0

Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp đóng vai chương 4 công nghệ 10

21 9 0
  • Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp đóng vai chương 4 công nghệ 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 20:17

Phần I MỤC LỤC 1 Mở đầu 1 11 1 Lí do chọn đề tài 1 12 Mục đích nghiên cứu 1 13 Đối tượng nghiên cứu 1 14 Phương pháp nghiên cứu 2 Nội dung 3 2 31 Cơ sở lý luận 2 31 1 Tổng quan tài liệu liên quan đến đề tài 2 31 1 1 Trên thế giới 2 31 1 2 Ở Việt Nam 2 31 2 Một số khái niệm cơ bản 2 31 2 1 Phương pháp dạy học tích cực 2 41 2 2 Phương pháp dạy học theo dự án 2 42 Thực trạng dạy học môn Công nghệ ở trường THPT 4 Thọ Xuân 2 42 1 Thực trạng dạy học của giáo viên 2 52 2 Việc học của HS đối với môn. MỤC LỤC Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2.Nội dung 2.1.Cơ sở lý luận 2.1.1.Tổng quan tài liệu liên quan đến đề tài 2.1.1.1.Trên giới 2.1.1.2 Ở Việt Nam 2.1.2 Một số khái niệm .3 2.1.2.1 Phương pháp dạy học tích cực 2.1.2.2 Phương pháp dạy học theo dự án 2.2 Thực trạng dạy học môn Công nghệ trường THPT Thọ Xuân .4 2.2.1.Thực trạng dạy học giáo viên 2.2.2 Việc học HS môn Công nghệ 10 .5 2.2.3 Nguyên nhân thực trạng 2.3.2 Một số ví dụ cụ thể 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 16 3.Kết luận kiến nghị 18 3.1 Kết luận 18 3.2 Kiến nghị 18 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Hiện nay, việc áp dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực đã, trở thành yếu tố thiếu trình dạy học Sự đổi trở thành “trợ thủ đắc lực” cho môn học Công Nghệ Bởi lẽ, cách làm lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Học sinh khơng cịn cảm thấy nhàm chán lối truyền thụ kiến thức thụ động mà thay vào em tự tìm tịi, khám phá để chiếm lĩnh tri thức Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực cịn nhiều vấn đề cần quan tâm Nhiều giáo viên tích cực áp dụng chưa có sáng tạo, cịn rập khn máy móc Chưa biết sử dụng phương pháp thích hợp cho học Điều mang lại kết không mong muốn Tạo lập doanh nghiệp phần có kiến thức mẻ giáo viên học sinh, Sự mẻ mang đến số khó khăn định cho giáo viên dạy, đặc biệt giáo viên kiêm nhiệm Tuy nhiên giáo viên biết vận dụng phương pháp vào giảng dạy lại chương thú vị, lôi học sinh tham gia vào trình học tập mà em hứng thú, chủ động, sáng tạo Với kiến thức học kết hợp với trau dồi kinh nghiệm giảng dạy mạnh dạn thử nghiệm phương pháp dạy học dự án số chương Tạo lập doanh nghiệp thu kết khả quan, trước hết thay đổi cách nhìn em học sinh môn Công nghệ Khi bước vào lớp học cảm thấy mong chờ em học sinh để học, thể khơng phải thờ ơ, lãnh đạm Đối với tơi, thực hạnh phúc Vì lí trên, tơi chọn đề tài: “ Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án số chương – Cơng nghệ 10 góp phần phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh” 1.2 Mục đích nghiên cứu Thiết kế, xây dựng giáo án vận dụng phương pháp dạy học dự án dạy học chương - Công nghệ 10, nhằm phát huy tính tích cực khơi dậy hứng thú học tập học sinh, nâng cao hiệu dạy học Công nghệ 10 1.3 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp dạy học dự án chương trình cơng nghệ 10 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu tài liệu cơng trình nghiên cứu đổi PPDH theo hướng tích cực hóa việc học học sinh - Nghiên cứu cấu trúc nội dung chương trình Cơng nghệ 10 (phần tạo lập doanh nghiệp) - Nghiên cứu sở lý luận phương pháp dạy học dự án nội dung chương 4: Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Công nghệ 10 theo hướng phát huy tính tích cực học tập học sinh 1.4.2 Phương pháp chuyên gia Gặp gỡ, trao đổi, tiếp thu ý kiến đồng nghiệp để làm sở cho việc nghiên cứu đề tài 1.4.3 Phương pháp thực tập sư phạm Thực nghiệm sư phạm trường THPT Thọ Xuân, tiến hành theo quy trình đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục để đánh giá hiệu đề tài nghiên cứu 1.4.4 Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp thống kê toán học để thống kê, xử lý, đánh giá kết thu 2 Nội dung 2.1.Cơ sở lý luận 2.1.1.Tổng quan tài liệu liên quan đến đề tài 2.1.1.1.Trên giới William Heard Kiplatrick người mô tả phương pháp dạy học dự án(DHDA) viết tiếng giới “Phương pháp dự án”(1918) Ông đề cập đến dạy học dự án “hành động có mục đích trái tim” đề cao mục đích, ý nghĩa dạy học dự án: Cho học sinh tự hành động nhằm phát triển độc lập, tư phê phán lực hoạt động.[1] Từ đầu kỉ XX Bắc Mỹ Châu Âu, DHDA tạo nên chuyển động xã hội- giáo dục với thay đổi mạnh mẽ nhà trường Nền tảng chuyển động đem đến cho học sinh hào hứng tiếp nhận kiến thức, thay đổi phương pháp học tập với tham gia cách có ý thức nhất, tích cực học sinh vào việc tiếp thu tri thức.[1] Ngày nay, DHDA cịn mang tính toàn cầu phát triển mạnh mẽ với định hướng quan trọng sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển lực học tập học sinh Như vậy, đổi phương pháp dạy học nhiều nước giới quan tâm phát triển 2.1.1.2 Ở Việt Nam Cùng với xu thế giới, nước ta có nhiều cơng trình nghiên cứu nhiều tác giả phương pháp dạy học dự án T.S Nguyễn Văn Cường T.S Nguyễn Thị Diệu Thảo viết “ Dạy học dự án, phương pháp có chức kép đào tạo giáo viên” Trong tài liệu Dự án Việt Bỉ “Dạy học tích cực- số phương pháp kỹ thuật dạy học” giới thiệu chi tiết phương pháp dạy học dự án.[2] Với nghiên cứu tác giả nêu lên sở lý thuyết quy trình vận dụng PPDA, đồng thời với nghiên cứu có thực nghiệm thực tế dẫn chứng sinh động hiệu PPDA người học trình đào tạo Các đề tài nghiên cứu đóng góp tích cực cho PPDH Như việc sử dụng phương pháp DHDA dạy học nghiên cứu từ sớm Tuy nhiên việc sử dụng phương pháp DHDA để cung cấp kiến thức rèn luyện cho HS kỹ mơn Cơng nghệ 10 cịn nhiều hạn chế 2.1.2 Một số khái niệm 2.1.2.1 Phương pháp dạy học tích cực Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) thuật ngữ rút gọn, dùng nhiều nước để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, tức tập kết vào phát huy tính tích cực người học tập kết vào phát huy tính tính tích cực người dạy.[2] 2.1.2.2 Khái niệm dạy học dự án Dạy học dự án hình thức dạy học hay phương pháp dạy học phức hợp, hướng dẫn giáo viên, người học tiếp thu kiến thức hình thành kỹ thông qua việc giải tập tình (dự án) có thật đời sống, theo sát chương trình học, có kết hợp lý thuyết với thực hành tạo sản phẩm cụ thể.[2] 2.1.2.2.1 Ưu điểm dạy học dự án - Gắn lý thuyết với thực hành, tư hành động, nhà trường xã hội - Kích thích động cơ, hứng thú học tập người học - Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm - Phát triển khả sáng tạo - Rèn luyện lực giải vấn đề phức hợp - Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn - Rèn luyện lực cộng tác làm việc - Phát triển lực đánh giá - Rèn luyện phát huy kỹ xã hội quan trọng [2] Không với học sinh, dạy học dự án đem lại nhiều lợi ích cho giáo viên Dạy học dự án góp phần đổi phương pháp dạy học, thay đổi phương thức đào tạo, có điều kiện nâng cao tính chun nghiệp, mở rộng hợp tác với đồng nghiệp xây dựng mối quan hệ với học sinh 2.1.2.2.2 Hạn chế dạy học dự án - Không phải học vận dụng phương pháp dạy học dự án, dạy học dự án không phù hợp việc truyền thụ tri thức mang tính hệ thống rèn luyện hệ thống kỹ - dạy học dự án bổ sung cho phương pháp dạy học truyền thống, không thay cho phương pháp thuyết trình luyện tập - dạy học dự án địi hỏi nhiều thời gian cơng sức chuẩn bị nên tiến hành cách thường xun chương trình mơn học ảnh hưởng tới thời gian học môn khác - dạy học dự án đòi hỏi địa điểm dạy phải phù hợp cho hoạt động giáo viên HS, hỗ trợ phương tiện dạy học sở vật chất đại - dạy học dự án địi hỏi giáo viên phải có lực tổ chức quản lý học sinh hoạt động, hoạt động nhóm Bên cạnh đó, nhiều học sinh quen với phương pháp dạy học truyền thống nên không quen với việc chủ động định hướng trình học tập, gặp nhiều khó khăn Tương tự, nhiều giáo viên quen tự tin với vai trò giảng dạy theo phương pháp dạy học truyền thống chuyển sang vai trò “người dẫn đường” dạy học dự án gặp nhiều lúng túng.[3] 2.2 Thực trạng dạy học môn Công nghệ trường THPT Thọ Xuân 2.2.1.Thực trạng dạy học giáo viên Trường THPT Thọ Xuân thành lập năm 2002, tách từ trường THPT Lê Hoàn Cơ sở vật chất trường thiếu thốn nhiều, có thiết bị liên quan đến đổi phương pháp giảng dạy Chính việc áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực cịn nhiều hạn chế Giáo viên trọng áp dụng kỹ thuật dạy học tiết thao giảng, dự giờ, cịn tiết dạy bình thường theo kiểu truyền thụ chiều, thầy đọc- trò chép Cộng thêm tâm em học sinh không mặn mà với môn học làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy 2.2.2 Việc học HS môn Công nghệ 10 Qua thực tế giảng dạy cho thấy, chất lượng dạy môn Công nghệ 10 chiếm tỷ lệ trung bình cao Hoạt động em chủ yếu nghe giảng, ghi chép chưa có ý thức phát biểu xây dựng Một số em cịn làm việc riêng học, có lớp 40 học sinh suốt học tập trung 4-5 em phát biểu xây dựng Các em khơng có hứng thú vào việc học tập môn Công nghệ 10 Từ thực tế dẫn đến kết học tập môn chưa cao Số học sinh giỏi ít, trung bình nhiều, yếu 2.2.3 Nguyên nhân thực trạng Học sinh chưa thực quan tâm đến môn học cho mơn học phụ, khơng thi tốt nghiệp không thi đại học, cốt đủ điểm Đa số em có suy nghĩ mơn Cơng nghệ mơn học khô khan, nhiều kiến thức thực tiễn Điều chứng tỏ môn Công nghệ không học sinh quan tâm, ý học Bên cạnh lí khách quan cịn lí chủ quan thân giáo viên dạy Qua thực tế giảng dạy thấy giáo viên đưa tình có vấn đề, kết hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực như: thảo luận nhóm, phiếu học tập, sử dụng băng hình… với câu hỏi tìm tịi, kích thích tư duy, gây tranh luận khơng khí học tập sơi hẳn, em tích cực phát biểu xây dựng Ngược lại, số lớp giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình, đàm thoại tái hiện, thơng báo… lớp học trở nên trầm, học sinh phát biểu xây dựng 2.3.Giải pháp thực 2.3.1 Quy trình bước tiến hành phương pháp dạy học theo dự án môn Công nghệ 10 Bước 1: Quyết định chủ đề -Tìm chương trình học tập nội dung có liên quan ứng dụng vào thực tế - Phát tương ứng xảy sống Chú ý vào vấn đề lớn mà xã hội giới quan tâm - Giáo viên phân chia lớp học thành nhóm, hướng dẫn học sinh đề xuất, xác định tên đề tài Đó dự án chứa đựng nhiệm vụ cần giải quyết, phù hợp với em, có liên hệ nội dung học tập với hoàn cảnh thực tiễn đời sống xã hội Giáo viên giới thiệu số hướng đề tài để học sinh lựa chọn Bước 2: Xây dựng kế hoạch - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định mục đích, nhiệm vụ, cách tiến hành, kế hoạch thực dự án, xác định công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí… - Xác định mục tiêu học tập cụ thể cách dựa vào chuẩn kiến thức kĩ học Bước 3: Thực -Giáo viên tổ chức cho học sinh thực công việc theo kế hoạch đề cho nhóm cá nhân Học sinh thực hoạt động trí tuệ hoạt động thực tiễn, thực hành để hoàn thành dự án Bước 4: Giới thiệu sản phẩm -Kết thực dự án viết dạng thu hoạch, báo cáo… Đơi khi, lại sản phẩm vật chất tạo qua hoạt động thực hành Bước 5: Đánh giá dự án - Giáo viên học sinh đánh giá trình thực kết kỹ đạt - Khi đánh giá học theo dự án, nên sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác nhau, khuyến khích học sinh tham gia trình đánh giá, cần đánh giá định kỳ, đánh giá trình dạy học, người học đánh giá qua tập, hoạt động cơng cụ đánh giá với tiêu chí cụ thể, rõ ràng.[3] Quy trình dạy học theo dự án giảng dạy mơn Cơng nghệ 2.3.2 Một số ví dụ cụ thể Ví dụ 1: Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án dạy học 50: “Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp” Đối với thực sau: chia lớp thành nhóm, u cầu học sinh tìm hiểu kiến thức sách giáo khoa nguồn tài liệu khác để trình bày số kiến thức doanh nghiệp Cụ thể: - Nhóm 1: tìm hiểu Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình tổ chức kinh doanh hộ gia đình - Nhóm 2: tìm hiểu Xây dựng kế hoạch kinh doanh hộ gia đình - Nhóm 3,4: tìm hiểu doanh nghiệp nhỏ Cơng việc giáo viên phân công vào cuối tiết học trước Các dự án tổ chức theo hoạt động nhóm Các nhóm học tập tổ chức hội thảo tìm hiểu nội dung giáo viên đưa Mỗi nhóm tự tìm hiểu kiến thức nhóm mình, đồng thời đọc hiểu kiến thức sách giáo khoa để thảo luận, trao đổi nhóm Bài tập thuyết trình hồn thiện cách sử dụng cơng nghệ thông tin Cách thức đánh giá - Học sinh đánh giá kết dựa vào trình làm việc nhóm trình bày kết thuyết trình - Kết thúc học, học sinh làm kiểm tra trắc nghiệm nhanh Tơi xin giới thiệu số hình ảnh nhóm học sinh thuyết trình sản phẩm nhóm Nhóm 1,2: Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình xây dựng kế hoạch kinh doanh hộ gia đình Một vài hình ảnh kinh doanh hộ gia đình Nhóm 3,4: Tìm hiểu doanh nghiệp nhỏ Sản xuất lương thực, thực phẩm Sản xuất công nghiệp tiêu dùng Đại lí bán hàng Dịch vụ internet Một số lĩnh vực mà doanh nghiệp nhỏ thực Hình ảnh nhóm học sinh tham gia thảo luận thuyết trình sản phẩm Ví dụ 2: Dạy học dự án áp dụng vào 51, 52: “Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh”, “thực hành lựa chọn hội kinh doanh” Bước 1: Quyết định chủ đề Đối với chủ đề gợi mở vấn đề, nêu chủ đề dự án là: Xác định kế hoạch kinh doanh và tìm kiếm hội kinh doanh Tơi chia lớp thành nhóm, nhóm cử nhóm trưởng, thư kí…các nhóm tự chọn mặt hàng hình thức kinh doanh Bước 2: Xây dựng kế hoạch Tơi hướng dẫn học sinh xác định mục đích, nhiệm vụ, cách tiến hành, kế hoạch thực dự án, xác định công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí… Bước 3: Thực dự án Giáo viên tổ chức cho học sinh thực công việc theo kế hoạch đề cho nhóm cá nhân Học sinh thực hoạt động trí tuệ hoạt động thực tiễn, thực hành để hoàn thành dự án Bước 4: Giới thiệu sản phẩm Sau tơi xin trình bày số dự án em học sinh thực Sản phẩm 1: Nhóm lớp 10A1 Tên dự án: Kinh doanh mỹ phẩm 1.Ý tưởng kinh doanh: Buôn bán mặt hàng mĩ phẩm giúp dưỡng da, chăm sóc da, làm trắng, làm đẹp… Lí kinh doanh: - Kinh doanh mĩ phẩm lĩnh vực đầy sôi động, cạnh tranh cao, lợi nhuận thu tương đối lớn so với vốn bỏ - Hiện có nhiều đối tượng sử dụng mĩ phẩm: Học sinh THPT, sinh viên, công nhân, giáo viên, nhân viên… - Mĩ phẩm số mặt hàng không chạy theo thị hiếu thị trường, điểm cốt lõi của mĩ phẩm nằm chất lượng sản phẩm Chỉ cần sản phẩm tốt, an tồn cho người sử dụng kinh doanh lâu dài - Nhận thức hội này, nhóm chúng em có bước chuẩn bị để tham gia vào lĩnh vực kinh doanh mĩ phẩm Đó mở hàng kinh doanh mĩ phẩm bán lẻ bán online Mục tiêu: Ban đầu giới thiệu sản phẩm tốt đến người tiêu dùng, sau mở rộng quy mô kinh doanh Phân công nhiệm vụ: Quản lí: Mai Anh Tìm hiểu thị trường: Thái Tuấn, Trần Nam Tìm hiểu sản phẩm: Lan Anh, Bảo Quản lí cửa hàng bán lẻ: Đạt, Dương 10 Phụ trách bán hàng online: Tài, Cường Kế hoạch cụ thể: Xác định đối tượng khách hàng Để xác định đối tượng khách hàng cần trả lời câu hỏi sau: Đối tượng khách hàng hướng đến ai? thói quen mua sắm họ nào? Từ định dịng sản phẩm, địa điểm kinh doanh mức vốn đầu tư cho phù hợp Đối tượng kinh doanh nhóm em học sinh, sinh viên nên chúng em định bán dòng mỹ phẩm giá rẻ, mỹ phẩm handmade phù hợp với túi tiền bạn trẻ Lựa chọn địa điểm kinh doanh Địa điểm kinh doanh mà chúng em lựa chọn gần trường THPT Thọ Xuân khu dân cư đông đúc xã nơi tiếp cận bạn học sinh nhanh Chuẩn bị vốn đầu tư Vì chúng em có số vốn hạn chế nên mở cửa hàng với quy mô nhỏ lẻ kết hợp hình thức kinh doanh online Nghiên cứu thị trường Sau lựa chọn địa điểm kinh doanh chuẩn bị nguồn vốn, chúng em nghiên cứu thị trường mỹ phẩm, khảo sát nhu cầu đối tượng khách hàng, giá bán khu vực dự kiến kinh doanh, đồng thời nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để đưa chiến lược kinh doanh phù hợp Từ số liệu đó, chúng em dự trù chi phí lợi nhuận hàng tháng, thời điểm hịa vốn, phương thức quảng cáo hiệu quả… Quảng cáo cho cửa hàng Vì cửa hàng mở, lượng khách chưa nhiều nên chúng em chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng Có nhiều hình thức quảng cáo phát tờ rơi, PR, email marketing, quảng cáo mạng xã hội… Bên cạnh đó, chúng em tận 11 dụng mối quan hệ bạn bè, người thân để giới thiệu cửa hàng mình, từ mở rộng khách hàng phát triển kinh doanh Việc quảng bá thương hiệu làm mở cửa hàng mà cần thực thường xuyên, liên tục Hình ảnh nhóm giới thiệu sản phẩm để quảng cáo cho cửa hàng Sản phẩm 2: Nhóm lớp 10A1 Tên dự án: Kinh doanh đồ ăn nhanh đồ lưu niệm Lễ hội Lê Hồn 1.Lí do: Hàng năm, vào ngày 8/3 âm lịch, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân người dân nô nức chuẩn bị cho lễ hội Lê Hoàn - kỉ niệm ngày vị anh hùng dân tộc Lê Hoàn Lễ hội chức diễn vào sáng 8/3 âm lịch từ ngày mùng 1, mùng 2… người dân quanh vùng đổ đền thờ Lê Hoàn để tham gia hoạt động bên lề lễ hội Chính thời điểm vàng để nhà kinh doanh tổ chức hoạt động kinh doanh Do nhóm chúng em định lập dự án kinh doanh đồ ăn nhanh đồ lưu niệm vì: - Nhu cầu đồ ăn nhanh ngày tăng nơi lễ hội - Đồ ăn nhanh dễ chế biến - Vốn đầu tư - Ngồi mặt hàng đồ ăn vặt đồ lưu niệm mặt hàng nhiều người tìm mua làm kỉ niệm sau dịp chơi Đối tượng khách hàng - Các bạn trẻ có sở thích thưởng thức đồ ăn nhanh - Khách thập phương mua quà làm kỉ niệm Thành phần tham gia: Nhóm trưởng: Lê Hồng Long Quản lí tài chính: Lê Thị Ngân Đầu bếp: Đỗ Hoài Nam Lê Thành Nam 12 Cung cấp nguyên liệu: Đinh Phan Việt Bán hàng: Trương Văn Huỳnh, Lê Thị Huyền, Nguyễn Thị Ánh Ship hàng( cần): Trương Quý Hải, Lâm Ngọc Quốc Huy Dọn dẹp quán: Lê Huỳnh Đức, Tạ Đình Tuấn Chọn địa điểm kinh doanh: - Theo quan sát nhóm, phía trước Đền thờ có hồ nước rộng, nên bán đồ ăn vặt bờ hồ khơng khí thống mát, khách nghỉ chân hóng mát Hình ảnh gian hàng đồ ăn nhanh - Gian hàng đồ lưu niệm bày bán cổng đề khách thập phương nhìn thấy đến Gian hàng bán đồ lưu niệm Yêu cầu đề để đảm bảo thành công nhóm: - Đối với mặt hàng đồ ăn nhanh phải đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu chế biến đảm bảo vệ sinh - Thái độ phục vụ khách hàng chu đáo, nhã nhặn, thao tác nhanh gọn, không để khách hàng phải đợi lâu - Đối với mặt hàng đồ lưu niệm cần có nhiều mặt hàng độc, lạ…nhưng mang nét riêng biệt mảnh đất người Thọ Xuân - Giá bán mặt hàng không cao khách hàng mà nhóm hướng tới chủ yếu học sinh, giới trẻ… nên giá yếu tố định 13 - Thường xuyên xin ý kiến đóng góp khách hàng để rút kinh nghiệm nhằm phục vụ khách hàng tốt Sản phẩm 3: Nhóm lớp 10A1 Tên dự án: Kinh doanh hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 1.Ý tưởng Vào dịp 8/3 hoa sản phẩm nhiều người tìm mua để tặng bà, tặng mẹ, tặng chị…và hội để chúng em thực ý tưởng kinh doanh cho Đối tượng khách hàng Tất người khách hàng mà chúng em hướng tới nhiều bạn học sinh trường Thành phần tham gia Trưởng nhóm: Nguyệt Anh Tìm hiểu mặt bằng: Hải Lan, Lan Chi Tìm hiểu liên hệ nguồn hàng: Nguyễn Thị Hải, Đỗ Duy Nam Cắm hoa bó hoa: Nguyễn Thị Hà, Lê Thị Hoài Ship hàng: Hải Anh Vốn Sau tìm hiểu kinh nghiệm từ người trước, chúng em định bán loại hoa hồng, cúc, dơn, đồng tiền… nên số vốn cần có khoảng 3-4 triệu đồng Số tiền thành viên nhóm xin bố mẹ để đóng góp Nguồn cung cấp Tìm nguồn cung ứng hoa trực tiếp, vườn hoa huyện Triệu Sơn, Yên Định Những nơi nhà vườn trồng nhiều giá hợp lí Hình ảnh nơi cung cấp hoa 14 Hoa sau lấy Địa điểm bán Đây yếu tố quan trọng định đến việc thành cơng nhóm Để có địa điểm đẹp, gây ý nhiều người chúng em định chọn gần cổng trường nơi có nhiều người qua lại, đặc biệt ngày lễ 8/3 nhu cầu mua hoa tặng mẹ, cô bạn học sinh tăng cao Chúng em bán online có dịch vụ ship hàng để phuch vụ khách hàng khơng có thời gian mua Kỹ thuật cắm hoa Để có lẵng hoa tươi đẹp, bắt mắt chúng em cử hai bạn học cắm hoa cửa hàng thị trấn học qua mạng Hoa cắm sẵn địa điểm bán hoa Thái độ phục vụ khách hàng Phải coi “khách hàng thượng đế” để chăm sóc phục vụ khách hàng tận tình Niềm nở, ln cười tươi tiếp xúc với khách Ln tìm kiếm mẫu hoa lạ, độc đáo, đồng thời sẵn sàng tư vấn cho khách hàng kiến thức bảo quản hoa, cách giữ hoa tươi lâu,… để tạo nên khác biệt’ 15 Bước 5: Đánh giá Sau nhóm hồn thành dự án nhóm mình, sản phẩm tơi thu thuyết trình dự án hình ảnh em thu thập q trình thực dự án Mỗi nhóm cử đại diện trình bày sản phẩm nhóm, nhóm khác nhận xét, bổ sung đưa câu hỏi thắc mắc cần 2.4 Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm Tôi chọn 52 “Lựa chọn hội kinh doanh” chọn lớp 10A1 lớp thực nghiệm dạy học theo phương pháp mới, lớp 10A5 lớp đối chứng dạy theo phương pháp truyền thống Kết thực nghiệm sau: xi Lớp n TN ĐC 40 40 TN 0.00 (%) ĐC 0.00 (%) 0 Điểm số Xi 0 0 10 Bảng tần số kiểm tra 10 11 7 10 0.00 0.00 0.00 7.50 12.50 12.50 27.50 22.50 17.50 0.00 0.00 15.00 12.50 25.00 22.50 15.00 7.50 2.50 Bảng phân phối tần suất Đồ thị phân phối tần suất kết 52 16 Từ đồ thị bảng số liệu phân tích điểm số qua kiểm tra cho thấy: Lớp TN: - Điểm giỏi có tỷ lệ 40,00% - Tỷ lệ HS chiếm 40,00% - HS trung bình 20,00%, khơng có yếu Lớp ĐC: - Tỷ lệ HS đạt điểm giỏi 10,00% - Tỷ lệ HS đạt điểm 37,50% - Tỷ lệ HS đạt điểm trung bình 37,50% - Tỷ lệ HS đạt điểm yếu 15,00% Thông qua tỷ lệ chứng tỏ kết học tập HS lớp TN tốt lớp ĐC Cụ thể, điểm trung bình lớp TN thấp lớp ĐC, điểm điểm giỏi tăng Lớp đối chứng khơng có điểm yếu Kết luận chung về thực nghiệm Qua tiết dạy thử nghiệm phương pháp dạy học dự án, với lớp đối chứng dạy phương pháp vấn đáp, thuyết trình tơi nhận thấy nhiều ưu điểm phương pháp dự án so với phương pháp dạy học thông thường Cụ thể: - Hứng thú học tập học sinh lớp thực nghiệm cao hơn, hoạt động thảo luận sôi hiệu cao hơn, thể thái độ tích cực, phấn khởi tham gia vào tiết học Các em thể mức độ phát triển tư tốt, em vận dụng hiệu kiến thức vào thực tiễn - Tăng cường thêm số kỹ hoạt động học tập cho học sinh quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, kỹ làm việc nhóm trình bày vấn đề trước tập thể tốt, em tự tích lũy thêm kỹ - Học sinh biết tự rút kết kinh nghiệm từ hạn chế để rèn luyện thân - Hoạt động giáo viên nhẹ nhàng, thuận lợi để tập trung vào việc đưa học sinh vào trung tâm hoạt động dạy học Thông qua phương pháp dự án, học sinh nhóm nhóm phát biểu ý kiến, tranh luận, bổ sung cho người thuyết trình tạo khơng khí học tập tích cực, nâng cao hiệu tiếp thu, lĩnh hội tri thức học sinh - Nhưng hết, điều mà tơi cho thành cơng hứng thú học tập môn em học sinh, em hào hứng bước vào lớp học, em mong chờ thể khả mình, khám phá kiến thức tự sáng tạo Tiết học khơng cịn tẻ nhạt, khơng cịn “gánh nặng” em Điều tơi thấy “hạnh phúc”, mà tất thầy cô giáo dạy môn Công nghệ cảm thấy hạnh phúc học sinh trông chờ đến tiết dạy Đó niềm vui lớn tất niềm vui công tác giảng dạy 17 Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu rút kết luận sau: - Bước đầu hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn việc sử dụng phương pháp dạy học theo dự án dạy học chương 4- Công nghệ 10 Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh - Hệ thống, phân tích khái niệm, vai trị, ưu nhược điểm số lưu ý sử dụng phương pháp dạy học theo dự án dạy học chương - Công nghệ 10 - Xây dựng quy trình thiết kế sử dụng phương pháp dạy học theo dự án dạy học 50, 51, 52 chương 4- Công nghệ 10 - Tiến hành thực nghiệm lớp 10A1, 10A5 Những kết bước đầu đánh giá hiệu phương pháp dạy học theo dự án dạy học vừa nêu Từ kết luận phương pháp dạy học theo dự án mang lại hiệu cao dạy học môn Công nghệ 10 - Trong dạy học việc sử dụng phương pháp dạy học theo dự án dạy học Công nghệ 10 theo hướng nghiên cứu đề tài áp dụng rộng rãi 3.2 Kiến nghị Qua trình thực đề tài tơi xin mạnh dạn đưa số kiến nghị góp ý sau: - Đối với nhà trường cần động viên ủng hộ cán giáo viên thực đổi phương pháp dạy học Tạo điều kiện tìm kiếm tài liệu phục cho cơng việc giảng dạy, học tập giáo viên học sinh Bên cạnh đó, nhà trường cần cần quan tâm ý đến chất lượng phịng học tìm kiếm tài liệu kỹ thực hành cho học sinh thường xuyên tổ chức tham quan để em tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế - Đối với giáo viên cần bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường sử dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học Khơng ngừng nâng cao kỹ sử dụng phương tiện công nghệ thông tin dạy học Ngồi người giáo viên ln thu thập tìm kiếm thơng tin xã hội để đưa chủ đề cho dự án phù hợp với thực tiễn Khi tiến hành áp dụng phương pháp dự án để dạy học, người giáo viên cần xác định điều kiện thực tế địa phương để linh hoạt cách tổ chức dự án hiệu - Do khả thời gian có hạn nên kết nghiên cứu dừng lại kết luận ban đầu nhiều vấn đề chưa sâu Vì khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi kính mong nhận góp ý q vị để đề tài dần hoàn thiện 18 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 20 tháng năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Nguyễn Thị Huyền 19 20 ... dự án dạy học chương - Công nghệ 10 - Xây dựng quy trình thiết kế sử dụng phương pháp dạy học theo dự án dạy học 50, 51, 52 chương 4- Công nghệ 10 - Tiến hành thực nghiệm lớp 10A1, 10A5 Những kết... mắc cần 2 .4 Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm Tôi chọn 52 “Lựa chọn hội kinh doanh” chọn lớp 10A1 lớp thực nghiệm dạy học theo phương pháp mới, lớp 10A5 lớp đối chứng dạy theo phương pháp truyền... về thực nghiệm Qua tiết dạy thử nghiệm phương pháp dạy học dự án, với lớp đối chứng dạy phương pháp vấn đáp, thuyết trình tơi nhận thấy nhiều ưu điểm phương pháp dự án so với phương pháp dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp đóng vai chương 4 công nghệ 10,

Từ khóa liên quan