0

Slide 1

15 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 05:54

Slide 1 http //images google com vn/imgres?imgurl=http //www hoavoan com/UserImages/tqngoc/2006/HoaVoan/HV1001 jpg&imgrefurl=http //www hoavoan com/caulacbo/ynghia/&h=512&w=384&sz=128&hl=vi&start=15&u[.] BÀI 4: Sự chuyển động electron nguyên tử Obitan nguyên tử I Sự chuyển động electron ngun tử II.Hình dạng obitan ngun tử Mơ hình hành tinh nguyên tử Xem hình Trong tử electron nguyên chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo trịn hay bầu dục xác định 2 Mơ hình đại chuyển động electron nguyên tử, obitan nguyên tử a Sự chuyển động electron nguyên tử Xem hình -Trong nguyên tử electron chuyển động nhanh không theo quỹ đạo định nào. tạo thành đám mây electron - Đám mây electron khơng phải nhiều electron tạo nên mà vị trí electron xét (Đám mây xác suất có mặt electron)  mang điện tích âm b Obitan nguyên tử ( AO) Định nghĩa: Là khu vực khơng gian xung quanh hạt nhân mà xác suất có mặt ( xác suất tìm thấy ) electron lớn ( khoảng 90%) - Trong nguyên tử electron có mức lượng riêng xác định , đặc trưng cho trạng thái chuyển động - Electron gần hạt nhân bị hạt nhân hút mạnh hơn, có lượng thấp, bền electron xa hạt nhân - Các loại obitan: s, p, d, f… Hình dạng obitan: z Obitan p: có hình số Gồm obitan pdạng Obitan Obitan d,s có f:3 có dạng hìnhhình x , py , x phức tâm tạphướng gốctrong toạ độ pcầu, z định không gian khác y Obitan s Câu1:cho obitan s, px, py, pz, obitan xác suất có mặt electron lớn trục y? A s B px C py D pz Câu 2: Obitan 1s nguyên tử H hình cầu có nghĩa là: A Electron 1s chạy mặt hình cầu B Electron 1s chạy hình cầu C Electron 1s chạy phía ngồi hình cầu D Xác suất có mặt electron 1s theo hướng không gian Câu 3: Có thể mơ tả chuyển động electron nguyên tử quỹ đạo xác định khơng ? Vì sao? 2 Thời Thời Thờiđiểm điểm điểmtt3t21 ... Câu1:cho obitan s, px, py, pz, obitan xác suất có mặt electron lớn trục y? A s B px C py D pz Câu 2: Obitan 1s nguyên tử H hình cầu có nghĩa là: A Electron 1s chạy mặt hình cầu B Electron 1s... Electron 1s chạy mặt hình cầu B Electron 1s chạy hình cầu C Electron 1s chạy phía ngồi hình cầu D Xác suất có mặt electron 1s theo hướng không gian Câu 3: Có thể mơ tả chuyển động electron nguyên... chuyển động electron nguyên tử quỹ đạo xác định khơng ? Vì sao? 2 Thời Thời Thờiđiểm điểm điểmtt3t 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide 1,