0

Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị bảo hộ của Công ty

51 0 0
  • Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị bảo hộ của Công ty

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:29

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ HIỀN ANH TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: - Họ tên: Ths Đặng Hoàng Anh - Họ tên: Nguyễn Thu Hiền - Bộ môn: Quản lý kinh tế - Lớp: K54F3 HÀ NỘI - 2021 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 TÓM LƯỢC Qua nghiên cứu kết hợp vấn đề thực tiễn phát trình học tập, em chọn đề tài: “Phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường Miền Bắc” Về lý thuyết, đề tài tập hợp lý thuyết phát triển thương mại sản phẩm, hệ thống tiêu đánh giá phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Qua nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc, đề tài phát vấn đề thực trạng phát triển thương mại sản phẩm Công ty, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty, thành công, hạn chế công ty hoạt động phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị bảo hộ thị trường miền Bắc Trên sở đề tài đưa quan điểm, định hướng, đề xuất giải pháp kiến nghị với nhà nước cho hoạt động phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc document, khoa luan2 of 98 i tai lieu, luan van3 of 98 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình thầy trường Đại học Thương mại Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến q thầy tận tình dạy bảo em suốt trình em học tập trường Đại học Thương mại Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy cô môn Quản lý kinh tế, đặc biệt Th.S Đặng Hoàng Anh - giáo viên hướng dẫn nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận Đồng thời, em xin cảm ơn bác, cô, chú, anh chị Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh hướng dẫn, bảo nhiệt tình tạo diều kiện thuận lợi suốt q trình tham gia thực tập cơng ty, giúp em có thơng tin cần thiết cho khóa luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng hồn thiện khóa luận hạn chế kiến thức, kinh nghiệm nên khóa luận tốt nghiệp khơng thể tránh thiếu sót, mong nhận nhận xét, góp ý thầy Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021 Sinh viên Nguyễn Thu Hiền document, khoa luan3 of 98 ii tai lieu, luan van4 of 98 MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan cơng trình nghiên cứu Đối tượng, mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM 1.1 Một số khái niệm phát triển thương mại sản phẩm 1.1.1 Khái niệm thương mại 1.1.2 Khái niệm phát triển thương mại sản phẩm 1.2 Một số nguyên lý phát triển thương mại sản phẩm 1.2.1 Bản chất phát triển thương mại sản phẩm 1.2.2 Sự cần thiết vai trò phát triển thương mại sản phẩm 1.2.2 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm 10 1.3 Nội dung nguyên lý phát triển thương mại sản phẩm 12 1.3.1 Nguyên tắc phát triển sản phẩm 12 1.3.2 Các tiêu đánh giá phát triển thương mại sản phẩm 13 1.3.3 Các nguyên tắc phát triển thương mại sản phẩm 16 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM TRANG THIẾT BI ĐỒ BẢO HỘ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ HIỀN ANH TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 18 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 18 2.1.1 Khái quát thực trạng phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc giai đoạn 2018 – Quý 3/2021 18 document, khoa luan4 of 98 iii tai lieu, luan van5 of 98 2.1.2 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 20 2.2 Phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 22 2.2.1 Kết phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ quy mô Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 22 2.2.2 Kết phân tích thực trạng phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ chất lượng Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 25 2.2.3 Hiệu phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường Miền Bắc 27 2.2.4 Chính sách phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 29 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 30 2.3.1 Kết đạt 31 2.3.2 Tồn nguyên nhân 32 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CÁC SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ ĐỒ BẢO HỘ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ HIỀN ANH TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 34 3.1 Quan điểm định hướng phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 34 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 34 3.1.2 Định hướng phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 35 3.2 Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 35 3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ 36 3.2.2 Thúc đẩy phát triển chất lượng mặt hàng trang thiết bị đồ bảo hộ 36 document, khoa luan5 of 98 iv tai lieu, luan van6 of 98 3.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng lao động 37 3.2.4 Phát triển hệ thống kênh phân phối 38 3.2.5 Xây dựng chiến lược Marketing hiệu 39 3.2.6 Nâng cao hiệu sử dụng vốn 40 3.3 Kiến nghị phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 40 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 40 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Công Thương 41 3.4 Vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 document, khoa luan6 of 98 v tai lieu, luan van7 of 98 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số lượng nhà phân phối sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty 19 Bảng 2.2: Số lượng lao động Công ty 19 Bảng 2.3: Sản lượng, tổng doanh thu lợi nhuận kinh doanh sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty thị trường Miền Bắc 22 Bảng 2.4: Cơ cấu sản phẩm Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 26 Bảng 2.5: Các tiêu hiệu phát triển kinh doanh công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh 28 Biểu đồ 2.2.1: Thị phần kinh doanh công ty qua năm từ 2018 – 2020 24 Biểu đồ 2.2.2: Cơ cấu thị trường Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 25 document, khoa luan7 of 98 vi tai lieu, luan van8 of 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế document, khoa luan8 of 98 vii tai lieu, luan van9 of 98 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việt Nam trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhâp kinh tế với khu vực giới thời gian qua tận dụng thành công nhiều hội đạt thành tựu đáng ghi nhận Việc tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với tự hóa thương mại đẩy mạnh đầu tư, lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, lao động vốn ngày mở rộng Song bên cạnh đó, tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng sức ép cạnh tranh, sức ép đất nước phát triển đất nước ta Việc mở rộng giữ vững thị trường điều dễ dàng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng Hồn cảnh khó khăn cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp để đạt thỏa mãn tối đa khách hàng Để đảm bảo cho phát triển, cạnh tranh lành mạnh ngành, loại sản phẩm, cần phải có giải pháp, sách phù hợp nhằm phát triển thương mại mặt hàng theo nguồn lực mà có, tạo hướng riêng cho ngành để nhằm mục tiêu phát triển bền vững cho tổng thể kinh tế Trong kinh tế thị trường nay, số lượng doanh nghiệp tham gia vào thị trường ngày tăng mạnh kéo theo khối lượng danh mục hàng hóa sản phẩm đưa vào thị trường ngày lớn Điều làm cho tính cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt để tồn phát triển bền vững, có chỗ đứng thị trường Sự tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều khả phát triển thương mại sản phẩm doanh nghiệp Thiết bị bảo hộ lao động đời vào khoảng kỷ 19 phát triển ngày nay, áp dụng hầu giới, Việt Nam nằm top nước phát triển, cần thiết phải trang bị thiết bị bảo hộ lao động Xã hội phát triển, nước ta theo đường cơng nghiệp hóa, đại hóa, nhà máy sản xuất cơng nghiệp mọc lên khắp nơi tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động Khi người lao động tìm cơng việc phù hợp cho họ ý quan tâm đến vấn đề an tồn lao động Chỉ tính riêng năm ngối nước xảy gần 8.000 vụ tai nạn lao động, với 8.200 người bị nạn, 800 người bị chết bị thương nặng gần 2.000 người Để giảm nguy gia tăng tai nạn lao động, việc chấp hành quy định an tồn lao động vơ cần thiết, việc trang bị cho người lao động ý thức trang thiết bị bảo hộ lao động có vai trị quan trọng việc phịng ngừa giảm rủi ro tai nạn lao động Do đó, thị trường trang thiết bị đồ bảo hộ phát document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 triển Việt Nam Nhu cầu mặt hàng bảo hộ nước ta có xu hướng ngày gia tăng, thị trường trang thiết bị đồ bảo hộ đa dạng phong phú Nghiên cứu phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ giúp cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ bảo hộ có chiến lược phát triển thương mại sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển thương mại đồ bảo hộ ngành phát triển thương mại sản phẩm quốc gia Từ đó, tạo lợi cạnh tranh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển Phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ thị trường miền Bắc có đặc trưng riêng ngành nghề Do cần thiết có tảng lý luận cụ thể cho doanh nghiệp đồ bảo hộ thực tốt hoạt động phát triển thương mại sản phẩm đồ bảo hộ Cơng ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty gặt hái nhiều thành công nhiên việc kinh doanh phát triển sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ thị trường miền Bắc gặp phải khó khăn hạn chế định Chính q trình thực tập nghiên cứu thực tế Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh, em lựa chọn đề tài: “Phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc” làm khóa luận tốt nghiệp Tổng quan cơng trình nghiên cứu Do vai trị quan trọng phát triển thương mại sản phẩm ngành doanh nghiệp kinh tế, có nhiều cơng trình nghiên cứu nước xem xét, đánh giá thực trạng phát triển thương mại Việt Nam Cụ thể, số cơng trình nghiên cứu liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm: 1, Đoàn Thanh Hoa (2011), “ Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy thị trường nội địa cơng ty TNHH thiết bị phịng cháy chữa cháy Hà Nội”, Khóa luận tốt nghiệp - Trường Đại học Thương Mại Đề tài tác giả trình bày sở lý luận vấn đề nghiên cứu hệ thống tiêu đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty từ đề xuất giải pháp phát triển thương mại sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy công ty thị trường nội địa 2, Trần Thị Tơ (2011), Phát triển xúc tiến thương mại nhóm sản phẩm đồ gia dụng cơng ty cổ phần tập đoàn Sunhouse thị trường Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp – Trường Đại học Thương Mại document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van37 of 98 2.2.4 Chính sách phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc a) Chính sách thị trường Phát triển thương hiệu mở rộng thị trường sách quan trọng ln ưu tiên phát triển hàng đầu Việc khẳng định thương hiệu thị trường tạo nên thành công cho công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh giúp cơng ty có chỗ đứng vững thị trường Nhằm giới thiệu sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ đến gần với khách hàng nữa, cơng ty đưa sách marketing quảng bá rộng rãi sản phẩm mình, giúp phát triển mở rộng thị trường, thu hút khách hàng tiềm nguồn đầu tư b) Chính sách nhân Nguồn nhân lực quan trọng có vai trị tích cực hoạt động kinh doanh công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh Cơ cấu trình độ nguồn nhân lực ảnh hưởng rõ tới trình kinh doanh, bao gồm: nguồn nhân lực đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trình độ khác Cơng ty TNHH thương mại trang thiết bị Hiền Anh trọng đến việc phát triển tiềm nâng cao suất nhân viên Trình độ kinh nghiệm nhân viên cao hoạt động kinh doanh có hiệu Chính vậy, Cơng ty có sách tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ hợp lý với nguồn nhân lực trẻ, tài nhằm mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp a) Chính sách giá: Giá yếu tố cạnh tranh thị trường công ty kinh doanh hoạt động lĩnh vực, sản phẩm cụ thể sản phẩm thiết bị đồ bảo hộ Do công ty TNHH thương mại trang thiết bị Hiền Anh doanh nghiệp kinh doanh nên giá hàng hóa phụ thuộc vào nguồn cung, giá sản phẩm đầu vào, đối thủ cạnh tranh, thị trường nhà đất…Vì cơng ty áp dụng sách giá: chiết khấu theo khối lượng hàng mua, theo hình thức tốn, có sách giá ưu đãi tập khách hàng thân thiết… Nhờ có sách giá hợp lí mà cơng ty đạt hiệu kinh doanh cao, giá phù hợp với nhu cầu thu nhập đối tượng khác thị trường b) Chính sách sản phẩm: Chính sách sản phẩm coi xương sống chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Hiền Anh Nó liên quan mật thiết đến cơng tác kế hoạch hoá chiến lược, chiến lược cạnh tranh định vị thi trường Chỉ có sách sản phẩm cơng ty có phương hướng để đầu tư nghiên cứu thiết kế sản phẩm theo nhu cầu lên thị trường tiêu thụ Nhờ có sách sản document, khoa luan37 of 98 29 tai lieu, luan van38 of 98 phẩm đắn mà sau năm, Cơng ty có khởi đầu thành công phát triển đến Trong năm trở lại đây, bên cạnh sách sản phẩm cũ, công ty phát triển sáng tạo đổi chiến lược nhằm gia tăng lợi nhuận cắt giảm số chi phí khơng cần thiết để phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid -19 Bao gồm sách đổi chủng loại danh mục sản phẩm, sách bao gói, nhãn hiệu sản phẩm, marketing sản phẩm hay chí sách dịch vụ khách hàng c) Chính sách phân phối: Chính sách phân phối ln ln chiếm vai trị vơ quan trọng hoạt động kinh doanh công ty, doanh nghiệp thương mại nói chung cơng ty TNHH Thương mịa trang thiết bị Hiền Anh nói riêng Phân phối hàng hóa tồn cơng việc để đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng có nhu cầu đảm bảo chất lượng, thời gian số lượng chủng loại, kiểu dáng, màu sắc mà người tiêu dùng mong muốn Công ty nhập hàng từ xưởng nước với giá cạnh tranh, mang lại lợi ích lớn cho khách hàng Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh trú trọng mạnh khâu phân phối, để hệ thống phân phối công ty diễn cách hiệu nhất, từ đem lại nguồn lợi nhuận cho cơng ty d) Chính sách cạnh tranh Xu hưóng phát triển kinh tế Việt Nam ngày kinh tế mở thương mại dịch vụ Đối với doanh nghiệp chế thị trường nay, cạnh tranh xu tất yếu Chính sách cạnh tranh bật công ty Hiền Anh phân tích đối thủ cạnh tranh nhằm xác định đối thủ tiềm năng, chiến lược họ, ưu nhược điểm họ, Sau vào thơng tin thu thập cơng ty tạo cho hướng đắn, xây dựng chiến lược kinh doanh thích hợp đứng vững mơi trường tự cạnh tranh thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc Với kinh tế đà phát triển, số lượng doanh nghiệp ngày gia tăng Hầu hết ngành công nghiệp phải sử dụng thiết bị bảo hộ lao động Với nhu cầu sử dụng thiết bị đồ bảo hộ cao Việt Nam hội tốt để kinh doanh mặt hàng Công ty Hiện thị trường, tình trạng kinh doanh sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ tồn nhiều bất cập Theo nghiên cứu Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật document, khoa luan38 of 98 30 tai lieu, luan van39 of 98 bảo hộ lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 60% số thiết bị bảo hộ lao động chưa an toàn…Tuy nhiên, chạy đua giá khiến nhiều nhà đầu tư phân phối sản phẩm không kiểm định, đa phần mặt hàng chất lượng Nhưng đối cới công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh đặt vấn đề chất lượng sản phẩm an toàn lên hàng đầu Chính vậy, sản phẩm trang thiết bị cơng ty người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn Cho tới công ty hoạt động gần năm, trải qua thời gian hoạt động chưa phải dài xây dựng chiến lược kinh doanh tốt, đặc biệt mặt hàng thiết bị đồ bảo hộ Hàng năm, sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ đem lại doanh thu lớn cho công ty Mặc dù, năm trở lại tình hình Covid – 19 trở nên phức tạp nước ta ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường trang thiết bị đồ bảo hộ mặt hàng giúp đem lại doanh thu cho cơng ty năm trước Với sách đắn, hợp lý cho phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ mức doanh thu ngày tăng nữa, tạo vị vững thị trường miền Bắc 2.3.1 Kết đạt Trong năm qua, phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Cơng ty TNHH Thương mại trang thiết bị nhìn chung tốt Doanh thu lợi nhuận đạt tiêu qua năm Mặc dù, năm 2020 – Quý 3/2021 doanh thu lợi nhuận có giảm so với năm trước xét với tình hình kinh tế thị trường đầy biến động cơng ty đạt mức doanh thu lợi nhuận để phát triển công ty, tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh để đẩy mạnh hoạt dộng tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên Cơng ty ln tích cực đầu tư vào sở vật chất, trang thiết bị, sửa chữa, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường, Cơng ty xác định thị trường Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh Trong trình chuyển dịch cấu sản phẩm sang tỉnh thành phố có nhu cầu cao Thị trường miền Bắc giúp Cơng ty có khả mở rộng thị trường phát triển hệ thống nhà phân phối để nâng cao thương hiệu Sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty trước lưu hành thị trường chứng nhận quy chuẩn kỹ thuật yêu cầu an toàn theo quy định pháp luật an toàn lao động để đưa chất lượng tốt đến với tay người tiêu dùng Đối với Công ty, nhà cung cấp sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ chất lượng đặt lên hàng đầu Hệ thông phân phối ngày hoàn thiện, đa dạng phong phú Xu hướng chuyển dịch sang hình thức phân phối đại, khoảng cách đại lý phân phối dần hợp lý document, khoa luan39 of 98 31 tai lieu, luan van40 of 98 Hiệu việc sử dụng vốn lao động Công ty cải thiện đáng kể nhờ sách phù hợp từ máy quản lý Công ty giúp Công ty phát triển họat động hiệu Công ty thực theo quy định, pháp luật nhà nước việc thực đầy đủ nghĩa vụ Thuế với nhà nước, phát triển thương mại sản phẩm gắn liền với việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường, giảm thiểu phế thải nhằm lành mạnh hóa mơi trường 2.3.2 Tồn ngun nhân a) Tồn Thị trường chủ yếu công ty thị trường nước mà thị trường trọng điểm Tỉnh Quảng Ninh số thành phố lớn có ưu điểm, song sách tập trung vào thị trường có hạn chế định gặp nhiều rủi ro biến động thị trường, hoạt động tiêu thụ lệ thuộc vào thị trường Trong thị trường nông thôn có tiềm phát triển cao, cầu lớn Tuy xây dựng chiến lược mặt hàng chưa đảm bảo đa dạng mặt hàng, chủng loại, mẫu mã sản phẩm chưa phong phú nên khả cung ứng thị trường chưa thực tốt Khả cạnh tranh, marketing, truyền thông cho sản phẩm cơng ty Hiền Anh cịn chưa thực mạnh Chưa tổ chức chiến dịch truyền thông mạnh mẽ sản phẩm nên phát triển thương mại sản phẩm thị trường miền Bắc gặp nhiều khó khăn Hạn chế nguồn nhân lực: đội ngũ cán quản lý Công ty lực lượng mỏng thiếu kinh nghiệm nên suất lao động chưa thực cao, làm ảnh hưởng đến doanh thu Đặc biệt phận phát triển sản phẩm nên mặt hàng Công ty chưa thực đa dạng, bắt mắt phù hợp với nhu cầu thường xuyên thay đổi người tiêu dùng Số vòng quay vốn lưu động chưa cao hay hiệu sử dụng vốn lưu động thấp b) Nguyên nhân - Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, tình hình vốn chưa đạt đủ yêu cầu so với quy mô mà công ty muốn đề ra, điều làm hạn chế khả xâm nhập đầu tư cho phát triển sản phẩm Hiệu sử dụng vốn lưu động thấp nguyên nhân hàng tồn kho nhiều, khả thu hồi nợ từ đơn vị khác cịn chưa có biện pháp hữu hiệu để thu hồi nợ Thứ hai, Cơng tác địa tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực yếu, đặc biệt đội ngũ phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, chưa đáp ứng yêu cầu đề document, khoa luan40 of 98 32 tai lieu, luan van41 of 98 để phù hợp với tình hình cơng ty Khơng có chất lượng lao động tốt đặc biệt đội ngũ quản lý khó cho Hiền Anh cạnh tranh Thứ ba, Doanh nghiệp chưa thực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường Đó nghiên cứu nhu cầu cụ thể khách hàng số lượng, chất lượng, chủng loại mà người tiêu dùng cần Thứ tư, Mạng lưới phân phối mỏng, chiến lược Marketing chưa thực đắn hiệu - Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, môi trường kinh doanh có nhiều biến động, đặc biệt tình hình kinh tế giới nước năm trở lại bị ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid – 19 dẫn đến lạm phát, tỷ giá tăng cao khiến nhu cầu tiêu dùng giảm, lãi suất tăng khiến chi phí đầu vào tăng, chi phí tăng có tốc độ tăng chi phí cao doanh thu khiến lợi nhuận Cơng ty giảm Thứ hai, ngày có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường dẫn đến tình hình cạnh tranh thị trường ngày gay gắt Các doanh nghiệp ngành sử dụng nhiều chiến lược kinh doanh để tiếp cận mạnh vào thị trường nên việc xâm nhập vào khu vực vơ khó khăn Thứ ba, Hệ thống quản lý Nhà nước nước ta nhiều bất cập, văn luật luật xung đột, văn luật luật cịn xung đột, có khoảng trống Điều dẫn đến việc hoạt động doanh nghiệp, hoạt động quản lý phần vốn doanh nghiệp cịn nhiều khó khăn bất cập Trong đó, có chồng chéo quản lý nhà nước ngành gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh Công ty document, khoa luan41 of 98 33 tai lieu, luan van42 of 98 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CÁC SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ ĐỒ BẢO HỘ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ HIỀN ANH TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 3.1 Quan điểm định hướng phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc Công ty phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ theo hướng bền vững Công ty trọng chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt đến khách hàng Một sản phẩm công ty trước cung ứng thị trường nghiên cứu, đánh giá, kiểm định chất lượng cách kỹ Những quy định chung bảo hộ an toàn người lao động nguyên nhân đẩy mạnh nhu cầu mua thiết bị bảo hộ Chính thế, Cơng ty ln mang sản phẩm bảo hộ lao động chất lượng cao đến với người tiêu dùng Với tiêu chí ln ln phù hợp + Thơng qua hoạt động kinh doanh nhằm đóng góp tích cực cho phát triển, phồn thịnh xã hội người có sống tốt đẹp hơn, tiện nghi + Với khách hàng, đối tác: Mang đến hệ sinh thái sản phẩm chất lượng, phù hợp cho lĩnh vực với giá thành cạnh tranh Xây dựng mối quan hệ bền chặt sở: tôn trọng, minh bạch trách nhiệm + Với xã hội: Là thành viên xã hội, coi lợi ích Xã hội lợi ích bền vững doanh nghiệp Đóng góp tích cực vào an tồn lao động cho người Việt Bên cạnh khó khăn, sóng Covid -19 lần thứ buộc doanh nghiệp phải chủ động việc ứng phó, cơng ty ln phải đặt kịch ứng biến linh hoạt theo chu kỳ, phân kỳ kế hoạch với tầm nhìn ngắn hạn, trung hạn dài hạn Công ty luôn đổi mới, thích nghi với biến động thị trường nhằm giữ vững thị phần, đảm bảo lòng tin khách hàng Ngồi doanh nghiệp phải khơng ngừng nghiên cứu thị hiếu khách hàng khu vực khác để mở rộng thị trường tiêu thụ Có sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty Hiền Anh vươn trải rộng khắp thị trường Miền Bắc thị trường nước document, khoa luan42 of 98 34 tai lieu, luan van43 of 98 3.1.2 Định hướng phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc Có nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mặt hàng trang thiết bị đồ bảo hộ Việt Nam năm trở lại Trong trình khẳng định vị nâng cao giá trị mình, cơng ty cần phát huy thành cơng có thời gian qua khắc phục hạn chế tồn phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ thị trường miền Bắc, Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh có q trình đánh giá lại đề định hướng phát triển thời gian tới + Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mặt hàng trang thiết bị đồ bảo hộ, đưa sản phẩm trở thành lĩnh vực kinh doanh cơng ty Đặc biệt trọng hoạt động kinh doanh mặt hàng chiếm lĩnh % doanh thu cao công ty: quần áo bảo hộ, găng tay bảo hộ, kính bảo hộ để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Tiếp tục cơng tác nghiên cứu thực sách, chiến lược nhằm phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ thị trường miền Bắc + Chú trọng tới khâu thiết kế, mẫu mã, chất lượng độ an toàn sản phẩm Chất lượng đồ bảo hộ lao động yếu tố khách hàng quan tâm hàng đầu Vậy nên để tạo uy tín giúp cơng ty tồn lâu dài cần trọng khâu tuyển chọn nguồn hàng + Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán nhân viên công ty Đây điều kiện cần phải có để giúp cho doanh nghiệp tồn phát triển dài lâu sở hữu cho đội ngũ nhân chất lượng cao, linh hoạt nhạy bén công việc Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh xác định cần trọng đầu tư cho người, tạo điều kiện để cá nhân có hội tốt để phát triển + Củng cố phát triển hệ thống phân phối Công ty, mở rộng phạm vi quy mô kênh phân phối, phát triển thị trường tới vùng nông thôn thông qua hệ thống nhà phân phối Cập nhật thông tin thị trường liên tục xây dựng quan hệ gắn bó, bền vững hợp tác phát triển với đại lý, nhà cung ứng nhà phân phối 3.2 Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc Dựa toàn nội dung nghiên cứu đề tài “Phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc” Tôi xin đưa số giải pháp đề xuất sau: document, khoa luan43 of 98 35 tai lieu, luan van44 of 98 3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ Trang thiết bị bảo hộ lao động có vai trị quan trọng việc phòng ngừa giảm rủi ro tai nạn lao động Chính vậy, mặt hàng trang thiết bị đồ bảo hộ luôn yêu cầu kiểm định chất lượng an toàn chặt chẽ trước đưa thị trường Với phát triển mạnh mẽ khoa học cơng nghệ, hàng hóa sản xuất phong phú đa dạng kèm theo hàng giả hàng nhái chà trộn vào nhiều giá mặt hàng đa dạng, với cạnh tranh gay gắt công ty đối thủ kinh doanh mặt hàng Bên cạnh yếu tố chất lượng giá chất lượng dịch vụ yếu tố quan trọng đóng góp vào thành cơng tạo nên lợi cạnh tranh công ty, đặc biệt sản phẩm kinh doanh trang thiết bị đồ bảo hộ thể rõ nét Cơng ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh chọn giải pháp cung cấp cho khách hàng dịch vụ kèm theo chế bảo hành, giao hàng tận nơi, Để nâng cao khả cạnh tranh cho sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ công ty cần phải ý đến chất lượng dịch vụ trình bán hàng như: dịch vụ thông tin, giới thiệu, quảng cáo sản phẩm kèm theo dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ bảo hành, dịch vụ đổi trả sản phẩm thời gian quy định miễn phí, Khách hàng có ấn tượng tốt Cơng ty có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt chu đáo Đặc biệt năm gần đại dịch Covid-19 làm thay đổi sâu sắc nhu cầu thói quen mua hàng khách hàng theo hướng ưa chuộng hàng nước, chuyển từ tương tác trực tiếp, truyền thống sang tương tác trực tuyến nhiều hơn, kỳ vọng khách hàng chuyển từ cá nhân hóa sang dịch vụ trực tuyến theo nhu cầu Khách hàng sẵn sàng chia sẻ thơng tin cá nhân địi hỏi mức độ bảo mật cao Trước biến đổi nhu cầu thói quen mua hàng khách hàng, công ty cần đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu khách hàng như: sách bảo mật, sách đổi trả, sách bảo hành 3.2.2 Thúc đẩy phát triển chất lượng mặt hàng trang thiết bị đồ bảo hộ Muốn thúc đẩy phát triển thương mại sản phẩm cho công ty phù hợp với nhu cầu thị trường phải có cơng tác nghiên cứu thị trường Sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ cần thiết người lao động, mà nhu cầu mặt hàng lớn Đặc biệt thị trường trang thiết bị đồ bảo hộ khu vực thành phố lớn khu vực nhiều khu cơng nghiệp phát triển có nhu cầu sử dụng lớn Nhưng thiết bị bảo hộ lao động ngành nông nghiệp chiếm 20%, lao động nông nghiệp chiếm khoảng 70% lực lượng lao động nước, đối tượng tiềm mà công ty cần trọng đến để mở rộng quy mô phát triển sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ document, khoa luan44 of 98 36 tai lieu, luan van45 of 98 Phần lớn người tiêu dùng thường đưa định tiêu dùng loại sản phẩm dịch vụ biết cơng dụng, chất lượng giá có phù hợp hay khơng Trong kinh tế thị trường cạnh tranh giá công cụ cạnh tranh đắc lực Do để nâng cao sức cạnh tranh, công ty cần ý đến giải pháp giá sản phẩm Để giảm giá thành công ty cần phải tìm nguồn hàng hợp lý, giảm giá hàng bán, cắt giảm chi phí khơng mang lại hiệu cho doanh nghiệp Để tăng cường thúc đẩy phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ mặt chất lượng, công ty cần tập trung thực nhiệm vụ sau: Thứ nhất, Công ty cần tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm Trang thiết bị đồ bảo hộ xem công cụ bảo vệ bảo đảm sức khỏe, tính mạng người vấn đề lựa chọn nhà phân phối hãng chất lượng phải yếu tố tiên Để thực điều khâu quản lý cần làm nghiêm ngặt từ việc kiểm tra hàng trước nhập kho, bảo quản, đóng gói xuất kho cho đối tác, nhà phân phối Vì mặt hàng yêu cầu cao mặt kỹ thuật, chất lượng độ an tồn sản phẩm nên khơng sai sót giai đoạn Thứ hai, Cơng ty cần tăng cường đa dạng hóa sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Đa dạng hóa sản phẩm giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu tầng lớp khách hàng Góp phần mở rộng thị trường, nâng cao sản lượng, tăng doanh thu, nâng cao sản lượng, tăng doanh thu, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm Đặc biệt trọng tới công tác nghiên cứu phát triển mẫu phù hợp với nhu cầu, thị hiếu thị trường Tổ chức hệ thống thông tin phản ánh kịp thời thay đổi cầu, đồng thời phát nhu cầu thị trường trọng điểm Để xây dựng hệ thống thơng tin này, cơng ty cần có liên kết, hỗ trợ đơi tác thị trường Chính đội ngũ nhân lực phịng kinh doanh cần làm tốt công việc thu nhập, xử lý dự báo thị trường nhanh chóng, xác đề xuất phương án kinh doanh hiệu Thứ ba, thúc đẩy phát triển thương mại sản phẩm cần trọng đến tỷ trọng thị trường cần cân đối hài hòa không nên tập trung nhiều vào thị trường lớn có cạnh tranh cao mà quên thị trường khác với cạnh tranh đem lại hiệu kinh doanh 3.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng lao động Doanh nghiệp vậy, hoạt động kinh doanh thị trường mong đạt nhiều doanh thu, lợi nhuận, tạo vị thị trường Vấn đề quan trọng định đến thành bại doanh nghiệp việc quản lý sử dụng lao động Vì vậy, hiệu lao động cao doanh nghiệp hoạt động kinh doanh document, khoa luan45 of 98 37 tai lieu, luan van46 of 98 hiệu Như vậy, vấn đề hiệu sử dụng lao động có ý nghĩa vô quan trọng doanh nghiệp Lao động trẻ có trình độ cao hạt nhân giúp Cơng ty phát triển điều kiện thị trường cạnh tranh ngày cao Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm công tác nghiên cứu, dự báo thị trường Mặt khác doanh nghiệp cần thường xuyên tạo điều kiện để đội ngũ nhân lực làm công tác nâng cao nghiệp vụ, chuyên mơn kỹ Thường xun có kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm để công tác nghiên cứu thị trường đạt hiệu mong muốn, phát khắc phục kịp thời sai sót, hạn chế xảy Dưới số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng lao động cơng ty: Thứ nhất, Để có đội ngũ nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp cần phải đặc biệt trọng vào cơng tác tuyển dụng Vì tuyển dụng hoạt động có tác động đến chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp Chính quản lý phận nhân cần người có lực, kinh nghiệm khả quan sát tốt để tuyển chọn ứng cử viên xứng đáng cho vị trí quan trọng Cơng ty Để làm điều này, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân hợp lý có chiến lược Thứ hai, cơng ty nên tổ chức khóa đào tạo ngắn tay kỹ văn phịng, kỹ giao tiếp, kỹ chun mơn hoạt động thương mại khảo sát, đánh giá, phân tích chiến lược để hiệu hoạt động kinh doanh công ty nâng cao Đồng thời, thực sách đãi ngộ với nhân viên làm việc tốt để họ có động lực làm việc, chịu khó học tập để phát triển thân Có vậy, nguồn nhân lực Công ty thực đổi cạnh tranh với đối thủ khác thị trường 3.2.4 Phát triển hệ thống kênh phân phối Phát triển hệ thống kênh phân phối vấn đề đặt lên hàng đầu tất công ty Để phát triển hệ thống kênh phân phối, trước hết công ty cần tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống kênh phân phối thị trường quen thuộc Qua nghiên cứu, hầu hết công ty phân phối theo kênh: - Phân phối qua đại lý tiêu thụ - Phân phối qua trung gian bán buôn - Trực tiếp bán sản phẩm thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ doanh nghiệp document, khoa luan46 of 98 38 tai lieu, luan van47 of 98 Tiếp tục trì phát triển hệ thống kênh phân phối có cách nâng cao quy mô chất lượng phân phối sản phẩm Các cơng ty có thị trường vững thị trường miền Bắc, đặc biệt tỉnh thành phố lớn như: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đây khu vực đem lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp thị trường miền Bắc Do cần tiếp tục khai thác thị trường dựa vào lợi có thị trường cách mở rộng thêm hệ thống phân phối đại hóa hình thức kinh doanh Để hệ thống kênh phân phối hoạt động hiệu Cơng ty cần phải nghiên cứu phân bố đồng đại lý - trung gian bán bn Thường cơng ty, trung gian bán bn hoạt động có hiệu đại lý tiêu thụ trung gian bán buôn phân phối sản phẩm chun mơn hóa hơn, hoạt động kinh doanh tích cực có tính cạnh tranh Nếu đại lý hoạt động khơng hiệu danh nghiệp nên chuyển đại lý thành trung gian bán buôn, bán lẻ 3.2.5 Xây dựng chiến lược Marketing hiệu Chiến lược marketing đồ bảo hộ lao động công ty triển khai quanh yếu tố: sản phẩm, giá, xúc tiến thương mại hay truyền thông kênh phân phối Đặc biệt, Cơng ty cần có chiến lược, chương trình quảng cáo hiệu để giới thiệu quảng bá sâu rộng hình ảnh thương hiệu Có thể quảng cáo đài truyền hình, báo, tạp chí, mạng internet Công ty cần xây dựng website công ty, thường xuyên đăng quảng cáo trang web công ty tảng tiếng để tiếp cận với nhiều người Trong năm trở lại đây, Đại dịch diễn biến phức tạp toàn cầu khiến phủ đưa hạn chế việc di chuyển tự cho người dân buộc số loại hình kinh doanh phải đóng cửa Cơng ty cần có chiến lược marketing hiệu đại dịch Covid – 19 biến thể Delta hồnh hành gây ảnh hưởng khơng nhỏ tới tình hình kinh doanh cơng ty Cơng ty cần khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, sàn thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng Thương mại điện tử ngày trở thành xu hướng dẫn đầu thị trường toàn cầu Đây kênh bán hàng tuyệt vời bền vững với lợi ích dựa tảng cơng nghệ cập nhật liên tục ngày hoàn thiên Thơng qua cơng ty vừa bán hàng, vừa tiếp xúc với khách hàng, người tiêu dùng để hiểu biết họ, đồng thời hội để người tiêu dùng hiểu biết sản phẩm công ty Giúp công ty giữ vững thị trường mở rộng thị trường gắn liền document, khoa luan47 of 98 39 tai lieu, luan van48 of 98 với việc cải tiến sản phẩm, mẫu mã, tung thị trường sẩn phẩm thoải mãn nhu cầu khách hàng 3.2.6 Nâng cao hiệu sử dụng vốn Năng lực tài nâng cao giúp cơng ty có nguồn lực để mở rộng quy mô, đầu tư trang thiết bị đại phục vụ cho trình kinh doanh có điều kiện để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công ty Công ty cần mở rộng đa dạng hóa kênh, hình thức huy động vốn cơng ty bên ngồi cơng ty Minh bạch hóa báo cáo tài chính, đảm bảo tính chân thực, xác báo cáo tài để tạo niềm tin với nhà đầu tư Xúc tiến biện pháp thu hồi cơng nợ nhằm tăng vịng quay vốn, tập trung nguồn lực để thực chiến lược kinh doanh trọng điểm 3.3 Kiến nghị phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc Trong trình thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản phẩm trang thiếu bị đồ bảo hộ Công ty gặp phải khó khăn mà tự thân khơng thể giải Đồng thời Công ty thực thể kinh tế nên phải hoạt động theo khuôn pháp Nhà nước đề Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt quan quản lý nhà nước ngành liên quan phải có sách, chiến lược phù hợp với điều kiện hội nhập Đặc biệt với tác động đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến mặt đời sống kinh tế-xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần đồng hành doanh nghiệp ban hành nhiều sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài thời gian giãn cách khiến cho doanh nghiệp dần kiệt sức, nguồn lực bị bào mịn Trước tình hình đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nghiệp phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo cơng tác phịng chống dịch để nước tháo gỡ khó khăn, trì hoạt động sản xuất kinh doanh với hành động cụ thể, thiết thực, phản ánh, kiến nghị, đề xuất xác đáng gửi đến quan thẩm quyền xem xét, xử lý 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Nhà nước cần tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp Tất doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh phải tuân thủ quy định nhà nước pháp luật Để kích thích ngành nghề phát triển nhà nước cần tạo môi document, khoa luan48 of 98 40 tai lieu, luan van49 of 98 trường cạnh tranh lành mạnh, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp, để doạnh nghiệp phát huy hết tiềm Việc đảm bảo cạnh tranh lành mạnh cho tác nhân kinh tế thông qua sách thúc đẩy cạnh tranh hạn chế độc quyền vấn đề bách có tính chất thời nước ta Dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp, lao động, việc làm… Để đối phó với thách thức này, Chính phủ cần ban hành nhiều sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, sách hỗ trợ vốn sách tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp bảo đảm trật tự an toàn xã hội bối cảnh đại dịch COVID-19 Hiện nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Chính phủ có chuyển hướng để thích ứng với dịch bệnh Trong bối cảnh Nhà nước cần thực nhiều sách linh hoạt để vừa thích ứng an tồn với dịch bệnh tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh hiệu việc làm cho người lao động 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Công Thương - Hiện thị trường, chạy đua giá khiến nhiều nhà đầu tư phân phối sản phẩm không kiểm định, đa phần mặt hàng chất lượng Chính vậy, Bộ Cơng thương phịng quản lý thương mại cần hình thành mạng lưới hướng dẫn kỹ thuật, tăng cường kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật giám sát chất lượng giá rẻ, nguồn gốc xuất xứ hang hóa giúp cho doanh nghiệp dễ dàng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu hàng giả hàng nhái thị trường nhằm tạo dựng môi trường cạnh tranh lành lạnh Bên cạnh đó, Nhà nước cần thực chế tài xử phạt nghiêm minh hành vi vi phạm luật hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng, hàng khơng có nhãn mác xuất xứ lưu hành thị trường Nhà nước cần khẩn cấp có biện pháp hạn chế việc nhập lậu trang thiết bị đồ bảo hộ vào Việt Nam để tránh gây ô nhiễm làm giảm chất lượng sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Doanh nghiệp Việt Nam nói chung Cơng ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh nói riêng - Cần có Hiệp hội ngành hàng trang thiết bị đồ bảo hộ để đứng giải khó khăn vấn đề tài Hiệp hội ngành hàng phải có sách phát triển thương mại cho giai đoạn cụ thể, nhằm tạo hướng chung cho doanh nghiệp, làm giảm rủi ro kinh doanh Từ kích thích thu hút doanh nghiệp kinh doanh vào ngành hàng document, khoa luan49 of 98 41 tai lieu, luan van50 of 98 3.4 Vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài “Phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường Miền Bắc” em vào nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty từ đưa giải pháp phát nhằm triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty Tuy nhiên hạn chế mặt thời gian, phạm vi nghiên cứu lực thân nghiên cứu nhiều vấn đề chưa đề cập tới như: sử dụng vốn Công ty giải pháp đưa thông qua việc xem xét chuyển dịch cấu thị trường, cấu sản phẩm tốc độ tăng doanh thu, chi phí, lợi nhuận Đó vấn đề cịn tồn khóa luận chưa giải cần tiếp tực nghiên cứu thời gian tới document, khoa luan50 of 98 42 tai lieu, luan van51 of 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vi Thị Hạnh (2012), “Phát triển thương mại mặt hàng thiết bị điện thị trường miền Bắc Công ty TNHH thiết bi điện Việt Á”, Khóa luận tốt nghiệp – Trường Đại học Thương Mại Đoàn Thị Hoa (2011), “Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy thị trường nội địa công ty TNHH thiết bị phịng cháy chữa cháy Hà Nội”, Khóa luận tốt nghiệp – Trường Đại học Thương mại TS Thân Danh Phúc (2007), Bài giảng Kinh tế thương mại Việt Nam, Bộ môn Quản Lý kinh tế - Đại học Thương Mại PGS, TS Hà Tập Sự (2015), Giáo trình kinh tế thương mại đại cương, NXB Thống kê, Hà Nội Trần Thị Tơ (2011), “Phát triển xúc tiến thương mại nhóm sản phẩm đồ gia dụng cơng ty cổ phần tập đồn Sunhouse thị trường Hà Nội”, Khóa luận tốt nghiệp – Trường Đại học Thương Mại Báo cáo kết hoạt động phát triển thương mại sản phẩm Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh năm 2018 Báo cáo kết hoạt động phát triển thương mại sản phẩm Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh năm 2019 Báo cáo kết hoạt động phát triển thương mại sản phẩm Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh năm 2020 Báo cáo kết hoạt động phát triển thương mại sản phẩm Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh tháng đầu năm 2021 document, khoa luan51 of 98 43 ... điểm phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường miền Bắc Công ty phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ. .. cứu phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị Hiền Anh thị trường Miền Bắc, việc xem xét phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo. .. phát triển thương mại sản phẩm, hệ thống tiêu đánh giá phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ Qua nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị đồ bảo hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm trang thiết bị bảo hộ của Công ty,