0

Bài thảo luận thứ ba tài sản và quyền đối với tài sản

14 3 0
  • Bài thảo luận thứ ba  tài sản và quyền đối với tài sản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT DÂN SỰ Bài thảo luận thứ ba : Tài sản Quyền tài sản Thành viên Nhóm Năm học: 2021 – 2022 download by : skknchat@gmail.com Tài sản Quyền tài sản Vấn đề : Khái niệm tài sản Tóm tắt Quyết định số: 06/2017/QĐ-PT ngày 11/7/2017 Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ngày 16/02/2017 ông Phan Hai khởi kiện yêu cầu ông Phan Quốc Thái trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ngày 4/5/2017, TAND huyện Diên Khánh đưa Quyết định đình giải vụ án ơng Hai Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện kháng nghị ông Hai kháng cáo Quyết định Quyết định TAND tỉnh Khánh Hịa khơng chấp nhận kháng nghị Viện kiểm sát nhân với kháng cáo nguyên đơn, đình giải vụ án trả lại đơn khởi kiện Tóm tắt Bản án số: 39/2018/DS-ST ngày 28/8/2018 Tòa án nhân dân huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long: Vợ chồng ông B bà H sửa nhà nên làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà Khi ơng bà yêu cầu UBND cấp lại người UBND lại thơng báo nhà bà thuộc diện tranh chấp giấy tờ nhà bà bà T sở hữu Vì ơng bà kiện bà T để lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phía bà T khai ông bà B H chấp giấy chứng nhận để vay tiền khơng trả lại trả 120 triệu lại khơng có để làm chứng Tịa án định chấp nhận yêu cầu vợ chồng ông B bà H, yêu cầu bà T trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng nguyên đơn Tóm tắt Quyết định số: 05/2018/DS-GĐT ngày 10/4/2018 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Bà H khởi kiện bà L tranh chấp tài sản nhà ông T để lại Ông T cụ C có với người Năm 1976, cụ T chung sống với cụ T4 Quân Đội cấp cho nhà Năm 1993, cụ T lập giấy ủy quyền cho bà L (con riêng cụ T4 Được trọn quyền giải việc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm nhà, giấy ủy quyền có giá trị cụ cịn sống chết, ngồi cụ không lập di chúc thừa kế Năm 1998 bà L có đơn xin mua hóa giá nhà bà H ơng T1 khiếu nại, đơn giải khiếu nại đồng ý cho bà L mua hóa giá nhà sau trừ chi phí giải theo thỏa thuận Nhưng bà L mua hóa giá nhà theo tiêu chuẩn liệt sĩ bị bà H ông T1 khiếu nại nhiều lần nên theo bà nhà tài sản riêng vợ chồng bà L Vì bà H khởi kiện bà L bà L khơng chia tài sản theo u cầu Quyết định tòa sơ thẩm đồng ý với phần khởi kiện bà H, yêu cầu bà L giao lại số tiền thừa kế dựa giá trị ngơi nhà cho người có quyền hưởng thừa kế theo tỷ lệ tòa án định không chấp nhận quyền sở hữu nhà với bà L Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo bà L không chấp nhận đơn download by : skknchat@gmail.com kháng cáo bà H Tòa định công nhận quyền sở hữu nhà với bà L không cần chia tài sản với người khác Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị Hội đồng thẩm phán định hủy toàn án trả lại cho tòa sơ thẩm xét xử lại nhận thấy nhiều sai sót tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm án 1.1 Thế giấy tờ có giá? Nêu sở pháp lý trả lời cho ví dụ minh họa giấy tờ có giá Hiện BLDS 2015 chưa định nghĩa cụ thể giấy tờ có nêu giấy tờ có giá loại tài sản (theo Khoản Điều 105 BLDS 2015) Tuy nhiên, theo Điều Khoản Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định cụ thể giấy tờ có giá: “Giấy tờ có giá chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá thời hạn định, điều kiện trả lãi điều kiện khác.” Về loại giấy tờ xác định giấy tờ có giá theo quy định pháp luật hành, cụ thể điểm c khoản Điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giải đáp nghiệp vụ quy định Công văn 141/TANDTC-KHXX ngày 21 tháng 09 năm 2011 có quy định loại giấy tờ có giá Ngồi giấy tờ có quy định điểm c khoản Điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cịn lại xác định giấy tờ khơng có giá Ví dụ giấy tờ có giá: theo khoản Điều Nghị định số 11/2012/NĐ-CP “Giấy tờ có giá bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng tiền gửi, séc, chứng quỹ, giấy tờ có giá khác theo quy định pháp luật, trị giá thành tiền phép giao dịch 1.2 Trong thực tiễn xét xử, ‘’giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà’’ có giấy tờ có giá khơng? Quyết định số 06 Bản án số 39 có cho câu trả lời không? Trong thực tiễn xét xử, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà chứng từ, chứng ghi nhận nghĩa vụ trả nợ, mà giấy tờ pháp lý ghi nhận quyền chủ sở hữu tài sản, chủ sở hữu quyền sử dụng nên hoàn toàn khơng xác định giấy tờ có giá theo quy định Điều Khoản Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam loại giấy tờ theo quy định Công văn 141/TAND-KHXX Nhà nước xác lập chủ thể có quyền với mảnh đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay giấy chứng nhận sở hữu nhà loại giấy tờ chứng ghi nhận người sở hữu mảnh đất Và trường hợp, chủ sở hữu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng đồng nghĩa với việc họ khơng cịn sở hữu mảnh đất yêu cầu quan nhà nước cấp lại mà khơng ảnh hưởng tới quyền chủ sở hữu Trong Quyết định số 06 có câu trả lời Trong Quyết định 06 ghi rõ: download by : skknchat@gmail.com Theo Khoản Điều 105 quy định ‘’tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản’’ Điều 115 Bộ luật Dân 2015 quy định ‘’quyền tài sản quyền trị giá tiền bao gồm quyền tài sản đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất quyền tài sản khác’’ Căn Khoảng 16 Điều Luật đất đai 2013 quy định ‘’giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất Như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất văn chứa đựng thông tin Quyền sử dụng đất, văn chứng quyền, tài sản, khơng phải giấy tờ có giá Trong Bản án 39 ghi rõ ‘’giấy chứng nhận quyền sử dụng chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, cho thấy nội dung hàm chứa số quyền tài sản gắn liền với đất nên thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật dân sự’’ chứng minh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà khơng phải giấy tờ có giá 1.3 Trong thực tiễn xét xử, “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà” có tài sản không? Quyết định số 06 Bản án số 39 có cho câu trả lời khơng? Vì sao? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà không coi tài sản theo Khoản Điều 105 tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà giấy tờ khơng có giá Quyết định số 06 có ghi rõ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất văn chứa đựng thông tin Quyền sử dụng đất, văn chứng quyền, tài sản, khơng phải giấy tờ có giá Trong Bản án số 39 ghi rõ ‘’giấy chứng nhận quyền sử dụng chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp’’ Qua đó, ta suy luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay quyền sở hữu nhà chứng pháp lý để xác nhận quyền sở hữu chủ thể với mảnh đất hay nhà giấy chứng nhận quyền sử dụng coi tài sản 1.4 Suy nghĩ anh/ chị hướng giải Quyết định số 06 liên quan đến “ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , giấy chứng nhận sở hữu nhà” nhìn từ khái niệm tài sản( có điều kiện , đối chiếu thêm với pháp luật nước ngồi) Từ Quyết định theo thạc sĩ Đỗ Thành Cơng ta có kết luận vai trị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: download by : skknchat@gmail.com Đầu tiên , giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cách hợp lí ta coi vật dù khơng phải loại giấy tờ có giá Nguyên nhân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn dạng hình thức vật chất định , hình dạng rõ ràng – tờ giấy , người chiếm hữu khả có giá trị sử dụng.Và với loại tài sản mà Nhà nước cấm lưu thông việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tham gia vào giao dịch trao đổi mua bán không làm chất tài sản Tiếp theo, việc coi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản dẫn tới nhiều hệ khơng giải thích mặt lý luận thực tế, đồng thời nhận thức làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi người sử dụng đất Cụ thể, theo quy định hành pháp luật dân Việt Nam, quyền sở hữu nội dung riêng lẻ quyền sở hữu quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt thực đối tượng tài sản Việc coi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản tước bỏ quyền chiếm hữu sử dụng hợp pháp người sử dụng đất loại giấy tờ Do nhìn từ góc độ khái niệm tài sản quy định Điều 105 BLDS 2015 “ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà “ ta nhận định tài sản dù khơng phải giấy tờ có giá góc nhìn khác loại giấy tờ xác nhận quyền sở hữu , quyền sử dụng tài sản “ đơn coi vật thuộc sở hữu người đứng tên giấy tờ đó.’’ Vì tài sản phân thành loại cụ thể khác với tiêu chí khác Với Quyết định số 06, Tòa án dựa vào việc “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ” giấy tờ có khơng xem xét đến việc Giấy chứng nhận vật để đưa kết luận “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà “ không tài sản hướng giải chưa thỏa đáng 1.5 Nếu áp dụng BLDS 2015, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có tài sản khơng? Vì sao? Nếu áp dụng BLDS 2015, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có tài sản giấy chứng nhận vật tồn hình dạng cụ thể, nằm khả chiếm hữu người có giá trị sử dụng 1.6 Suy nghĩ anh / chị hướng giải Bản án số 39 liên quan đến “ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà.’’ Về nội dung án số 39 ta thấy Tòa án nhận định “ giấy chứng nhận quyền sử dụng chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà , tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất cho thấy nội dung án hàm chứa số quyền tài sản gắn liền với đất nên thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật dân “ thuyết phục thỏa đáng Tòa án dựa vào vai trò giấy chứng nhận để xác nhận giấy chứng nhận có liên quan đến quyền tài sản download by : skknchat@gmail.com 1.7 Bitcoin gì? Bitcoin dạng tiền kỹ thuật số, tạo nắm giữ dạng điện tử Không giống loại tiền tệ vật chất truyền thống đô la euro, Bitcoin không in ra, khơng phát hành Chính phủ hay tổ chức tài nào, mà tạo vận hành dựa hệ thống máy tính kết nối mạng internet Theo định nghĩa Ngân hàng Trung ương Châu Âu Bitcoin dạng tiền kỹ thuật số, tiền ảo Là loại tiền kỹ thuật số khơng có quản lý, phát hành người phát triển phần mềm thường người kiểm soát hệ thống sử dụng, chấp nhận toán thành viên cộng đồng ảo định.1 1.8 Theo Tòa án, Bitcoin có tài sản theo pháp luật Việt Nam khơng? Theo Tịa án, Bitcoin khơng phải tài sản theo pháp luật Việt Nam Dựa theo Điều 163 BLDS 2005 Điều 105 BLDS 2015 quy định tài sản: “1 Tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản Tài sản bao gồm bất động sản động sản Bất động sản động sản tài sản có tài sản hình thành tương lai.” Dựa theo Cơng văn 5747/NHNN-PC Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 21/07/2017 gửi văn phịng Chính phủ khẳng định: “Bitcoin tiền tệ phương tiện toán hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam” , đồng thời Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Chính phủ quy định chế tài xử phạt vi phạm hành hành vi phát hành, cung ứng sử dụng phương tiện toán không hợp pháp Bitcoin loại tiền ảo tương tự Như vậy, thời điểm chưa có văn quy phạm pháp luật quy định tiền kỹ thuật số, tiền ảo hàng hóa, dịch vụ, sử dụng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam 1.9 Pháp luật nước ngồi có coi Bitcoin tài sản khơng? Nếu có, nêu hệ thống pháp luật mà anh/chị biết Quan điểm quản lý, sử dụng Bitcoin giới khuyến nghị cho Việt Nam,[CITATION ThS21 \l 1033 ] download by : skknchat@gmail.com Tùy quốc gia khu vực khác mà Bitcoin coi tài sản hợp pháp hay khơng Ví dụ Việt Nam , Algeria3 , Nepal4,… Bitcoin bị coi bất hợp pháp Tuy nhiên, số nước khác Đức, El Salvador, … Bitcoin coi hợp pháp Tại Đức, ngày 19 tháng năm 2013, Bộ Tài Đức thơng báo Bitcoin đơn vị tiền tệ sử dụng cho mục đích thuế giao dịch nước5 Vào tháng 11 năm 2019, Quốc hội Đức thông qua luật cho phép ngân hàng bán lưu trữ tiền điện tử kể từ ngày tháng năm 2020 Tại El Salvador, Quốc hội El Salvador ngày tháng năm 2021 thơng qua luật cơng nhận tính hợp pháp Bitcoin, xem Bitcoin loại tiền tệ hợp pháp.6 Tại Mỹ, Cơ quan thực thi phòng chống tội phạm tài Bộ Tài Hoa Kỳ (FinCEN) ban hành hướng dẫn Bitcoin từ năm 2013 Xác định Bitcoin tiền tệ, mà doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB).7 1.10 Suy nghĩ anh/chị quan điểm Tòa án Bitcoin mối quan hệ với khái niệm tài sản Việt Nam Căn vào Điều 163 BLDS 2005 Điều 105 BLDS 2015 quy định: “1 Tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản Tài sản bao gồm bất động sản động sản Bất động sản động sản tài sản có tài sản hình thành tương lai.” Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp nhận tiền ảo tiền tệ, phương tiện tốn hợp pháp với định nghĩa Bitcoin, Bitcoin vật hay tiền hay giấy tờ có giá khơng thể quyền tài sản Có thể thấy đồng tiền Bitcoin mang ưu điểm vượt trội, nhận thấy khởi đầu cho xu phạm vi toàn cầu Tuy nhiên, Bitcoin ln biến động khó lường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyên bố việc phát hành, cung ứng sử dụng Bitcoin loại tiền ảo tương tự khác phương tiện toán bất hợp pháp bị xử phạt từ 150 triệu đến 200 triệu đồng Năm 2018, Chính phủ Algeria ban hành luật cấm tất hoạt động liên quan đến tiền ảo Luật quy định tiền kỹ thuật số thay hay chuyển đổi ngang giá với tiền giấy tiền định danh Ngân hàng Trung ương Nepal (Rastra Bank) vào năm 2017 tuyên bố đồng tiền Bitcoin bất hợp pháp Đến năm 2019, việc giao dịch tiền ảo bị cấm Nepal, dựa theo Đạo Luật Ngoại hối nước Matt Clinch, Bitcoin recognized by Germany as ‘private money’, 2013[ CITATION Mat13 \l 1033 ] [ CITATION TTX21 \l 1033 ] Quan điểm quản lý, sử dụng Bitcoin giới khuyến nghị cho Việt Nam,[ CITATION ThS21 \l 1033 ] download by : skknchat@gmail.com mà biến động Bitcoin vượt xa mức độ biến động đồng tiền truyền thống Xét quan điểm Tòa án, khung pháp lý tiền kỹ thuật số hay tiền ảo hoàn thiện để quản lý, xử lý loại tài sản ảo, tiền ảo, tài sản mã hóa, tiền mã hóa; chưa có văn quy phạm pháp luật xác định tiền kỹ thuật số, tiền ảo, tiền mã hóa hàng hóa Do đó, Tịa án nhận định Bitcoin khơng phải tài sản theo pháp luật Việt Nam dựa Điều 105 BLDS 2015, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 1.11 Quyền tài sản gì? Điều 115 BLDS 2015 quy định quyền tài sản sau: “Quyền tài sản quyền trị giá tiền, bao gồm quyền tài sản đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất quyền tài sản khác.” Theo đó, quyền tài sản gồm có quyền sử dụng đất, quyền tài sản quyền sở hữu trí tuệ quyền tài sản khác Quyền tài sản chia thành hai loại : quyền đối nhân quyền đối vật 1.12 Có quy định cho phép khẳng định quyền thuê, quyền mua tài sản quyền tài sản không? Án lệ số 31/2020/Al xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 phủ quyền tài sản Hội đồng Thẩm phán Tịa án nhân dân tối cao thơng qua ngày 05/02/2020 công bố theo Quyết định 50/QĐ-CA ngày 25/02/2020 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 1.13 Đoạn Quyết định số 05 cho thấy Tòa án nhân dân tối cao theo hướng quyền thuê, quyền mua tài sản? Nhận định Tòa án: Nguồn gốc nhà số 63 (tầng 2) đường V, phường X, quận I (nay đường B, phường H, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh) Bộ tư lệnh Quân khu tiếp quản, sử dụng từ sau ngày giải phóng Miền Nam Năm 1981, Quân khu cấp “Giấy phép quyền sở hữu sử dụng” số 092/QĐ ngày 16-4-1981 cho cụ Nguyễn Thanh T Theo nội dung giấy phép, việc cấp nhà cho cụ T “để tạo điều kiện chỗ ăn, cho gia đình cán bộ, ổn định lâu dài cấp hồn cảnh gia đình cán khơng có nhà ở”, thời điểm cấp bà Nguyễn Thị H ông Nguyễn Văn T1 (con cụ T) sống chung với cụ T, có hộ thường trú nhà Đến năm 1982, hai chị em bà Nguyễn Thị Kim L ông Nguyễn Thanh H1 chuyển hộ sống cụ T Như vậy, cụ T người có cơng với cách mạng, nên Quân khu xét cấp nhà số 63 đường B nêu theo tiêu chuẩn sĩ quan quân đội Đến thời điểm cụ T chết năm 1995, cụ chưa làm thủ tục mua hóa giá nhà nhà số 63 nêu Theo quy định Điều 188 Điều 634 Bộ luật Dân năm 1995, quyền thuê, mua hóa giá nhà cụ T quyền tài sản (trị giá tiền) chuyển giao cho thừa kế cụ T Do đó, bà H ông T1 hưởng thừa kế quyền thuê, mua hóa giá nhà cụ T download by : skknchat@gmail.com 1.14 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án nhân dân tối cao Quyết định số 05 quyền thuê, quyền mua (trong mối quan hệ với khái niệm tài sản)? Hướng giải Tòa án nhân dân tối cao hợp lý định số 05 xác định phạm vi chuyển giao quyền thuê nhà, quyền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước chuyển giao thông qua quan hệ pháp luật thừa kế Nghĩa người thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa làm thủ tục mua hóa giá nhà theo quy định pháp luật cịn sống người chết, quyền thuê nhà, quyền mua hóa giá nhà chuyển giao cho người thừa kế theo quy định pháp luật thừa kế, bảo vệ lợi ích người thừa kế Tuy nhiên, định có bất cập theo quy định Điều Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 Chính phủ sách bán nhà thuộc sở hữu nhà nước hướng đến đối tượng xác định cụ thể người thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, có mục đích để họ có điều kiện cải thiện chỗ Nhưng thừa nhận quyền tài sản tài sản thông thường tự chuyển giao giao dịch dân khơng đảm bảo mục đích sách mà nhà nước đề cần xác định rõ giới hạn phạm vi chuyển giao quyền tài sản quan hệ pháp luật thừa kế để tránh lạm dụng định số 05/2018/DS-GDT Trường hợp bên chuyển giao quyền tài sản thơng qua giao dịch dân khác khơng nên áp dụng án định Vấn đề 2: Căn xác lập quyền sở hữu Tóm tắt Quyết định số: 111/2013/DS-GĐT ngày 09/9/2013 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Cụ Hảo có tài sản nhà số Hàng Bút, quận Hoàn Kiếm Năm 1954, cụ giao nhà cho ơng Chính bà Châu (vợ chồng trai) quản lý Năm 1968 hai vợ chồng cho ông Hải thuê (bị đơn Vân khai ông Hải thuê nhà cụ Hảo từ năm 1954) Sau ông Hải mất, chị Vân sử dụng đến ngày mà khơng đóng tiền th cho ơng Chính dù từ sau 1975 gia đình cụ Hảo địi nhà nhiều lần Năm 2001, chị Vân bán nhà cho vợ chồng chị Lan anh Sơn (giấy mua bán khơng có xác nhận quan có thẩm quyền) Năm 2004, cụ Hảo có di chúc giao quyền bất động sản số Hàng Bút cho bà Châu toàn quyền sở hữu.1/2007, ơng Chính ủy quyền bà Châu tồn quyền khởi kiện đòi nhà số Hàng Bút Tại án dân sơ thẩm, Tòa án quận chấp nhận yêu cầu đòi nhà cho thuê cụ Hảo (chị Châu đại diện) buộc gia đình chị Vân chị Lan trả nhà Chị Vân chị Lan có đơn kháng cáo.Tại án phúc thẩm định: Huỷ bán án dân sơ thẩm Giao hồ sơ cho Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm giải lại Sau xét xử phúc thẩm, anh Sơn, chị Lan, anh Lâm có đơn kháng cáo.Hội đồng thẩm phán định huỷ tồn án giao lại cho Tịa sơ thẩm xét xử lại download by : skknchat@gmail.com 2.1 Đoạn Quyết định cho thấy tòa án khẳng định gia đình chị Vân chiếm hữu nhà đất có tranh chấp 30 năm cho biết suy nghĩ anh/ chị khẳng định Tịa án? “Theo cụ Hảo năm 1954 cụ Hảo vào Sài Gịn bn bán nên giao nhà cho vợ chồng ơng Chính, bà Châu quản lý Năm 1968, vợ chồng ơng Chính cơng tác Thái Nguyên nên cho ông Nhữ Duy Hải thuê nhà; nhiên theo lời khai chị Nhữ Thị Vân (bị đơn) chị có nghe ơng nội (Hải) nói thuê nhà cụ Hảo từ năm 1954” Và đoạn “Trong chị Vân khai gia đình chị Vân số Hàng Bút từ năm 1954, lúc đầu ông nội chị Vân sau bố chị Vân chị Vân tiếp tục Mặc dù phía ngun đơn khai có địi nhà gia đình chị Vân từ năm 1975 khơng có tài liệu chứng minh (chỉ có biên hịa giải UBND phường Hàng Bồ năm 2001); đến 2004 cụ Hảo có đơn khởi kiện Tịa án u cầu chị Vân trả nhà khơng có thực tế cụ Hảo khơng cịn chủ sở hữu nhà đất nêu Gia đình chị Vân lại nhà 30 năm chiếm hữu tình, liên tục, cơng khai theo quy định khoản Điều 247 BLDS xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu: “Người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục cơng khai thời hạn 10 năm động sản, 30 năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp quy định khoản điều này…” Quyết định Tòa án hợp lý tính từ năm 1954 tới năm 2004 (50 năm), cịn tính từ 1968 đến năm 2004 (36 năm) Ơng Hảo khởi kiện nên gia đình chị Vân chiếm hữu nhà đất ông Hảo theo điều 236 BLDS 2015 2.2 Đoạn Quyết định cho thấy tòa án khẳng định gia đình chị Vân chiếm hữu tình nhà đất có tranh chấp 30 năm cho biết suy nghĩ anh/ chị khẳng định Tịa án? “Gia đình chị Vân lại nhà 30 năm chiếm hữu tình, liên tục, công khai theo quy định khoản Điều 247 BLDS xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu: “Người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục công khai thời hạn 10 năm động sản, 30 năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp quy định khoản điều này…” Theo em định Tịa án chưa hợp lý Vì chị Vân biết nhà cho th hàng tháng nộp tiền th cho ơng Chính, tức biết nhà thuộc quyền sở hữu ơng Chính (người ơng Hảo trao cho quyền quản lý nhà) Và cụ Hảo vào Sài Gòn sinh sống từ năm 1954 giấy tờ cụ Hảo chủ sở hữu ngơi nhà dựa khốn điền thổ số 25, tập 2, tờ số 55, đăng ký trước bạ Hà Nội ngày 4/11/1946 Và khơng có minh chứng chứng minh cụ Hảo 10 download by : skknchat@gmail.com khơng cịn chủ sở hữu nhà Căn theo điều 181 BLDS 2015 chị Vân khơng có quyền tài sản chiếm hữu coi chiếm hữu khơng tình 2.3 Đoạn Quyết định cho thấy tòa án khẳng định gia đình chị Vân chiếm hữu liên tục nhà đất có tranh chấp 30 năm cho biết suy nghĩ anh/ chị khẳng định Tịa án? “Gia đình chị Vân lại nhà 30 năm chiếm hữu tình, liên tục, cơng khai theo quy định khoản Điều 247 BLDS xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu: “Người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục cơng khai thời hạn 10 năm động sản, 30 năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp quy định khoản điều này…” Quyết định tịa án hợp lí trình chiếm hữu nhà đất từ 1968 đến trước năm 2004 khơng có án, định có hiệu lực pháp luật Tịa án quan nhà nước có thẩm quyền khác giải việc tranh chấp nhà đất (chỉ có biên hòa giải Uỷ ban phường Hàng Bồ năm 2001) Nên vào Khoản điều 182 BLDS 2015 gia đình chị Vân chiếm hữu liên tục nhà đất có tranh chấp 30 năm 2.4 Đoạn Quyết định cho thấy Tịa án khẳng định gia đình chị Vân chiếm hữu cơng khai nhà đất có tranh chấp 30 năm cho biết suy nghĩ anh/chị khẳng định Tòa án? Trong định số 111/2013/DS-GĐT, đoạn cho thấy Tịa án khẳng định gia đình chị Vân chiếm hữu cơng khai nhà đất có tranh chấp 30 năm là: “ …Gia đình chị Vân nhà 30 năm chiếm hữu tình, liên tục, cơng khai theo quy định khoản Điều 247 BLDS xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu: “Người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục, cơng khai thời hạn mười năm động sản, ba mươi năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp quy định khoản điều này…”.” Theo em, khẳng định Tòa án thỏa đáng Căn vào Điều 191 BLDS 2005 có quy định: “Việc chiếm hữu tài sản coi chiếm hữu công khai thực cách minh bạch, không giấu giếm; tài sản chiếm hữu sử dụng theo tính năng, cơng dụng người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn tài sản mình.” Gia đình chị Vân sử dụng mục đích ngơi nhà để sinh hoạt làm nơi sinh sống Trong trình sinh sống, gia đình chị Vân sửa chữa, nâng cấp ngơi nhà Do đó, khẳng định Tịa án hồn tồn có hợp lý 11 download by : skknchat@gmail.com 2.5 Đoạn Quyết định cho thấy Tịa án khẳng định cụ Hảo khơng cịn chủ sở hữu nhà đất có tranh chấp cho biết suy nghĩ anh/chị khẳng định Tòa án? Trong định số 111/2013/DS-GĐT, đoạn cho thấy Tịa án khẳng định cụ Hảo khơng cịn chủ sở hữu nhà đất có tranh chấp là: “ Trong chị Vân khai gia đình chị Vân nhà số Hàng Bút từ năm 1954, lúc đầu ông nội chị Vân ở, sau bố chị Vân chị Vân tiếp tục Mặc dù phía ngun đơn khai có địi nhà gia đình chị Vân từ sau năm 1975 khơng có tài liệu chứng minh (chỉ có biên hịa giải Ủy ban nhân dân phường Hàng Bồ năm 2001); đến năm 2004 cụ Hảo có đơn khởi kiện Tòa án yêu cầu chị Vân trả nhà khơng có thực tế cụ Hảo khơng chủ sở hữu nhà đất nêu trên…” Theo em, khẳng định Tòa án chưa hợp lý Bởi cụ Hảo vào Sài Gòn sinh sống từ năm 1954 giấy tờ cụ Hảo chủ sở hữu ngơi nhà dựa khốn điền thổ số 25, tập 2, tờ số 55, đăng ký trước bạ Hà Nội ngày 4/11/1946 Và khơng có minh chứng chứng minh cụ Hảo khơng cịn chủ sở hữu nhà 2.6 Theo anh/chị, gia đình chị Vân có xác lập quyền sở hữu nhà đất có tranh chấp sở quy định thời hiệu hưởng quyền khơng? Vì sao? Gia đình chị Vân không quyền xác lập quyền sở hữu nhà đất có tranh chấp sở quy định thời hiệu hưởng quyền Căn vào Điều 247 BLDS 2005 (Bộ luật hiệu lực thời điểm xét xử) có quy định: “1 Người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục, cơng khai thời hạn mười năm động sản, ba mươi năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp quy định khoản Điều Người chiếm hữu tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước khơng có pháp luật dù tình, liên tục, công khai, dù thời gian chiếm hữu trở thành chủ sở hữu tài sản đó.” Mặc dù gia đình chị Vân chiếm hữu ngơi nhà liên tục cơng khai khơng tình Điều dẫn đến việc gia đình chị Vân khơng xác lập quyền sở hữu nhà đất có tranh chấp Chị Vân biết rõ ngơi nhà ông nội chị thuê lại từ cụ Hảo, cụ Hảo chủ sở hữu riêng ngơi nhà (bằng khốn điền thổ đứng tên cụ Hảo) Việc chị Vân xác lập quyền sở hữu nhà đất có tranh chấp sở quy định thời hiệu hưởng quyền không phù hợp với quy định BLDS 12 download by : skknchat@gmail.com Vấn đề 3: Chuyển rủi ro tài sản 3.1 Ai phải chịu rủi ro tài sản theo quy định Bộ luật Dân ? Nêu sở pháp lý trả lời Chủ sở hữu tài sản chủ thể có quyền khác tài sản phải chịu rủi ro tài sản theo quy định BLDS Cơ sở pháp lý Điều 162 BLDS 2015: “Chủ sở hữu phải chịu rủi ro tài sản thuộc sở hữu mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác” “Chủ thể có quyền khác tài sản phải chịu rủi ro tài sản phạm vi quyền mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với chủ sở hữu tài sản Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác” 3.2 Tại thời điểm cháy chợ, chủ sở hữu số xoài? Nêu sở pháp lý trả lời Tại thời điểm cháy chợ, bà Dung chủ sở hữu số xoài Căn vào khoản Điều 221 BLDS 2015 quyền sở hữu xác lập tài sản trường hợp: “ Được chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận theo án, định Tịa án, quan nhà nước có thẩm quyền khác” Căn theo khoản Điều 161 BLDS 2015: “Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác tài sản thực theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật khơng có quy định thực theo thỏa thuận bên; trường hợp luật không quy định bên khơng có thỏa thuận thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác tài sản thời điểm tài sản chuyển giao Thời điểm tài sản chuyển giao thời điểm bên có quyền người đại diện hợp pháp họ chiếm hữu tài sản” Căn vào tình ghe xoài bị hư cháy sau bà Dung nhận hàng, tức tài sản chuyển giao cho bà Dung trước bà xác lập quyền chiếm hữu tài sảntức quyền sở hữu ghe xồi 3.3 Bà Dung có phải tốn tiền mua ghe xồi khơng? Vì sao? Nêu sở pháp lý trả lời Bà Dung phải toán tiền mua ghe xồi Vì lúc này, số xồi giao cho bà Dung Căn vào khoản Điều 441 BLDS 2015 quy định: “Bên bán chịu rủi ro tài sản trước tài sản giao cho bên mua, bên mua chịu rủi ro tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác” 13 download by : skknchat@gmail.com Như vậy, số xoài bên mua bà Dung nhận bà có nghĩa vụ phải tốn tiền mua ghe xoài cho bên bán bà Thủy 14 download by : skknchat@gmail.com ... 1.11 Quyền tài sản gì? Điều 115 BLDS 2015 quy định quyền tài sản sau: ? ?Quyền tài sản quyền trị giá tiền, bao gồm quyền tài sản đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất quyền tài sản khác.”... sản khác.” Theo đó, quyền tài sản gồm có quyền sử dụng đất, quyền tài sản quyền sở hữu trí tuệ quyền tài sản khác Quyền tài sản chia thành hai loại : quyền đối nhân quyền đối vật 1.12 Có quy... niệm tài sản Việt Nam Căn vào Điều 163 BLDS 2005 Điều 105 BLDS 2015 quy định: “1 Tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản Tài sản bao gồm bất động sản động sản Bất động sản động sản tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận thứ ba tài sản và quyền đối với tài sản ,