0

Khảo sát thực tế tiền công tại Việt Nam

14 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 15:25

Mục lục Trang Lời mở đầu I Cơ sở lý luận II Khảo sát thực tế tiền công Việt Nam Khảo sát chung Khảo sát cụ thể doanh nghiệp .6 III Biện pháp .9 IV Kết luận 11 Danh mục tài liệu trích dẫn, tham khảo Lời mở đầu Nền kinh tế Việt Nam từ chuyển từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường có quản lý nhà nước, có nhiều thay đổi phát triển lên Các hoạt động xã hội bị chi phối quy luật thị trường, đặc biệt quy luật cạnh tranh Theo xã hội ln mong muốn khơng ngừng sản xuất cải vật chất để nâng cao đời sống, tổ chức kinh tế ln mong muốn tạo lợi nhuận qua việc sản xuất hàng hóa, dịch vụ Để đáp ứng mong muốn đó, người phải tăng quỹ thời gian dùng cho sản xuất phải tăng suất lao động Trong yếu tố đó, quỹ thời gian dành cho sản xuất có hạn người có tối đa 24 ngày suất lao động tăng không ngừng yếu tố khách quan chủ quan Tiền công yếu tố quan trọng để tăng suất lao động tiền cơng mục đích người lao động Tuy nhiên, tiền công mà người lao động hưởng nhiều doanh nghiệp Việt Nam mức thấp, chưa đáp ứng mức sống tối thiểu người lao động Việc nâng cao tiền công thực tế người lao động Việt Nam nhiệm vụ cấp bách, cần thực triệt để Trên sở lí luận tiền cơng C Mác thực trạng tiền công người lao động số doanh nghiệp Việt Nam, phân tích đưa giải pháp cụ thể để nâng cao tiền công người lao động tạo tiền đề phát triển vững mạnh kinh tế I Cơ sở lý luận: Sở dĩ phải nghiên cứu tiền cơng chất, tiền cơng giá hàng hóa sức lao động, bề lại biểu giá lao động Nếu tiền công giá lao động, nghĩa người cơng nhân hao phí lao động trả công đầy đủ nhiêu, khơng có giá trị thặng dư lý luận giá trị thặng dư sụp đổ Còn giá trị thặng dư bảo đảm, qui luật giá trị (trao đổi lưu thông theo nguyên tắc ngang giá) bị phá vỡ Bài luận xây dựng sở lý luận tiền công C Mác chủ nghĩa tư Vào thời điểm Mác nghiên cứu vấn đề này, chủ nghĩa tư nói rơi vào thời kì khủng hoảng nhất, đen tối sóng mâu thuẫn lòng xã hội giai cấp tư sản giai cấp vô sản lên đến cao trào – đấu tranh công nhân liên tiếp nổ Nhưng lý luận giá trị thặng dư nói chung tiền cơng nói riêng, khơng ý nghĩa phát phê phán giai đoạn hay chủ nghĩa tư đại Nhìn nhận thực tế rằng: giá trị thặng dư mục tiêu ngành, nhà kinh doanh hướng đến – xã hội chưa bước vào thời kì xã hội chủ nghĩa – tiền đề quan trọng để có nhìn đắn khách quan lý luận kinh tế Mác mà lý luận tiền công lý thuyết phức tạp Bản chất tiền công: Tiền công biểu tiền giá trị hàng hóa sức lao động, giá hàng hóa sức lao động Nhưng xã hội tư bản, tiền công thể giá lao động Sở dĩ vì: - Hàng hóa – sức lao động có đặc điểm không tách khỏi người bán, người bán nhận giá sau cung cấp giá trị sử dụng cho người mua, tức sau cung cấp giá trị sử dụng cho người mua, tức sau lao động - Nhà tư bỏ tiền để có sức lao động Các nhà tư tìm cách mua sức lao động rẻ tốt, giải thích lợi nhuận mua hành hóa giá trị bán hàng hóa giá trị Số lượng tiền cơng nhiều hay tùy theo ngày lao động dài hay ngắn tùy theo kết lao động nhiều hay - Số lượng tiền cơng khác trả cho công nhân làm công việc nhau, đảm nhận chức khác chất lượng lao động Hình thức bên ngồi tiền cơng ngụy trang kín đáo bóc lột tư chủ nghĩa Nó biểu quan hệ bóc lột thành quan hệ “thuận mua vừa bán”, “tự do”, “bình đẳng”, cơng nhân nhà tư Nó xóa mờ dấu vết phân chia ngày lao động thành lao động tất yếu lao động thặng dư, thành lao động có cơng lao động khơng cơng Những hình thức tiền cơng: Tiền cơng theo thời gian: tiền công trả theo số lượng thời gian (giờ, ngày, tuần, v v…) mà người công nhân làm việc Để đánh giá tiền công theo thời gian không xét tổng số tiền lĩnh mà phải xét độ dài ngày lao động Đơn vị tiền cơng tính theo thời gian trung bình tính theo cơng thức Giá trị (hay giá cả) hàng ngày sức lao động Tiền công theo = Ngày lao động với mhột số định Tiền cơng theo sản phẩm: hình thức chuyển hóa tiền cơng tính theo thời gian, đơn vị sản phẩm trả công theo đơn giá định, gọi đơn giá tiền công xác định sau: Tiền cơng trung bình ngày công nhân Đơn giá tiền công = Số lượng sản phẩm cơng nhân ngày lao động bình thường Tiền cơng theo sản phẩm hình thức thích tiền cơng kích thích người lao động để quản lý phương thức sản xuất TBCN Hình thức tiền cơng tạo điều kiện thực việc gia công người lao động việc làm nhà, đồng thời tạo điều kiện cho cai thầu ăn bớt tiền công người nhận gia công Lợi nhuận người trung gian môi giới khoản chênh lệch tiền công mà nhà tư trả với tiền công mà họ trả cho người nhận gia cơng Trong hình thức tiền cơng theo sản phẩm, lợi ích cá nhân kích thích người lao động làm việc với cường độ lao động cao kéo dài ngày để tăng thu nhập; điều tạo điều kiện dễ dàng cho người sử dụng lao động làm thuê nâng cao mức bình thường cường độ lao động, tức tiền cơng tính theo sản phẩm khơng đổi tự than bao hàm giảm sút giá sức lao động Tiền công danh nghĩa tiền công thực tế - Xu hướng hạ thấp tiền công Tiền công danh nghĩa: số tiền mà người công nhận nhận bán sức lao động cho nhà tư Tiền cơng sử dụng để sản xuất tái sản xuất sức lao động, tiền cơng danh nghĩa phải chuyển hóa thành tiền cơng thực tế Tiền cơng thực tế: tiền công biểu số lượng hàng hóa tư liệu tiêu dùng dịch vụ mà người công nhân mua tiền công danh nghĩa Tiền cơng danh nghĩa giá hàng hóa sức lao động, tăng lên hay giảm xuống tùy theo biến động quan hệ cung- cầu hàng hóa sức lao động thị trường Trong thời gian đó, tiền công danh nghĩa giữ nguyên, giá tư liệu tiêu dung dịch vụ tăng lên hay giảm xuống tiền cơng thực tế giảm xuống hay tăng lên C Mác rõ tính quy luật vận động tiền công chủ nghĩa tư sau: trình phát triển chủ nghĩa tư bản, tiền cơng danh nghĩa có xu hướng tăng lên, nhân tố làm tăng giá trị sức lao động như: nâng cao trình độ chuyên môn người lao động, phát triển khoa học công nghệ làm tăng suất lao động Nhưng, mức tăng thực tế khơng theo kịp với mức giá tư liệu tiêu dùng dịch vụ, tượng thất nghiệp diễn thường xuyên đợt khủng hoảng kinh tế, lạm phát Khi tiền công thực tế giai cấp công nhân có xu hướng hạ thấp, đồng thời đấu tranh giai cấp công nhân yếu tố cản trở xu hướng II Khảo sát thực tế tiền cơng Việt Nam Khảo sát chung - Mức lương bình quân số ngành: +Mức lương trung bình cho vị trí quản trị văn phịng cơng ty nước – triệu đồng/tháng Vị trí giám đốc nhân lương chí từ 1000 – 2000 USD/tháng + Lương nhân viên maketing tầm tầm công ty nhỏ từ triệu đồng/tháng trở lên Cịn nhân viên giỏi thu nhập tính nghìn la, tùy lực Ơng Lê Trung Thành, Phó tổng giám đốc Pepsi Việt Nam, người maketinh giỏi Việt Nam với mức lương 6000 USD/tháng + Một bác sĩ chuyên mơn trung bình thu nhập 10 triệu đồng/tháng - Mức tăng lương bình quân năm 2011: + Mức tăng lương bình qn tập đồn đa quốc gia, cơng ty 100% vốn nước ngồi 13.3%, tăng 0.8% so với năm 2010, thấp 6.7% so với tỉ lệ lạm phát dự kiến Trong đó, cơng ty Việt Nam có mức tăng bình qn cao hẳn cơng ty nước ngồi, bình quân 19% + Dược phẩm ngành có tỉ lệ tăng lương cao nhất, lên đến 14.1% Mức tăng lương bình quân ngành ngân hàng, dầu khí, cơng nghệ cao… từ 12.5% đến 14% Nhóm lao động phổ thơng có tỉ lệ tăng lương bình qn cao với 14.1% - Nhận xét tương quan tốc độ tăng tiền lương so với số giá tiêu dùng: + Bắt đầu từ 1/5/2011, Chính phủ định tăng mức lương tối thiểu chung lên 830.000 đồng, tăng 100.000 đồng so với qui định cũ.Tuy nhiên với tăng 100.000 đồng tiền lương tăng 8.98% số giá tiêu dùng từ tháng đến tháng 11 năm 2011 + Trong 10 năm qua, từ 2001 tới 2010, có lần điều chỉnh mức lương tối thiểu Tuy nhiên, chưa có thống kê thức để phân tích thay đổi lương so với biến động lạm phát kinh tế Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CPI 0,8 4,0 GDP 6,79 6,89 7,08 7,34 7,79 8,44 8,23 8,46 6,18 6,32 Lương tối thiểu 210 210 3,0 290 9,5 290 8,4 350 6,6 450 12,6 19,9 6,52 11,75 450 540 650 730 (Chỉ số CPI tốc độ tăng GDP: %; Lương tối thiểu: ngàn đồng) Từ bảng số liệu, ta rút nhận xét: + Từ 2001 đến 2010, đồng tiền giá 2,154 lần (nhân (1+CPI) tất năm) GDP tăng thời gian tương ứng 2,172 lần  trong mức lương tối thiểu công chức tăng 3,952 lần Lấy mức tăng lương tối thiểu chia cho giá đồng tiền, ta mức tăng lương thực (3,952/2,154=1,83 lần), thấp mức tăng GDP (2,172) chút + cặp năm mà lương tối thiểu không điều chỉnh 2001-2002, 20032004 2006-2007 Trước năm có thay đổi lương tối thiểu, lạm phát tăng cao so với năm trước Khảo sát doanh nghiệp cụ thể Mục đích hay lý để người lao động làm việc cho nhà tư tiền cơng hay cịn gọi lương Tuy nhiên tuỳ thuộc vào ngành, phương thức đầu tư thành phần kinh tế mà tiền lương công nhân (người lao động ) cao hay thấp, đảm bảo hay không đảm bảo cho sống thường ngày họ Sau số liệu cụ thể tiền công người lao động làm việc Công ty cổ phần may Sông Hồng, doanh nghiệp Serenade ( kinh doanh khách sạn) Việt Nam a, Công ty cổ phần may Sông Hồng Đối với công ty cổ phần may Sơng Hồng, doanh nghiệp áp dụng hình thức tiền cơng tính theo thời gian, cụ thể tính theo số lao động (8h/ngày) đến cuối tháng người lao động lính lương lần Theo mà pháp luật quy định, mức lương tối thiểu mà công ty áp dụng 830 000/tháng, số tiền lương = mức lương tối thiểu x hệ số trình độ học vấn (trung cấp 1.86…cao đẳng 1.86, đại học 2.34) với công nhân Tiền công phù hợp với sức lao động người tùy chức vụ, vai trị, tính chất cơng việc khác mà mức lương áp dụng có khác biệt Trong công ty, bảng lương chung chia làm nhóm: + Bảng lương chức vụ quản lí doanh nghiệp + Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, chuyên nghiệp + Bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh phục vụ Tiền lương Công ty cổ phần may sơng Hồng tính cơng thức sau đây: Tổng lương = Giá trị sức lao động + Các khoản phụ cấp + Các khoản thưởng Lương nhận = Tổng lương – Các khoản bảo hiểm Như vậy, công nhân làm việc tốt doanh nghiệp có mức lương trung bình 2.500.000 đồng/tháng Đây số tiền công danh nghĩa mà người công nhân công ty nhận Tiền công danh nghĩa thực có giá trị chuyển sang hình thức khác, tức tiền cơng thực tế Khi người công nhân dùng số tiền công danh nghĩa để chi trả chi phí sinh hoạt hàng ngày tiền ăn, tiền sinh hoạt điện nước, nhu cầu giả trí hàng ngày… tiền cơng danh nghĩa trở thành tiền cơng thực tế Vì mức tiền công thực tế công nhân khác phụ thuộc vào cách thức sử dụng tiền công danh nghĩa họ Cơng ty có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích người lao động khoảm phụ cấp như: + Phụ cấp chức vụ (trưởng phòng: 500.000 đồng/tháng, nhân viên 100.000 đồng/tháng) + Phụ cấp trách nhiệm (tùy vào hoàn cảnh, chức vụ) + Phụ cấp độc hại (150.000 đồng/tháng) + Phụ cấp đắt đỏ (50.000đồng/tháng) Bảo hiểm xã hội, ứng với 20% số lương Tuy nhiên, thực tế phủ nhận doanh nghiệp, có điều chỉnh thích hợp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động thực tế có bất cập Tiền lương danh nghĩa chưa đủ đáp ứng nhu cầu sống người dân Chẳng hạn công nhân công ty có mức lương 2.500.000 đơng/tháng thực tế người chi tiêu khoản phát sinh ăn ở, lại, sinh hoạt,gia đình hết 4.000.000 đồng, mức lương danh nghĩa chênh lệch so với thực tế Mặt khác, chênh lệch mức lương chức vụ công ty cao… b, Doanh nghiệp Serenade Tương tự, ta xét đến doanh nghiệp Serenade (Dạ Khúc), doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khách sạn có tiếng Hà Nội chất lượng phục vụ tốt Đây khách sạn với vốn đầu tư nước, chủ đầu tư: Ông Lương Xuân Tấn (60% cổ phần), đồng chủ đầu tư vợ ông, Bà Nguyễn Thị Phượng (40% cổ phần), hướng đến đối tượng chủ yếu khách du lịch nước tham quan Hà Nội Khách sạn bao gồm nhân viên thức, hưởng lương tháng, service charge theo quý (5% doanh thu) nhân viên thời vụ, hưởng lương theo số dịch vụ mà họ làm tháng, chia làm hai phận: hành kinh doanh Công việc nhân viên lễ tân khách sạn: Nhân viên làm việc theo ca, chia làm ca, ca tiếng: ca A: - 14 giờ, ca B: 14 – 22 giờ, ca C: 22 đến sáng hôm sau Công việc chủ yếu nhân viên lễ tân check in check out cho khách, thực toán dịch vụ khoảng thời gian khách lưu trú khách sạn giải đáp thắc mắc khách Áp lực nhân viên lễ tân lớn Lượng thông tin mà họ phải xử lý nhiều: thông tin khách hàng, chịu trách nhiệm khai báo thơng tin tới cục quản lý xuất nhập cảnh công an phường; tất thông tin hóa đơn dịch vụ tiền phịng khách tập hợp lễ tân để tổng hợp Họ phải có liên hệ mật thiết với tất phận khác khách sạn, kịp thời phản ánh khiếu nại khách yêu cầu khách để kịp thời đáp ứng sửa chũa Nhân viên lễ tân phải có thơng tin định địa bàn vị trí nhà hàng, ngân hàng, hiệu thuốc… thông tin lịch sử, danh thắng, thời tiết, thông tin chuyến bay, giao thông Với yêu cầu công việc đặt vậy, kết hợp với mức sống người lao động bình thường sống làm việc thủ nay, người chủ Serenade tính tốn mức lương cho lễ tân sau: Chi phí phương tiện lại: 300.000 Vnd/tháng Tiền ăn uống: 1.500.000 Vnd/tháng Chi phí sinh hoạt (điện, nước, gas, …): 200.000 Vnd/tháng Giải trí, dịch vụ (điện thoại, tivi, internet, …): 200.000 Vnd/tháng Mua sắm, tiêu dùng: 200.000 Vnd/tháng Chi phí chăm sóc cho nhỏ: 1.000.000 Vnd/tháng Tổng cộng: 3.400.000 Vnd/tháng Kết hợp thêm với chi phí đào tạo tối thiểu, nâng cao trình độ chun mơn, đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ, ta tạm ước tính giá trị sức lao động cho nhân viên lễ tân khách sạn khoảng 3.600.000 Vnd/tháng Tiền công danh nghĩa nhân viên lễ tân trả theo thời gian 500.000 Vnd/tháng, bao gồm tiền ăn (một bữa ca làm việc) tiền gửi xe (5.000 Vnd/ngày), tiền thưởng thêm tính theo doanh thu: trung bình 300.000 vnd/tháng Trung bình tháng tăng lương lần, lần tăng khoảng 200.000 vnd Có thể thấy, mức tiền công danh nghĩa lê tân khách sạn Serenade ổn định đủ đảm bảo cho sống thường nhật người lao động bình thường Tuy nhiên, nhiểu trường hợp, tiền công thực tế không đủ để người lao động tái sản xuất sức lao động, hay nói cách khác, sơ tiền họ nhận đủ chi trả phần phí sinh hoạt ko thể chi trả hồn tồn Có nhiều lý dẫn tới điều như: + Nhu cầu sống tăng cao, đòi hỏi người lao động trả nhiều + Lạm phát tăng cao, giá leo thang, tiền công danh nghĩa khơng tăng tăng ít, khơng theo kịp với mức tăng giá thị trường Từ đó, ta thấy Nhà nước cần phối hợp với doanh nghiệp, sở sản xuất với người lao động để đưa biên pháp định nhằm cải thiện tiền công thực tế, đảm bảo sống cho người lao động III Biện pháp Trong thời gian đó, tiền cơng danh nghĩa không thay đổi, giá tư liệu tiêu dùng dịch vụ định tới tiền công thực tế người lao động Nhưng nay, thời kì bão giá hồnh hành thống trị có xu hướng tăng lên dẫn đến giá tiêu dùng dịch vụ ngày gia tăng Vì vậy, ta đưa số biện pháp để nâng cao tiền công thực tế người lao động Tăng suất lao động Tăng suất lao động giúp tăng doanh thu cho nhà tư bản, tỉ suất giá trị thặng dư c / m không thay đổi, giá trị thặng dư tăng thêm dẫn đến tiền công trả cho sức lao động cao trước Đối với doanh nghiệp trả tiền cơng theo thành phẩm, việc giảm thời gian hồn thành sản phẩm tạo điều kiện cho người lao động làm nhiều sản phẩm thời gian lao động khơng đổi, từ ảnh hưởng đến mức lương cho nhân công Một biện pháp tăng suất lao động hiệu cải tiến khoa học kỹ thuật Cách mạng khoa học kĩ thuật tác động đến mặt đời sống xã hội, địi hỏi ngày nâng cao trình độ học thức chun mơn, trình độ văn hóa, tổ chức thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội Khoa học kĩ thuật phát triển tạo sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu người dân, rút ngắn thời gian lao động người lao động Các doanh nghiệp thu nhiều lợi nhuận hơn, tiền công người lao động tăng lên Tăng độ phức tạp trình lao động: Tại Nhà máy Nghi Sơn (Thanh Hóa), tổng quỹ lương 20 chuyên gia Nhật Bản tổng quỹ lương gần 2.000 người VIệT NAM Ở số dịch vụ khác ngân hàng, y tế có tới 40% tổng số lao động có thu nhập từ 14.000 USD/năm trở lên người nước Theo thống kê Bộ lao động – thương binh – xã hội, có đến 74,7% lực lượng lao động chưa qua đào tạo; số lao động qua đào tạo khơng hồn tồn giỏi nghề Hiện nay, chất lượng lao động thấp nguyên nhân dẫn đến nhiều vị trí chủ chốt doanh nghiệp phải sử dụng người nước Để hạn chế điều này, cách tốt nâng cao chất lượng lao động chỗ để đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư Đây chuyện riêng doanh nghiệp hay người lao động mà đòi hỏi chiến lược tầm quốc gia Ta cần trọng vào đào tạo người lao động, từ tay nghề, ý thức, tác phong, thái độ làm việc, đó, trọng tâm dạy nghề cho lực lượng lao động làm việc khu cơng nghiệp tập trung, đa dạng hóa kênh giao dịch thị trường lao động; xây dựng trạm quan sát thông tin thị trường lao động để thu thập, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời Nếu làm điều này, thị trường lao động phát triển hướng, cải thiện đời sống người lao động Áp dụng sách tăng lương, tiền thưởng, cho người lao động nhà nước doanh nghiệp: a, Chính sách nhà nước 10 Nhà nước cần có nghiên cứu kỹ trước ban hành quy định mức lương tối thiểu người lao động đối tượng khác cho vùng kinh tế, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội riêng biệt vùng Tốc độ tăng mức lương tối thiểu phải nhỉnh tốc độ lạm phát năm Nhà nước ban hành điều Luật đảm bảo lợi ích thiết thực,chính đáng người lao động b, Các doanh nghiệp Các doanh nghiệp nên tăng khoản phụ cấp thêm như: tiền công tác, tiền thưởng chuyên môn, tiền thưởng cuối năm, thưởng thêm cho nhân viên doanh nghiệp doanh thu tốt… Nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ trở nên phong phú, chất lượng Hàng hoá, dịch vụ đa dạng, chất lượng hơn, dẫn đến cạnh tranh doanh nghiệp, giảm giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, từ thúc đẩy tiền cơng thực tế tăng lên Có thể thấy rõ điều siêu thị, chợ lớn dịp khuyến mại, giảm giá Bằng biện pháp này, với lượng tiền công danh nghĩa không đổi, mức sống người lao động cải thiện Giảm lạm phát Lạm phát có nghĩa vật giá leo thang, giá hàng hoá dịch vụ tăng cao, khiến với số lượng tiền, người tiêu thụ mua hàng hố trả giá cao để sử dụng dịch vụ Vì vậy, muốn tiền công thực tế tăng lên, khi, lạm phát phải kìm hãm phát triển Đó việc mở rộng thị trường lao động, ổn định mặt tiền lương, giữ gìn an ninh – khơng để đột biến trị làm ổn định khu vực, nghiêm khắc khống chế giá bảo vệ lợi ích người sản xuất tiêu dùng, bảo đảm cân thu chi tài chính, tăng cường quản lý ngoại hối, sử dụng hiệu vốn đầu tư nước IV Kết luận: Qua thông tin tiền công người lao động doanh nghiệp Việt Nam, thấy tiền cơng người lao động Việt Nam cịn mức thấp, chưa phản ánh giá trị lao động không phù hợp với biến đổi giá thị trường Mặc dù phủ đưa nhiều sách nhằm thay đổi thực trạng này, hầu hết giải pháp tỏ thiếu hiệu quả, chưa 11 có tác động rõ ràng tới mặt chung tiền công người lao động, dẫn đến nâng cao suất lao động, làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam Muốn đưa kinh tế Việt Nam phát triển trước hết phải nâng cao khả cạnh tranh suất lao động doanh nghiệp, điều có tiền cơng người lao động cải thiện, đáp ứng mức sống tối thiểu Cải thiện mức sống người lao động làm cho đất nước ngày phát triển, văn minh giàu đẹp 12 Danh mục tài liệu trích dẫn, tham khảo: http://gso.gov.vn/ http://chinhphu.vn/ http://dantri.net/ http://baomoi.vn/ http://24h.com.vn/ http://moit.gov.vn/ http://vef.vn/ 13 ... đồng th? ?i tạo ? ?i? ??u kiện cho cai thầu ăn bớt tiền công ngư? ?i nhận gia công L? ?i nhuận ngư? ?i trung gian m? ?i gi? ?i khoản chênh lệch tiền công mà nhà tư trả v? ?i tiền công mà họ trả cho ngư? ?i nhận gia cơng... ngư? ?i lao động III Biện pháp Trong th? ?i gian đó, tiền cơng danh nghĩa khơng thay đ? ?i, giá tư liệu tiêu dùng dịch vụ định t? ?i tiền công thực tế ngư? ?i lao động Nhưng nay, th? ?i kì bão giá hồnh hành... doanh nghiệp, ? ?i? ??u có tiền công ngư? ?i lao động c? ?i thiện, đáp ứng mức sống t? ?i thiểu C? ?i thiện mức sống ngư? ?i lao động làm cho đất nước ngày phát triển, văn minh giàu đẹp 12 Danh mục t? ?i liệu trích
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát thực tế tiền công tại Việt Nam,