0

Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

100 1 0
  • Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 11:10

Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng cung cấp cho người học những kiến thức như: Vận hành và bảo dưỡng máy phay, máy bào vạn năng; dao bào phẳng – mài dao bào; các dao phay mặt phẳng; phay bào mặt phẳng ngang; phay bào mặt phẳng song song và vuông góc;... Mời các bạn cùng tham khảo! TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: PHAY, BÀO MẶT PHẲNG NGANG, SONG SONG, VNG GĨC, NGHIÊNG NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG/TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số:……, ngày……, tháng……, năm 2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp) Đồng Tháp, năm 2017 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN -Giáo trình sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội trường cao đẳng nghề Đồng Tháp -Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp không sử dụng không cho phép cá nhân hay tổ chức sử dụng giáo trình với mục đích kinh doanh -Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình với mục đích khác hay nơi khác phải đồng ý văn trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp LỜI GIỚI THIỆU Trong năm qua, dạy nghề có bước tiến vượt bậc số lượng chất lượng, nhằm thực nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội Cùng với phát triển khoa học công nghệ giới, lĩnh vực khí chế tạo Việt có bước phát triển đáng kể Chương trình khung quốc gia nghề cắt gọt kim loại xây dựng sở phân tích nghề, phần kỹ thuật nghề kết cấu theo môđun Để tạo điều kiện thuận lợi cho sở dạy nghề trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo theo môđun đào tạo nghề cấp thiết Mô đun 25: Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vng góc, nghiêng mơ đun đào tạo nghề biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết thực hành Trong trình thực hiện, nhóm biên soạn tham khảo nhiều tài liệu cơng nghệ gia cơng khí ngồi nước, kết hợp với kinh nghiệm thực tế sản xuất Mặc dầu có nhiều cố gắng, khơng tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận đóng góp ý kiến độc giả để giáo trình hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Đồng Tháp, ngày …tháng … năm 2017 Tham gia biên soạn Chủ biên: MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU BÀI 1: VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY PHAY, MÁY BÀO VẠN NĂNG 1.Vận hành máy phay 15 Các phụ tùng kèm theo máy 20 3.Quy trình vận hành máy phay 24 Chăm sóc máy biện pháp an tồn máy phay 26 5.Vận hành máy bào 28 Các phụ tùng kèm theo máy bào 27 7.Quy trình vận hành máy bào 30 BÀI 2: DAO BÀO PHẲNG – MÀI DAO BÀO 34 1.Cấu tạo dao bào 34 2.Các thơng số hình học dao trạng thái tĩnh …36 Sự thay đổi thơng số hình học dao bào gá dao 39 Ảnh hưởng thơng số hình học dao bào đến trình cắt 39 Mài dao bào 40 Vệ sinh công nghiệp 41 BÀI 3: CÁC DAO PHAY MẶT PHẲNG 43 1.Cấu tạo loại dao phay mặt phẳng 43 2.Các thơng số hình học dao phay mặt phẳng 47 3.Ảnh hưởng thơng số hình học dao phay đến trình cắt 48 BÀI 4: PHAY BÀO MẶT PHẲNG NGANG 50 Các yêu cầu kỹ thuật phay bào mặt phẳng 50 2.Phương pháp gia công 51 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp khắc phục 56 Kiểm tra sản phẩm 57 Vệ sinh công nghiệp 58 BÀI 5: PHAY BÀO MẶT PHẲNG SONG SONG VÀ VNG GĨC 61 Các yêu cầu kỹ thuật phay bào mặt phẳng song song vng góc 61 2.Phương pháp gia công 62 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp khắc phục 75 Kiểm tra sản phẩm 77 BÀI 6: PHAY BÀO MẶT NGHIÊNG 90 Các yêu cầu kỹ thuật phay bào mặt phẳng nghiêng 90 2.Phương pháp phay mặt phẳng nghiêng máy phay vạn 91 Các dạng sai hỏng, nguyên nhân biện pháp khắc phục 95 Lập trình tự bước phay mặt phẳng nghiêng 97 Tài liệu tham khảo 102 GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: PHAY BÀO MẶT PHẲNG NGANG, SONG SONG, VNG GĨC, NGHIÊNG Mã số mơ đun: MĐ 25 I VỊ TRÍ, Ý NGHĨA, VAI TRÕ CỦA MƠ ĐUN: - Vị trí: Là mơ đun tiên phay bào để học tiếp mô đun sau Học sinh học xong mô đun MH07; MH08; MH09; MH10; MH11; MH13 - Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc môn học, mơ đun đào tạo nghề II MỤC TIÊU: - Trình bày các thơng số hình học dao bào mặt phẳng - Trình bày các thơng số hình học dao phay mặt phẳng - Nhận dạng bề mặt, lưỡi cắt, thơng số hình học dao bào, dao phay mặt phẳng - Mài dao bào mặt phẳng đạt độ nhám Ra1.25, lưỡi cắt thẳng, góc độ, yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người máy - Phân tích quy trình bảo dưỡng máy bào, phay - Trình bày phương pháp phay, bào mặt phẳng ngang, mặt phẳng song song, vng góc mặt phẳng nghiêng - Trình bày yêu cầu kỹ thuật phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vng góc, nghiêng - Vận hành máy phay,máy bào để gia công mặt phẳng ngang, song song, vng góc, nghiêng qui trình qui phạm, đạt cấp xác 8÷10, độ nhám cấp 4÷5, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an tồn cho người máy - Giải thích dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập BÀI 1: VẬN HÀNH VÀ BẢO DƢỠNG MÁY PHAY, MÁY BÀO VẠN NĂNG Mã bài: MĐ 25-1 Giới thiệu: Máy phay, máy bào loại máy công cụ dùng để cắt gọt vật liệu kim loại phi kim loại với hình dáng chi tiết mặt phẳng, loại rãnh bậc, mặt định hình, đặc biệt nghành khn mẫu máy phay đóng vai trị quan trọng gia cơng biên dạng phức tạp Máy phay gồm có nhiều loại máy phay đứng, máy phay ngang, máy phay chuyên dùng, máy phay điều khiển số( Máy phay CN, máy phay CNC) Mục tiêu: + Trình bày tính năng, cấu tạo máy phay, máy bào; phận máy phụ tùng kèm theo máy + Trình bày quy trình thao tác vận hành máy phay, máy bào vạn + Phân tích quy trình bảo dưỡng máy phay, máy bào vạn + Vận hành máy phay, máy bào quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn cho người máy + Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực học tập Nội dung học: 1.Vận hành máy phay 1.1.Cấu tạo máy phay -Nguyên lý chuyển động: + Chuyển động chính: Trục mang dao quay tròn chỗ tạo vận tốc cắt (v) quay hai chiều + Bàn máy: Mang phôi tiến thẳng đến dao để dao cắt gọt, thực chuyển động chạy dao S ( hình 1) .1.2.Phân loại ký hiệu máy phay - Phân loại máy phay: Theo khả công nghệ phạm vi sử dụng, máy phay phân thành nhóm máy vạn máy chun dùng( hình 2) a) Máy vạn năng: máy phay có khả thực nhiều cơng việc phay khác nhau, sử dụng phổ biến phân xưởng, xí nghiệp khí sửa chữa, chế tạo đơn đến hàng loạt như: - Máy phay bàn công xơn ( có kiểu máy phay đứng, máy phay ngang, máy phay ngang vạn năng, máy phay dụng cụ vạn năng…) - Máy phay bàn không công xôn ( gọi máy phay bệ liền) gồm hai loại: có bàn gá quay khơng có bàn gá quay - Máy phay giường ( có loại máy phay giường trụ, máy phay giường hai trụ) b) Máy chuyên dùng: máy phay dùng để thực dạng công nghệ định Gồm loại máy như: Máy phay rãnh then, máy phay chép hình, máy phay lăn -Ký hiệu máy phay Mỗi nước có qui định kí hiệu máy phay khác Sau qui định kí hiệu máy phay Nga Việt Nam a) Theo qui định Nga Chia máy cắt kim loại thành nhóm, nhóm có kiểu Mỗi kiểu máy kí hiệu nhóm chữ số đơi có kèm theo hai, ba chữ vần tiếng Nga Trục máy phay v Phơ dao S Bàn máy Hình 1.1: Chuyển động máy phay Ý nghĩa chữ số chữ sau: + Chữ số thứ nhóm máy: 1- Tiện; 2- Khoan Doa; 3- Mài; 4- Máy tổ hợp; 5- Gia công ren; 6- Phay; 7- Bào, xọc chuốt; 8- Cưa, cắt; 9- Nhóm máy khác chưa phân loại + Chữ số thứ kiểu máy: Với máy phay Số 1- Máy phay đứng bàn công xôn Số 2- Máy phay tác dụng liên tục Số 3- Kiểu máy bất kỳ, không phân loại Số 4- Máy phay chép hình, khắc chữ, số Số 5- Máy phay bàn không công xôn Số 6- Máy phay giường Số 7- Máy phay dụng cụ vạn Số 8- Máy phay ngang vạn bàn công xôn Số 9- Các kiểu máy phay khác + Chữ số thứ ( đơi có thêm chữ số thứ 4) kích thước đặc trưng máy - với máy phay bàn công xôn, chữ số thứ cỡ kích thước làm việc bàn máy Cỡ 0: có bàn máy rộng ( 200 x 800) mm Cỡ 1: - ( 250 x 1000) mm Cỡ 2: - ( 320 x 1250) mm ( 270 x 1340) mm Cỡ 3: - (400 x 1600) mm ( 420 x 1500) mm Cỡ 4: - ( 500 x 2000) mm Cỡ 5: - ( 650 x 2500) mm + Các chữ cái: chữ số thứ chữ số thứ haichỉ máy cải tiến số máy cũ kiểu Thí dụ Các kí hiệu: 682, 6H82, 612, 6P13 - 682: Máy phay ngang vạn bàn cơng xơn có kích thước làm việc mặt bàn máy cỡ 320 x 1250 mm - 6H82: Máy phay ngang vạn bàn công xôn cải tiến sở máy 682 - 612: Máy phay đứng bàn cơng xơn có kích thước làm việc mặt bàn máy cỡ 320 x 1250 mm - 6P13: Máy phay đứng bàn công xôn có kích thước làm việc mặt bàn máy cỡ 400 x 1600 mm cải tiến sở máy 612 b) Theo qui định Việt Nam Chia máy cắt kim loại thành 12 nhóm nhóm có kiểu tương tự Nga Các nhóm kí hiệu chữ đầu tên máy: T- Tiện; K- Khoan; D- Doa; M- Mài đánh bóng; R- Gia cơng răng; V- Gia cơng ren vít; P- Phay; B- Bào xọc; Ch- Chuốt; Đi- Gia công tia lửa địên; C- Cưa cắt; L- Các loại khác Kiểu máy, kích thước đặc trưng máy, kí hiệu chữ số giống qui định Nga Nếu máy cải tiến sở máy cũ kiểu có thêm chữ A, B, C… đặt cuối kí hiệu Thí dụ Kí hiệu: P82, P12 - P82: Máy phay ngang vạn bàn cơng xơn có kích thước làm việc mặt bàn máy cỡ 320 x 1250 mm - P12: Máy phay đứng bàn cơng xơn có kích thước làm việc mặt bàn máy cỡ 320 x 1250 mm Ngồi cịn có máy phay điều khiển theo chương trình số CNC Trong loại máy phay trên, máy phay bàn công xôn sử dụng thơng dụng nhất, có tính vạn cao, dễ sử dụng, thực tất cơng việc phay a) Máy phay ngang b)Máy phay đứng c)Máy phay giường Hình 1.2: Một số loại máy phay điển hình 1.3 Máy phay bàn cơng xơn - Đặc điểm cấu tạo công dụng: - Đặc điểm cấu tạo: Giá đỡ bàn máy ( bàn trượt đứng) có kết cấu kiểu dầm cơng xơn, nên bàn máy chuyển động theo ba phương vng góc: dọc - ngang - đứng tương ứng với hệ trục toạ độ đề vng góc X - Y - Z Hình 1.3: Hệ toạ độ máy phay đứng a b Hình 1.4: Các loại ke gá a) Ke gá có khoan lỗ, b) Ke gá có rãnh chữ T 4.4.3 Gá lắp, điều chỉnh phôi đồ gá phay Khi sử dụng đồ gá phay hàm kẹp gá phải đảm bảo lực kẹp phôi chặt Gá phôi đảm bảo phôi nằm hai hàm kẹp mặt phôi phải thấp mặt hàm kẹp để tránh trường hợp q trình gia cơng dao ct vo hm kp Căn lãt kª cao Hình I-23: Gá phơi có lót Đối với trường hợp gá lắp điều chỉnh phôi bu lơng địn kẹp trường hợp phải gá lắp phôi trực tiếp xuống mặt bàn máy cần phải lưu ý số trường hợp sau Gá lắp phôi phải đảm bảo phôi gá chặt phương pháp gá lắp Mặt đáy địn kẹp ln song song nghiêng so với mặt bàn máy - 20 phía phơi Vị trí bu lơng gần phơi so với kê Sơ đồ kẹp chặt Sơ đồ kẹp chặt sai Sơ đồ kẹp chặt sai Hình : Các cách gá kẹp phôi sai 82 Cơ cấu kẹp bu lơng, đai ốc bích kẹp thường sử dụng chi tiết gia công tương đối lớn chi tiết vượt bề rộng bàn máy Chính gá chọn mặt bên phôi lưu ý chọn mặt bên chuẩn dễ cho trình rà gá Sau dùng đồng hồ so rà điều chỉnh để mặt bên song song vng góc với hướng di chuyển bàn máy YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI 1.Nội dung: -Về kiến thức: + Trình bày yếu tố dao bào góc, đặc điểm lưỡi cắt, thơng số hình học dao bào góc + Nhận dạng bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học dao bào góc + Mài dao bào góc đạt lưỡi cắt thẳng, góc độ, yêu cầu kỹ thuật -Về kỹ năng: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị theo yêu cầu thực tập Sử dụng thành thạo thiết bị, dụng phay, bào rãnh Chuẩn bị đầy đủ vật liệu theo yêu cầu thực tập Chọn phương pháp phay, bào rãnh Sự thành thạo chuẩn xác đo kích thước thao tác phay, bào rãnh Kiểm tra chất lượng phay, bào rãnh -Về lực tự chủ trách nhiệm: Tác phong công nghiệp Đảm bảo thời gian thực tập Đảm bảo an tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp 2.Phƣơng pháp đánh giá: - Về kiến thức: Làm tự luận, đối chiếu với nội dung học -Về kỹ năng: Kiểm tra công tác chuẩn bị, đối chiếu với kế hoạch lập - Về lực tự chủ trách nhiệm: Theo dõi việc thực hiện, đối chiếu với nội quy trường, đối chiếu với tính chất, yêu cầu công việc, đối chiếu với quy định an tồn vệ sinh cơng nghiệp 83 Câu hỏi tập Câu 1:Mài chọn dao thơng số góc dao bào rãnh Câu 2: Mài chọn dao thơng số góc dao phay rãnh Câu 3: Câu hỏi điền khuyết Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống trường hợp sau đây: Bào rãnh, chốt đuôi én thường sử dụng phương pháp việc xác định góc nghiêng đầu dao Khi sử dụng dao có góc lớn góc nghiêng cho phép ta phải Để thực phay vát mép ta sử dụng loại dao: Câu 4: Câu hỏi trắc nghiệm: Hãy chọn câu sau: Để thực bước phay rãnh vuông ta điều để có kích thước u cầu: a) Chọn dao phay cắt có chiều rộng dao chiều rộng rãnh b) Chọn dao phay cắt có chiều rộng dao lớn chiều rộng rãnh c) Tất phương án Bài 6: PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG Mã bài: MĐ 25-6 Giới thiệu: Có nhiều chi tiết máy , dụng cụ dạng mặt nghiêng , có nhiều bề mặt phải gia cơng có quan hệ hình học nghiêng hợp với thành góc khác 1200 Những chi tiết phay gá Ê tô, gá trực tiếp bàn máy….Tuỳ theo hình dạng, kích thước chi tiết Mục tiêu: - Trình bày phương pháp phay, bào mặt phẳng nghiêng yêu cầu kỹ thuật phay, bào nghiêng - Vận hành máy phay,máy bào để gia cơng mặt phẳng nghiêng qui trình qui phạm, đạt cấp xác 8÷10, độ nhám cấp 4÷5, đạt u cầu kỹ thuật, thời gian qui định, đảm bảo an tồn cho người máy - Phân tích dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động tích cực sáng tạo học tập Nội dung học: 84 1.Yêu cầu kỹ thuật mặt phẳng nghiêng: Đảm bảo góc độ xác mặt phẳng nghiêng mặt phẳng ngang Đảm bảo độ nhẵn bóng bề mặt Đảm bảo độ đối xứng hai mặt nghiêng mặt nghiêng hai phía Đảm bảo độ nhẵn bóng bề mặt Đảm bảo kích thước Hình 6.1 : Chi tiết phay mặt nghiêng *Một số chi tiết thường sử dụng: Mộng én, sóng trượt dẫn hướng hình V thường gặp máy cắt kim loại, như: máy tiện máy phay, máy bào, máy mài… Phƣơng pháp phay mặt phẳng nghiêng máy phay vạn năng: 2.1 Phƣơng pháp gá nghiêng phôi: 2.1.1 Gá phôi theo vạch dấu: Hình 6.2 :Gá chi tiết phay mặt nghiêng Giao tuyến mặt phẳng nghiêng vạch dấu Gá phôi lên êtô Dùng mũi vạch để rà cho vạch dấu song song Phay phay mặt phẳng song song dao trụ hay dao mặt đầu 85 2.1.2 Gá nghiêng phôi góc chêm: Hình 6.2 :Sơ đồ gá chi tiết phay mặt nghiêng Khi gá phôi êtô; không dùng chêm song song mà dùng chêm góc, góc chêm với góc nghiêng chi tiết Sau gá đặt, phay mặt phẳng nghiêng phay mặt phẳng song song Gá theo thước góc, dưỡng góc: Hình 6.3: Ê tô quay theo hướng Gá êtô xoay vạn năng: Hình 6.4 Ê tơ quay theo hướng 86 Gá nghiêng phôi đồ gá nghiêng vạn Phay mặt phẳng nghiêng với đồ gá xoay vạn máy phay ngang : Hình 6.4: Ê tô quay theo hướng 1- Ốc diều chỉnh 2-vạch khắc độ 87 3- Rảnh gá phôi 4- đế xoay 5- khớp xoay Phay rãnh nghiêng có bề rộng nhỏ ta dùng dao phay góc: Dao phay góc đơn Dao phay góc kép Hình 6.5 :Dao phay gốc chi tiết phay mặt nghiêng Phay mặt phẳng nghiêng phương pháp nghiêng đầu dao: a Kết cấu đầu máy phay đứng -bulông định vị phần cố định 3- móc treo 4- vạch khắc độ 5- trục 6- phần xoay 7,8-các bánh truyền động Hình 6.6:Cấu tạo đầu phay đứng 88 Các vị trí xoay đầu phay Đầu phay xoay mặt phẳng xoz góc đến ±90o Một vài loại đặc biệt xoay mặt phẳng yoz Thông thường xoay ±45o b Phay mặt phẳng nghiêng mặt trụ dao: Nghiêng đầu phay đứng góc phay mặt phẳng nghiêng góc c Phay mặt phẳng nghiêng dao phay mặt đầu: Khi dùng mặt đầu dao, nghiêng đầu phay góc 89 =90o- Hình 6.6:Xoay đầu dao đầu phay đứng Nh ng dạng sai hỏng, nguyên nhân cách khắc phục Các dạng Nguyên nhân Cách phòng ngừa khắc phục Sai số Sai số dịch chuyển bàn Sử dụng chuẩn gá, gá kẹp lấy dầu kích máy xác chi tiết gia cơng xác định thước Hiệu chỉnh chiều sâu cắt lượng chuyển dịch bàn máy Chọn dao không chiều Kiểm tra chiều rộng dao phay đĩa, rộng dao phay cắt đường kính dao phay ngón đường kính Độ đảo mặt đầu dao phay đĩa độ sai hỏng đảo hướng kính dao phay ngón Sai số Sai hỏng trình gá Chọn chuẩn gá gá phơi xác hình đặt Hạn chế rung động máy, phơi, dạng hình Sự rung động lớn dụng cụ cắt học phay Chọn dao hình dạng, chủng Dao khơng hình dạng, loại khơng kỹ thuật Sai số Gá kẹp chi tiết khơng Chọn chuẩn gá cách phương pháp gá vị trí xác, không cứng vững kỹ thuật, kẹp phôI đủ chặt tương quan Lấy dấu, xác định vị trí đặt Làm bề mặt trước gá dao sai Chọn dao có prơfin phù hợp prơfin gia cơng prơfin thiết kế Sử dụng dụng cụ đo, dưỡng đo xác Độ Dao bị mịn, góc dao 90 Kiểm tra chất lượng lưỡi cắt nhám bề không Sử dụng chế độ cắt hợp lý mặt chưa Chế độ cắt không hợp lý Gá dao kỹ thuật, tăng cường độ đạt Hệ thống công nghệ cứng vững cơng nghệ cứng vững Lập trình tự bƣớc phay mặt phẳng nghiêng TT Bƣớc công việc Chỉ dẫn thực Đọc hiểu xác vẽ Xác định kích thước mặt phẳng nghiêng, Nghiên cứu vẽ hình dạng, vật liệu chi tiết Chuyển hố ký hiệu th nh kích thước gia công tương ứng Nêu rõ thứ tự bước gia công, gá đặt, dụng cụ Lập quy trình cơng nghệ cắt, dụng cụ đo, chế độ cắt v tiến trình kiểm tra Đầy đủ dụng cụ gá, dụng cụ đo kiểm, phôi bảo hộ lao động Chuẩn bị vật tư, thiết bị Đủ loại dao phay: Dao phay cắt; dao phay trụ dụng cụ đứng; dao phay góc, Dầu bơi trơn ngang mức quy định Tình trạng máy móc l m việc tốt, an toàn Phay mặt phẳng nghiêng Làm trục, ống 4.1 Gá lắp dao Gá lắp dao xác trục đứng, (trục nằm) Đường tâm dao vng góc với bàn máy Độ đảo cho phép ≤ 0,02 mm (giữa hai kề nhau) Độ khơng vng góc mặt chuẩn gá mặt 4.2 Gá phôi phẳng ngang Hàm êtô song song với hướng tiến dao 91 Điều chỉnh chế độ cắt hợp lý 4.3 Phay Xác định xác vị trí cần phay Đúng kích thước, độ vng góc mặt bên so với mặt đáy YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI 1.Nội dung: -Về kiến thức: - Trình bày đặc điểm rãnh chữ T - Trình bày phương pháp phay rãnh chữ T yêu cầu kỹ thuật phay rãnh chữ T - Vận hành thành thạo máy phay để gia công rãnh chữ T quy trình quy phạm, đạt cấp xác 10÷8; độ nhám cấp 4÷5; dung sai hình dáng hình học, vị trí tương quan ≤ 0,05/100; thời gian đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người máy - Phân tích dạng sai hỏng, ngun nhân có biện pháp đề phịng -Về kỹ năng: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị theo yêu cầu thực tập Sử dụng thành thạo thiết bị, dụng phay, bào rãnh Chuẩn bị đầy đủ vật liệu theo yêu cầu thực tập Chọn phương pháp phay, bào rãnh Sự thành thạo chuẩn xác đo kích thước thao tác phay, bào rãnh Kiểm tra chất lượng phay, bào rãnh -Về lực tự chủ trách nhiệm: Tác phong công nghiệp Đảm bảo thời gian thực tập Đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp 2.Phƣơng pháp đánh giá: - Về kiến thức: Làm tự luận, đối chiếu với nội dung học -Về kỹ năng: Kiểm tra công tác chuẩn bị, đối chiếu với kế hoạch lập 92 - Về lực tự chủ trách nhiệm: Theo dõi việc thực hiện, đối chiếu với nội quy trường, đối chiếu với tính chất, u cầu cơng việc, đối chiếu với quy định an toàn vệ sinh công nghiệp CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1: Câu hỏi điền khuyết Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống trường hợp sau đây: Khi phay mặt nghiêng dao phay trụ đứng, phải sử dụng dao phay có đường kính thực phay máy phay Để thực phay vát mép ta sử dụng loại dao: Câu 2: Câu hỏi trắc nghiệm: Hãy chọn câu sau: Để thực bước phay rãnh vuông ta điều để có kích thước u cầu: a) Chọn dao phay cắt có chiều rộng dao chiều rộng rãnh b) Chọn dao phay cắt có chiều rộng dao lớn chiều rộng rãnh c) Tất phương án Hãy đánh dấu vào hai ô (đúng-sai) trường hợp sau đây: 1- Chia phương pháp phay mặt nghiêng theo hai bước Đúng  Sai  2- Phay mặt nghiêng thực trục đứng Đúng  Sai  3- Có thể phay mặt nghiêng kín hai đầu Đúng  Sai  4- Phay vát mép dao phay góc Đúng  Sai  93 5- Phay vát mép dao phay ngón trục đứng Đúng  Sai  6- Phay vát mép dao phay cắt Đúng  Sai  Câu 3: Câu hỏi 1)Hãy nêu bước phay mặt nghiêng hình vẽ? 2) Hãy nêu dạng sai hỏng thường xảy phay mặt nghiêng? Xác định nguyên nhân biện pháp khắc phục Câu 4: Thảo luận theo nhóm Sau hướng dẫn lớp giáo viên, tổ chức chia nhóm - học sinh Các nhóm có nhiệm vụ tìm hiểu giải công việc sau: - Xác định đầy đủ, xác yêu cầu kỹ thuật chi tiết cần gia công - Lập bước tiến hành (bài tập hình 30.3.7) với kích thước cho phép giới hạn sai lệch  0.05; độ nhám cấp 4, độ không cân tâm  0.05 - Chọn đồ gá thích hợp cho việc gia cơng nêu lên ưu nhược dạng gá lắp - Nhận dạng dạng sai hỏng, thảo luận để xác định nguyên nhân xảy biện pháp phòng ngừa - Tham khảo dạng chữ T dạng tập mà phân xưởng có Câu 5: Xem trình diễn mẫu Cơng việc giáo viên: Dựa vào quy trình bước thực hiện, hướng dẫn cho học sinh cách có hệ thống cách lập quy trình theo trình tự bước chi tiết cụ thể Công việc học sinh: - Trong trình thực giáo viên, học sinh theo dõi nhắc lại số bước (cần thiết bổ sung cho hoàn chỉnh, để dễ nhớ, dễ hiểu) - Một sinh thao tác, toàn quan sát - Nhận xét sau bạn thao tác Câu 6: Thực hành xưởng 94 Mục đích Rèn luyện kỹ phay nghiêng yêu cầu kỹ thuật, thời gian an toàn Yêu cầu - Thực trình tự bước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Bảo đảm an toàn cho người thiết bị Vật liệu, thiết bị, dụng cụ Chuẩn bị: Máy phay đủ điều kiện an tồn, phơi đủ lượng dư gia công, dao phay trụ đứng; dao phay ba mặt cắt; dao phay nghiêng dao phay góc đơn, góc kép, loại đồ gá thích hợp, dụng cụ kiểm tra dụng cụ cầm tay khác Các bước tiến hành - Đọc vẽ chi tiết - Chuyển hố ký hiệu thành kích thước gia công - Xác định đầy đủ yêu cầu kỹ thuật về: Kích thước, vị trí tương quan, rãnh, độ nhám - Xác định số lần gá chuẩn gá Phay Kiểm tra Kết thúc công việc - Bảo đảm an toàn cho người thiết bị 95 Tài liệu cần tham khảo: [1] V.A Blumberg, E.I Zazeski Sổ tay thợ tiện NXB Thanh niên – 2000 [2] GS.TS Nguyễn Đắc Lộc, PGS.TS Lê Văn Tiến, PGS.TS Ninh Đức Tốn, PGS.TS Trần Xuân Việt Sổ tay Công nghệ chế tạo máy (tập 1, 2, 3) NXB Khoa học kỹ thuật – 2005 [3] P.Đenegiơnưi, G.Xchixkin, I.Tkho Kỹ thuật tiện NXB Mir – 1989 [4] Phạm Quang Lê Kỹ thuật phay NXB Công nhân kỹ thuật – 1980 [5] A.Barơbasốp Kỹ thuật phay NXB Mir – 1995 [6] B.Côpưlốp Bào xọc NXB Công nhân kỹ thuật – 1979 [7] Nguyễn văn Tính Kỹ thuật mài NXB Cơng nhân kỹ thuật – 1978 [8] PGS.TS Trần văn Địch Công nghệ CNC NXB Khoa học kỹ thuật – 2009 96 ... pháp phay, bào mặt phẳng ngang, mặt phẳng song song, vng góc mặt phẳng nghiêng - Trình bày yêu cầu kỹ thuật phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vng góc, nghiêng - Vận hành máy phay,máy bào để... phay mặt phẳng - Mặt phẳng tiết diện : Là mặt phẳng cắt vng góc với lưỡi dao (2) dao vng góc với mặt phẳng cắt gọt hình vết cắt mặt phẳng tiết diện đường c- c - Mặt phẳng tiết diện phụ: Là mặt phẳng. .. tiết diện : mặt phẳng cắt vng góc lưỡi dao dao vng góc mặt phẳng cắt gọt , vết mặt phẳng tiết diện đường n- n - Mặt phẳng tiết diện phụ: mặt phẳng cắt vng góc với lưỡi cắt phụ.Vết mặt phẳng tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp,