0

Báo cáo tổng kết BLHĐ 20 21

4 3 0
  • Báo cáo tổng kết BLHĐ 20 21

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 20:58

PHÒNG GD VÀ ĐT KHÁNH SƠN TRƯỜNG THCS BA CỤM BẮC Số : /BC-THCS BCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ba Cụm Bắc, ngày tháng năm 2021 BÁO CÁO TỔNG KẾT Phòng, chống bạo lực học đường trường THCS Ba Cụm Bắc năm học 2020 - 2021 Căn Quyết định số 53/QĐ-THCSBCB ngày 12/10/2020 trường THCS Ba Cụm Bắc việc ban hành Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2020-2021, Căn tình hình thực tế trường THCS Ba Cụm Bắc Trường THCS Ba Cụm Bắc báo cáo tổng kết kết triển khai cơng tác Phịng, chống bạo lực học đường trường THCS Ba Cụm Bắc năm học 2020 - 2021, cụ thể sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Thuận lợi - Cơng tác tun truyền phịng, chống bạo lực học đường TPT Đội tuyên truyền buổi chào cờ đầu tuần - Tập thể CB-GV-CNV-HS nghiên cứu kế hoạch thực phòng chống bạo lực học đường - Được ủng hộ quyền địa phương, Cha mẹ học sinh việc thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh - Học sinh trường, đa số em có ý thức tu dưỡng đạo đức, tích cực hoạt động phong trào Đoàn, Đội chủ động học tập, có q trình rèn luyện tốt với ý chí vươn lên phịng tránh vụ việc bạo lực học đường xảy Khó khăn - Phần lớn học sinh người dân tộc thiểu số, lứa tuổi em nhỏ nên việc tiếp thu kiến thức, kỹ sống, kỹ tự bảo vệ hạn chế - Học sinh nhà xa nên việc lại học sinh gặp nhiều khó khăn - Một số phụ huynh làm ăn chưa quan tâm đến em mình, thường giao phó cho nhà trường II KẾT QUẢ THỰC HIỆN Công tác xây dựng kế hoạch - Nhà trường xây dựng triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống bạo lực học đường năm học 2020-2021 - Chỉ đạo triển khai văn theo quy định có nội dung liên quan tới cơng tác phịng chống bạo lực học đường, xây dựng trường học an ninh an tồn Cơng tác tham mưu, phối hợp - Phối hợp nhà trường với quyền, gia đình, quan, Ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thể nhà trường việc tuyên truyền giáo dục học sinh phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng trường học an toàn, thân thiện Cụ thể tổ chức thực có hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thực trang trí trường, lớp, tạo cảnh quan trường học xanh, hoa - Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp tốt với tổ chức nhà trường triển khai có hiệu cơng tác giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ sống, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, phòng chống bạo lực học đường… - Giáo viên mơn thực lồng ghép, tích hợp nội dung giảng dạy đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường mơn học nhằm xây dựng nếp sống văn hố, ứng xử văn hóa nhà trường Cơng tác tổ chức triển khai, thực đơn vị - Nhà trường tăng cường tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ sống, ý thức chấp hành pháp luật học sinh giảng dạy khóa hoạt động ngoại khóa trường Rèn luyện kỹ phòng, chống bạo lực học đường, động tác tự vệ phòng tránh xâm hại; phòng, chống bạo hành trẻ em cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trường học - Tổ chức lồng ghép hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xun chương trình ngoại khóa, chào cờ, hoạt động lên lớp giáo dục cho học sinh nội dung phòng chống bạo lực nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh - Hiệu trưởng tổ chức quán triệt đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh nhà trường nhận thức cơng tác phịng chống bạo lực học đường nhiệm vụ trị quan trọng nhà trường tạo chuyển biến nhận thức đội ngũ có trách nhiệm việc phịng chống ngăn chặn, không để xảy trường hợp bạo lực học đường - Triển khai cơng tác phịng, chống bạo lực học đường với công tác giáo dục đạo đức học sinh - Chỉ đạo công tác kiểm tra, sơ kết, báo cáo kết triển khai thực kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường năm học 2020-2021 - Cập nhật, theo dõi bạo lực học đường xảy đơn vị khác, kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm nhà trường - Đầu năm học 2020-2021, nhà trường tổ chức cho học sinh học tập, thảo luận nội quy, quy định nhà trường quyền nhiệm vụ người học sinh theo quy định Điều lệ trường trung học Giao cho GVCN lớp thông qua sinh hoạt đầu tuần… để thường xuyên tuyên truyền nội quy, quy định nhà trường Đặc biệt quan tâm ý như: + Nghiêm cấm học sinh gây gổ đánh nhau, kéo băng kết nhóm với thiếu niên nhà trường đánh học sinh trường + Nghiêm cấm việc tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ loại khí có khả gây sát thương cao + Nghiêm cấm việc tự ý tổ chức chơi, tham quan, tắm ao hồ, sông suối, tham gia trị chơi nguy hiểm, kích động bạo lực + Nghiêm cấm tham gia đánh bạc, cá độ tệ nạn xã hội - Thành lập trì tốt hoạt động đội cờ đỏ nhằm thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định học sinh hàng ngày: + Việc chấp hành nề nếp, trang phục, đầu tóc, giày dép… + Phát ngăn ngừa học sinh mang khí đến trường + Kiểm tra chuẩn bị học sinh - Phối hợp với PHHS: + Thông qua hội nghị PHHS đầu năm, nhà trường phổ biến triển khai tới toàn thể PHHS nội quy, quy định nhà trường có liên quan đến học sinh + GVCN lập hồ sơ theo dõi học sinh thường xuyên vi phạm nội quy Thông tin kịp thời tới gia đình học sinh để phối kết hợp việc giáo dục học sinh vi phạm kỉ luật - Khen thưởng - Kỷ luật: + Trong đợt sơ kết thi đua, sinh hoạt cờ, sinh hoạt lớp, TPT Đội GVCN tuyên dương gương tốt học tập thực nề nếp + Nhà trường lồng ghép tổ chức quyên góp đêm văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân để giúp đỡ học sinh, đặc biệt gương học sinh vượt khó học giỏi tạo nguồn động lực để các em phấn đấu, vươn lên học tập - Thực có hiệu phong trào“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vận động “ Mỗi Thầy giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” nhà trường Kết triển khai, thực đơn vị Thông qua nội dung tuyên truyền tham gia vào hoạt động thực hành cụ thể nhà trường triển khai giáo dục học sinh kỹ phòng chống, bạo lực học đường, góp phần nâng cao hiểu biết phịng, chống bạo lực học đường cho em học sinh Qua công tác kiểm tra, giám sát, học sinh nhà trường sống môi trường giáo dục lành mạnh, an tồn, thân thiện khơng có vụ việc bị bạo lực học đường xảy với cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh Trên báo cáo tổng kết Phòng, chống bạo lực học đường trường THCS Ba Cụm Bắc năm học 2020 - 2021./ Nơi nhận: - Ban giám hiệu; - Đoàn thể, tổ CM, tổ VP, GVCN; - Lưu: VT HIỆU TRƯỞNG ... dục đạo đức học sinh - Chỉ đạo công tác kiểm tra, sơ kết, báo cáo kết triển khai thực kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường năm học 202 0 -202 1 - Cập nhật, theo dõi bạo lực học đường xảy đơn vị... xảy với cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh Trên báo cáo tổng kết Phòng, chống bạo lực học đường trường THCS Ba Cụm Bắc năm học 202 0 - 202 1./ Nơi nhận: - Ban giám hiệu; - Đoàn thể, tổ CM, tổ... lực học đường xảy đơn vị khác, kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm nhà trường - Đầu năm học 202 0 -202 1, nhà trường tổ chức cho học sinh học tập, thảo luận nội quy, quy định nhà trường quyền nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng kết BLHĐ 20 21 ,

Từ khóa liên quan