0

Trắc nghiệm giải phẫu học y phạm ngọc thạch

92 6 0
  • Trắc nghiệm giải phẫu học y phạm ngọc thạch

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 04:22

BÀI 1: NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC (37 CÂU) CBG: Nguyễn Thị Thanh Phượng A CÂU DỄ Câu 11: Nghiên cưú giải phẫu từ động vật cấp thấp đến cấp cao, nhằm mục đích tìm qui luật tiến hóa từ động vật tới lồi người, gọi ? A.Giải phẫu nhân trắc học B.Giải phẫu nhân chủng học C.Giải phẫu học mỹ thuật D.Giải phẫu học so sánh Câu 12: Nghiên cứu thể gồm nhiều quan làm chung chức định, gọi giải phẫu gì? A.Giải phẫu học phát triển B.Giải phẫu học hệ thống C.Giải phẫu học chức D.Giải phẫu vùng Câu 13: Nghiên cứu giải phẫu thể theo phần như: chi trên, chi dưới, đầu mặt cổ, ngực bụng, gọi giải phẫu gì? A.Giải phẫu học phát triển B.Giải phẫu học hệ thống C.Giải phẫu học chức D.Giải phẫu vùng Câu 14: Nghiên cứu giải phẫu nhằm phục vụ cho ngoại khoa, ý nhiều đến liên quan thành phần lớp từ nơng vào sâu, gọi gì? A.Giải phẫu học hệ thống B.Giải phẫu học chức C.Giải phẫu học định khu D.Giải phẫu vùng Câu 15: Bao gồm giải phẫu nội soi giải phẫu nhấp nháy phóng xạ cắt lớp, hình ảnh cộng hưởng từ, siêu âm, hình ảnh nầy khác với hình ảnh giải phẫu nhìn mắt thường, gọi gì? A.Giải phẫu học hệ thống B.Giải phẫu học X quang C.Giải phẫu vùng D.Giải phẫu học định khu Câu 16: Giải phẫu học thời kỳ phục hưng, từ kỷ XVI đến kỷ XVII sau cơng ngun, gọi giải phẫu gì? A Giải phẫu thô sơ B Giải phẫu đại thể C Giải phẫu vi thể BÀI 1B: ĐẠI CƯƠNG XƯƠNG-CƠ (17 Câu) CÂU DỄ Câu 1: Hệ xương người gồm có xương? A 206 xương B 216 xương C 226 xương D 236 xương Câu 2: Xương có chức chính? A chức B chức C chức D chức Câu 3: Chọn Câu SAI nói chức xương? A Bảo vệ B Nâng đỡ C Vận động D Tạo mỡ Câu 4: Phần xương tạo tế bào máu? A Đầu xương B Tế bào xương xốp C Tế bào xương đặc D Tủy xương Câu 5: Phần bao đầu xương, có chức bảo vệ? A Chất xương đặc B Sụn khớp C Bao khớp D Dây chằng Câu 6: Xương cánh tay, xương đùi loại xương nào? A.Xương dài B.Xương ngắn C.Xương dẹp D.Xương bất định hình Câu 7: Xương cổ tay, cổ chân loại xương nào? A.Xương dài A B.Xương ngắn C.Xương dẹp D.Xương bất định hình Câu 8: Xương vịm sọ, xương ức loại xương nào? A.Xương dài B.Xương ngắn C.Xương dẹp D.Xương bất định hình Câu 9: Xương thái dương, xương hàm trên, loại xương nào? A.Xương dài B.Xương ngắn C.Xương dẹp D.Xương bất định hình Câu 10: Xương bánh chè , xương đậu, loại xương nào? A.Xương dài B.Xương ngắn C.Xương dẹp D.Xương vừng CÂU TRUNG BÌNH Câu 11: Chọn Câu SAI nói cấu tạo xương dài? A Xương dài gồm có: thân xương hình ống đầu phình to gọi đầu xương B.Thân xương cấu tạo chất xương đặC C.Đầu xương cấu tạo chất xương xốp D.Xương dài nhờ thân xương có buồng tủy tạo tế bào xương Câu 12: Ở người lớn tuổi, phần đầu xương, bị bong tróc, gây thối hóa khớp ? A.Màng xương B Bao khớp C.Sụn khớp D Bao hoạt dịch Câu 13: Câu SAI nói chức xương? A Tạo hồng cầu B Tạo bạch cầu C Tạo tiểu cầu D Tạo calci ( dự trữ) Câu 14: Chọn Câu SAI nói cấu tạo xương dài? B A Xương dài gồm có: thân xương đầu xương B.Thân xương cấu tạo chất xương đặC C.Đầu xương cấu tạo chất xương xốp D.Xương dài nhờ thân xương Câu 15: Chọn Câu SAI nói cấu tạo khớp ? A Mỗi khớp cấu tạo xương B Có sụn khớp bao đầu xương C Nằm bao khớp chất hoạt dịch D Các dây chằng bao bên ngồi, khơng nằm bao khớp CÂU KHÓ Câu 16: Tế bào gốc tạo tế bào máu, nằm phần xương? A Sụn xương B Đầu xương C Thân xương D.Buồng tủy Câu 17: Bộ xương người gồm có 206 xương, gồm xương trục : xương đầu mặt, cột sống, xương sườn xương nào? A Xương ứC B Xương vai C Xương chậu D Xương đùi. -HẾT -C BÀI 2: XƯƠNG KHỚP CHI TRÊN (42 Câu) CBG: Nguyễn Thị Thanh Phượng CÂU DỄ Câu 1: Xương nối xương ức xương vai? A Xương sườn B Xướng đòn C Xương cánh tay D Xương trụ Câu 2: Củ lớn củ bé có xương nào? A Xương đòn B Xương vai C Xương cánh tay A D Xương trụ Câu 3: Mỏm vẹt mỏm khuỷu có xương nào? A Xương địn B Xương vai C Xương cánh tay D Xương trụ Câu 4: Chỏm xương cánh tay khớp với phần xương vai, tạo nên khớp vai? A Mỏm quạ B Mỏm vai C Ổ chảo xương vai D Gai vai Câu : Dây thần kinh trụ nằm rãnh nào? A Rãnh gian củ B Rãnh quay C Rãnh ròng rọc khủy D Khuyết trụ Câu 6: Khớp vai tạo xương ? A xương B xương C xương D xương Câu 7: Khớp khủy tạo xương ? A xương B xương C xương D xương CÂU TRUNG BÌNH Câu 8: Xương địn thường gãy điểm nào? A Điểm nối 1/3 2/3 B Điểm nối 2/3 1/3 C.Trung điểm xương đòn D Bất điểm Câu 9: Xương đòn khớp với phần xương vai? A Gai vai B Khuyết vai C Mỏm vai D Mỏm quạ B Câu 10: Chỏm xương cánh tay khớp với phần xương vai, tạo nên khớp vai? A.Mỏm vai B Mỏm quạ xương vai C Ổ chảo xương vai D Gai vai Câu 11: Khớp khuỷu gồm có xương, khớp? A xương,1 khớp B xương, khớp C xương, khớp D xương, khớp Câu 12: Động mạch thần kinh vai qua khuyết vai nằm phần xương vai? A Bờ xương vai B Bờ xương vai C Bờ xương vai D Góc ngồi Câu 13: Phần chia mặt sau xương vai làm hố, gai gai? A Mỏm quạ B Mỏm vai C Gai vai D Khuyết vai Câu 14: Gân nằm rãnh gian củ? A Cơ quạ cánh tay B Cơ ngực lớn C Cơ nhị đầu D Cơ tam đầu Câu 15: Khi bị ngã, tay chống xuống đất, thường bị gãy đầu xương nào? A Xương đòn B Xương cánh tay C Xương trụ D Xương quay Câu 16: Tay bị “cán giá” bị trật mỏm xương trụ? A Mỏm trâm trụ B Mỏm trâm quay C Mỏm khuỷu D Mỏm vẹt Câu 17: Xương thuộc hàng xương cổ tay,khớp với xương bàn 5? A.Xương thang B.Xương thê C.Xương D Xương móC Câu 18: Vịng nối quanh vai, nằm phần xương vai? A Hố gai B Hố gai C Hố vai D Ổ chảo xương vai Câu 19: Rãnh thần kinh quay nằm mặt sau xương nào? A Xương quay B Xương trụ C Xương cánh tay D Xương vai Câu 20: Lồi củ delta nằm mặt trước xương nào? A Xương vai B Xương cánh tay C Xương trụ D Xương quay Câu 21: Xương KHÔNG thuộc hàng xương cổ tay? A.Xương nguyệt B.Xương thang C.Xương thuyền D Xương đậu Câu 22: Phần sau nằm bao khớp vai? A Dây chằng ổ chảo- cánh tay B Dây chằng quạ- cánh tay C Đầu dài gân nhị đầu D Đầu ngắn gân nhị đầu Câu 23: Xương vai từ xương sườn số đến xương sườn số thành lưng? A Xương sườn số đến B Xương sườn số đến C Xương sườn số đến D Xương sườn số đến Câu 24: Đầu dài gân nhị đầu bám vào đâu xương vai? A Mỏm quạ B Mỏm vai C Củ ổ chảo D Củ ổ chảo Câu 25: Dây chằng thang dây chằng nón thuộc dây chằng khớp vai? A Dây chằng quạ mỏm vai B Dây chằng quạ đòn C Dây chằng ổ chảo-cánh tay D Dây chằng ngang vai Câu 26: Xương thuộc xương cổ tay khớp với xương bàn 1? A Xương thang B Xương thê C Xương D Xương móc Câu 27: Xương cổ tay khớp vào xương bàn tay 3? A Xương thang B Xương thê C Xương D Xương móc Câu 28: Xương thuộc xương cổ tay khớp vào xương bàn tay 5? A Xương thang B Xương thê C Xương D Xương móc CÂU KHĨ Có mệnh đề A B, - Chọn A (nếu A đúng, B đúng, A B có liên quan nhân quả) - Chọn B (nếu A đúng, B đúng, A B không liên quan nhân quả) - Chọn C (nếu A đúng, B sai, A B không liên quan nhân quả) - Chọn D (nếu A sai, B đúng, A B không liên quan nhân quả) Câu 29: Khi bị ngã, chống bàn tay xuống đất? - Mệnh đề A ( thường gãy đầu đưới xương quay) - Mệnh đề B (Vì đầu xương quay thấp đầu xương trụ ) Đáp án: A Câu 30: Khi bị ngã, chống bàn tay xuống đất? - Mệnh đề A ( thường gãy đầu đưới xương quay) - Mệnh đề B (Vì đầu xương quay nằm gần đầu xương trụ ) Đáp án: B Câu 31: Khi bị ngã, chống bàn tay xuống đất? - Mệnh đề A ( thường gãy đầu đưới xương quay) - Mệnh đề B (Vì đầu xương quay cao đầu xương trụ ) Đáp án: C Câu 32: Khi bị ngã, chống bàn tay xuống đất? - Mệnh đề A ( thường gãy đầu đưới xương trụ) - Mệnh đề B (Vì đầu xương trụ cao đầu xương quay ) Đáp án: D Câu 33: Dây chằng dây chằng quan trọng khớp vai? A.Dây chằng quạ đòn B.Dây chằng quạ cánh tay C.Dây chằng ổ chảo cánh tay D.Đầu dài gân nhị đầu Câu 34: Rãnh thần kinh trụ tạo thành phần xương? A Lồi cầu lồi cầu xương cánh tay B Mỏm khuỷu mỏm vẹt xương trụ C Mỏm lồi cầu xương cánh tay mỏm khuỷu xương trụ D Mỏm lồi cầu xương cánh tay mỏm khuỷu xương trụ Câu 35: Khớp vai thường bị trật vị trí nào? A Ra sau B Ra C Lên D Vào Câu 36: Xương cánh tay gãy vị trí nào, làm tổn thương thần kinh quay động mạch cánh tay sâu ? A Cổ phẫu thuật B Cổ giải phẫu C Gãy xương cánh tay D Gãy 1/3 xương cánh tay Câu 37: Khuyết quay nằm đâu ? A Đầu xương quay B Đầu xương quay C Đầu xương trụ D Đầu xương trụ Câu 38: Giới hạn sau SAI nói giới hạn lỗ tứ giác ? A Cạnh tròn bé B Cạnh tròn lớn C Cạnh nhị đầu D Cạnh xương cánh tay CÂU 39: Xương cánh tay cạnh lỗ tứ giác? A Cạnh B Cạnh C Cạnh D.Cạnh ngồi CÂU 40 : Cơ trịn bé cạnh lỗ tứ giác? A Cạnh B Cạnh C Cạnh D.Cạnh ngồi CÂU 41 : Cơ trịn lớn cạnh lỗ tứ giác? A Cạnh B Cạnh C Cạnh D.Cạnh CÂU 42: Đầu dài gân tam đầu cạnh lỗ tứ giác? A Cạnh B Cạnh C Cạnh D.Cạnh C Tam giác hàm D Tam giác vai địn CÂU KHĨ Câu 24: Thân lưỡi, 2/3 trước lưỡi dây thần kinh cảm giác ? A TK VII TK V1 B TK VII TK V2 C TK VII’ TK V3 D TK VII TK VII’ Câu 25: Ở 1/3 sau lưỡi (rễ lưỡi) dây thần kinh cảm giác ? A TK VII TK VII’ B TK IX TK X C TK X TK XI D TK XI TK XII Câu 26: Thần kinh sau vận động cho lưỡi? A.TK thiệt hầu (IX) B TK lang thang (X) C TK phụ (XI) D TK hạ thiệt(XII) Câu 27: Thần kinh sau giữ cảm giác vị giác 2/3 trước lưỡi? A TK V2 B TK V3 C TK VII D TK VII’ Câu 28: Thần kinh sau giữ cảm giác đau, nóng, lạnh, 2/3 trước lưỡi? A TK V2 B TK V3 C TK VII D TK VII’ Câu 29: Thần kinh sau giữ cảm giác vị giác, 1/3 sau lưỡi, liệt gây nuốt sặc? A TK IX B TK X C TK XI D TK XII C Câu 30: Thần kinh sau giữ cảm giác nôn , 1/3 sau lưỡi? A TK IX B TK X C TK XI D TK XII HẾT Bài 11: MŨI-HẦU-THANH QUẢN(32 Câu) CBG: Nguyễn Thị Thanh Phượng CÂU DỄ Câu : Vách mũi cấu tạo phần ? A phần B phần( x sang,lá mía,sụn) C phần D phần Câu : Vách mũi cấu tạo xương ? A xương B xương C xương D xương Câu 3: Phần hầu ngã tư đường dẫn khí dẫn thức ăn? A Hầu mũi B Hầu miệng C.Hầu quản B CÂU TRUNG BÌNH Câu : Hạnh nhân hầu thuộc thành hầu mũi? A Thành B Thành C Thành trước D Thành sau A Câu : Khẩu mềm(lưỡi gà) thuộc thành hầu mũi? A Thành B Thành C Thành trước D Thành sau Câu : Sụn nắp môn thuộc thành hầu miệng? A Thành B Thành C Thành trước D Thành sau Câu : dây thân kinh cảm giác vùng mũi ? A Thần kinh I V2 B Thần kinh V1 V2 C.Thần kinh V2 V3 D Thần kinh IV VI Câu 8: Ở thành bên hầu miệng có tuyến hạnh nhân ? A Hạnh nhân vòi B Hạnh nhân hầu C Hạnh nhân D.Hạnh nhân lưỡi Câu 9: Lồi quản nam nằm sụn ? A Sụn nắp B Sụn phễu C Sụn giáp D Sụn nhẫn Câu 10: Dây âm, căng từ sụn đến sụn ? A Sụn nắp đến sụn phễu B Sụn giáp đến sụn phễu C Sụn nhẫn đến sụn phễu D Sụn thóc đến sụn phễu Câu 11: Nằm nếp âm nếp tiền đình gọi ? A Tiền đình quản B Ổ mơn C Thung lủng nắp môn D Thanh thất Câu 12: Phần hầu hẹp nhất? A Hầu mũi B Hầu miệng C Thanh hầu D Chỗ nối với thực quản CÂU KHÓ Câu 13 : Sụn vách ngăn cấu tạo thành phần sau ? A.Xương sàng, xương lệ, xương bướm B Sụn cánh mũi bé , xương gò má, xương bướm C Sụn cánh mũi lớn, xương sàng xương mía D Sụn vách mũi, xương sàng, xương míA Câu 14: Dây thần kinh vận đông cho hầu hết quản, bị tổn thương gây khàn giọng? A.Thần kinh IX B.Thần kinh X C.Thần kinh quản D.Thần kinh quản Câu 15: Dây thần kinh cảm gíac rễ lưỡi phần nắp môn, bị tổn thương gây nuốt sặc? A Thần kinh VII’ B Thần kinh IX C Thần kinh X D Thần kinh XII Câu 16: Xoang hàm đỗ vào ngách mũi nào? A Ngách mũi B Ngách mũi C Ngách mũi D Ngách mũi Câu 17: Động mạch cấp máu cho phần trước ổ mũi.? A Động mạch bướm B ĐM xuống C ĐM sàng trước sau D.ĐM môi Câu 18: Xuyên qua khe sọ khít hầu trên, thành phần nào? A.Vòi tai động mạch lên B Cơ trâm hầu thần kinh thiệt hầu (IX) C Nhánh TK quản đm giáp C D TK quặt ngược quản đm giáp Câu 19: Cơ sau co làm mở môn? A Cơ nhẫn phiễu bên B.Cơ nhẫn phiễu sau C Cơ giáp phiễu D Cơ giáp nhẫn Câu 20: Cơ sau co làm đóng mơn? A Cơ nhẫn phiễu bên B.Cơ nhẫn phiễu sau C Cơ giáp phiễu D Cơ giáp nhẫn Câu 21 Dây thần kinh cảm giác vị giác 2/3 trước lưỡi? A Thần kinh V3 B Thần kinh VII’ C Thần kinh IX D Thần kinh X Câu 22 Dây thần kinh cảm giác vị giác 1/3 sau lưỡi? A Thần kinh V3 B Thần kinh VII’ C Thần kinh IX D Thần kinh X Câu 23 Dây thần kinh cảm giác đau, nóng, lạnh, 2/3 trước lưỡi? A Thần kinh V3 B Thần kinh VII’ C Thần kinh IX D Thần kinh X Câu 24: Dây thần kinh cảm giác nôn 1/3 sau lưỡi? A Thần kinh V3 B Thần kinh VII’ C Thần kinh IX D Thần kinh X Câu 25 Hạnh nhân hầu thuộc thành hầu mũi? A Thành B Thành C Thành trước D Thành bên Câu 26 Hạnh nhân thuộc thành hầu miệng? A Thành B Thành C Thành trước D Thành bên Câu 27 Hạnh nhân lưỡi thuộc thành hầu miệng? A Thành B Thành C Thành trước D Thành bên Câu 28: Hạnh nhân vòi thuộc thành hầu mũi? A Thành B Thành C Thành trước D Thành bên Câu 29 Lỗ mũi sau thuộc thành hầu mũi? A Thành B Thành bên C Thành trước D Thành Câu 30 Khẩu mềm, thuộc thành hầu mũi? A Thành B Thành bên C Thành trước D Thành Câu 31 Lỗ hầu vòi tai thuộc thành hầu mũi? A Thành B Thành bên C Thành trước D Thành Câu 32: Xương bướm, phần xương chẩm thuộc thành hầu mũi? A Thành B Thành bên C Thành trước D Thành -Hết - Bài 12: HỆ GIÁC QUAN(58 Câu) CBG: Nguyễn Thị Thanh Phượng A CÂU DỄ Chọn A, mệnh đề Chọn B, mệnh đề sai Câu 1: Giác mạc, gọi trịng đen mống mắt có màu đen A B Sai Câu 2: Trục thị giác từ trung tâm giác mạc, đến điểm mù? ( điểm vàng) A B Sai Câu : Trục nhãn cầu từ trung tâm giác mạc, đến điểm vàng? A B Sai Câu 4: Khoảng cách từ mặt trước thấu kính đến mặt sau mống mắt, gọi tiền phịng? ( hậu phòng) A Đúng B.Sai Câu : Khoảng cách từ mặt trước mống mắt đến mặt sau giác mạc , gọi hậu phòng? ( tiền phòng) A Đúng B.Sai Câu : Thể thủy tinh, tích 2cm khối, suốt, sệt lịng trắng trứng, làm căng nhãn cầu khúc xạ hình ảnh A B Sai Câu : Bao thần kinh thị giác lớp võng mạc bao bên thần kinh A B Sai Câu : Giác mạc, gọi trịng đen giác mạc có màu đen ( móng mắt) A B Sai Câu : Trục thị giác từ trung tâm giác mạc, đến điểm vàng ? A B Sai Câu 10: Trục nhãn cầu từ trung tâm giác mạc, đến điểm mù? A B Sai Câu 11: Khoảng cách từ mặt trước thấu kính đến mặt sau mống mắt, gọi hậu phòng? A Đúng B.Sai Câu 12: Khoảng cách từ mặt trước mống mắt đến mặt sau giác , gọi tiền phòng? A Đúng B.Sai Câu 13: Thể thủy tinh, tích 3cm khối, suốt, sệt lòng trắng trứng, làm căng nhãn cầu khúc xạ hình ảnh A B Sai Câu 14: Bao thần kinh thị giác lớp mạc bao bên thần kinh thị giáC A B Sai CÂU TRUNG BÌNH Câu 15: Xương gị má cánh lớn xương bướm, thuộc thành ổ mắt? A Thành B Thành C Thành D Thành Câu 16: Xương hàm thuộc thành ổ mắt? A Thành B Thành C Thành D Thành B Câu 17 : Xương mũi, xương lệ, xương sàn thuộc thành ổ mắt? A Thành B Thành C Thành D Thành Câu 18 : Xương trán, cánh nhỏ xương bướm, thuộc thành ổ mắt? A Thành B Thành C Thành D Thành Câu 19 : Thành hòm nhĩ tiếp xúc với não qua xương gì? A Màng nhĩ B.Tĩnh mạch cảnh C.Vòi tai, động mạch cảnh D.Xương đá Câu 20: Thành hòm nhĩ, tiếp xúc với chi tiết giải phẫu nào? A Màng nhĩ B.Tĩnh mạch cảnh C.Vòi tai, động mạch cảnh D.Xương đá Câu 21 : Thành trước hòm nhĩ, tiếp xúc với chi tiết giải phẫu nào? A Màng nhĩ B.Tĩnh mạch cảnh C.Vòi tai, động mạch cảnh D.Xương đá Câu 22: Thành ngồi hịm nhĩ, tiếp xúc với chi tiết giải phẫu nào? A Màng nhĩ B.Tĩnh mạch cảnh C.Vòi tai, động mạch cảnh D.Xương đá Câu 23: Phần cực sau võng mạc, nơi dây thần kinh thị giác vào? A Điểm mù B Điểm vàng C Đĩa thần kinh thị giác(gai thị) D Động mạch trung tâm võng mạc Câu 24: Động mạch cấp máu mặt võng mạc? A Động mạch màng não B Động mạch não giũa C Động mạch mắt D Động mạch trung tâm võng mạc Câu 25: Phần cực sau võng mạc, tập trung nhiều tế bào thần kinh thị giác? A Điểm mù B Điểm vàng(hoàng điểm) C Đĩa thần kinh thị giác (gai thị) D Động mạch trung tâm võng mạc Câu 26: Phần cực sau võng mạc, khơng có tế bào thần kinh thị giác? A Điểm mù B Điểm vàng C Đĩa thần kinh thị giác(gai thị) D Động mạch trung tâm võng mạc Câu 27: Trong môi trường suốt nhãn cầu, có nhiệm vụ khúc xạ hình ảnh, phần khúc xạ quan trọng nhất? A Giác mạc B Thủy dịch C Thấu kính D Thể thủy tinh Câu 28: Chất nằm nhãn cầu, suốt, tiết ra, vào hậu phòng, qua lỗ đồng tử tiền phòng, dinh dưỡng cho thấu kính giác mạc, gọi gì? A Thể mi B Thể thủy tinh C Thủy dịch D Thể thủy tinh Câu 29: Phần lớp mạch tiết chất suốt, dinh dưỡng cho thấu kính giác mạc? A Mống mắt B Mỏm mi C Thể mi D Thấu kính Câu 30: Phần lớp mạch điều khiển độ dày thấu kính, qua dây chằng treo thấu kính ? A Mống mắt B Mỏm mi C Cơ thể mi D Cũng mạc Câu 31: Trong mơi trường suốt nhãn cầu, có nhiệm vụ khúc xạ hình ảnh, phần khúc xạ quan trọng nhất? A Giác mạc B Thủy dịch C Thấu kính D Thể thủy tinh Câu 32 : Động mạch cảnh lỗ nhĩ vòi tai, nằm thành hòm nhĩ? A Thành B Thành C Thành trước D Thành sau Câu 33 : Mỏm chũm, xoang chũm đoạn dây thần kinh mặt, nằm thành hòm nhĩ? A Thành B Thành C Thành trước D Thành sau Câu 34 : Tĩnh mạch cảnh trong, nằm thành hòm nhĩ? A Thành B Thành C Thành trước D Thành sau Câu 35 : Ngách thựơng nhĩ, nằm thành hòm nhĩ? A Thành B Thành C Thành trước D Thành sau Câu 36: Tai gồm mê đạo xương mê đạo màng, nằm xương nào? A Xương bướm B Xương sàng C Xương đá ( phần đá xương thái dương) D Xương chẩm Câu 37: Khi bị lác trong(lé trong) liệt dây thần kinh nào? A Liệt dây III B Liệt dây IV C Liệt dây V D Liệt dây VI Câu 38: Khi bị lác (lé ngoài) liệt dây thần kinh nào? A Liệt dây III B Liệt dây IV C Liệt dây V D Liệt dây VI Câu 39: Vai trò mỏm mi gì? A Cung cấp mạch cho mi mắt B Làm co dây chằng Zinn C Sản xuất thủy dịch D Sản xuất thủy tinh dịch Câu 40: Vịi tai ống thơng nối từ thành bên hầu mũi đến thành hòm nhĩ ? A Thành B Thành C Thành trước D Thành sau Câu 41: Ống tai ngồi cong hình chữ S, trước xuống dưới, nên soi màng nhĩ, phải kéo loa tai nào? A Lên trước B Lên sau C Xuống sau D Xuống trướC Câu 42: Khi cần chọc thủng màng nhĩ để tháo mũ, nên chọc phần màng nhĩ? A Phần chùng B Phần căng C Rốn màng nhĩ D Nón sáng Câu 43: Vai trò thể mi gì? A Cung cấp mạch cho mi mắt B Làm co dây chằng treo thấu kính C Sản xuất thủy dịch D Sản xuất thủy tinh dịch Câu 44: Thành hòm nhĩ tiếp xúc với động mạch cảnh trong? A Thành B Thành C Thành trước D Thành sau Câu 45: Tuyến lệ nằm góc hốc mắt? A Góc B Góc ngồi C Góc D Góc Câu 46: Nguyên ủy tất bao quanh ổ mắt, tập trung quanh lỗ sọ? A Khe ổ mắt B Lỗ tròn C Lỗ bầu dục D Lỗ thị giác Câu 47: Trục thị giác trục từ trung tâm giác mạc đến đâu? A Mống mắt B Thể mi C Mỏm mi D Điểm vàng Câu 48: Bị chảy nước mắt sống bị gì? A Viêm tuyến lệ B Viêm túi lệ C Viêm thần kinh thị giác D Viêm hồng điểm CÂU KHĨ Câu 49: Câu sau SAI nói thủy dịch ? A Là chất suốt, áp lực cố định C B Được mỏm mi tiết ra, vào hậu phòng ( thể mi tiết ra) C Thủy dịch qua lỗ đồng tử tiền phòng D Thủy dịch dưỡng cho thể thủy tinh Câu 50 : Câu SAI , nói thấu kính nhãn cầu? A Là thấu kính hội tụ B Điều tiết hình ảnh xa hay gần, để ảnh rơi điểm vàng C Khi thối hóa bị đục gọi “cườm đá” D Nằm sau thể thủy tinh ( trước) Câu 51 : Câu SAI , nói thể mi? A Thể mi gồm phần: mỏm mi thể mi ( vành mi vòng mi) B Mỏm mi tiết thủy dịch, suốt, dinh dưỡng mặt sau giác mạC C Khi thủy dịch giảm gây xẹp nhãn cầu D Cơ thể mi điều khiển thấu kính, thơng qua dây chằng treo thấu kính Câu 52 : Câu SAI , nói thể thủy tinh (pha lê thể)? A Dịch suốt, sệt lòng trắng trứng B Khối lượng cố định C Làm căng nhãn cầu D Được dinh dưỡng động mạch trung tâm võng mạC ( k có mm tk, ni dưỡng nhờ thủy dịch thẩm thấu) Câu 53 : Câu SAI , nói hịm nhĩ? A Hịm nhĩ thuộc tai giữa, có thành B Thành trước tiếp xúc với tĩnh mạch cảnh trong.( thành dưới) C Thành màng nhĩ D Thành tiếp xúc với não qua thành xương mỏng Câu 54 : Câu SAI , nói ốc tai? A Dài 3,2 cm, xoắn vòng rưỡi B Đảm nhận chức nghe C Do dây thần kinh VIII ốc tai chi phối D Khi bị tổn thương thăng Câu 55 : Câu SAI , nói thần kinh tiền đình-ốc tai (VIII)? A Có chức năng: nghe giữ thăng B Thần kinh tiền đình xuất phát từ ống bán khuyên C Thần kinh ốc tai xuất phát từ quan xoắn ốc corti D Khi bị tổn thương thần kinh ốc tai, loạng choạng, thăng Câu 56 : Câu SAI , nói thần kinh vận nhãn chung(III)? A Nhân đối giao cảm làm co đồng tử B Vận động nhãn cầu C Khi bị liệt bị lé D Nằm vùng hạ đồi Câu 57 : Câu SAI , nói thần kinh thị giác(II)? A Xuất phát từ cực sau nhãn cầu B Chui qua lỗ thị giác nằm xương đá C Nơi bắt chéo gọi giao thị D Dãy thị từ giao thị đến thể gối Câu 58 : Câu SAI , nói võng mạc? A Lớp võng mạc tập trung tế bào thần kinh thị giác B Nơi có nhiều tế bào thần kinh thị giác, gọi điểm vàng C Nơi khơng có tế bào thần kinh thị giác, gọi điểm mù ( nơi tập trung TK thị giác) D Có vai trị điều tiết nhãn cầu -HẾT - ... thần kinh quay động mạch cánh tay sâu ? A Cổ phẫu thuật B Cổ giải phẫu C G? ?y xương cánh tay D G? ?y 1/3 xương cánh tay Câu 37: Khuyết quay nằm đâu ? A Đầu xương quay B Đầu xương quay C Đầu xương... thường hay bị g? ?y đâu? A.Mấu chuyển lớn B Mấu chuyển bé C Cổ phẫu thuật ( dễ g? ?y chấn thương) D Cổ giải phẫu Câu 37: Phần xương ch? ?y KHÔNG sờ da? A Lồi củ ch? ?y B Mặt xương ch? ?y C.Mặt xương ch? ?y D.Mắc... Câu 22 : D? ?y thần kinh quay sâu vận động cho cơ: cánh tay quay, gấp cổ tay quay dài, gấp cổ tay quay nhắn, bị tổn thương có dấu hiệu “bàn tay rũ” ? B Sai Câu 23: D? ?y thần kinh quay nông vận động
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm giải phẫu học y phạm ngọc thạch ,