0

Phân tích thị trường, các tiêu thức phân loại thị trường và đặc trưng thị trường độc quyền

19 8 0
  • Phân tích thị trường, các tiêu thức phân loại thị trường và đặc trưng thị trường độc quyền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 05:11

O ĐỘNG – THƯƠNG BINH & Xà HỘI O ĐẲNG CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ  TIỂU LUẬN HỌC PHẦN KINH TẾ VI MÔ (Đề 27) Phân tích thị trường, tiêu thức phân loại thị trường đặc trưng thị trường độc quyền Hà Nội, 2021 제 1부 CONTENTS I CƠ SỞ LÝ LUẬN .1 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 1.1 Theo hình thức biểu bên ngồi thị trường có dạng sau: 1.1.1 Kết luận: 2 CÁC TIÊU THỨC PHÂN LOẠI .3 3.THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN 3.1 Khái nệm 3.4 Đặc trưng thị trường 3.5 Nguyên nhân dấn đến độc quyền II LIÊN HỆ THỰC TIỄN .5 Ý KIẾN CÁ NHÂN VÀ THỰC TIỄN HIỆN NAY .5 4.1 Những điểm tích cực độc quyền 4.2 Những điểm tiêu cực thị trường độc quyền BÀI TẬP Lời mở đầu Hiện nay, kinh tế Việt Nam nghiên cứu nhiều dựa vào hành vi, mối quan hệ doanh nghiệp, nhà kinh tế, người tiêu dùng, chinh phủ Kinh tế học môn nghiên cứu việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý nguồn lực khan để sản xuất hàng hóa cần thiết phân phối chúng cho thành viên xã hội Theo phạm vi nghiên cứu, kinh tế học chia thành loại kinh tế vĩ mô kinh tế vi mô Kinh tế vi mô môn khoa học quan tâm đến việc nghiên cứu, phân tích, lựa chọn vấn đề kinh tế cụ thể tế bào kinh tế Để phát triển kinh tế nhà kinh tế học phải nắm bắt cấu trúc thị trường đưa định, dự đốn tương lai cho nhanh nói riêng kinh tế nói chung Dựa kiến thức học hiểu biết thân, viết này, em muốn đề cập đến việc “Phân tích thị trường, tiêu thức phân loại thị trường đặc trưng thị trường độc quyền”để giúp doanh nghiệp bước chân vào thị trường nẵm rõ I Cơ sở lý luận Phân tích thị trường Theo Begg D., Fisher S., Dornbusch R (2007), thị trường tập hợp thỏa thuận thơng qua đó, người bán người mua tiếp xúc với để trao đổi hàng hóa dịch vụ Thị trường biểu thị trình mà nhờ định hộ gia đình việc tiêu dùng hàng hóa khác nhau, định hãng việc sản xuất sản xuất sản xuất cho điều hòa điều chỉnh giá Thị trường tập hợp thỏa thuận mà thơng qua người bán người mua tác động qua lại với để trao đổi khan Các khái niệm thị trường cho thấy thị trường không gắn với không gian hay thời gian định Bất nào, nơi đâu, có giao dịch diễn có thị trường 1.1 Theo hình thức biểu bên ngồi thị trường có dạng sau:  Dạng 1: Là dạng thị trường mà người mua, người bán trực tiếp gặp nhau, để mua bán hàng hóa Ví dụ: Chợ, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn…  Dạng 2: Là dạng thị trường hoạt động chủ yếu thông qua người tổ chức trung gian Ví dụ: Thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán,…  Dạng 3: Là dạng thị trường phát triển cao cấp so với cửa hàng phương thức kinh doanh phương thức toán Người bán định sẵn giá trưng bày, người mua tự lựa chọn thứ cần mua Ví dụ: Siêu thị  Dạng 4: Là dạng thị trường mà người mua thường tổ chức đấu giá lẫn để có thứ cần người bán vai trị thụ động Ví dụ: Thị trường bán đấu giá, thị trường đồ cổ, thị trường tác phẩm nghệ thuật, thị trường xây dựng cơng trình, …  Dạng 5: Là thị trường danh cho tất người kinh doanh mơ hình phát triển năm gần giúp người mua người bán rẽ ràng giao dịch thuận tiện: Thị trường thương mại điện tử, internet… 1.1.1 Kết luận: Mặc dù khác hình thức thị trường thực chức năng: xác định giá đảm bảo cho số lượng hàng hóa mà người mua muốn mua ngang với số lượng hàng hóa mà người bán muốn bán (1) Hình thức biểu thị trường đa dạng Trong thực tế, có thị trường có nhiều người bán, nhiều người mua, đồng thời lại có thị trường có người bán, người mua Hành vi người bán, người mua đa dạng phức tạp Để thuận lợi trình nghiên cứu, nhà kinh tế tập hợp doanh nghiệp có hành vi điều kiện cụ thể vào cấu trúc thị trường (2) 2 Các tiêu thức phân loại - Số lượng người mua, người bán thị trường - Loại sản phẩm ( đồng nhất, khác ) - Sức mạnh thị trường người bán người mua - Các trở ngại xâm nhập thị trường ( độc quyền mua, độc quyền bán ) 3.Thị trường cạnh tranh độc quyền Hiện nay, xét tính chất cạnh tranh, thị chia thành loại thị trường chính: Cạnh tranh hồn hảo, bán cạch tranh, bán độc quyền, độc quyền Trong loại thi trường trên, thị trường độc quyền đặc biệt khác biệt rõ rệt so với thị trường lại Vậy thị trường độc quyền gì? 3.1 Khái nệm Thị trường độc quyền thị trường có hãng sản xuất cung cấp tồn hàng hóa dịch vụ cụ thể Trong thị trường sản phẩm độc khơng có hàng hóa thay gần gũi Thơng tin thị trường độc quyền bí mật Sản lượng giá sản phẩm nhà độc quyền định Việc gia nhập rút lui khỏi thị trường khó khăn rào cản thị trường luật pháp,vốn, công nghệ lớn 3.4 Đặc trưng thị trường - Hãng độc quyền hãng sản xuất toàn cung thị trường, loại sản phẩm dịch vụ định - Hãng độc quyền hãng có sức mạnh thị trường, tức thay đổi giá sản phẩm họ đường cầu hãng độc quyền đường cầu nghiêng xuống phía phải - Sự xuất độc quyền làm khác biệt đường cầu thị trường đường cầu hãng độc quyền (cầu thị trường= cầu hãng) - Hãng độc quyền có đủ khả để đưa sách giá riêng nhắm thực mục tiêu 3.5 Nguyên nhân dấn đến độc quyền Do đụng độ, cạch tranh khốc liệt doanh nghiệp thị trường, song song với ủng hộ “hết mình” nhà nước với số doanh nghiệp Từ dẫn đến xu hướng kí kết, thỏa hiệp, thâu tóm lẫn lĩnh vực để tạo nên độc quyền với sức mạnh vô ghê gớm số nghành như: Điện, Xăng dầu, nước,… Một số nguyên nhân gây độc quyền thị trường :  Chính phủ nhường quyền khai thác tài ngun đó: Chính quyền địa phương nhượng quyền khai thác cho doanh nghiệp Hay nhà nước tạo chế độc quyền nhà nước cho công ty trường hợp phủ Anh trao đọc quyền bn bán với Ấn Độ cho Công ty Đông Ấn  Nếu kinh phí q cao, thị trường bị hạn chế khu vực định đóvà khu vực có doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dẫn đến tình trang gần chiếm đoạt quyền kinh doanh  Chế độ sở hữu phát minh sáng chế sở hữu trí tuệ: Một mặt chế độ làm cho phát minh, sáng chế tăng theo thời gian định mặt khác tạo cho người nắm giữ quyền vị trí độc tơn thời hạn giữ quyền theo văn nhà nước ban hành  Do sở hữu nguồn lực lớn hay cịn gọi kiểm sốt tố đầu vào sản xuất: Điều giúp cho người nắm giữ có vị trí gần trọn vẹn thị trường Ví dụ điển Nam Phi sở hữu mỏ kim cương chiếm phần lớn sản lượng giới quốc gia có vị trí gần đứng đầu thị trường kim cương  Đạt tính quy mơ, yếu tố quan định thị trường đạt sản lượng mức quy mơ tối thiểu có hiệu so với cầu thị trường, tức sản lượng đường chi phí bình qn dài hạn doanh nghiệp LAC ngừng xuống II Liên hệ thực tiễn Ý kiến cá nhân thực tiễn Theo em, dù tồn hình thức thị trường độc quyền gây tổn thất phần phúc lợi cho xã hội Tuy nhiên lại đem lại lợi nhuận cho nhà độc quyền, điều khơi dậy mong muốn lớn mạnh nhà độc quyền, từ họ đầu tư, phát triển, mở rộng hơn, có khả tạo phát minh sáng tạo để độc quyền Vậy có nên hạn thị trường độc quyền hay khơng ? Chúng ta phân tích điểm tiêu cực điểm tích cực độc quyền 4.1 Những điểm tích cực độc quyền  Thu hút nhà đầu tư : Dựa lợi nhuận mà thị trường mang lại lựa chọn hiệu cho nhà đầu tư, từ trở thành điểm thu hút vốn đầu từ  Có nguồn vốn lớn có ủng hộ hỗ trợ nhà nước độc quyền nhà nước  Bảo vệ dược tính cá nhân cao, thúc đẩy phát minh, nghiên cứu phát triển mặt đời sống để tạo sản phẩm  Có thể phát triển cách tập trung, tập trung sử dụng nguồn lực hiệu thị trường cạch tranh có thống cao 4.2 Những điểm tiêu cực thị trường độc quyền Trên thị trường độc quyền nguồn cung cấp khan hiếm, khơng đa dạng thị trường cạnh tranh hồn hảo nên dẫn đến việc thiếu tính cạch tranh Đường cầu doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo đường nằm ngang co dãn hồn tồn, doanh nghiệp phải chấp nhận giá thị trường không phụ thuộc vào số lượng sản phăm Ngược lại thị trường độc quyền khơng tồn đường cầu doanh nghiệp có nguồn cung cấp hàng hóa nhất, có kiểm sốt lượng sản phẩm đưa bán áp đặt giá phù hợp để thu lợi nhuận tối đa Chính khơng có cạnh tranh cơng thị trường nên người tiêu dùng phải chấp nhận trả cho mặt hàng với giá cao Tuy thiếu cạnh tranh khơng mà chất lượng sản phẩm hãng độc quyền chất lượng họ ln mong muốn tối đa hóa lợi nhuận đồng thời có tham gia quản lí nhà nước Nhưng năm gần đây, người tiêu dùng phải chấp nhận số mặt hàng, dịch vụ có giá đắt đỏ chất lượng lại tỷ lệ nghịch với mà họ phải bỏ Điển hình số độc quyền điện EVN, giá điện năm tăng cao, với điều chất lượng xuống, lợi ích mà người tiêu dùng nhận từ việc chấp nhận trả mức giá cao không đảm bảo Hay xăng dầu, trước có tổng cơng ty Xăng dầu Việt Nam Petrolimex 100% vốn đầu tư nhà nước Lúc này, mặt hàng xăng dầu bị áp đặt giá cao, đồng thời mức gía thay đổi liên tục theo chiều hướng tăng Đây nguồn lượng thiết yếu xã hội, Vì người tiêu dùng phải chấp nhận mức giá cao lẽ đương nhiên Hiện nghành mở rộng thành độc quyền tập đoàn chiếm 60% Petrolimex, mở rộng thị trường ngời tiêu dùng có nhận gia ưu đãi hơn, nhiên mức độ giảm giá mặt hàng không đàng kể Ngồi ra, Việt Nam cịn ngành độc quyền mà bị người dân đưa nhũng phản ứng trái chiều độc quyền nước Trong nguồn nước cung cấp cho người dân chưa đảm bảo mặt chất lượng lẫn khối lượng mà gíá mặt hàng tăng liên tục Lợi ích người tiêu dùng khơng đặt lên hàng đầu phải chấp nhận mạnh tay chi tiền cho mặt hàng Bạn gặp phải tình mua mặt hàng, địa điểm nhưng hai người lại mua với hai giá khác chưa? Ngồi sách áp đặt giá thị trường độc quyền sách phân biệt giá sách nhằm tối ưu hóa lợi nhuận an tồn khơn ngoan mà nhà độc quyền khác giới lựa chọn Xét với nhãn hàng tiếng giới như: Chanel, Adidas, Nike, Apple,…Khi mắt mặt hàng đó, với thương hiệu mình, họ nhắm tới tầng lớp xã hội, từ đưa mức giá cao phù hợp cho tầng lớp người có tu nhập cao chấp nhận mua Nhưng sau đó, thu lợi nhuận tối đa từ tầng lớp này, mặt hàng giảm độ “hot” học chấp nhận giảm giá để phù hợp với tầng lớp có thu nhập thấp xã hội Môt túi, đôi giày hay mũ trước với giá trăm triệu sau ưu đãi giảm giá phân nửa thời gian ngắn sau Như với sách mặt hàng nhà sản xuất thu lợi nhuận tối ưu Câu hỏi đặt (Có nên hạn chế độc quyền khơng? Tại sao?) Từ điều phân tích trên, em nghĩ việc hạn chế đọc quyền cần thiết khơng nên xóa bỏ hồn tồn Vì ngồi điểm tiêu cực mà gây có mặt tích cực mà độc quyền mang lại cho số ngành Hơn nữa, số ngành cần đến can thiệp nhà nước liên quan đến an ninh quốc gia: In ấn tiền, vũ khí, chất nổ,… Bởi cung in tiền, sản xuất vũ khí, chất nổ đất nước ta đến đâu Từ người dân không muốn làm nữa, giá trị đồng tiền giảm sút nghiêm trọng, cân bằng, đất nước hỗn loạn, tệ nạn tràn lan, điều khơng tránh khỏi thứ em nêu khơng cịn độc quyền.Chính phải cơng nhận ngồi mặt tiêu cực độc quyền ln đóng vai trị số ngành đặc biệt định Ngồi cịn số nhanh khác như: Thời trang, tơ, Thì theo em nên giảm độc quyền lại để giúp người dân có khả tiếp cận với hàng hóa hơn, họ khơng phải trả giá cao Tuy nhiên chưa hạn chế độc quyền người tiêu dùng hưởng mức giá tốt nhất, thị trường xuất hình thức doanh nghiệp câu kết thỏa thuận với đứ mức giá Vì nhà nước cần phải có sách kích thích cạch tranh đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng, đồng thời hạn chế độc quyền cách từ từ hình thức, quy định nhằm kiểm sốt, hạn chế sức mạnh độc quyền thị trường BÀI TẬP Bài 1: Thị trường kem năm N có cung: Qs= 2000+ 25 P, cầu: Qd= 5000-75 P a.Xác định P,Q cân b Giả sử doanh nghiệp đồng loạt tăng giá thêm 10 đvtt/sp, P Q mới? c Giả sử lượng cầu tăng 25 %, P Q mới? d.Tính thặng dư sản xuất tiêu dùng Lời giải a) Thị trường cân : Qs = Qd  2000+25P = 5000-75P  25P+75P = 5000-2000  100P = 3000  P = 30 Thay P vào phương trình hàm cầu Q = 2750 b) Các doanh nghiệp đồng loạt tăng giá thêm 10 đvtt/sp Viết lại phương trình hàm cung Ps = 0.04Q – 80 DN tăng giá thêm 10 đvtt/sp => Ps’ = Ps + 10 Ps’ = 0.04Q – 70 Viết lại phương trình hàm cung: Qs’ =1750 + 25P Trạng thái cân Qs’ = QD  1750 + 25P = 5000 – 75P P = 32.5 vào PT đường cung, cầu => Q = 2562.5 c) Lượng cầu tăng 25%  QD = Qd+Qd*25%= 5000 – 75P + (5000– 75P) ×25% = 6250 – 93,75P Trạng thái cân Qs = QD  2000 + 25P = 6250 – 93,75P  118,75P = 4250 P = 35,789 vào PT đường cung, cầu Q = 2894,78 d) Vẽ đường cung -Đường cung qua điểm E (30, 2750), B (-80, 0) Vẽ đường cầu -Đường cầu qua điểm E (30, 2750), A (66,6; 0) -Thặng dư sản xuất (PS) xác định tam giác vng có cạnh gồm: đường cung, đườn giá CB trục tung, trục hoành (diện tích hình thang) PS = (2000+2750)*30/2 -Thặng dư người tiêu dùng (CS) xác định tam giác vng có cạnh gồm: đường cầu, đường giá CB trục tung CS = (66,6 – 30) × 2750/2 = 50325 Bài 2: Hàm cầu hàng cá tra năm N : Qd= 3000 – 200 P, cầu nước Qdtn= 1000- 45P, Cung hàng cá tra : Qs = 1500 + 250P a Xác định P,Q, TR cân b Giả sử cầu xuất giảm 60%, xác định P,Q cân c Trong TH cầu XK giảm 60%,Nếu phủ áp giá 9đvtt/sp Dư cung hay dư cầu? Nếu dư cầu tính lượng dư cầu? Giả sử phủ bán hàng đáp ứng phủ thu Nếu dư cung, phủ bao tiền để mua lượng cá tra dư thừa? Lời giải a) Thị trường cân lượng cung lượng cầu, hay QS = QD  1500 + 250P = 3000 – 200P  450P = 1500  P = 3,33 vào PT đường cung, cầu => Q = 2332,5 TR = P*Q= 3,33×2332,5 = 7767,225 b) Qxk = Qd – Qtn = 2000 – 155P Cầu xuất sau giảm 60% là: Q xk = ( 2000 – 155P ) – ( 2000 – 155P ) ×60% = 800 – 62P Tổng cầu Qd = Qxk + Qtn = ( 800 – 62P ) + ( 1000 – 45P ) Qd = 1800 – 107P Khi phủ áp giá đvtt/sp thì: QS = 1500+ ( 250 × ) = 3750 Qd = 1800 – ( 107 × ) = 837 Ta thấy QS > Q d => Dư cung Số tiền phủ để mua lại lượng nông sản dư thừa T = ( QS – Qd ) × = ( 3750 – 837 ) × = 26217 Bài 3: Một hãng bán hàng thị trường có đường cầu TT1: D: P= 100- 0,2Q, TT2: P= 99- 0,5Q, TT3 P= 98- 0,8Q Đường cung hãng : Ps= -100+ 0,2Q a.Xác định P,Q cân b.Nếu thị trường cầu giảm 24% cung hãng tăng 15% P,Q cân bằng? c.Nếu người tiêu dùng thị trường trợ cấp đvtt/sp P.Q cân bằng? Lời giải TT1: D : P = 100 – 0,2Q => Qd1 = 500 – 5P (1) TT2 : P = 99 – 0,5Q => Qd2 = 198 – 2P (2) TT3 : P = 98 – 0,8Q => Qd3 = 122,5 – 1,25P (3) Đường cung hãng Ps = -100 + 0,2Q => QS = 500 + 5P a Đường cầu TT QD = (1) + (2) + (3) = 820,5 – 8,25P Thị trường cân lượng cung lượng cầu, hay QS = QD  500 + 5P = 820,5 – 8,25P  13,25P = 320,5  P = 24,2 Thế vào PT cung => Q = 621 b TT1 cầu giảm 24%  QD1 = 500 – 5P – ( 500 – 5P ) ×24% = 380 – 3.8P (4) Đường cầu TT QD = (2) + (3) + (4) = 700.5 – 7.05P Cung hãng tăng 15%  QS = 500 + 5P + ( 500 +5P ) ×15% = 575 + 5,75P Trạng thái cân Qs = QD  575 + 5,75P = 700,5 – 7,05P  12,8P = 125,5  P = 9,8 Thế vào PT cung => Q = 631,35 c Ở thị trường trợ cấp đvtt/sp  QD2 = 198 -2× ( P + ) = 194 – 2P (5) Đường cầu TT QD = (1) + (3) + (5) =816.5 – 8,25P Trạng thái cân Qs = QD  500 + 5P = 816.5 – 8,25P  P = 23.886 Thế vào PT cung => Q = 619.433 Bài 4: Thị trường có cung Q=3P+50 cầu Q= 100-2P a.Xác định giá sản lượng cân bằng? b.Nếu phủ đánh thuế t=5 đvtt/sp xác định đường cung cầu c Xác định P,Q có thuế d Khi có thuế, người sản xuất chịu bao nhiêu? Ng tiêu dùng chịu bao nhiêu? e Chính phủ thu tiền thuế? Lời giải a Thị trường cân lượng cung lượng cầu, hay QS = QD  3P + 50 = 100 – 2P  5P = 50  P = 10 vào PT đường cung, cầu => Q = 80 b phủ đánh thuế t=5 đvtt/sp vào nhà sản xuất => Ps’ = Ps + … Viết lại Qs’ Đường cung có thuế: Qs = 3× (P - 5) + 50 Đường cầu k đổi 50 c Ta có QS = 3P + 50  PS = Q – 3 QD = 100 – 2P  PD = 50 – Q Khi phủ định đánh thuế đvtt/sp, số tiền chênh lệch giá người tiêu dùng trả giá người sản xuất nhận, hay PD – PS = ( 50 – Q) – ( Q – 50 )=5  Q=-  Q = 74 => PS = 8, PD = 13 d Khi có thuế NSX Chịu: TS = ts × Q = ( 10 – ) ×74 = 148 NTD Chịu: TD = td × Q = ( 13 – 10 ) ×74 = 222 e Chính phủ thu sau thuế: T = t × Q = × 74 = 370 Bài 5: Hàm cầu hàng dệt may năm 2011 : Q= 3650 – 266 P, cầu nước Qdtn= 1000- 46P Cung hàng dệt may : Qs = 1900 + 240P a Xác định P,Q, TR cân b Giả sử cầu xuất giảm 70%, xác định P,Q cân c Trong TH cầu XK giảm 70%,Nếu phủ áp giá 6đvtt/sp Dư cung hay dư cầu? Nếu dư cầu tính lượng dư cầu? Giả sử phủ bán hàng đáp ứng phủ thu Nếu dư cung, phủ bao tiền để mua lượng nông sản dư thừa? Lời giải a Thị trường cân lượng cung lượng cầu, hay QS = QD  3650 – 266P = 1900 + 240P  1750 = 506P  P = 3,46 vào PT đường cung, cầu => Q = 2730,4 => TR = P×Q = 9447,2 b Cầu xuất là: Q = 2650 – 220P Cầu xuất sau giảm 70% là: Q XK = ( 2650 – 220P ) – ( 2650 – 220P ) ×70% QXK = 795 – 66P Lúc tổng cầu QD = QXK + Qtn = 1795 – 112P Thị trường cân lượng cung lượng cầu, hay QS = QD  1900 + 240P = 1795 – 112P  352P = - 105  P = - 0,3 vào PT đường cung, cầu => Q = 1828,4 c Trong TH cầu XK giảm 70%,khi phủ áp giá 6đvtt/sp QD = 1795 - 112×6 = 1123 QS = 1900 + 240×6 = 3340 Ta thấy QS > QD => dư cung Số tiền phủ để mua lại lượng nông sản dư thừa T = P × ( QS – QD ) = × ( 3340 – 1123 ) = 13302 Bài 6: Hàm cầu nông sản nước sau: QD=3550-266P, cầu nước QDN=1000-46P, cung nơng sản: Qs=1800 + 240P a.xác định P, Q, TR trạng thái cân cung cầu b.giả sử cầu xuất nông sản giảm 40%, xác định P, Q, TR sau cầu xuất giảm Giả sử phủ quy định giá đvtt/sp Vậy phủ tiền để mua lượng nông sản thừa Lời Giải a Thị trường cân lượng cung lượng cầu, hay QS = QD  1800 + 240P = 3550 – 266P  406P = 1750  P = 4,3 vào PT đường cung, cầu => Q = 2832 => TR = P×Q = 12177,6 b Cầu xuất là: Q = 2550 – 220P Cầu xuất sau giảm 40% là: Q XK = ( 2550 – 220P ) – ( 2550 – 220P ) ×40% QXK = 1530 – 132P Lúc tổng cầu QD = QXK + Qtn = 2530 – 178P Thị trường cân lượng cung lượng cầu, hay QS = QD  1800 + 240P = 2530 – 178P  418P = 730  P = 1,75 vào PT đường cung, cầu => Q = 2220 => TR = P×Q = 3885 Chính phủ quy định giá đvtt/sp QS = 1800 + 240×3 = 2520 QD = 2530 – 178×3 = 1996  Q dư thừa = QS – QD = 2520 – 1996 = 524  Số tiền phủ để mua lượng nông sản thừa TR = 524 × = 1572 Bài 7: cung cầu cam cho: PD= 18- 3QD, PS= 6+ QS a.Nếu khơng có thuế trợ giá sản lượng cân bao nhiêu? b.Nếu phủ đánh thuế vào người sản xuất cam đvtt/Sp giá sản lượng cân bao nhiêu? Lời giải PD = 18 – QD => QD = - 1PD PS = + QS => QS = PS - a sản lượng cân  PD = PS  18 – 3Q = + Q Q = b phủ đánh thuế vào người sản xuất cam đvtt/Sp  QS = ( P - ) - Sản lượng cân  QS = QD ( P - ) – = - P  P = 10,5 vào PT đường cung, cầu => Q = 2,5 Bài 12: Hàm tổng chi phí hãng cạnh tranh hoàn hảo TC=Q2 + Q +100 a Xác định FC, AVC, ATC, MC hãng b Hãng sản xuất sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận giá bán thị trường 27, tính lợi nhuận Lời giải a Khi Q = Thì FC = 100 Ta có:  VC = TC – FC = Q + Q + 100 – 100 = Q2 + Q + � = �×(�+1 ) = Q +  AVC = VC/Q = Q � �  AFC = FC/Q = 100/Q  ATC = AVC + AFC = Q + + ( FC/Q ) = Q + + 100/Q  MC = ( TC )Q’ = 2Q + b Giá bán thị trường: P = 27 Hãng cạnh tranh hoàn hảo tối đa hoá lợi nhuận MC = P  MC = 27  2Q + = 27  Q = 13 Lợi nhuận là: π max= TR – TC = ( P×Q ) – ( Q2 + Q + 100 ) = ( 27 × 13 ) – ( 132 + 13 + 100 ) = 69 Bài 13: Một hãng sản xuất giầy có hàm tổng chi phí sau: TC=3Q2+100 Trong đó: Q lượng giày sản xuất a Chi phí cố định (FC) hãng bao nhiêu? b Viết phương trình biểu diễn chi phí bình qn (ATC) c Viết phương trình biểu diễn chi phí biên (MC) từ chi phí biến đổi (VC) d Mức sản lượng đạt chi phí bình quân nhỏ e Ở mức sản lượng nào, chi phí bình qn chi phí biên Lời giải  Chi phí cố định Q =  FC = 100 a Ta có:  AVC = VC/Q = ( TC – FC )/Q = Q2 + 100 − 100 = 3Q �  AFC = FC/ Q = 100/ Q Phương trình biểu diễn chi phí bình qn là: ATC = AVC + AFC = 3Q + 100/Q c VC = TC – FC = 3Q2 + 100 – 100 = 3Q2 MC = dTC/dQ = d(FC+VC)/dQ = dFC/dQ + dVC/dQ = dVC/dQ = d (3Q )/ dQ = 6Q TC = VC + FC = 3Q2 + 100 MC = (TC)’Q = (3Q2 + 100)’ 6Q d ATCmin  MC = ATC  6Q = 3Q + 100/Q  3Q = 100/Q  3Q2 = 100  Q = 5,77 , Q = - 5,77 (loại) d Mức sản lượng 5,77 chi phí bình qn chi phí biên MC = ATC => Q = 5,77 Bài 14: Một hãng có đường cầu sản phẩm P = 40 – Q, hãng có chi phí bình qn khơng đổi 10 mức sản lượng a Cho biết chi phí cố định hãng b Tìm giá sản lượng tối đa hóa lợi nhuận hang Lời giải P = 40 – Q ATC = TC/Q = 10  TC = 10Q a FC = (TC)’Q=0 = b TR = P × � = ( 40 – Q ) × Q = 40Q × Q2 MR = (TR)’Q = 40 – 2Q MC = (TC)’Q = 10 Nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận: � max MR = MC =>10 = 40 – 2Q  Q = 15  P = 25 Kết luận: Tài liệu tham khảo: - Trần Thừa, 2010, Kinh tế học vi mô, tái lần thứ năm, nhà xuất Giáo Dục, trang 23 - Cao Thúy Xiêm, 2009,Kinh tế học vi mô, tái lần 1, nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân, trang 133-136, trang 158-162, trang 181-182, trang 185-186Đinh Phi Hổ, 2009, Nguyên lý Kinh tế vi mô, nhà xuất Thống Kê, trang 213-418 - Nguyễn Văn Ngọc, 2008, Bài giảng nguyên lý kinh tế vi mô, nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân, trang 361-366, trang 382-417 - Lê Bảo Lâm,2013, Kinh tế vi mô,nhà xuất Kinh tế, trang 234-260 - Nguyễn Văn Dần, Kinh tế học vi mơ, 2009, nhà xuất Tài chính, trang 253352 - Nguyễn Thị Huệ, Kinh tế vi mô,bài giảng buổi ... bán độc quyền, độc quyền Trong loại thi trường trên, thị trường độc quyền đặc biệt khác biệt rõ rệt so với thị trường cịn lại Vậy thị trường độc quyền gì? 3.1 Khái nệm Thị trường độc quyền thị trường. .. kiến thức học hiểu biết thân, viết này, em muốn đề cập đến việc ? ?Phân tích thị trường, tiêu thức phân loại thị trường đặc trưng thị trường độc quyền? ??để giúp doanh nghiệp bước chân vào thị trường. .. .1 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 1.1 Theo hình thức biểu bên ngồi thị trường có dạng sau: 1.1.1 Kết luận: 2 CÁC TIÊU THỨC PHÂN LOẠI .3 3.THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thị trường, các tiêu thức phân loại thị trường và đặc trưng thị trường độc quyền ,

Từ khóa liên quan