122 (JanFeb) [21] Nicholas J Spykman (1942), American’s Strategy 20 01/100563770.html, truy cập ngày 16/06/2020 [29] http://thediplomat.com/2014/02/the-maritimesilk-road-vs-the-string-of-pearls, truy cập ngày 13/2/2014 [30] http://www.scmp.com/new/china/diplomacydefence/article/2161580/xi-jinping-says-beltand-road-plan-isnt-about-creating, truy cập ngày 12/04/2020 [31] https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dautu/huy-vay-10-ty-usd-cua-trung-quoc-tongthong-tanzania-thoat-khoi-bay-mat-chet-nguoi636463.html, truy cập ngày 18/06/2020 [32] https://dantri.com.vn/kinh-doanh/sang-kienvanh-dai-va-con-duong-cua-trung-quoc-sap- in World Politics: The United States and Balance toi-hoi-ket-20200629112606723.htm, truy cập of Power, Harcourt, Brace, New York ngày 30/6/2020 ... tiếp cận địa lý, địa trị, địa chiến lược mở rộng không gian an ninh phát triển quốc gia Tư tưởng hành động địa chiến lược Trung Quốc thịnh hành từ thời cổ đại, Trung Quốc coi trung tâm “Thiên... thành cường quốc hàng đầu giới sau thời gian chìm đắm ? ?Cách mạng văn hóa” năm 1960, Trung Quốc từ năm 1970, từ 1978, thực cải cách mở cửa, tiến hành điều chỉnh chiến lược phát triển quốc gia từ. .. thành cường quốc hàng đầu giới sau thời gian chìm đắm ? ?Cách mạng văn hóa” năm 1960, Trung Quốc từ năm 1970, từ 1978, thực cải cách mở cửa, tiến hành điều chỉnh chiến lược phát triển quốc gia từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về hành động địa chiến lược của Trung Quốc từ khi thực hiện cải cách mở cửa,