0

PowerPoint presentation mật cá trắm

52 4 0
  • PowerPoint presentation mật cá trắm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 12:35

PowerPoint Presentation HC 6 6 Các chất độc hữu cơ Thành Viên Trong Nhóm Wellcome Wellcome Wellcome Wellcome Wellcome Wellcome Wellcome Wellcome Wellcome Wellcome Wellcome Wellcome HC 6 6 Thành viên trong nhóm Nguyễn Thị Mai 195201B137 Phạm Hồng Nhung 195201B138 Các chất độc hữu cơ Nội dung 2 Ghi chú nội dung Nội dung 3 Ghi chú nội dung Nội dung 4 Ghi chú nội dung HC 6 6 Mật cá trắm Nguyên nhân gây ngộ độc Độc tính Các triệu chứng ngộ độc Câu hỏi trắc nghiệm Nội Dung 1 Ghi chú Nội dung 1 PP cấp. c l l e W e m o c l l e W e m co l l e W e m o c l l e W e m o e m o c l l We e m o c l l e W e m o c l l We HC 6.6 e m o c l l We e m o c l l We Các chất độc hữu cơe e m co l l e W m o c l Wel e m o c l l e W HC 6.6 HC 6.6 Các chất độc hữu Thành viên nhóm Nguyễn Thị Mai 195201B137 Phạm Hồng Nhung 195201B138 Mật cá trắm Nguyên nhân gây ngộ độc HC 6.6 PP cấp cứu, điều trị Biện pháp phịng tránh Độc tính Các triệu chứng ngộ độc Câu hỏi trắc nghiệm PP phân tích độc tính HC 6.6 NGUYÊN NHÂN GÂY NGỘ ĐỘC Các thành phần mật cá: Thành phần gây độc mật cá trắm steroid ( 5- α -cyprinol sulfate , 5- α - cyprinol) Tương tự este khác nhau, 5-αcyprinol sulfate dễ hòa tan nước tạo bọt, gợi nhớ đến đặc tính chất tẩy rửa 5-α- cyprinol hịa tan khơng tạo thành mixen HC 6.6 Nguyên nhân NGUYÊN NHÂN NGỘ ĐỘC Các thành phần mật cá: HC 6.6 • Cyprinol bền với nhiệt nên đun sơi lâu khơng biến đổi • Cá to mật độc, cá trắm nặng 3kg trở lên mật chắn gây ngộ độc nặng, tử vong sau - ngày không cấp cứu kịp thời, nhiều trắm nặng 0,5kg, mật gây ngộ độc • Nguyên nhân gây ngộ độc chủ yếu chủ ý tự uống hình thức nuốt sống trực tiếp pha trộn túi mật với nước, rượu mật ong nhằm mục đích chữa bệnh nghĩ mật cá nâng cao sức khỏe HC 6.6 NGUYÊN NHÂN NGỘ ĐỘC THE END HC 6.6 Độc tính HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Phát biểu độc tính cá trắm: A Cá to khả gây độc B Cá to khả gây độc B nhiều C Khả gây độc cá không liên quan đến cân nặng D Mật cá trắm từ 3kg trở lên chưa gây độc HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 2: Đâu biểu ngộ độc mật cá trắm? A Rối loạn tiêu hóa B Viêm thận cấp C Viêm tế bào gan D Tán huyết A HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 3: Mệnh đề sau Đúng/Sai: “Trong ngộ độc mật cá trắm, nói chung tổn thương tế bào gan thường nhẹ không gây tử vong.” A A Đúng B Sai HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 4: Khi bị ngộ độc mật cá trắm, loại trừ chất độc khỏi thể bằng: A Uống than hoạt 20 g/2h 120 g B Gây nôn rửa dày C Lọc màng bụng thận nhân tạo D A,B,C D HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 5: Đâu biểu rối loạn tiêu hóa ngộ độc mật cá trắm?(Chọn đáp án sai) A Buồn nôn, nôn mửa B Tim đập nhanh C Ỉa chảy, ỉa máu D Đau bụng dội B HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 6: Khi bị ngộ độc mật cá trắm, điều trị suy thận cấp biện pháp sau đây? A Furosemid ống 20mg tiêm tĩnh mạch B Thận nhân tạo C Điều chỉnh nước, điện giải toan kiềm D A,B,C D HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 7: Thành phần gây độc mật cá trắm: A Billirubin B Muối mật C Steroid D Acid béo C HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 8: Thuốc có tác dụng điều trị ngộ độc mật cá trắm là: A Furosemid B Paracetamol C Beberin D Omeprazol A HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 9: Mệnh đề sau Đúng/Sai: “Cyprinol bền với nhiệt nên đun sôi lâu không biến đổi.” A Đúng B Sai A HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 10: Thành phần gây độc tố mật cá trắm là: A 5α –cyprinol B Tetrodotoxin C Aflatoxin D Atropin A HC 6.6 Câu hỏi trắc nghiệm Câu 11: Câu hỏi đúng/sai: Khi xét nghiệm máu viêm gan cấp A B C D E ngộ độc mật cá trắm thấy Ure máu tăng Ure máu giảm Creatinin máu tăng Creatinin máu giảm AST, ALT giảm Đ S Đ S S Mật cá trắm Nguyên nhân gây ngộ độc HC 6.6 Phương pháp điều trị Cơ chế gây độc Biện pháp phòng tránh Các triệu chứng ngộ độc Phương pháp phân tích Câu hỏi trắc nghiệm VC 6.7 Thanks For Watching! ... báo nguy ngộ độc sử dụng mật cá trắm, không ăn hay uống mật loại cá Biện pháp đề phòng Thận trọng mổ cá, tránh làm vỡ mật, rửa thịt cá sau chế biến Khi lỡ sử dụng mật cá trắm cần tới sở y tế gần... phì đại, xơ hố Độc tính HC 6.6 Các triệu chứng ngộ độc mật cá trắm HC 6.6 Rối loạn tiêu hóa Viêm ống thận cấp Viêm tế bào gan cấp Các triệu chứng ngộ độc mật cá trắm HC 6.6 Rối loạn tiêu hóa Là... Nguyên nhân NGUYÊN NHÂN NGỘ ĐỘC Các thành phần mật cá: HC 6.6 • Cyprinol bền với nhiệt nên đun sơi lâu khơng biến đổi • Cá to mật độc, cá trắm nặng 3kg trở lên mật chắn gây ngộ độc nặng, tử vong
- Xem thêm -

Xem thêm: PowerPoint presentation mật cá trắm,