0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂNHỆ THỐNG TREO BÁN TÍCH CỰC BẰNG ÁNH XẠ BẢNG

332 5 0
  • NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂNHỆ THỐNG TREO BÁN TÍCH CỰC BẰNG ÁNH XẠ BẢNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 15:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TREO BÁN TÍCH CỰC BẰNG ÁNH XẠ BẢNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC HÀ NỘI – NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TREO BÁN TÍCH CỰC BẰNG ÁNH XẠ BẢNG Chuyên ngành: Kỹ thuật khí động lực Mã số: 52 01 16 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: HÀ NỘI – NĂM 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học tơi Các phương pháp, số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến tập thể cán hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ, động viên, trang bị cho phương pháp nghiên cứu, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức khoa học thường xuyên kiểm tra đánh giá kết nghiên cứu định kỳ xun suốt q trình thực hồn thành luận án tơi Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến thầy Bộ môn Động lực, Khoa Động lực, Học viện Kỹ thuật Quân đào tạo tận tình đóng góp ý kiến giúp đỡ tơi q trình thực luận án Tơi xin cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Phòng Quản lý nghiên cứu sinh sở quản lý tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh mà công tác tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn Thầy, nhà khoa học, quan đoàn thể tạo điều kiện tốt giúp thực cách tốt luận án Cuối tơi xin cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp người quan tâm chia sẻ, giúp đỡ suốt thời gian qua iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG - TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 Phương pháp điều khiển HTT Tìm hiểu giảm chấn có điều khiển ứng dụng 14 Các phương pháp điều khiển đại 18 Các nghiên cứu HTT bán tích cực giới 19 Nghiên cứu HTT bán tích cực nước 27 So sánh giải pháp điều khiển HTT bán tích cực 29 Nhiệm vụ luận án 34 Kết luận Chương 35 CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG TREO BÁN TÍCH CỰC 37 Tính tốn mơ hình động lực học HTT ¼ xe 37 2 Xác định hàm kích thích dao động tơ 40 2 Hàm kích thích dạng sine điều hịa 40 2 Kích thích dạng mấp mơ ngẫu nhiên 40 Xác định hàm truyền 45 Xác định đặc tính tần số biên độ 46 Tính tốn mơ hình dao động ¼ xe 48 Nhận xét yếu tố ảnh hưởng mơ hình ¼ xe 49 Cơ sở lý thuyết ánh xạ bảng 52 iv Cơ sở lý thuyết điều khiển tối ưu 57 Lý thuyết ổn định 57 Điều kiện bền vững 59 Lý thuyết điều khiển tối ưu 61 Cơ sở lý thuyết toán điều khiển tối ưu 61 Các thuật toán giải toán tối ưu 63 10 Kết luận chương 64 CHƯƠNG - XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍNH TỐN THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN 66 Tính tốn thiết kế điều khiển 66 1 Các tham số kết cấu HTT 66 Tính tốn mơ hình tốn HTT bán tích cực 66 3 Phân tích ổn định mơ hình ¼ xe 67 Xây dựng điều khiển ánh xạ bảng 70 Xây dựng điều khiển 70 2 Xây dựng bảng tham số 72 3 Mô điều khiển CMC 76 3 Phân tích tiêu chuẩn ổn định điều khiển 98 Đánh giá yếu tố bền vững 100 Kết luận chương 103 CHƯƠNG - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 104 Xây dựng mục đích thí nghiệm 104 Xây dựng thiết bị thí nghiệm 105 Chế tạo hệ thống cảm biến thiết bị đo lường 107 2 Thiết kế điều khiển CMC tảng MyRIO 110 Nội dung thí nghiệm 114 Xác định thông số kết cấu 114 v Kiểm tra độ tương quan mơ hình thực nghiệm mơ hình lý thuyết 120 3 Thực nghiệm điều khiển sau thiết kế 121 4 Kết luận chương 132 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 133 135 TÀI LIỆU THAM KHẢO 136 PHỤ LỤC 144 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Hệ thống treo HTT Giảm chấn điều khiển điện ( Electric Damper Control) EDC Giảm chấn dùng lưu chất từ biến (Magnetorheological Damper) MR Điều khiển ánh xạ bảng (CELL MAPPING CONTROLLER) CMC Bộ điều khiển tuyến tính bậc LQ Bộ điều khiển Gauss tuyến tính bậc LQG Van vị trí tuyến tính LPV Biến đổi Fourier nhanh FFT Điều khiển tối ưu tuyến tính dạng tồn phương LQR Điều khiển hệ thống thích nghi mơ hình tham chiếu MRAS Bộ tự chỉnh định STR Bộ điều khiển vi tích phân tỉ lệ PID Tín hiệu phản hồi dựa kích thích mặt đường FEBA Phương pháp chất chồng điều hịa HS Mấp mơ mặt đường (road surface roughness) RSR Mật độ phổ công suất (power spectral density) PSD Phương pháp lọc tuyến tính (Linear Filtering White Noise) LFWN Phân tán miền thời gian (Integral Unit White Noise) IUWN Phương pháp biến đổi ngược Fourier IFT Hệ thống vi điện tử (Microelectromechanical systems) MEMS Cảm biến lực (tải trọng) Loadcell Giảm chấn có định hướng tăng tốc (Acceleration Driven Damper) ADD Giảm chấn có định hướng tăng độ cứng (Power Driven Damper) PDD vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Bảng tiêu gia tốc dao động Bảng Phân loại mặt đường 41 Bảng Các phân loại đường theo tiêu chuẩn 42 Bảng Tham số kết cấu đối tượng thí nghiệm cho mơ hình tính tốn 66 Bảng Thống kê tần số mấp mô ngẫu nhiên 90 Bảng Bảng giá trị kết đo 117 Bảng Bảng kết đo độ cứng bánh xe 118 Bảng Bảng kết tính tốn sau lần thực nghiệm 119 Bảng 9: Bảng mơ tả quy trình thí nghiệm 121 Bảng 10: Tiêu chí sở xác định trạng thái ghi đo bước thí nghiệm 122 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1 Đồ thị giá trị gia tốc cho phép mệt mỏi theo tiêu chuẩn ISO 2631 Hình a) Dáng điệu tải trọng thẳng đứng bánh xe; Hình b) Phân bố thống kê tải trọng thẳng đứng bánh xe Hình Đặc tính đàn hồi treo (dạng mong muốn) [1] Hình Đặc tính đàn hồi lốp 50 – 20 [1] Hình Đặc tính giảm chấn tơ vận tải Hình Mơ hình điểu khiển mơ tả HTT bị động Hình Đặc tính tần số biên độ HTT 10 Hình Các loại cấu thay đổi độ cứng treo 11 Hình Giảm chấn bán tích cực điều khiển điện (EDC) giảm chấn dùng lưu chất từ biến (MR) 11 Hình 10 Mơ hình điều khiển mơ tả HTT điều khiển bán tích cực 12 Hình 11 Hình ảnh mơ tả tác nhân nhiễu tác động trở lại HTT trình làm việc 13 Hình 12 Sơ đồ mơ tả điều khiển HTT bán tích cực dùng điều khiển ánh xạ bảng Hình 13 HTT tích cực dùng khí nén 14 15 Hình 14 Cơ cấu chấp hành HTT tích cực dùng điện từ 15 Hình 15 Cơ cấu chấp hành HTT tích cực dùng khí nén 16 Hình 16 Giảm chấn thủy lực có van tiết lưu thay đổi kiểu on-off 16 Hình 17 Kết cấu giảm chấn thủy lực có van tiết lưu thay đổi 17 Hình 18 Giảm chấn EDC 17 Hình 19 Giảm chấn từ hóa MR 18 Hình 20 Nghiên cứu HTT tích cực PID G Priyandoko 20 Hình 21Thiết bị kiểm tra thủy lực sơ đồ thí nghiệm 21 Hình 22Thử nghiệm xe thực băng thử Andreas Unger 22 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 CÁC HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM Hình ảnh thiết bị thí nghiệm lắp đặt phịng thí nghiệm Khoa Động lực, Học viện Kỹ thuật Quân Hình ảnh nghiên cứu sinh trình bày, vận hành thí nghiệm 316 Hình ảnh nghiên cứu sinh giải thích thí nghiệm Hình ảnh tổng kết buổi trình bày thí nghiệm trước nhà khoa học ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TREO... trình thực hồn thành luận án tơi Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy Bộ môn Động lực, Khoa Động lực, Học viện Kỹ thuật Qn đào tạo tận tình đóng góp ý kiến giúp đỡ tơi q trình thực luận án Tôi xin... công chúng, nhiều xe trình diễn chế tạo nhà sản xuất xe sản xuất thử nghiệm Kỹ sư Grand Prix hãng xe Williams lắp đặt HTT chủ động cho xe F1 vào năm 1992, tạo xe thành công hãng ôtô quốc tế Fédération
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂNHỆ THỐNG TREO BÁN TÍCH CỰC BẰNG ÁNH XẠ BẢNG,

Từ khóa liên quan