0

Nguyên nhân và giải pháp chống lạm phát tại việt nam trong giai đoạn 2007 2012 đánh giá về triển vọng lạm phát năm 2022 ở việt nam

54 1 0
  • Nguyên nhân và giải pháp chống lạm phát tại việt nam trong giai đoạn 2007 2012  đánh giá về triển vọng lạm phát năm 2022 ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:52

PHỤ LỤC Danh mục bảng biểu Hình 1: Lạm phát lượng tiền cung ứng tăng liên tục kéo dài Hình 2: Lạm phát cầu kéo Hình 3: Lạm phát chi phí đẩy Biểu đồ 1: Biểu đồ CPI qua 12 tháng năm 2008 Biểu đồ 2: Diễn biến CPI năm 2009(%) Biểu đồ 3: Diễn biến CPI năm 2010-2011(%) Biểu đồ4: Diễn biến giá hàng hóa giới, giá lương thực giá dầu thơ giai đoạn 2006-2011 Biểu đồ 5: Vay nợ phủ ròng, giá trị nợ ròng tổng nợ từ 2002-2010 Bảng 1: Dự báo CPI giới, ASEAN & Việt Nam 2021-2022f(%, yog) Bảng 2: Dự báo giá hàng hóa giới giai đoạn 2022-2025 Danh mục từ viết tắt CPI: Chỉ số giá tiêu dùng ( Consumer Price Index) GDP: Tổng sản phẩm quốc nội ( Gross Domestic Product) PPI: Chỉ số giá bán người sản xuất ( Producers Price Index) FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài( Foreign Direct Investment) ICOR: Hệ số sử dụng vốn đầu tư( Incremental Capital - Output Ratio) IPO: Chứng khốn phát hành cơng khai lần đầu (Initial Public Offering) WTO: Tổ chức thương mại giới ( World Trade Organization) WB: Ngân hàng giới ( World Bank) OPEC: Tổ chức nước xuất dầu mỏ (Organization of the Petroleum Exporting Countries) NHTW: Ngân hàng Trung ương NHTM: Ngân hàng thương mại UBND: Ủy ban nhân dân CSTK: Chính sách tài khóa CSTT: Chính sách tiền tệ NSNN: Ngân sách nhà nước Lời mở đầu Lạm phát bệnh kinh tế thị trường, vấn đề phức tạp đòi hỏi đầu tư lớn thời gian trí tuệ mong mốn đặt kết khả quan Lạm phát ảnh hưởng tới toàn kinh tế quốc dân, đến đời sống xã hội đặc biệt giới lao động Nét đặc trưng thực trạng kinh tế có lạm phá, giá hầu hết hàng hóa tăng cao sức mua đồng tiền ngày giảm nhanh Ở nước ta, từ cuối kỉ 19 đến đầu kỉ 20 Lạm phát diễn nghiêm trọng kéo dài Phá vỡ toàn kế hoạch kinh tế, phương hại đến tất mối quan hệ kinh tế - xã hội mà nguồn gốc hậu nặng nề chiến tranh, cấu kinh tế bất hợp lý kéo dài Nắm bắt tầm quan trọng đặc biệt này, đề tài “Nguyên nhân giải pháp chống lạm phát Việt Nam giai đoạn 2007-2012 Đánh giá triển vọng lạm phát năm 2022 Việt Nam” giải hai mục tiêu chính: Tìm hiểu phân tích ngun nhân lạm phát Việt Nam giai đoạn 2007-2012 Từ đưa giải pháp nhằm cải thiện vấn đề lạm phát Đồng thời đánh giá triển vọng lạm phát năm 2022 Việt Nam CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT Các khái niệm lạm phát Trong kinh tế vĩ mô (macroeconomics), lạm phát hiểu tăng lên mức giá chung cách liên tục hàng hóa dịch vụ theo thời gian giá trị loại tiền tệ Khi mức giá chung tăng cao, đơn vị tiền tệ mua hàng hóa dịch vụ so với trước đây, lạm phát phản ánh suy giảm sức mua đơn vị tiền tệ Khi so sánh với nước khác lạm phát giảm giá trị tiền tệ quốc gia so với loại tiền tệ quốc gia khác Theo cách hiểu thứ lạm phát có tác động lãnh thổ quốc gia, theo nghĩa thứ hai lạm phát hiểu có tác động tới quốc gia sử dụng loại tiền tệ Cho tới tại, phạm vi ảnh hưởng hai thành phần vấn đề gây tranh cãi nhà kinh tế học vĩ mô Tuy nhiên nhà kinh tế thích đo lường số cụ thể hơn, số giá tiêu dùng (CPI) số điều chỉnh thu nhập quốc dân CPI thể thay đổi tính theo phần trăm bình quân giá hàng tiêu dùng qua giai đoạn định Do khơng thể tính giá tất hàng hóa thị trường, CPI tính sở bình quân gia trọng tập hợp số hàng hóa đại diện Ví dụ, CPI Việt Nam tính dựa vào 130 nhóm hàng tiêu biểu Trong tập hợp tính CPI, lương thực chiếm trọng số cao nước nghèo lại thấp nước giàu Cao Thị Ý Nhi Đặng Anh Tuấn (2018, tr.405) cho “hiện nay, lạm phát định nghĩa tăng lên liên tục mức giá chung trình đồng tiền liên tục giảm giá” Tuy nhiên, lạm phát không đồng nghĩa với việc giá tất hàng hóa kinh tế buộc phải tăng lên, mà cần mức giá trung bình hàng hóa tăng lên mà thơi Thậm chí, giá số hàng hóa giảm lạm phát xuất giá hàng hóa dịch vụ khác tăng đủ mạnh để lấn át hiệu ứng giảm hàng hóa Ngồi ra, lạm phát phát biểu suy giảm sức mua đồng tiền Thật vậy, kinh tế có lạm phát điều đồng nghĩa với việc đơn vị tiền tệ ngày mua hàng hóa so với trước Hay chủ thể kinh tế phải chấp nhận bỏ số tiền lớn để mua số lượng hàng hóa trước mà lạm phát xảy Về khía cạnh thu nhập, tốc độ trượt giá tăng nhanh so với thu nhập tiền người lao động thu nhập thực tế mà họ nhận giảm Bởi vậy, thu nhập thực tế họ tăng lên hay giảm xuống thời kì lạm phát yếu tố thu nhập tiền định Nếu thu nhập tiền họ tăng nhanh tốc độ tăng giá cá nhân hồn tồn trở nên giả lạm phát hữu Vũ Kim Dũng Nguyễn Văn Công (2018, tr.325) nhấn mạnh: “Một điều quan trọng mà cần nhận thức lạm phát không đơn gia tăng mức giá chung mà phải gia tăng liên tục mức giá chung Nếu có cú sốc xuất làm tăng mức giá chung, dường mức giá đột ngột bùng lên lại giảm trở lại mức ban đầu sau Hiện tượng tăng giá tạm thời không gọi lạm phát Tuy nhiên, thực tế cú sốc thường có ảnh hưởng kéo dài kinh tế gây lạm phát.” Đo lường lạm phát Việc tính tốn lạm phát kinh tế giai đoạn định (thường năm) quan trọng với quốc gia để đưa sách kinh tế vĩ mô phù hợp Để phục vụ cho việc đó, nhà kinh tế sử dụng tiêu tỉ lệ lạm phát tính phần trăm thay đổi mức giá chung Hiện tồn tiêu để biểu thị số giá, bao gồm: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiêu phản ánh mức chi phí nói chung mà người tiêu dùng điển hình bỏ để mua hàng hóa dịch vụ Đây xem tiêu phổ biến nhất, hầu hết quốc gia sử dụng để tính tỉ lệ lạm phát gắn liền với đời sống hàng ngày người dân Chỉ số giá sản xuất hay số giá bán buôn (PPI) thường doanh nghiệp hay hãng kinh doanh quan tâm Chỉ tiêu cho biết chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để mua giỏ hàng hóa dịch vụ Cao Thị Ý Nhi Đặng Anh Tuấn (2018, tr 408) nêu rõ “Chỉ số phản ánh biến động giá ba nhóm hàng hóa: (1) lương thực thực phẩm, (2) sản phẩm hàng hóa thuộc ngành chế tạo (3) sản phẩm ngành khai khoáng.” Chỉ số giảm phát hay số điều chỉnh GDP (D) thường dùng để điều chỉnh GDP danh nghĩa GDP thực tế số giúp quốc gia đánh giá khái quát tình trạng giá nước Chỉ số tính theo giá thị trường hay giá hành sử dụng tính GDP nhằm phản ánh biến động giá tất loại hàng hóa dịch vụ tồn kinh tế quốc gia Cao Thị Ý Nhi Đặng Anh Tuấn (2018, tr.408) cho tỷ lệ lạm phát tiêu cho biết biến động số giá chung thời kì: gp= (IP1IP0-1)*100%=(CPI1CPI0-1)*100% Trong đó: - gp: tốc độ tăng trưởng mức giá chung - IP1: số giá chung kì - IP0: số giá chung kì trước Phân loại lạm phát 3.1 Căn vào mặt định lượng - Dựa theo mức độ nghiêm trọng tỷ lệ lạm phát tính theo năm, nhà kinh tế học chia lạm phát thành loại, bao gồm: Lạm phát vừa phải, lạm phát phi mã siêu lạm phát +Lạm phát vừa phải đặc trưng mức giá tăng chậm nhìn chung dự báo trước tỷ lệ lạm phát qua năm tương đối ổn định, khoảng 10%/năm Đây mức lạm phát lý tưởng kinh tế tác động tiêu cực lạm phát không đáng kể mà chí cịn giúp kinh tế có động lực để phát triển Khi kinh tế trải qua lạm phát vừa phải, dân chúng doanh nghiệp sẵn sàng nắm giữ tiền mặt để phục vụ mục đích giao dịch kí kết hợp đồng kinh tế có thời hạn dài người dự đốn đồng tiền khơng bị giá nhiều tương lai +Lạm phát phi mã lạm phát mức hai ba số năm, từ 10 đến 100%/năm Đối với số kinh tế phát triển, lạm phát phi mã mức thấp chấp nhận Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát trì thời gian dài gây tác động tiêu cực kinh tế Đồng tiền quốc gia bị giá nhanh chóng khiến cho người dân niềm tin vào tiền tệ nước có xu hướng tích trữ vàng, ngoại tệ mạnh hay đầu tư vào bất động sản +Siêu lạm phát tỷ lệ lạm phát đặc biệt cao, mức lạm phát hàng tháng từ 50% trở lên Như vậy, tỷ lệ lạm phát năm lên tới 13.000% Nhìn chung, siêu lạm phát xảy bắt nguồn từ việc cung tiền tăng lên mức điều thường xuất phát từ việc phải bù đắp thâm hụt ngân sách kéo dài Chính phủ quốc gia Tuy nhiên, lạm phát xuất hiên, tình trạng ngân sách nhà nước bị thâm hụt trở nên trầm trọng: tỷ lệ lạm phát kinh tế cao dẫn tới hậu nguồn thu từ thuế theo mà giảm sút mạnh, điều lại làm tăng thêm mức độ thâm hụt ngân sách nhà nước Chính phủ phải tiếp tục dựa nhiều vào công cụ phát hành tiền, mà điều đến lượt đẩy tỷ lệ lạm phát lên cao kiểm sốt Một ví dụ điển hình siêu lạm phát Đức giai đoạn 1921-1923 nhu cầu bồi thường cho chiến tranh tái thiết kinh tế sau Chiến tranh giới thứ Do mà chi tiêu Chính phủ Đức tăng mạnh cung tiền kinh tế theo mà tăng cao đột biến, kết Đức phải trải qua mức lạm phát triệu phần trăm vào năm 1923 Cuộc siêu lạm phát Đức gây tác động vô khủng khiếp kinh tế quốc gia Thậm chí, nhiều ý kiến cịn cho siêu lạm phát nguyên nhân làm nảy sinh chủ nghĩa Đức quốc xã Chiến tranh giới thứ hai Hiện tượng siêu lạm phát Đức minh chứng làm rõ thêm phát biểu Friedman “Lạm phát đâu tượng tiền tệ.” Việt Nam trải qua thời kì siêu lạm phát vào năm 1986- 1988 Nhà nước vừa thực công đổi đất nước với mức tăng giá phổ biến hàng tháng cao từ 15-20% Cao Thị Ý Nhi Đặng Anh Tuấn (2018, tr.415) “Lạm phát giai đoạn có đặc trưng bản: lạm phát số kéo dài năm liên tục, mở đầu cải cách lớn giá lương việc đổi tiền Thời kì ảnh hưởng giá quan hệ xuất nhập có nhẹ thời kì 1981-1985 song bất lợi cho cán cân tốn Việt Nam Chu kì lạm phát cao đến mức siêu lạm phát diễn sau năm có cải cách quan trọng, đạt tăng trưởng kinh tế cao Tính chất cơng khai lạm phát bộc lộ rõ rệt giai đoạn trước Hệ siêu lạm phát nghiêm trọng năm nặng nề Những hệ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng kinh tế Việt Nam lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội nhiều năm.” 3.2 Căn vào mặt định tính a Lạm phát cân lạm phát khơng cân +Lạm phát cân hiểu tỷ lệ lạm phát tăng lên tương ứng với mức tăng lên thu nhập Bởi vậy, lạm phát dù có xảy khơng có ảnh hưởng q lớn tới đời sống người lao động +Lạm phát không cân hiểu tỷ lệ lạm phát tăng lên không tương ứng với mức tăng lên thu nhập Điều khiến cho thu nhập thực tế người lao động bị giảm sút; hay nói cách khác, sức mua thu nhập tiền giảm điều ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người lao động Thông thường, loại lạm phát thực tế xảy thường xuyên so với lạm phát cân b Lạm phát dự đoán trước lạm phát bất thường +Lạm phát dự đoán trước loại lạm phát xảy khoảng thời gian tương đối dài, có xu hướng ổn định đặn qua năm Vì vậy, tỷ lệ lạm phát tính tốn trước cách xác cho năm Với loại lạm phát này, người dân dễ dàng thích nghi chấp nhận thực tế sống nên tác động tiêu cực lạm phát kinh tế không đáng kể +Lạm phát bất thường loại lạm phát xảy mang tính chất đột biến mà chưa có tiền lệ trước Chính tính bất thường mà chủ thể kinh tế chưa thể thích nghi hay thay đổi thói quen sẵn có lạm phát xảy đột ngột; điều khiến đời sống họ bị thay đổi, tiền lương chưa thể điều chỉnh để phù hợp với tỷ lệ lạm phát Do đó, người dân có xu hướng niềm tin vào sách nhằm ổn định lạm phát Chính phủ điều đến lượt gây tác động tiêu cực kinh tế quốc gia c Lạm phát thông thường lạm phát lõi +Lạm phát thông thường lạm phát khơng loại bỏ biến động mang tính tạm thời hay cú sốc giá Chính vậy, lạm phát thơng thường khơng cho thấy xác tình trạng sức khỏe kinh tế quốc gia Tuy vậy, lại có ý nghĩa người dân phản ánh biến động giá sinh hoạt thực tế mà họ trả hàng ngày sống +Lạm phát lõi hay gọi lạm phát lạm phát loại bỏ biến động mang tính chất tạm thời số giá tiêu dùng CPI Hay nói cách khác, lạm phát lõi phản ánh tác động mang tính dài hạn ổn định cầu tới biến động mức giá Lạm phát lõi loại bỏ biến động hay cú sốc giá tạm thời số mặt hàng kinh tế giá thực phẩm giá lượng Bởi có cú sốc diễn mức giá đột ngột tăng lên thời gian ngắn lại trở cũ, mà điều khơng dẫn tới tượng lạm phát Lạm phát lõi xem tiêu quan trọng NHTW nước xem xét đề sách tiền tệ cho quốc gia Hiện nay, loại lạm phát nhiều quốc gia giới sử dụng Mỹ, Canada, Nhật Bản… 3.3 Căn theo mức độ tỷ lệ lạm phát - Lạm phát thấp mức lạm phát tương ứng với tốc độ tăng giá từ 0.3% đến 10%/năm - Lạm phát cao mức lạm phát tương ứng với mức độ tăng giá từ hai tới ba chữ số năm loại lạm phát cịn gọi lạm phát phi mã, thấp siêu lạm phát Thực tế, Việt Nam đa số nước thực đổi chế quản lý, từ kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trường phải trải qua thời kì lạm phát phi mã năm đầu thực thi công cải cách Nguyên nhân gây lạm phát 4.1 Lạm phát lượng tiền cung ứng Lý thuyết tiền tệ từ trước đến xem cách giải thích có tính thuyết phục nguồn gốc gây tượng lạm phát kinh tế Tư tưởng mà nhà kinh tế học đưa lạm phát tượng tiền tệ Tiêu biểu cho quan điểm Friedman ông nhấn mạnh rằng: “Lạm phát đâu tượng tiền tệ …và xuất cung tiền tăng nhanh sản lượng.” Vũ Kim Dũng Nguyễn Văn Công (2018) cho kết luận thực chất dựa hai khía cạnh Thứ nhất, nhà tiền tệ nhấn mạnh dư thừa tổng cầu so với tổng cung gây tượng lạm phát, nguyên nhân dư cầu bắt nguồn từ việc dư thừa tiền lưu thông, vượt nhu cầu cần thiết chủ thể kinh tế Nếu cách giải thích mặt lịch sử chứng minh lạm phát khơng phải xuất pháy từ phía cung mà sức ép đến từ phía cầu Thứ hai, nhà kinh tế học đưa giả thiết mối quan hệ nhân bắt nguồn từ cung ứng tiền đến mức giá, ngược lại giá tăng lên dẫn tới lượng tiền cung ứng tăng theo Bằng việc tìm hiểu chế lan truyền, hiểu rõ mối quan hệ Với giả thiết thị trường cân bằng, xuất phát từ điểm cân thị trường tiền tệ, có gia tăng cung ứng tiền tệ dẫn tới hệ thị trường tiền tệ cân Để thiết lập lại trạng thái cân trước đó, phần số tiền dư thừa phải sử dụng để mua hàng hóa dịch vụ Tuy nhiên, số lượng hàng hóa dịch vụ kinh tế định đoạt nguồn cung ứng nguồn lực trình độ cơng nghệ có, xuất hiện tượng dư cầu thị trường hàng hóa Điều đến lượt gây sức ép khiến cho giá kinh tế buộc phải tăng lên để thiết lập trạng thái cân thị trường hàng hóa Trong mơ hình tổng cung - tổng cầu, gia tăng cung ứng tiền tệ dẫn tới việc đường tổng cầu dịch chuyển sang bên phải làm mức giá gia tăng đưởng tổng cung giả thiết thẳng đứng dài hạn Lý thuyết số lượng tiền tệ cho chủ thể kinh tế nắm giữ tiền mặt chủ yếu để phục vụ cho mục đích giao dịch, mua sắm hàng hóa dịch vụ Giả sử Y tổng mức sản lượng mà kinh tế sản xuất khoảng thời gian năm P mức giá đơn vị sản lượng điển hình Như vậy, P*Y xem thu nhập quốc dân danh nghĩa (GDP) Vì tiền trao tay qua lại người dân thực giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ, ước tính số lần mà tờ giấy bạc điển hình trao tay khoảng thời gian năm Nếu kí hiệu V tốc độ lưu chuyển tiền tệ hay vòng quay tiền, tức số lần bình quân năm mà đơn vị tiền tệ sử dụng để toán; M cung tiền kinh tế Vòng quay tiền (V) tính cách chia thu nhập quốc nội danh nghĩa cho lượng tiền cung ứng: V=P x Y/M Nhân hai vế phương trình với M, ta thu đồng thức: M x V=P x Y Phương trình gọi phương trình trao đổi, cho thấy lượng tiền cung ứng nhân với số nhân tiền phải thu nhập danh nghĩa Do vậy, lượng tiền cung ứng tăng lên gấp đôi thu nhập danh nghĩa theo tăng lên gấp đơi Phương trình hệ phương trình trao đổi là: %∆M + %∆V=%∆P + %∆Y Phương trình nói lên tỷ lệ phần trăm thay đổi lượng tiền cung ứng cộng với tỷ lệ phần trăm thay đổi tốc độ lưu chuyển tiền tệ với tổng tỷ lệ phần trăm thay đổi giá tỷ lệ phần trăm sản lượng Phương trình số lượng gia tăng khối lượng tiền kinh tế phải thể thông qua nhân tố khác: mức giá phải tăng, sản lượng phải tăng tốc độ lưu thơng tiền tệ phải giảm Chính vậy, cung ứng tiền tệ tăng lên cách đột ngột nhanh chóng kéo theo tỷ lệ lạm phát tăng lên kiểm sốt Như vậy, tiền tệ ngun nhân trực tiếp dẫn tới tượng lạm phát, có tăng tiền tăng giá Nhìn chung, tốc độ chu chuyển tiền tệ (V) tương đối ổn định theo thời gian Như vậy, lạm phát (P tăng) xuất lượng tiền cung ứng (M) tăng nhanh tốc độ tăng sản lượng (Y), độ tăng cung ứng tiền nhanh tỷ lệ lạm phát theo cao (với điều kiện nhân tố khác không đổi) Do vậy, theo quan điểm này, biện pháp để có ngoại tệ dư thừa bán nội tệ để cân thị trường giữ cho tỉ giá hối đoái ổn định Khi NHTW bán nội tệ, cung ứng tiền tệ kinh tế gia tăng lạm phát theo xuất NHTW sử dụng đồng thời thêm biện pháp để làm trung hòa ảnh hưởng cách bán chứng khốn thị trường để hút nội tệ vào kiềm chế lạm phát CHƯƠNG 4: TRIỂN VỌNG LẠM PHÁT NĂM 2022 TẠI VIỆT NAM Đánh giá triển vọng lạm phát năm 2022 Việt Nam Thống đốc Ngân hàng nhà nước: “Rủi ro lạm phát năm 2022 lớn” Trao đổi thêm câu hỏi đại biểu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nói, sách tiền tệ phải thực hai nhiệm vụ chính, điều hành để góp phần kiểm sốt lạm phát, vĩ mơ đảm bảo an toàn, khả chi trả hệ thống "Việc xem xét cơng cụ sách thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước phải hai mục tiêu này, đồng thời đảm bảo cân đối lớn vĩ mơ", bà Hồng nói thêm Với dư địa sách, Thống đốc cho rằng, năm 2021, tiêu đạt lạm phát 4% đạt năm 2022, rủi ro lạm phát có áp lực lớn Khi kinh tế giới dần phục hồi, giá hàng hóa có xu hướng gia tăng, số mặt hàng xăng dầu tăng cao, nhiều nước phát triển ghi nhận mức lạm phát cao lịch sử Với kinh tế có độ mở lớn Việt Nam, áp lực rủi ro lạm phát nhập lớn Các Ngân hàng trung ương giới giảm dần nới lỏng sách, theo tính tốn bà, có 65 lượt tăng lãi suất, tạo áp lực điều hành cho Việt Nam thời gian tới Đồng thời, nhìn từ nhiệm vụ thứ hai sách, nợ xấu tổ chức tín dụng gia tăng Các ngân hàng giảm lãi suất nguồn lực khơng phải từ ngân sách Khi nợ xấu gia tăng tổ chức phải dùng nguồn lực để xử lý "Nếu nguồn lực tổ chức tín dụng suy giảm ảnh hưởng tới hoạt động, tính an tồn hệ thống", bà Hồng nói Bài học từ khủng hoảng 2008-2009 theo bà cịn, tính tốn khơng cẩn thận, rủi ro lạm phát quay trở lại Về phía Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc cho biết tiếp tục đạo cố gắng tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất phải đảm bảo mức độ an tồn tổ chức tín dụng hệ thống Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp với bộ, ngành liên quan để tính tốn gói hỗ trợ lãi suất hợp lý, sở ổn định vĩ mơ, phịng ngừa rủi ro lạm phát Đánh giá việc thực sách từ đầu năm 2020, Thống đốc cho biết, đại dịch tác động nghiêm trọng tới sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước thời gian qua tích cực thực đạo liệt Chính phủ Ngay từ đầu năm 2020, điều hành lãi suất, Ngân hàng Nhà nước ba lần giảm lãi suất, từ 1,5-2% "Đây mức giảm sâu so với nước khu vực", bà Hồng nói Ngồi việc điều hành lãi suất, quan điều hành đạo, kêu gọi tổ chức tín dụng giảm với khoản vay cũ Mặt lãi suất cho vay giảm 1,66% so với trước dịch, với tổng mức giảm lãi suất khoảng 30.000 tỷ đồng Ngân hàng giảm phí 2.000 tỷ đồng cho khách hàng Bằng việc giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp người dân Dự báo lạc quan kinh tế quý IV/2021 tăng từ 2-3% so với kỳ năm trước GDP năm tăng từ 1,6 - 2,1% Tuy nhiên, giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng gói kích thích kinh tế triển khai thời gian tới, dự báo gây áp lực lên việc kiểm soát lạm phát năm 2022, nguy rủi ro lạm phát chủ quan “Lạm phát nhập khẩu” gia tăng Theo Tổng cục Thống kê, dù giá xăng dầu tăng, tiêu dùng tăng khiến số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2021 tăng 0,32% so với tháng trước, bình quân 11 tháng, CPI tăng 1,84%, thấp năm qua Đáng ý, lạm phát tháng 11/2021 tăng 0,11% so với tháng trước (0,58% so với kỳ năm trước), lạm phát bình quân 11 tháng năm tăng 0,82% so với kỳ năm 2020 Như lạm phát bình quân tăng thấp mức CPI bình quân chung Điều phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu giá lương thực, giá xăng, dầu giá gas tăng Mức lạm phát tháng 11 11 tháng năm 2021 so với kỳ năm trước mức thấp kể từ năm 2011 Với kết chắn lạm phát năm kiểm soát mức thấp, khoảng 2% Mặc dù vậy, cảnh báo việc lạm phát tăng cao năm 2022 tiếp tục chuyên gia kinh tế đưa ra, giá hàng hóa thị trường giới tăng cao nhu cầu nước dần phục hồi, đặc biệt nhu cầu tiêu dùng dân tết Dương lịch Tết Nguyên đán 2022 tới TS Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, tổng cầu kinh tế giảm sâu nên số giá tiêu dùng năm mức thấp so với mục tiêu 4% Tuy vậy, áp lực lạm phát năm 2022 kinh tế nước ta hữu Giá nguyên vật liệu, hàng hoá dịch vụ giới tăng cao; giá dầu thơ cịn tiếp tục tăng năm tới nhu cầu tăng mạnh, nguồn cung hạn chế thị trường dầu thô trải qua thời kỳ thiếu hụt nguồn cung dài nhiều thập kỷ qua Thiếu hụt đầu tư thượng nguồn khai thác dầu nhu cầu ngày tăng báo giá dầu cao kéo dài năm tới Kinh tế nước ta phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu, với tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu nhập tổng chi phí nguyên vật liệu tồn kinh tế 37% Chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,52% tổng chi phí sản xuất toàn kinh tế, giá xăng dầu giới tăng làm tăng giá nguyên vật liệu nhập khẩu, nguyên nhiên vật liệu nước Bên cạnh đó, gói hỗ trợ kích cầu đầu tư, hỗ trợ DN tạo sức ép lớn lên lạm phát năm 2022 Về yếu tố rủi ro lạm phát năm 2022, bà Bùi Th Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho rằng, dự kiến lạm phát năm 2022 đối mặt với áp lực lớn, bắt nguồn từ nhiều yếu tố, có nguy “lạm phát nhập khẩu”, giá nhiều ngành hàng tăng nhanh Cùng với đó, kinh tế phục hồi năm 2022 tác động gói hỗ trợ khiến nhu cầu tiêu dùng, đầu tư gia tăng gây sức ép không nhỏ lên giá Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát Việt Nam năm tới khoảng 3,5 4%, rủi ro lạm phát vượt 4% phụ thuộc vào giá hàng hố giới Bên cạnh đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF ) tổ chức quốc tế khác có cảnh báo Việt Nam rủi ro “lạm phát nhập khẩu” gia tăng, vậy, điều hành sách tiền tệ cần phải có kịch cần thiết theo hướng thắt chặt điều kiện cần phải kiểm soát lạm phát Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực dự báo lạm phát năm 2022 mức 3,43,7%, dù thấp so với mục tiêu 4% Nguy rủi ro lạm phát Việt Nam hữu chịu áp lực tăng bối cảnh giá giới chưa sớm hạ nhiệt Tâm lý lo ngại “lạm phát nhập khẩu” đẩy kỳ vọng lạm phát tăng, điều kiện Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập Chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung lưu thơng hàng hóa Kết hợp hài hịa sách tài khóa tiền tệ Để kiềm chế lạm phát, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, trước tiên phải đẩy mạnh công tác phịng, chống COVID-19, từ ổn định sản xuất, thị trường, bình ổn giá mặt hàng Tăng trưởng GDP nhân tố hỗ trợ đắc lực cho việc giữ ổn định kinh tế, giúp tránh tâm lý hoài nghi DN tầng lớp dân cư, tránh tình trạng “lạm phát tâm lý” Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục theo dõi sát tình hình kinh tế giới, chủ động điều hành linh hoạt lãi suất, công cụ thị trường mở, tích cực quản lý điều chỉnh tỷ giá hối đoái, bước ổn định nâng cao giá trị đồng Việt Nam để làm sở cho việc kìm giữ CPI Để kiểm sốt lạm phát năm 2022, PGS, TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, việc thực sách tài khóa, tiền tệ cần cân nhắc kỹ, gói hỗ trợ lớn phát sinh lo ngại lạm phát Tuy người dân cần gói hỗ trợ sau ảnh hưởng đại dịch, gói hỗ trợ, gói kích thích kinh tế phải mức độ phù hợp, bảo đảm lượng tiền tệ lưu hành thị trường mức an tồn Ngồi ra, cần tính tốn để khơng kéo dài thời gian hỗ trợ, gói hỗ trợ không nhiều điều gây áp lực cho lạm phát Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022, TS Nguyễn Bích Lâm cho rằng, trước tiên Chính phủ, bộ, ngành địa phương khẩn trương hoàn thành tiêm vaccine cho toàn dân độ tuổi tiêm chủng để sớm đạt tỷ lệ tiêm chủng miễn dịch cộng đồng; ưu tiên tiêm cho lực lượng lao động khu vực DN hộ kinh doanh cá thể để hai khu vực sản xuất sớm quay lại sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, kết hợp hài hịa sách tài khóa tiền tệ, trọng đến sách tài khóa hỗ trợ DN hộ kinh doanh cá thể vượt qua khó khăn Đặc biệt, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư công để tạo lan tỏa đến đầu tư tư nhân khu vực FDI; khai thác mạnh hiệp định thương mại ký kết nhằm nâng cao hiệu hoạt động thương mại quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu; tăng cường hội thu hút tận dụng dòng vốn FDI Đồng thời, chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung lưu thơng hàng hóa, giảm áp lực lạm phát Đối với mặt hàng thiếu hụt ngắn hạn cần có sách giải pháp cắt giảm chi phí sản xuất, nhập kịp thời nguyên vật liệu; tăng cường tra, kiểm tra, kiên xử lý phát có hành vi đầu cơ, tích trữ, thao túng giá Đặc biệt, không để đứt gãy chuỗi cung ứng thiếu hụt lao động TS Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: Vị kinh tế Việt Nam thương mại quốc tế củng cố khẳng định qua kim ngạch xuất (XK) hàng hóa Trong bối cảnh đại dịch làm đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiều DN sản xuất hàng XK gặp khó khăn nguyên vật liệu đầu vào, thị trường tiêu thụ, phí vận chuyển logistic tăng cao, kim ngạch XK 11 tháng đạt tới 299,67 tỷ USD, tăng 17,5% so với kỳ năm 2020; đó, kim ngạch XK khu vực có vốn đầu tư nước đạt 220,68 tỷ USD, tăng 20%, chiếm 73,6% tổng kim ngạch XK kinh tế Cịn kim ngạch nhập hàng hóa ước tính đạt 299,45 tỷ USD, tăng 27,5% so với kỳ năm trước; đó, nhập tư liệu sản xuất ước tính đạt 280,2 tỷ USD, tăng 27,9% chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập hàng hố Đây nhóm hàng dùng sản xuất, tạo đà tăng trưởng cho kinh tế Bức tranh xuất, nhập hàng hóa 11 tháng năm 2021 có bước chuyển ngoạn mục từ nhập siêu 3,7 tỷ USD tháng thành xuất siêu 225 triệu USD Kết đầu tư trực tiếp nước hoạt động xuất, nhập kinh tế cho thấy, nhà đầu tư nước ngồi đặt niềm tin lớn vào mắt xích Việt Nam chuỗi cung ứng toàn cầu Cộng đồng giới đánh giá Việt Nam đóng vai trị quan trọng thúc đẩy thương mại quốc tế cam kết mở rộng đầu tư vào Việt Nam thời gian tới Tăng cường kiểm soát mặt hàng thiết yếu Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thời gian qua, tỉnh phía Nam, Chính phủ đạo Bộ, ngành, địa phương bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu cho nhân dân Trên sở đó, Bộ Tài kịp thời tham mưu có văn triển khai đến Bộ, ngành, địa phương việc tăng cường triển khai công tác quản lý, điều hành giá, ổn định giá thị trường; Bộ Công Thương triển khai phương án điều tiết nguồn cung hàng hóa; giải khó khăn vướng mắc việc vận chuyển lưu thơng hàng hố địa bàn bị phong toả có dịch; Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Bộ, ngành, địa phương hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển, phân phối tiêu thụ nước xuất nông sản Bên cạnh chung tay, vào liệt Bộ, ngành, địa phương để hạn chế, khơng để xảy tình trạng thiếu hụt nguồn cung địa phương chịu tác động dịch bệnh Đặc biệt, mặt hàng thiết yếu giá xăng, gas, điện, nước sạch, mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, giá dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ giáo dục sách giáo khoa, giá thuốc, vật tư y tế, vật tư phòng dịch… Bộ, ngành địa phương quản lý điều hành nhịp nhàng, chặt chẽ Do đó, diễn biến giá xăng dầu giới tăng cao công tác điều hành giá xăng dầu nước điều chỉnh phù hợp, linh hoạt, kết hợp với việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá nên giá xăng dầu nước khơng có tình trạng tăng “đột biến” Trong tháng qua, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài ban hành 16 văn điều hành xăng dầu, giá xăng có 10 lần tăng, lần giảm lần giữ ổn định; giá dầu có số lần điều chỉnh tăng (8-9 lần tùy loại) Trước tình hình dịch bệnh ngày có diễn biến căng thẳng, Bộ Tài liên tục có cơng văn gửi Bộ Y tế đề nghị công bố giá thị trường mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, hàng hóa, dịch vụ phịng, chống dịch khác để địa phương, đơn vị tham khảo mua sắm phục vụ phòng, chống dịch sở kết rà soát giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế Đồng thời, Bộ Tài có công văn số 7656/BTC-QLG ngày 12/7/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đó, đề nghị giao Bộ Y tế thường xuyên cập nhật, công khai thông tin giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng hóa, dịch vụ phịng, chống dịch Hiện nay, Bộ Y tế triển khai hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp cung ứng thị trường triển khai thực việc công khai giá trang thiết bị y tế Hiện Cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế có 1.600 doanh nghiệp thực công khai giá bán (giá niêm yết theo quy định Luật giá), có 60.000 mặt hàng trang thiết bị y tế công khai giá (thiết bị y tế 8.256; vật tư y tế 36.191; trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro 15.584) kèm theo thơng tin cấu hình, tính kỹ thuật dịch vụ kỹ thuật, bảo hành bảo trì tương ứng Để triển khai thực Nghị số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 Nghị số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 Chính phủ việc thực giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19, ngày 16/8/2021 Bộ Tài có cơng văn số 9335/BTC-QLG gửi Bộ Y tế đề nghị triển khai số nội dung làm sở thực đàm phán giá loại hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện dịch vụ phịng, chống dịch COVID-19 trường hợp khơng có doanh nghiệp cơng bố giá Để hỗ trợ cho số khách hàng sử dụng điện bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, Chính phủ ban hành 02 Nghị Nghị số 55/NQ-CP ngày 02/6/2021 Nghị số 83/NQ-CP ngày 31/7/2021 phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 3, đợt cho khách hàng sử dụng điện Đầu tháng 8, Văn phịng Chính phủ có văn số 5257/VPCPKTTH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạo việc điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt, tiền sử dụng nước sinh hoạt hỗ trợ cho người dân đối tượng sử dụng nước sinh hoạt bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid19 Hiện địa phương triển khai thực đạo Thủ tướng Chính phủ văn số 5257/VPCP-KTTH Những giải pháp cần thực Trong bối cảnh căng thẳng địa trị số khu vực tình hình cạnh tranh chiến lược nước lớn lĩnh vực thương mại dự báo diễn biến phức tạp có tác động tới kinh tế nước nhiệm vụ kiểm soát lạm phát Chính phủ Rủi ro lạm phát giới tăng cao có tác động gián tiếp tới nước ta giá nhiều loại nguyên, nhiên, vật liệu tiếp tục mức cao xăng dầu, gas, thép khiến giá hàng hóa nhập vào Việt Nam tăng, gia tăng tỉ lệ “nhập lạm phát” Đây yếu tố tác động chung đến lạm phát nước Dự báo tình hình giá tháng cuối năm, số chuyên gia cho rằng, tháng cuối năm, giá nhiên liệu (xăng dầu, LPG) khó tăng đột biến mức giá mức cao lo ngại biến chủng virus tiếp tục lây lan mạnh số quốc gia yếu tố tâm lý tác động đan xen đến mặt giá Giá số mặt hàng nguyên liệu có khả tiếp tục mức cao sắt thép, phân bón thiếu hụt nguồn cung giới Trong tháng 8, giá thép tương đối ổn định so với tháng trước tăng nhẹ vào thời điểm cuối quý III, đầu quý IV bước vào mùa xây dựng Giá gạo dự báo tăng nhẹ tháng cuối năm nhu cầu nhập thị trường trì mức cao Giá số mặt hàng vật tư nông nghiệp phân bón dự báo tăng nửa cuối năm yếu tố tác động đến đầu vào sản xuất nông nghiệp Giá thịt lợn ổn định khơng loại trừ khả tăng nhẹ trở lại yếu tố đầu vào thức ăn chăn nuôi, giống mức cao Tuy mức giá tăng mạnh nguồn cung dồi dào, đảm bảo Rủi ro thiên tai bão lũ làm giá số mặt hàng tăng cục số địa bàn tác động định tới CPI; Bên cạnh đó, chi phí lưu thơng, vận chyển hàng hóa giới tăng cao, điều hành ảnh hưởng đến giá hàng hóa xuất, nhập khẩu, kinh tế có độ mở cao Việt Nam, tăng trưởng chủ yếu dựa xuất nhập Rủi ro tiềm ẩn bong bóng tài sản đến từ thị trường bất động sản, chứng khốn khơng có biện pháp điều tiết phù hợp yếu tố tác động gián tiếp tới tâm lý tiêu dùng nói chung Thêm vào đó, theo ơng Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng cục Quản lý giá, áp lực từ việc thực lộ trình giá thị trường số dịch vụ cơng giai đoạn tới, phải tính đến việc triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập đặt mục tiêu hồn thành lộ trình tính giá dịch vụ năm 2021 Theo đó, trường hợp xem xét tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh bước 3, kết cấu chi phí quản lý tác động đến CPI khoảng 0,13% Để thực kiểm soát lạm phát theo tiêu Quốc hội giao, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, tháng cuối năm, cơng tác quản lý, điều hành giá, kiểm sốt lạm phát cần tiếp tục thực cách thận trọng, linh hoạt chủ động Trên sở đánh giá tình hình dịch bệnh nước diễn biến giá mặt hàng giới nước, Bộ Tài đề xuất triển khai số biện pháp như: Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá thị trường mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều hành phù hợp Chủ động tháo gỡ khó khăn có phương án điều tiết nguồn hàng để tăng lượng cung ứng cho địa phương có dịch bệnh cần cách ly giãn cách xã hội, bảo đảm cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, quản lý kê khai giá, niêm yết giá theo quy định pháp luật; Tiếp tục đánh giá, cập nhật kịch điều hành giá cho nửa cuối năm để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng-Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá, việc tính tốn, điều chỉnh giá mặt hàng nhà nước quản lý, dịch vụ cơng triển khai lộ trình thị trường đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin giá công tác điều hành giá Chính phủ, Ban đạo điều hành giá, diễn biến giá vật tư quan trọng, mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất đời sống người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng, kiểm soát lạm phát kỳ vọng Năm 2022, hầu hết tổ chức quốc tế (IMF, WB, ADB, Citibank…) dự báo lạm phát Việt Nam tăng cao năm 2021, lên đến 3,5-3,9% năm 2022 Theo dự báo chúng tôi, lạm phát năm 2022 mức 3,4-3,7%, dù thấp so với mục tiêu 4% song mức tăng mạnh so với năm 2021 so với trung bình toàn cầu nước ASEAN Nguy rủi ro lạm phát Việt Nam hữu chịu áp lực tăng bối cảnh giá giới chưa sớm hạ nhiệt, lạm phát toàn cầu mức cao (3,3%) năm 2022 trước hạ nhiệt từ năm 2022 năm Ở nước, nhiều áp lực khiến lạm phát gia tăng CPI toàn cầu dự báo mức 3,3% năm 2022 cao năm 2021 (3,2%), thị trường chí mức 4,1% so với mức 3,8% năm 2021 Tâm lý lo ngại “nhập lạm phát” đẩy kỳ vọng lạm phát tăng, điều kiện Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập Bên cạnh đó, đà hồi phục kinh tế - xã hội sôi động hoạt động sản xuất – kinh doanh, tiêu dùng Áp lực lạm phát cầu kéo tăng lên đà phục hồi kinh tế, kéo theo nhu cầu đầu tư, tiêu dùng tăng, chí cịn có tượng “chi tiêu bù” (bù đắp lúc giãn cách xã hội khơng giải trí, chi tiêu trước đó) Ngồi ra, tăng trưởng mạnh thị trường tài sản chứng khoán, bất động sản, tiền kỹ thuật số lan tỏa đà tăng giá sang thị trường hàng hóa kỳ vọng chi tiêu, tiêu dùng nhiều thu nhập tăng Cùng với đó, lạm phát chi phí đẩy chịu áp lực tăng lên năm 2022 phục hồi chậm, lẽ nhà cung cấp, bên bán hàng bắt đầu tăng giá hàng – hóa, dịch vụ nhằm bù đắp phần tăng chi phí đầu vào diễn Không vậy, độ trễ tác động sách tiền tệ-tài khóa nới lỏng giai đoạn 2020-2021 rõ nét hơn, khả điều chỉnh mặt hàng Nhà nước quản lý (như giá điện, nước, y tế, giáo dục…) xảy ra, tạo áp lực tăng lạm phát đáng kể Việt Nam Việc triển khai mạnh Chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế giai đoạn 2022-2023 tác nhân tăng cung tiền gia tăng lạm phát năm năm Thậm chí, rủi ro lạm phát tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số khu vực, tỉnh thành phố phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội cấp độ cao khiến sản xuất, lưu thơng hàng hóa gián đoạn, tình trạng thiếu hụt cục Tuy nhiên, tình trạng khả xảy sớm khắc phục theo tinh thần chung Chiến lược phòng, chống dịch giai đoạn tới Mặc dù vậy, tình trạng khan hiếm, cân đối cung cầu lao động khiến số doanh nghiệp phải tăng lương, tăng phúc lợi cho nhân viên, tác nhân khác lạm phát Áp lực lạm phát tiềm ẩn dài hạn tiêu chất lượng, hiệu tăng trưởng suất lao động, hiệu suất đầu tư công, cấu lại kinh tế chậm cải thiện Nguồn lực không sử dụng hiệu quả, tăng trưởng tiềm năng, cung tiền không giảm gia tăng, yếu tố tác động lên lạm phát trung – dài hạn Mặc dù vậy, Việt Nam cịn vị chủ động có dư địa để kiểm soát, ổn định giá tâm lý người dân, yếu tố hỗ trợ kiểm soát lạm phát sau Bảng 2: Một là, đà tăng giá hàng hóa giới dự báo chậm lại từ năm 2022: số giá hàng hóa dự báo giảm nhẹ giai đoạn 2023-2025 sau cú sốc giá năm 2021 ngang năm 2022 đà hồi phục định hình vững Cùng với đó, vấn đề khủng hoảng lượng nước cung ứng lượng, nguyên liệu hàng đầu giới Mỹ, Trung Quốc, Nga, OPEC…đã trọng khắc phục cách tích cực (thơng qua đa dạng hóa nguồn cung, đối tác, tăng sản lượng) Hai là, tảng vĩ mô vững chắc, lạm phát mức thấp tỷ giá ổn định yếu tố hỗ trợ tích cực Các cân đối lớn kinh tế (nợ công, thâm hụt ngân sách, cán cân thương mại…) kiểm soát tốt (dù phải chịu tác động nặng nề của dịch bệnh áp lực tăng thâm hụt ngân sách, nợ cơng khó tránh khỏi) Chính sách điều hành tỷ giá ngày linh hoạt, chủ động hơn, giúp tỷ giá ổn định, hỗ trợ ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát (10 tháng đầu năm, VND tăng 1,48% so với USD chúng tơi dự báo tỷ giá tăng khoảng 0,5-1% năm 2022) Ba là, phối hợp ngày nhịp nhàng sách tiền tệ, sách tài khóa giá cả, thể rõ nét phối hợp phát hành TPCP trung hịa lượng tiền vào-ra Lạm phát khơng tăng đột biến vừa kết phối hợp điều hành sách vừa tạo dư địa mở rộng mức phù hợp sách tài khóa tiền tệ trung hạn, từ hỗ trợ kinh tế phục hồi bền vững Bốn là, cấu rổ hàng hóa tính CPI ngày tiệm cận quốc tế: xu hướng giảm tỷ trọng nhóm hàng thiết yếu lương thực, thực phẩm – nhóm hàng tác động lớn tới rổ hàng hóa tính CPI giúp mặt lạm phát dài hạn ổn định Đồng thời, xu hướng ổn định giá lương thực, thực phẩm nước nhờ chủ động nguồn cung dồi tảng để chống đỡ áp lực tăng giá lương thực, thực phẩm KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH Để dư địa kiểm sốt lạm phát mục tiêu thực hóa, nhóm nghiên cứu có khuyến nghị sau Thứ nhất, nâng cao hiệu phối hợp sách kiểm soát lạm phát: (i) gắn quan điểm điều hành, kiểm soát lạm phát với yêu cầu phục hồi, tăng trưởng kinh tế ngắn hạn trung - dài để ứng xử phù hợp, không thái quá; (ii) tiếp tục phối hợp sách tài khóa tiền tệ điều hành cung tiền, lãi suất, trung hòa lượng tiền vào – ra, điều tiết giá cả; đó, việc tăng giá mặt hàng Nhà nước quản lý cần tính tốn kỹ lưỡng, có đánh giá tác động giải pháp phù hợp (tránh thời điểm cao điểm, mang tính mùa vụ) Thứ hai, nâng cao hiệu thực Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, có gói hỗ trợ người dân doanh nghiệp, gói kích cầu cung, từ nắn dịng tiền vào lĩnh vực có triển vọng phục hồi mạnh tính lan tỏa cao, góp phần tăng vịng quay tiền kinh tế thực, phục hồi kinh tế tốt Trong phịng chống dịch bệnh, ln đảm bảo lưu thơng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu lại thuận tiện, an toàn người dân, người lao động, hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi cung ứng không đáng có Thứ ba, trọng phát triển kinh tế số - xã hội số; cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư – kinh doanh; nâng cao hiệu cấu lại kinh tế, qua góp phần quan trọng việc nâng cao suất, chất lượng hiệu kinh tế, từ giảm áp lực lạm phát trung - dài hạn Thứ tư, tăng cường truyền thông để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thơng tin thống lạm phát, biến động giá Nhờ đó, góp phần ổn định tâm lý tiêu dùng (tránh tượng tích trữ hàng, “sốt giá ảo”) giảm kỳ vọng lạm phát, kết hợp đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nhằm giảm thiểu tượng “té nước theo mưa” phận thương lái, người bán hàng Thứ năm, hồn thiện, thống kê cơng bố đầy đủ số liên quan đến lạm phát PPI (chỉ số giá sản xuất), số giảm phát tổng sản phẩm nước (GDP-Deflator) nhằm phản ánh bao quát hơn, xác xu hướng dài hạn lạm phát, hỗ trợ hoạch định hiệu điều hành sách tiền tệ (tiến tới điều hành lạm phát mục tiêu) KẾT LUẬN Một kinh tế khỏe mạnh kinh tế có mức lạm phát vừa phải, tốc độ tăng lạm phát nhỏ tốc độ tăng trưởng kinh tế Vì vậy, để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, thực tốt mục tiêu cơng nghiệp hóa – đại hóa nước ta thời gian tới, Đảng Nhà nước cần hồn thiện sách, thể chế, kỹ ứng phó với lạm phát tác động từ bên ngoài, xây dựng kinh tế khỏe mạnh từ bên Lạm phát khơng phải hồn tồn xấu mà có ưu điểm định Có nghĩa kinh tế phát triển có hiệu quả, tiến khoa học kỹ thuật áp dụng tích cực, cấu kinh tế đổi nhanh chóng hướng lạm phát xem cơng cụ góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế, chống suy thối Vì vậy, cần phải kiểm sốt trì lạm phát mức chấp nhận hay lạm phát cân có dự tính tạo điều kiện trở thành động lực thúc đẩy trình phát triển đất nước Quân, A (2008, December 25) Chỉ SỐ Giá Tháng 12 Vẫn giảm, Chính phủ đạt Mục Tiêu KÌM Lạm Phát Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới Retrieved December 30, 2021, from https://vneconomy.vn/chi-so-gia-thang-12van-giam-chinh-phu-dat-muc-tieu-kim-lam-phat.htm BỘ Tài Chính đề xuất Một SỐ Giải Pháp kiểm soát lạm phát Tháng Cuối Năm 2021 07/09/2021 09:51:00 19 123 (n.d.) Retrieved December 30, 2021, from https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/pages_r/l/chi-tiet-tin-tin-tuc-tai-chinh? dDocName=MOFUCM208143 (2021, December 6) Áp Lực Lạm Phát Của Năm 2022 đối Với Kinh TẾ Hiện Hữu Báo Công an Nhân dân điện tử Retrieved December 30, 2021, from https://cand.com.vn/Thitruong/ap-luc-lam-phat-cua-nam-2022-doi-voi-kinh-te-dang-hien-huu-i637047/ VnExpress (2021, November 12) BỘ trưởng KẾ Hoạch đầu tư: Doanh Nghiệp Yếu Chưa hỗ trợ - vnexpress kinh doanh vnexpress.net Retrieved December 30, 2021, from https://vnexpress.net/bo-truong-ke-hoach-va-dau-tu-doanh-nghiep-yeu-chua-duoc-ho-tro4384662.html VnEconomy (2011, May 6) Lạm Phát 2011: Nhận Diện Giải Pháp Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới Retrieved December 30, 2021, from https://vneconomy.vn/lam-phat2011-nhan-dien-va-giai-phap.htm ChienThangInvest (2021, October 5) Lạm Phát LÀ GÌ? Những Nguyên Nhân Nào dẫn đến Lạm Phát? Nguyễn Chiến Thắng Retrieved December 30, 2021, from https://chienthanginvest.com/blog/lam-phat-la-gi-nhung-nguyen-nhan-nao-dan-den-lam-phat14.html BỘ Tài Chính đề xuất Một SỐ Giải Pháp kiểm soát lạm phát Tháng Cuối Năm 2021 07/09/2021 09:51:00 19 123 (n.d.) Retrieved December 30, 2021, from https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/pages_r/l/chi-tiet-tin-tin-tuc-tai-chinh? dDocName=MOFUCM208143 ... tài ? ?Nguyên nhân giải pháp chống lạm phát Việt Nam giai đoạn 2007- 2012 Đánh giá triển vọng lạm phát năm 2022 Việt Nam? ?? giải hai mục tiêu chính: Tìm hiểu phân tích ngun nhân lạm phát Việt Nam giai. .. NGUYÊN NHÂN GÂY RA LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2007- 2012 Thực trạng lạm phát việt nam giai đoạn 2007 *Năm 2007: Khác với tình trạng lạm phát năm trước đó, số giá tiêu dùng tháng năm 2007. .. Nam giai đoạn 2007- 2012 Từ đưa giải pháp nhằm cải thiện vấn đề lạm phát Đồng thời đánh giá triển vọng lạm phát năm 2022 Việt Nam CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT Các khái niệm lạm phát Trong kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên nhân và giải pháp chống lạm phát tại việt nam trong giai đoạn 2007 2012 đánh giá về triển vọng lạm phát năm 2022 ở việt nam ,