0

(Đồ án tốt nghiệp) Thiết kế Nhà làm việc - UBND TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

189 0 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) Thiết kế Nhà làm việc - UBND TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:39

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC - UBND TP TUY HÒA TỈNH PHÚ YÊN GVHD CHÍNH GVHD KIẾN TRÚC (15%) GVHD KẾT CẤU(60%) GVHD THI CÔNG (25%) SINH VIÊN THỰC HIỆN MSSV : THS LÊ CHÍ PHÁT : THS LÊ THỊ KIM ANH : THS LÊ CHÍ PHÁT : THS LÊ THỊ PHƯỢNG : NGUYỄN LỤC : 1711506110108 Đà Nẵng, 07/2021 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC - UBND TP TUY HỊA TỈNH PHÚ N GVHD CHÍNH GVHD KIẾN TRÚC (15%) GVHD KẾT CẤU(60%) GVHD THI CÔNG (25%) SINH VIÊN THỰC HIỆN MSSV : THS LÊ CHÍ PHÁT : THS LÊ THỊ KIM ANH : THS LÊ CHÍ PHÁT : THS LÊ THỊ PHƯỢNG : NGUYỄN LỤC : 1711506110108 Đà Nẵng, 07/2021 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho người hướng dẫn) I Thông tin chung: Họ tên sinh viên: Nguyễn Lục Lớp: 17KTXD1 Mã SV: 1711506110108 Tên đề tài: Thiết kế nhà làm việc UBND – TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên Người hướng dẫn chính: Lê Chí Phát Học hàm/ học vị: Thạc sĩ II Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: Về tính cấp thiết, tính mới, mục tiêu đề tài: (0,75/1đ) - Lựa chọn đề tài có tính cấp thiết, hồn thành mục tiêu đề ra; - Chưa có tính Về kết giải nội dung nhiệm vụ yêu cầu đồ án: (3,25/4đ) - Đã giải nội dung theo nhiệm vụ đồ án phần Kiến trúc 15%; Kết cấu 60% Thi cơng 25% - Tuy nhiên cịn số sai sót xem phần góp ý mục Về hình thức, cấu trúc, bố cục đồ án tốt nghiệp: (1,75/2đ) - Thuyết minh trình bày bố cục; thiếu tài liệu tham khảo - Bản vẽ: đạt yêu cầu Kết đạt được, giá trị khoa học, khả ứng dụng đề tài: (0,75/1đ) - Có mơ hình tính tốn khung khơng gian; phân tích nội lực phần mềm ETABS; Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: - Sửa số lỗi tả, trình bày thuyết minh tính tốn - Cầu thang: Sơ đồ tính phận thể chưa rõ - Dầm phụ: Xác định nội lực phần mềm SAP (TM trình bày PP Cross?); ý tiết diện tính tốn dầm - Khung: TLBT tĩnh tải khơng nên xét phần BTCT; Mơ hình khung chưa (chú ý chiều cao, số tầng mô hình phù hợp với mặt cắt); tính thép cột chưa (cần so sánh hàm lượng giả thiết với chọn cần tính lặp để hàm lượng xấp xỉ nhau) III Tinh thần, thái độ làm việc sinh viên: (2,0/2đ) - Có tham gia sửa theo quy định IV Đánh giá: Điểm đánh giá: 8,5/10 (lấy đến số lẻ thập phân) Đề nghị: ☒ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không bảo vệ Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2021 Người hướng dẫn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho người phản biện) I Thông tin chung: Họ tên sinh viên: Nguyễn Lục Lớp: 17KTXD1 Mã SV: 1711506110108 Tên đề tài: Thiết kế nhà làm việc UBND – TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên Người phản biện: Ngô Thanh Vinh Học hàm/ học vị: ThS II Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: Về tính cấp thiết, tính mới, mục tiêu đề tài: - Lựa chọn đề tài có tính cấp thiết, hồn thành mục tiêu đề - Chưa có tính Về kết giải nội dung nhiệm vụ yêu cầu đồ án: Cơ giải nội dung theo nhiệm vụ đồ án phần Kiến trúc 15%, Kết cấu 60% Thi cơng 25% Về hình thức, cấu trúc, bố cục đồ án tốt nghiệp: Thuyết minh trình bày bố cục Thiếu tài liệu tham khảo Bản vẽ trình bày tốt Kết đạt được, giá trị khoa học, khả ứng dụng đề tài: Có mơ hình tính tốn khung khơng gian; phân tích nội lực phần mềm ETABS Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: * Sàn: Đánh trục chưa quán vẽ KT KC (trục A, A’, B); Chưa định vị mặt cắt A-A mặt bằng; Chưa ghi vật liệu; Lưu ý cốt mũ sàn vệ sinh khác cao trình với ô sàn lân cận; Thống kê thép chưa xác * Dầm phụ: Cần nêu rõ cơng thức tổ hợp nội lực tương ứng với cách chất tải; Chưa kể làm việc đồng thời cánh tính cốt thép nhịp; Chưa diễn giải rõ trình tính cốt đai Dầm D2 (trục D), trường hợp hoạt tải chất thiếu tải trọng tập trung nhịp; Mặt cắt 12-12 chưa thể vị trí cánh * Cầu thang: Tính số bậc thang chưa xác; Nhầm lẫn chiếu tới với BT1 * Khung: Lưu ý cao trình ngàm chân cột; Khơng kể trọng lượng thân BTCT vào phần tĩnh tải; Cần nêu rõ trường hợp chất tải tổ hợp; Chưa kể phần cánh tính cốt thép nhịp * Móng: Các lớp địa chất chưa quán q trình tính tốn; Bổ sung hình minh họa để q trình tính rõ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TT 1a 1b 1c 1d 2a 2b Điểm tối Điểm đa đánh giá Các tiêu chí đánh giá Sinh viên có phương pháp nghiên cứu phù hợp, giải nhiệm vụ đồ án giao 8.0 - Tính cấp thiết, tính (nội dung ĐATN có phần so với ĐATN trước đây); - Đề tài có giá trị khoa học, công nghệ; giá trị ứng dụng thực tiễn; - Kỹ giải vấn đề; hiểu, vận dụng kiến thức bản, sở, chuyên ngành vấn đề nghiên cứu; - Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá; - Khả thiết kế, chế tạo hệ thống, thành phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đặt ra; 7.0 1.0 0,75 3.0 2,75 - Chất lượng sản phẩm ĐATN nội dung báo cáo, vẽ, chương trình, mơ hình, hệ thống,…; 3.0 2,75 - Có kỹ sử dụng phần mềm ứng dụng vấn đề nghiên cứu (thể qua kết tính tốn phần mềm); - Có kỹ sử dụng tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu (thể qua tài liệu tham khảo) 1.0 0,75 Kỹ trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệp - Bố cục hợp lý, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, lời văn súc tích; - Hình thức trình bày Tổng điểm theo thang 10 (lấy đến số lẻ thập phân) 2.0 1.0 1.0 10.0 2.0 1,0 1,0 9.0 Câu hỏi đề nghị sinh viên trả lời buổi bảo vệ: Tính tốn tải trọng tác dụng lên khung - Đề nghị: ☒ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không bảo vệ Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021 Người phản biện ThS Ngô Thanh vinh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn chính: ThS Lê Chí Phát Sinh viên thực hiện: NGUYỄN LỤC MSV: 1711506110108 Tên đề tài: NHÀ LÀM VIỆC UBND THÀNH PHỐ TUY HÒA Các số liệu, tài liệu ban đầu: - File Autocad vẽ kiến trúc, kết cấu (nếu có) GVHD duyệt; - Địa điểm xây dựng: TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên; - Số liệu đất: Lấy theo số liệu thực tế số liệu địa chất GVHD quy định (nếu công trình khơng có số liệu thực tế) Nội dung đồ án: - Kiến trúc (15%): Thể Tổng mặt bằng; mặt tầng; mặt đứng; mặt cắt; chi tiết cấu tạo nhiệm vụ khác theo quy định GVHD Kiến trúc; - Kết cấu (60%): Thể mặt kết cấu tầng; Thiết kế kết cấu chịu lực công trình (Sàn, dầm, cầu thang, Khung, móng) nhiệm vụ khác khác theo quy định GVHD Kết cấu; - Thi công (25%): Thiết kế biện pháp kỹ thuật; thi công (Phần ngầm; Phần thân); Thiết kế biện pháp tổ chức thi cơng; Lập dự tốn (Một phần tồn cơng trình) nhiệm vụ khác khác theo quy định GVHD Thi công; Các sản phẩm dự kiến - Thuyết minh: Khổ giấy A4, 50-90 trang + Phụ lục; Bố cục trình bày theo mẫu Phụ lục 1; - Bản vẽ: Khổ giấy A2; Khung tên theo Quy định Bộ môn; Số lượng theo quy định GVHD; - Đĩa CD với nội dung theo Quy định Đồ án tốt nghiệp Quy định Lưu chiểu Trường Ngày giao đồ án: 22/02/2021 Ngày nộp đồ án: 13/06/2021 Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2021 Trưởng Bộ mơn Người hướng dẫn Đồn Vĩnh Phúc ThS Lê Chí Phát TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Đất nước ta ngày phát triển đổi mới, lĩnh vực ngành xây dựng tốc độ phát triển nhanh, qui mô xây dựng lớn, nhu cầu số lượng kỹ sư, cán kỹ thuật công nhân lao động kỹ thuật ngày nhiều Bên cạnh địi hỏi trình độ, chất lượng lao động ngày cao để đáp ứng với phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật Đối với người làm công tác kỹ thuật nói chung kỹ sư xây dựng nói riêng, việc tự trao dồi, bồi dưỡng phát triển kiến thức cho thân cần thiết Đồ án tốt nghiệp tiêu quan trọng nhằm đánh giá khả học tập, rèn luyện sinh viên suốt năm học giảng đường Đề tài tốt nghiệp mà em giao là: “ Thiết kế Nhà làm việc - UBND TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.” Trong thời gian thực đồ án tốt nghiệp em hướng dẫn, bảo tận tình thầy cơ: Thầy Lê Chí Phát – Giáo viên hướng dẫn chính, kết cấu Cô Lê Thị Kim Anh – Giáo viên hướng dẫn kiến trúc Cô Lê Thị Phượng – Giáo viên hướng dẫn thi công Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy cô giáo hướng dẫn Qua em xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng, đến thầy cô giáo môn tạo điều kiện ủng hộ tinh thần để em hoàn thành đề tài đồ án tốt nghiệp Tuy cố gắng kiến thức cịn hạn chế, khối lượng cơng việc đồ án nhiều nên khơng tránh khỏi thiếu sót, em kính mong thầy bảo thêm để em hồn thiện kiến thức Em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô! Đà nẵng,ngày 30 tháng 07 năm 2021 Sinh viên thực Nguyễn Lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp tơi thực Các số liệu, kết tính tốn đồ án hồn tồn trung thực chưa công bố đồ án trước Mọi vấn đề liên quan đến quyền tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Đà Nẵng, 30 tháng 07 năm 2021 Sinh viên thực Nguyễn Lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC PHẦN I: KIẾN TRÚC (15%) 1 ĐẶC ĐIỂM, VỊ TRÍ, ĐIỀU KIỆN, KHÍ HẬU TỰ NHIÊN KHU VỰC: 1.1 Đặc điểm vị trí tự nhiên: 1.2 Điều kiện khí hậu tự nhiên: .2 1.2.1 Điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất: 1.2.2 Điều kiện khí hậu, thuỷ văn, nhiệt độ: NỘI DUNG ĐẦU TƯ & QUY MÔ ĐẦU TƯ: 2.1 Nội dung đầu tư: .3 2.2 Quy mô đầu tư: .4 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ: 3.1 Thiết kế tổng mặt bằng: 3.2 Giải pháp thiết kế kiến trúc: 3.2.1 Thiết kế mặt tầng: 3.2.2 Thiết kế mặt đứng hình khối: 3.3 Giải pháp thiết kế kỹ thuật: .6 3.3.1 Thiết kế kết cấu: .6 3.3.2 Thiết kế cấp thoát nước: 3.3.3 Thiết kế điện kỹ thuật: 3.3.4 Thiết kế điện chống sét: 3.3.5 Thiết kế phòng chống cháy: TÍNH TỐN CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT: KẾT LUẬN: PHẦN II: KẾT CẤU (60 %) .9 1.1 SỐ LIỆU TÍNH TỐN: 10 1.2 SƠ ĐỒ CÁC Ô SÀN: 10 1.3 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN: .12 1.4 TÍNH TỐN NỘI LỰC CÁC Ô SÀN: 13 1.5 TÍNH TỐN CỐT THÉP CÁC Ơ SÀN: 14 CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN DẦM PHỤ 19 A DẦM D1 TẦNG TRỤC B 19 2.1 SƠ ĐỒ CHỊU TẢI, SƠ ĐỒ TÍNH VÀ CẤU TẠO: 19 2.1.1 Vị trí sơ đồ chịu tải dầm D1: 19 2.1.2 Sơ đồ tính: .19 2.1.3 Chọn tiết diện: .19 2.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG: .19 2.2.1 Tĩnh tải : 20 2.2.2 Hoạt tải: 21 2.3 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC: .22 2.3.1 Xác định nội lực dầm : 22 2.3.2 Sơ đồ tính: .22 2.3.3 Tính tốn nội lực dầm: 24 2.3.4 Bảng tổ hợp nội lực cho dầm D1: 26 2.4 TÍNH TỐN CỐT THÉP DẦM: .27 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.4.1 Tính cốt thép dọc : 27 2.4.2 Tính tốn cốt đai: 30 DẦM D2 TẦNG TRỤC D .31 2.5 SƠ ĐỒ CHỊU TẢI, SƠ ĐỒ TÍNH DẦM VÀ CẤU TẠO: .31 2.5.1 Sơ đồ chịu tải: .31 2.5.2 Sơ đồ tính: .31 2.5.3 Chọn tiết diện: .31 2.6 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG: 31 2.6.1 Tĩnh tải: 32 2.6.2 Hoạt tải : .34 2.7 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC: .35 2.7.1 Xác định nội lực: 35 2.7.2 Vẽ biểu đồ nội lực: 35 2.8 TỔ HỢP NỘI LỰC CHO DẦM: 36 2.9 TÍNH CỐT THÉP CHO DẦM: 37 2.9.1 Chọn vật liệu cho dầm: 37 2.9.2 Tính tốn cốt dọc: 37 2.9.3 Tính tốn cốt đai: 40 2.9.4 Tính toán cốt treo : 40 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CẦU THANG 41 3.1 THIẾT KẾ CẦU THANG TẦNG 1: 41 3.1.1 Tính thang (BT1) : 41 3.1.2 Tính thang (BT2) : 43 3.1.2 Tính chiếu nghỉ (CN) : 46 3.1.3 Tính tốn nội lực cốt thép dầm chiếu nghỉ (DCN): .48 3.1.4 Tính dầm chiếu tới (DCT1) : .51 3.2 THIẾT KẾ CẦU THANG TẦNG 2,3,4,5: .54 3.2.1 TÍNH BẢN THANG (BT3): 54 3.2.2 TÍNH BẢN THANG 4(BT4): .54 3.2.3 TÍNH BẢN THANG (BT5) : .54 3.2.4 Tính dầm chiếu tới (DCT2) : .56 CHƯƠNG IV: TÍNH KHUNG TRỤC 12 (K12) 59 4.1 SỐ LIỆU TÍNH TỐN .59 4.2 SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG TRỤC 12 (K12): 59 4.2.1 Cấu tạo khung: 59 4.2.2 Sơ đồ tính: .59 4.2.3 Sơ đồ tên nút cấu kiện khác khung: 60 4.3 CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN KHUNG: 60 4.4 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CƠNG TRÌNH: 64 4.4.1 Tĩnh tải sàn: 64 4.4.2 Hoạt tải sàn: 65 4.4.3 Tải trọng tường: 65 4.4.4 Xác định tải trọng gió: 66 4.5 PHÂN TÍCH NỘI LỰC KHUNG BẰNG ETABS: 67 4.6 TÍNH CỐT THÉP CHO KHUNG: 69 4.6.1 Tính toán cốt thép dầm: 69 4.6.2 Tính tốn cốt thép cột: 80 CHƯƠNG V: TÍNH TỐN MĨNG .89 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Mã hiệu đơn giá             - Que hàn - Dây thép - Thép tròn Fi 10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm - Vật liệu khác Nhân công SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Định mức 4.62 9.28 1020.0   13.46   0.02 Đơn giá 21,818 35,000 17,245 Thành tiền 100,734 324,800 17,589,90 3,095,167 3,095,167 495,420 42,062 ca 0.02   229,953   2,804,12 468,356 ca 1.12 326,986 367,205 ca 0.32 216,919 69,414 % m3 2.00       9,714     275.73 0.53 0.88 194.75 2.00   2.66   0.03   1,636 220,000 285,000     249,620   468,356 836,999 451,086 117,480 250,658 1,363 16,412 663,989 663,989 386,916 11,709 ca 0.05 337,766 16,888 ca 0.07 310,987 ca 0.20 4,784,41 198,724 %   2.00       7,587     m3               kg m3 lít viên %     47.52 0.21 49.50 380.00 5.00     1,636 200,000 1,953     906,224 77,743 42,840 347 742,140 43,154 326,533   kg m3 m3 lít %   cơng   ca 7,025 39,745 Trang 164 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Mã hiệu đơn giá STT Tên công tác             - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T     - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Xây phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 5x10x20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch đất sét nung 5x10x20cm - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát xà dầm, vữa XM M75   82   AE.35114                     83                     AK.2122                   AK.2311                   AK.2321                             84                   85           Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trần, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị công   ca Định mức 1.42   0.01 Đơn giá Thành tiền 326,533 46,301 33,649 ca 0.01 229,953   2,804,12 468,356 ca m3 0.03   281,263   7,032     kg m3 lít viên %   cơng   ca m2   79.20 0.36 82.50 820.00 5.00   3.96   0.04     1,636 200,000 1,769     229,953   281,263   1,734,735 129,571 71,400 578 1,450,580 82,606 910,614 910,614 10,125 10,125     kg m3 lít %   công   ca m2   5.12 0.02 4.73 0.50   0.20   0.00     1,636 200,000     229,953   281,263   12,406 8,371 3,940 33 62 45,991 45,991 563 563     kg m3 lít %   công   ca m2   5.42 0.02 5.00 0.50   0.35   0.00     1,636 200,000     249,620   281,263   13,144 8,864 4,180 35 65 87,367 87,367 844 844     kg m3 lít %   5.42 0.02 5.00 0.50   1,636 200,000   13,144 8,864 4,180 35 65 5,620 Trang 165 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT         86                   87             88             89             90               Mã hiệu đơn giá         AK.2212                   AK.8251             AK.8252             AK.8411             AK.5122                 0.50   0.00     249,620   281,263   Thành tiền 124,810 124,810 844 844     kg m3 lít %   cơng   ca m2   5.42 0.02 5.00 0.50   0.52   0.00     1,636 200,000     249,620   281,263   13,144 8,864 4,180 35 65 129,802 129,802 844 844   Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Bả bột bả vào cột, dầm, trần   m2 kg %   công m2   0.02 0.66 1.00   0.09     38,000 15,091     229,953   10,797 760 9,930 107 20,696 20,696   Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ Vật liệu - Sơn lót nội thất - Sơn phủ nội thất - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Lát nền, sàn gạch ceramic-tiết diện gạch ≤ 0,04m2 Vật liệu - Xi măng trắng - Xi măng - Gạch lát Ceramic ≤ 0,04m2 - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước   m2 kg %   công m2   0.02 0.66 1.00   0.11     38,000 15,091     229,953   10,797 760 9,930 107 25,295 25,295     lít lít %   công m2   0.12 0.20 1.00   0.06     56,000 58,000     229,953   18,733 6,832 11,716 185 13,797 13,797     kg kg m2 kg m3 lít   0.20 0.85 1.01 6.60 0.03 6.88   2,000 1,550 170,000 1,636 200,000 191,175 400 1,318 171,700 10,798 5,960 48 Tên công tác Nhân công - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Bả bột bả vào tường SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị   công   ca m2 Định mức Đơn giá Trang 166 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Mã hiệu đơn giá STT             91           * AE.73224                                               92   AE.35114                     93                     AK.2112                   AK.2122                   94 Tên công tác - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi công - Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW TẦNG 2: Xây tường thẳng gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm-chiều dày >10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Xây phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 5x10x20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch đất sét nung 5x10x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát tường dày 1,5cm, vữa SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị %   cơng   ca   m3   kg m3 lít viên %   công   ca Định mức 0.50   0.18   0.03     249,620   213,300 Thành tiền 951 44,932 44,932 6,399 6,399               47.52 0.21 49.50 380.00 5.00   1.42   0.01 906,224 77,743 42,840 347 742,140 43,154 326,533 326,533 46,301 33,649 Đơn giá ca 0.01   1,636 200,000 1,953     229,953   2,804,12 468,356 ca m3 0.03   281,263   7,032     kg m3 lít viên %   công   ca m2   79.20 0.36 82.50 820.00 5.00   3.96   0.04     1,636 200,000 1,769     229,953   281,263   1,734,735 129,571 71,400 578 1,450,580 82,606 910,614 910,614 10,125 10,125     kg m3 lít %   cơng   ca m2   5.12 0.02 4.73 0.50   0.26   0.00     1,636 200,000     229,953   281,263   12,406 8,371 3,940 33 62 59,788 59,788 563 563   5,620 Trang 167 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT                   95                   96                   97                     98       Mã hiệu đơn giá                   AK.2311                   AK.2321                   AK.2212                     AK.8251       Tên công tác Đơn vị Định mức Đơn giá Thành tiền XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát xà dầm, vữa XM M75   kg m3 lít %   công   ca m2   5.12 0.02 4.73 0.50   0.20   0.00     1,636 200,000     229,953   281,263   12,406 8,371 3,940 33 62 45,991 45,991 563 563   Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trần, vữa XM M75   kg m3 lít %   cơng   ca m2   5.42 0.02 5.00 0.50   0.35   0.00     1,636 200,000     249,620   281,263   13,144 8,864 4,180 35 65 87,367 87,367 844 844   Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Bả bột bả vào tường   kg m3 lít %   cơng   ca m2   5.42 0.02 5.00 0.50   0.50   0.00     1,636 200,000     249,620   281,263   13,144 8,864 4,180 35 65 124,810 124,810 844 844     kg m3 lít %   cơng     ca m2   5.42 0.02 5.00 0.50   0.52     0.00     1,636 200,000     249,620     281,263   13,144 8,864 4,180 35 65 129,802 129,802 129,802 844 844     m2 kg   0.02 0.66   38,000 15,091 10,797 760 9,930 Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Trang 168 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Mã hiệu đơn giá STT       99             100             101       AK.8252             AK.8411                                     AK.5122                           102 * AE.73224                                         Tên công tác - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Bả bột bả vào cột, dầm, trần Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ Vật liệu - Sơn lót nội thất - Sơn phủ nội thất - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Lát nền, sàn gạch ceramic-tiết diện gạch ≤ 0,04m2 Vật liệu - Xi măng trắng - Xi măng - Gạch lát Ceramic ≤ 0,04m2 - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW TẦNG 3: Xây tường thẳng gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm-chiều dày >10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi công - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị %   công m2 Định mức 1.00   0.09       229,953   Thành tiền 107 20,696 20,696     m2 kg %   công m2   0.02 0.66 1.00   0.11     38,000 15,091     229,953   10,797 760 9,930 107 25,295 25,295     lít lít %   công m2   0.12 0.20 1.00   0.06     56,000 58,000     229,953   18,733 6,832 11,716 185 13,797 13,797     kg kg m2 kg m3 lít %   cơng   ca   0.20 0.85 1.01 6.60 0.03 6.88 0.50   0.18   0.03   2,000 1,550 170,000 1,636 200,000     249,620   213,300 191,175 400 1,318 171,700 10,798 5,960 48 951 44,932 44,932 6,399 6,399               47.52 0.21 49.50 380.00 5.00   1.42   0.01   1,636 200,000 1,953     229,953   3,001,92 906,224 77,743 42,840 347 742,140 43,154 326,533 326,533 52,809 36,023   m3   kg m3 lít viên %   cơng   ca Đơn giá Trang 169 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Mã hiệu đơn giá STT       103   AE.35114                       104                       AK.2122                   AK.2311                   AK.2321                                 105                   106               Tên công tác Đơn vị Định mức Đơn giá Thành tiền ca 0.01 812,830 9,754 ca m3 0.03   281,263   7,032     kg m3 lít viên %   cơng     ca m2   79.20 0.36 82.50 820.00 5.00   3.96     0.04     1,636 200,000 1,769     229,953     281,263   1,734,735 129,571 71,400 578 1,450,580 82,606 910,614 910,614 910,614 10,125 10,125     kg m3 lít %   cơng   ca m2   5.12 0.02 4.73 0.50   0.20   0.00     1,636 200,000     229,953   281,263   12,406 8,371 3,940 33 62 45,991 45,991 563 563   Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trần, vữa XM M75   kg m3 lít %   cơng   ca m2   5.42 0.02 5.00 0.50   0.35   0.00     1,636 200,000     249,620   281,263   13,144 8,864 4,180 35 65 87,367 87,367 844 844   Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm   kg m3 lít %   cơng   5.42 0.02 5.00 0.50   0.50   1,636 200,000     249,620 13,144 8,864 4,180 35 65 124,810 124,810 - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Xây phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 5x10x20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch đất sét nung 5x10x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát xà dầm, vữa XM M75 SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Trang 170 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT     107                   108             109             110             111                   Mã hiệu đơn giá     AK.2212                   AK.8251             AK.8252             AK.8411             AK.5122                     0.00     281,263   Thành tiền 844 844     kg m3 lít %   cơng   ca m2   5.42 0.02 5.00 0.50   0.52   0.00     1,636 200,000     249,620   281,263   13,144 8,864 4,180 35 65 129,802 129,802 844 844   Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Bả bột bả vào cột, dầm, trần   m2 kg %   công m2   0.02 0.66 1.00   0.09     38,000 15,091     229,953   10,797 760 9,930 107 20,696 20,696   Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ Vật liệu - Sơn lót nội thất - Sơn phủ nội thất - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Lát nền, sàn gạch ceramic-tiết diện gạch ≤ 0,04m2 Vật liệu - Xi măng trắng - Xi măng - Gạch lát Ceramic ≤ 0,04m2 - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Vật liệu khác Nhân công   m2 kg %   công m2   0.02 0.66 1.00   0.11     38,000 15,091     229,953   10,797 760 9,930 107 25,295 25,295     lít lít %   công m2   0.12 0.20 1.00   0.06     56,000 58,000     229,953   18,733 6,832 11,716 185 13,797 13,797     kg kg m2 kg m3 lít %     0.20 0.85 1.01 6.60 0.03 6.88 0.50     2,000 1,550 170,000 1,636 200,000     191,175 400 1,318 171,700 10,798 5,960 48 951 44,932 Tên công tác Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Bả bột bả vào tường SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị   ca m2 Định mức Đơn giá Trang 171 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Mã hiệu đơn giá STT         112       * AE.73224                                               113   AE.35114                     114                     AK.2122                   AK.2311                     115   Tên công tác - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW TẦNG 4: Xây tường thẳng gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm-chiều dày >10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi công - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Xây phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 5x10x20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch đất sét nung 5x10x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát xà dầm, vữa XM M75 Vật liệu SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị công   ca   m3   kg m3 lít viên %   công   ca Định mức 0.18   0.03 249,620   27,816 Thành tiền 44,932 834 834               47.52 0.21 49.50 380.00 5.00   1.42   0.01 906,224 77,743 42,840 347 742,140 43,154 326,533 326,533 52,809 36,023 Đơn giá ca 0.01   1,636 200,000 1,953     229,953   3,001,92 812,830 ca m3 0.03   281,263   7,032     kg m3 lít viên %   công   ca m2   79.20 0.36 82.50 820.00 5.00   3.96   0.04     1,636 200,000 1,769     229,953   281,263   1,734,735 129,571 71,400 578 1,450,580 82,606 910,614 910,614 10,125 10,125     kg m3 lít %   cơng   ca m2   5.12 0.02 4.73 0.50   0.20   0.00     1,636 200,000     229,953   281,263   12,406 8,371 3,940 33 62 45,991 45,991 563 563       13,144   9,754 Trang 172 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT                 116                   117                   118             119             120 Mã hiệu đơn giá                 AK.2321                   AK.2212                   AK.8251             AK.8252             AK.8411 Đơn vị kg m3 lít %   công   ca m2 Định mức 5.42 0.02 5.00 0.50   0.35   0.00   1,636 200,000     249,620   281,263   Thành tiền 8,864 4,180 35 65 87,367 87,367 844 844   Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Bả bột bả vào tường   kg m3 lít %   cơng   ca m2   5.42 0.02 5.00 0.50   0.50   0.00     1,636 200,000     249,620   281,263   13,144 8,864 4,180 35 65 124,810 124,810 844 844     kg m3 lít %   cơng   ca m2   5.42 0.02 5.00 0.50   0.52   0.00     1,636 200,000     249,620   281,263   13,144 8,864 4,180 35 65 129,802 129,802 844 844   Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Bả bột bả vào cột, dầm, trần   m2 kg %   công m2   0.02 0.66 1.00   0.09     38,000 15,091     229,953   10,797 760 9,930 107 20,696 20,696   Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ   m2 kg %   công m2   0.02 0.66 1.00   0.11     38,000 15,091     229,953   10,797 760 9,930 107 25,295 25,295   Tên công tác - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trần, vữa XM M75 SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn giá Trang 173 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Mã hiệu đơn giá STT             121                                     AK.5122                           124 * AE.73224                                                   125               AE.35114             Tên công tác Vật liệu - Sơn lót nội thất - Sơn phủ nội thất - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Lát nền, sàn gạch ceramic-tiết diện gạch ≤ 0,04m2 Vật liệu - Xi măng trắng - Xi măng - Gạch lát Ceramic ≤ 0,04m2 - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW TẦNG 5: Xây tường thẳng gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm-chiều dày >10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi công - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Xây phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 5x10x20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch đất sét nung 5x10x20cm - Vật liệu khác SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị   lít lít %   cơng m2   kg kg m2 kg m3 lít %   cơng   ca   m3   kg m3 lít viên %   cơng     ca Định mức   0.12 0.20 1.00   0.06     56,000 58,000     229,953   Thành tiền 18,733 6,832 11,716 185 13,797 13,797     0.20 0.85 1.01 6.60 0.03 6.88 0.50   0.18   0.03   2,000 1,550 170,000 1,636 200,000     249,620   27,816 191,175 400 1,318 171,700 10,798 5,960 48 951 44,932 44,932 834 834               47.52 0.21 49.50 380.00 5.00   1.42     0.01 906,224 77,743 42,840 347 742,140 43,154 326,533 326,533 326,533 52,809 36,023 Đơn giá ca 0.01   1,636 200,000 1,953     229,953     3,001,92 812,830 ca m3 0.03   281,263   7,032     kg m3 lít viên %   79.20 0.36 82.50 820.00 5.00   1,636 200,000 1,769   1,734,735 129,571 71,400 578 1,450,580 82,606 9,754 Trang 174 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT           126                     127                       128                     129           Mã hiệu đơn giá           AK.2122                     AK.2311                       AK.2321                     AK.2212             3.96     0.04     229,953     281,263   Thành tiền 910,614 910,614 910,614 10,125 10,125     kg m3 lít %   cơng     ca m2   5.12 0.02 4.73 0.50   0.20     0.00     1,636 200,000     229,953     281,263   12,406 8,371 3,940 33 62 45,991 45,991 45,991 563 563   Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít - Hệ số điều chỉnh máy thi công Trát trần, vữa XM M75   kg m3 lít %   cơng     ca   m2   5.42 0.02 5.00 0.50   0.35     0.00       1,636 200,000     249,620     281,263     13,144 8,864 4,180 35 65 87,367 87,367 87,367 844 844 844   Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác   kg m3 lít %   cơng     ca m2   5.42 0.02 5.00 0.50   0.50     0.00     1,636 200,000     249,620     281,263   13,144 8,864 4,180 35 65 124,810 124,810 124,810 844 844     kg m3 lít %   5.42 0.02 5.00 0.50   1,636 200,000   13,144 8,864 4,180 35 65 Tên công tác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân cơng Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát xà dầm, vữa XM M75 SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị   công     ca m2 Định mức Đơn giá Trang 175 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT         130             131             132             133                           134     Mã hiệu đơn giá         AK.8251             AK.8252             AK.8411             AK.5122                         * AK.2112     Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Bả bột bả vào tường Đơn vị   công   ca m2 Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Bả bột bả vào cột, dầm, trần Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ Vật liệu - Sơn lót nội thất - Sơn phủ nội thất - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Lát nền, sàn gạch ceramic-tiết diện gạch ≤ 0,04m2 Vật liệu - Xi măng trắng - Xi măng - Gạch lát Ceramic ≤ 0,04m2 - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy cắt gạch đá - cơng suất: 1,7 kW TRÁT TƯỜNG NGỒI Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 Tên công tác SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Định mức   0.52   0.00     249,620   281,263   Thành tiền 129,802 129,802 844 844     m2 kg %   công m2   0.02 0.66 1.00   0.09     38,000 15,091     229,953   10,797 760 9,930 107 20,696 20,696     m2 kg %   công m2   0.02 0.66 1.00   0.11     38,000 15,091     229,953   10,797 760 9,930 107 25,295 25,295     lít lít %   công m2   0.12 0.20 1.00   0.06     56,000 58,000     229,953   18,733 6,832 11,716 185 13,797 13,797     kg kg m2 kg m3 lít %   cơng   ca   0.20 0.85 1.01 6.60 0.03 6.88 0.50   0.18   0.03   2,000 1,550 170,000 1,636 200,000     249,620   27,816 191,175 400 1,318 171,700 10,798 5,960 48 951 44,932 44,932 834 834   m2               kg   5.12   1,636 12,406 8,371 Đơn giá Trang 176 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Mã hiệu đơn giá 200,000     229,953   281,263     Thành tiền 3,940 33 62 59,788 59,788 563 563       0.02 0.66 1.00   0.09     38,000 15,091     229,953   10,797 760 9,930 107 20,696 20,696     lít lít %   công   0.12 0.19 1.00   0.07     56,000 58,000     229,953   17,802 6,664 10,962 176 15,177 15,177       1.00 1,950,000 1,950,000 bộl       Cung cấp lắp đặt cửa sổ - cửa nhơm kính (bao gồm phụ kiện+lắp đặt) Vật liệu - Đơn giá vật liệu   1,950,00     bộl   1.00 1,850,000 1,850,000   139     * BB.91201     Thiết bị vệ sinh: Lắp đặt xí Vật liệu - Chậu xí           1.00       140               BB.91101         - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Lắp đặt chậu rửa vòi Vật liệu - Chậu rửa vòi - Vật liệu khác Nhân công %   công   %   0.01   1.50     1.00 0.01     1,850,00       2,450,00           550,000     STT                 135             136             137     138                   * AK.8251             AK.8411             TT     TT Đơn vị m3 lít %   công   ca   m2 Định mức 0.02 4.73 0.50   0.26   0.00     Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ Vật liệu - Sơn lót ngoại thất - Sơn phủ ngoại thất - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Cung cấp lắp đặt cửa - cửa nhơm kính (bao gồm phụ kiện+lắp đặt) Vật liệu - Đơn giá vật liệu   m2 kg %   công m2 Tên công tác - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít SƠN BÃ TƯỜNG NGOÀI: Bả bột bả vào tường SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn giá       2,450,245 2,450,000 245       550,055 550,000 55   Trang 177 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Mã hiệu đơn giá STT     Tên công tác - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị công Định mức 0.50 Đơn giá Thành tiền     Trang 178 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... PHÁP THIẾT KẾ: 3.1 Thiết kế tổng mặt bằng: Tổng mặt UBND TP Tuy Hịa có diện tích 12500 m2 bao gồm hạng mục: - Nhà quan thường trực UBND - Nhà làm việc Thành ủy & Mặt trận - Khối Nhà làm việc - Nhà. .. Dưới -3 0.30 -1 4.18 6.86 25.78 -3 8.71 -2 0.57 -3 8.71 -2 0.57 5.98 20.77 -3 6.48 -1 9.78 -3 6.48 -1 9.78 7.42 22.09 -3 6.20 -1 7.57 -3 6.20 -1 7.57 2.94 21.23 -4 1.15 -1 9.77 -4 1.15 -1 9.77 6.66 33.06 -4 1.34 -1 9.89... tải 9: - - 17 61 X - 37 11 -0 03 12 E -0 -1 0E- 03 51 E -0 -1 8E- 04 Z Biểu đồ mômen M (đơn vị daN.m) k)Hoạt tải 10: -1 3.59 3.57 - 0.93 X 0.2 -0 06 02 -4 .402 E- 03 082E -0 3 -1 .418 E- 04 Z
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) Thiết kế Nhà làm việc - UBND TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên,

Mục lục

Xem thêm