0

báo cáo quản lí chất lượng: Đề tài rau quả hữu cơ

19 3 0
  • báo cáo quản lí chất lượng: Đề tài rau quả hữu cơ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 11:22

Đề tài RAU QUẢ HỮU CƠ GVHD PGS TS Nguyễn Thị Thảo Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Cường 20150523 Hoàng Thị Dịu Vũ Minh Quang Nội dung Phần 1 Giới thiệu về rau quả hữu cơ 1 Khái niệm 2 Đánh giá rau quả hữu cơ với rau quả được canh tác thông thường a An toàn thực phẩm b Hàm lượng dinh dưỡng trong thực phẩm hữu cơ c Độ tin cậy của người tiêu dùng về thực phẩm hữu cơ d Lợi ích của việc trồng rau quả hữu cơ tới môi trường (khi diện tích đất canh tác không ảnh hưởng đến diện tích rừng) Phần 2 Canh tác. Đề tài: RAU QUẢ HỮU CƠ GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Thảo Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Cường 20150523 Hoàng Thị Dịu Vũ Minh Quang Nội dung Phần Giới thiệu rau hữu 1.Khái niệm 2.Đánh giá rau hữu với rau canh tác thơng thường a.An tồn thực phẩm b.Hàm lượng dinh dưỡng thực phẩm hữu c.Độ tin cậy người tiêu dùng thực phẩm hữu d.Lợi ích việc trồng rau hữu tới môi trường (khi diện tích đất canh tác khơng ảnh hưởng đến diện tích rừng) Phần : Canh tác rau hữu 1.Tiêu chuẩn vật tư đầu vào canh tác hữu 2.Tiêu chuẩn nông nghiệp canh tác hữu Phần 3: Sản Phẩm rau hữu 1.Tình trạng canh tác rau hữu việt nam giới Đăng kí chứng nhận sản phẩm hữu Việt Nam 2.1 : Các bước để chứng nhận thực phẩm hữu Việt Nam ( dựa theo thủ tục đăng kí chứng nhận hữu USDA) 2.2 : Các hoạt động đánh giá, xác nhận sản phẩm sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu 3.Các hoạt động đánh giá, xác nhận sản phẩm sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu 3.1.Tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN nông nghiệp hữu 3.2.Chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN nông nghiệp hữu 3.3 Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngồi nơng nghiệp hữu 3.4 Kiểm tra tổ chức chứng nhận Các tiêu chuẩn/quy định hành Việt Nam 4.1 Tiêu chuẩn áp dụng 4.2 Tiêu chuẩn ghi nhãn 4.3.Tiêu chuẩn logo 4.4 Truy suất nguồn gốc, thu hồi xử lí sản phẩm hữu không đảm bảo chất lượng Phần 1.Giới thiệu rau hữu (Các tổ chức chứng nhận hữu quốc tế Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hay EU Organic Farming (của EU), JAS (Nhật Bản) 1.Khái niệm Là loại rau canh tác điều kiện hoàn tồn tự nhiên - Khơng bón phân hố học - Không phun thuốc bảo vệ thực vật - Không phun thuốc kích thích sinh trưởng - Khơng sử dụng thuốc diệt cỏ - Không sử dụng sản phẩm biến đổi gen 2.Đánh giá rau hữu với rau canh tác thơng thường a.An tồn thực phẩm -Do thực phẩm hữu giới hạn không 5% phi hữu theo điều 12 Số: 109/2018/NĐ-CP nông nghiệp hữu để công nhận đạt tiêu chuẩn việt nam , dẫn đến an toàn sản phẩm cao so với rau canh tác thông thường.Các nguy vi sinh vật từ phân hữu sử dụng đảm nghiêm ngặt quy định áp dụng phân bón hữu đất canh tác vào canh tác hữu theo điều Số: 109/2018/NĐ-CP nơng nghiệp hữu -Các khía cạnh quan trọng quy định canh tác rau hữu dẫn đến an toàn thực phẩm rau hữu cơ: • lệnh cấm kỹ thuật di truyền biến đổi gen • mức nitơ thấp hơn: giới hạn tối đa cho việc bón phân 170 kgN/Ha • cấm thuốc trừ sâu tổng hợp • cấm phân bón hóa học • lệnh cấm thuốc kích thích tăng trưởng tăng trưởng, • lệnh cấm thuốc bảo vệ thực vật (Chú ý:+ lệnh cấm kỹ thuật di truyền biến đổi gen Trong canh tác hữu cơ, không phép sử dụng kỹ thuật di truyền biến đổi gen Tuy nhiên, sản phẩm hữu bị ô nhiễm GMO có nguồn gốc từ nông nghiệp thông thường Lệnh cấm GMO thực phẩm hữu phản ánh thực tế tác động lâu dài chúng người thiên nhiên chưa rõ Vì lý này, ngun tắc phịng ngừa áp dụng + Nồng độ nitơ thấp để giới hạn tối đa việc bón phân Nhìn chung, tổng số ứng dụng nitơ (N) thấp hữu so với hệ thống canh tác thông thường Một so sánh loại hệ thống canh tác quản lý tốt Đan Mạch cho thấy trung bình N đầu vào canh tác hữu (104-216 kg N ha-1 năm 1) thấp so với hệ thống canh tác thông thường hàm lượng nitrat thấp 30-90% tìm thấy hữu so với thơng thường Độc tính nitrat thực phẩm thấp, gốc chuyển thành nitrite thực phẩm dày / ống ruột Nitrite chuyển đổi thành nitrosamine gây ung thư mạnh + Cấm thuốc trừ sâu Đối với người dân Đan Mạch, thực phẩm đường quan trọng để tiếp xúc với thuốc trừ sâu Vì vậy, lượng thuốc trừ sâu với nước uống, sản phẩm động vật cá tối thiểu Bị ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn thuốc trừ sâu mọng, trái cây, rau ngũ cốc Việc cấm sử dụng thuốc trừ sâu sản xuất hữu có nghĩa thực phẩm hữu không chứa hợp chất chúng có lượng dấu vết Được biết, số loại thuốc trừ sâu có tác động có hại đến sinh sản.Dư lượng thuốc trừ sâu bị nghi ngờ có liên quan đến loạt bệnh bệnh khác nhau, chẳng hạn bệnh thần kinh, tổn thương hệ thống miễn dịch thúc đẩy ung thư Ngay nồng độ thấp, chúng cho có ảnh hưởng đến phát triển tế bào bã nhờn thể có xu hướng béo phì + Cấm phân bón tổng hợp chất kích thích tăng trưởng Các quy định cho canh tác hữu bao gồm cấm phân bón tổng hợp bùn thải Đây ứng dụng loại phân bón đưa kim loại nặng vào đất nơng nghiệp (ví dụ cadmium phân lân) Mặc dù kim loại tồn tự nhiên đất (tùy thuộc vào loại đất, ngun liệu địa chất, khí hậu, pH, mơi trường khí quyển, v.v.), nồng độ thấp họ dự kiến sản phẩm thực vật hữu Chấy kích thích sinh trưởng tìm thấy 30% tất sản phẩm rau thông thường Một Đan Mạch nghiên cứu thực vào năm 1999 xác định hợp chất 64 77 thử nghiệm loại ngũ cốc trồng thông thường nồng độ nằm giới hạn chấp nhận Chất kích thích tăng trưởng bị cấm hữu canh tác, người ta hy vọng thực phẩm hữu không chứa hợp chất Người ta nghi ngờ hormone thực vật có tác động tiêu cực đến sinh sản ) b.Hàm lượng dinh dưỡng thực phẩm hữu Thực Phẩm hữu có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tăng lên so với loại thực phẩm khác - Tỷ lệ hợp chất chống oxi hoá trái rau hữu ≥ 40% so với loại bình thường ( theo nhà khoa học thuộc Đại học Newcastle Anh quốc ) - Chứa nhiều khống chất có ích cho thể (sắt, kẽm…) - hàm lượng polyphenol tăng 14 - 26%(Mặc dù hợp chất polyphenol chất dinh dưỡng thiết yếu cho người đóng vai trị ngăn ngừa số bệnh khơng lây nhiễm, bao gồm bệnh tim mạch, thối hóa thần kinh ung thư ) c.Độ tin cậy người tiêu dùng thực phẩm hữu -Đối với người tiêu dùng, thông tin đáng tin cậy cho người tiêu dùng vơi rau hữu cách để có độ tin cậy người tiêu dùng - Hầu hết sản phẩm thơng thường, khơng có thơng tin quy trình sản xuất, ví dụ: việc sử dụng thuốc trừ sâu, kháng sinh… Một cách để cải thiện tính minh bạch - Một loại tồn diện nhãn hữu cơ, bao gồm toàn nguyên tắc quy định cho loại hình canh tác này, bao gồm quản lý đồng ruộng, chăm sóc , môi trường chế biến sản phẩm,chứng nhận thực phẩm hữu đạt tiêu chuẩn,xuất sư,nhà phân phối,nhà sản xuât d.Lợi ích việc trồng rau hữu tới mơi trường (khi diện tích đất canh tác khơng ảnh hưởng đến diện tích rừng) - Cải tạo độ phì nhiêu cho đất -Người sản xuất tránh nguy hiểm tiếp xúc với thuốc trừ sâu -Không có chất thải từ thuốc trừ sâu chất kích thích tăng trưởng sản phẩm hữu -Giảm thiểu nhiễm độc cho nước ngầm, sông, hồ -Bảo vệ sống tự nhiên 3.Phân biệt rau hữu rau canh tác thơng thường - Về hình thức bên ngồi: Rau hữu nhìn bề ngồi cịi loại rau trồng theo phương pháp khác Kích thước rau khơng hồn tồn đồng - Về cảm nhận ăn: Rau hữu ăn thấy ngọt, đậm, nhiều nhựa Thấy “vị rau” nhiều hẳn, cảm giác ăn rau rừng mọc tự nhiên Ăn giòn ngon (giữ hương vị tự nhiên) - Rau hữu thể chỗ ngon, giòn thơm cách tự nhiên mà không cần đến gia vị, ăn sống xào sơ với dầu ăn ngon, sử dụng gia vị xào nấu ăn ngon.Bên cạnh dấu hiệu trên, dấu hiệu trực quan rau hữu thường xấu mã rau thường phân dùng phân ủ Về hương vị bạn ăn thấy khác biệt rõ ràng Cách nhận biết rau hữu cơ, rau an toàn với loại rau thường khác: Dấu hiệu 1: Màu xanh trung thực Đa phần loại rau hữu có màu xanh vàng (xanh hữu cơ, xanh trung thực với bảng màu chuẩn màu loại rau), khơng xanh đậm loại rau trồng phân bón hóa học (đặc biệt sử dụng phân bón hóa học, có màu xanh đậm), màu xanh đậm màu xanh dư đạm, mày xanh đậm thu hút sâu bệnh gây hại cho gây hại sức khỏe người sử dụng (dư lượng nitrat) Dấu hiệu 2: Lá dày, ngắn, cân đối phận Lá rau hữu luôn dày, phiến ngắn cân đối, dùng tay sờ vào cảm nhận độ cứng lá, nhìn kỹ chút thấy phận phát triển cân đối, dấu hiệu thân mập Dấu hiệu 3: Thân giòn, trọng lượng nặng, rắn Rau hữu thường giịn (nhưng khơng có xơ), khơng yểu xìu giống loại rau trồng phân bón hóa học thuốc kích thích tăng trưởng, thân rắn khơng bóng mượt (vì bóng mượt dấu hiệu tích trữ nhiều nước cây) Dấu hiệu 4: Lâu héo, dễ bảo quản Cây rau hữu bảo quản nhiệt độ phịng vịng vài ngày mà khơng sợ hư (hỏng), không thiết phải bỏ tủ lạnh Khi bị héo phun nước sơ sơ có hồi phục trạng thái ban đầu Không giống “rau hóa học” phun nước vào hỏng Phần : Canh tác rau hữu Các nguyên tắc cho canh tác hữu chế biến thực phẩm: Quản lý tài nguyên (bao gồm đất, nước, khơng khí) theo ngun tắc hệ thống sinh thái tầm nhìn dài hạn Khơng dùng vật tư chất hóa học tổng hợp tất giai đoạn chuỗi sản xuất, tránh trường hợp người môi trường tiếp xúc với hóa chất độc hại, giảm thiểu nhiễm nơi sản xuất môi trường chung quanh Khơng sử dụng cơng nghệ biến đổi gen, phóng xạ cơng nghệ khác có hại cho sản xuất hữu Đối xử với động vật, thực vật cách có trách nhiệm nâng cao sức khỏe tự nhiên chúng Sản phẩm hữu phải bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) nông nghiệp hữu tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước áp dụng sản xuất sản phẩm hữu 1.Tiêu chuẩn vật tư đầu vào canh tác hữu a Vật tư đầu vào sử dụng sản xuất hữu theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; không sử dụng thuốc trừ sâu bệnh, phân bón, chất bảo quản, chất phụ gia hóa chất tổng hợp; thuốc kháng sinh, sinh vật biến đổi gen, hóc mơn tăng trưởng b Trường hợp sử dụng vật tư đầu vào: - Giống trồng hữu phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu đáp ứng quy định, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan; - Phân bón chất cải tạo đất, thuốc bảo vệ thực vật chất kiểm soát sinh vật gây hại, chất hỗ trợ chế biến, chất phụ gia; chất làm phải sản xuất từ nguyên liệu phương pháp phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu đáp ứng quy định, quy chuẩn kỹ thuật khác có liên quan 2.Tiêu chuẩn nơng nghiệp canh tác hữu a.Vùng trồng: - Lịch sử vùng trồng khơng sử dụng hố chất năm liền kề có giấy tờ xác minh việc qua giai đoạn chuyển đổi với cho phép quan chứng nhận - Toàn vùng trồng phải bao quanh hàng rào cách ly với khu vực xung quanh (Vùng đệm) để tránh lây nhiễm hoá chất từ vườn xung quanh từ hộ lân cận vào khu vực sản xuất hữu b Nguồn giống : -Giống sử dụng sản xuất hữu phải giống sản xuất hồn tồn phương pháp hữu Nếu khơng hồn tồn băng phương pháp hữu phải có 26 xem xét phê duyệt quan cấp chứng nhận (nguồn gốc giống, giống địa…) - Trường hợp tự chọn giống phải có hồ sơ thu hoạch giữ giống c Nguồn nước tưới - Nguồn nước không bị ô nhiễm - Cấm dùng nước thải công nghiệp, nước thải từ bệnh viện, khu dân cư, trang trại chăn ni, lị giết mổ gia súc gia cầm, nước phân tươi, nước giải chưa qua xử lý để tưới d Chất dinh dưỡng Khơng dùng phân hóa học - Khơng sử dụng phân người - Không sử dụng phân chuồng chưa ủ hoai - Chỉ sử dụng phân bón cho phép tiêu chuẩn hữu Châu Âu Mỹ e Quy trình ủ phân hữu Phân ủ hoai trang trại ủ từ tồn dư thực vật trang trại phân động vật thu gom từ hộ chăn nuôi vùng lân cận Tất công đoạn từ thu gom vật liệu ủ đến quy trình ủ phân cần lưu lại Quy trình ủ phân cần tuân theo nguyên tắc sau: -Tỷ lệ, nguồn gốc, thành phần đống ủ phải đảm bảo tỷ lệ C/N khoảng 25 – 40 tức khoảng phần xác thực vật phần phân chuồng Nguyên liệu ủ phải đảm bảo khơng có nguồn gốc từ sản xuất cơng nghiệp, khơng nhiễm hố chất -Trong q trình ủ phải đảm bảo nhiệt độ đống ủ đạt đến 55 – 76oC 15 ngày đầu liên tiếp để giết chết vi sinh vật có hại hạt cỏ dại - Độ ẩm đống ủ khoảng 50 -55% hay nắm vào thấy rịn nước đạt - Thời gian ủ từ 45 – 60 ngày, đảo trộn lần 15 ngày đầu để trì nhiệt độ đống ủ Các lần đảo cách – 10 ngày - Kết thúc ủ phân, đống ủ trước đem sử dụng phải đảm bảo không mùi hôi, dạng hạt màu đen, tới xốp, khơng có ấu trùng kiến vương f Quản lý sâu bệnh hại -Làm nhà lưới ngăn ngừa côn trùng - Luân canh - Xen canh - Trồng theo mật độ - Che phủ đất họ đậu, bón phân hữu ủ hoai để gia tăng dinh dưỡng cho đất, từ cung cấp dinh dưỡng cho trồng sinh trưởng tốt, tăng khả chống chịu sâu bệnh - Vệ sinh vườn thường xuyên để dịch hại khơng có nơi trú ẩn - Xua đuổi thảo dược tỏi, ớt g Quản lý cỏ dại - Ngun tắc + Khơng sử dụng hóa chất, khơng đốt cỏ vườn + Kiểm sốt cỏ mật độ hợp lý để dẹp nơi trú ngụ dịch hại, thơng thống, hợp lý mùa mưa mùa khơ - Biện pháp kiểm sốt cỏ dại + Cày xới đất, vùi lại cỏ dại vào đất Điều khơng giúp hạn chế cỏ dại mà cịn gia tăng lượng mùn vật chất hữu cho đất + Trồng họ đậu che phủ đất Do chúng vừa có khả cố định đạm cho đất, giúp hạn chế cỏ dại tăng độ tơi xốp cho đất + Nhổ cỏ tay liếp rau, xung quanh gốc ăn trái để hạn chế cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với trồng + Lên luống phủ bạt để giảm cỏ dại Phần 3: Sản Phẩm rau hữu 1.Tình trạng canh tác rau hữu việt nam giới a.Các sản phẩm hữu tiến hành canh tác 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Khoai tây – Potato Bầu Bí đỏ – Pumpkin, red Bí ngoi – Pumkin Bí xanh – Pumkin, green Cà chua – Tomato Cà tím – Eggplant Dưa chuột – Gourd, cucumber Dưa lê – Gourd, pear melon Ớt cay – Pepper, chili Ớt – Pepper, sweet Mướp đắng – Gourd, bitter Mướp tây – Gourd, courgette Mướp thường – Gourd Ngô bao tử – Corn, baby Bắp cải trắng – Cabbage, white Bắp cải tím – Cabbage, red Cải bao – Cabbage, Chinese Cải – Chinese mustard, flowering Cải trắng – Paksoi, white Cải xanh – Mustard cabbage (Paksoi, green) Xúp lơ trắng – Cabbage, cauliflower Xúp lơ xanh – Cabbage, broccoli Su hào – Kohlrabi Củ cải trắng – Radish, white Cà rốt – Carrot Hành – Onion, spring Hành tây – Onion, welsh Tỏi tây – Leeks Tỏi ta – Garlic Đậu đũa – Been, long Đậu bổ – Bean Đậu trạch – Bean, green Đậu xanh -Bean, mung Cải cúc – Garland Chrysanthemum Cần tây – Celery, english Rau kinh giới Rau mùng tơi – Spinach, Vietnamese 39 40 41 42 43 44 45 46 Rau mùi – Coriander Rau muống – Morning glory, Spinach, water Rau ngót – Sweet leaf bush Rau thơm / húng láng – Mint Sa lách (liti) – Lettuce Sa lách (Pháp) – Lettuce, iceberg Sa lách ( T.Lan) – Lettuce, round Sa lách (Việt Nam) – Lettuce, local b Tình hình nghiên cứu sản xuất rau hữu giới Việt Nam - Trên giới năm 2017 10 quốc gia có diện tích đất canh tác nơng nghiêp hữu lớn nhất,với khoang 60 triệu canh tác nơng nghiệp.Trong diện tích canh tác rau hữu chiêm khoảng 0.8 triệu Khu vực Châu Âu có khoảng 219.431 hộ/trang trại canh tác rau hữu Mỹ có 1,9 triệu chứng nhận tiêu chuẩn hữu USDA với 12.941 sở sản xuất 17.281 trang trại canh tác,có khoảng 7000 trang trại canh tác rau hữu Tại Hoa Kì, năm 2017 thị trường thực phẩm hữu nói chung đạt 45,2 tỷ USD Trong phân khúc rau hữu đạt 16,5 tỷ USD , tăng 5,3% so với năm 2016 Chuối hữu chủng loại có tốc độ tăng trưởng mạnh năm 2017 Hoa Kì, tăng 30,4% so với năm 2016 Dự kiến thị trường trái rau giai đoạn 2019-2024 tăng trưởng với tốc độ hàng năm 9% Nguồn cung cấp rau hữu hạn chế chi phí sản xuất cao vân có phận người tiêu dùng sẵn sàng mua lợi ích sức khỏe - Tại Việt Nam: Theo tổng cục thống kê, Việt Nam có 33/63 tỉnh, thành phố phát triển mơ hình nơng nghiệp hữu cơ, diện tích đạt 76600, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2015 Trong đó, Bến Tre tỉnh có diện tích trồng trọt hữu lớn với 3053 chủ yếu dừa Sau Ninh Thuận với 448,26 nho,táo,rau, , riêng diện tích trồng nho theo hướng hữu 284,66 Khoảng 60 tập đoàn , doanh nghiệp , sở sản xuất đầu tư vào nông nghiệp hữu với 50 công ty chứng nhận tiêu chuẩn hữu với mặt hàng rau củ, gạo , trái cây, Thị trường rau hữu dự kiến tăng 14% hàng năm giai đoạn 2014-2025 theo Trung tâm sách Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn miền Nam Đăng kí chứng nhận sản phẩm hữu Việt Nam: 2.1: Các bước để chứng nhận thực phẩm hữu Việt Nam ( dựa theo thủ tục đăng kí chứng nhận hữu USDA): Tải tiêu chuẩn hữu danh mục kiểm tra từ sở liệu Bộ Nông nghiệp Hoa Kì Chọn đơn vị trung gian cấp phép để tư vấn đăng kí kiểm định Tiến hành lấy mẫu đất, mẫu nước giám sát đơn vị trung gian gửi sang phịng nghiên cứu để kiểm định Lấy mẫu nơng sản để gửi kiểm định Khắc phục điểm chưa đạt yêu cầu theo tư vấn đơn vị trung gian báo cáo sau hoàn thành để đơn vị đến nghiệm thu Sau nhà sản xuất đáp ứng đủ yêu cầu quy chuẩn chứng nhận hữu đơn vị trung gian cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu QUY TRÌNH CẤP CHỨNG NHẬN THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA USDA Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên quan chứng nhận hữu có danh sách ủy quyền USDA Bước 2: Nộp lệ phí cho quan chứng nhận Bước 3: Tổ chức chứng nhận tiến hành xem xét, phê duyệt đơn xin chứng nhận để đảm bảo hoạt động thực Bước 4: Tổ chức cử tra có trình độ chun mơn đến kiểm tra đánh giá sở sản xuất hoạt động sản xuất để xác minh sở có làm theo kế hoạch hệ thống hữu cơ, trì đầy đủ ghi chép đáp ứng yêu cầu quy tắc canh tác hữu USDA hay không Bước 5: Tổ chức chứng nhận xem xét lại báo cáo tra, đánh giá lại hồ sơ kết hợp với báo cáo nhân viên kiểm tra để xác nhận người nộp hồ sơ thực quy định hữu USDA hay chưa Bước 6: Nếu đơn xin chứng nhận báo cáo tra cho thấy nhà vườn sở kinh doanh chấp hành quy tắc hữu cơ, tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận cho hoạt động sản xuất đơn vị xin chứng nhận Bước 7: Hàng năm, người cấp chứng nhận hữu phải nộp báo cáo cập nhật hoạt động sản xuất cho quan chứng nhận Bước 8: Nhân viên kiểm tra tiến hành kiểm tra hoạt động trang trại người cấp chứng nhận hữu định kỳ Bước 9: Cơ quan chứng nhận đánh giá lại hồ sơ kết hợp với báo cáo nhân viên kiểm tra để xác nhận người cấp chứng nhận thực quy định hữu USDA hay không Bước 10: Cơ quan cấp giấy tái chứng nhận hữu 3: Các hoạt động đánh giá, xác nhận sản phẩm sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ: 3.1.Tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN nông nghiệp hữu - Điều kiện tổ chức chứng nhận : Đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý theo quy định Điều 17 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2016 Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá phù hợp - Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động : theo quy định Điều 18 Nghị định 107/2016/NĐ-CP - Hình thức, trình tự, thời gian cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định Điều 19, Điều 20 Nghị định 107/2016/NĐ-CP Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ để cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động quản lý hoạt động tổ chức chứng nhận cấp giấy 3.2.Chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN nông nghiệp hữu - Phương thức đánh giá sản phẩm hữu : Sản phẩm hữu đánh giá phù hợp TCVN theo phương thức đánh giá, giám sát trình sản xuất thử nghiệm mẫu điển hình lấy nơi sản xuất thị trường nghi ngờ việc sử dụng vật tư đầu vào danh mục cho phép TCVN nông nghiệp hữu sản phẩm nhiễm kim loại nặng, vi sinh vật gây hại vượt quy định, quy chuẩn kỹ thuật.\ - Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN nông nghiệp hữu tổ chức chứng nhận cấp theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định có giá trị 02 năm - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn đánh giá, giám sát sau cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN nông nghiệp hữu 3.3 Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước nông nghiệp hữu - Sản xuất để xuất khẩu: Sản phẩm chứng nhận tổ chức chứng nhận tổ chức, quốc gia ban hành tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước thừa nhận văn Các tổ chức chứng nhận hữu quốc tế Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hay EU Organic Farming (của EU), JAS (Nhật Bản) - Sản xuất để tiêu thụ nước: Sản phẩm chứng nhận tổ chức chứng nhận thừa nhận quy định Khoản Điều có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định Điều Nghị định - Tổ chức chứng nhận nước tổ chức chứng nhận Việt Nam thừa nhận có trách nhiệm: a) Định kỳ hàng năm đột xuất có yêu cầu, gửi qua mạng điện tử (sau gửi hồ sơ chứng thực) báo cáo kết hoạt động chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước theo Mẫu số Nghị định 107/2016/NĐ-CP cho quan chuyên ngành Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phân công; b) Chấp hành kiểm tra quan chuyên ngành Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phân cơng bị xử phạt có dấu hiệu vi phạm theo quy định pháp luật - Tổ chức chứng nhận thừa nhận có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thực trách nhiệm quy định Nghị định 107/2016/NĐ-CP - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quản lý hướng dẫn thực quy định Điều 3.4 Kiểm tra tổ chức chứng nhận - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn kiểm tra hoạt động tổ chức chứng nhận có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động xử lý vi phạm theo quy định hành - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn kiểm tra hoạt động tổ chức chứng nhận thừa nhận chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước có dấu hiệu vi phạm xử lý vi phạm theo quy định hành Các tiêu chuẩn/quy định hành Việt Nam 4.1 Tiêu chuẩn áp dụng: - Công bố tên, số hiệu tiêu chuẩn nông nghiệp hữu áp dụng yêu cầu khác theo quy định pháp luật 4.2.Tiêu chuẩn ghi nhãn Ghi nhãn theo quy định Nghị định 43/2017/NĐ-CP nhãn hàng hóa quy định ghi nhãn thực phẩm, nhãn dược liệu, nhãn mỹ phẩm, nhãn thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản quy định sau đây: - Việc sử dụng cụm từ “100% hữu cơ”, “hữu cơ” “sản xuất từ thành phần hữu cơ” kèm theo tỷ lệ thành phần cấu tạo nhãn sản phẩm hữu theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; - Sản phẩm hữu sản xuất Việt Nam phải ghi rõ mã số giấy chứng nhận, ngày cấp, tên đầy đủ tên viết tắt, mã số tổ chức chứng nhận; - Sản phẩm hữu nhập có nhãn khơng đáp ứng đầy đủ quy định Nghị định phải có nhãn phụ theo quy định -Khuyế khích sử dụng mã số, mã vạch, gắn “Nhãn xanh Việt Nam”, nhãn sinh thái nhãn sản phẩm hữu theo quy định pháp luật 4.3.Tiêu chuẩn logo - Sản phẩm “100% hữu cơ” sản phẩm “hữu cơ” có 95% thành phần hữu chứng nhận phù hợp TCVN nông nghiệp hữu mang lô gô sản phẩm hữu Việt Nam Lô gô sở sử dụng đồng thời với lô gô hữu Việt Nam - Sau chứng nhận sản phẩm hữu cơ, sở có quyền in mẫu lô gô theo quy định Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn gắn bao bì sản phẩm chịu trách nhiệm việc sử dụng lô gô theo quy định pháp luật - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định mẫu lô gô quản lý sử dụng lô gô theo quy định pháp luật 4.4.Truy suất nguồn gốc, thu hồi xử lí sản phẩm hữu khơng đảm bảo chất lượng - Cơ sở phải ghi chép, lưu giữ hồ sơ, thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm công đoạn sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn TCVN nông nghiệp hữu - Cơ sở thực truy xuất nguồn gốc trường hợp sau: a) Khi quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; b) Khi sở phát sản phẩm hữu sản xuất, kinh doanh khơng phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu quy định, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; ghi nhãn, lô gô không quy định; hạn sử dụng hư hỏng (gọi chung sản phẩm không đảm bảo chất lượng) - Sản phẩm hữu phải thu hồi trường hợp sau đây: a) Ghi nhãn, lô gô không quy định; b) Hết thời hạn sử dụng mà bán thị trường; c) Không phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu quy định, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; d) Bị hư hỏng trình bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; đ) Có chất cấm sử dụng xuất tác nhân gây ô nhiễm vượt mức giới hạn quy định; e) Sản phẩm nhập bị quan có thẩm quyền nước xuất khẩu, nước khác tổ chức quốc tế thơng báo có chứa tác nhân gây nhiễm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng người - Hình thức xử lý sản phẩm hữu bị thu hồi: a) Khắc phục lỗi ghi nhãn, lỗi lô gô (do in ấn sai); trường hợp ghi nhãn, lô gô chưa quy định b) Chuyển mục đích sử dụng lô sản phẩm hết hạn sử dụng khơng phù hợp với mục đích sử dụng ban đầu tiêu chuẩn nông nghiệp hữu c) Tiêu hủy lô sản phẩm bị hư hỏng; không rõ nguồn gốc xuất xứ có chứa chất khơng phép sử dụng d) Tái xuất lô sản phẩm hữu nhập không phù hợp tiêu chuẩn hữu quy định, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hết hạn sử dụng - Trách nhiệm sở phát sản phẩm hữu không đảm bảo chất lượng: a) Xác định, thông báo lô sản phẩm không đảm bảo chất lượng; b) Yêu cầu đại lý kinh doanh sản phẩm dừng phân phối lưu thông, báo cáo số lượng lô sản phẩm không đảm bảo chất lượng, tồn kho thực tế lưu thông thị trường; c) Tổng hợp, báo cáo quan nhà nước có thẩm quyền kế hoạch thu hồi hình thức xử lý sản phẩm bị thu hồi; d) Thực thu hồi xử lý sản phẩm bị thu hồi thời hạn quan nhà nước có thẩm quyền định - Trách nhiệm quan nhà nước có thẩm quyền: a) Kiểm tra, giám sát việc thực truy xuất nguồn gốc sở; b) Quyết định việc thu hồi, hình thức xử lý thời hạn hoàn thành; c) Kiểm tra việc thu hồi, xử lý sản phẩm bị thu hồi; d) Xử lý vi phạm pháp luật chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương quy định cụ thể việc thu hồi, xử lý sản phẩm hữu không bảo đảm chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định Tài liệu tham khảo: https://orgprints.org/206/1/Hansen_organic_food_safety.pdf https://ucanr.edu/datastoreFiles/608-794.pdf https://orgprints.org/33355/5/lernoud-willer-2019-global-stats.pdf https://vanbanphapluat.co/tcvn-11041-1-2017-nong-nghiep-huu-co-phan-1yeu-cau-chung-doi- voi-san-xuat https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-109-2018ND-CP-chung-nhan- ghi-nhan-san-pham-nong-nghiep-huu-co-358653.aspx http://biogro.com.vn/san-xuat-rau-qua-huu-co/?fbclid=IwAR0ZFbMjNKAKqi6Po5qg_W55qTD5jZWb48g6C30FsKSRCOl_6BVidHkgw0 Có thêm số tài liệu khác ... dụng cụm từ “100% hữu cơ? ??, ? ?hữu cơ? ?? “sản xuất từ thành phần hữu cơ? ?? kèm theo tỷ lệ thành phần cấu tạo nhãn sản phẩm hữu theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; - Sản phẩm hữu sản xuất Việt... đầu vào canh tác hữu a Vật tư đầu vào sử dụng sản xuất hữu theo quy định tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; không sử dụng thuốc trừ sâu bệnh, phân bón, chất bảo quản, chất phụ gia hóa chất tổng hợp;... mã rau thường phân dùng phân ủ Về hương vị bạn ăn thấy khác biệt rõ ràng Cách nhận biết rau hữu cơ, rau an toàn với loại rau thường khác: Dấu hiệu 1: Màu xanh trung thực Đa phần loại rau hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo quản lí chất lượng: Đề tài rau quả hữu cơ,