0

TIỂU LUẬN NHẬP môn NGÀNH kế TOÁN LỊCH sử HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của NGÀNH kế TOÁN TRÊN THẾ GIỚI và ở VIỆT NAM

14 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 10:17

1 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN NHẬP MÔN NGÀNH KẾ TOÁN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KẾ TOÁN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT[.]   NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN NHẬP MƠN NGÀNH KẾ TỐN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KẾ TỐN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM Điểm Bằng chữ GV chấm GV chấm CB coi thi CB coi thi Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Tồn Lớp: L37 (HQ10-GE13) MSSV: 050610220621 Khóa học: 2022-2023 Giảng viên hướng dẫn: Lương Xuân Minh Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2023 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN   ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………   MỤC LỤC Trang  Nhận xét giảng viên Lời mở đầu Giới thiệu .4 Phần 1: Lịch sử hình thành ngành Kế tốn giới Việt Nam 1.1 Lịch sử hình thành ngành Kế tốn giới a Thời Cổ đại  b Thời Trung đại c Thời Hiện đại 1.2 Lịch sử hình thành ngành Kế tốn Việt Nam Phần 2: Q trình phát triển ngành Kế tốn giới Việt Nam 10 2.1 Q trình phát triển ngành Kế tốn giới 10 2.2 Q trình phát triển ngành Kế tốn Việt Nam 11 a Từ năm 1954 trở trước 11  b Giai đoạn 1954 - 1975 11 c Giai đoạn 1976 - 1994 .12 d Giai đoạn 1995 - .12 Kết luận 13 Tài liệu tham khảo 13   LỜI MỞ ĐẦU  Ngày nay, kinh tế giới đà phát triển với trình độ ngày cao kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với kinh tế khu vực quốc tế Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngày  đa dạng, phong phú sơi động, địi hỏi luật pháp biện pháp kinh tế nhà nước phải đổi mớ i để đáp ứng yêu cầu kinh tế phát triển Trong xu hướng đó, kế tốn khơng ngừng phát triển và hoàn thiện nội dung, phương phá p hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày cao sản xuất xã hội Với tư cách công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế tốn cung cấp thơng tin k inh tế tài thực, có giá trị pháp lý độ tin cậy cao, giú p doanh nghiệp đối tượng có liên quan đánh giá đắn tình trạng hoạt động của doanh nghiệ p, sở ban quản lý doanh nghiệp đưa định kinh tế phù hợp Vì kế tốn có vai trị quan trọng hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Để nhìn nhận lại tồn lộ trình kế toán giới Việt Nam từ lúc hình thành đến tại, chuẩn bị cho giai đoạn tới, em chọn đề tài “Lịch sử hình thành phát triển kế tốn giới Việt Nam ” GIỚI THIỆU Kế toán việc đo lường, xử lý truyền đạt thơng tin tài phi tài thực thể kinh tế doanh nghiệp tập đồn Kế tốn, vốn gọi "ngơn ngữ kinh doanh", đo lường kết hoạt động kinh tế tổ chức chuyển tải thông tin đến nhiều người dùng, bao gồm nhà đầu tư, chủ nợ, ban quản lý quan quản lý  Những người hành nghề kế toán gọi kế toán viên Thuật ngữ "kế toán" " báo cáo tài " thường sử dụng từ đồng nghĩa Kế tốn chia thành nhiều lĩnh vực bao gồm kế tốn tài chính, kế tốn quản trị, kiểm tốn bên ngồi, kế tốn thuế kế tốn chi phí Hệ thống thơng tin kế tốn thiết kế để hỗ trợ chức kế toán hoạt động liên quan Kế toán tài tập trung vào việc báo cáo thơng tin tài tổ chức, bao gồm việc lập báo cáo tài chính, cho người sử dụng thơng tin bên ngoài, chẳng hạn nhà đầu tư, quan quản lý nhà cung cấp; kế toán quản trị tập trung vào việc đo lường, phân tích báo cáo thơng tin để quản lý sử dụng nội Việc ghi chép giao dịch tài chính, để   tóm tắt tài trình bày báo cáo tài chính, gọi kế tốn ghi sổ, phương pháp ghi sổ kép hệ thống phổ biến PHẦN 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA NGÀNH KẾ TỐN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM Lịch sử hình thành ngành Kế tốn giới Từ hình thành xã hội lồi người, người ln ln muốn phát triển tồn Họ sống, làm việc chống chọi với bao cay nghiệt giới tự nhiên Để đánh giá công việc làm, hiệu tiên liệu kết tương lai cho hoạt động người phải dựa vào cơng cụ, kế tốn  Như hình thành kế tốn xuất lúc với hình thành đời sơng kinh tế xã hội lồi người Lịch sử kế tốn có từ thời thượng cổ, khoảng 5-6 ngàn năm trước cơng ngun Lịch sử kế tốn bắt nguồn lịch sử kinh tế, theo đà phát triển tiến kinh tế - xã hội tiến theo tổ chức hành chánh thời kỳ Qua nghiên cứu văn minh cổ sơ dân tộc Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ân Độ, Hy Lạp La Mã chứng tỏ kế tốn hình thành từ thời thượng cổ Một phần lớn kiến thức kế toán nảy nở giao dịch  buôn trao đổi hàng hóa hoạt động tài nhà cầm quyền thu thuế, phát lương  Những nhà khảo cổ thời cận đại tìm thấy số tài liệu kế toán thời thượng cổ, thư từ thương mại, tài liệu ghi chép giao dịch đổi chác hình thức mảnh đất nung chín hay tảng đá phẳng, có ghi chằng chịt dấu hiệu, số lờ mờ, chứng tỏ thời đại Thượng cổ, kiến thức kế toán nhận định hoạt động thương mại hành a Thời Cổ đại Thời kỳ sơ khai kế toán bắt nguồn từ văn minh Lưỡng Hà cách khoảng 7.000 năm, văn minh cổ đại xuất tộc tiên tiến giới Các hình thức kế tốn sơ khai biết tới ký tự ghi vách đá nút thắt trên những sợ dây Những người sử dụng kỹ thuật ghi chép   nhanh chóng trở thành tầng lớp giàu có họ trở thành lãnh chúa thương gia giàu có nhiều cải họ thuê người làm trả lương, mầm mống việc hình thành nên phân chia giai cấp giàu nghèo xã hội sở để hình thành nên quốc gia Tuy nhiên tới thời kỳ Hy Lạp Cổ Đại mà bảng chữ người Hy Lạp đưa vào sử dụng họ biến ký tự thành chữ viết lưu lại thân cây, da thú, vải… Thì xã hội phát triển lên thời kỳ rực rỡ Những nhà khoa học xuất ở  làm tảng cho khoa học đại, sách bắt đầu viết da thú vua chúa hay gia đình giàu có sử dụng để học hỏi lan truyền, xã hội Hy Lạp cổ đại  phát triển vàng son rực rỡ theo thể chế thành bang, giống Quốc gia độc lập phát triển cạnh tranh Của cải tạo nhiều vơ số tầng lớp giàu có lĩnh vực xã hội văn hóa nghệ thuật, lịch sử, văn học, toán học phát triển rực rỡ ghi chép lại thành thảo da thú thân bia đá… Những gia đình giàu có sử dụng chữ viết để ghi chép lại công việc làm ăn buôn bán họ từ tạo cải khổng lồ cho gia đình họ Văn hóa Hy Lạp tảng định hình cho phát triển văn minh giới ngày Sau thời kỳ phát triển vàng son rực rỡ Hy Lạp cổ đại bắt đầu chuyển dần sang thời kỳ La Mã cổ đại, khơng có nhiều cải tiến thời Hy Lạp cổ đại, nhiên ở  La Mã cổ đại máy nhà nước hoàn thiện hơn, quyền lực tập trung vào tay vị Hoàng Đế Ở thời kỳ vị hoàng đế La Mã đưa sách phổ cập chữ viết Vì chữ viết dạy lan truyền cách rộng rãi hầu hết tầng lớp xã hội, sách viết đưa vào giảng dạy nhiều hơn, tầng lớp người La Mã học chữ đọc sách trừ người tầng lớp bần xã hội nô lệ Từ phổ cập rộng rãi chữ viết mà xã hội La Mã phát triển hùng mạnh giàu có tầng lớp xã hội Của cải tạo vô số ghi chép tính tốn sử dụng rộng rãi ghi lại thương gia, thời người bình thường thể ghi chép tính tốn Một số lĩnh vực phát triển mạnh mẽ bao gồm lịch sử, văn học, khoa học, toán học mạnh mẽ có lẽ ghi chép cơng việc bn  bán làm ăn sử dụng rộng rãi nơi tầng lớp nói thời kỳ  phơi thai kế toán ngày   b Thời Trung đại Mãi kỷ thứ 15 diễn thời kỳ Phục Hưng Ý, sau nghìn năm loạn lạc liên miên gia đình giàu có Ý bảo trợ cho phong trào gọi Phục Hưng để khôi  phục lại phát triển mạnh mẽ hưng thịnh trước Các nhà khoa học tri thức tài trợ tiền bạc cải để nghiên cứu lại tài liệu quan trọng văn hóa, trị, kinh tế, đời sống văn học nghệ thuật thời kỳ đỉnh cao Hy Lạp La Mã trước Ở thời kỳ vô số nhà khoa học tiếng thời đại nghi nhận, tác phẩm hội họa văn hóa xã hội trị đời sống kinh tế phục hồi phát triển lên tầm cao rực rỡ Đây tảng quan trọng để Châu Âu vươn lên trở  thành Châu lục giàu có hùng mạnh kỷ Vào cuối kỷ 15, phong trào Phục Hưng phát triển ngày mạnh mẽ, năm 1494 nhà tốn học người Ý, tên Luca Pacioli cho đời sách tên “Summa de arithmetica, geometria Proportioni et proportionalita” (tạm dịch sang tiếng anh Everything about Arithmetic, Geometry and Proportion) xuất Venice, bao gồm luận 27 trang Trong sách ông nêu hệ thống tảng cho kế toán ngày bao gồm sổ cái, sổ chi tiết, ghi nợ, ghi có, tín dụng,… với mục đích theo dõi khoản nợ khách hàng, chủ nợ, đồng thời ghi chép lại vụ mua bán hoạt động kinh doanh Kể từ Luca Pacioli trở thành cha đẻ người đặt tảng cho ngành kế toán đại, nguyên tắc ghi chép ông giữ nguyên phát triển ngày Tiếp theo sau mở rộng lãnh thổ chưa thấy Đế Quốc Anh hầu hết khu vực giới Và đời cách mạng công nghiệp lần thứ Anh, đánh dấu  bằng việc phát minh máy móc để thay sức lao động người, đưa nước Anh thành trung tâm kinh tế trị giàu có quyền lực giới Nghề kế tốn  phát triển nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu ghi chép sổ sách cân đối chi phí công ty Anh Vào năm 1600, phát triển mạnh mẽ công ty cổ phần bắt nguồn từ nước Anh khiến cho ngành kế toán phát triển vượt bậc Các nhà đầu tư yêu cầu minh bạch thơng tin muốn nắm bắt tình hình tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đưa kế toán trở thành hoạt động chủ chốt thiếu  bộ phận cơng ty Cũng từ nhánh kế toán trở nên cụ thể phân chia thành kế toán quản trị kế toán tài    Những năm 1770, chủ xưởng đồ gốm Josiah Wedgwood tiên phong kế tốn chi phí, từ đạt hiểu biết lợi ích việc đo lường theo dõi chi phí Điều cho phép doanh nghiệp ông tiếp tục tạo kết vượt trội so với doanh nghiệp khác suốt thời kì suy thối kinh tế nhờ việc cải tiến phương pháp sản xuất, tối ưu chiến lược tiếp thị, hạ thấp chi phí cố định động viên nhân viên c Thời Hiện đại Ở Anh vào kỷ 19, nghề kế toán bắt đầu tiêu chuẩn hoá cấp chứng hành nghề Các kế toán viên yêu cầu phải sở hữu nhiều kĩ năng, khơng cịn đơn kỹ toán học, họ cần hiểu thêm luật kinh doanh hợp đồng Cũng từ kỷ 19 cách mạng công nghiệp chuyển từ Anh sang Mỹ, với tên gọi cách mạng công nghiệp lần thứ hai, việc đưa đường sắt vào sử dụng rộng rãi Khoảng cách từ đầu tới đầu đất nước rút ngắn lại, hàng hóa sản xuất chuyển nhanh chóng chưa thấy, trước chuyển chuyến hàng hai tháng với đời đường sắt khoảng thời gian rút ngắn lại ngày số lượng vận chuyển nhiều lên tới vài trăm lần Nước Mỹ bắt đầu thay Anh trở thành nước tạo nhiều cải giàu có giới, giới trí thức giàu có Anh nước Châu Âu khác bắt đầu di cư sang Mỹ để sinh sống phát triển Nhu cầu ghi chép sổ sách kế toán khiến lượng lớn người có nghiệp vụ kế tốn tới Mỹ làm việc Nghề kế toán tiếp tục phát triển nhanh chóng mạnh mẽ với phát triển cơng ty tập đồn kinh tế lớn Nhu cầu ghi chép sổ sách tính tốn cân đối chi phí ngày cần thiết để đáp ứng cho nhu cầu phát triển nhanh chóng cơng ty kinh tế Mãi đến năm 1955, máy điện toán Univac bán cho doanh nghiệp tư nhân General Electric để dùng cho mục đích kế tốn tính lương, thời đại phần mềm kế tốn thức bắt đầu Chiếc máy xử lý số lượng lớn liệu băng từ, giúp tiết kiệm sức lao động đáng kể Phần mềm kế toán thành hình phải vài tháng để thiết kế tỉ mỉ đến byte thơng tin Lợi ích máy điện toán ngày rõ ràng đến mức vấn đề ban đầu chi phí cao cơng ty sẵn lịng chi trả Giữa năm 80, IBM tung PC (máy tính cá nhân), đưa đến đổi nhanh chóng, từ bảng cân đối thử làm giấy sang bảng tính Lotus 123, mang tính cách mạng giống   hệ thống sổ kế toán kép Peachtree Software (sau Sage 50) đưa ngành sang  bước tiến lớn giới thiệu phần mềm cho máy tính cá nhân Cho phép cơng ty tự động hố hoạt động kế toán, tiết kiệm đến hàng ngàn, trăm ngàn chí hàng triệu  Năm 1983, Intuit phát hành Quicken, ứng dụng hướng đến người dùng cá nhân gia đình, giới thiệu phương diện khác việc phát triển ứng dụng kế toán - giao diện người dùng rõ ràng dễ truy cập  Năm 1987, TurboCash phát hành Nam Phi, với hệ thống tự động hoá bảng cân đối thử, bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh Quy trình xử lý sổ 15 ngày rút xuống vài phút Tuy nhiên vài chức chưa làm tính thuế xuất hố đơn Năm 1990, TurboCash trở nên phổ biến chiếm 80% thị phần, cập nhật liên tục thêm chức xuất hoá đơn, quản lý nhà cung cấp tồn kho  Năm 1988 Bill Gates giới thiệu phần mềm văn phòng Microsoft Office tới năm 1990 đưa vào sử dụng thức ngành kế tốn tiếp tục có chuyển vượt bậc mới, cơng tác ghi chép tính tốn sổ sách diễn nhanh chóng chuẩn xác Mọi hoạt động thực ứng dụng Excel, sử dụng hàm có sẵn cơng cụ để tính tốn vơ tiện lợi nhanh chóng Và tại, ngành kế tốn chứng kiến cách mạng cải tiến mà nhiều phần mềm kế toán chuyên dụng đời Với phần mềm kế toán hoạt động kế toán ghi chép tính tốn trở nên nhanh chóng chuẩn xác hết, kế toán viên cần nhập số liệu phần mềm tự động tính tốn cho kết Khơng cần phải nhập hàm thao tác Excel Lịch sử hình thành ngành Kế tốn Việt Nam Từ 1945 trở trước: Kế toán Việt Nam đơn giản việc ghi chép mang tính liệt kê tài sản, nhằm phục vụ cho người sở hữu tài sản nắm tình hình t ài sản 1945: Kế tốn nhà nước đưa vào sử dụng, chủ yếu cho việc quản lý thu chi ngân sách Sau áp dụng vào xí nghiệp quốc doanh, chủ yếu xí nghiệp phục vụ quốc phòng   1954-1975: + Ở miền Bắc: Áp dụng theo hệ thống Kế toán Liên Xơ 1970: Bộ Tài Ban hành hệ thống tài khoản thống ban hành quy định chế độ báo cáo kế toán, chế độ ghi chép ban đầy + Ở miền Nam: Áp dụng theo hệ thống Kế toán Mỹ 1976-1987: Hệ thống Kế toán thống 1970 tiếp tục sử dụng nước Tuy nhiên, thời kỳ này, Kế toán cơng cụ phản ánh thụ động tình hình ho àn thành kế hoạch nhà nước giao 1988: Ban hành pháp lệnh Kế toán thống kê Hệ thống kế toán thể hướng cải cách áp dụng năm 1990 dừng lại việc hướng dẫn ghi chép tài khoản 9 : Bộ Tài ban hành Quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT hệ thống tài khoản kế toán thống nhất, hệ thống báo cáo tài chính, hệ thống chứng từ kế toán hệ thống sổ kế toán, áp dụng cho tất doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, thành phần kinh tế 1999 - 2006: Ban hành 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam dựa tảng chuẩn mực kế toán quốc tế 2006: Ban hành Chế độ kế toán cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo Quyết định 15/2006 cho doanh nghiệp nhỏ vừa theo Quyết định 48/2006 2014: Ban hành Thông tư 200/2014 TT-BTC hướng dẫn thực chế độ kế toán cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, áp dụng cho năm tài bắt đầu sau ngày 1/1/2015, thay cho Quyết định 15/2006 PHẦN 2: Q TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KẾ TỐN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM Quá trình phát triển ngành Kế toán giới Kế toán xuất hoạt động thương mại cách hàng ngàn năm hình thức giản đơn Qua thời gian, hoạt động kế toán phát triển thành quy tắc mang tính ước lệ quốc gia Hệ thống bút toán kép coi mốc q trình phát triển kế tốn Hầu hết nhà khảo cứu Kế toán giới công nhận người khai sinh phương pháp Kế tốn kép Luca Pacioli Ơng xuất sách, có trình bày ngun lý kế toán kép vào năm 1494 10   Kế toán giới chia thành trường phái : -Nhóm nước sử dụng tiếng Anh : Anh, Mỹ, Canada, Úc, … Các Quốc gia có quan tâm sớm đến việc ban hành chuẩn mực kế tốn -Nhóm nước châu Âu lục địa : Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, … Các Quốc gia đặt tảng ban hành hệ thống tài khoản thống nhất, ban hành khung pháp lý ban hành hướng dẫn chi tiết Mỗi nhóm có đặc trưng kế tốn riêng có khác biệt mơi trường kinh doanh,  pháp lý, trị, văn hóa -Sang kỉ 20, để giảm khoảng cách khác biệt quốc gia, chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standard - IAS) hình thành với quy định ngun tắc để hịa hợp kế tốn quốc tế -Trong xu hướng tồn cầu hóa kinh tế, nhu cầu thơng tin địi hỏi phải so sánh để đáp ứng yêu cầu thị trường vốn quốc tế Với yêu cầu này, k ế tốn có chuyển hướng từ hịa hợp sang hội tụ việc xây dựng chuẩn mực báo cáo tài quốc tế (International Financial Reporting Standard - IFRS) Quá trình phát triển ngành Kế toán Việt Nam a Từ năm 1954 trở trước Trong thời kỳ phong kiến: ngành kế toán Việt Nam đơn giản việc ghi chép mang tính liệt kê tài sản; nhằm phục vụ cho người sở hữu tài sản nắm tình hình tài sản Khi thực dân Pháp vào xâm chiếm Việt Nam, xây dựng nhà máy, đồn điền phục vụ cho sách bóc lột; đồng thời có sử dụng kế tốn Nghề kế tốn qua du nhập vào Việt Nam Tuy nhiên; kế toán Việt Nam thời kỳ cịn chưa phát triển b Giai đoạn 1954-1975 Sau đánh thắng thực dân Pháp xâm lược bị Mỹ nhảy vào xâm chiếm miền Nam; Việt  Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền: Miền Bắc với giúp đỡ Liên Xô phát triển theo đường lối XHCN; miền Nam tiếp tục chiến tranh giải phóng dân tộc Bối cảnh lịch sử đó có ảnh hưởng đến phát triển kế toán Việt Nam Miền Bắc áp dụng hệ thống kế tốn Liên Xơ cịn miền Nam áp dụng hệ thống kế toán Mỹ 11   c Giai đoạn 1976-1994 Sau thống đất nước; Việt Nam thống lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội Hệ thống kế toán áp dụng Việt Nam thời kỳ hệ thống kế toán Liên Xơ chế kế hoạch hố tập trung Tuy nhiên, thời kỳ này; kế toán dụng cụ phản ánh thụ động tình hình hồn thành kế hoạch Nhà nước giao d Giai đoạn 1995 đến Đây thời kỳ đổi mới, mở cửa kinh tế đất nước Trong giai đoạn này; kế tốn có bước chuyển lớn lao Trước hết vai trị vị trí; phát triển kinh tế thị trường đặt yêu cầu việc cung cấp thơng tin kế tốn cách kịp thời đưa ngành kế tốn lên vị trí quan trọng hệ thống tài doanh nghiệp Kế tốn ngày trước hết công cụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh chủ doanh nghiệp; thông tin kế toán sở cho định kinh tế; Nhà nước dựa vào kế toán để thực chức quản lý Nhà nước kinh tế Đồng thời, giai đoạn này; hoạt động kế tốn, kiểm tốn phát triển thành nghề nghiệp độc lập xó hội thừa nhận thông qua đời phát triển hệ thống: Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán độc lập Kiểm tốn nội bộ; hình thành Hội Kế tốn Việt  Nam, Câu lạc Kế toán trưởng Hơn hệ thống khn khổ pháp lý kế tốn, kiểm tốn bước hồn thiện tiếp cận với thông lệ quốc tế thể ban hành Luật Kế toán năm 2003 – đánh giá luật cởi mở, tiến bộ; ban hành chuẩn mực  kiểm toán và kế toán; chế độ kế tốn doanh nghiệp; kế tốn hành nghiệp hệ thống kế toán Ngân sách Nhà nước… Gần đây; với việc ban hành mẫu báo cáo tài mới; thơng tin kế tốn hướng tới mục đích phục vụ đối tượng quan tâm khác khơng đơn phục vụ cho việc tính thuế; kế tốn thuế tách riêng thành phần hành kế tốn riêng biệt  Nhìn chung; hoạt động kế toán, kiểm toán Việt Nam không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ xác định ngành thương mại dịch vụ quan trọng kinh 12   tế Đây điều kiện thuận lợi để ngành kế toán kiểm toán nước ta hội nhập vào hệ thống kế toán- kiểm toán khu vực giới Đội ngũ kế tốn kiểm tốn có trình độ ngày cao Phương pháp kế toán chuyển dần từ thủ cơng sang kế tốn máy Bên cạnh đó;  Kế tốn quản trị Phân tích hoạt động kinh doanh đưa vào giảng dạy trường đại học từ khoảng 10 năm trở lại đây; góp phần củng cố kiến thức trình độ chun mơn cho người làm cơng tác kế tốn, kiểm tốn, góp phần phát huy vai trị kế tốn phục vụ cho phát triển doanh nghiệp nói riêng cho kinh tế thị trường Việt Nam nói chung KẾT LUẬN Để học tốt ngành Kế tốn đáp ứng yêu cầu xu hướng ngành Kế toán tương lai, sinh viên cần phải : -  Tham gia đầy đủ buổi học lớp -   Đọc tài liệu nhà trước để theo kịp nội dung giảng -   Làm ôn tập nhà để ghi nhớ kiến thức học -  Dành thời gian tìm ví dụ cụ thể, tham khảo slide giảng giảng viên nguồn tham khảo tương tự khác để hiểu rõ học -   Lập thời khóa biểu chi tiết để quản lý hoạt động học tập -  Ghi thơng tin khó nhớ đáng lưu ý giảng giảng viên -   Thành thạo vi tính văn phịng -  Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán -  Cập nhật tin tức thuế thường xuyên -  Kỹ giao tiếp tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO  Kế toán, truy cập tại https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BF_to%C3%A1n, truy cập ngày 30/12/2022  Kế tốn, q trình hình thành phát triển qua thời kì, truy cập https://acman.vn/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien.html, truy cập ngày 30/12/2022 13    Lịch sử hình thành, phát triển nghề kế toán phần mềm kế toán, truy cập https://www.ketoan1a.com/tintuc/lich-su-hinh-thanh-phat-trien-nghe-ke-toan-va-phan-memke-toan.html, truy cập ngày 30/12/2022  Lịch sử ngành kế toán, truy cập tại https://www.tintucvg.com/lich-su-nganh-ke-toan, truy cập ngày 30/12/2022 Sự phát triển ngành Kế toán Việt Nam, truy cập tại https://khoinganhkinhte.com/nganhke-toan-o-viet-nam-1649145185, truy cập ngày 31/12/2022 14 ... thống phổ biến PHẦN 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA NGÀNH KẾ TỐN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM Lịch sử hình thành ngành Kế tốn giới Từ hình thành xã hội lồi người, người ln ln muốn phát triển tồn Họ sống,... 1.2 Lịch sử hình thành ngành Kế tốn Việt Nam Phần 2: Q trình phát triển ngành Kế tốn giới Việt Nam 10 2.1 Q trình phát triển ngành Kế tốn giới 10 2.2 Q trình phát triển ngành Kế. .. 15/2006 PHẦN 2: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KẾ TỐN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM Quá trình phát triển ngành Kế toán giới Kế toán xuất hoạt động thương mại cách hàng ngàn năm hình thức giản đơn Qua
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN NHẬP môn NGÀNH kế TOÁN LỊCH sử HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của NGÀNH kế TOÁN TRÊN THẾ GIỚI và ở VIỆT NAM,