0

Giáo án môn TNXH lớp 3 bộ sách Cánh diều - HKI

116 157 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 10:45

Giáo án môn TNXH lớp 3 sách Cánh diều HKI TUẦN 1 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CHỦ ĐỀ 1 GIA ĐÌNH Bài 01 HỌ HÀNG NỘI, NGOẠI (T1) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT 1 Năng lực đặc thù Sau khi học, học sinh sẽ Nêu được mối quan hệ. Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI TUẦN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH Bài 01: HỌ HÀNG NỘI, NGOẠI (T1) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Năng lực đặc thù: Sau học, học sinh sẽ: - Nêu mối quan hệ họ hàng, nội ngoại - Xưng hô với thành viên gia đình thuộc họ nội, họ ngoại - Vẽ, viết cắt dán hình ảnh vào sơ đồ gia đình họ hàng nội, ngoại theo mẫu - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên mối quan hệ họ hàng nội, ngoại Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu ý học tập, tự giác tìm hiểu để hồn thành tốt nội dung tiết học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Có biểu tích cực, sáng tạo hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng - Năng lực giao tiếp hợp tác: Có biểu tích cực, sơi nhiệt tình hoạt động nhóm Có khả trình bày, thuyết trình… hoạt động học tập Phẩm chất - Phẩm chất nhân ái: Bày tỏ tình cảm, gắn bó thân với họ hàng nội ngoại - Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm học tập, ln tự giác tìm hiểu - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kế hoạch dạy, giảng Power point - SGK thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: - Mục tiêu: + Tạo khơng khí vui vẻ, khấn khởi trước học + Kiểm tra kiến thức học học sinh trước - Cách tiến hành: - GV mở hát “Ba nến lung linh” để khởi - HS lắng nghe hát động học + GV nêu câu hỏi: hát nói ai? + Trả lời: Bài hát nói ba, mẹ + Tác giả hát ví ba gì, mẹ + Trả lời: Tác giả hát ví ba gì? nến vàng, mẹ nến - GV Nhận xét, tuyên dương xanh, nến hồng - GV dẫn dắt vào - HS lắng nghe Khám phá: - Mục tiêu: Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI + Nêu thành viên thuộc họ nội, họ ngoại + Giới thiệu số người thuộc họ nội họ ngoại em + Biết cách quan sát trình bày ý kiến thành viên họ hàng nội, ngoại - Cách tiến hành: Hoạt động Mối quan hệ họ hàng nội, ngoại (làm việc chung lớp) - GV mời HS đọc yêu cầu đề - Học sinh đọc yêu cầu - GV chia sẻ tranh nêu câu hỏi Sau - Cả lớp quan sát tranh ttrar mời học sinh quan sát trình bày kết lời câu hỏi: + Bạn An bạn Lan cho xem ảnh + Bạn An cho xem ảnh ai? ông bà nội chụp với bố + Kể người thuộc họ nội bạn An chị gái bố người thuộc họ ngoại bạn Lan? + Bạn Lan cho xem ảnh ông bà ngoại chụp với mẹ em trai mẹ + Người thuộc họ nội bạn An: ông bà nội, chị gái bố (o bá) Lan, Hoa + Những người thuộc họ ngoại bạn Lan: ông, bà, em trai mẹ An Bình - GV mời HS khác nhận xét - GV nhận xét chung, tuyên dương - GV chốt HĐ1 mời HS đọc lại + Ông bà bố cá anh, chị, em ruột với họ người thuộc họ nội + Ông bà mẹ cá anh, chị, em ruột với họ người thuộc họ ngoại Hoạt động Tìm hiểu cách xưng hơ bên nội, bên ngoại (làm việc nhóm 2) - GV mời HS đọc yêu cầu đề - GV chia sẻ tranh nêu câu hỏi Sau mời học sinh thảo luận nhóm 2, quan sát trình bày kết + Hãy nói mối quan hệ người hình đây: Ai trai, gái ông bà? Ai dâu, rể ông bà? Ai cháu nội, cháu ngoại ông bà? - HS nhận xét ý kiến bạn - Lắng nghe rút kinh nghiệm - HS nêu lại nội dung HĐ1 - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu tiến hành thảo luận - Đại diện nhóm trình bày: + Bố An trai, mẹ Lan gái ông bà + Mẹ An dâu, bố Lan rể ơng bà + An Bình cháu nội, Lan Hoa cháu ngoại ông bà Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI - Đại diện nhóm nhận xét - Lắng nghe rút kinh nghiệm - GV mời nhóm khác nhận xét - GV nhận xét chung, tuyên Luyện tập: - Mục tiêu: + Biết cách xưng hô với thành viên gia đình thuộc họ nội, họ ngoại - Cách tiến hành: Hoạt động Thực hành nêu cách xưng hô em với người thuộc họ nội, họ ngoại (Làm việc nhóm 4) - GV mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu - GV mời học sinh thảo luận nhóm 4, trao - Học sinh chia nhóm 4, đọc u đổi, nêu cách xưng hơ với người cầu tiến hành thảo luận thuộc họ nội, họ ngoại - Mời nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày theo cách xưng hơ gia đình, địa phương - GV mời nhóm khác nhận xét - GV nhận xét chung, tuyên dương bổ sung thêm số cách xưng hơ tuỳ theo địa phương - Các nhóm nhận xét VD: Miền trung vợ gọi mự (chú - Lắng nghe, rút kinh nghiệm mự); miền Bắc, vợ lại gọi thím (chú thím), Vận dụng - Mục tiêu: + Củng cố kiến thức học tiết học để học sinh khắc sâu nội dung + Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn + Tạo khơng khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau học sinh học - Cách tiến hành: - GV giới thiệu sơ đồ gia đình họ hàng nội, - HS quan sát sơ đồ ngoại bạn An Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI - Cùng trao đổi với HS sơ đồ - HS trao đổi sơ đồ - Về nhà tự làm sơ đồ theo mẫu + GV yêu cầu HS nhà dựa vào sơ đồ gợi ý để vẽ, viết cắt dán ảnh sơ đồ gia đình họ hàng nội, ngoại IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH Bài 01: HỌ HÀNG NỘI, NGOẠI (T2) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Năng lực đặc thù: Sau học, học sinh sẽ: - Nêu việc làm thể tình cảm , gắn bó bạn Hà bạn An với họ hàng nội, ngoại - Bày tỏ tình cảm, gắn bó thân với họ hàng, nội, ngoại - Đưa cách ứng xử thể tình cảm, gắn bó với người họ hàng Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu ý học tập, tự giác tìm hiểu để hồn thành tốt nội dung tiết học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Có biểu tích cực, sáng tạo hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng - Năng lực giao tiếp hợp tác: Có biểu tích cực, sơi nhiệt tình hoạt động nhóm Có khả trình bày, thuyết trình… hoạt động học tập Phẩm chất - Phẩm chất nhân ái: Có biểu yêu quý người gia đình, họ hàng, biết nhớ ngày lễ trọng đại gia đình - Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm học tập, ln tự giác tìm hiểu - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc Có trách nhiệm với tập thể tham gia hoạt động nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kế hoạch dạy, giảng Power point - SGK thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: - Mục tiêu: + Tạo khơng khí vui vẻ, khấn khởi trước học + Kiểm tra kiến thức học học sinh trước - Cách tiến hành: - GV mời HS đưa sản phẩm làm (sơ đồ hộ - HS nộp sản phẩm hàng em) học tiết trước để khởi động học + GV nhận xét em, tuyên dương, khen - lắng nghe nhận xét, rút kinh thưởng cho học sinh làm đẹp, nghiệm - GV Nhận xét, tuyên dương chung nhà - GV dẫn dắt vào Khám phá: - Mục tiêu: + Kể số tên thành viên gia đình bên nội bên ngoại + Bày tỏ tình cảm, gắn bó thân với họ hàng, nội, ngoại - Cách tiến hành: Hoạt động Tình cảm, gắn bó em với họ hàng nội, ngoại (làm việc nhóm 4) - GV mời HS đọc yêu cầu đề - Một số học sinh trình bày - GV mời học sinh thảo luận nhóm 4, trao đổi, nói việc làm thể tình cảm, - Lớp thảo luận nhóm 4, đưa gắn bó bạn Hà bạn An với họ hàng nội, kết trình bày: ngoại Hình 1: Bạn Hà gọi điện hỏi - Mời nhóm trình bày thăm ơng bà Hình 2: Bạn An thăm dì bị ốm Hình 3: Bạn Hà nhường phịng cho em họ đến chơi nhà Hình 4: Bạn An người thân mua quà biếu ông bà - GV mời HS khác nhận xét - GV nhận xét chung, tuyên dương đồng thời nêu câu hỏi phụ chung cho lớp: + Em làm để bày tỏ tình cảm, gắn bó với người họ hàng nội, ngoại? - GV nhận xét, tuyên dương - HS nhận xét ý kiến bạn - HS trả lời cá nhân theo kết làm trơng sống với người họ hàng nội, ngoại Luyện tập - Mục tiêu: Đưa cách ứng xử thể tình cảm, gắn bó với người Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI họ hàng - Cách tiến hành: Hoạt động Em ứng xử bạn tình (làm việc nhóm 2) - GV mời HS đọc yêu cầu đề - GV mời học sinh thảo luận nhóm 2, trao đổi, nói cách ứng xử bạn tình - HS nêu yêu cầu đề - HS thảo luận nhóm 2, trao đổi, nói cách ứng xử bạn tình bên + Em chạy khoanh tay chào hỏi bác Long, cất mũ, túi cho bác vào rót nước mời bác Long uống trị chuyện với bố + Em khơng xử lý bạn tranh mà em đồng ý q đón giao thừa ơng bà Vì giây phút giao thừa quan trọng nên nhà cần phải đồn viên bên - Các nhóm trình bày - Mời nhóm trình bày - GV nhận xét, tuyên dương (bổ sung) - GV mời HS đọc thông điện ong đưa - 3-5 HS đọc thông điệp: Hãy yêu quý, quan tâm giúp đỡ người họ hàng, nội ngoại bạn nhé! Vận dụng - Mục tiêu: + Củng cố kiến thức học tiết học để học sinh khắc sâu nội dung + Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn + Tạo khơng khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau học sinh học - Cách tiến hành: - GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: Gv - HS lắng nghe luật chơi mô tả số người thân gia đình họ - Học sinh tham gia chơi: hàng, yêu cầu học sinh người ai? + Người phụ nữ sinh mẹ ai? + Đó bà ngoại + Người đàn ơng bà nội sinh sau bố + Đó là ai? + Người phụ nữ bà ngoại sinh sau mẹ + Đó dì ai? + Người trai bác trai bác gái ta gọi + Đó anh họ gì? Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI - GV đánh giá, nhận xét trò chơi - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò nhà IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: TUẦN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH Bài 02: MỘT SỐ NGÀY KỈ NIỆM, SỰ KIỆN CỦA GIA ĐÌNH (T1) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Năng lực đặc thù: Sau học, học sinh sẽ: - Nêu tên số ngày kỉ niệm hay kiện quan trọng gia đình thơng tin có liên quan đến kiện - Nhận xét thay đổi gia đình theo thời gian qua số ví dụ - Vẽ đường thời gian theo thứ tự kiện lớn, mốc quan trọng xảy gia đình - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến kiện quan trọng thay đổi gia đình theo thời gian Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu ý học tập, tự giác tìm hiểu để hoàn thành tốt nội dung tiết học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Có biểu tích cực, sáng tạo hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng - Năng lực giao tiếp hợp tác: Có biểu tích cực, sơi nhiệt tình hoạt động nhóm Có khả trình bày, thuyết trình… hoạt động học tập Phẩm chất - Phẩm chất nhân ái: Làm quà tặng người thân ngày kỉ niệm, kiện gia đình - Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm học tập, ln tự giác tìm hiểu - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kế hoạch dạy, giảng Power point - SGK thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: - Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước học + Kiểm tra kiến thức học học sinh trước - Cách tiến hành: - GV mở hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc - HS lắng nghe hát to” để khởi động học + GV nêu câu hỏi: Nụ cười bé + Trả lời: Nụ cười bé niềm Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI niềm vui ai? vui cha + Tác giả hát ví gia đình nhỏ + Trả lời: Tác giả hát ví gia đình hạnh phúc nào? nhỏ hạnh phúc to lớn - GV Nhận xét, tuyên dương ? Hãy kể dịp gặp mặt họ hàng mà - HS trả lời theo ý hiểu biết bạn nhớ nhất? - GV dẫn dắt vào - HS lắng nghe Khám phá: - Mục tiêu: + Nêu tên hoạt động diễn kiện gia đình bạn Hà bạn An + Biết cách quan sát, trình bày ý kiến kiện gia đình bạn Hà bạn An - Cách tiến hành: Hoạt động Một số ngày kỉ niệm, kiện quan trọng gia đình (làm việc chung lớp) - GV mời HS đọc yêu cầu đề - 1HS đọc yêu cầu - GV chia sẻ tranh nêu câu hỏi Sau - Cả lớp quan sát tranh trả lời câu mời HS quan sát trình bày kết hỏi: + Bạn Hà bạn An có kiện + Bạn Hà bạn An có đáng nhớ gia đình? kiện đáng nhớ lễ mừng thọ bà, chuyển từ ngơi nhà cũ sang ngơi nhà gia đình + Vậy tình cảm bạn kỉ + Tình cảm bạn kỉ niệm sao? niệm: vui mừng chúc thọ bà, luyến tiếc phải rời xa nhà cũ vui vẻ, hào hứng đến với nhà Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI - HS nhận xét ý kiến bạn - Lắng nghe rút kinh nghiệm - HS nêu lại nội dung HĐ1 GV mời HS khác nhận xét - GV nhận xét chung, tuyên dương - GV chốt HĐ1 mời HS đọc lại Trong sống diễn nhiều kiệ, kỉ niệm đáng nhớ Đó kỉ niệm bên gia đình thân yêu Luyện tập: - Mục tiêu: + giới thiệu số nagyf kỉ niệm kiện quan trọng gia đình em + Nêu ý nghĩa cuuar ngày kỉ niệm kiện quan trọng gia đình em - Cách tiến hành: Hoạt động Chia sẻ ngày Kỉ niệm hay kiện gia đình em - GV mời HS đọc yêu cầu đề - GV mời HS thảo luận cặp đôi, trao - HS đọc yêu cầu đổi, nêu kỉ niệm - HS chia cặp đôi, đọc yêu cầu tiến hành thảo luận - Mời nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày kỉ niệm + Mình thích q nội + Mình thích du lịch gia đình + Mình thích tắm biển bố mẹ - Các nhóm nhận xét - GV mời nhóm khác nhận xét - Lắng nghe, rút kinh nghiệm - GV nhận xét chung, tuyên dương - GV chốt: Mỗi có kỉ niệm đẹp gắn với gia đình Vận dụng - Mục tiêu: + Củng cố kiến thức học tiết học để học sinh khắc sâu nội dung + Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn + Tạo khơng khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau học sinh học - Cách tiến hành: Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI - GV cho HS chia sẻ lại nhiều - HS chia sẻ vi lớp kỉ niệm mà em tham dự với gia đình - Gv nhận xét tiết học - Về nhà tự làm sơ đồ theo mẫu - Dặn dò: nhắc HS chuẩn bị tiết IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH Bài 02: MỘT SỐ NGÀY KỈ NIỆM, SỰ KIỆN CỦA GIA ĐÌNH (T2) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Năng lực đặc thù: Sau học, học sinh sẽ: - Nhận xét thay đổi gia đình theo thời gian qua số ví dụ - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến kiện quan trọng thay đổi gia đình theo thời gian - Vẽ đường thời gian theo thứ tự kiện lớn, mốc quan trọng xảy gia đình - Làm quà tặng người thân ngày kỉ niệm, kiện gia đình Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu ý học tập, tự giác tìm hiểu để hồn thành tốt nội dung tiết học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Có biểu tích cực, sáng tạo hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng - Năng lực giao tiếp hợp tác: Có biểu tích cực, sơi nhiệt tình hoạt động nhóm Có khả trình bày, thuyết trình… hoạt động học tập Phẩm chất - Phẩm chất nhân ái: Làm quà tặng người thân ngày kỉ niệm, kiện gia đình - Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm học tập, ln tự giác tìm hiểu - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kế hoạch dạy, giảng Power point - SGK thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: - Mục tiêu: + Tạo khơng khí vui vẻ, khấn khởi trước học + Kiểm tra kiến thức học học sinh trước - Cách tiến hành: - GV mở hát “Cả nhà thương nhau” - HS lắng nghe hát Giáo án mơn TNXH lớp sách Cánh diều HKI khí nước héo Khi cắm hoa vào nước, thân dẫn nước lên toàn phần - Gv lắng nghe, hoàn thiện câu trả lời cho HS lá, hoa làm cho hoa - Yêu cầu HS đọc phần nội dung mục kiến tươi thức cốt lõi - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm - 3-4 em đọc: Thân thường mọc đứng, số có thân leo, thân bị Có loại thân gỗ, có loại thân thảo Thân vận chuyển chất từ rê lên từ đến phận khác để ni Ngồi ra, thân giúp nâng tán lá, hoa, Vận dụng - Mục tiêu: + Củng cố kiến thức học tiết học để học sinh khắc sâu nội dung + Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn + Tạo khơng khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau học xong học - Cách tiến hành: - GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: Gv - HS lắng nghe luật chơi chuẩn bị giỏ đồ đựng hình ảnh lồi Chi - Học sinh tham gia chơi: “Ai lớp thành nhóm lớn thi ghép hình ảnh lồi nhanh-Ai đúng”: với kiểu thân chúng, Nhóm nhanh giành thắng - GV đánh giá, nhận xét trò chơi - Lớp lắng nghe - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò nhà IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: Tự nhiên xã hội CHỦ ĐỀ 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT Bài 12: CÁC BỘ PHẬN CỦA THỰC VẬT VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG (T3) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Năng lực đặc thù: Sau học, học sinh sẽ: - Sử dụng sơ đồ có sẵn để vị trí nói tên số phận thực vật - Trình bày dược chức phận thể thực vật Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI - So sánh ( hình dạng, kích thước, màu sắc) rễ, thân, lá, hoa, thực vật khác - Biết cách phân loại thực vật dựa vào số tiêu chí đặc điểm thân ( cấu tạo thân, cách mọc thân); đặc điểm rễ ( rễ cọc, rễ chùm, ) - Tìm điểm chung đặc điểm thân (cấu tạo thân, cách mọc thân); đặc điểm rễ (rễ cọc, rễ chùm, ) để phân loại chúng Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu ý học tập, tự giác tìm hiểu để hoàn thành tốt nội dung tiết học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Có biểu tích cực, sáng tạo hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng - Năng lực giao tiếp hợp tác: Có biểu tích cực, sơi nhiệt tình hoạt động nhóm Có khả trình bày, thuyết trình… hoạt động học tập Phẩm chất - Phẩm chất nhân ái: Bày tỏ tình cảm, gắn bó thân với họ hàng nội ngoại - Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm học tập, ln tự giác tìm hiểu - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kế hoạch dạy, giảng Power point - SGK thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: - Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước học + Kiểm tra kiến thức học học sinh trước - Cách tiến hành: - GV hỏi HS số câu hỏi học tiết - HS lắng nghe câu hỏi trả lời trước để khởi động học + Nêu tên ba có thân khác Thân + Cây phượng vĩ – thân đứng; cấy chúng thuộc loại thân nào? mướp – thân leo; dưa hấu – thân bị + Thân có chức gì? + Vận chuyển nước chất khống từ rễ lên phận khác Vận chuyển chất dinh dưỡng từ khắp phận - Lắng nghe nhận xét, rút kinh - GV nhận xét, tuyên dương, khen thưởng nghiệm cho học sinh trả lời - HS lắng nghe - GV dẫn dắt vào Khám phá: - Mục tiêu: + Nhận xét, so sánh màu sắc, hình dạng, độ lớn số Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI + Nhận xét, so sánh hình dạng, kích thước, màu sắc số xung quanh nơi em sống - Cách tiến hành: Hoạt động Tìm hiểu đặc điểm bên - Một số học sinh trình bày: Lá trầu - GV u cầu HS quan sát tranh: Chỉ nói khơng gồm có gân lá, cuống tên phận trầu không? phiến - Lớp thảo luận nhóm 2, đưa kết - Yêu cầu HS tiếp tục quan sát hình 2- trình bày 4/SGK-67 nêu nhận xét so sánh hình dạng, độ lớn màu sắc (làm việc nhóm 2) - Đại diện số nhóm trình bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Hìn Tên Hìn Kíc Mà - Gọi đại diện nhóm trình bày h h h u dạn thư sắc g ớc Lá Lá Trun Xan trầu hìn g h khơ h bình ng tim Lá Lá Trun Xan sắn xẻ g h nhiề bình u thù y Lá Lá Trun Xan khế kép g h gồ bình - Nhân xét, rút kinh nghiệm m - GV chốt: Lá thường có màu xanh lục nhiề Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI Mỗi thường có cuống lá, phiến lá; có gân Lá có hình dạng kích thước khác - Yêu cầu HS đọc mục em có biết – SGK67 u nhỏ Lá Lá To Xan sen tròn h Lá Lá Nhỏ Mà tía u tơ hìn tía h tim Lá Lá To Xan chuố dài, h i to - HS nhận xét ý kiến nhóm - Lớp lắng nghe Hoạt động 10 Tìm hiểu đặc điểm bên ngồi nơi em sống (Làm việc nhóm 4) - GV yêu cầu nhóm đặt sản phẩm chuẩn bị trước sưa tập - u cầu đại diện nhóm lên trình bày giống nhau, khác hình dạng, kích thước, màu sắc số sưa tầm trước lớp - Gv nhận xét, tuyên rương, rút kinh nghiệm cho nhóm - HS đọc: Màu xanh lục chất diệp lục tạo nên Chất diệp lục giúp quang hợp - Các nhóm trưng bày sản phẩm - Đại diện nhóm lên trình bày - nhóm lắng nghe, rút kinh nghiệm Luyện tập - Mục tiêu: + Nêu chức + Giải thích nên trồng nhiều - Cách tiến hành: Hoạt động 11 Tìm hiểu chức (Làm việc nhóm 2) - HS nêu yêu cầu đề - GV mời HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS quan sát tranh: Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI - HS thảo luận nhóm 2, trao đổi TLCH + Q trình hơ hấp diễn suốt ngày đêm Quá trình uang hợp diễn ánh sáng mặt trời + Lá có chức qung hợp ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất - GV mời học sinh thảo luận nhóm 2, dinh dưỡng, trao đổi khí với mơi trường thoát nước trao đổi, TLCH: + Chỉ nói q trình quang hợp hơ hấp - Các nhóm trình bày cây? - Lớp lắng nghe + Nêu chức cây? - Mời nhóm trình bày - GV mời HS khác nhận xét - GV giải thích: Lá trình quang hợp sử dụng ánh sáng mặt trời, khí các-bơ-níc khơng khí nước để tạo chất dinh dưỡng cho khí ơ-xi La cịn có chức nước, thoát nước đa tạo lực hút giúp rễ hút nhiều nước Thoát nước giúp giam nhiệt độ - GV nhận xét chung, tuyên dương Hoạt động 12 Tìm hiểu nên trồng nhiều (Làm việc lớp) - GV nêu câu hỏi chung cho lớp: Sau tìm hiểu chức cây, giải thích: + Vì nên trồng nhiều xanh? - HS lắng nghe + Trồng nhiều xanh có lợi ích cho mơi trường, kh quang hợp sử dụng khí các-bơ-níc thải khí ơxi giúp mơi trường khơng khí lành, cịn nước làm mát khơng khí, - HS nêu theo ý hiểu - 3-5 HS đọc mục kiến thức cốt lõi: Lá thường có màu xanh lục Mỗi thường có cuống lá, phiến lá; phiến có ngân Lá có nhều hình dạng độ lớn khác Lá câ có chức quang hợp, hơ hấp nước Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI + Vì ban đêm khơng nên để nhiều hoa xanh phịng ngủ đóng kín cửa? - GV nhận xét, tuyên dương (bổ sung) - GV mời HS đọc mục kiến thức cốt lõi – SGK/68 Vận dụng - Mục tiêu: + Củng cố kiến thức học tiết học để học sinh khắc sâu nội dung + Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn + Tạo khơng khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau học xong học - Cách tiến hành: - GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: - HS lắng nghe luật chơi Gv chuẩn bị giỏ đồ đựng hình ảnh loài - Học sinh tham gia chơi: “Ai nhanhcây Chi lớp thành nhóm lớn thi ghép hình Ai đúng”: ảnh loài với kiểu chúng, Nhóm nhanh giành thắng - GV đánh giá, nhận xét trò chơi - Lớp lắng nghe - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò nhà IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: TUẦN 18 Tự nhiên xã hội CHỦ ĐỀ 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT Bài 12: CÁC BỘ PHẬN CỦA THỰC VẬT VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG (T4) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Năng lực đặc thù: Sau học, học sinh sẽ: - Sử dụng sơ đồ có sẵn để vị trí nói tên số phận thực vật - Trình bày dược chức phận thể thực vật - So sánh ( hình dạng, kích thước, màu sắc) rễ, thân, lá, hoa, thực vật khác - Biết cách phân loại thực vật dựa vào số tiêu chí đặc điểm thân ( cấu tạo thân, cách mọc thân); đặc điểm rễ ( rễ cọc, rễ chùm, ) - Tìm điểm chung đặc điểm thân (cấu tạo thân, cách mọc thân); đặc điểm rễ (rễ cọc, rễ chùm, ) để phân loại chúng Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu ý học tập, tự giác tìm hiểu để hồn thành tốt nội dung tiết học Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Có biểu tích cực, sáng tạo hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng - Năng lực giao tiếp hợp tác: Có biểu tích cực, sơi nhiệt tình hoạt động nhóm Có khả trình bày, thuyết trình… hoạt động học tập Phẩm chất - Phẩm chất nhân ái: Bày tỏ tình cảm, gắn bó thân với họ hàng nội ngoại - Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm học tập, ln tự giác tìm hiểu - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kế hoạch dạy, giảng Power point - SGK thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: - Mục tiêu: + Tạo khơng khí vui vẻ, khấn khởi trước học + Kiểm tra kiến thức học học sinh trước - Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Nhanh - HS chơi trò chơi: “ Nhanh tay, nhanh tay, nhanh mắt” để khởi động học: GV mắt’ chuẩn bị giỏ đồ chứa giỏ đồ chứa tên loại Trong thời gian phút nhóm thi ghép hình ảnh loại với tên gọi chúng Nhóm ghép loại se giành chiến thắng - Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm - GV Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng - GV dẫn dắt vào Khám phá: - Mục tiêu: + Nhận biết phận hoa So sánh kích thước, màu sắc, mùi hương số hoa + So sánh kích thước, màu sắc, mùi hương số hoa xung quanh nơi em sống + Nhận biết phận So sánh hình dạng, kích thước, màu sắc - Cách tiến hành: Hoạt động 13 Tìm hiểu đặc điểm hoa (Làm việc lớp) - Một số học sinh trình bày: Hoa bưởi - GV yêu cầu HS quan sát tranh: Chỉ nói gồm: Cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhị hoa, nhụy hoa tên phận hoa bưởi? - Lớp thảo luận nhóm 2, đưa kết - Yêu cầu HS tiếp tục quan sát hình 2- trình bày 5/SGK-69 nêu nhận xét so sánh kích thước, màu sắc, mùi hương - Đại diện số nhóm trình bày Các hoa nơi hình (làm việc nhóm 2) nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gọi đại diện nhóm trình bày Hìn Tên Kích Màu Mùi Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI h hoa thước sắc hương Hoa Lớn Vàng Khơng râm bụt Hoa Trung Đỏ Thơm hồng bình Hoa Lớn Tím Thơn li hồng hắc Hoa Lớn Trắng Thơm sen Hoa Trung Tím Khơng - Nhân xét, rút kinh nghiệm ban bình hồng - GV hỏi: Em có nhận xét kích thước, nhạt màu sắc, mùi hương loài hoa - HS nhận xét ý kiến nhóm hình? - HS trả lời - GV chốt: Hoa thường có cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhị hoa nhụy hoa Các - Lớp lắng nghe lồi hoa có màu sắc, mù hương khác Hoạt động 14 Tìm hiểu đặc điểm số hoa nơi em sống (Làm việc nhóm 4) - Các nhóm trưng bày sản phẩm - GV yêu cầu nhóm đặt sản phẩm chuẩn bị trước sưa tập hoa - Đại diện nhóm lên trình bày - u cầu đại diện nhóm lên trình bày giống nhau, khác về, kích thước, - Các nhóm lắng nghe, rút kinh màu sắc, mùi hương số loài hoa nghiệm sưa tầm trước lớp - HS đọc: Hoa thường có cuống hoa, - Gv nhận xét, tuyên dương, rút kinh đài hoa, cánh hoa, nhị hoa nhụy nghiệm cho nhóm hoa Các lồi hoa có màu sắc, mù - Yêu cầu HS đọc mục kiến thức cốt lõi – hương khác SGK-69 Hoạt động 15 Tìm hiểu đặc điểm - Một số học sinh trình bày: Quả đu đủ (Làm việc lớp) gồm: Hạt, thịt quả, vỏ quả, cuống - Lớp thảo luận nhóm 2, đưa kết trình bày: Hìn Tên Hình Kích Màu h dạng thước sắc Quả Bầu To Vỏ đu dục vàng - GV yêu cầu HS quan sát tranh: Chỉ nói đủ xanh tên phận đu đủ? Quả Tròn/ To Vỏ - Yêu cầu HS tiếp tục quan sát hình 1- Giáo án mơn TNXH lớp sách Cánh diều HKI 4/SGK-70 nêu nhận xét so sánh hình dạng, kích thước, màu sắc hình (làm việc nhóm 2) - Gọi đại diện nhóm trình bày - Nhân xét, rút kinh nghiệm - GV hỏi: Em có nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc loại hình? - GV chốt: Quả thường có vỏ quả, thịt hạt Các loại có hình dạng, kích thước, màu sắc, khác Hoạt động 16 Tìm hiểu đặc điểm số loại nơi em sống (Làm việc nhóm 4) - GV yêu cầu nhóm đặt sản phẩm chuẩn bị trước sưa tập loại - Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày giống nhau, khác so sánh hình dạng, kích thước, màu sắc loại sưa tầm trước lớp - Gv nhận xét, tuyên dương, rút kinh nghiệm cho nhóm - GV hỏi: Kể tên số loại em ăn so sánh hình dạng, độ lớn, màu sắc, mùi, vị chúng? - Yêu cầu HS đọc mục kiến thức cốt lõi – SGK-70 dưa bầu xanh hấu dục Quả Trịn Trung Vỏ cam bình xanh Quả Thn Trung Vỏ bơ bình xanh dài - Đại diện số nhóm trình bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS nhận xét ý kiến nhóm - HS trả lời - Lớp lắng nghe - Các nhóm trưng bày sản phẩm - Đại diện nhóm lên trình bày - Các nhóm lắng nghe, rút kinh nghiệm + HS nêu ý kiến cá nhân - HS đọc: Quả thường có vỏ quả, thịt hạt Các loại có hình dạng, kích thước, màu sắc, khác Luyện tập - Mục tiêu: + Nhận biết chức hoa + Giải thích người ta cần lưu trữ hạt giống - Cách tiến hành: Hoạt động 17 Tìm hiểu chức hoa, (Làm việc nhóm 2) - GV mời HS đọc yêu cầu đề - HS nêu yêu cầu đề - Yêu cầu HS quan sát tranh 1-6/SGK/70: mơ tả q trình từ hạt cà chu trở thành cà chua có chín: Giáo án mơn TNXH lớp sách Cánh diều HKI - HS thảo luận nhóm 2, trao đổi TLCH: + Hình 1: Hạt cà chua gieo xuống đất + Hình 2: Gặp đất ẩm,hạt cà chua nảy mầm thành cà chua non - GV mời học sinh thảo luận nhóm 2, + Hình 3: Cây cà chua non lớn hơn, trao đổi, TLCH: Mơ tả q trình từ hạt có cà chu trở thành cà chua có chín + Hình 4: Cây cà chua lớn thành to hoa + Hình 5: Cây cà chua có hoa xanh + Hình 6: Cây cà chua có chín - Các nhóm trình bày - HS lắng nghe - Mời nhóm trình bày - GV chốt: Hoa quan sinh sản Hoa tạo thành hạt Khi gặp điều kiện thích hợp, hạt se mọc thành - GV nhận xét chung, tuyên dương Hoạt động 18 Tìm hiểu cần giữ lại hạt giống (Làm việc lớp) - GV nêu câu hỏi chung cho lớp: Sau tìm hiểu chức hoa, giải thích: + Vì cần lưu trư lại hạt giống? - HS lắng nghe + Hoa tạo hạt Hạt gặp điều kiện thuận lợi nảy mầm mọc thành Vì thế, người ta phải giư lại hạt để làm giống gieo trồng vào mùa sau - 3-5 HS đọc mục kiến thức cốt lõi: Hoa quan sinh sản Hoa tạo thành hạt Khi gặp điều kiện thích hợp, hạt se mọc thành - GV nhận xét, tuyên dương (bổ sung) - GV mời HS đọc mục kiến thức cốt lõi – SGK/70 Vận dụng - Mục tiêu: + Củng cố kiến thức học tiết học để học sinh khắc sâu nội dung + Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn + Tạo khơng khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau học xong học - Cách tiến hành: - GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: - HS lắng nghe luật chơi Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI Gv chuẩn bị giỏ đồ đựng hình ảnh - Học sinh tham gia chơi: “Ai nhanhloài Chia lớp thành nhóm lớn thi Ai đúng”: ghép hình ảnh lồi với loại Nhóm nhanh giành thắng - Lớp lắng nghe - GV đánh giá, nhận xét trò chơi - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò nhà IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CHỦ ĐỀ 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT BÀI 13: CÁC BỘ PHẬN CỦA ĐỘNG VẬT VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG (TIẾT 1) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Năng lực đặc thù: -Sử dụng hình vẽ hình vẽ có sẵn để chỉ, nêu tên số phận bên động vật chức chúng - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến chức số phận động vật Năng lực chung - Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu ý học tập, tự giác tìm hiểu để hoàn thành tốt nội dung tiết học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Có biểu tích cực, sáng tạo hoạt động học tập, trò chơi, quan sát - Năng lực giao tiếp hợp tác: Có khả trình bày, thuyết trình… hoạt động học tập Phẩm chất - Phẩm chất nhân ái: Bày tỏ tình cảm yêu quý lồi động vật - Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm học tập, ln tự giác tìm hiểu - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc, bảo vệ loài động vật II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kế hoạch dạy, giảng Power point - SGK thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: - Mục tiêu: + Tạo khơng khí vui vẻ, khấn khởi trước học + Kiểm tra kiến thức học sinh chuẩn bị Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI - Cách tiến hành: - GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn” để khởi động - Mỗi HS chuẩn bị câu đố học loài vật->vài HS chia sẻ câu đố chuẩn bị cho bạn tìm đáp án + Ví dụ: Con ăn no, bụng to, mắt híp, miệng kêu -> lớp nhận xét bổ sung ụt ịt? -con lợn + Con vốn hiền lành -cá bống Xưa chị Tấm dỗ dành ni cơm? + Con mắt hồng, lông trắng, tai dài, đuôi ngắn? -con thỏ + Con chân ngắn -con vịt Mà lại có màng Mỏ bẹt màu vàng Hay kêu cạp cạp? - GV nhận xét, tuyên dương - GV dẫn dắt: Như vậy, em thấy giới loài - HS lắng nghe Nhắc lại tên động vật phong phú Đặc biệt thể chúng chúng đa dạng Vậy động vật chúng có phận chức ? Chúng ta tìm hiểu qua học hơm Khám phá: - Mục tiêu: + Thông qua quan sát tranh ảnh, HS nêu tên số phận bên động vật + Nêu chức phận -Cách tiến hành: Hoạt động nhóm -GV cho HS quan sát hình 1-3 trang 71 SGK - HS làm việc nhóm ->HS quan sát hình 1-3 trang 71 SGK TLCH -Đại diện hóm báo cáo ->Lần lượt nhóm lên vào hình + Chỉ nói số phận vật chia sẻ tên phận hình chức chúng + Nêu chức số phận + HS lắng nghe bổ sung ý vật? Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI Con vật vẹt ngựa cá chép Tên phận lông vũ cánh mỏ lông mao mũi vảy vây Chức Bảo vệ thể Di chuyển Để ăn,hót,tự vệ Bảo vệ thể Để ngửi Bảo vệ thê Di chuyển kiến (có thể chia sẻ theo bảng hệ thống sau) + vẹt: đầu(mỏ, mắt), cánh, lông vũ, chân, đầu, mình, +con ngựa: đầu(mũi, mắt, tai, ), mình, chân, đi, lơng mao, +con cá chép: đầu, mình, đi, vây, vảy, -GV cho HS trả lời theo gợi ý sau, HS -mắt để nhìn; mũi để ngửi; tai lúng túng: + Động vật có giác quan giúp chúng nhận biết để nghe; lưỡi để nhận biết vị thức ăn; da cảm nhận nóng giới xung quanh phận nào? lạnh, - chân, cánh, vây, di chuyển +Động vật có phận giúp di chuyển -lơng vũ, lơng mao, vỏ cứng, gì? vảy, +Động vật bảo vệ thể nhờ phận nào? -HS QS lắng nghe =>GV chốt, chỉnh sửa bổ sung thêm Cơ thể động vật vô đa dạng Nhiều lồi động vật có phận đặc biệt khả đặc biệt Như mũi chó béc-giê có khả ngửi mùi giỏi nên sử dụng truy tìm tội phạm, người gặp nạn, Cáo châu Phi chạy nhanh gió(như ơtơ), Vận dụng - Mục tiêu: + Củng cố kiến thức học tiết học để học sinh khắc sâu nội dung + Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn + Tạo khơng khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau học sinh học - Cách tiến hành: - GV cho HS củng cố kiến thức thông qua nhiệm vụ-> GV cho HS giới thiệu vật ni gia đình mình(hoặc em biết) - Cùng trao đổi với bạn quan di chuyển - HS bạn chia sẻ lớp bao phủ vật vật ni gia đình -GV nhận xét, tuyên dương -> phận vật vừa nêu chức phận + GV yêu cầu HS nhà dựa vào điều học quan sát nói cho chị em, ơng bà bố mẹ - Về nhà thực hành theo yêu nghe phận vật QS chức cầu GV phận đó.->Tìm hiểu thêm phận bên ngồi động vật, so sánh tìm đặc điểm cấu tạo số động vật khác Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: - ... học sinh học - Cách tiến hành: Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI - GV cho HS chia sẻ lại nhiều - HS chia sẻ vi lớp kỉ niệm mà em tham dự với gia đình - Gv nhận xét tiết học - Về nhà tự làm... - Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS kể tên số hoạt động nhà - HS nêu ý kiến trường tổ chức mà em tham gia - GV HS nhận xét - HS lắng nghe - GV dẫn dắt vào Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI. .. sinh trước - Cách tiến hành: - GV mời HS nhắc lại Hoạt động kết nối với xã - HS nhắc lại Giáo án môn TNXH lớp sách Cánh diều HKI hội gì? - GV Nhận xét, tuyên dương - GV dẫn dắt vào - HS lắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn TNXH lớp 3 bộ sách Cánh diều - HKI,