0

Tài liệu Phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt của Công ty Cổ phần Dệt may

42 3 0
  • Tài liệu Phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt của Công ty Cổ phần Dệt may

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:27

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: “Phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam” NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn - Họ tên: Th.S Thái Thu Hương - Bộ môn: Quản lý kinh tế Sinh viên thực tập - Họ tên: Trần Phương Anh - Lớp (Lớp hành chính): K54F4 HÀ NỘI, 2022 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG MỞ ĐẦU .6 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .8 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 1.1 Khái quát thị trường 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm thị trường 11 1.1.3 Vai trò thị trường 12 1.2 Khái quát phát triển thị trường 13 1.2.1 Khái niệm 13 1.2.2 Nội dung phát triển thị trường 13 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 14 1.2.4 Tiêu chí đánh giá phát triển thị trường sản phẩm 22 CHƯƠNG 2: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM KHĂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SƠN NAM 24 2.1 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam 24 2.1.1 Thực trạng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2021 24 2.1.2 Thực trạng thị trường Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam 26 2.1.3 Tình hình đối tác, bạn hàng cơng ty 27 2.2 Thực trạng phát triển thị trường sản phẩm khăn Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam .28 2.2.1 Thực trạng quy mô thị trường sản phẩm khăn .28 2.2.3 Phát triển theo chiều sâu thị trường 29 document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 2.2.2 Đánh giá thách thức hội thị trường Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam 30 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thị trường công ty 31 2.3.1 Những nhân tố vĩ mô 31 2.3.2 Những nhân tố vi mô 32 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM KHĂN MẶT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SƠN NAM 36 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển quan điểm phát triển thị trường khăn mặt Công ty cổ phần Dệt May Sơn Nam 36 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển thị trường thời gian tới .36 3.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm khăn Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam .36 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường 36 3.2.2 Giải pháp sản phẩm 37 3.2.4 Giải pháp truyền thông xúc tiến thương mại 38 3.3 Kiến nghị với nhà nước số giải pháp phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt 38 3.3.1 Với Bộ Tài Chính .38 3.3.2 Với Bộ Công Thương 39 3.3.3 Với Nhà nước 39 3.3.4 Với Hiệp hội sợi Việt Nam (VCOSA) .40 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ STT Tên Biểu đồ 2.1: Sản lượng khăn giai đoạn 2017 - 2021 Trang 22 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017 – quý 3/2021 23 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu thị trường tiêu thụ khăn Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam 24 Bảng 2.4 Sản lượng nhập giai đoạn 2017 - 2021 25 Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn lực giai đoạn 2017 - 2021 31 Bảng 2.6 Tình hình nguồn vốn giai đoạn 2017 - 2021 32 document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Tên chữ Công ty Cổ phần Dệt May Sơn Nam Hiệp hội Bông sợi Việt Nam Hiệp hội Bông quốc tế Mỹ Hiệp hội Mậu dịch tự thương mại Châu Âu Tên viết tắt SONATEX VCOSA CCI EVFTA document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 CHƯƠNG MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ lâu, dệt may Việt Nam ngành đóng vai trị quan trọng kinh tế nước ta nhận định ngành kinh tế mũi nhọn Việt Nam Với đội ngũ lao động sang tạo, có tay nghề kỹ thuật cao, dệt may Việt nam bước chiếm lĩnh thị trường giới để trở thành mặt chủ lực Việt Nam xuất nước ngồi Bên cạnh đó, dệt may Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống xã hội đóng góp ngân sách cho ngân sách Nhà nước Tuy vậy, dệt may gặp nhiều thách thức, khó khăn tham gia vào thị trường giới Trong phải, kể đến sản phẩm khăn mặt Có thể nói, khăn mặt mặt hàng xuất chủ lực ngành dệt may Tuy sản lượng khăn xuất nhiều giá trị gia tăng thu khơng nhiều Đó thị trường sản phẩm khơng có nhiều, chủ yếu Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Thêm vào cơng nghệ hỗ trợ cho cơng tác sản xuất khăn mặt cịn yếu kém, lạc hậu so với nước khác Trung Quốc Nhật Bản Một nguyên nhân phần lớn doanh nghiệp quy mơ cịn nhỏ dẫn đến khó khăn việc thâm nhập thị trường quốc tế, đàm phán, quảng bá thương hiệu hạn chế Do vậy, để xâm nhập tiếp cận với khách hàng thị trường nước ngồi doanh nghiệp cần có sách chiến lược phù hợp với mơi trường kinh tế ngồi nước Bên cạnh cần phải lựa chọn đối tác tin cậy thực tốt nghĩa vụ, trách nhiệm doanh nghiệp với xã hội Để đạt thành cơng đó, doanh nghiệp cần phải có chiến lược phát triển thị trường để có bước phù hợp vào thị trường xuất giới Công ty cổ phần dệt may Sơn Nam chuyên sản xuất loại khăn XK sợi 100% cotton XK phục vụ sản xuất nước.Qua năm thực cổ phần hóa, cơng ty ln trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 35-50% năm, giải tốt công tác thị trường, đầu tư máy móc thiết bị, cơng nghệ đại, đưa vào vận hành hiêụ quả… Cty có mối quan hệ với 30 bạn hàng thị trường Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, khối EU, Ấn độ, Pakistan, Trung Quốc… Ngồi việc thực tốt chủ trương sách Đảng Nhà nước nông thôn mới, giải nhiều lao động, tăng trưởng xuất hàng năm mang hàng chục triệu dollar cho đất nước Trong q trình khảo sát Cơng ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam, vận dụng tất kiến thức học Đại học Thương Mại, em nhận thấy vấn đề phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt công ty chưa thực quan tâm Nhận thấy vấn đề cần phát triển chiều rộng chiều sâu, em định lựa chọn đề tài “Phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam giai đoạn từ 2017 – quý 3/2021” nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty Tổng quan tình hình nghiên cứu Phát triển thị trường sản phẩm cho doanh nghiệp Việt Nam đề tài giới khoa học quan tâm nghiên cứu Đã có nhiều nghiên cứu đề tài với nhiều sản phẩm khác giày da, bánh kẹo, điện tử,…v.v document, khoa luan6 of 98 tai lieu, luan van7 of 98 Trước hết kể đến đề tài “Phát triển thị trường xuất công ty TNHH may Minh Anh” tác giả Phùng Ngọc Dũng công bố năm 2019 Luận văn lý luận phát triển thị trường xuất sản phẩm may mặc, bên cạnh tác giả đề xuất số giải pháp nhằm mục đích mở rộng thị trường xuất ngành hàng may mặc cho doanh nghiệp Cơng trình nghiên cứu “Chiến lược phát triển thị trường xuất công ty cổ phần giày da Thái Bình” tác giả Lê Mạnh Cường công bố năm 2018 cho ta thấy thực trạng, khó khăn ngành giày da, đồng thời cho ta thấy nhìn tác giả việc phát triển thị trường xuất cho ngành da giày nói chung mặt hàng da giày doanh nghiệp nói riêng Chủ đề “Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm giày công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà” tác giả Trịnh Quang Nguyên công bố năm 2018 tiếp cận vấn đề phát triển thị trường Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, từ phân tích đánh giá vai trò phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cho hoạt động kinh doanh công ty Từ đưa giải pháp phát triển thị trường cho công ty Hay đề tài “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đèn Led công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đơng thị trường thành phố Hà Nội” tác giản Vũ Tiến Dũng công bố năm 2018 cho ta thấy góc nhìn khác vấn đề phát triển thị trường Từ tác giả cho ta thấy thực trạng phát triển thị trường sản phẩm đèn led Cơng ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông thị trường thành phố Hà Nội, từ tác giả đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường doanh nghiệp Nhìn chung, chủ đề cho ta thấy thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng phát triển thị trường công ty Hầu hết giải pháp đưa r tập trung vào việc phát triển thị trường cho sản phẩm công ty Các đề tài tập trung vào vấn đề phát triển thị trường góc độ tiếp cận nội dung giải không giống với đề tài mà tác giả thực Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống lại số lý luận phát triển thị trường sản phẩm doanh nghiệp - Phân tích thực trang phát triển thị trường sản phẩm Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam Bên cạnh đó, đánh giá phân tích tồn hạn chế công tác phát triển thị trường sản phẩm công ty - Đề xuất số giải pháp chủ yếu để phát triển thị trường sản phẩm Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chủ yếu luận văn phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu chủ yếu vào phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam Thị trường chủ yếu thị trường nước ngoài, nước mà công ty xuất mặt hàng khăn mặt sang - Phạm vi thời gian: Đề tài sử dụng số liệu cập nhật từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2021 Số liệu sử dụng thông tin Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam công bố qua năm, tập trung chủ yếu từ năm 2017 -2021 - Phạm vi nội dung: Đề xuất giải pháp phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu sơ cấp: Tác giả sử dụng toàn số liệu công ty cung cấp công bố năm từ 2017 – 2021 - Phương pháp so sánh, thống kê: nghiên cứu phân tích số liệu thu thập từ báo cáo kinh doanh, báo cáo thường niên Công ty Các số liệu dạng bảng, biểu đồ, cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh Cơng ty Sau đó, so sánh số liệu giai đoạn 2017 - 2021 - Phương pháp thống kê mô tả: Sau số liệu phân tích thống kê, tác giả tiến hành trình bày mô tả yếu tố bên bên ngồi doanh nghiệp Kết cấu khóa luận Chương 1: Một số lý luận thị trường phát triển thị trường Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam Chương 3: Một số giải pháp phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt Công ty Cô phần Dệt may Sơn Nam document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 1.1 Khái quát thị trường 1.1.1 Khái niệm a) Khái niệm Thị trường thuật ngữ lâu thường nhắc tới nhiều khía cạnh kinh tế Có nhiều khái niệm khác thị trường, khái niệm thường đưa quan điểm khác thị trường trường phái cách tiếp cận với khái niệm thị trường khác Theo nghĩa hẹp, thị trường nơi diễn hành vi trao đổi, mua bán hàng hóa chủ thể kinh tế với Nói vậy, thị trường chợ, siêu thị, cửa hàng mua bán… nơi mà người mua người bán gặp mua bán hàng hóa với mức giá xác định Với khái niệm theo nghĩa hẹp này, thị trường tồn thực thể người tham gia người mua người bán Thị trường phải có địa điểm cụ thể để diễn hoạt động mua bán Tuy nhiên, mà lực lượng sản xuất phát triển, trình trao đổi mua bán trở nên phức tạp hơn, có nhiều tác nhân tham gia vào q trình mua bán hàng hóa như: xuất nhà đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đại lý trung gian, môi giới, nhà nước tham gia điều tiết, thị trường online, website … Chính vậy, khái niệm thị trường cần hiểu cách rộng hơn, toàn diện hơn, cho phù hợp với bối cảnh Theo nghĩa rộng, thị trường tổng hòa mối quan hệ liên quan đến trao đổi, mua bán hàng hóa xã hội, hình thành điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội định Với cách tiếp cận này, thị trường không giới hạn mối quan hệ người mua người bán trước nữa, tổng hịa mối quan hệ liên quan đến trao đổi, mua bán hàng hóa xã hội Có nghĩa là, trở lên phức tạp hơn; thực tế cho thấy, hàng hóa cung cấp thị trường, đến tay người mua, song người mua phần lớn không mua trực tiếp từ người sản xuất, mà họ mua từ đại lý bán lẻ, trung gian Mối quan hệ người sản xuất – tiêu dùng gắn với xuất đại lý trung gian Mặt khác, hàng hóa đưa thị trường phải có giám sát quan quản lý nhà nước Nhà nước quản lý kinh tế sách, pháp luật… Các chủ thể kinh tế bao gồm người mua, người bán, người đại lý trung gian chị giám sát, quản lý nhà nước Ngồi ra, khơng có mối quan hệ cung – cầu (giữa người mua người bán) phức tạp hơn, mối quan hệ hàng hóa – tiền tệ, mối quan hệ hợp tác – cạnh tranh … đòi hỏi thay đổi Co thể thấy lớn mạnh hệ thống ngân hàng, tín dụng làm cho q trình trao đổi hàng hóa thuận tiện Khách hàng không thiết phải trả tiền trực tiếp, họ mua hàng trả góp, trả qua thẻ tín dụng, chuyển khoản Người mua, người bán, ngân hàng tạo hợp tác thúc đẩy thị trường Có thể nói thị trường tổng hòa mối quan hệ liên quan đến trình mua bán document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 Cịn góc nhìn nhà kinh tế học, thị trường lại có nhìn khác: Theo Geory Mankiwn (2003) đưa khái niệm đơn giản thị trường: “Thị trường tập hợp nhóm người bán mua hàng hóa dịch vụ định” (1) Theo nhà Kinh tế học Sameul: “Thị trường q trình người mua người bán thứ hàng hóa tác động qua lại với nhua để xác định giá số lượng hàng hóa” Theo Davidbegg: “Thị trường biểu thu gọn q trình thơng qua định gia đình tiêu dùng mặt hàng nào, định công ty sản xuất gì, sản xuất cho ai, dung hịa điều chỉnh giá cả” (2) Có nhiều cách tiếp cận quan điểm nhìn nhận khác thị trường, vào quan điểm dựa thực tế, thống khái niệm thị trường sau: “Thị trường tập hợp dàn xếp mà thơng qua người bán người mua tiếp xúc với để trao đổi hàng hóa dịch vụ.” b) Phân loại thị trường Như thấy, thị trường tạo nên người mua người bán, đồng thời thị trường riêng biệt có đặc điểm khác Dựa vào tiêu chí, tiêu thức khác nhua phạm vi địa lý, đối tượng hàng hóa trao đổi, mức độ cạnh tranh, mà người ta phân loại thị trường sau Thứ nhất, phân loại thị trường dựa theo mức độ cạnh tranh: Trên thị trường này, có khác nhua số lượng người bán, người mua, tính chất hàng hóa, dịch vụ trao đổi từ dẫn tới khác nhua sức cạnh tranh – sức mạnh thị trường Thị trường cạnh tranh hồn hảo (thuần túy): Đây thị trường có nhiều người mua người bán, trao đổi loại sản phẩm đồng nhất, thông tin thị trường naft người bán, người mua nắm rõ họ khơng vó quyền định mức hía sản lượng hàng hóa trao đổi thị trường Thị trường độc quyền túy (độc quyền mua hay độc quyền bán): Chỉ có người mua nhiều người bán có người bán nhiều người mua Thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo: Bao gồm cạnh tranh độc quyền độc quyền tập đoàn Phân chia theo đối tượng hàng hóa hay dịch vụ trao đổi: Phân chia theo đối tượng trao đổi phân chia theo loại hàng hóa hay dịch vụ trao đổi, ví dụ như: thị trường gạo, thị trường bất động sản, thị trường dịch vụ viễn thông, thị trường dịch vụ vận tải,… Phân chia theo phạm vi, quy mô thị trường: Thị trường địa phương, thị trường nước, thị trường quốc tế (1) c) Cấu tạo thị trường Thị trường cấu thành từ yếu tố sau: - Chủ thể tham gia thị trường 10 document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van28 of 98 vận chuyển hàng hóa hai nước Tuy vậy, Ấn Độ đối tác quan trọng chiếm 41% cấu sản lượng bơng 2017 – q 3/2021, tiếp sau Mỹ đứng thứ hai chiếm 36% tổng cấu Hiện nay, cơng ty trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với đối tác cũ, đồng thời tìm kiếm hợp tác với đối tác phù hợp với hoạt động kinh doanh công ty Về bạn hàng công ty, với phương châm “CHẤT LƯỢNG ĐÚNG, SỐ LƯỢNG ĐỦ, THỜI GIAN GIAO HÀNG BẢO ĐẢM” để giữ uy tín với khách hàng, Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam có mối quan hệ với 30 bạn hàng thị trường Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, khối EU, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc… Đây khách hàng lâu năm công ty Bên cạnh việc giữ mối quan hệ thân thiết với bạn hàng, công ty tìm kiếm khách hàng để phát triển thị trường sản phẩm khăn công ty Có thể thấy, cơng ty thành cơng việc tạo mối quan hệ hợp tác với đối tác quan trọng Hiệp hội sợi Việt Nam, Hiệp hội Bông quốc tế Mỹ nhà cung cấp nguyên liệu nước Ấn Độ Mỹ Điều cho thấy công ty bước khẳng định tên tuổi, vị thị trường ngành may mặc Việt Nam Không khẳng định vị mình, cơng ty khẳng định chất lượng sản phẩm đưa thị trường nước ngoài, Nhật Bản thị trường khó tính việc lựa chọn đối tác Đây thành cơng cơng ty Chính vậy, để trì mối quan hệ hợp tác mối quan hệ với bạn hàng cơng ty cần nâng cao chất lượng sản phẩm Bên cạnh đó, cơng ty cần có sách tìm kiếm thêm đối tác bạn hàng để phát triển thị trường sản phẩm khăn 2.2 Thực trạng phát triển thị trường sản phẩm khăn Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam 2.2.1 Thực trạng quy mô thị trường sản phẩm khăn Việt nam quốc gia có lợi nhân cơng để phát triển thị trường ngành dệt may, có sản xuất khăn mặt Quy mơ thị trường tồn ngành từ giai đoạn 2017 - 2020 đạt 39 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tương đương với năm 2019 Trong đó, hàng may mặc đạt 28,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2020; xơ, sợi dự kiến đạt 5,5 tỷ, tăng 49% chủ yếu xuất sang Trung Quốc, riêng sản xuất khăn mặt đạt 1,5 tỷ, tăng 2% so với năm trước tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng Mỹ thị trường xuất lớn dệt may Việt Nam với 15,9 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2020; EU đạt 3,7 tỷ USD, tăng 14%; Hàn Quốc đạt 3,6 tỷ USD Trung Quốc 4,4 tỷ USD chủ yếu xuất sợi, Nhật Bản đạt 1,2 tỷ USD chủ yếu xuất khăn mặt Trong quy mô thị trường khăn mặt xuất khẩu, thị phần khăn mặt Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam chiếm 4% thị phần khăn mặt toàn ngành Quy mô thị trường công ty đạt 431 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước Nhật Bản thị trường xuất công ty chiếm 27%, đạt doanh thu 291 tỷ đồng Xếp thứ hai thị trường Hàn Quốc đạt doanh thu 102 tỷ đồng, chiếm 21%, lại thị trường Mỹ, Pakistan, Đức,… Điều chứng tỏ, sản phẩm khăn mặt Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam chiếm thiện cảm thị trường khó tính Nhật Bản 28 document, khoa luan28 of 98 tai lieu, luan van29 of 98 Hàn Quốc Qua đó, cho thấy vị công ty thị trường sản xuất khăn mặt nói riêng ngành dệt may nói chung 2.2.3 Phát triển theo chiều sâu thị trường Bên cạnh việc mở rộng thị trường sản phẩm Cơng ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam tập trung vào việc phát triển chiều sâu cho thị trường cách nâng cao chất lượng sản phẩn, điều chỉnh sách giá nhiều sách xúc tiến thương mại nhằm tiếp cận với nhiều thị trường a) Chính sách sản phẩm Nhằm mục tiêu tiếp cận với thị trường mới, Cơng ty ln ln nghiên cứu sách để nâng cao chất lượng sản phẩm Để làm điều đó, cơng ty đề cao việc nâng cao chất lượng tay nghề, trình độ kỹ thuật cho người lao động Hàng năm, công ty cử người học nước ngồi để học tập kỹ thuật nước ngồi, sau quay dạy cơng nhân để gia tăng chất lượng sản phẩm Bên cạnh đó, cơng ty cịn kết hợp với trường dạy nghề để đào tạo nguồn lao động có tay nghề kỹ thuật trình độ văn hóa Đồng thời, cơng ty cịn kết hợp với Hiệp hội bơng sợi Việt Nam việc kiểm soát chất lượng sản phẩm trước đưa thị trường Một yếu tố quan trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm nâng cao chất lượng trang thiết bị, công nghệ kỹ thuật tiên tiến Hiện nay, trang thiết bị công ty nhập từ Đức Italy với công nghệ cao, cho nhiều sản phẩm với chất lượng tốt Đây yếu tố giúp công ty gây thiện cảm với thị trường khó tính Nhật Bản, Hàn Quốc b) Chính sách giá Vì phần lớn sản phẩm công ty hàng xuất khẩu, nên cơng ty lựa chọn sách giá cho loại khách hàng khác nha Hiện công ty áp dụng mức chiết khấu sau: - Đối với khách hàng quen, lâu năm, công ty lựa chọn mức chiết khấu từ 20% – 25% tùy theo loại sản phẩm khăn sản lượng khăn mà khách hàng lựa chọn - Đối với khác hàng mới, công ty lựa chọn mức chiết khấu từ 10 -15% tùy theo loại sản phẩm khăn sản lượng khăn khách hàng lựa chọn Đây mức giá cạnh tranh so với thị trường dệt may bão hịa c) Chính sách xúc tiến thương mại Hiện nay, tính đặc thù sản phẩm, công ty thực giới thiệu chào bán sản phẩm hội chợ triển lãm nước quốc tế Bên cạnh đó, cơng ty cịn tích cực tham gia buổi hội thảo Hiệp hội sợi Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm đối tác giới thiệu sản phẩm công ty Tuy nhiên chưa phải sách tối ưu Hiện nay, kênh xúc tiến thương mại công ty hội chợ triển lãm buổi hội thảo Nếu muốn giới thiệu sản phẩm công ty rộng công ty cần tiếp cận với mạng lưới Internet Bởi kinh tế chung giới bước vào cách mạng công nghiệp 4.0, cơng cụ quảng cáo mạng lưới Internet giúp công ty dễ tiếp cận với khách 29 document, khoa luan29 of 98 tai lieu, luan van30 of 98 hàng Cơng ty giới thiệu sản phẩm diễn đàn kinh tế hay Website cơng ty 2.2.2 Đánh giá thách thức hội thị trường Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam a) Cơ hội Với mạng lưới 30 bạn hàng giới, cơng ty hồn tồn dễ dàng tiếp cận với nhiều thị trường Có thể thấy rằng, bạn hàng chủ yếu công ty doanh nghiệp đại lý phân phối Nhật Bản Trong đó, Nhật Bản nhận định thị trường khó tính có u cầu cao chất lượng sản phẩm Điều giúp nâng cao vị sản phẩm công ty với thị trường nước ngồi Từ đó, cơng ty tiếp cận với nhiều thị trường nước EU, nước Châu Mỹ,… Ngành dệt may nói chung sản xuất khăn mặt nói riêng đứng trước hội phát triển lớn từ hiệp định thương mại tự vừa ký kết, đặc biệt tiềm mở rộng xuất đến thị trường lớn giới Trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vừa kí kết hồi tháng 11/2020 kỳ vọng tạo động lực, hội cho dệt may Việt Nam thay số thị trường mà đại dịch Covid-19 chưa kiểm soát ảnh hưởng lớn đến thị trường dệt may Việt Nam châu Âu Đây yếu tố hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh dệt may Việt Nam năm 2021 năm Theo Bộ Công Thương, thời gian tới, ngành dệt may cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Việt Nam, liên kết chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ Đồng thời, tiếp tục tận dụng hiệu hiệp định thương mại tự do, kể yếu tố mà hiệp định RCEP mang lại, phát triển, mở rộng ngành sản xuất nguyên liệu, tăng tỷ lệ giá trị gia tăng, chủ động chuỗi cung ứng Đây hội phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam Với hiệp định RCEP, cơng ty dễ tiếp cận với thị trường đưa sản phẩm thị trường nước b) Thách thức Bên cạnh hội mà cơng ty có được, tồn song song thách thức thị trường mà công ty phải vượt qua Thứ nhất, thị trường xuất chủ yếu công ty Nhật Bản Hàn Quốc Đây hai thị trường khó tính yêu cầu cao chất lượng sản phẩm Chính vậy, cơng ty phải khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, sáng tạo mẫu mã không ngừng cải tiến trang thiết bị, khoa học công nghệ đại, nâng cao suất lao động để gây ấn tượng với doanh nghiệp đại lý phân phối không hai thị trường Nhật Bản Hàn Quốc mà với thị trường nước khác Thứ hai, nay, dệt may sản xuất khăn mặt thị trường bị bão hịa có nhiều doanh nghiệp nước tham gia sản xuất mặt hàng để xuất Chính vậy, để cạnh tranh với doanh nghiệp nước, công ty cần phải nâng cao lực cạnh tranh cách: nâng cao chất lượng sản phẩm suất lao động, cải tiến đầu tư trang thiết bị công nghệ 30 document, khoa luan30 of 98 tai lieu, luan van31 of 98 đại, nâng cao trình độ kỹ thuật tay nghề người lao động Như thế, cơng ty mở rộng thị trường cạnh tranh với doanh nghiệp ngành Thứ ba, sách xúc tiến thương mại công ty chưa tối ưu Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm qua hội chợ triển lãm, cơng ty cần có sách tiếp cận với khách hàng như: tham gia các diễn đàn kinh tế phủ tổ chức Hiệp hội sợi Việt Nam tổ chức Bên cạnh đó, cơng ty cần tham gia tổ chức hoạt động từ thiện nhằm nâng cao hình ảnh công ty mắt đối tác khách hàng 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thị trường công ty 2.3.1 Những nhân tố vĩ mô a) Yếu tố kinh tế thị trường - Chính sách thuế: Thuế nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển thị trường doanh nghiệp tác động tiêu cực lên thị trường Một sách thuế ảnh hưởng tới Cơng ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam thuế xuất thuế nhập Theo nghị định, số mặt hàng nhập để sản xuất miễn thuế Vì vậy, với ngun liệu bơng nhập để sản xuất sợi khăn cơng ty miễn thuế quy định nghị Như vậy, công ty giảm phần chi phí cho hoạt động tài giảm gánh nặng tài cơng ty Mặc dù nguyên liệu miễn thuế nhập theo quy định Chính phủ, thực tế triển khai Nghị định 18/2021 cơng ty phải đóng khoản tiền thuế lớn treo thời điểm cơng ty hồn thành hồ sơ xuất hoàn tất hồ sơ hồn thuế với thời hạn trung bình năm tính từ nhập Đây lãng phí lớn tài doanh nghiệp So với Nghị định 134 cơng ty hồn tồn khơng nhận hỗ trợ Chính phủ việc cải tiến thủ tục mà lại làm công việc thêm khó khăn tốn - Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái so sánh giá trị đồng tiền nước với quốc gia khác Khi tỷ giá hối đoái thay đổi có tác động trực tiếp đến tính cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp sản xuất thị trường quốc tế Khi giá trị đồng tiền nước thấp so với đồng tiền khác, hàng hóa sản xuất nước tương đối rẻ hơn, trái lại hàng hóa sản xuất nước ngồi tương đối đắt Công ty nhập nguyên liệu từ Ấn Độ, sản lượng nhập lên đến trung bình 20 -20 nghìn tấn/một năm Tuy nhiên, thời gian gần đây, đồng tiền rurp tăng giá khiến cho nguyên liệu trở nên đắt so với năm trước khoảng 9% Đây không gánh nặng cho vốn cơng ty mà cịn ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bởi giá Ấn Độ tăng làm cho sản lượng nhập bị giảm xuống khiến cho sản lượng khăn sản xuất giảm đáng kể - Quan hệ quốc tế: Việt Nam nước có tiềm phát triển cao, có nhiều cơng ty nước ngồi tham gia đầu tư vào thị trường Việt Nam, có thị trường khăn mặt Hiện nay, Cơng ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam hợp tác với nhiều đối tác thương hiệu khăn có tiếng thị trường nước ngồi Bên cạnh đó, cơng ty tập trung thu hút đầu tư từ nhà đầu tư nước ngồi cho việc đầu tư máy móc, trang thiết bị công nghệ kỹ thuật Điều này, giúp cho công ty việc phát 31 document, khoa luan31 of 98 tai lieu, luan van32 of 98 triển thị trường, nâng cao vị công ty giúp cho thương hiệu công ty nhiều khách hàng biết đến b) Yếu tố khoa học công nghệ Nhằm cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, phù hợp với yêu cầu khách hàng, Sonatex trọng đến việc đầu tư trang thiết bị đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho suất cao Từng công ty với trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, nay, Sonatex sở hữu hệ thống máy xe sợi, máy nhuộm vải, máy đánh tự động, máy giặt… nhập từ Italia, Đức với độ xác cao, tự động đạt suất cao, phù hợp với yêu cầu khách hàng Không vậy, hệ thống máy may với hệ thống máy dò kim loại sản phẩm công ty trọng đầu tư sản phẩm chất lượng an toàn giao tới tay khách hàng Bên cạnh đó, Cơng ty trọng tới việc bảo vệ môi trường Với số vốn đầu tư tỉ đồng, từ ngày 01/01/2013 Công ty CP Dệt May Sơn Nam cho vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải công suất 400 m3/ngày Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 13-2008/BTNMT Tài nguyên môi trường Đây hệ thống sử lí nước thải theo cơng nghệ đại cho ngành dệt tỉnh Nam Định Công ty kĩ thuật môi trường Việt có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng hệ thống sử lí nước thải, có trụ sở Thành phố Hà Nội thiết kế thi công c) Yếu tố pháp luật Đại dịch địi hỏi phải có cải cách cấu để hỗ trợ phục hồi kinh tế bền vững Dệt may Việt Nam ngành có lợi so sánh giới chi phí lao động tương đối thấp, vị trí chiến lược, hưởng ưu đãi từ số thị trường sách hỗ trợ Chính phủ Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam gặp thách thức trước đại dịch sau: tập trung vào sản phẩm có giá trị gia tăng thấp; phụ thuộc vào số nhà cung cấp nguyên liệu chính; chi phí lao động có khuynh hướng tăng; suất lao động thấp; lao động dần bị thay tự động hóa Khi đại dịch xảy ra, thách thức mà ngành dệt may gặp phải bao gồm: đứt gãy chuỗi cung ứng phụ thuộc nhiều vào số nhà cung cấp nguyên liệu chính; thay đổi nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm dệt may lâu bền; gia tăng cân đối ngành, thiếu hỗ trợ cho người lao động dễ bị tổn thương dịch 2.3.2 Những nhân tố vi mô a) Yếu tố người Công ty quan tâm đến chất lượng lao động, mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chun môn, tay nghề cao, tác phong phục vụ chuyên nghiệp công ty đặt lên hàng đầu chiến lược phát triển Tính đến ngày 31/12/2014, số lượng cán công nhân viên công ty 780 người 32 document, khoa luan32 of 98 tai lieu, luan van33 of 98 (Nguồn: Báo cáo phòng Nhân sự) Bảng 2.5 Cơ cấu nguồn nhân lực từ năm 2018 – 2020 Theo bảng phân tích cấu nguồn nhân lực từ năm 2018 – 2020, ta thấy số lượng công nhân liên tục giảm qua năm Cụ thể, số lượng công nhân giảm từ 977 người (2018) xuống 780 người (2020) Nguyên nhân sụt giảm năm gần cơng ty tập trung đầu tư vào máy móc thiết bị đại, tập trung vào việc tuyển dụng công nhân trước Những thiết bị tạo suất lao động cao trước cần sử dụng lao động Trước kia, cơng nhân điều khiển máy, cơng nhân điều khiển 2-3 máy lúc Điều giúp công ty đạt suất cao lại khiến cho số lượng người lao động công ty bị sụt giảm Về cấu nguồn nhân lực, phân theo giới tính, số người lao động nữ chiếm tỷ trọng cao số người lao động nam Do dệt may công việc tỷ mỉ cần có kỹ thuật cao nên phần lớn lao động ngành đa số nữ Phân theo trình độ học vấn, tỷ trọng người có trình độ học vấn trình độ sơ cấp (phổ thơng) chiếm đa số lực lượng lao động công ty Họ đa phần công nhân nhà máy sản xuất sợi khăn Bên cạnh đó, người lao động trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ trọng cao Nhóm người lao động phần lớn tham gia sản xuất nhà máy số giữ vị trí cao quản đốc phân xưởng làm phòng ban cơng ty Tiếp theo nhóm người lao động có trình độ đại học đại học Nhóm người lại chiếm tỷ trọng nhỏ cấu nguồn lao động công ty Họ thường giữ vị trí cao phịng ban hay lĩnh vực cụ thể cơng ty, ví dụ như: giám đốc điều hành, trưởng phịng phó Tổng giám đốc b) Nguồn vốn doanh nghiệp Vốn nhan tố quan trọng thiếu với doanh nghiệp Doanh nghiệp phải có vốn vận hành máy kinh doanh Và Cơng ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam không ngoại lệ 33 document, khoa luan33 of 98 tai lieu, luan van34 of 98 Năm 2017 Vốn sở hữu 160,258,873,820 Nợ phải trả 273,659,488,592 Tổng nguồn vốn 433,918,362,412 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 186,711,975,508 232,457,601,267 273,730,751,625 169,192,091,715 321,406,382,128 265,924,723,777 236,873,439,576 336,527,126,305 508,118,357,636 498,382,325,044 510,604,191,201 505,719,218,020 Đơn vị tính: tỷ đồng (Nguồn: Báo cáo thường niên giai đoạn 2017 – 2021) Bảng 2.6: Tình hình nguồn vốn giai đoạn 2017 – 2021 Nguồn vốn Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam có tăng giảm theo thời gian Trong giai đoạn 2017 – 2019, nguồn vốn công ty tăng mạnh Vốn sở hữu tăng lên, nợ phải trả bắt đầu có xu hướng giảm Cụ thể, nợ phải trả khơng cịn chiếm tỷ trọng cao cấu nguồn vốn công ty Điều chứng tỏ đạt hiệu cao, công ty giảm bớt việc sử dụng vốn vay để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Nhưng đến sau 2019, công ty bắt đầu sử dụng vốn sở hữu cho việc đầu tư máy móc, trang thiết bị Vốn sở hữu công ty bắt đầu giảm, nợ phải trả lại bắt đầu tăng trở lại Từ đó, vơ hình chung dẫn tới nguồn vốn công ty bắt đầu giảm Như vậy, cơng ty cần phải xem xét lại sách đầu tư xem hợp lý chưa, tránh việc đầu tư ạt gây lãng phí Đây hạn chế công ty việc nâng cao lực cạnh tranh phát triển thị trường c) Đối thủ cạnh tranh Trong chế thị trường nay, việc cạnh tranh doanh nghiệp thiếu Đây động lực giúp cho Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam đánh bại đối thủ vươn lên vị trí dẫn đầu ngành may khăn xuất Để phát triển thị trường sản phẩm Cơng ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam ngày phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư trang thiết bị đại nhằm tăng suất tạo sản phẩm công ty Một số đối thủ cạnh trạnh ngành dệt may khăn: Tổng công ty Cổ phần Dệt may Nam Định Đây cơng ty có sức cạnh tranh cao đối thủ Sơn Nam, công ty sở hữu dây chuyền sản xuất đại với lực lượng công nhân 1000 người Thị trường xuất khẩn khăn chủ yếu Trung Quốc Mỹ Bên cạnh cơng ty tình lân cận Thái Bình, Hà Nam Đây hai tỉnh có số hộ tham gia ngành công nghiệp dệt may lớn Đây thách thức không nhỏ mà Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam phải vượt qua để giữ vững vị ngành dệt may d) Khách hàng Khách hàng yếu tố tham gia trực tiếp vào trình hình thành nên thị trường tiêu thụ, yếu tố khách hàng yếu tố quan trọng nhất, doanh nghiệp thường 34 document, khoa luan34 of 98 tai lieu, luan van35 of 98 nghiên cứu khảo sát hài lòng nhu cầu mong muốn sản phẩm khách hàng chiều sản xuất bán Thực tế, khách hàng nhân tố cấu thành thị trường đầu thị trường sản phẩm cho doanh nghiệp, chi phối mang tính định tới việc phát triển thị trường Hiện công ty bạn hàng 30 thị trường nước: Nhật Bản, Mỹ, Trung quốc, Hàn Quốc,…Khách hàng chủ yếu công ty Nhật Bản Mỹ Đây quốc gia mà có cơng nghiệp dệt may phát triển yêu cầu chất lượng sản phẩm cao Đây vừa hạn chế vừa động lực phát triển giúp cho Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam cải tiến kỹ thuật, cải tiến dây chuyền ngày hoàn thiện 35 document, khoa luan35 of 98 tai lieu, luan van36 of 98 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM KHĂN MẶT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SƠN NAM 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển quan điểm phát triển thị trường khăn mặt Công ty cổ phần Dệt May Sơn Nam 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển thị trường thời gian tới a) Đinh hướng phát triển công ty thời gian tới Mỗi cơng ty có cho mục tiêu phát triển riêng hướng riêng tất hướng tới việc phát triển bền vững Với 60 năm tồn phát triển, Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam ln đặt cho chiến lược, mục tiêu quan điểm cho chiến lược phát triển đó: - Đảm bảo số lượng chất lượng củ sản phẩm khăn để cung ứng thị trường xuất - Mở rộng mạng lưới cung ứng sang nước Đông Nam Á, Châu Âu,… - Tăng cường lực sản xuất khả đáp ứng nhu cầu thị trường xuất - Phát triển chiều sâu, cải tạo công nghệ thiết bị, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất, cung ứng công tác quản lý tốt - Cạnh tranh lành mạnh với doanh nghiệp dệt may thị trường cách nâng cao chất lượng sản phẩm, quan tâm đến vấn đề quảng cáo nhận diện thương hiệu,…Từ quan điểm trên, SONATEX ngày phát triển, gây tiếng vang ngành dệt sợi nói chung ngành xuất khăn mặt nói riêng b) Mục tiêu phát triển thị trường thời gian tới Mục tiêu dài hạn Sonatex thời gian tới tăng quy mô thị trường xuất khăn mặt lên 10% Tốc độ tăng trưởng tăng 9%, mở rộng thị trường nước lên 5% Với thị trường xuất khẩu, công ty phát triển chiều sâu cách tiếp tục gia tăng xuất khăn thị trường sẵn có như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,…là thị trường ưa chuộn sản phẩm công ty Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu tìm thêm thị trường xuất Có thể kể đến nước Đông Nam Á Lào, Thái Lan, Singapore,…và nước châu Âu như: Đức, Pháp, Hà Lan,… Bên cạnh việc mở rộng thị trường xuất khẩu, Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam tập trung phát triển thị trường nước Có thể phân phối từ tỉnh ngồi miền Bắc: Nam Định, Thái Bình, Hà Nội,…Sau tiến đến phân phối tỉnh miền Trung miền Nam 3.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm khăn Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường Để tiến hành kinh doanh có hiệu cơng tác nghiên cứu thị trường cần thiết, hoạt động cho cơng ty biết người tiêu dùng cần gì, cần doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cần 36 document, khoa luan36 of 98 tai lieu, luan van37 of 98 có phòng chuyên nghiên cứu thị trường Phòng ban chuyên lĩnh vực nghiên cứu thị trường phân tích ưu nhược điểm thị trường Các nhân viên thuộc phòng ban yêu cầu phải có trình độ cao tạo điều kiện cho việc nghiên cứu thị trường cho công ty Công tác nghiên cứu thị trường bao gồm: Thu thập thông tin hình thức: Vì phần lớn khách hàng cơng ty khách hàng nước nên việc gửi bảng khảo sát hay hình thức tương tự khó khăn Chính vậy, cơng ty thu thập thông tin nhu cầu khách hàng thông qua hội chợ triển lãm, thơng qua cơng ty vừa quảng bá thương hiệu mà cịn đưa sản phẩm tới tay khách hàng cách gần Bên cạnh hội chợ triển lãm, cơng ty thu thập thơng tin khách hàng thông qua buổi hội thảo dành cho doanh nghiệp,…Cơng ty cần có hệ thống thu thập xác, kịp thời thơng tin sai lệch ảnh hưởng nhiều đến kết kinh doanh công ty Từ đó, sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích tiêu cần thiết phục vụ cho việc mở rộng thị trường Đối chiếu, so sánh xem chiến lược có tính khả thi khơng Qua đó, cơng ty đưa chiến lược phù hợp để phát triển thị trường 3.2.2 Giải pháp sản phẩm Dệt may ngành có tính cạnh tranh cao, lĩnh vực khăn mặt Vì Sonatex chủ yếu sản xuất khăn để phục vụ nước xuất nên việc phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước phải chia sẻ thị trường với nước ngồi điều khơng thể tránh khỏi Để cạnh tranh với doanh nghiệp ngồi nước điều ln ln nâng cao chất lượng sản phẩm Đa phần khách hàng cơng ty Cổ phần Dệt may Sơn là khách hàng nước ngoài, nên chất lượng sản phẩm yếu tố vô quan trọng hoạt đọng bán hàng công ty Để nâng cao chất lượng sản phẩm việc phải không ngừng nâng cao chất lượng tay nghề người lao động Có thể thấy khơng khăn mặt mà sản phẩm dệt may có yêu cầu cao tay nghề kỹ thuật người lao động Máy móc vận hành hiệu có người lao động có trình độ tay nghề cơng nhân có tính định Chính vậy, cần có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tay nghề, trình độ kĩ thuật lao động như: - Công ty nên thường xuyên mở lớp đào tạo nhằm nâng cao tay nghề công nhân Tổ chức tổ kỹ thuật hướng dẫn cho cơng nhân xử lý cố xảy Điều đảm bảo hồn cảnh nào, cơng nhân giải vấn đề gặp phải - Lập quỹ khen thưởng, khuyến khích cho các cơng nhân có sang kiến cải tiến chất lượng sản phẩm Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp cụ cho cán quản lý, tổ chức xếp điều động cán cách hợp lý - Bồi dưỡng nâng cao ý thức trách nhiệm cán công nhân viên chất lượng sản phẩm Bên cạnh việc, nâng cao chất lượng tay nghề kỹ thuật công nhân viên, Công ty cần phải nâng cao cải tiến máy móc, trang thiết bị kỹ thuật cơng nghệ đại, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị có Máy móc thiết 37 document, khoa luan37 of 98 tai lieu, luan van38 of 98 bị công nghệ phương tiện để người cơng nhân làm sản phẩm, điều kiện cần để đảm bảo chất lượng sản phẩm Vì vậy, đầu tư đổi máy móc thiết bị, nâng cao hiệu suất sử dụng trang thiết bị có biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm Để làm điều đó, Cơng ty cần phải: - Cập nhật đổi nhanh chóng cơng nghệ theo kịp với xu hướng thị trường Lựa chọn cơng nghệ hình thức đầu tư phù hợp với tiềm lực tài chính, chiến lược sản xuất kinh doanh trình độ người lao động - Không ngừng nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị cách tận dụng hết cơng suất máy móc thiết bị, tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng 3.2.4 Giải pháp truyền thông xúc tiến thương mại Khách hàng hợp tác họ biết đến công ty người tiêu dùng thử trải nghiệm sử dụng sản phẩm cơng ty Vì thế, cơng ty cần phải giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng người tiêu dùng thông qua công tác xúc tiến quang bá sản phẩm hình ảnh Cơng ty Để thực giải pháp này, cần: - Tích cực tham gia hội chợ, triển lãm để giới thiệu hình ảnh thương hiệu công ty đến với khách hàng - Ra đời catalog sản phẩm khăn mặt công ty mang tính thời trang tạo ấn tượng với khách hàng - Củng cố quan hệ đối tác với Hiệp hội sợi Việt Nam để thơng qua giới thiệu cơng ty với khách hàng nước ngồi Về lâu dài, công ty cần phải tạo dựng thương hiệu cho Thương hiệu thường phải gắn liền với quyền nhãn mác hàng hóa, hình ảnh, logo sản phẩm Thương hiệu phải xây dựng tảng chất lượng sản phẩm, mẫu mã, dịch vụ hậu mà cơng ty cung cấp Một biện pháp hữu hiệu để xây dựng thương hiệu quảng cáo Hầu hết với thương hiệu tiếng chi phí quảng cáo họ lớn Do đó, cơng ty cần phải xây dựng chiến lược quảng cáo kế hoạch dành cho chi phí quảng cáo Cơng ty cần phải thực nhiều hình thức quảng cáo quảng cáo qua báo chí, ấn phẩm,…hoặc thơng qua truyền hình trang mạng xã hội Bên cạnh đó, cơng ty cần xây dựng hệ thống website công ty đại mang màu sắc, sắc công ty Việc quảng bá hình ảnh tốn nhiều chi phí, cơng ty cần phải lựa chọn hình thức quảng bá phù hợp với khả tài công ty 3.3 Kiến nghị với nhà nước số giải pháp phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt Sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Bộ, Ban ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hoạt động theo hành lang pháp lý định hướng Nhà nước Trước cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường khăn mặt, để đảm bảo cho ngành dệt may nói chung lĩnh vực khăn mặt phát triển ngày bền vững, quan quản lý Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp mặt 3.3.1 Với Bộ Tài Chính 38 document, khoa luan38 of 98 tai lieu, luan van39 of 98 Bộ Tài nên có sách tạo điều kiện việc hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn, hưởng ưu đãi vay vốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động huy động vốn sử dụng vốn có hiệu Đồng thời, Bộ Tài Chính có sách giảm thuế nhập nguyện vật liệu để sản xuất khăn mặt nhằm giảm chi phí sản xuất, giúp cho doanh nghiệp dệt may doanh nghiệp sản xuất khăn nước cạnh tranh với hãng khăn mặt nước 3.3.2 Với Bộ Công Thương Bộ Công Thương cần tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia vào hội chợ triển lãm nước, hỗ trợ doanh nghiệp việc xây dựng quảng bá thương hiệu Bên cạnh đó, Bộ Cơng Thương cần hỗ trợ cho doanh nghiệp vấn đề đào tạo nhân lực, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển chuyển giao công nghệ Đồng thời, giữ vững vai trị tiêu thụ hàng hóa, chống bán phá giá, đầu tích trữ, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh tránh hành vi gian lận thương mại để từ đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp 3.3.3 Với Nhà nước Nhà nước cần tăng cường mở rộng trì mối quan hệ hợp tác song phương đa phương để đẩy mạnh xuất sản phẩm cho ngành sản xuất nói chung xuất sản phẩm dệt may cho doanh nghiệp dệt may nói riêng, thị trường khăn mặt Việt Nam tham gia nhiều hiệp hội thương mại song phương đa phương giới như: Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Hàn Quốc, Hiệp định Việt Nam – Hiệp hội Mậu dịch tự thương mại Châu Âu (EFTA),… Các Hiệp định tự Thương mại dự đoán mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam thêm nhiều hội cho phát triển kinh tế Việt Nam nói chung cho ngành dệt may may nói riêng Việt Nam có hội mở rộng thị trường hàng dệt may sang nhiều thị trường nước ngồi khác Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam có hội tiếp cận với trang thiết bị công nghệ đại nguồn vốn đầu tư chất lượng Nhà nước cần có sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào công phát triển mở rộng thị trường Để tạo điều kiện cho doanh nhiệp, Nhà nước cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp việc tìm kiếm, nghiên cứu xâm nhập thị trường khó tính như: Mỹ, Đức,… Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào hội chợ triển lãm giới, diễn đàn kinh tế,… để doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với thị trường giới thiệu sản phẩm đến với doanh nghiệp ngồi nước nhằm nâng cao hình sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam trường quốc tế nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp với doanh nghiệp Nhà nước cần ngăn chặn tình trạng trốn thuế cần có biện pháp xử lý hàng nhái, hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để đảm bảo công cho doanh nghiệp, cho hãng khăn mặt nước Đồng thời Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý thơng thống, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cấp mạng lưới giao thông đường để tạo thuận lợi cho q trình vận chuyển hàng hóa 39 document, khoa luan39 of 98 tai lieu, luan van40 of 98 Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn q trình sản xuất, kinh doanh, nhà nước cần có điều chỉnh sách thuế xuất, nhập để giảm gánh nặng kinh tế cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quay vịng vốn để phục vụ cho đầu tư, nâng cao lực cạnh tranh phát triển thị trường Đồng thời, Nhà nước cần hoàn thiện thủ tục hải quan phục vụ xuất – nhập theo hướng đơn giản, thơng thống phù hợp với chế thị trường Hiện nay, văn quy phạm liên quan đến sách quản lý xuất bộ, ngành thường xuyên bổ sung lại chưa phổ biến rộng rãi Đây hạn chế khiến cho doanh nghiệp chưa thể tiếp cận văn pháp quy liên quan đến sách quản lý xuất Vì vậy, Nhà nước cần có biện pháp hồn thiện phổ biến sách đến doanh nghiệp 3.3.4 Với Hiệp hội sợi Việt Nam (VCOSA) Hiệp hội Bơng sợi Việt Nam cần hồn thiện công tác dự báo thị trường, cạnh tranh, giá cả, cung cầu hàng hóa thị trường nước ngồi, đảm bảo thơng tin cung cấp nhanh chóng sách đến doanh nghiệp Hiệp hội cần tăng cường thúc đẩy khuyến khích doanh nghiệp dệt may, doanh nghiệp sản xuất khăn tham gia phát triển thị trường Bên cạnh đó, hiệp hội cần hỗ trợ doanh nghiệp vấn đề tìm kiếm tiếp cận thị trường Việc giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với thị trường nước ngồi, giúp doanh nghiệp nâng cao khả cạnh tranh phát triển thị trường nước ngồi cho sản phẩm khăn Hiệp hội Bơng sợi Việt Nam cần liên kết với Hiệp hội Bông quốc tế Mỹ hỗ trợ doanh nghiệp dệt may nói chung Cơng ty Cổ phần Dệt May nói riêng việc thúc đẩy việc tiếp cận với thị trường nước ngồi Hai bên cần có giải pháp, sách hỗ trợ doanh nghiệp việc phát triển thị trường, tình hình đại dịch Covid – 19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh đó, hiệp hội cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề chất lượng sản phẩm để đưa thị trường sản phẩm với chất lượng tốt Hiệp hội cần kiến nghị với quan Nhà nước đề xuất biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp giảm thuế nhập khẩu, vay vốn ưu đãi… Bên cạnh đó, Hiệp hội cần giúp đỡ doanh nghiệp hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thương hiệu tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm khăn mặt 40 document, khoa luan40 of 98 tai lieu, luan van41 of 98 KẾT LUẬN Dệt may ngành kinh tế chủ lực kinh tế Việt đóng góp cho nguồn ngân sách nhà nước nguồn thu ngoại tệ lớn Trong đó, phải kể đến doanh nghiệp sản xuất khăn mặt Có thể nói, doanh nghiệp sản xuất khăn mặt thường khơng nhiều, doanh nghiệp xuất khăn sang thị trường nước Một điểm đặc biệt thị trường số doanh nghiệp thị trường sản xuất khăn không nhiều sức cạnh tranh thị trường vô lớn Như vậy, để phát triển thị trường sản phẩm nâng cao vị ngành, doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng nghỉ từ hoạt động kinh doanh thực cách tốt nhất, hiệu hoạt động phát triển thị trường sản phẩm Những năm qua, Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam trọng tới hoạt động công tác phát triển thị trường sản phẩm khăn cố gắng trì mối quan hệ hợp tác với thị trường Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Bên cạnh đó, cơng ty cịn khơng ngừng tìm kiếm khách hàng mới, đối tác để hợp tác phát triển thị trường sản phẩm khăn Qua việc phân tích thực trạng phát triển thị trường công ty, ta thấy bên cạnh nỗ lực công tác phát triển thị trường công ty, cịn tồn song song hạn chế, thách thức, dẫn đến hiệu hoạt động chưa cao Vì vậy, việc hồn thiện công tác phát triển thị trường Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam điều vô cần thiết tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng ảnh hưởng nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp ngành dệt may Vì vây, cơng ty ngày trọng vào cơng tác tìm kiếm thị trường mở rộng thị trường sản phẩm Với đề tài “Phát triển thị trường sản phẩm khăn Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam”, bên cạnh việc phân tích thực trạng phát triển thị trường cơng ty thực giai đoạn 2017 – 2021, em xin đưa số giải pháp nhằm phát triển thị trường sản phẩm khăn công ty Một giải pháp cơng ty cần có sách nâng cao chất lượng sản phẩm phải có sách xúc tiến thương mại phù hợp với công ty phù hợp với xu phát triển Bên cạnh đó, em đề xuất số kiến nghị nhà nước nhằm hỗ trợ cho cơng ty nói riêng doanh nghiệp dệt may nói chung cơng tác tìm kiếm, mở rộng phát triển thị trường sản phẩm, qua đảm bảo phát triển bền vững ngành dệt may Với kiến thức nhiều hạn chế thời gian ỏi, báo cáo khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận đánh giá góp ý từ thầy để báo cáo khóa luận em hồn thiện 41 document, khoa luan41 of 98 tai lieu, luan van42 of 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Báo cáo xuất – nhập Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam qua năm 2017, 2018, 2019, 2020 2021 PGS.TS Phan Thế Cơng, Giáo trình Kinh tế học vi mô I (2020), Nhà xuất Thống kê, Hà Nội ThS Đỗ Minh Sơn, “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH Midea Consumer Electric Việt Nam” (2018), Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương Mại, Hà Nội ThS Phùng Ngọc Dũng, “Phát triển thị trường xuất Công ty TNHH may Minh Anh” (2019), Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương Mại, Hà Nội ThS Lê Cảnh Cường, “Chiến lược phát triển thị trường xuất Cơng ty cổ phần giày da Thái Bình” (2018), Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Thương Mại, Hà Nội ThS Vũ Tiến Dũng, “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đèn Led Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đơng” (2018), Đại học Thương Mại, Hà Nội ThS Trịnh Quang Nguyên, “Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm giày công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà” (2018), Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Thương Mại, Hà Nội ThS Mai Trọng Thiêng, “Phát triển thị trường tiêu thụ sơn Công ty cổ phần sơn Hải Phòng” (2017), Đại học Dân lập Hải Phòng, Hải Phòng ThS Nguyễn Thế Dũng, “Phát triển thị trường sản phẩm bia chai Hà Nội Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco)” (2016), Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Thương Mại, Hà Nội 42 document, khoa luan42 of 98 ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM KHĂN MẶT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SƠN NAM 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển quan điểm phát triển thị trường khăn mặt Công ty cổ phần Dệt May Sơn Nam... 2: Thực trạng phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam Chương 3: Một số giải pháp phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt Công ty Cô phần Dệt may Sơn Nam document,... tác bạn hàng để phát triển thị trường sản phẩm khăn 2.2 Thực trạng phát triển thị trường sản phẩm khăn Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam 2.2.1 Thực trạng quy mô thị trường sản phẩm khăn Việt nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thị trường sản phẩm khăn mặt của Công ty Cổ phần Dệt may,