0

văn tế nghĩa sỉ Cần giuộc

8 5 0
  • văn tế nghĩa sỉ Cần giuộc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:19

Slide 1 Tiết 17 Đọc văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ( Nguyễn Đình Chiểu ) ATác giả Nguyễn Đình Chiểu (1822 1888) 1 Tiểu sử cuộc đời Cuộc đời riêng Đỗ tú tài  ra Huế học  Mẹ mất  bỏ thi về chịu tang mẹ đau mắt  bị mù => Đau thương, bệnh tật, công danh giang dở Bi kịch chung của thời đại TD Pháp xâm lược Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng, cắt đất cho thực dân Nhân dân khởi nghĩa đánh Pháp => Thời kỳ “khổ nhục nhưng vĩ đại” của dân tộc Phẩm chất của nhà thơ Là người có nghị lực phi thường vượt. Tiết 17 - Đọc văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ( Nguyễn Đình Chiểu ) A/Tác giả : Nguyễn Đình Chiểu (1822- 1888) 1/ Tiểu sử- đời: *Cuộc đời riêng: -Đỗ tú tài  Huế học  Mẹ  bỏ thi chịu tang mẹ đau mắt  bị mù => Đau thương, bệnh tật, công danh giang dở *Bi kịch chung thời đại : -TD Pháp xâm lược -Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng, cắt đất cho thực dân.-Nhân dân khởi nghĩa đánh Pháp => Thời kỳ “khổ nhục vĩ đại” dân tộc  *Phẩm chất nhà thơ:  -Là người có nghị lực phi thường vượt lên số phận: Sau bị mù, Nguyễn Đình Chiểu mở trường dạy học, bốc thuốc, sáng tác thơ văn, nhân dân yêu kính  -Là nhà nho có lịng u nước thương dân sâu sắc: bị mù nghiã quân bàn mưu tính kế đánh giặc; tinh thần kiên định khẳng khái; không bị kẻ thù mua chuộc; thuỷ chung – son sắt lòng với dân với nước Nguyễn Đình Chiểu 2/ Thơ văn  *Các giai đoạn sáng tác:  -Trước thực dân Pháp xâm lược  -Từ thực dân Pháp xâm lược ông  *Quan điểm sáng tác:  Dùng thơ văn để chở đạo làm người, để “đâm gian, chém tà”, chiến đấu cho bảo vệ đạo đức nghĩa  a/Về nội dung :  a1.Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu thể lý tưởng đạo đức nhân nghĩa sâu sắc Tác giả đề cao:  + Những người sống nhân hậu, thuỷ chung  +Những người biết giữ gìn nhân cách thẳng, cao cả, dám đấu tranh có đủ sức mạnh để chiến thắng lực bạo tàn  => Đạo lý làm người Nguyễn Đình Chiểu xuất phát từ đạo Nho lại mang đậm tính nhân dân truyền thống dân tộc  a2.Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu thể lịng u nước thương dân :  - Ghi lại chân thực thời đau thương đất nước- nhân dân thực dân Pháp xâm lược ( “Chạy giặc”)  -Tố cáo tội ác bọn cướp nước bọn bán nước (Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc)  - Ca ngợi,khích lệ tinh thần yêu nước đánh Pháp nhân dân (đặc biệt người nông dân đánh giặc)( Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc; Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh; Thơ điếu Phan Tòng…)  -Bày tỏ thái độ kiên trung, bất khuất người thất hiên ngang, tin tưởng hy vọng vào tương lai  ( Ngư Tiều y thuật vấn đáp)  b/ Nghệ thuật :  -Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu :  +Mộc mạc,bình dị mà có sức chinh phục lịng người  + Ln có kết hợp hài hồ bút pháp lý tưởng hố bút pháp thực  +Đậm đà sắc thái Nam Bộ  Ghi nhớ :  -Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu gương sáng,cao đẹp nhân cách,nghị lực ý chí, lịng u nước-thương dân thái độ kiên trung bất khuất trước kẻ thù  - Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu ca đạo đức, nhân nghĩa; tiếng nói yêu nước cất lên từ chiến đấu chống quân xâm lược, thành tựu nghệ thuật xuất sắc mang đậm sắc thái Nam Bộ ... nước bọn bán nước (Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc)  - Ca ngợi,khích lệ tinh thần yêu nước đánh Pháp nhân dân (đặc biệt người nông dân đánh giặc)( Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc; Văn tế nghĩa sĩ trận vong... người, để “đâm gian, chém tà”, chiến đấu cho bảo vệ đạo đức nghĩa  a/Về nội dung :  a1.Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu thể lý tưởng đạo đức nhân nghĩa sâu sắc Tác giả đề cao:  + Những người sống nhân... nước Nguyễn Đình Chiểu 2/ Thơ văn  *Các giai đoạn sáng tác:  -Trước thực dân Pháp xâm lược  -Từ thực dân Pháp xâm lược ông  *Quan điểm sáng tác:  Dùng thơ văn để chở đạo làm người, để “đâm
- Xem thêm -

Xem thêm: văn tế nghĩa sỉ Cần giuộc,