0

Hệ Thống BÁO HIỆU SS7

18 6 0
  • Hệ Thống BÁO HIỆU SS7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 09:36

Báo hiệu Ss7 SS6 và SS7 triển khai tín hiệu ngoài băng tần, được thực hiện trong một kênh báo hiệu riêng biệt, do đó giữ cho đường dẫn lời nói riêng biệt. SS6 và SS7 được gọi là giao thức báo hiệu kênh chung (CCS), hoặcHệ thống báo hiệu tương tác kênh chung (CCIS) CHƯƠNG I MỤC LỤC Error! Bookmark not defined CHƯƠNG II LỊCH SỬ CHƯƠNG III KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KÊNH BÁO HIỆU S 1 Khái niệm: Chức hệ thống báo hiệu: Phân loại báo hiệu: CHƯƠNG IV TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7: Giới thiệu: Các lỗ hổng giao thức: Một vài ưu điểm nhược điểm hệ thống báo hiệu số (SS7): CHƯƠNG V Các phần tử cấu thành mạng báo hiệu số 7: Điểm báo hiệu (signaling point): Phân loại báo hiệu: Bộ giao thức SS7 12 CHƯƠNG VI Mạng vật lý Error! Bookmark not defined CHƯƠNG VII Cấu trúc hệ hống báo hiệu số 7: Error! Bookmark not defined CHƯƠNG I LỊCH SỬ Hệ thống báo hiệu số hệ thống trước sử dụng tín hiệu băng tần , thơng tin thiết lập gọi gửi cách tạo âm đa tần đặc biệt truyền kênh âm đường dây điện thoại, gọi kênh khơng mang Vì người dùng truy cập trực tiếp vào kênh mang, khai thác thiết bị hộp màu xanh lam , phát âm cần thiết để điều khiển định tuyến gọi Để khắc phục, SS6 SS7 triển khai tín hiệu ngồi băng tần, thực kênh báo hiệu riêng biệt, giữ cho đường dẫn lời nói riêng biệt SS6 SS7 gọi giao thức báo hiệu kênh chung (CCS), hoặcHệ thống báo hiệu tương tác kênh chung (CCIS) Kể từ năm 1975, giao thức CCS phát triển công ty điện thoại lớn Bộ phận Tiêu chuẩn hóa Viễn thơng Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU-T); năm 1977 ITU-T định nghĩa giao thức CCS quốc tế Hệ thống báo hiệu số (SS6) Trong khuyến nghị Yellow Book Q.7XX-series năm 1980, ITU-T xác định Hệ thống tín hiệu số tiêu chuẩn quốc tế SS7 thay SS6 đơn vị tín hiệu 28bit bị hạn chế nó, vừa bị hạn chế chức vừa sửa đổi cho hệ thống kỹ thuật số CHƯƠNG II KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KÊNH BÁO HIỆU S Khái niệm: Trong mạng viễn thông, báo hiệu coi phương tiện để chuyển thông tin lệnh từ điểm đến điểm khác, thông tin lệnh có liên quan đến q trình thiết lập, giám sát giải phóng gọi Báo hiệu trao đổi thông tin thành phần mạng điện thoại với Các thông tin chuyển tải dạng tin Công nghiệp truyền thông trải qua giai đoạn bùng nổ theo hướng hội tụ dịch vụ Dữ liệu trở nên có ý nghĩa tồn lưu lượng truyền tải mạng so với lưu lượng thoại Các nhà khai thác tìm cách kết hợp lưu lượng thoại lưu lượng liệu, mạng lõi dịch vụ Trong số giải pháp công nghệ lựa chọn, công nghệ IP quan tâm với tư cách giải pháp hứa hẹn cho hỗ trợ đa phương tiện để xây dựng dịch vụ tích hợp Hiện nay, diễn tích hợp mạng chuyển mạch kênh truyền thống với mạng chuyển mạch gói mạng IP Các nhà khai thác thay mạng điện thoại cố định di động theo kiến trúc toàn IP có hỗ trợ giao thức báo hiệu số Công nhệ IP cho phép nhà khai thác mạng mở rộng mạng xây dựng dịch vụ cách có hiệu Thành phần dịch vụ bổ sung thông dụng SMS, … góp phần vào phát triển nhanh chóng mạng báo hiệu Chức hệ thống báo hiệu: Hệ thống báo hiệu thực chức là: + Chức giám sát + Chức tìm chọn + Chức khai thác, bảo dưỡng mạng + Trong đó, chức giám sát chức tìm chọn liên quan trực tiếp đến trình xử lý gọi liên đài, cịn chức quản lý mạng phục vụ cho việc khai thác, trì hoạt động mạng lưới  Chức giám sát: Giám sát đường thuê bao, đường trung kế… trạng thái: - Có trả lời/Khơng trả lời - Bận/Rỗi - Sẵn sàng/Không sẵn sàng - Bình thường/Khơng bình thường - Duy trì/Giải tỏa Như vậy, tín hiệu giám sát dùng để xem xét đặc tính sẵn có thiết bị mạng thuê bao  Chức tìm chọn: yêu cầu có độ tin cậy cao, tốc độ báo hiệu nhanh, hiệu - Chức liên quan đến thủ tục đấu nối: + Báo hiệu địa số mã số + Định tuyến, định vị trí cấp chúng cho thuê bao bị gọi + Thông báo khả tiếp nhận số + Thông báo gửi số trình tìm địa - Chức tìm chọn có liên quan đến thời gian đấu nối gọi, thời gian trễ quay số PDD (Post Dialling Delay) + PDD khoảng thời gian từ thuê bao chủ gọi hoàn thành quay số đến nhận hồi âm chuông + PDD phụ thuộc vào khả xử lý báo hiệu tổng đài, tức “khả tìm chọn” hệ thống báo hiệu Điều có nghĩa hệ thống báo hiệu khác có thời gian trễ quay số khác + PDD tiêu chuẩn quan trọng Cần PDD nhỏ tốt để thời gian đấu nối nhanh, hiệu xâm nhập vào mạng cao  Chức vận hành quản lý: Phục vụ cho việc khai thác mạng cách tối ưu Các chức gồm có: - Nhận biết trao đổi thông tin trạng thái tắc nghẽn mạng - Thông báo trạng thái thiết bị, trung kế bảo dưỡng hoạt động bình thường - Cung cấp thơng tin cước phí - Cung cấp thơng tin lỗi q trình truyền thơng tin báo hiệu - … - 3 Phân loại báo hiệu: Ngoài việc báo hiệu với mức độ kết hợp khác với thiết lập gọi phương tiện sử dụng để thực gọi, SS7 thiết kế để hoạt động hai chế độ: chế độ liên kết chế độ gần liên kết Khi hoạt động chế độ liên kết , tín hiệu SS7 tiến từ chuyển mạch sang chuyển đổi qua Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng theo đường dẫn với sở liên quan thực gọi điện thoại Chế độ tiết kiệm cho mạng nhỏ Phương thức báo hiệu liên quan lựa chọn chủ yếu phương thức Bắc Mỹ Khi hoạt động chế độ gần liên kết , báo hiệu SS7 tiến từ công tắc gốc đến công tắc kết cuối, theo đường dẫn thông qua mạng báo hiệu SS7 riêng biệt bao gồm điểm chuyển tín hiệu Chế độ tiết kiệm cho mạng lớn với liên kết báo hiệu tải nhẹ Phương thức tín hiệu bán liên kết lựa chọn phổ biến phương thức Bắc Mỹ Thông thường báo hiệu chia làm loại tùy thuộc vào phương thức xử lý tín hiệu báo hiệu ứng dụng báo hiệu cho mạng chuyển mạch kênh báo hiệu cho mạng chuyển mạch gói Trong mạng chuyển mạch kênh, báo hiệu chia thành loại báo hiệu đường thuê bao báo hiệu liên đài Báo hiệu đường thuê bao báo hiệu thực cho máy đầu cuối, thường máy điện thoại với tổng đài nội hạt, báo hiệu liên tổng đài báo hiệu tổng đài với Báo hiệu liên tổng đài gồm loại báo hiệu kênh riêng CAS (Channel Asociated Signaling) báo hiệu kênh chung CCS (Common Channel Signaling) Báo hiệu kênh riêng hay gọi báo hiệu kênh liên kết hệ thống báo hiệu báo hiệu nằm kênh tiếng kênh có liên quan chặt chẽ với kênh tiếng, báo hiệu kênh chung hệ thống báo hiệu báo hiệu nằm kênh tách biệt với kênh tiếng kênh báo hiệu sử dụng chung cho số lượng lớn kênh tiếng Hình 1: Phân chia hệ thống báo hiệu CHƯƠNG III TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7: Giới thiệu: Hệ Thống báo hiệu số hay gọi SS7, cụm từ viết tắt Signaling System # Hệ thống báo hiệu số (SS7) hệ thống thứ CCITT, đời vào năm 1979–1980 dành cho mạng chuyển mạch số nước quốc tế, nơi sử dụng hệ thống truyền dẫn số tốc độ cao (64Kb/s) cho đường dây analog Hệ thống báo hiệu số7 CCITT thiết kế để điều khiển, thiết lập giám sát cho dịch vụ thoại mà sử dụng cho gọi dịch vụ phi thoại Thích ứng với nhiều loại mạng thông tin như: PSTN, Mobile, Data, ISDN, IN SS7 hệ thống báo hiệu kênh chung tối ưu để điều hành mạng viễn thơng số, có phối hợp với tổng đài SPC SS7 thõa mãn yêu cầu tương lai cho hoạt động giao dịch bộvi xử lý mạng viễn thông để báo hiệu điều khiển gọi, điều khiển từxa, báo hiệu quản lý bảo dưỡng SS7 cung cấp phương tiện tin cậy đểtruyền thơng tin theo trình tựchính xác, không bịmất lặp lại thông tin Một vài ưu điểm nhược điểm hệ thống báo hiệu số (SS7):  Ưu điểm:  Tốc độ nhanh: phần lớn trường hợp thời gian thiết lập nối 1s Là thông tin báo hiệu truyền trực tiếp vi xử lý, tín hiệu điều chế dạng số theo tốc độ chuẩn 64kb/s CCITT  Dung lượng cao: kênh báo hiệu xử lý tín hiệu báo hiệu cho nhiều gọi lúc Nâng cao hiệu suất việc sử dụng kênh thơng tin mạng  Tính kinh tế: SS7 cần thiết bị so với thiết bị truyền thống Một ưu điểm SS7 chiếm kênh thuê bao bị gọi nhắc máy  Độ tin cậy cao: nhờ sử dụng mạng báo hiệu dành riêng độc lập đè lên tuyến truyền tin Cùng với việc sử dụng mã sửa sai (như sử dụng tổ hợp bít phát lỗi, giám sát sửa lỗi cho tin báo hiệu)  Tính mềm dẻo: thực việc truyền tin theo gói mà tốc độ báo hiệu thay đổi đáp ứng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng  Nhược điểm: Cần dự phịng cao tồn báo hiệu chung kênh, cần sai sót nhỏ ảnh hưởng tới nhiều kênh thơng tin Hệ thống báo hiệu số hệ thống tiêu biểu báo hiệu kênh chung CCS nên thành phần bản, kiểu báo hiệu giống báo hiệu kênh chung mà ta trình bày Các phần tử cấu thành mạng báo hiệu số 7: Mạng báo hiệu SS7 chất mạng chuyển mạch gói hoạt động riêng biệt song song với hệ thống mạng thoại Các tin truyền mạng thực chức thiết lập, trì, giải phóng quản trị mạng.Các node cấu thành nên mạng báo hiệu thiết kế, cấu tạo gồm có: điểm báo hiệu SP, điểm chuyển tiếp báo hiệu TP, điểm vừa báo hiệu vừa chuyển tiếp báo hiệu STP kí hiệu hình đây: Điểm chuyển tiếp báo hiệu (chỉ chuyển tiếp, khơng có chức xử lý) Điểm báo hiệu (điểm đầu cuối báo hiệu) Điểm chuyển tiếp báo hiệu (vừa có chức đầu cuối vừa có chức thiết bịchuyển tiếp) Các lỗ hổng giao thức: Năm 2008, số lỗ hổng SS7 công bố cho phép theo dõi người dùng điện thoại di động Vào năm 2014, phương tiện truyền thông báo cáo lỗ hổng giao thức SS7 mà theo dõi chuyển động người dùng điện thoại di động từ hầu hết nơi giới với tỷ lệ thành cơng khoảng 70% Ngồi ra, nghe trộm cách sử dụng giao thức để chuyển tiếp gọi tạo điều kiện giải mã cách yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ người gọi phát hành khóa mã hóa tạm thời để mở khóa liên lạc sau ghi lại Cơng cụ phần mềm SnoopSnitch cảnh báo số công SS7 định xảy điện thoại, phát IMSI-catcher cho phép chặn gọi hoạt động khác Vào tháng năm 2016, 30% mạng nhà khai thác di động lớn Na Uy, Telenor , trở nên khơng ổn định "tín hiệu SS7 bất thường từ nhà khai thác châu Âu khác" Một vài ưu điểm nhược điểm hệ thống báo hiệu số (SS7):  Ưu điểm:  Tốc độ nhanh: phần lớn trường hợp thời gian thiết lập nối 1s Là thông tin báo hiệu truyền trực tiếp vi xử lý, tín hiệu điều chế dạng số theo tốc độ chuẩn 64kb/s CCITT  Dung lượng cao: kênh báo hiệu xử lý tín hiệu báo hiệu cho nhiều gọi lúc Nâng cao hiệu suất việc sử dụng kênh thơng tin mạng  Tính kinh tế: SS7 cần thiết bị so với thiết bị truyền thống Một ưu điểm SS7 chiếm kênh thuê bao bị gọi nhắc máy  Độ tin cậy cao: nhờ sử dụng mạng báo hiệu dành riêng độc lập đè lên tuyến truyền tin Cùng với việc sử dụng mã sửa sai (như sử dụng tổ hợp bít phát lỗi, giám sát sửa lỗi cho tin báo hiệu)  Tính mềm dẻo: thực việc truyền tin theo gói mà tốc độ báo hiệu thay đổi đáp ứng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng  Nhược điểm: Cần dự phòng cao tồn báo hiệu chung kênh, cần sai sót nhỏ ảnh hưởng tới nhiều kênh thông tin Hệ thống báo hiệu số hệ thống tiêu biểu báo hiệu kênh chung CCS nên thành phần bản, kiểu báo hiệu giống báo hiệu kênh chung mà ta trình bày CHƯƠNG IV CÁC PHẦN TỬ CẤU TẠO THÀNH MẠNG SS7 Mạng báo hiệu SS7 chất mạng chuyển mạch gói hoạt động riêng biệt song song với hệ thống mạng thoại Các tin truyền mạng thực chức thiết lập, trì, giải phóng quản trị mạng.Các node cấu thành nên mạng báo hiệu thiết kế, cấu tạo gồm có: điểm báo hiệu SP, điểm chuyển tiếp báo hiệu TP, điểm vừa báo hiệu vừa chuyển tiếp báo hiệu STP kí hiệu hình đây: Điểm chuyển tiếp báo hiệu (chỉ chuyển tiếp, khơng có chức xử lý) Điểm báo hiệu (điểm đầu cuối báo hiệu) Điểm chuyển tiếp báo hiệu (vừa có chức đầu cuối vừa có chức thiết bịchuyển tiếp) Điểm báo hiệu (signaling point): Điểm báo hiệu (SP) node (đầu cuối báo hiệu) mạng thực việc chuyển mạch thoại cho kênh thoại thực việc chuyển mạch gói cho gói tin báo hiệu SS7 Điểm báo hiệu giữ vai trò tổng đài (chức truyền dẫn định hướng lưu lượng qua mạng) mạng viễn thông Mỗi điểm báo hiệu xác định mã điểm (Point Code -PC) Các mã điểm (point code) mang bên tin báo hiệu để xác định mã điểm nguồn (Origination PC -OPC) mã điểm đích ( Destination PC -DPC) Mỗi điểm báo hiệu sử dụng bảng định tuyến để chọn đích đến xác cho tin báo hiệu Mỗi điểm báo hiệu sử dụng bảng định tuyến để chon đích đến xác cho tin báo hiệu  Các dạng điểm báo hiệu:  Điểm chuyển tiếp dịch vụ: (Service Switching Point – SSP): Một điểm SSP gửi tin báo hiệu tới SSP khác để thiết lập, quản lý, giải phóng kênh gọi yêu cầu để hoàn tất gọi SSP gửi tin tới điểm điều khiển dịch vụ (SCP) để xác định làm để định tuyến gọi  Điểm chuyển tiếp báo hiệu: (Signaling Transfer Points - STP): Là tổng đài thực việc chuyển mạch gói để định tuyến lưu lượng mạng giữacác điểm báo hiệu Một điểm chuyển tiếp báo hiệu STP định tuyến tin đến liên kết báo hiệu đầu dựa thông tin định tuyến chứa tin báo hiệu SS7, mà khơng có khả xử lý tin Một STP nut định tuyến báo hiệu túy gồm chức điểm kết cuối báo hiệu STP hoạt động Hub mạng truyền liệu nâng cao việc sử dụng nhiều liên kết trực tiếp phải cần SP STP sử dụng để lọc tách tin báo hiệu mạng khác Hình 3: Cấu trúc mạng báo hiệu SS7  Điểm điều khiển dịch vụ báo hiệu: (Service Control Points - SCP) SCP sở liệu để từ cung cấp thơng tin cần thiết cho khả xử lý gọi đòi hỏi mức cao STP thường triển khai gắn kết cấu hình đường vật lý riêng biệt xác định hệ thống dự phòng Lưu lượng mạng trải đường liên kết, liên kết bị thất bại lưu lượng báo hiệu định tuyến lại qua đường liên kết khác Phân loại báo hiệu: Trong SS7, hai điểm báo hiệu có khả trao đổi tin báo hiệu với thơng qua mạng báo hiệu chúng tồn mối liên hệ báo hiệu Các liên hệ báo hiệu sử dụng phương thức báo hiệu khác nhau, phương thức báo hiệu hiểu mối quan hệ việc truyền dẫn thông tin báo hiệu đường truyền thoại  Kiểu kết hợp: (Associated Mode): Trên tuyến truyền thoại hai tổng đài tồn song song với tuyến thoại đường liên kết báo hiệu hai tổng đài Đây phương thức báo hiệu đơn giản sử dụng đường liên kết báo hiệu giữ tin báo hiệu cho vài nghìn trung kế, hầu hết nhóm trung kế liên kết tổng đài 100 trung kế dẫn đến lãng phí lớn Hình 4: Phương pháp báo hiệu kiểu kết hợp  Kiểu bán kết hợp (Quassi – Associated Mode) Các đường liên kết báo hiệu không kết nối trực tiếp song song với đường thoại tổng đài Mà trái lại tuyến liên kết báo hiệu giang qua nhiều điểm truyền báo hiệu STP Điều làm tăng hiệu suất báo hiệu mạng, tăng tính kinh tế tận dụng hết lưu lượng báo hiệu đường liên kết báo hiệu Hình 5: Phương pháp báo hiệu kiểu bán kết hợp  Sự phân cấp mạng báo hiệu: Về lý thuyết ta tổ chức vài kiểu cấu trúc mạng có khả đáp ứng đầy đủ yêu cầu báo hiệu tổng đài đấu nối với Chẳng hạn, cấu trúc mà tất cảtổng đài mạng mang chức làm STP Một cấu trúc khác có hình với tổng đài làm chức STP để chuyển thông tin báo hiệu tới tổng đài khác có chức SP Trên thực tế, người ta sử dụng kiểu cấu trúc kết hợp hai cấu trúc nói Mạng sử dụng số tổng đài làm chức STP Việc trao đổi thông tin 10 tổng đài vùng lân cận hình thành mạng báo hiệu đường trục Do đó, có cấu trúc gồm mức: Mức 1: STP quốc gia Mức 2: STP khu vực (vùng) Mức 3: Điểm đầu cuối báo hiệu SP Hình vẽ minh hoạ mạng báo hiệu với cấu trúc phân cấp: Hình 6: Mạng báo hiệu với cấu trúc phân cấp Ngoài ra, để hoà mạng quốc gia với mạng quốc tế cần có thêm mức mạng báo hiệu quốc tế, với STP quốc tế mô tả hình Trong thực tế STP quốc tế làm nhiệm vụ điểm chuyển tiếp báo hiệu quốc gia nên STP quốc gia Hình 7: Mạng báo hiệu quốc tế 11 Bộ giao thức SS7 Ngăn xếp giao thức SS7 ánh xạ phần tới Mơ hình OSI ngăn xếp giao thức kỹ thuật số nhịp độ Các lớp OSI từ đến cung cấp Phần truyền thông báo (MTP) Phần điều khiển kết nối tín hiệu (SCCP) giao thức SS7 (gọi chung Phần dịch vụ mạng (NSP)); tín hiệu liên quan đến mạch, chẳng hạn IUP BT , Phần người dùng điện thoại (TUP) Phần người dùng ISDN (ISUP), Phần người dùng cung cấp lớp Hiện khơng có thành phần giao thức cung cấp lớp OSI từ đến Phần đăng ký khả giao dịch(TCAP) Người dùng SCCP Mạng lõi, sử dụng SCCP chế độ không kết nối SCCP chế độ định hướng kết nối cung cấp lớp vận chuyển cho giao thức giao diện khơng khí BSSAP RANAP TCAP cung cấp khả giao dịch cho Người dùng (TC-Người dùng), chẳng hạn Phần ứng dụng di động , Phần ứng dụng mạng thông minh Phần ứng dụng CAMEL Phần Truyền Thông báo (MTP) bao gồm phần chức tầng mạng OSI bao gồm: giao diện mạng, truyền thông tin, xử lý thông báo định tuyến đến cấp cao Phần Điều khiển Kết nối Tín hiệu (SCCP) mức chức Cùng với MTP Mức 3, gọi Phần Dịch vụ Mạng (NSP) SCCP hoàn thành chức lớp mạng OSI: định tuyến định địa đầu cuối, thông báo không kết nối (UDT) dịch vụ quản lý cho người dùng Phần Dịch vụ Mạng (NSP) Phần Người dùng Điện thoại (TUP) hệ thống báo hiệu liên kết theo liên kết sử dụng để kết nối gọi ISUP phần người dùng quan trọng, cung cấp giao thức dựa mạch để thiết lập, trì kết thúc kết nối cho gọi Phần Ứng dụng Khả Giao dịch (TCAP) sử dụng để tạo truy vấn sở liệu gọi chức mạng nâng cao liên kết đến Phần Ứng dụng Mạng Thông minh (INAP) cho mạng thông minh Phần Ứng dụng Di động (MAP) cho dịch vụ di động 12 CHƯƠNG V MẠNG VẬT LÍ SS7 tách tín hiệu khỏi mạch thoại Mạng SS7 phải tạo thành từ thiết bị hỗ trợ SS7 từ đầu đến cuối để cung cấp đầy đủ chức mạng Mạng tạo thành từ số loại liên kết (A, B, C, D, E F) ba nút báo hiệu - Điểm chuyển mạch dịch vụ (SSP), Điểm chuyển tín hiệu (STP) Điểm điều khiển dịch vụ (SCP) Mỗi nút xác định mạng số, mã điểm báo hiệu Các dịch vụ mở rộng cung cấp giao diện sở liệu cấp SCP sử dụng mạng SS7 Các liên kết nút kênh truyền thông phân loại full-duplex 56, 64, 1.536 1.984 kbit / s Ở Châu Âu, chúng thường (64 kbit / s) tất (1.984 kbit / s) khe thời gian ( DS0 ) sở E1 ; Bắc Mỹ (56 64 kbit / s) tất (1.536 kbit / s) khe thời gian ( DS0A DS0s) sở T1 Một nhiều liên kết báo hiệu kết nối với hai điểm cuối giống tạo thành tập hợp liên kết báo hiệu Các liên kết báo hiệu thêm vào tập liên kết để tăng khả báo hiệu tập liên kết Ở Châu Âu, liên kết SS7 thường kết nối trực tiếp sàn chuyển mạch sử dụng liên kết F Kết nối trực tiếp gọi báo hiệu liên kết Ở Bắc Mỹ, liên kết SS7 thường kết nối gián tiếp sàn chuyển mạch cách sử dụng mạng STPs can thiệp Kết nối gián tiếp gọi báo hiệu gần liên kết , làm giảm số lượng liên kết SS7 cần thiết để kết nối tất trao đổi chuyển mạch SCP mạng báo hiệu SS7 Các liên kết SS7 dung lượng báo hiệu cao (1.536 1.984 Mbit / s, gọi đơn giản tốc độ 1.5 Mbit / s 2.0 Mbit / s) gọi liên kết tốc độ cao (HSL) ngược lại với tốc độ thấp (56 64 kbit / s) liên kết Các liên kết tốc độ cao định Khuyến nghị ITU-T Q.703 cho tốc độ 1,5 Mbit / s 2,0 Mbit / s Tiêu chuẩn ANSI T1.111.3 cho tốc độ 1,536 Mbit / s [12] Có khác biệt thông số kỹ thuật cho tốc độ 1,5 Mbit / s Các liên kết tốc độ cao sử dụng tồn băng thơng phương tiện truyền dẫn T1 (1.536 Mbit / s) E1 (1.984 Mbit / s) để truyền tải tin báo hiệu SS7 13 CHƯƠNG VI CẤU TRÚC TẠO THÀNH MẠNG SS7 Báo hiệu số hình thành đường nối riêng mạng Đường nối dùng để cung cấp thơng tin báo hiệu cho nhóm người dùng khác gọi phần người sửdụng UP (User Part) Đó là: - Phần người dùng điện thoại TUP (Telephone User Part) - Phần sử dụng cho ISDN (Intergrated Service Digital Network) - Phần sử dụng cho số liệu DUP (Data Unit Part) - Phần sử dụng cho điện thoại di động MTUP (Mobile Telephone User Part) Tất phận sử dụng dùng chung đường dẫn để trao đổi thơng tin báo hiệu, phần chuyển giao tin MTP (Message Transfer Part) Hiển nhiên, toàn hoạt động hệ thống báo hiệu gắn liền với tổng đài Cơ sở cấu trúc minh họa sau: Hình 8: Cấu trúc hệ thống báo hiệu số Cơ sở cấu trúc có ý nghĩa tổng quát Nó đặt khả liên kết theo mơ hình cấu trúc mở OSI thích ứng theo lớp hay mức cho phần sử dụng khác Đó mạnh báo hiệu kênh chung số Phân cấp hệ thống báo hiệu số gồm mức từ mức đến mức 4, ba mức thấp nằm phần chuyển giao tin MTP Các mức gọi MTP mức 1, MTP mức 2, MTP mức mô tả hình 9.MTP cung cấp hệ thống vận chuyển khơng đấu nối để chuyển giao tin cậy tin báo hiệu User 14 Hình 10: Cấu trúc chức SS7 Mức gọi phần khách hàng hay gọi phần người sử dụng Phần khách hàng điều khiển tín hiệu xửlý thiết bịchuyển mạch Các ví dụ điển hình phần khách hàng phần người sử dụng điện thoại (TUP) phần người dụng ISDN (ISUP)  Mối tương quan SS7 OSI: Hệ thống báo hiệu số kiểu thông tin số liệu chuyển mạch gói, cấu trúc theo kiểu module giống với mơ hình OSI, có mức Ba mức thấp hợp thành phần chuyển giao tin MTP, mức thứ tư gồm phần ứng dụng SS7 khơng hồn tồn phù hợp với OSI Mối tương quan SS7 OSI mô tả hình vẽ sau: 15 Hình 11: Mối tương quangiữa hệthống báo hiệu số7 OSI Sự khác lớn SS7 OSI version thủ tục thơng tin mạng Mơ hình OSI mơ tả trao đổi số liệu có định hướng (Connection Oriented), gồm pha thực thiết lập đấu nối, chuyển số liệu giải phóng đấu nối Cịn SS7, MTP chỉcung cấp dịch vụ vận chuyển không định hướng (Connectionless) có pha chuyển số liệu, việc chuyển số liệu nhanh với số lượng Để đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ ứng dụng định, năm 1984 người ta phải đưa thêm phần điều khiển đấu nối báo hiệu SCCP SCCP đề cập đến dịch vụ vận chuyển mạng có định hướng đấu nối khơng đấu nối, cung cấp giao tiếp lớp vận chuyển lớp mạng để phối hợp với OSI SCCP cho phép sử dụng SS7 dựa tảng MTP, coi MTP phần mang chung ứng dụng, sử dụng giao thức OSI để trao đổi thông tin lớp cao OSI tạo môi trường rộng mở hơn, mà cịn có ý nghĩa sản xuất quản lý tập trung ứng dụng khơng cịn vấn đề đấu nối hệ thống với từ nhà cung cấp khác Cấu trúc module OSI cho phép sử dụng trực tiếp thiết bị cũ ứng dụng OSI kết nối lĩnh vực cách biệt xử lý số liệu viễn thông lại với 16 17 ... báo hiệu chia thành loại báo hiệu đường thuê bao báo hiệu liên đài Báo hiệu đường thuê bao báo hiệu thực cho máy đầu cuối, thường máy điện thoại với tổng đài nội hạt, báo hiệu liên tổng đài báo. .. thành nên mạng báo hiệu thiết kế, cấu tạo gồm có: điểm báo hiệu SP, điểm chuyển tiếp báo hiệu TP, điểm vừa báo hiệu vừa chuyển tiếp báo hiệu STP kí hiệu hình đây: Điểm chuyển tiếp báo hiệu (chỉ chuyển... thành nên mạng báo hiệu thiết kế, cấu tạo gồm có: điểm báo hiệu SP, điểm chuyển tiếp báo hiệu TP, điểm vừa báo hiệu vừa chuyển tiếp báo hiệu STP kí hiệu hình đây: Điểm chuyển tiếp báo hiệu (chỉ chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ Thống BÁO HIỆU SS7,