0

Tiểu luận đề tài: : Vi sinh vật chưa có tế bào (Akaryotes) virus

47 0 0
  • Tiểu luận đề tài: : Vi sinh vật chưa có tế bào (Akaryotes)  virus

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:34

Bản trình bày của PowerPoint VI SINH VẬT HỌC THỰC PHẨM Nhóm 3 GVHD Nguyễn Thị Kim Oanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Nhóm 3 Trần Hoàng Vũ 2005120059 Nguyễn Mộng Tường Vi 2005120060 Phạm Hồng Diễm Phương 2005120073 Nguyễn Cao Kỳ Khanh 2005120001 Chu Vũ Đăng Khánh 2005120024 Đề tài Vi sinh vật chưa có tế bào (akaryotes) virus NỘI DUNG 4 Phân loại virus 1 Đặc điểm chính 2 Hình thái và cấu tạo 3 Sinh sản ở virus 1 Đặc điểm chính Kích thước rất nhỏ bé Không có cấu tạo tế bào Ký sinh bắt. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM Nhóm VI SINH VẬT HỌC THỰC PHẨM GVHD: Nguyễn Thị Kim Oanh Nhóm Đề tài: Vi sinh vật chưa có tế bào (akaryotes) - virus • Trần Hồng Vũ 2005120059 • Nguyễn Mộng Tường Vi 2005120060 • Phạm Hồng Diễm Phương 2005120073 • Nguyễn Cao Kỳ Khanh 2005120001 • Chu Vũ Đăng Khánh 2005120024 NỘI DUNG Đặc điểm Hình thái cấu tạo Sinh sản virus Phân loại virus Đặc điểm Kích thước nhỏ bé Khơng có cấu tạo tế bào Ký sinh bắt buộc tế bào chủ  phát triển tế bào sống Chỉ mang hai loại DNA RNA Là sinh vật có hệ gen RN Không bị diệt kháng sinh Kích thước Vi khuẩn Nấm men • Virus Virus lớn thước = 1/10 so với tếtừ bào • có kích giới hạn 20E.coli nm đến • 250 Virusnm nhỏ = 1/100 so với tế bào E.coli Hình thái cấu tạo virus Hình thái cấu tạo virus Cấu tạo bản: Lõi (kết cấu bản) (genom) Do ADN ARN tạo thành Nucleocapsit Capsit Virion Do nhiều capsome tạo thành (vỏ protein) Do lipit lipoprotein tạo Màng bao thành (kết cấu không bản) Cấu tạo virus Cấu tạo của virus gồm: Capsomere DNA Thụ thể Glycoprotein Adernoviru • Phần lõi: DNA RNA (mạch đơn mạch kép) • Phần vỏ: Bao quanh phần lõi, cấu tạo từ capsid (từ đơn vị capsome) • Thụ thể: nằm phía ngồi cùng của virus Nêu tác dụng vỏ capsit vai trị acid nucleic Hình thái cấu tạo virus Phân loại virus Virus thực vật Phân loại Virus động vật Thực khuẩn thể (bacteriophage hay phage) Phân loại virus ADN mạch kép Thực khuẩn thể ADN mạch đơn  Corticoviridae (VD: PM2)  Lipothrixviridae (VD: TTV1)  Myoviridae (VD: T4)  Plasmaviridae (VD: MVL2)  Podoviridae (VD: T7; Todd phages)  Siphoviridae (VD: lambda P22) Nhóm SSVI  Tectoviridae (VD: PRD1)  Cystoviridae (f6)  Microviridae (VD: G4)  Inoviridae (fd)  Leviviridae (MS2) Phân loại virus Thực khuẩn thể Phân loại virus Thực khuẩn thể Phân loại virus Virus động vật ADN mạch kép  Adenoviridae (adenovirus)  Baculoviridae  Hepadnaviridae VD: Hepatitis B virus (HBV)_virus viêm gan B  Herpesviridae VD: virus đậu gà Esptein-Barr virus  Iridoviridae  Papovaviridae VD: Papillomavirus_virus gây ung thư cổ tử cung, SV40  Polydnaviridae  Poxviridae  Birnaviridae  Reoviridae Phân loại virus Virus động vật ADN mạch đơn ARN mạch kép  Parvoviridae  Birnaviridae  Reoviridae Phân loại virus Virus động vật ARN mạch đơn  Arenaviridae  Bunyaviridae  Caliciviridae  Coronaviridae Filoviridae  Flaviviridae VD: Virus Ebola  Nodaviridae  Parvoviridae  Paramyxoviridae VD: Myxovirus influenzae _virus cúm  Picornaviridae VD: Poliovirus hominis_virus bại liệt  Retroviridae VD: Human immunodeficiency virus (HIV)  Avion influenza (virus cúm gà) có biến thể H5N1 Phân loại virus Virus động vật Myxovirus influenzae - virus cúm Phân loại virus Virus động vật Virus viêm gan B (HBV) Phân loại virus Virus động vật Virus HCV Phân loại virus Virus động vật Virus HIV Phân loại virus Virus động vật Avion influenza - virus cúm gà Phân loại virus Virus động vật Poliovirus hominis_virus bại liệt Phân loại virus Virus động vật Virus Ebola “THANKS FOR LISTENING!" ... vật Virus vi? ?m gan B (HBV) Phân loại virus Virus động vật Virus HCV Phân loại virus Virus động vật Virus HIV Phân loại virus Virus động vật Avion influenza - virus cúm gà Phân loại virus Virus... Caliciviridae  Coronaviridae Filoviridae  Flaviviridae VD: Virus Ebola  Nodaviridae  Parvoviridae  Paramyxoviridae VD: Myxovirus influenzae _virus cúm  Picornaviridae VD: Poliovirus hominis _virus. .. Retroviridae VD: Human immunodeficiency virus (HIV)  Avion influenza (virus cúm gà) có biến thể H5N1 Phân loại virus Virus động vật Myxovirus influenzae - virus cúm Phân loại virus Virus động vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận đề tài: : Vi sinh vật chưa có tế bào (Akaryotes) virus,