0

Tài liệu Phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu

40 2 0
  • Tài liệu Phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:28

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG THỰC PHẨM THIẾT YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI WASFI NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập - Họ tên: Thạc sĩ Thái Thu Hương - Họ tên: Đinh Thị Chinh - Bộ môn: Quản Lý Kinh Tế - Lớp: K54F3 HÀ NỘI, 2022 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .3 Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển thị trường thực phẩm thiết yếu Bản chất thị trường phát triển thị trường 1.1 1.1.1 Khái niệm thị trường .7 1.1.2 Đặc điểm thị trường 1.1.3 Những sở lý thuyết phát triển thị trường Thực phẩm thiết yếu 10 1.2 1.2.1 Khái niệm thực phẩm thiết yếu 10 1.2.2 Đặc điểm thực phẩm thiết yếu 10 1.2.3 Thương mại thực phẩm thiết yếu 10 Chỉ tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường 11 1.3 1.3.1 Chỉ tiêu đánh giá phát triển thị trường 11 1.3.2 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường 12 a, Nhân tố vĩ mô 12 b, nhân tố vi mô 13 Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI 16 2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty 16 2.1.1 Tình hình sản xuất kinh doanh 16 2.1.2 Tình hình thị trường công ty 17 2.1.3 Tình hình đối tác bạn hàng công ty 19 2.2 Thực trạng phát triển thị trường công ty 19 2.2.1 thực trạng phát triển thị trường theo chiều rộng 19 2.2.2 Thực trạng phát triển thị trường theo chiều sâu 21 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thị trường công ty 21 document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 2.3.1 Những nhân tố vĩ mô 21 2.3.2 Những nhân tố vi mô 24 Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI 29 3.1 Quan điểm mục tiêu phát triển công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI29 3.1.1 Quan điểm 29 3.1.2 Mục tiêu phát triển 29 3.2 Định hướng phát triển công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI 30 3.3 Giải pháp 30 3.3.1 Kiến nghị quan quản lý nhà nước 30 3.3.2 Giải pháp công ty 31 a, Phát triển thị trường theo chiều rộng 31 b, Phát triển thị trường theo chiều sâu 32 c, Một số giải pháp khác 34 KẾT LUẬN 36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Cơ cấu vốn kinh doanh công ty WASFI Bảng Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI gia đoạn 2016-2020 Bảng Doanh thu sản phẩm theo thị trường giai đoạn 2016-2020 Bảng Phân tích tình hình biến động quy mơ nguồn vốn Bảng Bảng phân loại lao động Bảng Doanh thu đối thủ cạnh tranh Biểu đồ Thị phần kinh doanh công ty WASFI giai đoạn 2016-2020 Biểu đồ Tốc độ tăng GDP giai đoạn 2016-2020 Biểu đồ Cơ cấu lao động theo giới tính document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực tập tổng hợp viết khóa luận tốt nghiệp mình, em nhận giúp Nhà trường, thầy khoa Kinh tế - Luật nói chung mơn Quản lý kinh tế nói riêng giúp em có kiến thức chuyên ngành, tảng vững để vận dụng vào đề tài khóa luận Đồng thời, em nhận giúp đỡ cô chú, anh chị Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI Bên cạnh đó, em cịn nhận giúp đỡ, ủng hộ tận tình gia đình, bạn bè, người thân, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài Vì vậy, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo Khoa Kinh tế - Luật đặc biệt tới cô giáo, Thạc sĩ Thái Thu Hương, người trực tiếp hướng dẫn, quan tâm, tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em suốt trình thực đề tài khóa luận Tiếp theo, em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, cô chú, anh chị Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập, tìm hiểu viết khóa luận Và cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, người thân nguồn cổ vũ, động viên quan trọng em suốt trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong q trình thực hiện, kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên đề tài tránh khỏi thiếu sót Do vậy, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội ngày 20/12/2021 Sinh viên thực Đinh Thị Chinh document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhâp kinh tế với khu vực giới thời gian qua Việt Nam tận dụng thành công nhiều hội đạt thành tựu đáng ghi nhận Tuy nhiên, bên cạnh hội mang lại, hội nhập đặt nhiều thách thức to lớn Thị trường mở cửa áp lực cạnh tranh ngày gay gắt, không thị trường xuất quốc gia mà thị trường nội địa gây nhiều khó khăn lớn cho doanh nghiệp Tất ngành hàng, mặt hàng hoạt động sôi nổi, cạnh tranh tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải sử dụng cách hiệu nguồn lực để giảm giá thành, nâng cao chất lượng, tạo sản phẩm khác biệt, có sức cạnh tranh cao Tuy nhiên thực tế cho thấy, giai đoạn cạnh tranh nay, chiến lược phát triển quảng cáo sáng tạo, khuyến mãi, giảm giá bán có lợi ngắn hạn doanh nghiệp khác nhanh chóng làm theo khiến cho chiến lược bị tác dụng Vì vậy, doanh nghiệp cần có sách phát triển thị trường thật đồng bộ, hiệu quả, đem lại tác động tích cực ngắn hạn dài hạn cho hoạt động kinh doanh Ngành thực phẩm cụ thể mặt hàng thực phẩm thiết yếu lĩnh vực kinh doanh sôi quan trọng Đặc biệt tình hình dịch bệnh diễn căng thẳng, nhiều công ty, doanh nghiệp khơng đảm bảo số lượng hàng hóa, dẫn đến tình trạng thiếu hụt, khơng đủ cung cấp cho người dân Cầu hàng hóa tăng, dẫn đến sức cạnh tranh doanh nghiệp ngày khốc liệt Công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI-Là công ty cung cấp mặt hàng thực phẩm thiết yếu khu vực miền Bắc.Trước cơng ty cung cấp chủ yếu cho khu vực Hà Nội số tỉnh thành lân cận Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh, nhu cầu mặt hàng thị trường ngày tăng Với tình hình thực tế đó, việc tăng cường phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu vấn đề cấp thiết công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI Để làm tốt việc này, công ty cần tăng quy mô kinh doanh, tăng thị phần nâng cao lực cạnh tranh Nhận thức điều đó, em lựa chọn đề tài “Phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI” với mong muốn đề tài đóng góp phần nhỏ cho phát triển quý Công ty document, khoa luan6 of 98 tai lieu, luan van7 of 98 Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu a, Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yêu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI b, Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI, từ đề xuất số giải pháp phát triển thị trường cho công ty c, Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ số vấn đề lý luận phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI - Phân tích tình hình phát triển thị trường Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI giai đoạn 2016-2020 - Đề xuất giải pháp kiến nghị cho phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI thời gian tới Phạm vi nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI giai đoạn 2016-2020 - Về khơng gian: Nghiên cứu tình hình phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI - Về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung tình hình phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI Từ đề xuất giải pháp phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu cho năm tới Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp thu thập liệu Là phương pháp thu thập liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, giúp người nghiên cứu có đầy đủ thơng tin vấn đề nghiên cứu để phân tích, đưa đánh giá vấn đề nghiên cứu cách khoa học, khách quan, toàn diện xác thực Các liệu sử dụng đề tài liệu thứ cấp thu thập từ nguồn tài liệu sau: - Nguồn bên doanh nghiệp: tài liệu lưu hành nội Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI, báo cáo, số liệu tình hình hoạt động kinh doanh Công ty… sử dụng chương để phân tích thực trạng phát triển thị trường công ty document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 - Nguồn bên doanh nghiệp: tài liệu chuyên ngành; tài liệu tham khảo; giáo trình, giảng trường đại học Thương mại; số liệu công bố, số liệu từ niên giám thống kê, cơng trình nghiên cứu có liên quan; văn kiện, văn pháp lý, sách… quan quản lý Nhà nước, tổ chức trị xã hội Các thơng tin từ nguồn doanh nghiệp sử dụng để hệ thống lại lý luận phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường… sử dụng chương chương để hệ thống lại lý luận phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thết yếu, phân tích tác động nhân tố vi mô, vĩ mô ảnh hưởng đến thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI b) Phương pháp xử lý liệu - Phương pháp số: số số tương đối biểu lần %, tính cách so sánh hai mức độ tiêu nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp để tính số tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận, chi phí, hiệu sử dụng vốn, tỉ trọng doanh thu theo mặt hàng… hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI chương - Phương pháp so sánh, đối chiếu: phương pháp dùng để so sánh, đối chiếu liệu thu thập được, số tính tốn để so sánh thời kỳ khác mặt hàng khác Công ty Đề tài sử dụng phương pháp chương để so sánh, đối chiếu số liệu số Công ty doanh thu, lợi nhuận, tỷ trọng doanh thu vùng năm liên tiếp giai đoạn nghiên cứu để đưa nhận xét, đánh giá tình hình tiêu thụ thiết bị phụ tùng máy móc Cơng ty c) Phương pháp phân tích thống kê Phương pháp hiểu phương pháp phân tích số liệu thống kê từ nhiều nguồn khác để rút nhận xét đánh giá mang tính khái quát làm bật nội dung vấn đề nghiên cứu Sau thu thập số liệu đề tài sử dụng phương pháp thống kê để tổng hợp số liệu thành nhóm số liệu nhằm làm cho q trình nghiên cứu, phân tích dễ dàng Phương pháp sử dụng chương để hệ thống hóa liệu minh họa cho nội dung đề tài, nhằm đánh giá thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI Ngồi ra, đề tài cịn sử dụng phương pháp khác phương pháp đồ thị, biểu đồ, hình vẽ Từ bảng số liệu, lập biểu đồ để thơng qua quan sát rút đánh giá tổng quát thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển thị trường thực phẩm thiết yếu Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 1.1 Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển thị trường thực phẩm thiết yếu Bản chất thị trường phát triển thị trường 1.1.1 Khái niệm thị trường Thị trường, kinh tế học kinh doanh, nơi người mua người bán (hay người có nhu cầu người cung cấp) tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với để trao đổi, mua bán hàng hóa dịch vụ Thị trường nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ tiền tệ, nhằm thỏa mãn nhu cầu hai bên cung cầu loại sản phẩm định theo thông lệ hành, từ xác định rõ số lượng giá cần thiết sản phẩm, dịch vụ Thực chất, Thị trường tổng thể khách hàng tiềm có yêu cầu cụ thể chưa đáp ứng có khả tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu Cịn kinh tế học, thị trường hiểu rộng hơn, nơi có quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ vơ số người bán người mua có quan hệ cạnh tranh với nhau, địa điểm nào, thời gian Thị trường kinh tế học chia thành ba loại: thị trường hàng hóa - dịch vụ (còn gọi thị trường sản lượng), thị trường lao động, thị trường tiền tệ Theo khái niệm nhà kinh doanh thường dùng thị trường chứa tổng cung, tổng cầu hàng hóa hay nhóm hàng hóa Trên thị trường ln diễn hoạt động mua, bán quan hệ hàng hóa, tiền tệ Có thể nói chung quan điểm là: Thị trường bao gồm toàn hoạt động trao đổi hàng hóa diễn thống hữu với mối quan hệ chúng phát sinh gắn liền với không gian định Hành vi thị trường hành vi mua Thông qua hoạt động mua bán hàng hóa (sản phẩm vật chất dịch vụ) người mua tìm sản phẩm cần người mua bán sản phẩm có với giá thỏa thuận Hành vi diễn khoảng thời gian định tạo mối quan hệ kinh tế Quan hệ nhà sản xuất với người tiêu dùng, quan hệ người tiêu dùng với Thị trường có vai trị to lớn thúc đẩy phát triển mở rộng sản xuất lưu thông hàng hóa Một kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ có đủ dạng thị trường, thị trường tiêu dùng, thị trường tiền tệ, thị trường người lao động… Tái xuất hàng hóa gồm có sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng Thị trường nằm khâu lưu thông Như vậy, thị trường khâu tất yếu hoạt động sản xuất Thị trường hàng hóa khơng cịn Thị trường “cầu nối” người sản xuất người tiêu dùng Thị trường không nơi diễn hoạt động mua bán, cịn thể quan hệ hàng hóa tiền tệ Do thị trường cịn coi mơi trường kinh doanh Thị trường khách quan, sở sản xuất, kinh doanh khơng có khả làm thay đổi thị trường mà ngược lại họ tiếp cận thích ứng với thị trường Thị document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van26 of 98 tốt, đặc biệt lĩnh vực chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng, không đảm bảo vệ sinh thực phẩm nhiều thủ đoạn khác chưa quản lý tốt nên ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh doanh kinh doanh chân Đứng trước tình hình dịch bệnh này, Chính phủ ban hành thị 11/CT-TTg vào ngày 04/03/2020, nhiệm vụ, giải cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh Cùng với nhà nước hỗ trợ gói tiêu biểu gói hỗ trợ tín dụng 250 tỷ đồng, gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng hay gói hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người lao động 16.000 tỷ đồng… Giá loại hình dịch vụ điều chỉnh giá điện, giá dịch vụ hàng không, chứng khốn… nhằm giảm chi phí đầu vào, giảm giá điện…, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngồi ra, Chính phủ ban hành Nghị số 105/NQ-CP hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bối cảnh dịch COVID-19 Các Chỉ Thị, Nghị Quyết Chính Phủ có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp nói chung công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI nói riêng gặp khó khăn Nhờ mà cơng ty WASFI hỗ trợ nhiều mặt, tạo hội kinh doanh bớt áp lực mặt tài chính, đem lại kết hoạt động kinh doanh tốt cho công ty, đặc biệt hỗ trợ phần hoạt động phát triển thị trường công ty c, Nhân tố thuộc môi trường văn hóa, xã hội Như biết, nhân tố quan tâm hàng đầu nhà quản trị nói chung, nhà quản trị Công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI nói riêng người, người hợp thành thị trường cho doanh nghiệp Các yếu tố quy mô, tốc độ tăng dân số chi phối đến quy mô, cấu thị trường người tiêu dùng Từ ảnh hưởng đến định công ty hoạt động phát triển thị trường Quy mô tốc độ tăng dân số ảnh hưởng đến quy mô nhu cầu: Việt Nam với quy mô dân số lớn đứng thứ 15, vào năm 2018 95,5 triệu dân, năm 2019 96,4 triệu dân năm 2020 dân số Việt Nam 97,3 triệu dân Do nhu cầu thực phẩm thiết yếu lớn, ngày tăng cao Đây hội để Công ty phát triển thị trường kinh doanh đáp ứng quy mô nhu cầu tăng Một đặc điểm quan niệm người Việt thường dùng mà cảm thấy n tâm tin tưởng thay đổi Vì vậy, Cơng ty phải tạo niềm tin uy tín chất lượng dễ khiến khách hàng trung thành sử dụng mặt hàng Ngồi ra, yếu tố văn hóa vùng miền cần cơng ty ý q trình phát triển thị trường Đối với thị trường vùng miền có tín ngưỡng ăn chay mặt hàng thịt, cá k ưa chuộng, thay vào mặt hàng ngô, khoai sắn, rau củ đem lại lợi nhuận Do đó, yếu tố văn hóa, xã hội vùng miền ảnh hưởng k nhỏ đến hoạt động phát triển thị trường công ty 23 document, khoa luan26 of 98 tai lieu, luan van27 of 98 2.3.2 Những nhân tố vi mô a, Nguồn lực doanh nghiệp • Nguồn nhân lực Biểu đồ 3: Cơ cấu lao động theo giới tính Đơn vị: người nam nữ 25 30 20 15 15 23 10 2016 2017 20 15 14 2018 2019 2020 (Nguồn: phịng hành chính-nhân sự) Con người hiểu nguồn nhân lực quan trọng công ty hoạt động phát triển thị trường Trong trình đổi ổn định tổ chức, Công ty quan tâm đến nguồn lực nguồn gốc thành cơng Để hồn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty bước ổn định đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật nhân viên công ty ngày khoa học hợp lý Tỷ lệ lao động nữ cao do: ✓ Lao động nữ cần cù, chịu khó, khéo léo với cơng việc ✓ Tâm lý làm việc ổn định không ảnh hưởng ý nghĩ gia đình họ không muốn thay đổi công việc ✓ Dễ điều động bố trí tính người đàn ơng khơng muốn va chạm tranh luận ✓ Thích hợp với cơng việc nặng nhọc địi hỏi thể lực thời gian làm việc Trong trình phát triển thị trường, nguồn nhân lực yếu tố thiếu Do trình phát triển thị trường, điều quan trọng cần phải có đủ nguồn nhân lực đáp ứng hoạt động kinh doanh diễn khơng bị gián đoạn Chính vậy, cơng ty k nguengf tuyển dụng thêm nhân viên ứng tuyển vào vị trí hợp lý, phù hợp với 24 document, khoa luan27 of 98 tai lieu, luan van28 of 98 trình phát triển Trong trường hợp thiếu nguồn nhân công, dẫn đến hoạt động phát triển thị trường cơng ty bị trì trệ, gây tổn thất chi phí, giảm doanh thu… cơng ty Chính vậy, nguồn nhân lực ảnh hưởng lớn đến phát triển thị trường • Nguồn tài Bảng 4: Phân tích tình hình biến động quy mơ nguồn vốn Đơn vị tính: Nghìn đồng Chỉ tiêu Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn Năm 2016 9.283.242 4.562.125.152 4.571.408.367 Năm 2017 10.728.060 4.640.165.056 4.650.893.116 Năm 2018 6.986.228 4.683.033.268 4.690.019.496 Năm 2019 4.340.307.934 4.340.307.934 Năm 2020 3.936.353 024 3.936.353.024 1.444.818 78.039.904 79.484.749 15.5 1.7 1.7 -3.741.832 42.868.212 39.126.380 -34.8 0.9 0.8 -6.986.228 -342.725.334 -349.711.562 -100 -7,3 -7,4 -403.954.910 -403.954.910 -9,3 -9.3 2017/2016 Tuyệt đối Tương (%) đối Tuyệt đối 2018/2017 Tương (%) 2019 / 2018 2020 / 2019 đối Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) (Nguồn: phòng tài – kế tốn) Nhìn bảng số liệu thấy: Năm 2016-2018, tổng nguồn vốn tăng nhẹ qua năm 1,7% 0,8% Năm 2019, tổng nguồn vốn công ty năm 2019 so với năm 2018 giảm 7,4% tương ứng giảm 349.711.562 nghìn đồng Nguyên nhân giảm chủ yếu khơng có khoản nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu bị giảm Năm 2020, tổng nguồn vốn công ty năm 2020 so với năm 2019 giảm 9,3% tương ứng giảm 403.954.910 nghìn đồng Ngun nhân giảm chủ yếu khơng có khoản nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu bị giảm 25 document, khoa luan28 of 98 tai lieu, luan van29 of 98 Tóm lại: Ta thấy tổng nguồn vốn công ty năm 2020 giảm so với năm 2018 nguyên nhân chủ yếu giảm khoản phải trả người bán Đây biểu tốt cho thấy cơng ty chấp hành tốt kỷ luật tốn, cơng ty cố gắng phát huy Do đó, cơng ty cố gắng tăng nguồn vốn cách bổ sung thêm nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vốn ổn định giúp cơng ty tránh gánh nặng tốn hoạt động phát triển thị trường • Trình độ, lực đội ngũ nhân viên Bảng 5: Bảng phân loại lao động Chỉ tiêu Tổng số lao động Trình độ Lao động phổ thơng Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Thâm niên công tác Dưới năm 3-5 năm Trên năm Đơn vị: người Năm 2019 Năm 2020 48 50 Năm 2016 25 Năm 2017 29 Năm 2018 35 10 13 14 4 7 9 10 11 10 12 14 23 24 10 11 11 11 12 14 15 (nguồn: Phòng hành chính-nhân sự) Đội ngũ nhân viên cơng ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI không ngừng lớn mạnh số lượng chất lượng lao động Công ty sử dụng lao động trình độ: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp lao động phổ thơng Trình độ chủ yếu nhân viên công ty lao động phổ thông Do hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty kinh doanh thực phẩm thiết yếu nên cần trình độ lao động phổ thơng họ hồn thành tốt cơng việc chủ yếu: giao nhận hàng, xử lý thực phẩm, lái xe Hoạt động phát triển thị trường cần mặt nguồn lực trình độ, lực đội ngũ nhân viên để vận hành sở nâng cao hiệu trình phát triển thị trường cơng ty • Cơng nghệ Với đặc thù sản phẩm dễ hư hỏng vi sinh vật phát triển gây hư hại sản phẩm không bảo quản cách với điều kiện chuẩn nhiệt độ, độ ẩm… gây ngộ độc thực phẩm Do vậy, nhiều công nghệ đời nhằm đáp ứng yêu cầu công sản xuất tiệt trùng nhiệt độ thấp, loại máy đóng gói cho nhiều sản phẩm, bao 26 document, khoa luan29 of 98 tai lieu, luan van30 of 98 bì khác giúp đa dạng hóa sản phẩm mẫu mã Các quy trình xử lý, làm thực phẩm công ty áp dụng thiết bị tiên tiến ngồi nước Và cơng ty tạo trang mạng để tìm kiếm trao đổi thông tin sản phẩm với khách hàng dễ dàng thời gian dịch bệnh Ban lãnh đạo công ty coi trọng yếu tố khoa học công nghệ, tùy thuộc vào nguồn vốn, nhu cầu thị trường, cấu mặt hàng để đầu tư chuyển đổi công nghệ kịp thời nhà máy sản xuất Nhà máy triển khai đánh giá trình độ cơng nghệ sản xuất nhằm so sánh công nghệ nhà máy với công nghệ nhà máy công ty khác nước giới, từ đó, đưa biện pháp điều chỉnh phù hợp hoạt động phát triển thị trường b, Chiến lược ngành hàng công ty Muốn trụ vững phát triển, củng cố uy tín, doanh nghiệp phải nỗ lực làm biện pháp để tiêu thụ sản phẩm, quảng bá rộng để thu hút khách tiêu dùng doanh nghiệp, giảm tối đa chi phí Hay nói cách khác phải xây dựng cho chiến lược kinh doanh thích hợp tương ứng với thực tế thị trường, mà phải kể đến chiến lược cạnh tranh Cụ thể, chiến lược cạnh tranh công ty bao gồm: - Chiến lược sản phẩm: Công ty nghiên cứu thị trường để đưa sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm Ngồi ra, cơng ty cịn nâng cao chất lượng sản phẩm thơng qua đầu tư sở vật chất kỹ thuật, mua trang bị, chăm sóc nguồn nguyên liệu, nâng cao tay nghề, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, quản lý, công nhân viên công ty Tạo tiền đề cho hoạt động phát triển thị trường - Chiến lược giá: Xây dựng khung giá hợp lý, phù hợp với chất lượng sản phẩm, phù hợp với vùng miền đảm bảo thu hút nhiều khách hàng hơn, từ phát triển thị trường - Chiến lược phân phối: Lựa chọn kênh phân phối ngắn, tốn chi phí giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, hỗ trợ thêm khả cạnh tranh giá cho công ty - Chiến lược quảng cáo: banner quảng cáo trang web cần có nội dung đơn giản, dễ nhớ, mục tiêu chủ yếu để tạo nhận biết, tạo dựng hình ảnh sản phẩm tâm trí khách hàng mục tiêu c, Đối thủ cạnh tranh Ở nước ta, hầu hết ngành sản xuất, kinh doanh phải đối đầu với cạnh tranh ngày gắt Trong đó,kinh doanh mặt hàng thực phẩm thiết yếu phải đối đầu với cạnh tranh ấy, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp sản kinh doanh mặt hàng thực phẩm Hiện nay, mặt hàng thực phẩm thiết yếu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI lọt top 50 công ty cung cấp thực phẩm đảm bảo uy tín cho người dân 27 document, khoa luan30 of 98 tai lieu, luan van31 of 98 Bảng 6: Doanh thu đối thủ cạnh tranh Đơn vị: tỷ đồng STT Tên công ty Công ty thực phẩm Thanh Nga Công ty TNHH bán lẻ BRG Doanh thu So sánh với công ty WASFI(%) Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 243 Năm 202 256 152 184 209 -96,7 -96,7 -97,1 -97,9 -99,1 160 198 250 271 280 -96,8 -96.9 -97,6 -98,1 -99,2 (nguồn: Phòng tài chính-kế tốn) Theo số liệu trên, Cơng ty liệt kê đối thủ mạnh thị trường Hà Nội công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI Đây đối thủ mạnh, họ khơng có nguồn lực tài mà cịn có bề dày truyền thống ngành kinh doanh thực phẩm thiết yếu Vào năm 2018, doanh thu công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI so với Công ty thực phẩm Thanh Nga 2,9% doanh thu họ; doanh thu công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI so với Công ty TNHH bán lẻ BRG 2,4% doanh thu họ Đến năm 2020, ảnh hưởng dịch bệnh công ty đối thủ đem lại kết kinh doanh đáng ý, doanh thu công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI so với Công ty thực phẩm Thanh Nga 0,9% doanh thu họ; doanh thu công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI so với Công ty TNHH bán lẻ BRG 0,8% doanh thu họ Nhìn chung Cơng ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI nỗ lực hoạt động kinh doanh q trình cơng ty phát triển thị trường nay, công ty đối thủ đáng gờm Nó ảnh hưởng khơng nhỏ đến tâm lý nhà lãnh đạo lực cạnh tranh quý công ty 28 document, khoa luan31 of 98 tai lieu, luan van32 of 98 Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI 3.1 Quan điểm mục tiêu phát triển công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI 3.1.1 Quan điểm Là sản phẩm mặt hàng thực phẩm thiết yếu mang đến cho khách hàng, yếu tố mà Công ty trọng chất lượng Một sản phẩm Công ty trước tung thị trường nghiên cứu, đánh giá, kiểm định chất lượng cách kỹ Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng thực nghiêm ngặt từ đầu vào đến xuất kho Ngồi ra, Cơng ty cịn trọng giá trị gia tăng dịch vụ, cung cấp sản phẩm chất lượng tốt đến với khách hàng - Ln ln đổi mới, thích nghi với biến động thị trường nhằm giữ vững thị phần, đảm bảo lịng tin với khách hàng Ngồi cịn phải không ngừng nghiên cứu thị hiếu khách hàng khu vực khác nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ Có sản phẩm mặt hàng thiết yếu Công ty vươn xa khắp miền tổ quốc thị trường quốc tế Trong năm tới, quan điểm phát triển mặt hàng thực phẩm thiết yếu công ty không ngừng hồn thiện chất lượng đơi với giảm tối đa chi phí sản xuất Thực tốt cơng tác bảo quản khâu đóng gói sản phẩm, bước đại hóa cơng nghệ Tiếp tục tìm hướng xuất sản phẩm công ty bên cạnh việc trì mặt hàng đối tác xuất có Bám sát lộ trình gia nhập WTO TPP phủ để có đối sách chiến lược sản phẩm công ty Nâng cao chất lượng đa dạng hóa chủng loại mặt hàng thực phẩm thiết yếu công ty Từng bước nâng dần sản lượng doanh số mặt hàng Tiến tới trở thành doanh nghiệp hàng đầu việc cung cấp sản phẩm mặt hàng thực phẩm thiết yếu 3.1.2 Mục tiêu phát triển Phấn đấu tăng doanh thu, lợi nhuận, tăng thị phần, mở rộng thị trường tiêu thụ tỉnh lân cận, đặc biệt thị trường miền Nam; đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm nữa, có sách xúc tốt để tăng uy tín, tạo lịng tin cho khách hàng; phát triển cơng tác tìm hiểu, mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn khách hàng thông qua công cụ truyền thông, quảng bá, websites 29 document, khoa luan32 of 98 tai lieu, luan van33 of 98 3.2 Định hướng phát triển công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI Để phát huy thành công thời gian qua khắc phục hạn chề cịn tồn cơng ty phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu, Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI đề định hướng phát triển thời gian tới sau: Vẫn trì hướng phát triển thị trường cũ sách, chiến lược marketing tìm kiếm khách hàng tiềm khơi dậy nhu cầu tiêu dùng sản phẩm - Tiếp tục công tác nghiên cứu thực sách, chiến lược nhằm phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu thị trường nội địa, nâng cao sản lượng tiêu thụ; chiếm lĩnh thị phần thị trường Hà Nội mở rộng sang thị trường TP Hồ Chí Minh Phải làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân hiểu biết mặt hàng thực phẩm an toàn Khi hiểu biết người tiêu dùng thực phẩm tăng lên, người tiêu dùng trở thành người tiêu dùng thông thái, họ sáng suốt việc lựa chọn thực phẩm an toàn Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho nhân viên điều Công ty trọng thực Với quan điểm phát triển người phát triển bền vững, Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI xác định cần trọng đầu tư cho người, tạo điều kiện để cá nhân có hội tốt để phát triển người nghiệp Cập nhật thông tin thị trường liên tục tạo mối quan hệ liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp khác ngành, nhà cung cấp sản phẩm đại đồng thời đảm bảo phù hợp nguồn vốn Công ty 3.3 Giải pháp 3.3.1 Kiến nghị quan quản lý nhà nước • Hệ thống pháp luật Nhà nước cần xây dựng, tổ chức, thực thi hệ thống pháp luật thích ứng với hoạt động kinh doanh theo chế thị trường, khuyến khích cơng ty kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh để đưa đất nước ngày lên Bên cạnh đó, việc thực thi hệ thống pháp luật, quy định phải đảm bảo tính bình đẳng đối tượng kinh doanh Và đồng thời có quy định xử lý thích đáng cơng ty vi phạm, làm sai quy định đặt ra, đảm bảo tính cơng bằng, nghiêm minh để hoạt động vào khuôn khổ Nhà nước cần thực chế tài xử phạt nghiêm minh hành vi vi phạm luật hàng chất lượng, hàng khơng đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm, hàng khơng có nhãn mác xuất xứ lưu hành thị trường Nhà nước cần khẩn cấp có biện pháp hạn chế hạn chế việc nhập lậu mặt hàng thự phẩm thiết yếu 30 document, khoa luan33 of 98 tai lieu, luan van34 of 98 vào Việt Nam để tránh gây ô nhiễm làm giảm chất lượng sản phẩm Doanh nghiệp Việt Nam nói chung Cơng ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI nói riêng • Cơ chế quản lý tài với doanh nghiệp: Quyền tự chủ tài điều kiện cần thiết trước hết để doanh nghiệp cạnh tranh thị trường Do vậy, nhà nước cần quan tâm đến sách sau: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thủ tục hành chính: huy động vốn thủ tục hành đơn giản, đỡ nhiều thời gian hơn, thủ tục vay vốn ngân hàng,… - Khi doanh nghiệp kinh doanh khơng có hiệu quả, có nguy phá sản khơng nên sát nhập vào doanh nghiệp kinh doanh hiệu Nếu sáp nhập phải có sách ưu đãi với doanh nghiệp là: cấp vốn, bổ sung vốn, xóa bỏ hay khoanh lại khoản nợ, miễn giảm nộp thuế Ổn định kinh tế vĩ mô điều kiện kinh tế có nhiều biến động biện pháp như: kiềm chế lạm phát, tăng trưởng kinh tế nhanh ổn định 3.3.2 Giải pháp công ty a, Phát triển thị trường theo chiều rộng • Mở rộng thị trường theo vùng địa lý Mở rộng thị trường theo vùng địa lý tức Công ty đưa sản phẩm mặt hàng thực phẩm thiết yếu sang tiêu thụ vùng khác Hiện thị trường chủ yếu Cơng ty thị trường Hà Nội Vì việc mở rộng thị trường sang khu vực khác việc làm quan trọng Nó giúp cho việc tăng số lượng khách hàng tiêu dùng sản phẩm, làm tăng doanh số bán đem lại lợi nhuận cao cho Cơng ty Nhưng để mở rộng thị trường sản phẩm Cơng ty phải có cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với đối tượng khách hàng thị trường Mặt hàng thực phẩm thiết yếu mặt hàng phổ biến người tiêu dùng Đối với mặt hàng này, khách hàng có nhiều lựa chọn khác nhau, yếu tố dịch bệnh dẫn đến việc doanh nhân tích cực kinh doanh mặt hàng thiết yếu Chính vấn đề cạnh tranh cao Phát triển thị trường theo chiều rộng việc tăng phạm vi thị trường, đưa sản phẩm đến với thị trường mới, khách hàng Đó tăng cường diện sản phẩm địa bàn chưa biết đến sản phẩm Và phát triển thị trường theo chiều rộng đòi hỏi phải tiến hành thật tốt công tác nghiên cứu, dự báo thị trường để chọn bán sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu chuẩn thị trường Bên cạnh đó, cần phải khuyến khích, thu hút khách hàng hồn tồn có nhu cầu thoả mãn sản phẩm tương tự sản phẩm địa bàn có 31 document, khoa luan34 of 98 tai lieu, luan van35 of 98 • Mở rộng đối tượng tiêu dùng Bên cạnh việc mở rộng ranh giới thị trường theo vùng địa lý, Cơng ty mở rộng thị trường phát triển thị trường cách khuyến khích, kích thích nhóm khách hàng đối thủ cạnh tranh sang sử dụng sản phẩm Công ty Để làm điều không đơn giản Muốn thu hut khách hàng từ phía đối thủ cạnh tranh sản phẩm Cơng ty phải đáp ứng tốt hơn, đầy đủ nhu cầu khách hàng mặt số lượng, chất lượng lẫn mẫu mã kích thước phù hợp với đối tượng Ngoài ra, để thu hút khách hàng nhiều từ phía đối thủ Cơng ty cần phải có sách giá sản phẩm cho phù hợp Việc mở rộng đối tượng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm Cơng ty nhằm tăng doanh số bán để thu lợi nhuận cao Đây mục tiêu cơng tác phát triển thị trường theo chiều rộng b, Phát triển thị trường theo chiều sâu Công ty kinh doanh sản phẩm quen thuộc thị trường Nhưng bên cạnh tìm cách đẩy mạnh khối lượng hàng tiêu thụ lên Cơng ty vận dụng sách hạ thấp giá thành sản phẩm để thu hút khách hàng quảng cáo sản phẩm mạnh mẽ phương tiện truyền thông để không lượng khách hàng • Xâm nhập sâu vào thị trường Đây hình thức mở rộng thị trường phát triển thị trường theo chiều sâu Như nói trên, Cơng ty cần khai thác tốt sản phẩm thị trường Với thị trường khách hàng quen thuộc với sản phẩm Công ty Do vậy, để thu hút khách hàng Công ty có thẻ vận dụng chiến lược giảm giá, quảng cáo, xúc tiến sản phẩm Để gây ý khách hàng, Cơng ty cần phải có cách thức có chi phí định Việc thâm nhập sâu vào thị trường tùy thuộc vào quy mô Công ty Thị trường Công ty cịn chưa lớn nên phát triển thị trường thị trường Ngồi ra, Cơng ty cần tập trung nỗ lực vào việc thỏa mãn tốt nhu cầu đặc thù thị trường Khách hàng Công ty thường siêu thị, chợ đầu mối Do qua q trình phân đoạn thị trường Cơng ty tìm phần thị trường hấp dẫn 32 document, khoa luan35 of 98 tai lieu, luan van36 of 98 • Đa dạng hóa sản phẩm Giúp Công ty đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, tận dụng hết khả sản xuất đảm bảo nâng cao lực tiêu thụ sản phẩm Khi thực đa dạng hóa sản phẩm, cơng ty cần thực theo hướng: - Mở rộng danh mục sản phẩm: Từ khách hàng tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn, có hứng thú việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu họ - Nghiên cứu, lựa chọn sản phẩm mặt hàng thiết yếu mà thị trường cần nhất: Đảm bảo thu lại lợi nhuận nhanh chóng, tránh tồn kho • Phát triển phía trước Cơng ty cần khống chế đường dây tiêu thụ sản phẩm đến người tiêu dùng cuối Nghĩa Công ty tổ chức mạng lưới tiêu thụ, kênh phân phối hàng hóa đầy đủ Hệ thống phân phối sản phẩm mở rộng khả phát triển thị trường Công ty lớn nhiêu • Phát triển ngược Cơng ty cần khống chế nguồn cung cấp nguyên vật liệu, vật tư để ổn định đầu vào cho trình sản xuất kinh doanh Để phát triển tốt thị trường Công ty cần phải có sách giá phù hợp, chất lượng sản phẩm tốt phù hợp với nhu cầu thị hiếu khách hàng Bên cạnh đó, q trình nghiên cứu thị trường Cơng ty thời gian qua cịn nhiều mặt hạn chế như: chưa tổ chức đồng bộ, chặt chẽ, hình thức thu thập thơng tin cịn q ít… Để khắc phục tình trạng Cơng ty cần: - Tuyển dụng cán có lực chuyên môn sâu nghiên cứu thị trường - Tổ chức hoạt động nghiên cứu thị trường nhiều hình thức: Nghiên cứu qua tài liệu, sách báo, hội nghị khách hàng… - Công ty cần cử cán khảo sát thực tế đoạn thị trường khác • Phát triển nguồn hàng Công ty cần thực vấn đề sau: - Chủ động tìm hiểu kỹ khả kinh doanh loại sản phẩm khả đối thủ cạnh tranh - Tổ chức phát triển nguồn hàng cách hợp lý, phải đảm bảo nguồn hàng mang tính ổn định để đáp ứng kịp thời thị trường có nhu cầu, khơng để xảy tình trạng dư thừa khan hàng hóa tình trạng tăng giá - Chủ động đầu tư vào khu vực nguồn hàng để tạo sở vật chất cho hoạt động cung ứng liên tục mang tính cạnh tranh có hiệu 33 document, khoa luan36 of 98 tai lieu, luan van37 of 98 • Cải thiện củng cố uy tín cơng ty thị trường Uy tín tài sản vơ hình có giá trị vô to lớn doanh nghiệp Có thể nói, nỗ lực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty nhằm vào mục tiêu tạo lập chữ “tín” thị trường Có chữ “tín” Cơng ty dễ dàng có mối quan hệ làm ăn tốt đẹp với bạn hàng, hàng hố Cơng ty dễ dàng thị trường chấp nhận Cơng ty thành công số lĩnh vực kinh doanh nhờ vào danh tiếng tạo lập trước Vì uy tín vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy việc nâng cao hiệu sản xuất Cơng ty Uy tín Cơng ty thường thể ba khía cạnh sau - Uy tín chất lượng sản phẩm: Điều thể chỗ giá trị sử dụng, thẩm mĩ…của sản phẩm đáp ứng tối đa đòi hỏi người tiêu dùng - Uy tín tác phong kinh doanh Công ty: Điều thể tinh thần cầu thị, hết lịng khách hàng, tuân thủ chặt chẽ thời gian, có trách nhiệm thực cam kết hợp đồng với khách hàng, bạn hàng… - Uy tín thể sản xuất kinh doanh: có lẽ chẳng có dại quan hệ làm ăn với Cơng ty có tiêu kinh tế thấp Do vậy, Cơng ty có tăng trưởng kinh tế cao, tình hình tài tạo niềm tin khách hàng, bạn hàng Do để xây dựng củng cố uy tín thị trường Cơng ty cần phải làm số việc sau đây: - Đầu tư có chiều sâu vào cơng tác nghiên cứu phát triển sản phẩm - Áp dụng công nghệ sản xuất mới, đại nhằm nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm -Tăng cường hoạt động liên doanh, liên kết với tổ chức cá nhân tỉnh tỉnh để tận dụng cơng nghệ, vốn uy tín họ - Thường xuyên quan tâm tới bạn hàng truyền thống, khách hàng lâu năm khách hàng thị trường thâm nhập qua hình thức: tổ chức buổi toạ đàm, thi tìm hiểu Cơng ty… c, Một số giải pháp khác • Nâng cao trình độ nghiệp vụ cán - Bổ xung trình độ chun mơn số cán công nhân viên đảm đương công việc bổ xung điều chỉnh - Nâng cao chất lượng công nhân sản xuất để đáp ứng địi hỏi cơng tác chất lượng điều kiện sản xuất kinh doanh - Thường xuyên bổ xung kiến thức quản lý kinh doanh cho cán quản lý khố học ngắn hạn, buổi nói chuyện học tập kinh nghiệm thực tiễn, tiếp xúc với nhà Doanh nghiệp thành công để học hỏi 34 document, khoa luan37 of 98 tai lieu, luan van38 of 98 - Tăng cường chất lượng đội ngũ nhân viên bán hàng Công ty nhằm nâng cao nghiệp vụ bán hàng, kỹ giao tiếp ứng xử kinh doanh • Tăng cường khả tài Cơng ty phải thực huy động vốn từ nhiều nguồn bổ xung để đảm bảo chi phí thực biện pháp cách có hiệu Cơng ty cần có biện pháp thu hút vốn từ bên vay ngân hàng, thực liên doanh liên kết để chia sẻ chi phí đầu tư đồng thời huy động nguồn vốn nội biện pháp vay vốn cán công nhân viên chức, đàm phán với bên cung ứng để tốn chậm, trả góp phần, nhằm bảo đảm số vốn đầu tư cần thiết để thực biện pháp cách đồng với hiệu cao Ngoài cần tăng cường quảng cáo phương tiện truyền thông để định vị hình ảnh sản phẩm tâm trí người tiêu dùng Nên thiết kế trang web để đưa thông tin hình ảnh sản phẩm Cơng ty tiện cho khách hàng tham khảo lựa chọn 35 document, khoa luan38 of 98 tai lieu, luan van39 of 98 KẾT LUẬN Kinh tế thị trường mở nhiều thời làm ăn tốt cho nhiều Doanh nghiệp bắt buộc Doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh Thị trường yếu tố sống Doanh nghiệp nào, phát triển thị trường điều kiện bắt buộc có tính chất sống Doanh nghiệp chế thị trường Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI Công ty kinh doanh mặt hàng thực phẩm thiết yếu không ngừng phát triển lớn mạnh thời gian qua khẳng định tên tuổi uy tín thương trường sản phẩm có chất lượng tốt người tiêu dùng tin tưởng sử dụng Bên cạnh mặt đạt công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI cịn có nhiều vấn đề làm ảnh hưởng tới khả phát triển thị trường Cơng ty như: Chính sách giá Chất lượng sản phẩm, mẫu mã chưa đẹp mắt, việc quản lý phân phối cịn lỏng lẻo, quảng cáo khơng thường xuyên… Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI nhiều năm qua tận dụng tốt mạnh để phát triển thị trường khẳng định vị tên tuổi tâm trí khách hàng Nhưng khơng phải lúc Cơng ty hoạt động cách hiệu Qua q trình thực tập Cơng ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI nắm bắt phần khiếm khuyết yếu điểm Cơng ty Đó sở để đưa giải pháp nhằm góp phần phát triển thị trường cho Cơng ty Tơi hy vọng với đề tài “Phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI” giúp Công ty ngày phát triển ngày khẳng định vị cung uy tín thị trường Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Thái Thu Hương anh chị cán công nhân viên Công ty Cổ phần xuất nhập thương mại WASFI giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận 36 document, khoa luan39 of 98 tai lieu, luan van40 of 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Thân Danh Phúc (2011), Tập giảng kinh tế thương mại Việt Nam, Bộ môn kinh tế thương mại, Trường ĐHTM GS.TS Chú Văn Cấp, PGS.TS Trần Bình Trọng (2005), Giáo trình kinh tế trị Mác – Lê Nin, NXB trị quốc gia Chỉ thị số 11/CT-TTg nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội úng phó với dịch Covid-19, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 04 tháng 03 năm 2020 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiền thuê đất, Chính Phủ ban hành ngày 08 tháng 04 năm 2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg việc giảm tiền thuê đất năm 2020 đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo nghị số 84/NQ-CP Ngày 29 tháng năm 2020 Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 10 tháng 08 năm 2020 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành nghị số 116/2020/QH14 Quốc Hội việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sụ nghiệp tổ chức khác, Chính Phủ ban hành ngày 25 tháng 09 năm 2020 Báo cáo tài hàng năm công ty cổ phần xuất nhập thương mại WASFI 37 document, khoa luan40 of 98 ... luận phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường? ?? sử dụng chương chương để hệ thống lại lý luận phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thết yếu, ... biểu, tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển thị trường thực phẩm thiết yếu Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết. .. tiêu tổng hợp phản ánh phát triển doanh nghiệp 1.2 Thực phẩm thiết yếu 1.2.1 Khái niệm thực phẩm thiết yếu Thực phẩm thiết yếu loại lương thực, thực phẩm (chủ yếu lương thực) người dùng làm thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu,