0

Hanh lim ren doc dien cam lop 4 (2)

16 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2022, 21:08

PowerPoint Đẹp TRƯỜNG TIỂU HỌC LIM BÁO CÁO MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 4 Ở TIỂU HỌC Người thực hiện Đặng Mỹ Hạnh 1 Phần mở đầu Tập đọc là môn học thực hành N. TRƯỜNG TIỂU HỌC LIM BÁO CÁO MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP Ở TIỂU HỌC Người thực hiện: Đặng Mỹ Hạnh Phần mở đầu Tập đọc môn học thực hành Nhiệm vụ quan trọng hình thành lực đọc cho học sinh Năng lực thể ba yêu cầu: Đọc đúng, đọc có ý thức (đọc hiểu) đọc hay (đọc diễn cảm) Bốn yêu cầu hình thành qua hai hình thức đọc: Đọc thành tiếng đọc thầm Chúng rèn luyện đồng thời hỗ trợ lẫn + MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 01 02 03 Nhằm giúp học sinh biết + Học sinh say mê + Hình thành cho em tiếng, từ, câu, chữ, hiểu nội dung học môn Tập đọc hiểu lối sống cao thượng, lành đọc ngữ điệu, nhịp điệu, biết nhiều văn học mạnh, yêu quê hương đất nước văn nước, biết tơn trọng nghĩa học giới tình diễn cảm, cảm nhận ý nghĩa, tình cảm, có cảm xúc, THỰC TRẠNG Kết khảo sát đầu năm   Đọc diễn cảm Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu Tổng số học sinh TS % TS % TS % 17 44,7 21 55,3 0   38   Hạn chế I II IV Thời gian giáo viên dành Phần đọc diễn cảm em có đề xuất cách cho việc luyện đọc diễn đọc em đọc cảm Tập đọc đọc diễn cảm, em khác chưa thật Một số em chưa say câu văn, thơ dài), phát âm hiểu cần đọc nhấn giọng từ mê đọc sai ảnh hưởng phát âm địa ngữ đó, cách đọc biểu cảm sao? III Một số em chưa hiểu tác giả nên ngắt nghỉ không chỗ (nhất phương BIỆN PHÁP: a) Biện pháp Hướng dẫn em luyện đọc Để tạo sở cho đối tượng đọc diễn cảm tốt, người giáo viên phải làm tốt khâu luyện đọc Mặc dù lên tới lớp khơng tránh khỏi có em đọc ấp úng, đọc chưa rành mạch, tốc độ đọc chậm đặc biệt ảnh hưởng phương ngữ nên em phát âm sai hay lẫn phụ âm l/n Một số em đọc ê a Có em lại rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin nên dẫn đến đọc nhỏ không trôi chảy b) Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm vào tất bước tập đọc Để luyện cho học sinh đọc diễn cảm tốt theo người giáo viên cần khéo léo lồng ghép việc luyện đọc diễn cảm vào bước lên lớp tập đọc không luyện đọc diễn cảm phần luyện đọc diễn cảm Nhưng ý lồng ghép việc luyện đọc diễn cảm phần khác mà không làm đứt mạch gián đoạn bước lên lớp Chỉ lồng ghép đọc diễn cảm có điều kiện thuận lợi đảm bảo phù hợp với trình độ lực học sinh lớp b) Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm vào tất bước tập đọc 01 02 * Trong bước Trong luyện đọc bước tìm đúng: hiểu bài: c) Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh rèn kỹ đọc diễn cảm I * Ngắt giọng: Hướng dẫn học sinh biết ngừng, nghỉ chỗ yếu tố quan trọng góp phần tạo nên cách đọc diễn cảm II *Ngữ điệu đọc: Để học sinh thể ngữ điệu đọc, ý bồi dưỡng học sinh cách thể loại câu từ học phân môn Luyện từ câu c) Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh rèn kỹ đọc diễn cảm III IV * Sắc thái giọng đọc * Cách đọc nhấn giọng: Tuỳ thuộc vào nội dung nghệ thuật Tơi cho học sinh tìm từ gợi tả, gợi cảm, từ trung tâm để tập đọc mà hướng dẫn học sinh có cách làm bật lên ý đoạn văn, đoạn thơ để từ học sinh thể giọng đọc cho phù hợp biết nhấn giọng từ, cụm từ đọc c) Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh rèn kỹ đọc diễn cảm V * Nhịp độ đọc: Thể giọng đọc nhanh hay chậm, khẩn trương hay vừa phải Nhịp độ đọc nội dung văn định Có đoạn đọc với giọng chậm rãi, có đoạn đọc với giọng gấp gáp, hối VI * Cách thể điệu bộ, cử chỉ, ánh mắt: Tư thế, nét mặt, cử chỉ, ánh mắt biểu bên người đọc có tác dụng bổ sung cho ngữ điệu đọc diễn cảm Kết đạt   Đọc diễn cảm Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu Tổng số học sinh TS % TS % TS % 23 60,5 15 39,5 0   38   Kết đạt Qua kết cho thấy em học sinh đọc diễn cảm đạt 60,5% Học sinh đọc đạt so với yêu cầu đề chiếm 39,5% Điều cho thấy biện pháp áp dụng khả thi.Trải qua trình học hỏi rèn luyện, áp dụng giải pháp mà đưa vào thực giảng dạy phân môn Tập đọc lớp Tôi thấy kĩ đọc diễn cảm em nâng lên rõ rệt Rất nhiều em có kĩ làm chủ ngữ điệu, biểu đạt ý nghĩ tình cảm tác giả gửi gắm đọc, thể thông hiểu, cảm thụ sâu sắc người đọc tác phẩm khiến người nghe xúc động KẾT LUẬN Trong thời đại ngày nay- thời đại của khoa học công nghệ thông tin Biết đọc quan trọng giúp người ta sử dụng nguồn thông tin, để đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội Dạy đọc diễn cảm cho học sinh tiểu học vấn đề cần thiết có ý nghĩa lớn kích thích sáng tạo hoc sinh, mở rộng vốn hiểu biết, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, nhân cách cho học sinh Qua tập đọc, học sinh cung cấp vốn từ ngữ, lực diễn đạt, hiểu biết tác phẩm văn học Từ giúp nâng cao trình độ văn hố nói chung trình độ Tiếng Việt nói riêng cho học sinh Trân trọng cảm ơn ! ... khảo sát đầu năm   Đọc diễn cảm Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu Tổng số học sinh TS % TS % TS % 17 44 ,7 21 55,3 0   38   Hạn chế I II IV Thời gian giáo viên dành Phần đọc diễn cảm em có đề xuất cách... từ đọc c) Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh rèn kỹ đọc diễn cảm V * Nhịp độ đọc: Thể giọng đọc nhanh hay chậm, khẩn trương hay vừa phải Nhịp độ đọc nội dung văn định Có đoạn đọc với giọng chậm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hanh lim ren doc dien cam lop 4 (2),