0

Thiết kế Nhà làm việc - UBND TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

191 1 0
  • Thiết kế Nhà làm việc - UBND TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:33

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC - UBND TP TUY HÒA TỈNH PHÚ YÊN GVHD CHÍNH GVHD KIẾN TRÚC (15%) GVHD KẾT CẤU(60%) GVHD THI CÔNG (25%) SINH VIÊN THỰC HIỆN MSSV : THS LÊ CHÍ PHÁT : THS LÊ THỊ KIM ANH : THS LÊ CHÍ PHÁT : THS LÊ THỊ PHƯỢNG : NGUYỄN LỤC : 1711506110108 Đà Nẵng, 07/2021 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ LÀM VIỆC - UBND TP TUY HÒA TỈNH PHÚ YÊN GVHD CHÍNH GVHD KIẾN TRÚC (15%) GVHD KẾT CẤU(60%) GVHD THI CÔNG (25%) SINH VIÊN THỰC HIỆN MSSV : THS LÊ CHÍ PHÁT : THS LÊ THỊ KIM ANH : THS LÊ CHÍ PHÁT : THS LÊ THỊ PHƯỢNG : NGUYỄN LỤC : 1711506110108 Đà Nẵng, 07/2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho người hướng dẫn) I Thông tin chung: Họ tên sinh viên: Nguyễn Lục Lớp: 17KTXD1 Mã SV: 1711506110108 Tên đề tài: Thiết kế nhà làm việc UBND – TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên Người hướng dẫn chính: Lê Chí Phát Học hàm/ học vị: Thạc sĩ II Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: Về tính cấp thiết, tính mới, mục tiêu đề tài: (0,75/1đ) - Lựa chọn đề tài có tính cấp thiết, hồn thành mục tiêu đề ra; - Chưa có tính Về kết giải nội dung nhiệm vụ yêu cầu đồ án: (3,25/4đ) - Đã giải nội dung theo nhiệm vụ đồ án phần Kiến trúc 15%; Kết cấu 60% Thi công 25% - Tuy nhiên cịn số sai sót xem phần góp ý mục Về hình thức, cấu trúc, bố cục đồ án tốt nghiệp: (1,75/2đ) - Thuyết minh trình bày bố cục; thiếu tài liệu tham khảo - Bản vẽ: đạt yêu cầu Kết đạt được, giá trị khoa học, khả ứng dụng đề tài: (0,75/1đ) - Có mơ hình tính tốn khung khơng gian; phân tích nội lực phần mềm ETABS; Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: - Sửa số lỗi tả, trình bày thuyết minh tính tốn - Cầu thang: Sơ đồ tính phận thể chưa rõ - Dầm phụ: Xác định nội lực phần mềm SAP (TM trình bày PP Cross?); ý tiết diện tính tốn dầm - Khung: TLBT tĩnh tải khơng nên xét phần BTCT; Mơ hình khung chưa (chú ý chiều cao, số tầng mơ hình phù hợp với mặt cắt); tính thép cột chưa (cần so sánh hàm lượng giả thiết với chọn cần tính lặp để hàm lượng xấp xỉ nhau) III Tinh thần, thái độ làm việc sinh viên: (2,0/2đ) - Có tham gia sửa theo quy định IV Đánh giá: Điểm đánh giá: 8,5/10 (lấy đến số lẻ thập phân) Đề nghị: ☒ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không bảo vệ Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2021 Người hướng dẫn TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dành cho người phản biện) I Thông tin chung: Họ tên sinh viên: Nguyễn Lục Lớp: 17KTXD1 Mã SV: 1711506110108 Tên đề tài: Thiết kế nhà làm việc UBND – TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên Người phản biện: Ngô Thanh Vinh Học hàm/ học vị: ThS II Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: Về tính cấp thiết, tính mới, mục tiêu đề tài: - Lựa chọn đề tài có tính cấp thiết, hoàn thành mục tiêu đề - Chưa có tính Về kết giải nội dung nhiệm vụ yêu cầu đồ án: Cơ giải nội dung theo nhiệm vụ đồ án phần Kiến trúc 15%, Kết cấu 60% Thi cơng 25% Về hình thức, cấu trúc, bố cục đồ án tốt nghiệp: Thuyết minh trình bày bố cục Thiếu tài liệu tham khảo Bản vẽ trình bày tốt Kết đạt được, giá trị khoa học, khả ứng dụng đề tài: Có mơ hình tính tốn khung khơng gian; phân tích nội lực phần mềm ETABS Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: * Sàn: Đánh trục chưa quán vẽ KT KC (trục A, A’, B); Chưa định vị mặt cắt A-A mặt bằng; Chưa ghi vật liệu; Lưu ý cốt mũ ô sàn vệ sinh khác cao trình với sàn lân cận; Thống kê thép chưa xác * Dầm phụ: Cần nêu rõ công thức tổ hợp nội lực tương ứng với cách chất tải; Chưa kể làm việc đồng thời cánh tính cốt thép nhịp; Chưa diễn giải rõ q trình tính cốt đai Dầm D2 (trục D), trường hợp hoạt tải chất thiếu tải trọng tập trung nhịp; Mặt cắt 12-12 chưa thể vị trí cánh * Cầu thang: Tính số bậc thang chưa xác; Nhầm lẫn chiếu tới với BT1 * Khung: Lưu ý cao trình ngàm chân cột; Không kể trọng lượng thân BTCT vào phần tĩnh tải; Cần nêu rõ trường hợp chất tải tổ hợp; Chưa kể phần cánh tính cốt thép nhịp * Móng: Các lớp địa chất chưa qn q trình tính tốn; Bổ sung hình minh họa để q trình tính rõ TT 1a 1b 1c 1d 2a 2b Điểm tối Điểm đa đánh giá Các tiêu chí đánh giá Sinh viên có phương pháp nghiên cứu phù hợp, giải nhiệm vụ đồ án giao 8.0 - Tính cấp thiết, tính (nội dung ĐATN có phần so với ĐATN trước đây); - Đề tài có giá trị khoa học, công nghệ; giá trị ứng dụng thực tiễn; - Kỹ giải vấn đề; hiểu, vận dụng kiến thức bản, sở, chuyên ngành vấn đề nghiên cứu; - Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá; - Khả thiết kế, chế tạo hệ thống, thành phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đặt ra; 7.0 1.0 0,75 3.0 2,75 - Chất lượng sản phẩm ĐATN nội dung báo cáo, vẽ, chương trình, mơ hình, hệ thống,…; 3.0 2,75 - Có kỹ sử dụng phần mềm ứng dụng vấn đề nghiên cứu (thể qua kết tính tốn phần mềm); - Có kỹ sử dụng tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu (thể qua tài liệu tham khảo) 1.0 0,75 Kỹ trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệp - Bố cục hợp lý, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, lời văn súc tích; - Hình thức trình bày Tổng điểm theo thang 10 (lấy đến số lẻ thập phân) 2.0 1.0 1.0 10.0 2.0 1,0 1,0 9.0 Câu hỏi đề nghị sinh viên trả lời buổi bảo vệ: Tính tốn tải trọng tác dụng lên khung - Đề nghị: ☒ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không bảo vệ Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021 Người phản biện ThS Ngô Thanh vinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn chính: ThS Lê Chí Phát Sinh viên thực hiện: NGUYỄN LỤC MSV: 1711506110108 Tên đề tài: NHÀ LÀM VIỆC UBND THÀNH PHỐ TUY HÒA Các số liệu, tài liệu ban đầu: - File Autocad vẽ kiến trúc, kết cấu (nếu có) GVHD duyệt; - Địa điểm xây dựng: TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên; - Số liệu đất: Lấy theo số liệu thực tế số liệu địa chất GVHD quy định (nếu cơng trình khơng có số liệu thực tế) Nội dung đồ án: - Kiến trúc (15%): Thể Tổng mặt bằng; mặt tầng; mặt đứng; mặt cắt; chi tiết cấu tạo nhiệm vụ khác theo quy định GVHD Kiến trúc; - Kết cấu (60%): Thể mặt kết cấu tầng; Thiết kế kết cấu chịu lực cơng trình (Sàn, dầm, cầu thang, Khung, móng) nhiệm vụ khác khác theo quy định GVHD Kết cấu; - Thi công (25%): Thiết kế biện pháp kỹ thuật; thi công (Phần ngầm; Phần thân); Thiết kế biện pháp tổ chức thi cơng; Lập dự tốn (Một phần tồn cơng trình) nhiệm vụ khác khác theo quy định GVHD Thi công; Các sản phẩm dự kiến - Thuyết minh: Khổ giấy A4, 50-90 trang + Phụ lục; Bố cục trình bày theo mẫu Phụ lục 1; - Bản vẽ: Khổ giấy A2; Khung tên theo Quy định Bộ môn; Số lượng theo quy định GVHD; - Đĩa CD với nội dung theo Quy định Đồ án tốt nghiệp Quy định Lưu chiểu Trường Ngày giao đồ án: 22/02/2021 Ngày nộp đồ án: 13/06/2021 Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2021 Trưởng Bộ môn Người hướng dẫn Đồn Vĩnh Phúc ThS Lê Chí Phát LỜI CẢM ƠN Đất nước ta ngày phát triển đổi mới, lĩnh vực ngành xây dựng tốc độ phát triển nhanh, qui mô xây dựng lớn, nhu cầu số lượng kỹ sư, cán kỹ thuật công nhân lao động kỹ thuật ngày nhiều Bên cạnh địi hỏi trình độ, chất lượng lao động ngày cao để đáp ứng với phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật Đối với người làm cơng tác kỹ thuật nói chung kỹ sư xây dựng nói riêng, việc tự trao dồi, bồi dưỡng phát triển kiến thức cho thân cần thiết Đồ án tốt nghiệp tiêu quan trọng nhằm đánh giá khả học tập, rèn luyện sinh viên suốt năm học giảng đường Đề tài tốt nghiệp mà em giao là: “ Thiết kế Nhà làm việc - UBND TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.” Trong thời gian thực đồ án tốt nghiệp em hướng dẫn, bảo tận tình thầy cơ: Thầy Lê Chí Phát – Giáo viên hướng dẫn chính, kết cấu Cơ Lê Thị Kim Anh – Giáo viên hướng dẫn kiến trúc Cô Lê Thị Phượng – Giáo viên hướng dẫn thi công Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy cô giáo hướng dẫn Qua em xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng, đến thầy cô giáo môn tạo điều kiện ủng hộ tinh thần để em hoàn thành đề tài đồ án tốt nghiệp Tuy cố gắng kiến thức hạn chế, khối lượng công việc đồ án nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót, em kính mong thầy bảo thêm để em hoàn thiện kiến thức Em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô! Đà nẵng,ngày 30 tháng 07 năm 2021 Sinh viên thực Nguyễn Lục LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp tơi thực Các số liệu, kết tính tốn đồ án hoàn toàn trung thực chưa công bố đồ án trước Mọi vấn đề liên quan đến quyền tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Đà Nẵng, 30 tháng 07 năm 2021 Sinh viên thực Nguyễn Lục MỤC LỤC II.Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: III.Tinh thần, thái độ làm việc sinh viên: (2,0/2đ) .3 IV.Đánh giá: PHẦN I: KIẾN TRÚC .1 (15%) 1 ĐẶC ĐIỂM, VỊ TRÍ, ĐIỀU KIỆN, KHÍ HẬU TỰ NHIÊN KHU VỰC: 1.1.Đặc điểm vị trí tự nhiên: 1.2.Điều kiện khí hậu tự nhiên: 1.2.1.Điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất: 1.2.2 Điều kiện khí hậu, thuỷ văn, nhiệt độ: .3 NỘI DUNG ĐẦU TƯ & QUY MÔ ĐẦU TƯ: .3 2.1 Nội dung đầu tư: .3 2.2.Quy mô đầu tư: ( Khối nhà làm việc ) GIẢI PHÁP THIẾT KẾ: .5 3.1.Thiết kế tổng mặt bằng: .5 3.2 Giải pháp thiết kế kiến trúc: 3.2.1.Thiết kế mặt tầng: 3.2.2.Thiết kế mặt đứng hình khối: 3.3 Giải pháp thiết kế kỹ thuật: .6 3.3.1.Thiết kế kết cấu: 3.3.2.Thiết kế cấp thoát nước: 3.3.3.Thiết kế điện kỹ thuật: 3.3.4.Thiết kế điện chống sét: 3.3.5.Thiết kế phòng chống cháy: TÍNH TỐN CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT: KẾT LUẬN: PHẦN II: KẾT CẤU (60 %) 1.1 SỐ LIỆU TÍNH TỐN: 10 1.2 SƠ ĐỒ CÁC Ô SÀN: 10 1.3 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN: 12 1.4 TÍNH TỐN NỘI LỰC CÁC Ô SÀN: 13 1.5TÍNH TỐN CỐT THÉP CÁC Ơ SÀN: 14 CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN DẦM PHỤ 20 A.DẦM D1 TẦNG TRỤC B 20 2.1SƠ ĐỒ CHỊU TẢI, SƠ ĐỒ TÍNH VÀ CẤU TẠO: 20 2.1.1Vị trí sơ đồ chịu tải dầm D1: .20 2.1.2Sơ đồ tính: 20 2.1.3Chọn tiết diện: 20 2.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG: .20 2.2.1 Tĩnh tải : 21 2.2.2 Hoạt tải: 22 2.3XÁC ĐỊNH NỘI LỰC: 23 2.3.1Xác định nội lực dầm : 23 2.3.2Sơ đồ tính: 23 2.3.3Tính tốn nội lực dầm: 25 2.3.4Bảng tổ hợp nội lực cho dầm D1: 27 2.4TÍNH TỐN CỐT THÉP DẦM: 28 2.4.1Tính cốt thép dọc : 28 2.4.2Tính tốn cốt đai: 31 DẦM D2 TẦNG TRỤC D 33 2.5 SƠ ĐỒ CHỊU TẢI, SƠ ĐỒ TÍNH DẦM VÀ CẤU TẠO: 33 2.5.1 Sơ đồ chịu tải: .33 2.5.2 Sơ đồ tính: .33 2.5.3 Chọn tiết diện: .33 2.6XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG: 33 2.6.1Tĩnh tải: 34 2.6.2Hoạt tải : 36 2.7XÁC ĐỊNH NỘI LỰC: 37 2.7.1Xác định nội lực: 37 2.7.2Vẽ biểu đồ nội lực: 37 2.8TỔ HỢP NỘI LỰC CHO DẦM: .38 2.9TÍNH CỐT THÉP CHO DẦM: 39 2.9.1 Chọn vật liệu cho dầm: 39 2.9.2 Tính tốn cốt dọc: 39 2.9.3Tính tốn cốt đai: 42 2.9.4 Tính tốn cốt treo : 42 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CẦU THANG 44 3.1 THIẾT KẾ CẦU THANG TẦNG 1: 44 3.1.1Tính thang (BT1) : 44 3.1.2Tính thang (BT2) : 46 3.1.2 Tính chiếu nghỉ (CN) : 49 3.1.3Tính tốn nội lực cốt thép dầm chiếu nghỉ (DCN): 51 3.1.4Tính dầm chiếu tới (DCT1) : .54 3.2THIẾT KẾ CẦU THANG TẦNG 2,3,4,5: 57 3.2.1TÍNH BẢN THANG (BT3): .57 3.2.2TÍNH BẢN THANG 4(BT4): 57 3.2.3TÍNH BẢN THANG (BT5) : Chọn chiều dày δ = 120 mm 57 3.2.4 Tính dầm chiếu tới (DCT2) : 59 CHƯƠNG IV: TÍNH KHUNG TRỤC 12 (K12) 62 4.1 SỐ LIỆU TÍNH TỐN .62 4.2 SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG TRỤC 12 (K12): 62 4.2.1Cấu tạo khung: .62 4.2.2Sơ đồ tính: 62 4.2.3Sơ đồ tên nút cấu kiện khác khung: .63 4.3 CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN KHUNG: 63 4.4 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CƠNG TRÌNH: 67 4.4.1Tĩnh tải sàn: 67 4.4.2 Hoạt tải sàn: 67 4.4.3 Tải trọng tường: 68 4.4.4Xác định tải trọng gió: 68 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT Mã hiệu đơn giá Tên công tác - Que hàn - Dây thép - Thép tròn Fi 10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm - Vật liệu khác Nhân công SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị kg kg kg Định mức 4.62 9.28 1020.0 công 13.46 229,953 ca 0.02 ca 0.02 2,804,12 468,356 ca 1.12 326,986 367,205 ca 0.32 216,919 69,414 % m3 2.00 Đơn giá 21,818 35,000 17,245 Thành tiền 100,734 324,800 17,589,90 3,095,167 3,095,167 495,420 42,062 7,025 9,714 275.73 0.53 0.88 194.75 2.00 1,636 220,000 285,000 công 2.66 249,620 ca 0.03 468,356 836,999 451,086 117,480 250,658 1,363 16,412 663,989 663,989 386,916 11,709 ca 0.05 337,766 16,888 ca 0.07 310,987 ca 0.20 4,784,41 198,724 % 2.00 7,587 47.52 0.21 49.50 380.00 5.00 906,224 77,743 42,840 347 742,140 43,154 326,533 kg m3 m3 lít % 39,745 m3 kg m3 lít viên % 1,636 200,000 1,953 Trang 166 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT Mã hiệu đơn giá Tên cơng tác - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi công - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T 82 83 84 85 AE.35114 AK.2122 AK.2311 AK.2321 - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Xây phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 5x10x20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch đất sét nung 5x10x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát xà dầm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trần, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị công Định mức 1.42 Đơn giá 229,953 ca 0.01 ca 0.01 2,804,12 468,356 ca m3 0.03 281,263 kg m3 lít viên % 79.20 0.36 82.50 820.00 5.00 1,636 200,000 1,769 công 3.96 229,953 ca m2 0.04 281,263 kg m3 lít % 5.12 0.02 4.73 0.50 1,636 200,000 công 0.20 229,953 ca m2 0.00 281,263 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 công 0.35 249,620 ca m2 0.00 281,263 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 Thành tiền 326,533 46,301 33,649 5,620 7,032 1,734,735 129,571 71,400 578 1,450,580 82,606 910,614 910,614 10,125 10,125 12,406 8,371 3,940 33 62 45,991 45,991 563 563 13,144 8,864 4,180 35 65 87,367 87,367 844 844 13,144 8,864 4,180 35 65 Trang 167 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT 86 87 88 89 90 Mã hiệu đơn giá AK.2212 AK.8251 AK.8252 AK.8411 AK.5122 Tên công tác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Bả bột bả vào tường Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Bả bột bả vào cột, dầm, trần Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ Vật liệu - Sơn lót nội thất - Sơn phủ nội thất - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Lát nền, sàn gạch ceramic-tiết diện gạch ≤ 0,04m2 Vật liệu - Xi măng trắng - Xi măng - Gạch lát Ceramic ≤ 0,04m2 - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị Định mức Đơn giá công 0.50 249,620 ca m2 0.00 281,263 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 công 0.52 249,620 ca m2 0.00 281,263 m2 kg % 0.02 0.66 1.00 38,000 15,091 công m2 0.09 229,953 Thành tiền 124,810 124,810 844 844 13,144 8,864 4,180 35 65 129,802 129,802 844 844 10,797 760 9,930 107 20,696 20,696 10,797 760 9,930 107 25,295 25,295 m2 kg % 0.02 0.66 1.00 38,000 15,091 cơng m2 0.11 229,953 lít lít % 0.12 0.20 1.00 56,000 58,000 cơng m2 0.06 229,953 18,733 6,832 11,716 185 13,797 13,797 2,000 1,550 170,000 1,636 200,000 191,175 400 1,318 171,700 10,798 5,960 48 kg kg m2 kg m3 lít 0.20 0.85 1.01 6.60 0.03 6.88 Trang 168 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT 91 92 93 Mã hiệu đơn giá * AE.73224 AE.35114 AK.2112 Tên công tác - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi công - Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW TẦNG 2: Xây tường thẳng gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm-chiều dày >10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Xây phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 5x10x20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch đất sét nung 5x10x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị % Định mức 0.50 công 0.18 249,620 ca 0.03 213,300 Đơn giá Thành tiền 951 44,932 44,932 6,399 6,399 m3 kg m3 lít viên % 47.52 0.21 49.50 380.00 5.00 1,636 200,000 1,953 công 1.42 229,953 ca 0.01 ca 0.01 2,804,12 468,356 ca m3 0.03 281,263 kg m3 lít viên % 79.20 0.36 82.50 820.00 5.00 1,636 200,000 1,769 công 3.96 229,953 ca m2 0.04 281,263 kg m3 lít % 5.12 0.02 4.73 0.50 1,636 200,000 công 0.26 229,953 ca 0.00 281,263 906,224 77,743 42,840 347 742,140 43,154 326,533 326,533 46,301 33,649 5,620 7,032 1,734,735 129,571 71,400 578 1,450,580 82,606 910,614 910,614 10,125 10,125 12,406 8,371 3,940 33 62 59,788 59,788 563 563 Trang 169 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT 94 95 96 97 98 Mã hiệu đơn giá AK.2122 AK.2311 AK.2321 AK.2212 AK.8251 Tên công tác Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát xà dầm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trần, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Bả bột bả vào tường Vật liệu - Giấy ráp SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị m2 Định mức Đơn giá kg m3 lít % 5.12 0.02 4.73 0.50 1,636 200,000 công 0.20 229,953 ca m2 0.00 281,263 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 công 0.35 249,620 ca m2 0.00 281,263 Thành tiền 12,406 8,371 3,940 33 62 45,991 45,991 563 563 13,144 8,864 4,180 35 65 87,367 87,367 844 844 13,144 8,864 4,180 35 65 124,810 124,810 844 844 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 công 0.50 249,620 ca m2 0.00 281,263 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 công 0.52 249,620 ca m2 0.00 281,263 13,144 8,864 4,180 35 65 129,802 129,802 129,802 844 844 38,000 10,797 760 m2 0.02 Trang 170 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT 99 100 101 102 Mã hiệu đơn giá AK.8252 AK.8411 AK.5122 * AE.73224 Tên công tác - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Bả bột bả vào cột, dầm, trần Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ Vật liệu - Sơn lót nội thất - Sơn phủ nội thất - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Lát nền, sàn gạch ceramic-tiết diện gạch ≤ 0,04m2 Vật liệu - Xi măng trắng - Xi măng - Gạch lát Ceramic ≤ 0,04m2 - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW TẦNG 3: Xây tường thẳng gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm-chiều dày >10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi công SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị kg % Định mức 0.66 1.00 công m2 0.09 Đơn giá 15,091 229,953 m2 kg % 0.02 0.66 1.00 38,000 15,091 cơng m2 0.11 229,953 lít lít % 0.12 0.20 1.00 56,000 58,000 công m2 0.06 229,953 kg kg m2 kg m3 lít % 0.20 0.85 1.01 6.60 0.03 6.88 0.50 2,000 1,550 170,000 1,636 200,000 công 0.18 249,620 ca 0.03 213,300 Thành tiền 9,930 107 20,696 20,696 10,797 760 9,930 107 25,295 25,295 18,733 6,832 11,716 185 13,797 13,797 191,175 400 1,318 171,700 10,798 5,960 48 951 44,932 44,932 6,399 6,399 m3 kg m3 lít viên % 47.52 0.21 49.50 380.00 5.00 1,636 200,000 1,953 công 1.42 229,953 906,224 77,743 42,840 347 742,140 43,154 326,533 326,533 52,809 Trang 171 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT Mã hiệu đơn giá Tên công tác - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T 103 104 105 106 AE.35114 AK.2122 AK.2311 AK.2321 - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Xây phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 5x10x20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch đất sét nung 5x10x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát xà dầm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trần, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị ca Định mức 0.01 Đơn giá ca 0.01 3,001,92 812,830 ca m3 0.03 281,263 kg m3 lít viên % 79.20 0.36 82.50 820.00 5.00 1,636 200,000 1,769 công 3.96 229,953 ca m2 0.04 281,263 kg m3 lít % 5.12 0.02 4.73 0.50 1,636 200,000 công 0.20 229,953 ca m2 0.00 281,263 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 cơng 0.35 249,620 ca m2 0.00 281,263 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 Thành tiền 36,023 9,754 7,032 1,734,735 129,571 71,400 578 1,450,580 82,606 910,614 910,614 910,614 10,125 10,125 12,406 8,371 3,940 33 62 45,991 45,991 563 563 13,144 8,864 4,180 35 65 87,367 87,367 844 844 13,144 8,864 4,180 35 65 124,810 Trang 172 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT 107 108 109 110 111 Mã hiệu đơn giá AK.2212 AK.8251 AK.8252 AK.8411 AK.5122 Tên công tác - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Bả bột bả vào tường Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Bả bột bả vào cột, dầm, trần Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ Vật liệu - Sơn lót nội thất - Sơn phủ nội thất - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Lát nền, sàn gạch ceramic-tiết diện gạch ≤ 0,04m2 Vật liệu - Xi măng trắng - Xi măng - Gạch lát Ceramic ≤ 0,04m2 - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Vật liệu khác SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị công ca m2 Định mức 0.50 0.00 Đơn giá 249,620 281,263 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 công 0.52 249,620 ca m2 0.00 281,263 m2 kg % 0.02 0.66 1.00 38,000 15,091 công m2 0.09 229,953 m2 kg % 0.02 0.66 1.00 38,000 15,091 cơng m2 0.11 229,953 lít lít % 0.12 0.20 1.00 56,000 58,000 cơng m2 0.06 229,953 kg kg m2 kg m3 lít % 0.20 0.85 1.01 6.60 0.03 6.88 0.50 2,000 1,550 170,000 1,636 200,000 Thành tiền 124,810 844 844 13,144 8,864 4,180 35 65 129,802 129,802 844 844 10,797 760 9,930 107 20,696 20,696 10,797 760 9,930 107 25,295 25,295 18,733 6,832 11,716 185 13,797 13,797 191,175 400 1,318 171,700 10,798 5,960 48 951 Trang 173 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT 112 113 114 115 Mã hiệu đơn giá * AE.73224 AE.35114 AK.2122 AK.2311 Tên công tác Nhân công - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW TẦNG 4: Xây tường thẳng gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm-chiều dày >10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi công - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Xây phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 5x10x20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch đất sét nung 5x10x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát xà dầm, vữa XM M75 SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị Định mức Đơn giá cơng 0.18 249,620 ca 0.03 27,816 kg m3 lít viên % 47.52 0.21 49.50 380.00 5.00 1,636 200,000 1,953 công 1.42 229,953 ca 0.01 ca 0.01 3,001,92 812,830 ca m3 0.03 281,263 Thành tiền 44,932 44,932 834 834 m3 kg m3 lít viên % 79.20 0.36 82.50 820.00 5.00 1,636 200,000 1,769 công 3.96 229,953 ca m2 0.04 281,263 kg m3 lít % 5.12 0.02 4.73 0.50 1,636 200,000 công 0.20 229,953 ca m2 0.00 281,263 906,224 77,743 42,840 347 742,140 43,154 326,533 326,533 52,809 36,023 9,754 7,032 1,734,735 129,571 71,400 578 1,450,580 82,606 910,614 910,614 10,125 10,125 12,406 8,371 3,940 33 62 45,991 45,991 563 563 Trang 174 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT 116 117 118 119 120 Mã hiệu đơn giá AK.2321 AK.2212 AK.8251 AK.8252 AK.8411 Tên công tác Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trần, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Bả bột bả vào tường Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Bả bột bả vào cột, dầm, trần Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị Định mức Đơn giá kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 cơng 0.35 249,620 ca m2 0.00 281,263 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 công 0.50 249,620 ca m2 0.00 281,263 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 công 0.52 249,620 ca m2 0.00 281,263 m2 kg % 0.02 0.66 1.00 38,000 15,091 công m2 0.09 229,953 m2 kg % 0.02 0.66 1.00 38,000 15,091 công m2 0.11 229,953 Thành tiền 13,144 8,864 4,180 35 65 87,367 87,367 844 844 13,144 8,864 4,180 35 65 124,810 124,810 844 844 13,144 8,864 4,180 35 65 129,802 129,802 844 844 10,797 760 9,930 107 20,696 20,696 10,797 760 9,930 107 25,295 25,295 Trang 175 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT Mã hiệu đơn giá Tên công tác Đơn vị Định mức Đơn giá Thành tiền nước phủ 121 124 125 AK.5122 * AE.73224 AE.35114 Vật liệu - Sơn lót nội thất - Sơn phủ nội thất - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Lát nền, sàn gạch ceramic-tiết diện gạch ≤ 0,04m2 Vật liệu - Xi măng trắng - Xi măng - Gạch lát Ceramic ≤ 0,04m2 - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW TẦNG 5: Xây tường thẳng gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm-chiều dày >10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Gạch rỗng lỗ 8,5x13x20cm - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi công - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T - Máy vận thăng lồng - sức nâng: T - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Xây phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 5x10x20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 lít lít % 0.12 0.20 1.00 56,000 58,000 công m2 0.06 229,953 18,733 6,832 11,716 185 13,797 13,797 191,175 400 1,318 171,700 10,798 5,960 48 951 44,932 44,932 834 834 kg kg m2 kg m3 lít % 0.20 0.85 1.01 6.60 0.03 6.88 0.50 2,000 1,550 170,000 1,636 200,000 công 0.18 249,620 ca 0.03 27,816 kg m3 lít viên % 47.52 0.21 49.50 380.00 5.00 1,636 200,000 1,953 công 1.42 229,953 ca 0.01 ca 0.01 3,001,92 812,830 ca m3 0.03 281,263 7,032 1,636 200,000 1,734,735 129,571 71,400 578 m3 kg m3 lít 79.20 0.36 82.50 906,224 77,743 42,840 347 742,140 43,154 326,533 326,533 326,533 52,809 36,023 9,754 Trang 176 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT 126 127 128 129 Mã hiệu đơn giá AK.2122 AK.2311 AK.2321 AK.2212 Tên công tác - Gạch đất sét nung 5x10x20cm - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát tường dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát xà dầm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân công Máy thi công - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít - Hệ số điều chỉnh máy thi công Trát trần, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm - Hệ số điều chỉnh nhân cơng Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75 Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị viên % Định mức 820.00 5.00 công 3.96 229,953 ca m2 0.04 281,263 kg m3 lít % 5.12 0.02 4.73 0.50 1,636 200,000 công 0.20 229,953 ca m2 0.00 281,263 Đơn giá 1,769 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 công 0.35 249,620 ca 0.00 281,263 Thành tiền 1,450,580 82,606 910,614 910,614 910,614 10,125 10,125 12,406 8,371 3,940 33 62 45,991 45,991 45,991 563 563 13,144 8,864 4,180 35 65 87,367 87,367 87,367 844 844 844 m2 kg m3 lít % 5.42 0.02 5.00 0.50 1,636 200,000 công 0.50 249,620 ca m2 0.00 281,263 13,144 8,864 4,180 35 65 124,810 124,810 124,810 844 844 kg m3 5.42 0.02 1,636 200,000 13,144 8,864 4,180 Trang 177 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT 130 131 132 133 134 Mã hiệu đơn giá AK.8251 AK.8252 AK.8411 AK.5122 * AK.2112 Tên công tác - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít Bả bột bả vào tường Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Bả bột bả vào cột, dầm, trần Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân công - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ Vật liệu - Sơn lót nội thất - Sơn phủ nội thất - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Lát nền, sàn gạch ceramic-tiết diện gạch ≤ 0,04m2 Vật liệu - Xi măng trắng - Xi măng - Gạch lát Ceramic ≤ 0,04m2 - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=1,5-2,0 - Nước - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 4,0/7 - Nhóm Máy thi công - Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW TRÁT TƯỜNG NGỒI Trát tường ngồi dày 1,5cm, vữa XM M75 SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị lít % Định mức 5.00 0.50 cơng 0.52 249,620 ca m2 0.00 281,263 Đơn giá m2 kg % 0.02 0.66 1.00 38,000 15,091 công m2 0.09 229,953 m2 kg % 0.02 0.66 1.00 38,000 15,091 công m2 0.11 229,953 lít lít % 0.12 0.20 1.00 56,000 58,000 cơng m2 0.06 229,953 kg kg m2 kg m3 lít % 0.20 0.85 1.01 6.60 0.03 6.88 0.50 2,000 1,550 170,000 1,636 200,000 công 0.18 249,620 ca 0.03 27,816 Thành tiền 35 65 129,802 129,802 844 844 10,797 760 9,930 107 20,696 20,696 10,797 760 9,930 107 25,295 25,295 18,733 6,832 11,716 185 13,797 13,797 191,175 400 1,318 171,700 10,798 5,960 48 951 44,932 44,932 834 834 m2 Trang 178 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT 135 136 137 138 139 140 Mã hiệu đơn giá * AK.8251 AK.8411 TT TT * BB.91201 BB.91101 Tên công tác Vật liệu - Xi măng PCB40 - Cát mịn ML=0,7-1,4 - Nước - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Máy thi cơng - Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít SƠN BÃ TƯỜNG NGOÀI: Bả bột bả vào tường Vật liệu - Giấy ráp - Bột bả - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Sơn dầm, trần, tường nhà bả sơn loại nước lót + nước phủ Vật liệu - Sơn lót ngoại thất - Sơn phủ ngoại thất - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm Cung cấp lắp đặt cửa - cửa nhơm kính (bao gồm phụ kiện+lắp đặt) Vật liệu - Đơn giá vật liệu Cung cấp lắp đặt cửa sổ - cửa nhơm kính (bao gồm phụ kiện+lắp đặt) Vật liệu - Đơn giá vật liệu Thiết bị vệ sinh: Lắp đặt xí Vật liệu - Chậu xí - Vật liệu khác Nhân cơng - Nhân cơng bậc 3,5/7 - Nhóm Lắp đặt chậu rửa vòi Vật liệu - Chậu rửa vòi SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị Định mức Đơn giá kg m3 lít % 5.12 0.02 4.73 0.50 1,636 200,000 công 0.26 229,953 ca 0.00 281,263 Thành tiền 12,406 8,371 3,940 33 62 59,788 59,788 563 563 m2 m2 kg % 0.02 0.66 1.00 38,000 15,091 công m2 0.09 229,953 lít lít % 0.12 0.19 1.00 56,000 58,000 công 0.07 229,953 1.00 1,950,00 10,797 760 9,930 107 20,696 20,696 17,802 6,664 10,962 176 15,177 15,177 1,950,000 1,950,000 bộl bộl 1.00 1,850,00 1,850,000 1,850,000 bộ 1.00 % 0.01 công 1.50 1.00 2,450,00 2,450,245 2,450,000 245 550,000 550,055 550,000 Trang 179 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH STT Mã hiệu đơn giá Tên công tác - Vật liệu khác Nhân công - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Đơn vị % Định mức 0.01 công 0.50 Đơn giá Thành tiền 55 Trang 180 ... PHÁP THIẾT KẾ: 3.1 Thiết kế tổng mặt bằng: Tổng mặt UBND TP Tuy Hịa có diện tích 12500 m2 bao gồm hạng mục: - Nhà quan thường trực UBND - Nhà làm việc Thành ủy & Mặt trận - Khối Nhà làm việc - Nhà. .. - 2.5 -6 17 X -0 37 1 -0 E -0 - E - 5 E -0 - E - Z Biểu đồ mômen M (đơn vị daN.m) k)Hoạt tải 10: SVTH: NGUYỄN LỤC – MSV: 1711506110108 Trang 26 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH - X - 2 -0 0 - 4 E - E -0 ... Min -2 9.65 5.42 93.15 42.18 -4 2.96 -8 4.72 0.82 -8 .83 76.99 34.66 -3 2.59 -5 4.55 -5 .97 -1 4.49 32.53 13.70 -2 9.652 5.422 93.148 42.184 -4 2.957 -8 4.720 0.818 -8 .831 76.988 34.661 -3 2.589 -5 4.545 -5 .965
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế Nhà làm việc - UBND TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên,