0

Bao cao chuyen de thuc te công ty bảo hiểm pvi

25 7 0
  • Bao cao chuyen de thuc te công ty bảo hiểm pvi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:01

Mục lục Mục lục 1 Danh mục bảng biểu và biểu đồ 2 Danh mục viết tắt 3 Lời mở đầu 4 Chương I 5 Tổng quan Công ty Bảo hiểm PVI 5 1 1 Giới thiệu chung về Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí 5 1 2 Quá trình hình thành và phát triển 5 1 3 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ 7 1 4 Vốn chủ sở hữu 9 1 5 Tầm nhìn và sứ mệnh 9 Chương II 10 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo hiểm PVI từ 2018 đến nửa đầu năm 2021 10 2 1 Các sản phẩm do Công ty cung cấp 10 2 1 1 Dành cho khách hàng cá nhân 10 2 1 2 Dàn. Mục lục Mục lục Danh mục bảng biểu biểu đồ Danh mục viết tắt Lời mở đầu .4 Chương I Tổng quan Công ty Bảo hiểm PVI .5 1.1 Giới thiệu chung Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí: 1.2 Quá trình hình thành phát triển: 1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ: 1.4 Vốn chủ sở hữu: 1.5 Tầm nhìn sứ mệnh: Chương II .10 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Bảo hiểm PVI từ 2018 đến nửa đầu năm 2021 10 2.1 Các sản phẩm Công ty cung cấp: 10 2.1.1 Dành cho khách hàng cá nhân: 10 2.1.2 Dành cho khách hàng doanh nghiệp: 11 2.2 Tổng quan thị trường: 15 2.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2018-2019: 17 2.4 Kết hoạt động kinh doanh năm 2019-2020: 18 2.5 Kết hoạt động kinh doanh niên độ năm 2021: 20 Chương III 21 Nhận xét chung học kinh nghiệm 21 3.1 Đánh giá chung tình hình tài chính: 21 3.2 Một số đề xuất với công ty: 21 3.3 Bài học kinh nghiệm: 22 Kết luận 24 Tài liệu tham khảo .25 Danh mục bảng biểu biểu đồ Danh mục biểu đồ Chart Cơ cấu tổ chức Công ty Bảo hiểm PVI .7 Chart Vốn chủ sở hữu Công ty Bảo hiểm PVI Chart Thị phần Top doanh thu phí bảo hiểm gốc khói phi nhân thọ 2019.16 Chart Doanh thu phí bảo hiểm gốc khối phi nhân thọ năm 2019 17 Danh mục bảng biể Table Kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo hiểm PVI năm 2018-2019.17 Table Kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo hiểm PVI 2019-2020 18 Table Kết hoạt động kinh doanh niên độ Công ty Bảo hiểm PVI năm 2021 20 Danh mục viết tắt ST T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT ThS PVI KDBH PVN GP CHLB KD PTKD SP TNDS XDLĐ FSO FPSO HIO BCTC CCDV HĐKD TNDN GPĐC EVN CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ Thạc sĩ PetroVietnam Insurance Kinh doanh bảo hiểm PetroVietNam Giấy phép Cộng hoà Liên bang Kinh doanh Phát triển kinh doanh Sản phẩm Trách nhiệm dân Xây dựng lao động Full Scale Output Floating Production Storage and Offloading Hole in One Báo cáo tài Cung cấp dịch vụ Hoạt động kinh doanh Thu nhập doanh nghiệp Giấy phép điều chỉnh Électricité du VietNam Lời mở đầu Năm 2020 bùng phát mạnh mẽ Đại dịch COVID-19, điều làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt kinh tế-xã hội phạm vi toàn cầu Đối với ngành bảo hiểm, nhà phân tích ngồi nước loại hình bảo hiểm phi nhân thọ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, kể đến bảo hiểm tín dụng mua bán hàng hóa hay bảo hiểm trì hoạt động doanh nghiệp, … Tuy nhiên, nhu cầu bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp tăng cao Đặc biệt với tình hình Việt Nam nay, tỷ lệ bệnh nhân tử vọng COVID-19 nhiều so với bệnh khác (số ca tử vong đạt đến ngưỡng 20.000 ca) Để hoàn thành báo cáo kiến tập này, em xin chân thành cảm ơn thầy cô tận tâm truyền đạt kiến thức bổ ích thiết thực, tạo điều kiện giúp đỡ chúng em nhiều suốt khoảng thời gian làm báo cáo Em xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến ThS.Nguyễn Việt Hưng - Giảng viên chuyên ngành Đấu thầu – người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ kiến thức, tài liệu phương pháp để em hồn thành báo cáo kiến tập Nội dung báo cáo gồm chương: Chương I: Tổng quan Công ty Bảo hiểm PVI Chương II: Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Bảo hiểm PVI từ 2018 đến nửa đầu năm 2021 Chương III: Nhận xét chung học kinh nghiệm Mặc dù cố gắng nhiều khoảng thời gian có hạn, kiến thức có hạn khơng thực tế trực tiếp giãn cách xã hội dịch COVID-19 bùng phát nên báo cáo không tránh khỏi thiêú sót, em mong nhận góp ý thầy để hồn thiện báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2021 Chương I Tổng quan Công ty Bảo hiểm PVI 1.1 Giới thiệu chung Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí:  Tên đầy đủ: o Tiếng Việt: Tổng Cơng ty Bảo hiểm PVI o Tiếng Anh: PVI Insurance Corporation  Tên giao dịch: o Tiếng Việt: Bảo hiểm PVI o Tiếng Anh: PVI Insurance  Giấy phép thành lập: 63GP/KDBH ngày 28/06/2011, cấp Hà Nội, nơi cấp:       Bộ Tài Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 (Hai ngàn sáu trăm tỷ) đồng Việt Nam Trụ sở chính: PVI Tower - 01 Phạm Văn Bạch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3733 5588 Fax: (84-24) 3733 6284 Email: baohiempvi@pvi.com.vn Website: www.baohiempvi.com.vn Website bảo hiểm trực tuyến: www.pvionline.com.vn 1.2 Quá trình hình thành phát triển: Thành lập năm 1996, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) phát triển từ công ty bảo hiểm nội thuộc Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam (nay Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN) trở thành nhà bảo hiểm công nghiệp số Việt Nam, dẫn đầu lĩnh vực trọng yếu thị trường bảo hiểm Năng lượng (chiếm thị phần tuyệt đối), Hàng hải, Tài sản – Kỹ thuật quan trọng hơn, PVI sẵn sàng hướng tới trở thành Định chế Tài – Bảo hiểm quốc tế PVI hoạt động lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ với vị khẳng định nhiều năm:  Doanh nghiệp Bảo hiểm số Việt Nam từ 2014  Doanh nghiệp Bảo hiểm Công nghiệp số Việt Nam, chiếm thị phần lớn lĩnh vực Bảo hiểm Năng lượng, Bảo hiểm Hàng không, Bảo hiểm Thiệt hại - Tài sản, Bảo hiểm Tàu thuyền, Bảo hiểm Kỹ thuật  Nhà Bảo hiểm cung cấp sản phẩm Cá nhân hàng đầu với dịch vụ tiện ích hồn hảo: Bảo hiểm trực tuyến, Trung tâm chăm sóc Khách hàng, Giám định trực tuyến, hotline 24/7: 1900 545458  Doanh nghiệp Bảo hiểm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động  Xếp hạng lực tài B++ (Tốt) từ A.M Best  Doanh nghiệp Bảo hiểm thị trường Bảo hiểm London (Lloyd Syndicates) lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công nghiệp, lượng Việt Nam  Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2017, 2018  Top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm liên tiếp 2017, 2018, 2019  Nơi hội tụ thương hiệu hàng đầu khu vực Thế giới o PetroVietnam-Tập đoàn kinh tế số Việt Nam o Talanx - Tập đồn Tài Bảo hiểm hàng đầu CHLB Đức (hoạt động từ năm 1903, có mặt 150 Quốc gia) Các kết đánh dấu bước phát triển vững PVI, khẳng định tầm vóc Định chế Tài - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam 1.1.1 1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ:  Cơ cấu tổ chức: Chart Cơ cấu tổ chức Công ty Bảo hiểm PVI   Chức năng, nhiệm vụ: Mơ hình tổ chức PVI mơ hình trực tuyến chức Trong Ban giám đốc chịu trách nhiệm giám sát, điều hành hoạt động trụ sở công ty, văn phịng II, cơng ty thành viên Tại trụ sở Tổng công ty chia làm mảng hoạt động, khối kinh doanh bảo hiểm, khối kinh doanh tài chính, khối quản lý Khối kinh doanh bảo hiểm: với phòng ban chuyên loại sản phẩm bảo hiểm, kinh doanh độc lập với Khối kinh doanh tài hoạt động lĩnh vực đầu tư khoản tiền từ phí bảo hiểm, từ vốn kinh doanh tự có Khối quản lý: khơng trực tiếp kinh doanh có vị trí quan trọng, thực cơng việc quản lý chung công ty, hỗ trợ hoạt động quản trị doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tài Ba mảng hoạt động hoạt động điều hành trực tiếp ban giám đốc đồng thời có quan hệ với phận cịn lại Đặc biệt, phận kinh doanh tài phận kinh doanh bảo hiểm có quan hệ mật thiết với Khối quản lý, điều hành hoạt động chung Tổng công ty Các Công ty thành viên có mạng lưới tồn quốc, hoạt động kinh doanh độc lập, điều hành giám sát Tổng công ty, thực kế hoạch mà Tổng công ty đề Với khối kinh doanh bảo hiểm Tổng cơng ty, có chi nhánh trực thuộc tổng cơng ty, văn phịng khu vực hay chi nhánh địa phương, với mục đích mở rộng thị trường địa bàn hoạt động Những chi nhánh chịu điều hành, giám sát, hướng dẫn trực tiếp từ phòng ban khối Với cơng ty thành viên, họ có chi nhánh, văn phịng trực thuộc cơng ty Những chi nhánh chịu điều hành, giám sát hướng dẫn trực tiếp từ công ty thành viên Bên cạnh đó, Tổng cơng ty cổ phần, số cổ đơng tham gia góp vốn 11 nên cấu tổ chức PVI bao gồm Ban kiểm sốt, có nhiệm vụ giám sát hoạt động hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc chịu trách nhiệm với báo cáo tài Tổng cơng ty 1.4 Vốn chủ sở hữu: Chart Vốn chủ sở hữu Công ty Bảo hiểm PVI 1.5 Tầm nhìn sứ mệnh:  Tầm nhìn: Chiến lược tầm nhìn PVI đến năm 2025 trở thành Định chế Tài - Bảo hiểm hàng đầu có thương hiệu mạnh thông qua việc chiếm lĩnh thị trường nước, phát triển thị trường quốc tế mảng kinh doanh Bảo hiểm triển khai mạnh hoạt động đầu tư Tài cách sâu rộng  Sứ mệnh: Trở thành Nhà Bảo hiểm có hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp với chất lượng dịch vụ vượt trội mang lại lợi ích an tâm cao cho Khách hàng Khẳng định vị nhà bảo hiểm công nghiệp số thị trường, dẫn đầu lĩnh vực Bảo hiểm Năng lượng, Bảo hiểm Hàng không, Bảo hiểm Thiệt hại – Tài sản, Bảo hiểm Tàu thuyền, Bảo hiểm Kỹ thuật; đối tác lớn, tin cậy Tập đoàn nước Xây dựng môi trường làm việc tốt để phát huy tối đa nguồn nhân lực vững mạnh, tạo dựng thành đạt cho cá nhân đóng góp cho phát triển chung Ngành Quốc gia Chương II Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Bảo hiểm PVI 2018 đến nửa đầu năm 2021 từ 2.1 Các sản phẩm Công ty cung cấp: 2.1.1 Dành cho khách hàng cá nhân:  Bảo hiểm Con người: o Bảo hiểm Tai nạn cá nhân thông thường o Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện o Bảo hiểm Tai nạn cá nhân hộ gia đình o Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe tồn diện o Bảo hiểm Ngũ Phúc Ưu Việt o Bảo hiểm Bệnh Ung thư o Bảo hiểm Bệnh Hiểm nghèo  Bảo hiểm Du lịch: o Bảo hiểm Du lịch nước o Bảo hiểm Người nước du lịch Việt Nam o Bảo hiểm Du lịch nước  Bảo hiểm Ơ tơ, Xe máy: o Bảo hiểm Ơ tô:  Bảo hiểm Bắt buộc TNDS chủ xe ôtô  Bảo hiểm TNDS chủ xe hàng hóa vận chuyển xe ơtơ 10  Bảo hiểm Tai nạn lái, phụ xe Tai nạn người ngồi xe ôtô  Bảo hiểm Thiệt hại vật chất xe ôtô  Bảo hiểm Tự nguyện TNDS chủ xe ôtô o Bảo hiểm Xe máy:  Bảo hiểm Bắt buộc TNDS chủ xe môtô  Bảo hiểm Tai nạn lái xe người ngồi xe môtô  Bảo hiểm Vật chất xe môtô - xe máy, chương trình hợp tác với FE Credit  Bảo hiểm Nhà tư nhân: o Bảo hiểm Mọi rủi ro Căn hộ chung cư o Bảo hiểm Toàn diện Nhà tư nhân o Bảo hiểm Nhà 2.1.2 Dành cho khách hàng doanh nghiệp:  Bảo hiểm Dầu khí: o Bảo hiểm khống chế giếng khoan o Bảo hiểm XDLĐ khơi o Bảo hiểm Xà lan, giàn khoan di động o Bảo hiểm Thiết bị giếng khoan o Bảo hiểm Năng lượng trọn gói  Bảo hiểm Tàu: 11 o Bảo hiểm thân tàu Bảo hiểm trách nhiệm dân chủ tàu:  Bảo hiểm tàu biển:  Bảo hiểm thân tàu chuyến  Bảo hiểm thời hạn thân tàu  Bảo hiểm tàu sông, tàu ven biển:  Bảo hiểm thân tàu sông, tàu ven biển  Bảo hiểm TNDS chủ tàu sông, tàu ven biển  Bảo hiểm tàu cá:  Bảo hiểm thân tàu cá  Bảo hiểm TNDS chủ tàu cá  Bảo hiểm FSO, FPSO, ụ o Bảo hiểm Rủi ro nhà thầu đóng tàu o Bảo hiểm Trách nhiệm nhà thầu sửa chữa tàu  Bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật: o Bảo hiểm Tài sản:  Bảo hiểm Cháy rủi ro đặc biệt  Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản  Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh  Bảo hiểm Mọi rủi ro công nghiệp  Bảo hiểm Mọi rủi ro thuê văn phòng o Bảo hiểm kỹ thuật: 12  Bảo hiểm Mọi rủi ro xây dựng  Bảo hiểm Mọi rủi ro lắp đặt  Bảo hiểm Cơng trình dân dụng kỹ thuật hồn thành  Bảo hiểm Đổ vỡ máy móc  Bảo hiểm Thiết bị điên tử  Bảo hiểm Nổ nồi  Bảo hiểm Máy móc thiết bị chủ thầu  Bảo hiểm Hàng hố: o Bảo hiểm Hàng hóa xuất nhập - Hàng hóa A_CL 252 o Bảo hiểm Hàng hóa xuất nhập - Hàng hóa B_CL 253 o Bảo hiểm Hàng hóa xuất nhập - Hàng hóa C_CL 254 o Bảo hiểm Hàng hóa xuất nhập - Hàng hóa vận chuyển đường hàng khơng_CL 259 o Bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển nội địa  Bảo hiểm Hàng không: o Bảo hiểm thân máy bay, phụ tùng máy bay trách nhiệm pháp lý o Bảo hiểm khả sử dụng máy bay o Bảo hiểm mức miễn thường thân phụ tùng máy bay o Bảo hiểm thân, phụ tùng máy bay rủi ro chiến tranh rủi ro tương tự o Bảo hiểm mức trách nhiệm vượt rủi ro chiến tranh, không tặc rủi ro khác 13 o Bảo hiểm tai nạn người chi phí y tế cho nhân viên tổ bay, nhân viên kỹ thuật  Bảo hiểm Trách nhiệm: o Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng o Bảo hiểm Trách nhiệm sản phẩm o Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng trách nhiệm sản phẩm o Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư tư vấn o Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công chứng viên o Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ o Bảo hiểm Trách nhiệm khám chữa bệnh o Bảo hiểm Trách nhiệm pháp lý nghề nghiệp dân o Bảo hiểm Mọi rủi ro tiền o Bảo hiểm Lòng trung thực o Bảo hiểm Trộm cắp o Bảo hiểm Bồi thường giải thưởng HIO o Bảo hiểm Trách nhiệm người giao nhận o Bảo hiểm Trách nhiệm chủ ni chó  Bảo hiểm Rủi ro tài chính: o Bảo lãnh thực hợp đồng o Bảo hiểm Tiền, Lòng trung thực o Bảo hiểm tồn diện Ngân hàng 14 o Tín dụng thương mại xuất  Bảo hiểm Khác: o Bảo hiểm Bồi thường giải thưởng Hole in One o Bảo hiểm vệ tinh o Bảo hiểm khủng bố o Bảo hiểm nông nghiệp, An nông Việt o Bảo hiểm An ngư Việt 2.2 Tổng quan thị trường: Theo thống kê sơ từ năm 2015 tới năm 2019, thị phần Top công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu giảm từ 63% xuống 58% Chart Thị phần Top doanh thu phí bảo hiểm gốc khói phi nhân thọ 2019 15 Từ báo cáo thức Cục Quản lý giám sát bảo hiểm - IAV (Bộ Tài chính) rằng, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2019 đạt 52.387 tỷ đồng, tăng 12,3% so với kỳ năm 2018 Dẫn đầu doanh thu phí gốc Bảo Việt với doanh thu ước đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 11,1% chiếm 20,3% thị phần Các vị trí Top PVI với doanh thu 7.217 tỷ đồng, tăng 5% chiếm 14% thị phần; Bảo hiểm PTI với doanh thu 5.400 tỷ đồng, tăng 30% chiếm 0,3% thị phần; Bảo Minh (BMI) với doanh thu 3.721 tỷ đồng, tăng 4,9% chiếm 7,1% thị phần; Petrolimex (PJICO) với doanh thu 2.982 tỷ đồng, tăng 6,2% chiếm 5,7% thị phần Chart Doanh thu phí bảo hiểm gốc khối phi nhân thọ năm 2019 Trong đó, Bảo Việt PVI tiếp tục giữ vị dẫn đầu qua nhiều năm, vị trí cịn lại thường xun thay đổi Từ năm 2018 đến nay, PTI nhanh chóng vượt qua Bảo Minh để giữ vị trí thứ âm thầm áp sát vị trí đầu 16 2.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2018-2019: STT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng CCDV Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng 10 11 12 13 14 CCDV Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ HĐKD Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận sau thuế TNDN Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả ĐVT: Tỷ đồng So sánh 2018 2019 237,4 296,2 24,7% 170,1 357,6 110,2% 67,2 61,4 -8,6% 581,6 121,6 521,6 521,4 510,2 1826,9 5073,3 6900,2 6491,9 408,3 755.4 18,3 105,9 569,6 569,7 576,6 1433,8 5499 6932,9 6565,5 367,4 29,8% 205% -12,9% 9,2% 9,2% 13% -21,5% 8,3% 0,4% 1,1% -10% tăng/giảm Table Kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo hiểm PVI năm 2018-2019 Năm 2019 PVI có kết tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, nhờ vào việc giảm mạnh chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp Cụ thể BCTC năm 2019 PVI, so với năm 2018, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng 24,7% giá vốn hàng bán tăng đến 110,2% dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 8,6% Tuy nhiên, doanh thu tài tăng 29,8%, chi phí tài tăng tới 205% chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,9% dẫn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 9,2% Lợi nhuận sau tăng 13%, đạt 66,4 tỷ đồng Tổng tài sản PVI tăng Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn PVI tăng Ngày 31/12/2019 tổng tài sản PVI tăng 0,4% so với thời điểm ngày 31/12/ 2018, đạt 32,7 tỷ đồng 17 Về cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu PVI tăng từ 6491,9 tỷ đồng 31/12/2018 lên 6565,5 tỷ đồng 31/12/2019 Sự thay đổi nguồn vốn PVI năm 2019 chủ yếu nợ phải trả giảm 10%, từ 408,3 tỷ đồng xuống 367,4 tỷ đồng 2.4 Kết hoạt động kinh doanh năm 2019-2020: STT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng CCDV Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng 10 11 12 13 14 CCDV Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ HĐKD Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận sau thuế TNDN Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả ĐVT: Tỷ đồng So sánh 2019 2020 296,2 267,9 -9,5% 357,6 184,1 -48,5% 61,4 83,8 36,4% 755.4 18,3 105,9 569,6 569,7 576,6 1433,8 5499 6932,9 6565,5 367,4 787,7 5,8 146,1 719,5 715,7 703 1335,2 5508,1 6843,4 6486,4 356,9 4,2% -68,3% 37,9% 26,3% 25,6% 21,9% -6,8% 0,1% -1,2% -1,2% -2,8% tăng/giảm Table Kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo hiểm PVI 2019-2020 Tiếp tục phát huy hiệu sách khen thưởng hồn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận áp dụng từ tháng cuối năm 2019 Bảo hiểm PVI nhằm khuyến khích đội ngũ lãnh đạo tập thể cán nhân viên hoạt động kinh doanh, năm 2020, Bảo hiểm PVI trì mức tăng trưởng ấn tượng lợi nhuận Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid-19 cạnh tranh liệt thị trường nước, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giảm 9,5% giá vốn hàng bán giảm đến 48,5% dẫn tới lợi nhuận gộp tăng 36,4% 18 Doanh thu tài tăng 4,2%, chi phí tài giảm tới 68,3% chi phí quản lý doanh nghiệp tang 37,9% dẫn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 26,3% Lợi nhuận sau tăng 21,9%, đạt 126,4 tỷ đồng Tổng tài sản PVI giảm Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn PVI giảm nhiều Ngày 31/12/2019 tổng tài sản PVI giảm 1,2% so với thời điểm ngày 31/12/ 2018, giảm 89,5 tỷ đồng Về cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu PVI giảm từ 6565,5 tỷ đồng 31/12/2018 xuống 6486,4 tỷ đồng 31/12/2019 Sự thay đổi nguồn vốn PVI năm 2019 chủ yếu nợ phải trả giảm 2,8%, từ 367,4 tỷ đồng xuống 356,9 tỷ đồng .5 19 2.5 Kết hoạt động kinh doanh niên độ năm 2021: ĐVT: Tỷ đồng 01/01/2020 01/01/2021 So sánh STT Chỉ tiêu - - tăng/giả 30/06/2020 30/06/2021 Doanh thu bán hàng CCDV Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng CCDV Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ HĐKD Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận sau thuế TNDN m 142 137,7 -3% 97 94,8 -2,2% 44,9 42,9 -4,4% 394,8 1,5 56,5 381,7 400,1 0,5 46,6 397 1,3% -66,6% -17,5% 4% 382 397,1 3,9% 371 388,7 4,7% Table Kết hoạt động kinh doanh niên độ Công ty Bảo hiểm PVI năm 2021 Trong tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế PVI đạt 388,7 tỉ đồng, tăng 4,7% so với kì năm trước Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 3% với 4,3 tỉ đồng Cùng với đó, chi phí tài chi phí quản lí doanh nghiệp giảm tới 66,6% với tỉ đồng giảm 17,5% với 9,9 tỉ đồng Doanh thu hoạt động tài tăng 1,3% lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ giảm 4,4% 20 Chương III Nhận xét chung học kinh nghiệm 3.1 Đánh giá chung tình hình tài chính: Tổng cơng ty Bảo hiểm PVI tăng vốn điều lệ từ 2.600 tỷ đồng lên 3.100 tỷ đồng theo công văn số 63GPĐC18/KDBH ngày 22/6/2020 Sau lần tăng vốn này, Bảo hiểm PVI trở thành cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn thị trường Việt Nam Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao khách hàng, việc tăng vốn điều lệ PVI chiến lược phát triển nâng cao lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho trình mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư sở vật chất, cơng nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Đó sở để nâng mức xếp hạng lực tài quốc tế, giúp PVI tiến sâu vào thị trường bảo hiểm quốc tế Nửa đầu năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh phải đối mặt với đại dịch Covid-19 trở nên vơ khó khăn, theo sụt giảm kinh tế toàn cầu kinh tế Việt Nam Trong tháng đầu, nhiều sản phẩm, dịch vụ triển khai tới ký kết hợp tác đối tác như: lĩnh vực lượng hợp tác Petrovietnam EVN, liệt phòng chống dịch, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19, triển khai tiêm vắc-xin cho cán công nhân viên người lao động,… 3.2 Một số đề xuất với công ty: Đề xuất: Dù áp dụng để phù hợp đạt hiệu cao nhất, nhìn vào lại thấy tương đối khó hiểu cách thức quản lý Cũng gây khó khăn việc lập báo cáo, toán thuyết minh với quan Thuế, Kiểm toán, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền… Đề xuất: Để giảm thiểu thời gian cho cơng tác quản lý, hạch tốn đạt hiệu cao Ban điều hành, phận kế toán cần thống với phận 21 thời gian chuyển giao chứng từ Tránh trường hợp chứng từ bị dồn ứ tới cuối tháng, vào thời điểm bận rộn kế toán phận sản xuất, thu mua chuyển chứng từ tới Đồng thời hạn chế tượng nợ chứng từ, giảm bớt thời gian quản lý, cất giữ chứng từ kế tốn Đề xuất: Nâng cao hình ảnh công ty thị trường Tổ chức hoạt động xúc tiến: Xúc tiến thương mại công cụ hữu hiệu chiếm lĩnh thị trường tăng khả cạnh tranh sản phẩm Bên cạnh việc gửi thư, hồ sơ lực công ty đến chủ đầu tư, gửi quà vào dịp lễ tết tới khách hàng tại, công ty cần bổ sung công việc như:  Tham gia hoạt động quảng cáo thông qua phương tiện thông tin đại chúng  Tổ chức hội nghị khách hàng để trao đổi thêm thông tin công ty khách hàng 3.3 Bài học kinh nghiệm: Trong trình tìm hiểu, tra cứu thông tin thuộc Công ty Bảo hiểm PVI từ ngày 16/08/2021 đến ngày 23/09/2021, thơng qua tìm hiểu thống kê dịch vụ báo cáo tài chính, em thấy cơng ty đạt nhiều thành công Tuy nhiên bên cạnh thành tựu mà cơng ty đạt cịn tồn mặt hạn chế công ty không ngừng cố gắng phát triển kết hợp việc sử dụng nguồn lực sẵn có để giải khó khăn Qua trình tìm hiểu cơng ty, em hiểu rõ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tình hình hoạt động cơng ty, mở mang kiến thức bảo hiểm Đồng thời, em học hỏi, trau dồi kĩ cần thiết làm việc Từ em nhận thiếu sót thân để học hỏi, rèn luyện chăm để cải thiện khuyết điểm:  Luôn trao dồi kiến thức kỹ để đảm bảo đáp ứng nhu cầu mà nhà tuyển dụng, xã hội cần 22  Trong cách thức giải cơng việc nên có tinh thần cầu tiến Phải ln khiêm tốn, có tinh thần học hỏi không ngừng để nâng cao kiến thức công việc sống  Tinh thần cầu tiến rút kinh nghiệm không nên tức giận hay phật lịng người khác nhận xét khơng tốt bạn trước mặt bạn, người cịn muốn bạn tốt lên làm Vì thế, họ góp ý, bạn rút kinh nghiệm để lần sau không mắc phải cải thiện tình hình  Học hỏi điều Hãy học tập để ý đến tất điều bạn có kinh nghiệm nhiều lĩnh vực khác giúp bạn hồn thiện  Ln khiêm tốn khơng có thái độ kiêu căng, tự phụ  Phải ln hịa đồng, chan hịa với người 23 Kết luận Trong thời gian tìm hiểu Cơng ty Bảo hiểm PVI thời gian có ngắn ngủi em có nhiều kiến thức bổ ích cho cơng việc tương lai Qua đợt em hiểu sâu em học trường, nắm vững kiến thức Những em làm thời gian vừa qua hoc kinh nghiệm gắn liền lý thuyết mà em cần phải nắm vững để trở thành nhân viên văn phòng tương lai Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giúp đỡ em hồn hành báo cáo kiến tập này, cảm ơn thầy Nguyễn Việt Hưng có đóng góp ý kiến để em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! 24 Tài liệu tham khảo Giới thiệu Bảo hiểm PVI [http://www.baohiempvi.com.vn/gioi-thieu/gioi-thieu/gioi-thieu-bao-hiem-pvi.html] Báo cáo kết kinh doanh năm 2018 [http://www.pvi.com.vn/quan-he-co-dong-new/bao-cao-tai-chinh/pvi-cong-bo-baocao-tai-chinh-nam-2018.html] Báo cáo kết kinh doanh năm 2019, 2020 [http://www.pvi.com.vn/quan-he-co-dong-new/bao-cao-tai-chinh/pvi-cong-bo-baocao-tai-chinh-nam-2020.html] Báo cáo kết kinh doanh niên độ năm 2021 [http://wfile.pvi.com.vn/File.ashx/0A5DAEF24F4F4F4183346D2A50267712/application =pdf/5ee63b6a0cfa49bd9c331bd348ad4929/PVI_BctcCongTyMe_6T.2021.pdf ] Bảo hiểm phi nhân thọ: Thị phần Top tiếp tục rơi rụng [https://tinnhanhchungkhoan.vn/bao-hiem/bao-hiem-phi-nhan-tho-thi-phan-top-5tiep-tuc-roi-rung-331141.html] Tin tức, kiện PVI [http://www.pvi.com.vn/tin-tuc-new/hoat-dong-xa-hoi-doan-the.html] Báo cáo tài thường niên hàng năm 25 ... khoan o Bảo hiểm Năng lượng trọn gói  Bảo hiểm Tàu: 11 o Bảo hiểm thân tàu Bảo hiểm trách nhiệm dân chủ tàu:  Bảo hiểm tàu biển:  Bảo hiểm thân tàu chuyến  Bảo hiểm thời hạn thân tàu  Bảo hiểm. .. năm 2021 Chương I Tổng quan Công ty Bảo hiểm PVI 1.1 Giới thiệu chung Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí:  Tên đầy đủ: o Tiếng Việt: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI o Tiếng Anh: PVI Insurance Corporation... điện o Bảo hiểm Tai nạn cá nhân hộ gia đình o Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện o Bảo hiểm Ngũ Phúc Ưu Việt o Bảo hiểm Bệnh Ung thư o Bảo hiểm Bệnh Hiểm nghèo  Bảo hiểm Du lịch: o Bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao chuyen de thuc te công ty bảo hiểm pvi,