0

Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty May

61 3 0
  • Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty May

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:26

tai lieu, luan van1 of 98 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực PGS.TS Hà Văn Sự Trần Ngọc Hương Bộ môn: Quản lý Kinh tế Lớp HC: K54F2 HÀ NỘI - 2021 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao lực cạnh tranh Tổng Công ty May 10 thị trường nội địa” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đưa luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021 SINH VIÊN THỰC HIỆN Hương Trần Ngọc Hương document, khoa luan2 of 98 tai lieu, luan van3 of 98 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy cơ, gia đình bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn đến Phó Giáo sư – Tiến sĩ Hà Văn Sự tận tâm hướng dẫn, bảo em trình thực báo cáo Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo thầy báo cáo em khó hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy Em xin chân thành cảm ơn Thầy cô khoa Kinh tế – Luật Trường Đại Học Thương Mại với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập trường Sau cùng, em xin cảm ơn gia đình bạn bè, người bên cạnh em hỗ trợ, động viên, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Trân trọng cảm ơn! Sinh viên thực Trần Ngọc Hương document, khoa luan3 of 98 tai lieu, luan van4 of 98 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU i Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài luận văn i Phạm vi nghiên cứu iii Phương pháp nghiên cứu iv Những đóng góp lý luận thực tiễn luận văn iv Kết cấu khóa luận văn v CHƯƠNG MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1.1 Bản chất vai trò lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.1.1 Bản chất lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.1.2 Vai trò nâng cao lực cạnh tranh 1.1.2 Mục tiêu, yêu cầu nội dung nâng cao lực cạnh tranh 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Các nhân tố bên ngồi mơi trường doanh nghiệp 1.2.1.1 Môi trường vĩ mô 1.2.1.2 Môi trường ngành 1.2.2 Các nhân tố bên môi trường doanh nghiệp CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHẰM NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY MAY 10 2.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGỒI ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10 13 2.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 13 2.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường ngành 16 2.3 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 19 document, khoa luan4 of 98 tai lieu, luan van5 of 98 2.3.1 Năng lực cạnh tranh May 10 thị trường nội địa 19 2.3.1.1 Thị phần 19 2.3.1.2 Quản trị hệ thống phân phối 21 2.3.1.3 Năng lực cạnh tranh giá 22 2.3.1.4 Năng lực cạnh tranh chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã 24 2.3.1.5 Đa dạng hóa sản phẩm 26 2.3.1.6 Năng lực cạnh tranh thương hiệu 26 2.3.2 Năng lực cạnh tranh cốt lõi May 10 thị trường nội địa 27 2.3.2.1 Năng lực tài 27 2.3.2.2 Quản trị nhân lực 30 2.3.2.3 Chiến lược kinh doanh 33 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 36 2.4.1 Thành tựu 36 2.4.2 Hạn chế 37 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 39 3.1 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN MỤC TIÊU 39 3.1.1 Quan điểm phát triển 39 3.1.2 Mục tiêu 39 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 40 3.2.1 Đối với Tổng Công ty May 10 40 3.2.2 Kiến nghị Nhà nước quan 46 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO document, khoa luan5 of 98 tai lieu, luan van6 of 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 Từ viết tắt WTO CPTPP GCI FTA VINATEX ROA ROS ROE TNV VCSH CTCP Nguyên nghĩa Tổ chức Thương mại Thế giới Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương Hệ thống số lực cạnh tranh tổng hợp Hiệp định Thương mại tự Tập đoàn dệt may Việt Nam Hệ số sinh lợi tài sản Hệ số sinh lợi doanh thu Hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Công ty cổ phần DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 10 Bảng 2.10 11 Bảng 2.11 12 13 14 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 document, khoa luan6 of 98 Nội dung Trang Doanh thu thị trường nội địa Tổng Công ty May 10 12 Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm Tổng Cơng ty May 10 13 Tình hình tiêu thụ sản phẩm năm 2020 thị trường nội địa May 10 18 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu số đối thủ thị trường nội địa 19 Quy mô thị trường may mặc, doanh thu Vinatex Tổng công ty May 20 10 thị trường nội địa Doanh thu nội địa số công ty may mặc giai đoạn 2018 – 2020 21 Hệ thống cửa hàng, đại lý, trung tâm thương mại May 10, Việt Tiến 22 Nhà Bè Giá số dịng sản phẩm Tổng cơng ty May 10 25 Danh sách Top doanh nghiệp ngành May - Thêu đạt Hàng Việt Nam 27 chất lượng cao năm 2019 2020 Tình hình tài sản nguồn vốn Tổng cơng ty May 10 năm 2018 – 28 2020 Một số tiêu tài Tổng Cơng ty May 10, Việt Tiến Và Nhà Bè 30 năm 2018 – 2020 Tình hình lao động Tổng cơng ty qua năm 2018-2020 32 Thu nhập trung bình Nhà Bè, Việt Tiến, May 10 từ năm 2018 -2020 32 Tổng hợp lợi cạnh tranh chiến lược kinh doanh Việt Tiến, Nhà 34 bè May 10 tai lieu, luan van7 of 98 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài luận văn Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh đóng vai trị vơ quan trọng coi động lực phát triển doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Trong thị trường có nhiều doanh nghiệp hoạt động cạnh tranh trở nên gay gắt phức tạp Trong mơi trường kinh doanh lại ln biến động không ngừng, diễn biến phức tạp đầy rủi ro, từ áp lực cạnh tranh gay gắt Do muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải tự khẳng định lực thị trường Việt Nam quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngành dệt may lớn giới Tuy nhiên ngành dệt may nước ta chưa mang lại giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị dệt may toàn cầu chủ yếu sản xuất xuất gia công theo phương thức CMT Bên cạnh đó, ngành cơng nghiệp phụ trợ chưa phát triển thách thức lớn việc khai thác lợi ích từ Hiệp định thương mại tự như: Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA-EU Việt Nam… Thị trường nước lại cạnh tranh với loạt ông lớn may mặc nước : Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan…Trước tình hình đó, việc tập trung vào phát triển thị trường nước chiến lược dài hạn nhiều doanh nghiệp may mặc chiến lược toàn ngành Với 90 triệu dân, thị trường nội địa mở nhiều hội cho doanh nghiệp may mặc nhƣng doanh nghiệp nước lại trọng nhiều cho hoạt động xuất chưa quan tâm phát triển thị trường nội địa Tổng công ty May 10 vậy, doanh nghiệp ngành may mặc, Công ty phải đối mặt với nhiều thách thức, phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước đối thủ cạnh tranh nước ngồi Tổng cơng ty May 10 thiết phải nâng cao lực cạnh tranh Nhận thức vấn đề trên, tác giả nhận thấy việc nâng cao lực cạnh tranh thị trường nội địa việc cần thiết Tổng công ty May 10 Do vậy, qua trình nghiên cứu hoạt động kinh doanh Tổng công ty May 10 tác giả chọn đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 thị trường nội địa” Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan – “Tác động khủng hoảng kinh tế đến doanh nghiệp dệt may Việt Nam” nhóm tác giả Đỗ Văn Dũng, Trương Thị Thanh Loan, Trần Thị Hà, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Trường Đại học Thương mại, năm 2010 Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế đến doanh nghiệp dệt may Việt Nam, phạm vi nghiên cứu i document, khoa luan7 of 98 tai lieu, luan van8 of 98 Công ty cổ phần May 10 – Gia Lâm – Hà Nội giai đoạn 2008 – 2009 Nhóm tác giả làm rõ ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế đến doanh nghiệp dệt may có Tổng công ty May 10, đề xuất số giải pháp nhằm giúp cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trước khủng hoảng kinh tế mang tính toàn cầu Tuy nhiên đề tài vào giải pháp nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm giai đoạn khủng hoảng mà chưa đề cập tới nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp – “Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU” Nguyễn Anh Tuấn (Trường Đại học Kinh tế quốc dân), năm 2006 Luận án từ lý luận khả cạnh tranh hàng may mặc tác giả vận dụng để đưa tiêu chí cho việc đánh giá khả cạnh tranh hàng may mặc thị trường EU cấp sản phẩm Những tiêu chí mà tác giả lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam sở để đánh giá, phân tích khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU Bên cạnh với hệ thống số liệu, tư liệu phong phú, có nguồn gốc rõ ràng, có độ tin cậy cao, luận án phân tích đánh giá cách khách quan, khoa học thị trường may mặc EU khả cạnh tranh may mặc Việt Nam thị trường EU Nhưng luận án lại chưa đưa dự báo thay đổi lợi cạnh tranh Việt Nam trở thành thành viên WTO, đồng thời luận án phân tích khả cạnh tranh sản phẩm may mặc chưa vào phân tích lực cạnh tranh doanh nghiệp may mặc – “Nâng cao lực cạnh tranh công ty cổ phần Dệt mùa đông thị trường nội địa” Nguyễn Hữu Đức (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) năm 2010 Luận văn làm rõ số lý thuyết cạnh tranh, công cụ cạnh tranh, nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh, mơ hình lực lượng cạnh tranh M Porter Từ thực trạng cạnh tranh công ty Dệt mùa đông thị trường nội địa cộng tác giả đưa giải pháp phù với thực tế thời công ty Tuy nhiên tác giả nghiên cứu cơng ty với đặc thù hàng dệt nên có nhiều khác biệt so với hàng may mặc – “Dệt may Việt Nam hậu WTO: Thực trạng mục tiêu hướng tới” Vũ Quốc Dũng, Tạp chí Tài doanh nghiệp số năm 2007 trang 29-31 Bài viết khái quát thực trạng đặt ngành dệt may sau Việt Nam gia nhập WTO Trong đưa hàng loạt vấn đề mà ngành dệt may cần giải thời gian tới nhằm tận dụng hội phòng trừ nguy cạnh tranh nước ngày gay gắt, hàng ngoại ngày phát triển thị trường nội địa,… Đồng thời, tác giả tập trung phân tích sâu vấn đề nguyên phụ liệu đưa giải pháp cần đầu tư xây dựng vùng bông, xơ tập ii document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 trung lớn, đồng thời có sách tài thích hợp khuyến khích vùng trồng bơng, đay, gai khơng tập trung Tuy vậy, tác giả chưa đưa giải pháp, bước cụ thể để thực Thực trạng thực thi giải pháp giai đoạn gặp nhiều khó khăn Ngồi cịn có nhiều viết khác tác giả đăng tải tạp chí, báo, trang web, nước quốc tế có liên quan đến ngành dệt may Việt Nam Tuy nhiên, nhiều đề tài vào nghiên cứu lực cạnh tranh cấp sản phẩm đề tài vào nghiên cứu lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp thị trường nội địa Trên số cơng trình nghiên cứu có phạm vi đối tượng gần với đề tài nghiên cứu “Nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 thị trường nội địa” Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Lý luận thực tiễn lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 gắn với sản phẩm may mặc – Mục tiêu nghiên cứu: + Đánh giá nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 + Xây dựng tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp + Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 – Nhiệm vụ nghiên cứu: + Thực trạng lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 + Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Tổng công ty + Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 thị trường nội địa Phạm vi nghiên cứu a) Phạm vi không gian: Tại Tổng công ty May 10 với sản phẩm may mặc thị trường nội địa số doanh nghiệp khác ngành may mặc b) Phạm vi thời gian: Trong khoảng từ 2018 − 2020 iii document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp thu thập liệu Sưu tầm, tra cứu thu thập chọn lọc thông tin từ giáo trình, tạp chí nghiên cứu khoa học, cơng trình nghiên cứu tài liệu có liên quan; khai thác số liệu báo cáo tài hợp nhất, báo cáo thường niên, trang web… doanh nghiệp b) Phương pháp xử lý liệu, phân tích Dựa số liệu thu thập để tổng hợp, phân tích tình hình kinh doanh thị trường nội địa đưa kết luận cạnh tranh doanh nghiệp, so sánh với doanh nghiệp thị trường; sở xác định định hướng, mục tiêu đề khuyến nghị doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thị trường nội địa Những đóng góp lý luận thực tiễn luận văn Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc giúp sản phẩm may mặc Tổng công ty May 10 nói riêng doanh nghiệp may mặc Việt Nam nói chung khẳng định làm chủ thị trường nước trước cạnh tranh ngày gay gắt hàng hóa nhập ngoại, luận văn thực số nội dung sau: Thứ nhất: Tổng quan cơng trình nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp may mặc nói riêng Thứ hai: Hệ thống hóa lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh; phân tích nhân tố ảnh hưởng tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp, đồng thời cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Thứ ba: Phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 thị trường nội địa, xác định thành tựu, khó khăn hạn chế nguyên nhân trình kinh doanh thị trường nội địa Thứ tư: Luận văn đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 thị trường nội địa Đồng thời luận văn đưa số kiến nghị với nhà nước, tập đoàn dệt may hiệp hội dệt may iv document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van47 of 98 Với Việt Tiến, tiềm lực tài chính, công nghệ ngày mạnh, nên nhằm chiếm lĩnh đoạn thị trường cao cấp hơn, công ty định kéo dãn chủng loại sản phẩm lên thay tập trung vào đoạn thị trường trung bình Vì sản phẩm Việt Tiến phục vụ ba phân khúc thị trường bình dân, tầm trung cao cấp Với Nhà Bè, thời gian đầu, chiến lược công ty đánh vào phân khúc thị trường nội địa trung bình khá, nhiên khơng mang lại lợi nhuận cao, nên công ty thay đổi chiến lược định dãn chủng loại sản phẩm lên mà mặt hàng cao cấp sản xuất veston cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nước Với May 10, nhằm mục tiêu trở thành người chiếm lĩnh phần lớn thị trường, May 10 thực chiến lược đánh vào ba phân khúc: bình dân (giá từ vài chục ngàn đến 200 ngàn đồng), tầm trung (giá từ 200 – 300 ngàn đồng), thị trường thời trang cao cấp (với giá triệu đồng) với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, nhiên tổng công ty tập trung chủ yếu hai phân khúc thị trường trung cao cấp Tuy có lợi khác song thấy chiến lược mà ba công ty đưa nhằm phát triển thị trường nội địa giống (về phân khúc thị trường, sản phẩm chủ đạo, hướng tới cạnh tranh chất lượng, ) Hiện trọng phát triển thị trường nội địa song May 10 xây dựng chiến lược ngắn hạn giai đoạn thiếu chiến lược rõ ràng nhằm khác biệt hóa so với đối thủ cạnh tranh ngành, đồng thời chƣa có chiến lược dài hạn trung hạn để phát triển thị trường Do tổng công ty thời gian tới cần phải xây dựng chiến lược dài hạn ngắn hạn phù hợp nhằm cạnh tranh với doanh nghiệp ngành kinh doanh có hiệu thị trường nội địa 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 2.4.1 Thành tựu – Trong năm qua, ngành may mặc Việt Nam nói chung có bước tiến mạnh mẽ chiều rộng chiều sâu, trở thành ngành kinh tế quan trọng nước ta giai đoạn Trong trình phát triển đó, khơng thể khơng nhắc đến đóng góp to lớn Tổng cơng ty May 10 Công ty đạt thành tựu đáng tự hào – Thương hiệu May 10 thành danh với đẳng cấp cao khẳng định thị trường giới thị trường nội địa Sản phẩm công ty mà đặc biệt áo sơ mi nam 36 document, khoa luan47 of 98 tai lieu, luan van48 of 98 mang thương hiệu cao cấp thị trường mến mộ, ưa chuộng, tiêu thụ với số lượng lớn đặc biệt miền Bắc Tổng công ty nhận nhiều giải thưởng lớn thương hiệu Thương hiệu mạnh, Sao vàng đất Việt, … – Cùng với thương hiệu chất lượng sản phẩm May 10 người tiêu dùng đánh giá cao, điều thể rõ năm qua tổng công ty nhận nhiều giải thưởng chất lượng Bộ Khoa học công nghệ tặng giải vàng - giải thưởng chất lượng Việt Nam, nhiều năm liên tục bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao,… – Đội ngũ lao động quản lý lao động kỹ thuật ngày nâng cao số lượng chất lượng Những lao động đào tạo trường đại học, cao đẳng chuyên ngành không chuyên ngành dệt may Công ty xây dựng đội ngũ quản lý trình độ chun mơn, giàu kinh nghiệm lực lượng cơng nhân có tay nghề cao, có nhiệt huyết cơng việc Cơng ty ln tạo điều kiện thời gian kinh phí, cử cán học khố học trị, tổ chức lớp nâng cao tay nghề cho công nhân khí điện, cơng nhân may – Tài doanh nghiệp tương đối ổn định Khả toán ngắn hạn tốt Ngồi ra, tổng cơng ty cịn thực tốt chế độ, nghĩa vụ nhà nước ln thực nghiêm túc chế độ sách thuế, nộp ngân sách nhà nước 2.4.2 Hạn chế – Về nhân lực: + Hoạt động thiết kế sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu Sản phẩm cơng ty tự thiết kế cịn nhiều hạn chế mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc…Việc không nắm bắt thông tin thị trường, không hiểu rõ thị hiếu khách hàng người tiêu dùng nguyên nhân làm hạn chế việc tiêu thụ sản phẩm May 10 + Thu nhập trung bình người lao động so với mặt trung ngành cịn thấp, chưa giúp người lao động an tâm làm việc không cần lo lắng đến tiền sinh hoạt + Năng suất lao động chưa cao nguyên nhân trình độ cơng nhân may điều kiện máy móc thiết bị cịn hạn chế – Về tài chính: Tổng cơng ty kinh doanh hai thị trường quốc tế nội địa Trên thị trường quốc tế, May 10 từ chối nhiều đơn hàng với số lượng lớn khơng đủ máy móc thiết bị để thực Còn thị trường nội địa, mục tiêu mà tổng 37 document, khoa luan48 of 98 tai lieu, luan van49 of 98 công ty đặt mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Mặc dù tài May 10 mạnh ngành may mặc, nhiên, để mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm mở rộng kênh phân phối thị trường nước nhu cầu vốn lưu động tổng công ty lớn Do vậy, thời gian tới tổng công ty thiếu lượng vốn lưu động lớn dành cho phát triển thị trường nội địa – Về chiến lược kinh doanh: Chiến lược kinh doanh May 10 phần lớn tương đồng với công ty may mặc khác, điều làm giảm tính tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh ngành Đồng thời May 10 chưa xây dựng chiến lược dài hạn nhằm phát triển thị trường nội địa để cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh – Về sản phẩm: Mặc dù tổng công ty thực đa dạng hóa sản phẩm chủng loại mặt hàng chưa đa dạng, nhiều sản phẩm mẫu mã chưa có đặc trưng bật để đáp ứng nhu cầu khách hàng nước mà yêu cầu họ ngày nâng lên May 10 trọng cạnh tranh chất lượng, chưa quan tâm nhiều đến khả cạnh tranh giá nên nhìn chung giá sản phẩm cịn thiếu tính cạnh tranh – Về nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất công ty chủ yếu nhập từ nước Nguyên nhân nay, ngành công nghiệp dệt sản xuất phụ liệu, ngành công nghiệp thiết kế thời trang phát triển không tương xứng với ngành may dẫn đến hạn chế lớn cho doanh nghiệp may Vì vậy, tổng cơng ty gặp phải rủi ro giá nguyên vật liệu giới có biến động bất thường, dẫn đến việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào – Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp không ảnh hưởng đến xuất mà cịn gián đoạn nhập ngun liệu thơ phục vụ sản xuất hàng dệt may Ngoài dịch bệnh, thu nhập người dân giảm kéo theo lượng cầu hàng may mặc tăng trưởng chậm 38 document, khoa luan49 of 98 tai lieu, luan van50 of 98 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 3.1 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN MỤC TIÊU 3.1.1 Quan điểm phát triển – Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động tổng công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, chun mơn hóa sản xuất, đa dạng hóa ngành hàng, phát triển dịch vụ, kinh doanh tổng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển tình hình – Giữ vững danh hiệu Doanh nghiệp dệt may tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam Xây dựng May 10 trở thành trung tâm thời trang Việt Nam – Nâng cao lực quản lý toàn diện, đầu tư nguồn lực, đặc biệt đầu tư cho ngƣời môi trường làm việc yếu tố then chốt để thực thành công nhiệm vụ thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế – Tiếp tục thực hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, ISO 14000 SA 8000 – Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện có sách tốt chăm lo đời sống giữ người lao động 3.1.2 Mục tiêu 3.1.2.1 Mục tiêu chung – Mục tiêu tổng công ty trở thành tập đoàn kinh tế mạnh sở củng cố phát triển thương hiệu May 10 Mục tiêu phấn đấu chung tổng công ty sau: Xây dựng May 10 thành trung tâm may thời trang lớn nước với trang thiết bị đại, nhà cung cấp có uy tín khu vực Đông Nam Á Bao gồm loạt vấn đề xây dựng hệ thống sở hạ tầng, tảng vật chất đồng bộ, đội ngũ cán cơng nhân viên có trình độ cao, tạo dựng tên tuổi khẳng định thương hiệu người tiêu dùng… Để đạt mục tiêu May 10 đề số tiêu cụ thể sau: – Đa dạng hóa sản phẩm, lựa chọn sản phẩm mũi nhọn: Sản phẩm may coi nhu cầu thiết yếu, giai đoạn khác nhau, lứa tuổi khác nhau, vùng, tập quán, thị hiếu… khác nhu cầu ăn mặc địi hỏi khác Do sản phẩm may mặc phải đa dạng kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc, chất liệu… Tuy nhiên mặt hàng mũi nhọn sơ mi, áo jacket sản phẩm chiếm 70% - 80% lực sản xuất công ty 39 document, khoa luan50 of 98 tai lieu, luan van51 of 98 – Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng – khâu thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh – Tăng cường lực sản xuất, trọng đến hoạt động liên kết với đối tác nước Với quan điểm tập trung vốn đầu tư cho cơng trình trọng điểm, dựa vào sức chính, ngồi tranh thủ nguồn lực khác để phục vụ cho phát triển 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể – Phấn đấu doanh thu năm 2021 đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.356 tỷ đồng 91 tỷ đồng lãi trước thuế, nâng doanh thu tiêu thụ nội địa đạt 30% tổng doanh thu – Tiếp tục thực chủ trương liên doanh xây dựng nhà máy địa phương để tranh thủ nguồn lao động dồi – Thu nhập bình quân cho người lao động tăng 20% năm 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 3.2.1 Đối với Tổng Công ty May 10 3.2.1.1 Các giải pháp nhân lực  Phát huy lực sáng tạo, chuyên nghiệp phận thiết kế mẫu tạo sản phẩm độc đáo Để đẩy mạnh tiêu thụ hàng may mặc việc có phận thiết kế mẫu chuyên nghiệp, sáng tạo quan trọng cần thiết May 10 Trong đó, May 10 yếu khâu thiết kế mẫu mã – Xác định nhiệm vụ cụ thể cho phòng thiết kế: tiến hành phân tích thị trƣờng nhu cầu thị hiếu tiêu dùng kiểu dáng, màu sắc, phong cách, chất liệu sản phẩm phòng Marketing cung cấp, sau tiến hành thiết kế, cơng việc thiết kế chia làm nhiều mảng quẩn áo thời trang, quần áo thường ngày Tuy nhiên không nên phân chia nhân viên theo lĩnh vực mà cần tập trung thiết kế, đảm bảo – Đưa sách khuyến khích sáng tạo đội ngũ này: tạo môi trường làm việc thuận lợi, có phịng thiết kế với đầy đủ trang, tích cực tham gia chương trình buổi biểu diễn thời trang giới để kịp thời nắm bắt xu thời trang, cử nhân viên thiết kế học nước ngoài,… chế độ thưởng mẫu thiết kế đánh giá cao 40 document, khoa luan51 of 98 tai lieu, luan van52 of 98 – Đào tạo nâng cao đội ngũ chuyên gia thiết kế mẫu thời trang, đội ngũ thiết kế mỹ thuật chuyên nghiên cứu sáng tạo mẫu phù hợp với đặc điểm nhu cầu tiêu dùng thị trưòng kiểu dáng, màu sắc, kết cấu, chất liệu, sở thích bố cục, trang trí người tiêu dùng Đồng thời tạo dựng trì nét đặc thù sản phẩm may mặc công ty nhằm tạo nhãn hiệu riêng củng cố uy tín công ty thị trường – Bên cạnh việc trọng thiết kế mẫu mới, phòng thiết kế cần ý đến khâu thiết kế bao bì đóng gói Sử dụng bao bì nhãn hiệu mang tính nghệ thuật để lôi ý khách hàng vào sản phẩm giữ cho hàng hoá hư hỏng giảm chất lượng, đảm bảo tính tồn vẹn chúng mà nêu thị trường tính chất tiêu dùng chất lượng sản phẩm bao bì thiết kế đẹp, phong phú, đa dạng, hấp dẫn với ngôn ngữ gây ấn tượng cho khách hàng phương thức quảng cáo đơn giản, rẻ tiền hiệu  Xây dựng đội ngũ nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp Hiện hoạt động nghiên cứu thị trường chưa hiệu quả, việc thiết kế mẫu mã chưa nắm bắt xu hướng trước xu hướng thị trường nên nhiều không phù hợp với nhu cầu thị trường May 10 tương lai cần sản xuất sản phẩm gắn chặt với việc tiêu thụ, không sản xuất hàng loạt thiếu nghiên cứu điều tra thị trường May 10 cần xây dựng đội ngũ nhân viên hoạt động nghiên cứu thị có trình độ chuyên môn khả nháy bén với thị trường cao Nhiệm vụ đội ngũ nghiên cứu thị trường: – Phản ánh thông tin kịp thời trước thay đổi nhu cầu (mẫu, mốt), đồng thời phát nhu cầu thị trường trọng điểm Xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ cụ thể, bám sát thị trường để tìm hiểu nhu cầu thị hiếu xu hướng biến động thị trường thời gian sống sản phẩm, từ có định hướng sản phẩm đắn – Định kỳ phân tích đánh giá lực cạnh tranh đối thủ, giúp cho công ty sớm phát ưu điểm nhược điểm để có hướng điều chỉnh Bởi việc tìm hiểu phân tích đối thủ cạnh tranh khơng nhằm tìm cách đối phó mà cịn để học hỏi kinh nghiệm để tổng cơng ty hồn thiện nâng cao lực cạnh tranh – Nghiên cứu mức độ chấp nhận thị trường nội địa sản phẩm Thường đƣợc tiến hành theo hai bước sau: + Nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh: đánh giá trình độ kỹ thuật, chất lượng bảo vệ hợp pháp (quyền phát minh sáng chế) – nhằm xác định khả chấp nhận thị 41 document, khoa luan52 of 98 tai lieu, luan van53 of 98 trường với sản phẩm cạnh tranh, qua rút kết luận cho + Nghiên cứu phản ứng người tiêu dùng việc chấp nhận sản phẩm: Tổng Công ty thu thập thông tin phản ứng người tiêu dùng sản phẩm, yêu cầu mẫu mã, chất lượng, giá cả, dịch vụ… với mục đích xem xét thái độ cảm tưởng khách hàng, đồng thời so sánh với cảm tưởng họ sản phẩm cạnh tranh Từ tìm nguyên nhân dẫn đến việc chấp nhận hay không chấp nhận sản phẩm người tiêu dùng  Tăng suất lao động – Cần trọng đến việc bố trí lao động cho phù hợp với trình độ chun môn, khả đáp ứng công việc người lao động Công ty nên tuyển dụng thêm số lao động nam, xếp họ vào vị trí chuyên trách kỹ thuật xếp thêm số lao động nam vào phịng kế tốn, phịng xuất nhập khẩu, phịng thị trường Cơng ty, phịng kế hoạch phịng ban có số lao động nam Ngồi Cơng ty cần tuyển thêm ngƣời có trình độ đại học kinh nghiệm nghề nghiệp để bổ xung vào vị trí quản lý Cơng ty cịn thiếu – Đổi cơng nghệ, đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc đại xây dựng thêm sở hạ tầng để tăng suất lao động Đối với Tổng Công ty May 10 nay, hệ thống máy móc thiết bị cho sản xuất đầu tư đổi với số máy thuộc loại đại chưa đồng Công ty cần có số giải pháp phát triển cơng nghệ như: + Đầu tư đổi công nghệ sản xuất nhằm tăng lực sản xuất, tăng khả cạnh tranh đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ Nhật Bản, công nghệ Châu Âu, đổi số máy móc có cơng nghệ cao cắt tự động, đính nút điện tử … + Nhập máy móc thiết bị từ nước công nghiệp phát triển thay dần hệ thống máy móc lạc hậu Cần có chế độ sử dụng, bảo dưỡng máy móc hợp lý Trước sử dụng, cần có hướng dẫn chuyên viên kỹ thuật, đảm bảo sử dụng có hiệu Đối với máy móc thường xuyên hư hỏng, không đảm bảo chất lượng sản phẩm tạo cơng ty nên lý nhằm giảm bớt chi phí sửa chữa bảo dưỡng + Nghiên cứu đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị cho khâu hoàn tất nhằm đảm bảo chất lượng cao, có khả cạnh tranh  Xây dựng phận chuyên trách hoạch định chiến lược kinh doanh 42 document, khoa luan53 of 98 tai lieu, luan van54 of 98 – Hiện tại, thị trường nội địa, công tác xây dựng chiến lược May 10 chưa trọng, chưa làm cách bản, dừng lại dạng lãnh đạo cấp cao lên kế hoạch năm, chưa có tầm nhìn chiến lược dài hạn cho phát triển tổng cơng ty tương lai, đặc biệt chưa phân tích, đánh giá khai thác hết mạnh nguồn lực Để hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa ngày đạt hiệu cao có tầm nhìn dài hạn địi hỏi tổng cơng ty phải xây dựng phận chuyên trách hoạch định chiến lược kinh doanh nội địa sở phối hợp phòng chức – Về nhiệm vụ: sở phân tích, dự báo thay đổi mơi trƣờng kinh doanh nội doanh nghiệp, phận xây dựng chiến lược từ ngắn đến dài hạn, từ cấp cao đến cấp sở Đồng thời chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực chiến lược, có điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với điều kiện thực tế môi trường kinh doanh nội doanh nghiệp – Ngoài ra, tổng cơng ty mời chun gia làm cộng tác viên, đặc biệt lĩnh vực may mặc để tham khảo ý kiến chuyên gia nhu cầu nay, yêu cầu kĩ thuật, công nghệ tiến tiến giới, từ có định hướng chiến lược cho việc đầu tư, nghiên cứu phát triển 3.2.1.2 Các giải pháp tài – Xây dựng dự án tốt với kế hoạch mang tính khả thi: qua kế hoạch mang lại hiệu cao, cơng ty huy động vốn từ cổ đông, vay vốn từ ngân hàng tổ chức tín dụng, từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam… – Vay ngân hàng: giữ vững quan hệ uy tín, tranh thủ tận dụng nguồn vốn cho vay ngắn hạn dài hạn tổ chức tín dụng, đặc biệt tổ chức tín dụng có mối quan hệ lâu dài với công ty : ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Đầu tư Phát triển – Sử dụng vốn vay ngân hàng có hiệu quả: cơng ty có kế hoạch sử dụng vốn vay hiệu quả, tránh trường hợp đầu tư mức vào công nghệ không phù hợp mà dẫn đến thiếu vốn lưu động ảnh hưởng đến khả sản xuất kinh doanh, khả chi trả nợ – Phấn đấu nâng cao vòng quay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ tồn kho theo hạn mức tối thiểu cho phép 43 document, khoa luan54 of 98 tai lieu, luan van55 of 98 – Rút ngắn thời gian thu hồi công nợ: việc chiếm dụng vốn toán tiền hàng khách hàng thời gian dài ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động công ty Mặt khác, công ty cần kéo dài thời hạn trả nợ cho nhà cung cấp để tranh thủ nguồn vốn cho hoạt động – Liên doanh, liên kết với công ty ngành, nhà đầu tư có tiềm tài chính, nhân lực để có nguồn vốn lớn hoạt động sản xuất kinh doanh 3.2.1.3 Mở rộng kênh phân phối thị trường nội địa Thị phần nội địa May 10 nhỏ so với đối thủ cạnh tranh, doanh thu chiếm 10% so với tổng doanh thu tập trung chủ yếu kinh doanh miền Bắc, để tăng thị phần phát triển kinh doanh nội địa tổng công ty cần mở rộng kênh phân phối trải khắp nước, để làm điều tổng cơng ty cần phát triển hệ thống cửa hàng, đại lý các trung tâm mua sắm – Đối với khu vực thị trường có đại lý (điển hình khu vực miền Trung đặc biệt miền Nam), việc tăng số đại lý cần thiết, vừa tạo điều kiện cho cơng tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm công ty, đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, vừa tăng khả tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hai khu vực tiềm Tuy nhiên, đại lý cần phải xem xét kỹ, không mở rộng ạt – Xây dựng thêm hệ thống cửa hàng phân phối sản phẩm May 10 cần trọng tới việc lựa chọn cửa hàng sở lực vốn, thuận lợi địa điểm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc giải kịp thời khó khăn cửa hàng – Bên cạnh đó, May 10 cần quan tâm tới việc đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị lớn, nhằm hướng tới đối tượng khách hàng đa dạng Hiện tại, siêu thị Metro, chuỗi siêu thị Hapro Hafasco, Intimex, Vinatex, sản phẩm May 10 chưa có mặt siêu thị khác 3.2.1.4 Các giải pháp sản phẩm – Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm: Hàng may mặc hàng có tính thời vụ thay đổi theo bốn mùa xuân – hạ – thu – đông địi hỏi tính thời trang, hợp mốt Sản phẩm may mặc phải ln có mẫu mã phong phú, đa dạng ln thay đổi Vì đa dạng hóa sản phẩm biện pháp cạnh tranh trực tiếp với đối thủ cạnh tranh thị trường 44 document, khoa luan55 of 98 tai lieu, luan van56 of 98 + Đa dạng hóa chất liệu sản phẩm: Các nhà thiết kế May 10 phải có ý tưởng việc sử dụng chất liệu Các nhà thiết kế nên sử dụng chất liệu khác cho sản phẩm khác nhau, dù nguyên liệu có nước hay nguyên liệu ngoại nhập + Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm: May 10 thực hƣớng đa dạng hóa chủng loại ngồi mặt hàng chủ lực sản phẩm lại (sơ mi nữ, váy, quần áo trẻ em, ) chưa có chỗ đứng thị trường doanh thu thu từ mặt hàng cịn Do vậy, tổng cơng ty cần phải nâng cao chất lượng, tạo kiểu dáng mẫu mã đẹp cho sản phẩm để sản phẩm tạo thương hiệu riêng – Giải pháp sách giá: Giá thành sản phẩm yếu tố cạnh tranh mạnh thị trường may mặc mà đặc biệt phân khúc thị trường thu nhập bình dân May 10 chưa trọng tới yếu tố Để giảm giá thành tổng công ty cần phải tìm nguồn hàng hợp lý, giảm giá vốn hàng bán, cắt giảm chi phí khơng mang lại hiệu cho tổng cơng ty Bên cạnh tổng công ty cần quan tâm áp dụng biện pháp để tiết kiệm chi phí Cụ thể: + Giảm chi phí ngun vật liệu: Cơng ty giảm chi phí nguyên vật liệu cách định mức tiêu hao chặt chẽ hơn, tổ chức thu mua nguyên vật liệu hiệu hơn, thường xuyên bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị để giảm bớt tối thiểu phần vải bị xô không đảm bảo chất lượng màu, nâng cao ý thức trách nhiệm công nhân khâu sản xuất, xử lý nghiêm với hành vi làm lãng phí ngun liệu Ngồi ra, May 10 cần thực biện pháp giảm chi phí khâu thu mua nguyên liệu đầu vào tận thu thu mua nguyên liệu nước có chất lượng tương đương so với nguyên liệu nhập từ nước ngồi + Giảm chi phí cố định: Khi sản lượng sản xuất tăng giảm chi phí cố định bình quân tính đơn vị sản phẩm Muốn tăng sản lượng quy mơ có tổng cơng ty phải tăng suất lao động, tận dụng triệt để lực máy móc thiết bị, bảo quản tốt tài sản cố định để tránh hỏng hóc, giảm chi phí sửa chữa + Tiết kiệm thời gian lao động người lao động thực nội quy lao động, sử dụng triệt để thời gian lao động cần thiết, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, làm việc có suất, chất lượng, có hiệu cao Khi đó, tổng cơng ty tránh lãng phí thời gian, giúp giảm chi phí, từ giảm giá thành sản phẩm + Trong kinh tế thị trường, lúc giá bán thấp giá đối thủ cạnh 45 document, khoa luan56 of 98 tai lieu, luan van57 of 98 tranh thu hút khách hàng nhiều giá bán thấp gây nghi ngờ khách hàng chất lượng sản phẩm Do vậy, muốn giá thực cơng cụ cạnh tranh đắc lực May 10 phải có sách giá hợp lý, phù hợp với sản phẩm cụ thể, khách hàng cụ thể, phù hợp với chiến lược tổng công ty – Nâng cao chất lượng sản phẩm + Lựa chọn bạn hàng có uy tín ngun vật liệu đầu vào định đến chất lượng sản phẩm đầu có đạt tiêu chuẩn hay khơng + Cần phải trọng từ thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch trình sản xuất chất lượng sản phẩm đảm bảo suốt từ chuẩn bị sản xuất sản xuất theo tiêu chuẩn đề thiết kế + Đầu tư vào máy móc thiết bị, cải tiến cơng nghệ sản xuất tăng khả tự động hóa trình sản xuất – Duy trì phát triển thương hiệu + Thực chiến lược quảng bá đồng bộ, dài hạn, với thông điệp độc đáo xuyên suốt qua nhiều kênh truyền thông Công ty phải ý sử dụng thơng điệp ngắn gọn, xúc tích mang tính chất cá biệt để dễ dàng cho người tiêu dùng nhận biết sản phẩm công ty + Xây dựng đội ngũ thiết kế thời trang có lực, chuyên nghiệp, sáng tạo nhằm thiết kế nhiều sản phẩm có tính thời trang phù hợp với thị trường nước + Thiết kế nhãn mác chuẩn cho chủng loại hàng hóa, nâng cấp khâu hoàn thiện nhằm đưa sản phẩm có hình thức đẹp, hấp dẫn chất lượng ln đảm bảo Như vậy, trì phát triển thương hiệu giúp sản phẩm công ty dễ bám rễ vào tâm trí khách hàng mục tiêu, giúp nâng cao lực cạnh tranh công ty 3.2.2 Kiến nghị Nhà nước quan Trong trình thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngành may mặc nói chung May 10 nói riêng gặp phải khó khăn mà tự thân giải Đồng thời công ty thực thể kinh tế nên phải hoạt động theo khuôn pháp luật Nhà nước đề Do ngồi biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, nâng cao khả 46 document, khoa luan57 of 98 tai lieu, luan van58 of 98 cạnh tranh phạm vi doanh nghiệp, vai trò nhà nước có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mà biểu qua hệ thống văn pháp quy có liên quan đến hoạt động Để tồn phát triển May 10 ngồi nỗ lực thân cần biện pháp hỗ trợ từ phía nhà nước ngành dệt may sau: 3.2.2.1 Một số kiến nghị với nhà nước – Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh: Để đẩy mạnh cạnh tranh lành mạnh, ngành dệt may cần tăng cường khả phối hợp đầy đủ đồng đơn vị, xóa bỏ phân biệt đối xử doanh nghiệp quốc doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển đổi quy chế để hấp dẫn nhà đầu tư nước ngồi, tạo mơi trường cạnh tranh phong phú đa dạng Nhờ đó, doanh nghiệp dệt may Việt Nam học hỏi kinh nghiệm sản xuất, quản lý thực chuyển giao công nghệ với đối tác nước – Các giải pháp hỗ trợ thuế pháp luật + Việc cải cách hệ thống thuế trước hết phải đảm bảo tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tạo nguồn vốn để thực cơng nghiệp hóa – đại hóa kinh tế Đồng thời phải đảm bảo đồng hợp lý khuyến khích thành phần kinh tế phát triển Thêm vào đó, sách thuế phải đưa đơn giản, dễ hiểu để thực khuyến khích phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại + Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm xử phạt, kiểm sốt chặt chẽ: tình trạng bn lậu qua biên giới làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nước; việc làm hàng giả khiến người tiêu dùng nhầm lẫn bị thiệt hại, gây uy tín doanh nghiệp + Cần hỗ trợ vốn để tạo điều kiện cho Cơng ty nói chung May 10 nói riêng mở rộng quy mơ kinh doanh Nhà nước giảm thời gian trả nợ vốn đồng thời cải tiến thủ tục cho vay phù hợp với điều kiện Công ty Cần bãi bỏ thủ tục không cần thiết doanh nghiệp vay vốn ngân hàng quy định vốn tự có 30% Nhà nước cần thống đưa định thuế quan để tránh ách tắc, phiền hà tốn gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất xuất nhập – Đảm bảo ổn định trị, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nước: Có thể nói ổn định trị kinh tế nhân tố tạo sức hấp dẫn lớn doanh nghiệp 47 document, khoa luan58 of 98 tai lieu, luan van59 of 98 nước Trong năm gần với ổn định trị cố gắng ổn định vĩ mơ kinh tế khắc phục tình trạng nhập siêu, kiềm chế lạm phát xuống đến mức thấp nhất, thu hút lớn đầu tư nước vào nước tạo hội cho doanh nghiệp nước tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế Trong năm tới, để khuyến khích hoạt động kinh tế đối ngoại khuyến khích xuất bên cạnh việc ổn định trị kinh tế Chúng ta cần giữ vững quan hệ hồ bình với nước khu vực giới, đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với nước, tạo bầu khơng khí thuận lợi cho hoạt động kinh doanh quốc tế nói chung hoạt động xuất nước nói riêng 3.2.2.2 Kiến nghị với Tập đoàn dệt may Việt Nam, Hiệp hội dệt may – Một nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngành may bất cập ngành dệt, công nghiệp phụ trợ với ngành may, phần lớn nguyên phụ liệu phải nhập Vì Tập đồn dệt may nên chủ động có chiến lược đầu tư phát triển ngành dệt công nghiệp phụ trợ cách có trọng điểm để đủ khả đáp ứng nguyên liệu cho ngành may Một việc thực đầu tư cho ngành cơng nghiệp phụ liệu: sản xuất khuy, khóa, cúc, chỉ… – Hiệp hội Dệt may Việt Nam cần có vai trị tích cực việc hỗ trợ cung cấp thơng tin tìm kiếm thị trường, giới thiệu đối tác cho doanh nghiệp Dệt may Việt Nam nói chung May 10 nói riêng Đồng thời Hiệp hội phải thực tốt vai trò quan điều phối, sở tự nguyện số lượng mức giá doanh nghiệp, nhằm tránh tình trạng cạnh tranh gây thiệt hại cho doanh nghiệp Dệt may Việt Nam – Hiệp hội nên tham gia hợp tác có hiệu với tổ chức quốc tế đóng Việt Nam tổ chức chương trình phát triển cơng nghệ Liên hợp quốc (UNDP), tổ chức phát triển công nghệ liên hợp quốc (UNIDO), dự án Sông Mekong (MPDF), tổ chức hợp tác phát triển Đức (GTZ), tổ chức hợp tác phát triển Đan Mạch (DANIDA), với tổ chức nước ngồi có liên quan để tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trình hội nhập – Để vượt qua giai đoạn dịch bệnh, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cần kiến nghị Nhà nước hỗ trợ tiếp cận với nguồn vắc xin để tiêm cho người lao động ngành Bên cạnh đó, Hiệp hội kiến nghị có sách tạo điều kiện cho nhà máy ngành hoạt động bình thường để kịp tiến độ hoàn thành đơn hàng cho đối tác thời gian tới 48 document, khoa luan59 of 98 tai lieu, luan van60 of 98 KẾT LUẬN Trước xu hướng hội nhập kinh tế giới, ngành may mặc Việt Nam ngành Chính Phủ đặc biệt quan tâm, hỗ trợ trình phát triển kinh tế đất nước Thực tế cho thấy nhiều năm qua, ngành may mặc Việt Nam có đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng GDP đất nước, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội khác Là thành viên ngành may mặc Việt Nam, Tổng công ty May 10 đạt thành tựu đáng khích lệ hoạt động sản xuất kinh doanh Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc giúp sản phẩm may mặc Tổng cơng ty May 10 nói riêng doanh nghiệp may mặc Việt Nam nói chung khẳng định làm chủ thị trường nước trước cạnh tranh ngày gay gắt hàng hóa nhập ngoại, luận văn phân tích nhân tố ảnh hưởng tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp, đồng thời cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 thị trường nội địa, xác định thành tựu, khó khăn hạn chế nguyên nhân trình Tổng công ty kinh doanh thị trường nội địa từ đưa nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 thị trường nội địa Do hạn chế mặt thời gian, kinh nghiệm thân nên luận văn khơng tránh khỏi điểm cịn hạn chế, vấn đề cần nghiên cứu thêm như: chưa sâu vào yếu tố lực cạnh tranh, chưa đánh giá toàn diện đầy đủ hạn chế Tổng Công ty May 10 so với tất doanh nghiệp dệt may cạnh tranh thị trường nội địa…Vì vậy, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy giáo để giúp tác giả hồn thiện 49 document, khoa luan60 of 98 tai lieu, luan van61 of 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty cổ phần may Việt Tiến, 2018, 2019, 2020 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, báo cáo tài báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020 Hà Nội Tổng Công ty may Nhà Bè, 2018, 2019, 2020 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, báo cáo tài báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020 Hà Nội Tổng Công ty May 10, 2018, 2019, 2020 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, báo cáo tài báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020 Hà Nội Vũ Quốc Dũng (2007) Dệt may Việt Nam hậu WTO: Thực trạng mục tiêu hướng tới, Tạp chí Tài doanh nghiệp, số 9, trang 29 -31 Đỗ Văn Dũng cộng (2010) Tác động khủng hoảng kinh tế đến doanh nghiệp dệt may Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Thương mại Nguyễn Thị Thu Hương (2005) Nâng cao sức cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường Nhật Bản, Luận văn thạc sĩ, Đại học Thương Mại Nguyễn Minh Tuấn( 2010) Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất ĐH Quốc gia TP HCM Phạm Thị Thu Hương (2000) Những giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu ngành may Việt Nam, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Đặng Thị Hiếu Lá (2006), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam trở thành thành viên WTO, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 335, trang 41-45 10 Nguyễn Hải Trung (2007), Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dệt may Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học kinh tế quốc dân 11 Michael E Porter (1996) Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 12 Nguyễn Đức Kiệm, Bạch Đức Hiểu (2008), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Học viện tài chính, Nhà xuất Tài document, khoa luan61 of 98 ... phần may Việt Tiến Công ty cổ phần may Sông Hồng Tổng Công ty May 10 Công ty TNHH May thêu giày An Phước Tổng Công ty may Nhà Bè 2020 Công ty cổ phần May Sông Hồng Tổng Công ty cổ phần may Việt... THỰC TRẠNG NHẰM NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY MAY 10 2.1.1 Giới thiệu Tổng Công ty May 10 Tổng công ty May 10 doanh nghiệp... tranh Tổng công ty May 10 – Nhiệm vụ nghiên cứu: + Thực trạng lực cạnh tranh Tổng công ty May 10 + Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Tổng công ty + Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty May,