0

HỌC NHÓM CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

1 10 0
  • HỌC NHÓM CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 10:17

1 Hãy mô tả những điểm chính về bối cảnh hoạt động kinh doanh của DBS? 2 Theo bạn đâu là điểm cốt lõi trong mô hình quản trị hoạt động kinh doanh của DBS? 3 Tại sao DBS cần một cuộc cải tổ? Hãy phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của DBS? 4 Tóm tắt những bước đi cần thiết để trở thành ngân hàng quốc tế hàng đầu (DBS – a world class multinational bank)? 5 Phân tích SWOT cho chiến lược kinh doanh mới của DBS “going digital” 6 Nếu có sự lựa chọn khác thì theo bạn DBS nên làm như thế nào? Môn N. 1 Hãy mơ tả điểm bối cảnh hoạt động kinh doanh DBS? Theo bạn đâu điểm cốt lõi mơ hình quản trị hoạt động kinh doanh DBS? Tại DBS cần cải tổ? Hãy phân tích tình hình hoạt động kinh doanh DBS? Tóm tắt bước cần thiết để trở thành ngân hàng quốc tế hàng đầu (DBS – a world class multinational bank)? Phân tích SWOT cho chiến lược kinh doanh DBS “going digital” Nếu có lựa chọn khác theo bạn DBS nên làm nào? Mơn Nội dung Owner Ngân hàng quốc tế Bài tiểu luận nhỏ (20/06/2022) + Định nghĩa hình thức, Một diện NH nước ngồi chức có mức độ nào? (Văn phịng đại + Từ lựa diện, chi nhánh, ngân hàng con, đại lý), chọn tối ưu lựa chọn tối ưu Ngân hàng Theo bạn hình thức hiệu + case cho hình thức nhất? + VPDD(Kiệt), Đại Lý (A.Ngọc), Chi Nhánh (Lữ), Ngân hàng (A.Cường) Bài tiểu luận lớn câu hỏi Anh Cường Ngày 29/07/2022 1: Tiền 2,3,4: A.Cường 5: Kiệt, Lữ 6: A.Ngọc Chính sách tiền tệ Ra sườn bài, tuần sau team gửi Tiền tài liệu Chậm 19/06/2022 Ngày 06/07/2022 thuyết trình Nộp cho cô trước để sửa
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC NHÓM CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM,

Từ khóa liên quan