0

XÃ hội học DU LỊCH chương 1 – thời gian và du lịch

12 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 13:04

XÃ HỘI H C DU L CH Chương – Thời gian Du l ch VÕ SÁNG Xuân Lan HK (2012) XÃ HỘI H C DU L CH    Khoa học xã hội, định chế xã hội mối quan hệ xã hội Mối quan hệ xã hội Khách tham quan cộng đồng khu vực Mối quan hệ xã hội bên cộng đồng 22-Jun-12 VSXL-XHHDL11 Chương 1: Thời gian du l ch    Lịch sử c a thời gian Thời gian làm việc, nghỉ ngơi nghỉ phép có lương Phân loại thời gian 22-Jun-12 Xã hội học Du lịch - 2010 Lịch sử c a thời gian  Cách 15 thiên niên kỷ  Khởi đầu c a nông nghiệp theo mùa  tổ ch c công việc  ng dụng c a kim loại  khả thay đổi thời gian 22-Jun-12 Xã hội học Du lịch - 2010 Lịch sử c a thời gian  Sự thích nghi với thiên nhiên thay đổi mùa  kiểm soát hiểu biết thời gian  chu kỳ c a hệ thực vật  Chu kỳ c a hệ thực vật = thiên nhiên + can thiệp c a người  Thời gian tuần hoàn = thời gian dành cho thần thánh (thời gian rỗi) + thời gian dành cho việc trần tục 22-Jun-12 Xã hội học Du lịch - 2010 Lịch sử c a thời gian  Sự phát triển c a văn hóa cổ đại  hệ thống hóa thời gian  Sự kiểm soát thời gian Thiên chúa giáo (năm 900)  Thời kỳ Phục hưng: giai cấp tư sản cầm quyền thay cho quyền tơn giáo  bắt đầu thời kỳ cơng nghiệp hóa 22-Jun-12 Xã hội học Du lịch - 2010 Thời gian làm việc, nghỉ ngơi nghỉ phép có lương  La Mã Hi Lạp cổ đại : hoạt động giải trí = điều kiện c a người tự giàu có  Du lịch dành cho tầng lớp thượng lưu  1936 – bắt đầu chế độ nghỉ phép có lương 22-Jun-12 Xã hội học Du lịch - 2010 Khái niệm thời gian rỗi  Thời gian rỗi ≠ thời gian làm việc  Thời gian làm việc = nhịp điệu c a sản xuất, suất, tiêu chuẩn sinh lời theo quy định  Thời gian rỗi 22-Jun-12 Xã hội học Du lịch - 2010 Sử dụng thời gian rỗi Vé vận chuyển tàu hỏa giá thấp  khả nghỉ dưỡng người lao động gia đình   Sự đổi xã hội  ngành du lịch bắt đầu phát triển = thăm thân nhân bạn bè miền quê vùng biển thời gian ngắn  22-Jun-12 Xã hội học Du lịch - 2010 Sử dụng thời gian rỗi  Thời gian rỗi = thời gian không làm việc (vệ sinh, ăn uống, ng )  Thời gian dành cho nghỉ ngơi tăng  Thời gian dành cho việc giải trí tăng   Ý nghĩa xã hội học c a nghỉ ngơi du lịch 22-Jun-12 Xã hội học Du lịch - 2010 10 Phân loại thời gian Thời gian xã hội cá nhân Thời gian hoạt động nghỉ ngơi Thời gian chung riêng Thời gian dành cho công việc tay chân cơng việc trí óc Thời gian ngồi gia đình Thời gian lên kế hoạch chưa lên kế hoạch 22-Jun-12 Xã hội học Du lịch - 2010 11 Thời gian nghỉ phép có lương    Thời gian làm việc: 40h /tuần, 11 tháng /năm, 40 năm sống Theo WTO: quy hoạch thời gian rỗi cho chu kỳ sống (mọi l a tuổi)  Thời gian nghỉ ngơi đa ch c = thời gian học tập + thời gian nghỉ ngơi + thời gian gặp gỡ liên lạc 22-Jun-12 Xã hội học Du lịch - 2010 12 ... Ý nghĩa xã hội học c a nghỉ ngơi du lịch 22-Jun -12 Xã hội học Du lịch - 2 010 10 Phân loại thời gian Thời gian xã hội cá nhân Thời gian hoạt động nghỉ ngơi Thời gian chung riêng Thời gian dành... Chương 1: Thời gian du l ch    Lịch sử c a thời gian Thời gian làm việc, nghỉ ngơi nghỉ phép có lương Phân loại thời gian 22-Jun -12 Xã hội học Du lịch - 2 010 Lịch sử c a thời gian  Cách 15 thiên... biển thời gian ngắn  22-Jun -12 Xã hội học Du lịch - 2 010 Sử dụng thời gian rỗi  Thời gian rỗi = thời gian không làm việc (vệ sinh, ăn uống, ng )  Thời gian dành cho nghỉ ngơi tăng  Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: XÃ hội học DU LỊCH chương 1 – thời gian và du lịch ,