0

CHƯƠNG 6 AN TOÀN TRONG cơ KHÍ ,THIẾT bị CHỊU áp lực và THIẾT bị NÂNG

78 7 0
  • CHƯƠNG 6 AN TOÀN TRONG cơ KHÍ ,THIẾT bị CHỊU áp lực và THIẾT bị NÂNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 06:11

CHƯƠNG AN TỒN TRONG CƠ KHÍ ,THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC VÀ THIẾT BỊ NÂNG THÀNH VIÊN NHÓM: Ngọc Minh Nguyễn Anh Quang Trịnh Văn Tài Trịnh Quốc Trung NỘI DUNG BÀI HỌC Phần 1: Những vấn đề an tồn khí Phần Những biện pháp phòng ngừa cố thiết bị chịu áp lực Phần An toàn số máy thường gặp Phần An toàn thiết bị nâng hạ 6.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ AN TỒN TRONG CƠ KHÍ: 6.1.1 Những ngun nhân gây tai nạn lao động sử máy móc thiết bị: Định nghĩa mối nguy hiểm khí : -Mối nguy hiểm khí nơi nguồn phát sinh nguy hiểm hình dạng, kích thước, chuyển động phương tiện làm việc, phương tiện trợ giúp, phương tiện vận chuyển chi tiết bị tổn thương trình lao động, kẹp chặt, cắt xuyên thủng, va đập gây cố tổn thương mức độ khác -Mức độ tổn thương (hay tác hại) mối nguy hiểm khí tùy thuộc vào lượng hệ thống tác động (Như máy, thiết bị ) lượng tác động người (chuyển động tay thể) từ đánh giá tác động mối nguy hiểm (hình 6.1) Mối nguy hiểm khí Năng lượng chuyển động người Chuyển động bắt buộc (vị trí nguy hiểm) Chuyển động tự (vị trí nguy hiểm) Nơi sinh nguy hiểm Cắt Ép, xuyên thủng, va đập Vị trí tiếp nối Vị trí tiến vào Hạ xuống Nâng lên Quấn xung quanh Uốn/lắc Quay tròn Trượt, dịch chuyển Chuyển động phương tiện làm việc vận chuyển Phương tiện làm việc thay đổi vị trí Phương tiện vận chuyển Sự thay đổi tốc đôï (gia tốc) Mối nguy hiểm tiếp xúc với bề mặt Cạnh sắc Góc đầu, nhọn Mặt thô Phần nhô ra/ phần va đập SựÏ tự bám dính bề mặt Mối nguy hiểm không đủ an toàn Không phẳng, chiều cao chênh lệch Các đối tượng phân tán Trượt chân Làm việc cao 6.1.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến mối nguy hiểm khí là: - Tình trạng phận tác động (ví dụ: nhọn, sắc ) Những tư lao động đòi hỏi phải thực hiện, tư dễ sinh nguy hiểm - Áp lực ép - Loại hình dạng bề mặt - Những nguồn lượng dự trữ, ví dụ lị xo dạng nén hay khơng gian chân khơng 6.1.2 Các giải pháp an tồn khí Biện pháp ưu tiên: Xóa mối nguy hiểm nguồn xuất giảm tối thiểu nguồn lượng hệ thống thông qua: + Sử dụng phương tiện làm việc khác (ví dụ: dụng cụ cắt) hay phương pháp gia công + Thực hiệc biện pháp an toàn theo DIN EN 292,294, 349 881 + Sử dụng phương tiện làm việc có cấu an toàn + Trang bị đầu tư kiểm tra định kỳ phương tiện làm việc Biện pháp tức thời + Hạn chế mối nguy hiểm thơng qua phương tiện an tồn Chức an tồn: Tùy thuộc điều kiện cơng nghệ tổ chức q trình sản xuất mà sử dụng phương tiện an toàn khác  Chức an toàn tác dụng trực tiếp chức máy, mà thiếu sót chức trực tiếp làm tăng rủi ro gây tổn thương hay làm ảnh hưởng đến sức khỏe Chức an toàn tác dụng trực tiếp bao gồm chức an toàn đặc biệt chức an tồn qui định Ví dụ1: - Những chức ngăn ngừa cố vơ tình - Chức điều khiển hai tay  Chức an toàn tác động gián tiếp, chức mà sai lầm khơng trực tiếp gây mối nguy hiểm, nhiên làm tăng mức độ an tồn (Hình 6.5) Ví dụ: - Tự giám sát điều chỉnh Hình 6.4 Khái quát chức an tồn 10 -Thiết bị hạn chế góc quay thiết bị nâng:Những thiết bị có cấu quay với góc cho phép tùy theo đặc điểm loại thiết bị,thiết bị tự động ngắt dẫn động cấu quay góc quay đạt tới trị số giới hạn cho phép -Thiết bị hạn chế góc quay thiết bị nâng:Những thiết bị có cấu quay với góc cho phép tùy theo đặc điểm loại thiết bị,thiết bị tự động ngắt dẫn động cấu quay góc quay đạt tới trị số giới hạn cho phép 64 Hinh 6.13 Cơ cấu phòng ngừa tải 1-Cần 2-Các lăn 3-bộ đóng ngắt điện 4-tay gạt đóng ngắt điện 65 Bảng 6.14 Sơ đồ thơng gió buồn lái cầu trục (Theo hướng mũi tên) 66 Hình 6.15 Cơ cấu hãm thang máy cáp bị đứt Cơ cấu chêm đòn Dây cáp phụ Lò xo để ép chêm sóng trượt   67 6.4.2.3 Những yêu cầu an toàn lắp đặt,vận hành sữa chữa thiết bị nâng A yêu cầu an toàn lắp đặt *Những yêu cầu chung: Khi lắp đặt thiết bị nâng phải đảm bảo cho thiết bị phải làm việc an toàn ,cụt hể phải đạt yêu cầu sau: -Phải lắp đạt thiết bị nang vị trí tránh sử cần thiết phải kéo lê tải trước nâng nang tải cao chướng ngại vật 0,5m -Nếu thiết bị nâng dùng nam châm điện để mang tải,thì cấm đặt chung làm việc nhà,các cơng trình thiết bị 68 - Đối với cầu trục ,khoảng cách từ phần cao cầu trục phần thấp kết cấu phải lớn 1800m.Khoảng cách từ mặt đất,mặt sàn thao tác đến phần thấp cầu trục phải lớn 200mm - Khoảng cách theo phương nằm ngang từ máy trục di chuyển thep phương đường ray đến kết cấu xung quanh,ở độ cao 2m phải lớn 700mm độ cao lớn 2mm phải lớn 400mm - Những máy trục đứng làm việc cạnh đặt cách khoảng cách lớn tổng tầm với lớn chúng đảm bảo cho làm việc không va đập vào 69 -Những máy trục lắp đặt gần hào,hố phải đảm bảo khoảng cách từ điểm tựa gần máy trục đến miệng hào,hố lớn giá trị 6.2 -Khi máy trục lắp đặt gần đường dây tải điện phải đảm bảo khoảng cách từ máy trục đến dây điện gần không nhỏ giá trị bảng 6.3 70 Bảng 6.5 Khoảng cách tối thiểu từ điểm tựa gần máy trục đến miệng đào hố Chiều sâu (m) Khoảng cách theo loại chất Đất cát đất Pha cát Pha sét Sét mùn 1.5 1.25 1.0 1.0 3.0 2.4 2.0 1.5 4.0 3.6 3.25 1.75 5.0 4.4 4.0 3.0 6.0 5.3 4.75 3.5 Đất rừng 1.0 2.0 2.5 3.0 3.5 71 Bảng 6.6 Khoảng cách tối thiểu từ máy trục đến đường dây điện   Điện áp(Kv) Đến 1-20 35-110 150-220 Đến 300 Đến 500 Khoảng cách(m) 1.5 72 Yêu cầu vận hành: -Trước cho thiết bị nâng hoạt động phải kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật cấu chi tiết quan trọng.Nếu phát hư hỏng phải khắc phục kịp thời đưa vào sử dụng -Phát tín hiệu cho người xung quanh biết trước cho cấu hoạt động -Tải nâng không lớn tải trọng thiết bị nâng Tải phải giữ chắn khơng bị rơi,trượt q trình nâng chuyển tải -Cấm để người đứng tải nâng chuyển dùng người để cân tải -Tải phải nâng cao chướng ngại vật 500mm 73 -Cấm đưa tải qua đầu người -Không vừa nâg tải,vừa quay di chuyển thiết bị nâng,khi máy chế tạo không qui định hồ sơ kỹ thuật Chỉ cho phép đón điều chỉnh tải cách bề mặt người móc tải đứng khoảng cách khơng lớn 200mm độ cao khơng lớn 1m tính từ mặt sàn cơng nhân đứng 74 Hình 6.16 tín hiệu để điều khiển cầu trục 75 Yêu cầu sữa chữa Sữa chữa thiết bị nâng công tác phải tiến hành định kỳ theo yêu cầu sử dụng bảo dưỡng ghi tài liệu đính kèm theo máy Sữa chữa chia làm loại: -Bảo quan ca làm việc(kiểm tra theo ca 15-20p) -Kiểm tra định kỳ nhu qui phạm quy định -Sữa chữa nhỏ chủ yếu để sữa chữa chi tiết dễ bị ăn mịn hư hỏng -Sữa chữa tồn bộ(Đại tu) :chu kỳ sữa chừa tồn tính theo công thức: T = 1400g T: số sử dụng máy g hệ số phụ thuộc vào chế độ làm việc loại máy trục 76 Bảng 6.6 Bảng trị số g TT Loại máy Chế độ làm việc         Cần trục chuyển tải         Palang tời Cần trục chuyển động thủ cơng Đường ray trục Nhẹ Trung bình Nặng Rất nặng   Nhẹ trung bình Nặng nặng Hệ số g   1.75 1.5   1.9 1.25 77 An toàn thiết bị nâng : Để đảm bảo an toàn ,ngoài việc thực quy phạm an toàn vận hành thiết bị nâng ,cịn phải thực u cầu an tồn điện nối đất nối “khơng”để đề phịng điện chạm vỏ -Trong trường hợp mạng điện có điểm trung tính nguồn khơng nối đất thực nối đất bảo -Trường hợp mạng điện có điẻm trung tính nguồn trực nối đất phải thực nối “khơng” 78 ... làm nguội 26 6.3 KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC 6. 3.1 Những nguyên nhân gây cố thiết bị chịu áp lực biện pháp phòng ngừa 6. 3.1.1 Những nguyên nhân gây cố thiết bị chịu áp lực : a... khả làm việc an tồn 33 6. 3.2 Những yêu cầu an toàn thiết bị chịu áp lực: 6. 3.2.1 Yêu cầu mặt quản lý thiết bị: - Nồi thiết bị chịu áp lực phải đăng ký quan tra kỹ thuật an toàn nồi chịu trách nhiệm... 6. 7 số trang bị an toàn cá nhân: 15 6. 2 AN TỒN TRÊN MỘT SỐ MÁY THƯỜNG GẶP • An tồn máy tiện • An tồn máy mài • An toàn hàn điện hàn • An toàn thiết bị rèn dập • Kĩ thuật an toàn khâu đúc 16 AN
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 6 AN TOÀN TRONG cơ KHÍ ,THIẾT bị CHỊU áp lực và THIẾT bị NÂNG ,