0

Tìm hiểu và mô tả chu trình doanh thu (bán hàng – thu tiền) hoặc chu trình chi phí (Mua hàng, dịch vụ – trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế.DOC

11 12,001 47

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2012, 12:25

Tìm hiểu và mô tả chu trình doanh thu (bán hàng – thu tiền) hoặc chu trình chi phí (Mua hàng, dịch vụ – trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368BÀI TẬP LỚNMƠN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐNĐề bài: Tìm hiểu tả chu trình doanh thu (bán hàng thu tiền) hoặc chu trình chi phí (Mua hàng, dịch vụ trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế.Bài làmTheo u cầu của đề bài em tiến hành tìm hiểu chu trình bán hàng thu tiền tại Cơng ty CP KD than Miền Bắc TKV.1. §Ỉc ®iĨm cđa C«ng ty CP KD than MiỊn B¾c TKV–Cơng ty CP KD than Miền Bắc TKV là Cơng ty con của Tập đồn than khống sản Việt Nam, được cổ phần hố theo quyết định 4243/QĐ-BCN ngày 28/12/2005. Cơng ty có chức năng kinh doanh, chế biến xuất khẩu than các loại; kinh doanh vận tải đường thuỷ, đường bộ, bốc xếp hàng hố; kinh doanh nhập khẩu uỷ thác vật tư, thiết bị, phụ tùng …. nhưng lĩnh vực chính là kinh doanh than mỏ nên trong bài viết này chu trình doanh thu chỉ đề cập đến hoạt động trong kinh doanh than.Chế độ kế tốn áp dụng: theo ngun tắc giá gốc phù hợp với các qui định của chuẩn mực kế tốn Việt Nam, chế độ kế tốn Việt nam ban hành theo quyết đinh số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính các qui định hiện hành áp dụng cho Tập đồn than Khống sản Việt nam được ban hành theo Quyết định 2917/QĐ - HĐQT ngày 27/12/2006 về việc “Ban hành chế độ kế tốn áp dụng trong Tập đồn Cơng nghiệp than khống sản Việt nam”, Quyết định số 36/QĐ -TCKT ngày 10/01/2007 của Giám đốc Cơng ty CPKD than Miền Bắc TKV về việc “Ban hành chế độ kế tốn doanh nghiệp áp dụng trong nội bộ Cơng ty CP KD than Miền Bắc TKV”.Hình thức kế tốn áp dụng: Nhật ký chung.Cơng tác kế tốn: thực hiện thủ cơng trên excel.Cơ cấu tổ chức:1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Cụng ty CP KD than Min Bc cú 12 n v thnh viờn (Cụng ty trc thuc), di cỏc n v thnh viờn l cỏc trm kinh doanh than, õy l ni than c xut ra cho ngi tiờu dựng.Công ty CP KD than Miền Bắc - TKV2. tả hoạt động của chu trình doanh thu.Chu trỡnh bỏn hng s bt u bng vic khỏch hng t mua hng v kt thỳc bng vic nhn tin thanh toỏn ca khỏch hng, bao gm cỏc hot ng:- Tip nhn v s lý n t hng.- Hot ng xut kho v giao hng.- Hot ng lp hoỏ n v theo dừi n.- Hot ng thu tin.- Bỏo cỏo chu tỡnh doanh thu.Thc t ti Cụng ty than Min Bc- Khỏch hng cú nhu cu s dng than trc tip ti cỏc trm, phũng k hoch th trng t vn mua than hoc gi fax nhu cu s dng than ti cỏc trm v phũng k hoch th trng cỏc n v trc thuc. n ng ký nhu cu mua than c vit theo mu trong ú ghi rừ chng loi, s lng than, cụng sut tiờu hao nhiờn liu ca nh mỏy. Da trờn n t hng phũng Công ty KD than Hà NộiCông ty KD than Quảng NinhCông ty KD than Hải PhòngCông ty KD than Bắc LạngCông ty KD than Bắc TháiCông ty KD than Vĩnh PhúCông ty KD than .Trạm than Giáp NhịTrạm than Cổ LoaTrạm than Vĩnh PhúcTrạm than Việt Trì2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kế hoạch thị trường tiến hành ký kết hợp đồng với khách hàng. Hợp đồng được lập thành 6 bản mỗi bên giữ ba bản, trong đó lưu ở phòng kế hoạch thị trường các đơn vị trực thuộc, gửi cho phòng kế toán đơn vị trực thuộc phòng kế hoạch thị trường Công ty CP KD than Miền Bắc TKV. Trên cơ sở hợp đồng đã bán Công ty tiến hành phân cho các trạm có nhiệm xuất hàng giao cho khách thông qua lện bán được phòng kế hoạch thị trường gửi cho các trạm, lệnh bán có nội dung bán cho khách hàng từ ngày…, chủng loại …, số lượng hàng tháng … lện bán được lập thành 2 bản, phòng KHTT giữ một bản trạm thực hiện giữ một bản.- Theo quy định của tập đoàn than khoáng sản Việt Nam khách hàng phải trả tiền trước khi nhận than chính vì vậy khi nhu cầu trong tháng của khách là bao nhiêu dựa trên giá hợp đồng khách hàng sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của công ty trước khi tiến hành các thủ tục nhận than.- Khi tới nhận hàng khách hàng mang theo giấy đề nghị nhận hàng để làm thủ tục nhận hàng (thay giấy giới thiệu) khi hàng ra khỏi bãi đều được viết giấy xuất kho kèm theo phiếu cân của từng chuyến xe (phiếu xuất kho phiếu cân được lập thành ba liên, một liên lưu tại trạm, một liên gửi về kế toán kho hàng của Công ty, một liên gửi khách hàng) dựa vào phiếu xuất kho thủ kho ghi vào thẻ kho. Tại các kho than, các loại phương tiện ra vào đều được bảo vệ kho ghi chép biển số xe, thời gian ra vào bãi, giấy đề nghị nhận than có ký nhận của lái xe. Dựa vào phiếu xuất kho có đầy đủ chữ ký của các thành phần phiếu cân hàng, nhân viên bán hàng của trạm tiến hành viết biên bản giao nhận than biên bản này được lập thành hai liên bên mua giữ một bản một bản lưu tại kế toán công ty, dựa vào biên bản giao nhận than kế toán trạm sẽ tiến hành viết hoá đơn. Hoá đơn được viết thành ba liên, liên một lưu tại quyển, liên 2 gửi cho khách hàng, liên ba gửi về phòng kế toán công ty trực thuộc để vào sổ sách lên báo cáo.- Hoá đơn viết xong kế toán trạm vào sổ nhật ký bán hàng, kế toán hàng bán của công ty trực thuộc cũng tiến hành vào sổ nhật ký bán để đối chiếu với sổ sách của trạm, vào sổ chi tiết các tài khoản có liên quan.3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683. Các chứng từ đợc sử dụngHoạt động Chứng từ sử dụngNội dung chứng từBộ phận lậpbộ phận sử dụngXét duyệt, sử lý đơn đặt hàng- Đơn đặt hàng theo mẫu.- Chủng loại, số lợng hàng, nhu cầu hàng tháng (da vo cụng sut ca nh mỏy).- Ngời muaPhòng k hoch th trngKý kt hp ng- Ngy thỏng, phng thc bỏn hng, chng loi than, s lng than, hỡnh thc thanh toỏn, giỏ c .- Kế hoạch thị tr-ờng- Các trạm than, kế toán, KHTT cụng ty than Min BcLnh bỏn - Tờn khỏch hng, trm c phộp bỏn, ngy thỏng bt u c phộp bỏn, s lng, chng loi, giỏ c- Kế hoạch thị tr-ờngCỏc trm than, k toỏn n v trc thucThu tinGiy bỏo cú ca ngõn hngNgy thỏng, s tin.Ngõn hngK toỏn cụng ty trc thuc, cỏc trm than, k hoch th trngThụng bỏo nhn tinNgy thỏng, s tinK toỏnCỏc trm.- Giấy đề nghị nhận than- Đơn vị nhận than, ngời nhận, số l-ợng,chủng loại.- Đơn vị mua lập.- Các trạm than.4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Xuất kho giao hàng.- Phiếu cân hàng, biên bản lấy mẫu than.(2 liờn trm 1 liờn, 1 liờn khỏch hng)- Ngy thỏng, s lng, cht lng thanNhõn viờn nh cõn, KCSTh kho, kế hoạch.- Phiếu xuất kho- Ngy thỏng, s lng, chng loi.- Thủ kho, nhân viên bán hàng- Kế toán, kế hoạch, thủ kho.- Biên bản giao nhận than.- Ngy thỏng, s lng, chng loi.- Nhân viên bán hàng.- Kế toán Công ty trực thuộc.- Hoá đơn bán hàng- Ngy thỏng, s lng, chng loi, n giỏ, thnh tin- Kế toán trạmK toỏn trm, k toỏn cụng tyBáo cáo- Nhật ký bán.- Ngy thỏng, s lng, chng loi.K toỏn hng bỏnK toỏn, k hoch.- Sổ công nợ.i tng n, thi gian n, s tink toỏn hng bỏnK toỏn, k hoch.- Bảng cân đối tài khoản.Ti khon phn ỏnhKộ toỏn tng hpK toỏn, k hoch, lónh o cty.5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3684. Lu đồ tả quá trình xử lý của chu trình đang doanh thu. Hot ng x lý n t hng th cụng6xột duytKhỏch hngPhũng KHTTHHLBH2 liờnHBP lp H, PXKNWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Hoạt động xuất kho giao hàng bằng thủ côngPhòng KD Kho 7Đ ĐH đã xử lýLập PXK, HĐHĐPXKKiểm tra, XK, ký nhậnPXKThẻ khoPXKKhách hàng Phòng KTWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Quá trình theo dõi nợ hàng tồn kho Kế toán thanh toán Kế toán kho8Sổ CT KHHĐLBHKiểm tra, ghi công nợHĐLBHPXKGhi sổ chi tiết HTKSổ CT HTKPXKNNCT định khoảnCT định khoảnKế toán tổng hợpWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Hoạt động thu tiền Kế toán thanh toán Kế toán ngân hàng9Khách hàngChuyển khoảnGiấy báo có Giấy báo có NHXác nhận ghi sổSổ ngân hàngKhách hàngGhi nhật kýNChi tiếtGiấy báo có Kế toán tổng hợpWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3685. Tài khoản áp dụngCác tài khoản đợc sử dụng trong chu trình này áp dụng theo quyết định 15 ngày 20/3/2006 của bộ trởng bộ tài chính bao gồm:Ti khon Tờn i tng theo dừi chi tit ca TK (nu cú)111 Tin mt131 Phi thu ca khỏch hng Chi tit theo i tng1331 Thu GTGT c khu tr ca hng húa5111 Doanh thu bỏn hng húa Chi tit theo tng nhúm mt hng521 Chit khu thng mi531 Hng bỏn b tr li6. Đánh giá kiểm soát của chu trìnhQuỏ trỡnh Ri ro Th tc kim soỏt ang ỏp dngỏnh giỏ xut b sung, thay i (nu cú)Bỏn hng Trm bỏn than khụng cú hp ng lu nờn nhiu khi cũn thc hin cha y cỏc khon mc. Trong iu kin giao hng ti kho khỏch hng cha quy nh v hao Tt c cỏc khõu u thng nht, mang tớnh kim tra chộo ln nhau. Khỏ tt Nờn b sung thờm mt bn hp ng cho trm lu. Khi giao hng ti kho khỏch hng cn cú ngi ỏp ti, ti kho khỏch hng cn cõn li hng, a ra mt t l hao ht nht 10[...]... Khi giao hàng tại kho khách hàng cần có người áp tải, tới kho khách hàng cần cân lại hàng, đưa ra một tỷ lệ hao hụt nhất 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368BÀI TẬP LỚNMÔN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐNĐề bài: Tìm hiểu tả chu trình doanh thu (bán hàng thu tiền) hoặc chu trình chi phí (Mua hàng, dịch vụ trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế.Bài... trong chu trình này áp dụng theo quyết định 15 ngày 20/3/2006 của bé trëng bé tµi chÝnh bao gåm:Tài khoản Tên Đối tượng theo dõi chi tiết của TK (nếu có)111 Tiền mặt131 Phải thu của khách hàng Chi tiết theo đối tượng1331 Thu GTGT được khấu trừ của hàng hóa5111 Doanh thu bán hàng hóa Chi tiết theo từng nhóm mặt hàng 521 Chi t khấu thương mại531 Hàng bán bị trả lại6. Đánh giá kiểm soát của chu. .. hành tìm hiểu chu trình bán hàng thu tiền tại Cơng ty CP KD than Min Bc TKV.1. Đặc điểm của Công ty CP KD than Miền Bắc TKVCụng ty CP KD than Miền Bắc TKV là Công ty con của Tập đồn than khống sản Việt Nam, được cổ phần hố theo quyết định 4243/QĐ-BCN ngày 28/12/2005. Cơng ty có chức năng kinh doanh, chế biến xuất khẩu than các loại; kinh doanh vận tải đường thu , đường bộ, bốc xếp hàng. .. kinh doanh vận tải đường thu , đường bộ, bốc xếp hàng hoá; kinh doanh nhập khẩu uỷ thác vật tư, thiết bị, phụ tùng …. nhưng lĩnh vực chính là kinh doanh than mỏ nên trong bài viết này chu trình doanh thu chỉ đề cập đến hoạt động trong kinh doanh than.Chế độ kế toán áp dụng: theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các qui định của chu n mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt nam ban hành theo... của chu trình Quỏ trỡnh Ri ro Thủ tục kiểm soát đang áp dụngĐánh giá Đề xuất bổ sung, thay đổi (nếu có)Bán hàng Trạm bán than khơng có hợp đồng lưu nên nhiều khi cịn thực hiện chưa đầy đủ các khoản mục. Trong điều kiện giao hàng tại kho khách hàng chưa có quy định về hao Tất cả các khâu đều thống nhất, mang tính kiểm tra chéo lẫn nhau. Khá tốt Nên bổ sung thêm một bản hợp... 20/03/2006 của Bộ tài chính các qui định hiện hành áp dụng cho Tập đồn than Khống sản Việt nam được ban hành theo Quyết định 2917/QĐ - HĐQT ngày 27/12/2006 về việc “Ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đồn Cơng nghiệp than khống sản Việt nam”, Quyết định số 36/QĐ -TCKT ngày 10/01/2007 của Giám đốc Công ty CPKD than Miền Bắc TKV về việc “Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng trong... 36/QĐ -TCKT ngày 10/01/2007 của Giám đốc Công ty CPKD than Miền Bắc TKV về việc “Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng trong nội bộ Công ty CP KD than Miền Bắc TKV”.Hình thức kế tốn áp dụng: Nhật ký chung.Cơng tác kế tốn: thực hiện thủ cơng trên excel.Cơ cấu tổ chức:1 . thu tiền) hoặc chu trình chi phí (Mua hàng, dịch vụ – trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế. Bài làmTheo u cầu của đề bài em tiến hành tìm hiểu chu trình. http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368BÀI TẬP LỚNMƠN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐNĐề bài: Tìm hiểu và mơ tả chu trình doanh thu (bán hàng – thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu và mô tả chu trình doanh thu (bán hàng – thu tiền) hoặc chu trình chi phí (Mua hàng, dịch vụ – trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế.DOC, Tìm hiểu và mô tả chu trình doanh thu (bán hàng – thu tiền) hoặc chu trình chi phí (Mua hàng, dịch vụ – trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế.DOC,

Hình ảnh liên quan

- Bảng cân đối tài  khoản. - Tìm hiểu và mô tả chu trình doanh thu (bán hàng – thu tiền)  hoặc chu trình chi phí (Mua hàng, dịch vụ – trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế.DOC

Bảng c.

ân đối tài khoản Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan