0

(Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế hệ THỐNG dây CHUYỀN CHIẾT rót, ĐÓNG nắp và ĐÓNG THÙNG BẰNG kỹ THUẬT điều KHIỂN PHÂN tán sử DỤNG các PLC s7 1200 và WINCC

135 3 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế hệ THỐNG dây CHUYỀN CHIẾT rót, ĐÓNG nắp và ĐÓNG THÙNG BẰNG kỹ THUẬT điều KHIỂN PHÂN tán sử DỤNG các PLC s7 1200 và WINCC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:36

2022 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THÙNG BẰNG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN SỬ DỤNG CÁC PLC S7-1200 VÀ WINCC TÊN ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP VÀ ĐÓNG Họ tên sinh viên: Bùi Văn Mai - Phan Lê Tiến Sĩ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP VÀ ĐÓNG THÙNG BẰNG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN SỬ DỤNG CÁC PLC S7-1200 VÀ WINCC Người hướng dẫn: TS Phạm Thanh Phong Sinh viên thực hiện: Bùi Văn Mai Phan Lê Tiến Sĩ Mã sinh viên: 1811505520129 18811505520144 Lớp: 18 TDH1 18 TDH1 Đà Nẵng, 5/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HÓA ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP VÀ ĐÓNG THÙNG BẰNG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN SỬ DỤNG CÁC PLC S7-1200 VÀ WINCC Người hướng dẫn: TS Phạm Thanh Phong Sinh viên thực hiện: Bùi Văn Mai Phan Lê Tiến Sĩ Mã sinh viên: 1811505520129 1811505520144 Lớp: 18TDH1 18TDH1 Đà Nẵng, 5/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com {Trang trắng dùng để dán Nhận xét người hướng dẫn, thay trang Nhận xét người hướng dẫn} TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com {Trang trắng dùng để dán Nhận xét người phản biện, thay trang Nhận xét người phản biện} TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÓM TẮT Đề tài trình bày kết thiết kế hệ thống chiết rót, đóng nắp đóng thùng nhà máy kỹ thuật điều khiển phân tán sử dụng PLC S7-1200 Mơ hình đề tài tương tự công nghiệp sử dụng PLC S7-1200 sát với thực tế, PLC điều khiển trung tâm PLC lại điều khiển dây chuyền nhỏ hệ thống Kết cấu số khâu hệ thống nhóm thiết kế với hiểu biết sẵn có để đáp ứng mơ ý tưởng… Hệ thống hoàn toàn tự động chiết rót, đóng nắp đóng thùng chai Kết đưa cho thấy sử dụng hệ thống cho thấy có nhiều ưu điểm như: sản phẩm chất lượng đáp ứng đủ số lượng, suất cao, tiết kiệm lớn nhân công,…Với ưu điểm thấy việc sử dụng hệ thống tự động phục vụ hệ thống công nghiệp vừa tận dụng nguồn nhân công suất, chất lượng đạt mong muốn Hệ thống dễ dàng giám sát điều khiển Việc tiến hành cải tạo hệ thống đơn giản mang lại hiệu thiết thực, tiết kiệm khoảng chi phí khu cơng nghiệp cắt giảm lượng lớn nhân công TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: TS Pham Thanh Phong Sinh viên thực hiện: Bùi Văn Mai Phan Lê Tiến Sĩ Mã SV: 1811505520129 1811505520144 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống dây chuyền chiết rót, đóng nắp đóng thùng kỹ thuật điều khiển phân tán sử dụng PLC S7-1200 WinCC Các số liệu, tài liệu ban đầu: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nội dung đồ án: Khảo sát tồn dây chuyền chiết rót, đóng nắp đóng thùng sản phẩm Đưa chức hệ thống Xây dựng mơ hình hệ thống Xây dựng qui trình cơng nghệ, bảng phân cơng đầu vào - đầu cho PLC Thiết kế, điều khiển khâu nhỏ hệ thống PLC S7-1200 Thiết kế điều khiển trung tâm Xây dựng giám sát WinCC Báo cáo thiết minh đề tài Các sản phẩm dự kiến Giao diện Win CC Mơ hình hệ thống Ngày giao đồ án: 21/02/2022 Ngày nộp đồ án: 30/05/2022 Trưởng Bộ môn Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2022 Người hướng dẫn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI NÓI ĐẦU Chiết rót, đóng nắp đóng thùng sản phẩm toán ứng dụng nhiều công nghiệp Dùng sức người, công việc đỏi hỏi tập trung có tính lặp lặp lại nên cơng nhân khó đảm bảo xác cơng việc Chưa kể đến có khâu dựa chi tiết kỹ thuật nhỏ mà mắt thường khó nhận cần lượng lớn nhân cơng Điều ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ, chất lượng sản phẩm uy tín nhà sản xuất Vì vậy, hệ thống tự động chiết rót, đóng nắp đóng thùng sản phẩm đời phát triển tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách Sau tham quan gián tiếp mạng dây chuyền chiết rót, đóng nắp đóng thùng nước giải khát, nhóm chúng em nhận thấy cơng nghệ điều khiển tự động hóa áp dụng chiếm khoảng 80-90% Giảm lượng lớn nhân cơng, đồng thời xác gần hồn hảo q trình làm việc mang tới suất cao cho nhà máy khu công nghiệp khác Khi chai không đưa vào băng chuyền cảm biến phát bắt đầu rót nước, tiếp đến nắp tự động cho vào miệng chai cảm biến phát khâu đóng nắp thực đồng thời chai đóng nắp khâu nâng gắp cho vào thùng đóng gói sản phẩm Nhờ ta dễ dàng thực cơng đoạn cách xác Thông qua hệ thống đếm tự động đủ số lượng quy định hệ thống tự động dừng khoảng thời gian để làm công đoạn như: chiết rót, đóng nắp đóng gói sản phẩm Hệ thống hoạt động có lệnh dừng Người công nhân việc tới lấy thùng xếp lên xe đẩy đưa vào kho hàng Hệ thống hồn tồn tự động có điểm mạnh suất tính xác cao, cần sức người mà đạt hiểu cao nên cạnh tranh chất lượng thị trường Bên cạnh khơng phải doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta đầu tư số tiền lớn để mua hệ thống tự động hóa hồn chỉnh nước ngồi Đó ý tưởng để chúng em thực đề tài “Thiết kế hệ thống dây chuyền chiết rót, đóng nắp đóng thùng kỹ thuật điều khiển phân tán sử dụng PLC S7-1200 WinCC” Là sinh viên ngành Tự động hóa, việc trang bị cho kiến thức điều khiển tự động điều cần thiết Và Đồ án tốt nghiệp công cụ hữu hiệu để em bổ sung, mở rộng tổng kết kiến thức điện, ngành tự động Mặc dù vậy, với vị trí sinh viên cịn ngồi ghế nhà trường, với kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều chắn tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận nhiều ý kiến góp ý q thầy hội đồng để chúng em có thêm i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com kiến thức quý báu Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy TS Phạm Thanh Phong, người tận tình hướng dẫn chúng em suốt trình thực đồ án Chúng em xin chân thành cảm ơn! ii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CAM ĐOAN Nhóm chúng em xin cam đoan Sẽ cố gắng dùng kiến thức có học trường, thầy TS Phạm Thanh Phong hướng dẫn tận tình để nghiên cứu thiết kế hệ thống chiết rót, đóng nắp đóng thùng sản phẩm này, thiết kế đưa ý tưởng hệ thống kết cuối hồn thiện mơ hình hồn tồn tự động hoạt động theo ý muốn đề dễ dàng điều khiển, giám sát Những nội dung đồ án nhóm chúng em thực hướng dẫn trực tiếp thầy TS Phạm Thanh Phong Mọi tham khảo tài liệu dùng đồ án nhóm chúng em trích dẫn rõ ràng tên tác giả, thời gian, địa điểm công bố Sinh viên thực {Chữ ký, họ tên sinh viên} Phan Lê Tiến Sĩ Bùi Văn Mai iii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Danh sách bảng, hình vẽ viii Danh sách ký hiệu, chữ viết tắt ix Trang Chương 1: KHẢO SÁT VỀ TOÀN BỘ DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP VÀ ĐÓNG THÙNG SẢN PHẨM 1.1 Tổng quan sơ lược 1.1.1 Dây chuyền chiết rót nước, đóng nắp đóng thùng sản phẩm 1.1.2 Đặc điểm dây chuyền chiết rót đóng nắp chai tự động .5 1.1.3 Quy trình sản xuất đồ uống đóng chai nhà máy 1.1.4 Phân loại dạng dây chuyền chiết rót, đóng nắp đóng thùng chai 1.1.5 Các cơng đoạn quy trình sản xuất nước nhà máy 1.2 Khảo sát mơ hình thực tế 13 1.2.1 Sục rửa vỏ chai tự động .14 1.2.2 Chiết rót tự động 14 1.2.3 Vặn nắp chai tự động 15 1.2.4 Dán nhãn tự động, phóng nhãn tự động 16 1.2.5 Co màng tự động 16 1.2.6 Dán nhãn chai tròn, dán nhãn decal, sticker 16 1.2.7 Đóng gói màng Block – Shrink Tunnel 17 1.2.8 Đóng thùng Carton + Dán thùng Carton tự động – Carton Sealer 18 1.2.9 Đóng đai tự động – Strapping Mchine 18 1.2.10 Quấn màng Pallet – Wrapping Machine 19 Chương 2: TỔNG QUAN VỀ PLC VÀ TIA PORTAL 20 2.1 Tổng quan PLC .20 2.1.1 Cấu trúc PLC 20 2.1.2 Nguyên lí hoạt động PLC 22 2.1.3 Phân loại PLC .22 2.1.4 Ưu nhược điểm ứng dụng PLC 23 iv TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com b) Chế độ Manual Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2 Chương trình khâu đóng thùng Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.3 Chương trình khâu đẩy nắp 2.4 Chương trình khâu cắt keo Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.0 Chương trình cho win cc Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... hệ thống dây chuyền chiết rót, đóng nắp đóng thùng kỹ thật điều khiển phân tán sử dụng PLC S7- 1200 WinCC 1.1.4 Phân loại dạng dây chuyền chiết rót, đóng nắp đóng thùng chai Dây chuyền chiết rót,. .. skknchat@gmail.com Thiết kế hệ thống dây chuyền chiết rót, đóng nắp đóng thùng kỹ thật điều khiển phân tán sử dụng PLC S7- 1200 WinCC Chương 1: KHẢO SÁT VỀ TOÀN BỘ DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP VÀ ĐÓNG THÙNG... : skknchat@gmail.com Thiết kế hệ thống dây chuyền chiết rót, đóng nắp đóng thùng kỹ thật điều khiển phân tán sử dụng PLC S7- 1200 WinCC Dây chuyền chiết rót, đóng nắp đóng thùng sản phẩm có nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế hệ THỐNG dây CHUYỀN CHIẾT rót, ĐÓNG nắp và ĐÓNG THÙNG BẰNG kỹ THUẬT điều KHIỂN PHÂN tán sử DỤNG các PLC s7 1200 và WINCC ,