0

Phòng Gd-Đt Triệu Phong Đề Kiểm Tra Chất Lượng Giữa Học Kì I

2 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 05:01

PHÒNG GD ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I PHÒNG GD ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II TRƯỜNG TH SỐ 2 TRIỆU TRẠCH Năm học 2009 2010 Môn TIẾNG VIỆT Lớp 5 (Phần đọc h[.] ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II Năm học: 2009-2010 Môn: TIẾNG VIỆT - Lớp: Điểm: (Phần đọc hiểu- Luyện từ câu) Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ tên học sinh: Lớp: (Học sinh làm trực tiếp đề thi) A Đọc thầm: Tình quê hương Làng quê khuất hẳn, nhìn theo Tơi nhiều nơi, đóng qn nhiều chỗ phong cảnh đẹp nhiều, nhân dân coi tơi người làng có người u tơi tha thiết, sức quyến rũ, nhớ thương không mảnh đất cọc cằn Làng mạc bị tàn phá, mảnh đất quê hương đủ sức ni sống tơi ngày xưa, tơi có ngày trở Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, đốt bãi, đào ổ chuột; tháng tám nước lên, đánh giậm, úp cá, đơm tép; tháng chín, tháng mười, móc da vệ sơng Ở mảnh đất ấy, ngày chợ phiên, dì tơi lại mua cho bánh rợm; đêm nằm với chú, gác chân lên mà lẫy Kiều ngâm thơ; tối liên hoan xã, nghe Tị hát chèo đơi lúc lại ngồi nói chuyện với Cún con, nhắc lại kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ dần trắng xố, sương xuống dày đặc đến khơng cịn trơng rõ Phảng phất khơng khí có thứ mùi quen thuộc, khơng mùi nhang ngày Tết, thứ mùi khác gọi tên được, có lẽ lâu lắm, tơi lại cảm thấy Thơi tơi nhớ Đó thứ mùi vị đặc biệt, mùi vị quê hương B Dựa vào nội dung đọc, trả lời câu hỏi sau đây: Câu 1: Những từ nói lên tình u quê hương tha thiết anh đội quê hương là: Câu 2: Điều làm cho anh đội xúc động sâu sắc rời quê trở đơn vị? A Phong cảnh quê hương B Những kỉ niệm quê hương C Mùi vị quê hương D Những người thân Câu 3: Câu “Làng quê khuất hẳn, tơi nhìn theo” kiểu câu gì? A Câu ghép B Câu đơn C Câu cảm D Câu cầu khiến Câu 4: Cụm từ lặp lại đoạn văn tác giả lặp lại cụm từ nhằm mục đích: Câu 5: Từ không đồng nghĩa với “quê hương” là: A Quê quán B Xứ sở C Núi non D Nơi chôn rau cắt rốn Câu 6: Ghi Đ vào ý đúng, S vào ý sai: Từ thay cho từ “quê hương” tác giả đoạn “Làng quê khuất hẳn tơi nhìn theo Tơi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp nhiều, nhân dân coi người làng có người u tơi tha thiết, sức quyến rũ, nhớ thương không mảnh đất cọc cằn này” là: A Làng quê B Đây C Phong cảnh D Mảnh đất cọc cằn PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG TRƯỜNG TH SỐ TRIỆU TRẠCH Câu 7: Tìm ghi lại câu ghép thể mối quan hệ tương phản đoạn văn trên? Câu 8: Ý đoạn văn gì? A Tình cảm mãnh liệt sâu sắc quê hương B Nhớ tuổi ấu thơ C.Tả cảnh đẹp quê hương D Một đáp án khác Câu 9: Câu: “Làng quê khuất hẳn, tơi nhìn theo” thể mối quan hệ gi? A Tăng tiến B.Tương phản C.Giả thiết - kết D Nguyên nhân - kết Câu 10: Thêm quan hệ từ vế câu để tạo thành câu ghép từ dòng sau: A Tuy làng quê khuất hẳn B Nếu tơi có ngày trở C Vì q hương nơi chơn rau cắt rốn BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II Mơn: TIẾNG VIỆT (Phần đọc hiểu) Câu 1: (0,5 điểm): Đăm đắm nhìn, quyến rũ, nhớ thương, day dứt, mãnh liệt (Mỗi từ 0,1 điểm) Câu 2: (0,5 điểm): Đáp án C: Mùi vị quê hương Câu 3: (0,5 điểm): Đáp án A: Câu ghép Câu 4: Cụm từ lặp lại là: “Ở mảnh đất ấy” (0,5 điểm) Để khẳng định có quê hương tác giả có kỷ niệm ngào, đẹp đẽ (0,5điểm), ý khác tương tự Câu 5: (0,5 điểm): Đáp án C: Núi non Câu 6: 0,5): Ý A, B, D ghi Đ; ý C ghi S Câu 7: (0,5 điểm): HS ghi câu sau: - Làng quê khuất hẳn, nhìn theo - Tơi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp nhiều, nhân dân coi người làng có người u tơi tha thiết, sức quyến rũ, nhớ thương không mảnh đất cọc cằn - Làng mạc bị tàn phá, mảnh đất quê hương đủ sức nuôi sống ngày xưa, tơi có ngày trở Câu 8: (0,5 điểm): Đáp án A: Tình cảm mãnh liệt sâu sắc quê hương Câu 9: (0,5 điểm): Đáp án B: Tương phản Câu 10: (1 điểm) A tơi nhìn theo (0,3điểm) B.thì mảnh đất q hương có sức ni sống tơi ngày xưa.(0,3 điểm) C nên yêu quê hương tha thiết (0,4điểm) ...BIỂU ? ?I? ??M VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II Môn: TIẾNG VIỆT (Phần đọc hiểu) Câu 1: (0,5 ? ?i? ??m): Đăm đắm nhìn, quyến rũ, nhớ thương, day dứt, mãnh liệt (M? ?i từ 0,1 ? ?i? ??m) Câu 2: (0,5 ? ?i? ??m): Đáp... (0,5 ? ?i? ??m): Đáp án C: N? ?i non Câu 6: 0,5): Ý A, B, D ghi Đ; ý C ghi S Câu 7: (0,5 ? ?i? ??m): HS ghi câu sau: - Làng quê khuất hẳn, t? ?i nhìn theo - T? ?i nhiều n? ?i, đóng qn nhiều chỗ phong cảnh đẹp nhiều,... coi ngư? ?i làng có ngư? ?i u t? ?i tha thiết, sức quyến rũ, nhớ thương không mảnh đất cọc cằn - Làng mạc bị tàn phá, mảnh đất quê hương đủ sức ni sống t? ?i ngày xưa, t? ?i có ngày trở Câu 8: (0,5 ? ?i? ??m):
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng Gd-Đt Triệu Phong Đề Kiểm Tra Chất Lượng Giữa Học Kì I,